ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 15 Şubat 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

ANADOLU'DAKİ
ÜNYELİLER
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sayı : 27, Sh. 2 - 5, Mayıs/1997 nüshasında yayımlanmıştır.

Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir ve Yazar)


ÜNSİYAD Yönetimi Nihavend Faslında / 2007 İstanbul

            Efendim :

            Bu güzel şehrin hususiyetleri ne kadar anlatılsa, ne kadar yazılsa bitmiyor.

            Yüce Tanrı, bu Cennet şehre kendisine has birçok özellikler vermiş. Bizler de her özelliği başlı başına bir kıymet olan bu belde için ne söylesek, ne yazsak yetsinemiyoruz.

            Memuriyet icabı yurdumuzun bu güzel köşesinde bulunan ve turistik amaçla kente gelen konuklarımıza, şehrimizi anlatmaktan mutluluk duyuyoruz.

            Güzel Ünye'miz, çok eski ve kadim bir tarihe sahiptir. Kuruluşundan bugüne dek, yetiştirdiği şöhretler de hepimizce malûm.

            Ben bu yazımda sizlere, bu kentte doğup büyüyen ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde vatandaşlarımızın hizmetinde bulunan Ünyeli memurlardan söz edeceğim. Sayıları birkaç bini çoktan aşmış bu memleket çocukları, Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e bütün Anadolu'da halka hizmet etmenin bahtiyarlığı içerisindedirler.

            Bu gençler her zaman Ünyeli olmanın kıvancını duyarlar yüreklerinde. Bu gençler işlerini gördükleri vatandaşlarımızın daima teveccühünü ve sempatisini kazanmışlardır.

Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu Ünyeli İşadamları Paneli'nde

http://www.unyelilerdernegi.com/ 05/03/2006
İstanbul Ünyeliler Derneği Etkinlikleri/Haziran 2006

.

            ÜNYELİLER...

            İdarecisinden memuruna kadar hepsi ama hepsi, uhdelerine tevdi edilen işi en kısa zamanda yerine getirmeyi ve iş sahiplerine güler yüz, tatlı dille hitap etmeyi kendilerine prensip edinmiş kimselerdir.

            Bugün, yurdun neresine giderseniz gidiniz; orada mutlaka bir Ünyeli memura rastlamak mümkündür. Hangi meslekte olursa olsun, Ünyeli memurlar, memuriyetlerinin uhdelerine tevdi ettiği görevi en iyi şekilde başarır ve yerine getirirler.
 

Aydınlık Ünye Ufuklarında...
Hizmet İçin Anadolu'da Ünyeli Bir Gönül Dostu; Ama Gönlü Ünye Hasretiyle Dopdolu...
.
ORÜS Genel Müdürlüğü/Bolu

1994
.
Bolu Dağı/Orman Ağaçlandırması

1999
.
TMO Genel Müdürlüğü/Ankara

2002

            Bu durum onların bozulmayan ve bundan sonra da bozulmayacak olan üstün meslek terbiyeleridir. Bugün ticarî hayatta, Kayserili nasıl isim yapmışsa, memuriyet hayatında Ünyeliler öyle isim yapmışlardır.

            Kentimizden pek çok Bakan, Müsteşar, Genel Müdür, Profesör, Hâkim, Kaptan, Ulema, Hattat, General ve Amiraller çeşitli rütbelerde askerî erkân, Gazeteci, Şair, Yazar, Ressam, banka ve değişik kurum müdürleri, Doktor, Mühendis, Öğretmen, Ziraatçı, Muhasebeci, Veteriner, Dişçi, Eczacı ve akla gelen her meslekten otorite olmuş uzmanlar yetişmiştir.

            Anadolu'da herkes Ünyeliler'e sevgi ve saygı gösterir. 40 yılı aşkın memuriyet hayatım boyunca yaptığım bütün gezilerimde ve bulunduğum yurt köşelerinde, bunun en güzel örneklerine tanık oldum.

            Hele hele Ankara'da çok yaygın olan Ünyeli Memur ve Emekliler ve onların eş ve çocukları, zaman zaman yaptığımız toplantılarda bir araya gelmekte ve dayanışmanın en somut örneklerini sergilemektedirler.


M. Ufuk MİSTEPE / TMO Güvercinlik Lojmanları - Temmuz 2006

            Değerli okuyucular :

            ÜNYELİLER, hakikaten asil ve olgun insanlardır. Tarihî Türk terbiyesinin bütün inceliklerini görmek mümkündür burada. Büyüğe saygı, küçüğe sevgi göstermek, cemiyet nizamlarına uymak halkımızın değişmeyen ve bundan sonra da değişmeyecek olan parolasıdır.

            Bu şehrin suyunun güzelliğinden, havasının letâfetinden ve diğer hususiyetlerinden ziyâdesiyle memnun olan memurlar ve şehre kısa bir gezi yapmış olanlar, beldeden ayrıldıktan sonra şehri hiç ama hiç unutamazlar.

            Kentimizi ikinci bir sıla olarak kabul ederler ve fırsat buldukça ziyaretine koşarlar. Ankara'da ve Anadolu'nun muhtelif kentlerinde bunun çok belirgin örneklerini gördüm, yaşadım.

            Değerli okuyucular : Şu bizim ÜNYE, gazeteci Ahmet Emin YALMAN'ın da dediği gibi "HUSUSİYETLERİ OLAN MÜSTESNA BİR ŞEHİRDİR".

            Hele hele ÜNYELİLER...

            Halka hizmeti kendisine ilke edinmiş,son derece saygın, dinamik, çalışkan; bulunduğu her topluma uyum sağlamasını bilen, sıcakkanlı, sevecen insanlardır.

            Esenlik dileklerimle efendim.

                                                                                                  Yüksel ŞEN

 

ÜNYE
İLİNE DOĞRU
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 14,
Sayı : 587, 18.06.1990 tarihli nüshasında yayımlandı.

Makale : Yüksel ŞEN
Emekli Bankacı - Gazeteci - Şair ve Yazar

            Değerli Çağrı okuyucuları...

             Güzel Ünye'mizin tarih boyunca geçirdiği evreler, hepimizin yüksek malûmlarıdır. Bu kent, gerek doğal gerek ekonomik gerek kültürel ve gerekse sosyal yapısı ile yurt sathında bilinen ve hattâ gönlümüzde bacasız sanayi diye tanımlanan turizm potansiyeli ile Dünya milletlerince ismi belleklerde çağrışım yapan Anadolu'muzun örnek beldelerinden biridir.

            İnsanlık psikolojisinin gerektirdiği karşılıklı sevgi ve saygının en somut örneklerine Ünye'de rastlanır. Tarihî Türk misafirperverliğinin en güzel örnekleri Ünye'de sergilenir. Ünye tek kelimeyle tartışılmaz özellikler ve güzellikler diyârıdır.

            Yüce Allah, Ünye'ye ve Ünyeli'ye o kadar cömert davranmıştır ki doğanın bütün nimetleri burada halkın emrine âmadedir. Tanrı'nın verdiği güzellikler yanında, şehrin ihyâsı için kent sakinleri de ellerinden gelen hizmetleri esirgememekte ve şirin beldelerini en iyi, en güzel, en temiz şekilde lâyık olduğu düzeye yükseltme gayreti göstermektedirler.

            Memleketlerini bu kadar çok seven Ünyeliler'in şimdi tek arzusu, Osmanlı Dönemi'nde Sancak Beyliği sahasına dahil olanları kapsamına almak suretiyle İL olmaktır. Bu isteklerin sinyallerini de şimdilerde görür gibi oluyoruz. Zira 10.05.1990 tarihinde yayınlanan radyo ve televizyon haber bültenlerinde Ünye'ye bağlı Çaybaşı ve İkizce Bucakları'nın ilçe haline getirildiğini bildiren Bakanlar Kurulu Kararı, bizleri âdeta ihya etmiş, sevince boğmuştur.

            Atatürk, 1920 yılında verdiği bir direktifle, Ünye'mizin il olmasını önermiş; "Ünyeliler Vâli'sini hazırlasın" diye telgraf bile göndermiş; ama bu durum o zamanın Ünye'sinde söz sahibi bazı kişiler tarafından olumsuz karşılanmıştır.

            Şimdi Ünyeliler'in tüm arzusu ATATÜRK'ün bu önerilerinin yerine getirilmesidir. Ünye'nin şu andaki özellikleri, il olmayı tartışma götürmeyecek bir şekilde çoktan hak etmiştir.

            Yol mu? İşte Ünye'de. Hava alanı mı? İşte Ünye'de. Fabrika ve çeşitli sanayi kuruluşları mı? İşte Ünye'de. Sosyal yapılaşma, kültür örgütleri mi? İşte Ünye'de. İdarî mekanizma mı? İşte Ünye'de. Nüfus yoğunluğu, iş potansiyeli, turizm ve çeşitli et kinlikler mi? İşte Ünye'de.

 

Ankara'da Sorunlarının Tartışıldığı Toplantıda Protokol

Fotoğrafı Gönderen : Baba Yavaş İbrahim GÜRKAN/2005

AB Sürecinde Ünyeli İş Adamları ve Yöneticileri Paneli
 

            Ünye'de yok yok.

            Şu anda elimde, Anavatan Partisi Ünye Teşkilâtı'nın yayımladığı "ÜNYE PETEĞİ" isimli bir broşür var. Bu broşürde Sayın Milletvekiller'imiz çok yakın bir gelecekte Ünye'yi il yapma vaadinde bulunuyorlar ve aynen şöyle diyorlar :

            "Böylesine güzel bir İlçe, bu Ünye nasıl İL yapılmamış? Nasıl olmuş da böylesine bir değer gözden ırak tutulmuş diyenler, sizlere selâm olsun. Ne kadar haklı olduğunuz, ne kadar gerçekçi düşündüğünüz gün ortaya çıktı.

            Ünye mutlaka il olacaktır. Tarihten gelen hakkını alacaktır. Diyerek bu işe dirsek sıvayanlar, kazanılan zafer en başta sizlerin eseridir. Allah sizden razı olsun. Bundan sonra artık nüfus kâğıdımızda "İLİ ÜNYE" yazılacak günleri heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz. Pek yakında inşaallah o günleri göreceğiz."

            Değerli Çağrı okuyucuları : Hemşehrimiz ve Sayın Bakanımız Şükrü YÜRÜR Bey başta olmak üzere, güzel ORDU'muzun Sayın Milletvekilleri, artık konumuzu yukarıda vurguladığım propagandalarınız dahilinde ele alınız.

            İlçe olmalarını gerçekleştirdiğiniz Çaybaşı, İkizce ve tensip edilecek diğer komşu ilçeleri bağlamak suretiyle Ünye'nin İL haline getirilmesine gayret gösteriniz. Bu konuda alınacak karar, biz Ünyeliler'i sevincin doruğuna ulaştıracaktır.

            Şen ve esen kalınız.

 

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR