ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 17 Nisan 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

ŞÂİR AHMET
Ahmet Muhlis GAZİOĞLU

Makale : Yüksel ŞEN
(Araştırmacı - Emekli Bankacı - Şâir - Gazeteci)


Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:35

ŞÂİR AHMET
Ahmet Muhlis GAZİOĞLU
(1911
[12] - 18.06.1966)
(Şirin Ünye Gazetesi - Yıl : 46, 28.03 / 11.04.2007 tarih ve Sayı : 3300 - 3302'de yayımlandı.)

ANKARA MEKTUPLARI
- Geçmişe Bir Bakış -


Yüksel Şen

.

            ŞİRİN ÜNYE GAZETESİ'nin değerli okuyucuları :

            Bugün size Başkent'te yaşayan ve iş icabı Ankara'ya gelen hemşehrilerimizin dükkânında toplandığı ve kentimizin sorunlarına çözüm getirmeyi kendisine ilke edinen Sivil Toplum Kuruluşları ve bürokrat kesimin ürettiği değişik fikirlerin geliştirilip, değerlendirilerek Devlet'in ilgili birimlerine aktarılması için nasıl bir yol izlenmesi konusunda teklif ve önerilerde bulunan değerli hemşehrilerimizle ve işyerinde toplanan bürokratlarımızla istişareler yapan ve bu girişimleri genelde olumlu tahakkuk eden ve şu anda aramızda bulunmayan rahmetli Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'ndan söz edeceğim.

M. Ufuk MİSTEPE ve Yüksel ŞEN Şâir Ahmet Söyleşisinde

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 26.02.2007 10:52

            Gönlü ÜNYE'ye ve Ünyeliler'e hizmet etmek aşkıyla dolu bu değerli hemşehrimiz 1940'lı yılların içerisinde Ankara'ya gelip yerleşmiş ve Atatürk Bulvarı No. 4'de dükkân açarak, burada ticaret yapmaya başlamıştır.

            O tarihlerde her ne sebeple olursa olsun, Ünye'den Ankara'ya gelenler, Şâir AHMET diye tanınan Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun yanına uğrarmış. Ahmet Bey uzun seneler Ankara'da çalıştığı ve burada bulunan bürokratlarımızla devamlı temas halinde olduğu için, ziyâretçileri hiç eksik değilmiş.

            1944 - 1947 yılları arasında Ankara Kapalı Cezaevi'nde Ambar Memuru olarak çalışan ve yaşlı Ünyeliler'in Foto AHMET olarak tanıdığı, babam Ahmet Hüseyin ŞEN ve o tarihlerde sözünü ettiğim Cezaevi'nin Başsavcısı olan ve sonraki yıllarda Ordu Milletvekili ve Senatör seçilerek TBMM'ne ve Senato'ya katılan Zeki KUMRULU da babamla birlikte GAZİOĞLU'nun dükkânına giderler, oraya gelen hemşehri ve bürokratlarla bol bol sohbet eder, memleketin ve ilçelerinin meselelerini görüşürlerken özlemlerini de giderirlermiş.

Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı 1 No.'lu Giriş Kapısı

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 12:05

            Rahmetli pederimin bize anlattığına göre dükkân o tarihte Ankara'da bulunan elit Ünyeliler'in toplantı ve bulunma yeriymiş. Burada, kentin sorunlarının nasıl çözümleneceği tartışılarak bir karara bağlanır ve ilgili birimlere aktarılırmış.

            O günlerde rahmetli Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun bu dükkânı Ankara'da faaliyet gösteren bir ÜNYE BÜROSU gibi işlermiş. Çok geniş çevresi olan ve dükkânına gelen Ordu ve Ünyeli bürokratlara, kendisine intikal ettirilen konuları aktaran GAZİOĞLU, meselelerin çözümünü gördükçe de büyük mutluluk duyarmış. Bu mutluluğu hem kendisi yaşar hem de sorunlarına çözüm bulmak için Ankara'ya gelen hemşehrilerimiz yaşar ve evlerine sevinç içerisinde dönerlermiş.

            Rahmetli Ahmet Muhlis GAZİOĞLU sosyal yönü çok fazla gelişen bir hemşehrimiz olmakla beraber, aynı zamanda güzel şiirler yazan güçlü bir ozanmış da.. çevresindeki Ünyeliler bu özelliğinden dolayı O'na hep ŞÂİR AHMET diye hitap ederlermiş.

            Sayın GAZİOĞLU'nun dükkânında Ünye'nin her meselesinin görüşüldüğünü yazmıştım. İşte bu düşüncemi teyit eden bir kanıt :

            Kütüphanemde mevcut 03 Nisan 1965 tarihli, 262 sayılı "ŞİRİN ÜNYE AKKUŞ SESİ" Gazetesi'nin birinci sayfasından aldığım şu haber, bunu ne güzel doğruluyor. Bu satırları okuyuşunuza sunuyorum :

Sağda GÜRVARDAR, Solunda A. Muhlis GAZİOĞLU Kabri

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:40

            MİLLETVEKİLİMİZ RAFET AKSOY :

            "Ben Ünye'me modern bir kütüphane yaptırmak için maddî ve manevî yardıma hazırım" dedi.

            "Genç, çalışkan Kaymakamımız Feyzi YETKİNER'in (30.11.1964 - 18.09.1967) Ankara temasları müsbet sonuçlar veriyor.

            Eski Çalışma Bakanlığı Müsteşarları'ndan Edebiyat Fakültesi mezunu 70 yaşındaki Adalet Partisi Milletvekillerimizden Rafet AKSOY, Ozan Ahmet Muhlis GAZİOĞLU ile bir sohbetinde, ilçenin kaçınılmaz ihtiyacı olan kütüphane mevzuuna temas edilmiş ve AKSOY : 'Ben Ünye'me modern bir kütüphane yaptırmak için maddî ve manevî yardıma hazırım' dedi.

            Aksoy, kütüphanesinde bulunan kitaplarını da Ünye Kütüphanesi'ne verecektir. Ancak her zaman olduğu gibi yine işin tahakkuku Belediye Başkanlığı'na düşmektedir. Zira bu mübrem ihtiyacımızın halledilmesi bir arsanın verilmesiyle mümkün olacaktır.

            DAVET : Genç Kaymakam, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri sizi bu kültür yuvasının tahakkuku için vazifeye davet ediyoruz. Kültür yuvasının tahakkuku için bir karar veriniz. Genç nesil, sizlerin yardımını sabırsızlıkla beklemektedir."

            Ruhu şâd olsun! Gazetemizin kurucusu ve o tarihteki sahibi Hayri ALTUNTAŞ bu haberi ne güzel tespit edip, gazetesinde yayımlamış.

            Kanımca bu satırlar Ünye Elit Tabakası'nın Ankara'da ŞÂİR AHMET'in dükkânında toplanıp, kentin sorunlarının nasıl görüşülüp, çözüme bağlanması gerektiğine güzel bir kanıt.

            Sonraki yıllarda Ünye'de müstakil binası olan İlçe Kütüphanesi kuruldu. Çok eski yıllarda kentte var olduğunu kitaplardan öğrendiğimiz, kütüphaneyi aratmayacak tarzda bir kütüphanemiz var şimdilerde. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.

            Efendim : Bu makaleyi yazmak ve rahmetli hemşehrimiz Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nu hatırlamak nereden aklına geldi?.. şimdi size onu anlatacağım.

            13 Ekim 2006 tarihinde Ankara'da vefat eden DDY 2. İşletme Evrak Dosya Arşiv Şefliği'nden emekli ve Ankara DEMİRSPOR Kulübü'nde yıllarca futbol oynayan, Ankara'daki birçok futbol takımında da Antrenörlük ve İdarecilik yapan, Türkiye'nin önde gelen Futbol Adamları'ndan, örnek ve mümtaz insan, eniştem Feyzullah GÜRVARDAR'ın cenazesini 15 Ekim 2006 tarihinde Ankara / Cebeci Asrî Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'nda ebedî istirahatgâhına tevdi ettik.

GÜRVARDAR Aile Kabristanlığı / Cebeci Asrî Mezarlığı

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:38

            Cenazeye, gerek spor câmiasından ve gerekse aile çevresinden çok kalabalık bir katılım oldu. Defin işi bitmek üzere iken, şu anda Ankara'da Avukatlık yapan teyzezâdem Sulhiye ERDOĞAN (ERGEÇ).. "Yüksel Ağbi bir dakika gelir misin?" diye seslendi.

            Hemen davete icabet ettim ve yanına gittim. Ünye'ye olan aşırı ilgimi ve tecessüsümü çok iyi bilen yeğenim.. eniştemizin mezarının bir iki metre ötesindeki kabri işaret ederek.. "bak, burada kim yatıyor?" dedi.

            Başayak Taşı'nı okuyunca hayretten dona kaldım. Mezar, Ünye'nin tanınmış simalarından, yukarıda.. kente ve kent sakinlerine olan aşırı ilgisinden söz ettiğim ŞÂİR AHMET'e ait değil mi?

Önde GÜRVARDAR, Arkada A. Muhlis GAZİOĞLU Kabri

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:39

            Eniştem ve diğer mevtalarla birlikte, aziz ruhunun şâd olması dileğiyle, değerli hemşehrimizin de gömütü başında Fatihâ'lar okudum. Ve tüm cemaat oradan ayrıldık. Ama aklım hep Asrî Mezarlık'ta kaldı.

            Bir zamanlar güzel Ünye'mize bu kadar yararlı olan Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun tesadüf eseri kabrini görmek beni çok hem de pek çok etkiledi. Kabrin tam ortasında kocaman bir ağaç var. Duvarlar Ankara Taşı'ndan örülmüş.

            Kimliği ise mermer bir kaide üzerine yazılmış ve baş kısmına yerleştirilmiş. Bu levhada aynen şöyle yazıyor : "ÜNYELİ ŞÂİR AHMET MUHLİS GAZİOĞLU RUHUNA FATİHÂ - DOĞUMU : 1911, ÖLÜMÜ : 1966 - ADA : 530, PARSEL : 205"

Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun Kabri Başayak Taşı

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:43

            Ahirete intikalinin üzerinden 41 yıl geçen bu değerli Ozan'ımızın kabri, doğa koşulları karşısında pek direnç gösterememiş ve mezarın kenar duvarlarını oluşturan taşların bazı kısımlarının kırılmış olduğunu gözlemledim.

            Sonraki günlerde tekrar Asrî Mezarlığa gittim. Hem eniştem Feyzullah GÜRVARDAR'ın ziyâretinde bulundum hem de bir zamanlar Ünyeliler'in Ankara'da âdeta danışmanı durumunda olan.. tâbiri câizse o tarihlerde dükkânını Ünye'nin sorunlarına çözüm aranan bir BÜRO haline getiren.. kısaca kendisini fahrî olarak Ünye ve Ünyeli'ye hizmete adayan ağabeyimizin manevî huzurunda saygı ile eğildim. Aziz ruhunun şâd olması dileğiyle kabri başında Fatihâ'lar okudum.

            Mekânı Cennet olsun!

            Işık içinde yatsın!

                                                                                                Yüksel ŞEN

Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun Kabri

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:35

ÜNYELİ ŞÂİR AHMET MUHLİS GAZİOĞLU
VE CEBECİ ASRÎ MEZARLIĞI

 Ek Araştırma :
M. Ufuk MİSTEPE

             Değerli Hemşehrilerim,

             Yüksel ŞEN Ağabeyim, “13 Ekim 2006 tarihinde Ankara'da vefat eden DDY 2. İşletme Evrak Dosya Arşiv Şefliği'nden emekli ve Ankara DEMİRSPOR Kulübü'nde yıllarca futbol oynayan, Ankara'daki birçok futbol takımında da Antrenörlük ve İdarecilik yapan, Türkiye'nin önde gelen Futbol Adamları'ndan, örnek ve mümtaz insan, eniştem Feyzullah GÜRVARDAR'ın cenazesini 15 Ekim 2006 tarihinde Ankara / Cebeci Asrî Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'nda ebedî istirahatgâhına tevdi ettik.” demişti bizlere.

GÜRVARDAR Aile Kabristanlığı

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:38

             “Defin işi bitmek üzere iken, şu anda Ankara'da Avukatlık yapan teyzezâdem Sulhiye ERDOĞAN (ERGEÇ).. "Yüksel Ağbi bir dakika gelir misin?" diye seslendi.

             Hemen davete icabet ettim ve yanına gittim. Ünye'ye olan aşırı ilgimi ve tecessüsümü çok iyi bilen yeğenim.. eniştemizin mezarının bir iki metre ötesindeki kabri işaret ederek.. "Bak, burada kim yatıyor?" dedi.

             Başayak Taşı'nı okuyunca hayretten dona kaldım. Mezar, Ünye'nin tanınmış simalarından, yukarıda.. kente ve kent sakinlerine olan aşırı ilgisinden söz ettiğim ŞÂİR AHMET'e ait değil mi?” diye makalesinde konu hakkında bizi bilgilendirmişti.

Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun Kabri

Fot. : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:45

             Bugün yoğun iş temposu arasında 2 saatlik evrak bekleme zamanım vardı ve bu zamanı Cebeci Asrî Mezarlığı’na giderek değerlendirmeyi yeğledim.

             GİMA’nın az ilerisinde 220/Kayaş Özel Halk Otobüsü’ne binerek Cebeci Göz Bankası ilerisinde Şehitlik’te indim. 1 km kadar yol katetmek suretiyle kapalı bir havada Cebeci Asrî Mezarlığı’na vardım.

Cebeci Asrî Mezarlığı'nın Pazar Yerinden Görünüşü

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:09

             Bir tren yolu alt geçidinden geçip, Pazar yerini de boydan boya geçtiğimde.. apartmanlar arasında kaybolmuş Cebeci Asrî Mezarlığı karşımda tüm heybetiyle ortaya çıkıverdi. Câmi de bu ihtişamı bütünleyen dinsel görünümüyle bu uhrevî ortama ısınmamı sağlamıştı.

             1 No.'lu Kapı’nın önüne geldim yürüyerek.

Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı 1 No.'lu Giriş Kapısı

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 12:05

             Mütevazi, göze batmayan sessiz bir ortamdı. Pek bakımlı değildi çevresi.. albenisi yoktu. Kapı girişi sol tarafta Nizamiye sağ tarafta da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin MEBİS Projesi kapsamında kabirlerin bulunduğu yeri bulmamıza yarayan bilgi işlem kulübesi vardı.

             Oradaki tecrübeli görevliye Yüksel ŞEN Ağabey’den aldığım Ada ve Parsel numaraları ile merhumun ad ve soyadını söyleyince 1 dk içerisinde bana bilgisayar ekranında aşağıdaki bilgileri sunuverdi ve anında ücretsiz bir çıktı alıverdim. Bu çıktı aynı zamanda belge mahiyetindeydi. Güzergâh ve Ölü Bilgilerini ihtiva ediyordu. Kabir, bulunduğum yerden 939.61 m ilerideydi. Merhum 18.06.1966 yılında enfarktüsten ölmüş ve aynı gün defnedilmişti.

             Kabrin bulunduğu yer 4 No.'lu kapı istikametinde imiş. Yaşlı insanların kabirleri tek başına bulmaları zor gibiydi. Bunu bilen bazı insanlar ellerinde plâstik su ibrikleri ile maddîyat karşılığı yardım etmek üzere sizlere yaklaşıyorlardı. Ben kendi becerimle bulurum düşüncesiyle mezar taşlarını okuya okuya ilerlemeye devam ettim.

MEBİS PROJESİ
AHMET MUHLİS GAZİOĞLU
ÖLÜ BİLGİLERİ

VEFAT EDEN HAKKINDA BİLGİLER

BEYAN NO. : 2443
ADI : AHMET MUHLİS
SOYADI : GAZİOĞLU
BABA ADI : SÜLEYMAN
ANA ADI : PAMUK
YAŞI : 54
DOĞUM TARİHİ : 1912
ÖLÜM TARİHİ : 18.06.1966
DEFİN TARİHİ : 18.06.1966
CİNSİYETİ : E
ÖLÜM NEDENİ : ENFARKTÜS
DOKTORUN ADI : ŞULE ILICA
DEFİN TÜRÜ : LÂHİTLİ

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL :
İLÇE :
ADRESİ :
TALAT PAŞA BULVARI, NO. 99 ANKARA
YAKINININ ADI : NURİ GÖLZEL
YAKINININ TELEFONU :
YAKINININ ADRESİ :
TALAT PAŞA BULVARI, NO. 99 ANKARA
 

ÖLÜNÜN MEZARLIKTA BULUNDUĞU MEZARA AİT

MEZARLIK : CEBECİ
ADA NO. : 531
PARSEL NO. : 205

             Dualar ve sûreler eşliğinde ilerlerken sol tarafta tanıdık bir soyada ait bir aile kabristanı gördüm. TOKGÖZ Ailesi diyordu iki ayrı parselde. Kardeşim Abdulkadir ve EREN TOKGÖZ Ağabey geliverdi aklıma. Dedim.. belki bizim hemşehrilerin akrabalarıdır.. çekiverdim fotoğraflarını.

             İlerlemeye devam ettim güzide kabristanlıkta. Genelde mezarlar bakımlıydı.. yabanî otlardan arındırılmıştı. Kış mevsimi olmasına rağmen yeşillik kısmen hâkimdi.. kendimi bir huzurlu ortamda hissedivermiştim.

             Elimdeki Nikon marka fotoğraf makinası Zileli hemşehrilerimizin emanet bir hâtırasıydı ve hayırlı işlerde kullanılmak üzere şahsıma verilmişti. Büyük incelik… Önüme tanıdık bir isim çıktı gene mezar taşının birinde : Kayseri Develi İlçesi ZİLE Köyü’nden bir merhumun mezarı yanından geçiyordum.

    
Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:48

             Zile’de görev yapan iki öğretmen beyefendi, köylerine döndüklerinde.. köylerinin adını ZİLE olarak değiştirmişler. Onlardaki sevginin tezahürü de bu şekilde neticelenmiş.. sağolsunlar.

             Ünyeli Şâirimizin kabrine yaklaşmış olmalıydım. Ana ve tâlî yollardan çıkıp mezarların arasında 531 Ada – 205 Parsel’i aramaya başladım. Yüksel Bey’in akrabası GÜRVARDAR’ları da arıyordum bir yandan ve birden ani bir hareketle zınk diye duruverdim!

Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun Kabri

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:42

             Önümde garip bir mezar vardı. Çok eski bir mezar taşı (takriben 41 yıllık) önümde duruyordu. Kirli beyaz mermer yüzeyde şunlar yazılıydı.

          ÜNYELİ ŞAİR
          AHMET MUHLİS GAZİ OĞLU
          RUHUNA FATİHA
          1911 – 1966
          A. 530. P. 205

             Ada Numarası Kroki'de 531 yazmasına karşılık, mezar taşında 530 yazıyordu. Keza Doğum Tarihi Kroki'de 1912, mezar taşında 1911 yazmaktaydı.

Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun Kabri

Fot. : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:35

             Âyet-el Kûrsî, üç İhlâs ve bir Fatihâ Sûresi ardından merhuma dua ettim ve çevre mevtalara da selâm vererek onları da onöre etmenin huzurunu yaşadım.

Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun Kabri

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:34

             Çevreyi kolaçan etmeye başladım. Yüksel BEY’in akrabası da burada olmalıydı. Evet çok zorlanmadım.. hemen yanıbaşında idi onun yeni gömüldüğü kabir yeri de… Önde GÜRVARDAR Aile Kabristanlığı ve hemen arka bitişiğinde şâirimizin kabri bulunmaktaydı.

            GÜRVARDARLAR Aile Kabristanlığı'nda iki mevtanın levhası vardı. Birinde İshak GÜRVARDAR yazılıydı (D. 20.03.1936 - Ö. 13.01.1976). Diğerinde Hatice YILMAZ yazıyordu (1914 - 2000).

Solda GÜRVARDAR, Sağında A. Muhlis GAZİOĞLU Kabri

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:37

             Onlara da gerekli duaları okuduktan sonra şâirimize geri döndüm ve mezarın ortasındaki iki parçalı ağaç gövdesi ile suluğun fotoğrafını da kare içerisine almayı uygun gördüm.

Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun Kabrinde Suluk ve Ağaçlar

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:45

             Ve vedalaşma zamanı gelmişti artık.

             Eksik olan bir parça kalmıştı.

             Şâirimizin şiirleri!

             Umarım onları da ele geçirir ve yayınlarız desteklerinizle…

             Şöyle bir baktım da etrafa.. binlerce mezar var 1,5 km uzunluğundaki alanda!

Cebeci Asrî Mezarlığı'nda Ahmet Muhlis GAZİOĞLU'nun Kabri

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 01.03.2007 11:36

             Hayatta kimi ŞAH idi kimi PİYON!!! Ne generaller ne milletvekilleri ne bakanları seçiverdi gözlerim orada.. hattâ Osman BÖLÜKBAŞI yazıyordu mezar taşının birinde, Uğur MUMCU yazıyordu ve daha niceleri…

             Hayat bir satranç gibiydi.. herkes senaryodaki rolünü oynamıştı. Ama oyun bitmişti onlar için ve tüm taşlar kutusuna kapatılmıştı!!!! İyilikleri ve kötülükleriyle beraber!!!

             OYUN BİTTİ.. ŞAH DA, PİYON DA AYNI KUTUYA KONDU...!

             Ya sonra???

             Esen kalınız sevgili hemşehrilerim…

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR