ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 25 Temmuz 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

BEKİR AKSOY
ZİLE'DE MUSIKÎ
VE KUBBEDE KALAN
HOŞ SEDA

Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE
Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi

            Bekir Bey; Osmanlı'yı terennüm eden Zile musıkîsinin bu lezzeti tadışındaki tarihsel süreci özetler misiniz?

            Zile İlçesi'nin Amasya’ya bağlı olduğu yıllarda Osmanlı Dönemi'nde, şehzade yetiştiren Amasya’nın Zile merkezinde daha çok klâsik Türk musikisi üzerinde tesiri vardır. Büyüklerimden duyduğum bilgilere göre 1900’lu yıllarda Zile'de zengin konaklarında hanımlar ud öğrenip, kendi aralarında meşk yaparlarmış.

Müzisyenler ve Katolik Papazlar - Tokat 1915

Fotoğraf : Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Arşivi

            Bu kişilerden bazıları Mesci Yusuflar'ın kızı Melahat Hanım (Seçkiner), Muhittin Aksoy (Amcam)'un hanımı Kadriye Yengem genç kızlıklarında ud çalmışlardır. Ayrıca erkek kardeşi Cemal Sezgin (şu anda çok yaşlı ve İstanbul’da emekli Subay) çok güzel ud icra ederlermiş.

Sultan Reşad Tarafından Osmanlı Devleti'ne Yardımlarından Dolayı
Zile'de Mesci Yusuf Sülâlesi'ne Gönderilen Takdirnâme Beratı Ön ve Arka Yüzü
    
Beratı Gönderen : Bekir AKSOY

Araştırmacı M. Ufuk MİSTEPE ve Udî Bekir AKSOY

TMO Genel Müdürlüğü / Nisan 2005

            İsmi geçen diğer kişiler uzun yıllar önce vefat ettiler. Ud çalmayı bilenler diğerlerine öğretirler ve bu böyle devam edermiş. Zile eşrefleri yazları bağlarda kışları da evlerinin misafir bölümlerinde sıra gecelerde (ferfene derlermiş) musıkî icra ederler, ud ve kanun çalarlarmış.

Bir Müzisyen - Tokat 1915

Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Arşivi

            Ayrıca konaklarda hunili gramofonlarda taş plâklar çalınırmış. Bunlardan Mehmet  Ercan Amca ben çocukken artık yeter diye udunu ve taş plâklarını kırmıştı. Yine Mesci Yusuflar'ın Melahat Teyze'nin udunu oğlu Kayhan Seçkiner arkadaşım olduğu için  küçükken beraber çalmaya çalışırdık.

Plâk İNGİLTERE Basımı Olup,
(Yazısı Osmanlıca) Temiz Durumdadır.

A YÜZÜ - SİVAS'IN BAĞLARI,
B YÜZÜ - ZİLE ANADOLU ŞARKISI (HAMİD BEY)

            Eski udlar beş çift telden oluşuyordu ve telleri de kiriştendi. Araştırmalarım neticesinde Zile kütüphanesinde eski yazı ile yazılmış birçok notalara rastladım. İskender kutmani yazılımı ferahfeza peşrevler, ferahnak ve karcığar eserler vs. Bu notaları Zile kütüphanesine bırakan kişiler musıkî ve notayı bilen insanlardı ve muhakkak Zileli idiler.

Bekir Aksoy ve Ablası Gülser Şara

            Ayrıca Zile’de Kaymakam Necmi Bey ve Belediye Başkanı Muammer Bey zamanında bir Belediye Bandosu olduğu şu anda elimizdeki fotoğrafla belgelidir. Babamın anlattığına göre bu bando önemli günlerde ve her hafta halka konserler verirmiş. Babam 66 parçadan oluşuyordu derdi.

Zile Belediye Musikası (Zile – 1909)

http://www.zile.gen.tr

            Bekir AKSOY'un ilk müzik okulunu oluşturan etkenleri herkes gibi ben de bilmek isterdim!...

            Tarihini tam olarak tespit edemedim ama, 1930'lu yıllarda elektrik gelmesinden bir müddet sonra Zile Ulus Sineması da açılmıştı. Daha sonraki yıllarda benim çocukluğumda sinema başlamadan önce belli bir süre lâmbalı amfiye bağlı pikaplarla müzik yayını yapılırdı. Çalınan plâklar taş plâklardı. Daha sonra plâstik karışımlı plâklarla birlikte sesler biraz daha netleşmişti.

Fevzi Çakmak Ortaokulu Bando Takımı - 1982 / Piyano Öğrencilerinin Saray Sineması Konseri'nden - 1987

Gönderen : Serdar MUTLU andoraturizm@hotmail.com

            Benim yaşadığım ev Zile Hazinedar Sokak'ta çarşı içinde bir evdi. 05.01.1948'de Zile'de doğmuşum ve çocukluğum burada geçti.

Zile Musikî Derneği Gecesi 16 Haziran 2001 Solist Bekir Aksoy
Darbuka İsmet Başdemir - Kanun Hasan Şendoğdu - Ud Sadık Ülgen - Keman İbrahim Erdal

Gönderen : Bekir AKSOY

            Bir yanda sinemanın müzik yayını, diğer yanda leblebicilerin, urgancıların, kalaycıların çalışırken söyledikleri şarkı ve türküler, ayrıca kahvehanelerin kapı önüne astıkları hırıltılı bir hoparlörden neşriyat yaptıkları çeşitli müzikler, şarkı ve türküler bunlar benim ilk müzik okulumu oluşturan etkenlerdi. Aynı sokakta gramofon tamirciliği yapan Çilingir Sabri (Geçenoğlu ) Usta tamir yaparken bize taş plâklarla âdeta konser ziyafeti çekerdi.

Bekir Aksoy - Halil İbrahim Kocaman

Saat Kulesi 1965

            Bizim sokakta kalaycı yanında çalışan Tahsin Üstüntepe kalfa bana su kabağından bir saz yapmıştı. İlk çocukluk yıllarımda bu sazla birçok nağmeler çıkarır olmuştum. Daha sonra Öğretmen Seyit Şanver'in oğlu Hasan Ağabey'in (merhum) mandolinini arada ödünç alarak ve ayrıca babamın bana aldığı ağız armonikası ile müzik tecrübemi geliştirdim.

1987 - Zile'nin Pop Orkestrası DO-RE-Mİ Zile Halk Eğitim Merkezi'nde Bir Konserde
Piyano : Serdar MUTLU, Davul : Dursun ESER, Gitarlarda : Uğur ÇAVDAR, İsmail HOCA.

Gönderen : Serdar MUTLU andoraturizm@hotmail.com

            Yine küçüklüğümde  çevrede olmayan  sadece Zile’de kurulan  panayırda çok güzel müzik yayınları yapılır ve kantocular müzik eşliğinde dans ederlerdi. Bize sadece müzikleri dinlemek düşerdi. Danslarını büyükler çadır içinde seyrederlerdi.

Udî Bekir AKSOY ve M. Ufuk MİSTEPE Zile Standında

Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı 25.02.2005 14:49
Fotoğraf :
Necmettin ERYILMAZ

            Musıkîşinas oluşunuzda ailenizin payı var mıdır?

             Evet! Şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bizim sülâlede birçoğunun sesi çok güzeldi.  Amcalarımın kızları  Sevim ve Huriye, Halalarımın oğulları İhsan, Mustafa ve Mehmet Ağabey şarkıcılara taş çıkartırlardı. Annem ve babam da çok güzel eserler bilirlerdi.

1987-1988 / Zile Gençlik Merkezi Konseri
MÜDÜR Yusuf MERAL, Piyano Öğrencileri ve Öğretmenleri Serdar MUTLU
Zile Saray Sineması ve Halk Eğitim Merkezi'nde Zilelilere Koro Eşliğinde Konser Verirken.

Gönderen : Serdar MUTLU andoraturizm@hotmail.com

            Pazar günleri bağa gidince dallarda komşu bağlara müzik ziyafeti çekerdik. Komşular da bizi hep teşvik ederler ve birçok istek şarkılar gelirdi. Biz de eser çoktu, hepsini de memnun ederdik. Ben o yıllarda en çok Abdullah Yüce'nin eserlerini okurdum. Pek meşhurdu o eserler. "Hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm" ve birçok eser.

            Müzik kültürü ile haşır neşir olanların Zile'de hayli zengin bir liste oluşturduğu kanaatini taşıyorum. Zileliler müziği sever mi? Ne dersiniz?

Kanun Bekir Aksoy
Keman Hasan Şendoğdu, Darbuka Serhan Aksoy.

Zile 27 Mayıs 1985 Halk Eğitim Defilesi Korosu

            İlkokul ve ortaokul yıllarımda Zile'de benim tanıdığım musıkî ile ilgilenen Ali  Çobanoğlu, Fuat Başdoğan, Sezai Ercanlı, Mehmet Sezen, Kemal Tarhan ve İsmail Özus vardı. Kültür Derneği'nde musıkî çalışmaları yaparlar, çevre il ve ilçelere konsere giderlerdi. Benim hatırlayamadığım kişiler de bulunabilir. Onlarla herhangi bir musıkî çalışmam olmadı. İleriki yıllarda İsmail Özus'la zaman zaman çeşitli konserlerde beraber olduk.

1987-1988 / Zile Gençlik Merkezi Konseri
MÜDÜR Yusuf MERAL, Piyano Öğrencileri ve Öğretmenleri Serdar MUTLU
Zile Saray Sineması ve Halk Eğitim Merkezi'nde Zilelilere Koro Eşliğinde Konser Verirken.


1987 - Zile'nin Pop Orkestrası DO-RE-Mİ Zile Halk Eğitim Merkezi'nde Bir Konserde
Piyano : Serdar MUTLU, Davul : Dursun ESER, Gitarlarda : Uğur ÇAVDAR, İsmail HOCA.

Gönderen : Serdar MUTLU andoraturizm@hotmail.com

            Zile halkı musıkîyi çok sever ve halâ seviyor. Bu yargıya nereden vardım? Çocukluğumda her Pazar benim gibi birçokları bağlarda müzik konserleri verirdi, kimse rahatsızlık duymazdı. Ayrıca çevre il ve ilçelere pek rağbet etmeyen Roman aileler Zile'de yıllarca ikamet etmişlerdir. Halâ da onlardan Zile'de oturanlar vardır. Onları Zile'ye bağlayan Zileliler'in müzikseverliği, müzik kültürü ve hoşgörüsü idi.

Halise Üstünakın - Zile Sakarya İlkokulu Gecesi

Ud İbrahim Erdal. Keman Hasan Şendoğdu,
Def Nazan Peker (Kalay), Kanun Bekir Aksoy

            Ayrıca Zile'ye her yıl gelen Konser sanatçıları, en çok alkışı Zile'de aldıklarını söylüyorlar. Halâ Ankara'da Zile'ye gelen sanatçılara sorduğumda aynı cevabı alıyorum. 1960'lı yıllarda örneği yurdumuzda çok az olan Zile Lisesi Radyosu yayına girdiği zaman Zileli oraya plâk taşımıştı. Plâk o zamanlar çok kıymetli idi. Zengin bir arşivi vardı. Zile'ye uzun yıllar Ömer Gökçek ağabeyimizin bakımları sayesinde hizmet verdi.

            Nota bilgisine sahip oluşunuzun bir öyküsü var mı?

            Öğretmen okuluna müzik konusunda tecrübeli girmiştim. Mandolin çalma mecburiyeti vardı ve ben de artık basit notalarla çalabiliyordum. Notayı ortaokulda Nihat Dizlek hocamızın titiz çalışmaları sonucu öğrenmiştim. Çok mükemmel ve musıkî konusunda çok yetenekli bir öğretmendi.

Tokat Öğretmen Okulu I. Sınıf - Gitarist Bekir Aksoy - Alaattin Hoşcan/1964

Gönderen : Bekir AKSOY

            Öğretmen okulunda müzik odamızda birçok müzik âletleri vardı. Biz bilenler bir müzik grubu kurarak tecrübelerimizi iyice ilerlettik. Her yıl çevreye ve okul içine birçok dalda müzik konserleri verirdik. Okulda müzik alanında en kabiliyetliler Zileliler'di. Hatırladıklarımdan İsmail Özus, M. Ali Erdin (Bu arkadaşlar okulda iki yıl okuyup ayrılmışlardı.) Kemal Türker, Lütfi Sönmez, M. Nuri Arslan, Selahattin Badıllıoğlu  bunlardan sadece birkaçıdır.

1966 Turhal Şenyurt Kasabası'nda
Öğretmenlik Stajında Kemal Türker -
Bekir Aksoy - Alaattin Hoşcan - M. Nuri Aslan


Gönderen : Bekir AKSOY

            Son yıl stajyerlik yaptığımız Turhal Şenyurt Kasabası'nda sahnelediğimiz "Deliler Hekimi" isimli piyes, pandomim, skeç, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Programı okulda ve çevrede müthiş bir ses getirmiş, zamanın Millî Eğitim Müdürü bizi ödüllendirmişti. Okuldan sonra 10 yıl köylerde öğretmenlik yaptığım yıllarda bağlamamla  halka Türk Halk Müziği ziyafetleri çekmiştim.

            Müzikle birlikte yürütmüş olduğunuz diğer uğraşılarınız nelerdir? Çok yönlü bir san'atkâr olduğunuzu duymuştum...

            Zile İstasyon İlkokulu'na tayinim neticesinde müzik çalışmalarım da Zile'ye taşınmış, İstasyon İlkokulu'nda her yıl müzik geceleri tertip etmiştik. Çünki birçok müzisyen bir araya gelmiştik. Rahmetli Cafer Çobanoğlu (Çil Cafer), Selahattin Badıllıoğlu, M. Nuri Arslan, Ömer Aytemiz ve ben.

İstasyon İlkokulu Gecesi/1982
Kanun : Bekir Aksoy - Saz : Mustafa Nuri Aslan

Gönderen : Bekir AKSOY

            Daha sonra Zile merkezde 18 yıl öğretmenlik yaptığım yıllarda Alparslan Ortaokulu, Kız Meslek, Zile Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi'nde  müzik derslerine girdim. Birçok okul geceleri, önemli günler, kutlamalar, defileler gibi etkinliklerin müziklerini düzenledim. Zile Halk Eğitim Merkezi'nde ve birçok okulda uzun yıllar Hasan Şendoğdu ile müzik kursları düzenledik, TSM konserleri verdik ve korolar düzenledik.

Kiraz Festivali - Ud Bekir Aksoy, Kanun Hasan Şendoğdu,
Keman İbrahim Erdal, Darbuka Ercüment Alp

Gönderen : Bekir AKSOY - 14 - 16 Haziran 1985

            Yine Hasan'la birlikte Zile Müftülüğü'nde iki dönem 1986 ve 1987 yıllarında Tasavvuf Musıkîsi ve güzel ezan okuma kursları verdik. Din görevlisi arkadaşlarla ilâhî grubu kurduk. Bu ve birçok çalışmalarımız neticesinde Kaymakam Selahattin Alanya'dan Takdirname, Sayın Vâlimiz rahmetli Recep Yazıcıoğlu’ndan da Teşekkürname almıştım.

27 Mayıs 1970 - Zile Lisesi'nin "Balıkesir Muhasebecisi" Piyesinin ardından
Alaflar Hafif Müzik Orkestrası kısa bir müzik dinletisi yapmıştı. M. Engin AKYUNAK (Ritm Gitar),
Gülseren (Solist), Ata EROL (Solo Gitar) ve Süleyman ÇAVDAR (Solist, Gitarist).
(Solda - Mavi Işıklar Kıyafetiyle Süleyman ÇAVDAR / Gitarist)


Gönderen : Ata EROL - Soldaki Fotoğraf : Foto Kemalettin AYDIN

            1986 yılından itibaren 5 yıl Zile Gençlik Merkezi'nde geçici kadroyla Müzik Öğretmenliği, Model Uçak Kursu, bilgisayar ve pratik elektrik ve elektronik öğretmenliği görevlerimde birçok kurslar açtım ve ud öğretmenliği yaptım. Klâsik ve Türk Sanat Müziği kursları verdim. Her yıl birkaç kere müzik ve tiyatro programları tertipleyerek Zile'ye ve çevreye gösteriler yaptık. Kappadokya Bölgesi'ne öğrencilerle yaptığımız bir gezide Kayseri'de bir merkezî parkta konser verdik. Geçlik Merkezi'nde Hasan Şendoğdu ile müzik alanında birçok öğrenciler yetiştirdik.

Model Uçak Kursu Zile Gençlik Merkezi

Kurs Öğretmeni Bekir Aksoy - Remzi Fenercioğlu

            Daha sonra İstiklal Özen İlkokulu'na döndüm. Bu okulda öğretmen arkadaşım İsmail Arslan'la birlikte müzik ve izcilik çalışmaları yaptık. 01 Eylül 1993'te Ankara Mamak'ta bir ilköğretim okuluna isteğimle atandım.

23.05.1970 - Kız Enstitüsü Defilesi müzik dinletisinde Ömer ALACALI, Ata EROL,
Hüseyin ULUS, Süleyman ÇAVDAR, Abdurrahman KARANFİL, M. Engin AKYUNAK, Mete BAŞDOĞAN.


Ata EROL Fotoğraf Arşivi

            Ankara'da Çankaya Belediyesi Korosu'nda, Büyükşehir Belediye Korosu'nda korist ve solist eleman olarak çalıştım. Bestekâr Mustafa Günay, Özgen Gürbüz, Fevzi Demirkol ve Hasan Eylen gibi Radyo ve TRT sanatçılarıyla çalışmalarım oldu.

14 - 16 Haziran1985 Kiraz Festivali Etkinlikleri - Zekai TUNCA
Ahmet Uluekmekçi - Hasan ŞENDOĞDU - Bekir AKSOY - İbrahim ERDAL

Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi

            Halâ Ankara'da amatörce müzik çalışmalarıyla ilgilenmekteyim. Yıllarca TSM nota, makamlar, usuller ve tavırlar üzerine çalıştım. Kendimce basit beste çalışmaları yapmaktayım. Nota ile çalışma yaptığımdan, notası olan her eseri repertuarıma eklemekteyim. Notalı olan her eseri icra edebilirim.

05 Haziran 1991 - Yunus Emre Sevgi Yılı Konseri / Zile

Sunucu Ahmet Divriklioğlu, PTT Müdürü Mehmet Şahin, Neyzen
İbrahim Erdal, Udî Bekir Aksoy, Kudüm Ali İhsan Divriklioğlu, Kanunî Hasan Şendoğdu.

TAHSİL HAYATIM

            Tahsil yaşamınızı da bir film şeridi gibi okuyucularımızın gözleri önüne sermek ister misiniz?

            İlkokulu Zile İstiklal İlkokulu'nda okuyarak 1960 yılında, Ortaokul'u 1964 yılında Zile Ortaokulu'nda bir yıl Kale'de, iki yıl şimdiki Lise binasında bitirdim. Tokat İlköğretmen Okulu'nu da 1967 yılında bitirdikten sonra Afyon ve Sivas İlleri'nde öğretmenlik yaptım.

Öğretmen Dursun Tuğkan, Başöğretmen Fehmi Felek, Şahin Hocahanım,
Müstahdem Kadir Ağa, Bekir Aksoy, Cemalettin Dinçer, Lale Onur, Sema Canbolat,
Zühtü Gencer, Selahattin Badıllıoğlu, Suzan Erdin, Ayşe Aktuz, Nurettin Çırakoğlu, Işık Tuğkan,
Nural Paşay, H. Hüseyin Fişekçioğlu, Dursun İşçi, Osman Gökay, Halil Alacalı, Nefise Dokel, Cafer Çobanoğlu...

İstiklal İlkokulu 1959 - Foto Sami - 5'inci Sınıf

            1976'dan 1980'e kadar dört yıl yaygın eğitimde elektrik ve elektronik tahsili yaptım. Daha sonra diğer öğretmen arkadaşlarım gibi eğitim önlisansımı tamamlayarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. 20 Şubat 1994 yılında emekli oldum ve bir özel işin yöneticiliğinde 11 yıl çalıştım.

Zile Türküleriyle Mimar Tekin KİREÇCİ

TGRT KEŞİF Programı - Sunucu Yeliz PULAT - 11.09.2001

            Unutulmayan anılar ya da unutamadığınız anılarınız diye beylik bir soru sorsam, bizi nostalji rüzgârında mâziyle kucaklaştırır mısınız?

            Tabi, memnuniyetle... Hayatımdaki çeşitli anılardan sadece birkaçı şöyle :

Zile Lisesi Alaflar Hafif Müzik Orkestrası - 1969 Süleyman ÇAVDAR
(Solist, Gitarist),  Gülseren (Solist), M. Engin AKYUNAK (Ritm Gitar), Ata EROL (Solo Gitar)

Gönderen : Ata EROL

            En önemli ve unutamadığım anım; 1992 yılında TRT'nin açtığı TSM yarışmasında İlkokul 3. sınıftan itibaren yetiştirdiğim Halise Üstünakın isimli öğrencimizin Türkiye Birincisi olmasıdır. O gece TRT'den seyrettiğimde hissettiğim duyguları satırlara dökemem.

28 Kasım 1988 Halise Üstünakın TRT 1992 TSM Birincisi

 Bekir Aksoy - İsmet Başdemir - İbrahim Erdal - Hasan Şendoğdu

            Bir başka anım; Hasan Şendoğdu ile birlikte çalıştığım yıllarda (1981'den 1993 yılı Eylül ayına ve yaz aylarında) birçok anılarımız olmuştur. O zamanlar çalışmalara en çok kız öğrenciler gelirdi. Erkek öğrenciler ise en çok kızlar için gelirlerdi. Biz bunları dengede  tutmak için çok çaba gösterirdik. Daha sonra bunların birçoğu anlaşarak evlendi. Hasan acaba biz sevaba mı giriyoruz derdim? O da "ağbey bu iş olacak da biz sadece vesile oluyoruz" derdi. Şimdi onları mutlu görüyor ve seviniyoruz.

Zile Lisesi Alaflar Hafif Müzik Orkestrası ve Trampet Takımı - Abdurrahman KARANFİL (Bateri),
Ömer ALACALI (Solist), Süleyman ÇAVDAR (Gitarist), Mete BAŞDOĞAN, Cahit, Ata EROL (Ritm Gitar).

Zile Lisesi Trampet Takımı : Ön Sırada Soldan Sağa - Melih BİLGE, Metin SAYAN, Ata EROL, Ahat ALACALI.
İkinci sıra ... ....., Radi EKEN, Bekir ALTINDAL, Son Sırada Davulda Mehmet ....., Onun Önünde Melih KARASOY
Gönderen : Ata EROL - 29 Ekim 1970 Zile

            Bir izcilik çalışmamızda öğretmen arkadaşım İsmail Arslan'la birlikte Zile Kalesi'ne gezi düzenlemiştik. İzcilik çalışmaları ve çevre temizliği yaptık. Daha sonra çevredeki tarihî kalıntıları inceledik. Sezar'ın meşhur kitabesini (Veni Vidi Vici) tanıttık.

Ticaret Lisesi Gecesi 1982 / Keman İbrahim Erdal - Ud Bekir Aksoy
Kanun Hasan Şendoğdu - Darbuka Serhan Aksoy - Solist Hafize Gürdemir

Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi

            Bir öğrencim şimdiki su yolu dehlizi yanındaki üzeri yazılı rastgele duran sütunları sordu. Ben de şaka yollu bunlar Sezar'ın müsvedde (karalama) taşları bunları yazdırmış, beğenmemiş buraya atmış, daha sonra en hoşuna giden taşı kale ortasına diktirmiş dedim ve yaptığım bu espriyi unuttum. Fakat öğrenciler unutmamış, o yılki teftiş anında Müfettiş'in Zile tarihî eserlerini sorması üzerine, bana kalede soran öğrenci ısrarla parmak kaldırarak eserleri sıraladı. Zile Kalesi, Saat Kulesi, SEZAR'IN MÜSVEDDE TAŞLARI...

            Yine aklımda taptaze kalan bir anımı nakledeyim. Alparslan Ortaokulu'nda Müzik Öğretmenliği yaptığım yıllardı. Ben dışardan vekâleten derse giriyordum. Asıl görevim Sakarya İlkokulu'nda idi. Bir gün dersten çıktım, Müdür Yardımcısı Naci Dede'nin yanına uğradım. Bekir Ağbey ben de seni çağıracaktım dedi.

Ud Bekir AKSOY - Kanun Hasan ŞENDOĞDU
Klârnet İlhan Mancı - Darbuka Serhan Aksoy.

Bekir AKSOY Fot. Arşivi - Kız Meslek Lisesi Defilesi Temmuz 1987

            Orada oturan yeni mezun bir hocahanımla beni tanıştırdı. Okulumuza yeni atanan Müzik Öğretmeni Asalet Hanım (hocahanımın adı) diye takdim etti. O anda nereden aklıma geldi ise ben de kendimi ona bende Vekâlet Bekir Aksoy diye tanıttım. Bu esprime çok gülüştük. Bu hocahanımla sonradan Zile'de çok güzel müzik çalışmalarının altına imza attık. Daha sonra emektar hocamız İlyas Tekkökoğlu'nun oğlu ile evlendi ve Zile'mizin gelini oldu.

            Bu tip çalışmalar ve kurslar zevkli  çalışmalar içerdiği için anılar saymakla bitmez. Acı tatlı bir sürü anılar hala hayallerimi süsler, geriye döner bakarım, sanki ulaşacakmış gibi.

Amasya Caddesi Bağyolu - 1965

Abdullah Erhamamcı - Bekir Aksoy

ZİLE'DEN YETİŞEN MÜZİSYENLER

            Zile'mizin âşık ve şair ruhlu doğasının bir neticesi olarak yetiştirmiş olduğu müzik dehalarını tanımak isteriz...

            Bu sorunuza benim bilebildiğim ve ulaşabildiğim çevreden aldığım isimlerle karşılık verip, aklıma geliş sırasına göre yanıtlamak istiyorum.

Sakarya İlkokulu Gecesi Solist Nevzat Aksoy,
Def Neşe, Ud İbrahim Erdal - Keman Hasan Şendoğdu, Kanun Bekir Aksoy

Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi - 24 Nisan 1983

            Fuat Başdoğan : Atatürk İlkokulu'ndan emekli ve merhum. Nihat Dizlek : Ortaokul müzik öğretmenim, merhum. Ali Çobanoğlu : Keman çalar. Esas mesleği Terzilik. Şu anda çok yaşlı. Şeref Atagenç : Mesleği Jeomorfoloğ, Neyzen, iki dönem Niğde Üniversitesi Müzik Bölümü Ney Öğretmenliği yaptı. TRT ve radyo amatör sanatçısı olarak çalıştı. Birçok Radyo ve TRT sanatçılarıyla çalışmalar ve konserlerde bulundu. İtalya'da yurtdışında konsere katıldı. 1944 doğumlu olup, 2001 yılında MTA'dan emekli oldu. Halâ müzik çalışmalarına devam etmektedir.

Soner Şanver - Abdullah Erhamamcı

Fotoğraf : Bekir AKSOY - 1963

            Tuğrul Mumcu : TRT ve radyo TSM sanatçısı, emekli. Lale Mumcu : TRT ve radyo TSM sanatçısı, halen çalışıyor. İsmail Özus : Ud icra ederdi ve çok iyi bir solistti, rahmetli oldu. Sezai Ercanlı : Çok güzel ud çalardı, rahmetli oldu. Kemal Türker : Gaziosman Paşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı, ud çalar ve iyi bir solist. Hasan Şendoğdu : Zile Halk Eğitim Müdürlüğü'nden yeni emekli oldu. Ud, kanun, keman ve birçok enstrümanları icra eder. Solistlik görevini de yürütür.

Darbuka Ahmet ALBAYRAK, Klârnet Dursun KARAKAŞ, Kanun Behzat
ÇİĞİLTEPE, Cümbüş Mimar Tekin KİREÇÇİ ve Org İsmail YENİER

Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı 26.02.2005
Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE

            Sabri Erdal : Nefesli sazlar icracısı idi. Yıllar önce vefat etti. Mehmet Sezen : Zile esnafı, tanbur çalardı. Hüseyin Aktel : Ud çalar ve birçok TSM sazları yapar, iyi bir ustadır, yurdun dört bir yerine ud ve diğer sazları yaparak satar. Necati Türkyılmaz : Esnaf, ud çalardı. Behzat Çiğiltepe : Ankara Şeker Makine Fabrikası Ustası, kanun çalar. Selahattin Badıllıoğlu : Emekli öğretmen, ud ve cümbüş çalar. Halise Üstünakın : İyi bir solist, Ankara'da Müzik Öğretmeni.

 Solist Dilek Dilek - Ud Bekir Aksoy
Kanun Hasan Şendoğdu - Darbuka Mustafa Boduç

1987 Saray Sineması Gençlik Merkezi Ahmet Rasim Gecesi Konseri
Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi

            A. İhsan Divriklioğlu : İstanbul'da Müzik Öğretmeni, keman çalar. Gökçen Divriklioğlu : Zile'de Müzik Öğretmeni, keman çalar. Dilek Dilek : Alanya'da Öğretmen, iyi bir solist ve kemençe çalar. Gündüz Böke : Rahmetli oldu. Ud çalardı.

Klârnet Dursun KARAKAŞ,
Kanun Behzat ÇİĞİLTEPE, Cümbüş Mimar Tekin KİREÇÇİ


Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı 26.02.2005
Fotoğraf :
Necmettin ERYILMAZ

            Mustafa Boduç : Malatya'da Müzik Öğretmeni, ud ve keman çalar. Serhat Çiğiltepe : Ankara Gençlik Korosu sanatçısı, keman çalar. Kürşat Çiğiltepe : Kemençe çalar. Dursun Karakaş : Zile'de klârnet çalar. Mimar Tekin Kireçci : Saz ve cümbüş çalar; asıl mesleği mimardı.

Klârnet Ustası Dursun KARAKAŞ

Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı 26.02.2005
Fotoğraf :
Necmettin ERYILMAZ

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR