ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 19 Ağustos 2005 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

PROF. DR.
M. MÜNİR ATALAR

Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

Prof. Dr. M. Münir ATALAR
G.O.P. Üniversitesi/Tokat - TARİH BÖLÜMÜ Başkanı

KURULUŞ TARİHİ : 1993

TEL NO. : (Santral) 0 356 252 15 82

 E - mail : matalar@gop.edu.tr
FAX NO. : 0 356 252 15 85
Alanı : Ortaçağ Tarihi

 

ZİLE TARİHÎ KÜLTÜRÜNDE
BİR OSMANLI BEYEFENDİSİ

M.E.B. Yabancı Diller Eğitim Merkezi / Ankara - 1985

1. M. Ufuk MİSTEPE, 2. Münir ATALAR Fransızca B Kuru Öğrencileriyle.

ÖZGEÇMİŞ
http://fened.gop.edu.tr/matalar.htm

            Tarih profesörü olan Münir ATALAR, 1949 Zile doğumlu olup, lisansını 1971'de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır.

            İlk ve ortaokulu memleketinde bitirdi. 1968`de Ankara Cumhuriyet Lisesi`nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 1971`de bu fakülteden mezun oldu. 1971-1977 yılları arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı`nda eğitim uzmanı olarak çalıştı.

            Aynı üniversitede; 1977'de asistan, 1983'te Osmanlı Tarihi'nde doktorasını yapmış, 1986'da Yrd. Doçent, 02 Ekim 1989'da Medeniyet Tarihi ve Kültürleri Anabilim Dalı'nda Doçent olmuştur.

            1989-90 ve 1990-91 öğretim yıllarında, Gaziantep Üniversitesi Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi`nde öğretim üyeliği ve Dekan yardımcılığı yaptı. 1992-1993 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü`nde öğretim üyeliği yaptı, yüksek lisans dersleri verdi, tez danışmanlıklarında bulundu.

            Ekim 1995'te Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı`na Profesör olarak atanmıştır. Halen aynı üniversitede Tarih Bölümü Başkanı'dır. Fransızca, Arapça ve Farsça bilir.

            Bulunduğu Görevler :

            - Gaziantep Üniversitesi Şanlıurfa İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Fakülte Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyeliği (1989 - 1991).

            - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (1992 - 1995, 100. Yıl Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Van).

            - Tarih Bölümü Başkanlığı (1995 ve halen, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi).

            - Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (1995 - 2000, Gaziosmanpaşa Üniversitesi).

            - Fen - Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği (1997, Gaziosmanpaşa Üniversitesi).

            - Üniversite Senato Üyeliği (1995 - 2000), (2002 - halen).

            - Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (1996 - 2003).

            - Fen - Edebiyat Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyeliği (1995 - halen).

            - Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği (1997 - 2000).

            - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanlığı (1999 - 2003).

            - Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (1999 - 2003).

            - Yayın Komisyonu Üyeliği (1997 - 2002).

            - ÖSYM İl Temsilciliği ve AÖF İl Koordinatörlüğü (1996 - 1999).

            - Eğitim ve İktisadî İdarî Bilimler Fakülteleri Yönetim Kurulu Üyeliği.

            - Tokat Kent Senatosu Çekül Vakfı Üyeliği.

            - Çevre Kulübü Başkanlığı.

            - Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarih Araştırmaları Merkezi (OTAM)'nin Hakemli Dergisi'nin yayın kurulunda hakemlik.

            - Türk Ocağı Tokat Şubesi Hars Heyeti Üyeliği (2000 ve halen).

            - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (BİLİM YOLU) Dergisi'nin yayın kurulunda hakemlik.

            - 19 Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi'nin yayın kurulunda hakemlik.

            - G.O.P. Üniversitesi Lojman Tahsis Komisyonu Üyeliği (2006 - halen).


G.O.P. Üniversitesi 10. Bahar Şenliği Kutlamaları

            Yayınları :

 

            A - KİTAPLAR

            1. Osmanlı Devleti'nde Surre-ı Hümayun ve Surre Alayları, Ankara, 1991, Doktora Tezi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. No. 58, (2. Baskı 1999).

            2. Şerh-i Rumuzat-ı Hacı Bayram Veli, Ankara 1991, Lisans Tezi.

            3. Yunus eş-Şeyh İbrahim es-Samarrâî, Es-Seyyid Ahmed Er-Rifai`nın Hayatı ve Eserleri, (Arapça'dan tercüme), Ankara 1995.

            4. Gaziosmanpaşa, Hayatı ve Eserleri, Tokat Belediyesi Yayınları, Tokat 2000. (Derleme Eser).

 

            B - MAKALELER

            1. "Şer'iyye Mahkemeleri'ne Dâir Kısa Bir Tarihçe", Ankara Ünv. İlâhiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, Ank. 1980, C. IV, s. 303 - 328.

            2. "Osmanlı Padişahları", Ankara Ünv. İlâhiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, Ank. 1981, C XXIV, s. 425.

            3. "Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi'nde Mevcut Bulunan Doktora ve Doçentlik Çalışmalarının Listesi", Ankara Ünv. İlâhiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, Ank. 1982, C. V, s. 353 - 357.

            4. "Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde Mevcut Bulunanlarla Hâlen Aynı Fakültede Yapılmakta Olan Doktora ve Doçentlik Çalışmalarının Listesi" İslâm Medeniyeti Dergisi, Ocak 1982, C. V, S.I, s. 104 - 116.

            5. "Okuma - Yazma ve Bilgili Olmanın Dinimizdeki Önemi" Hakses Mecmuası, Aralık 1983, S. 228, s. 7.

            6. "İ. Ü. Edebiyat Fak. Merkez Kitaplığında Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)", Ankara Ünv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ank. 1985, C. XXVII, s. 347 - 354.

            7. "A.Ü. DTCF Genel Kitaplığı Yazmalar Bölümünde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)", Ankara Ünv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ank. 1985, C. XXVII, s. 355 - 361.

            8. "Surre-nâme (1335/1916)" Ankara Ünv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ank. 1986, C. XXVIII, s. 419 - 426.

            9. "Türklerin Kâbe'ye Yaptıkları Hizmetler" Ankara Ünv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ank. 1988, C. XXX, s. 287 - 292.

          10. "Papa II. Jean Paul'ün Müslüman Gençlere Hitabı" (Arapça'dan tercüme), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Gaziantep 1991, S. I. (Arapçası : "Kelimetü Kaddasa el-Baba Yuhanna Bolis es-Sân'I Fî-lîkâihî me'as-Sebbân ve's-Sebbât el-Müslimîn el-Mağrib-ed-Dârel el-Beydâ-fî", 19 Ağustos 1985).

          11. "Türklerin Kâbeye Yaptıkları Ekonomik Yardımlar", Ankara Ünv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ank. 1989, C. XXXI, s. 261 - 270.

          12. "Les Ottomans au Service de Haramayn", Revue d`Histoire Maghrebine, 17ème Année, Numeros 59 - 60, Octobre 1990, Tunis, pp. 23 - 26.

          13. "Les Aides Economiques des Ottomans pour Kaaba", Revue de l`Institut des Belles Lettres Arabes, Tunis.

          14. "Harameyn`e Denizden Surre Gönderilmesi", Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1992, s. 121 - 127.

          15. "Hac Yolu Güzergâhı ve Masrafı (1253/1837)", Ank. Üniv. Rektörlüğü Osmanlı Tarih Araştırmaları Merkezi (OTAM) Dergisi, Ankara 1993, C. 4, s. 43 - 90.

          16. "Osmanlılar ve Hac (1517 - 1800)", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van 1993, s. 175 - 178 (orijinali : "The Ottomans and the Muslim Pilgrimage" by Prof. Dr. Karl K. Barbir, New York, Lovdonville Üniv. Tarih Bölümü).

          17. "Arap Medeniyetinin Menşe`i (Arapçadan tercüme)", Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi (orijinali : Dr. Naci Ma`ruf, Asaletü`l-Hadaretü`l-Arabiyeti isimli eserin önsözü, Beyrut/Lübnan, 1975).

          18. "Karşılaştırmalar, Kişisel Gözlemler ve Sonuç" (Sabine Dirics, La Famille Musulmane Turque, Son Evolution au XXe siècle (Paris, Mouton, La Haye..) isimli eserin 145 - 157. sayfalarının çevirisi).

          19. "Osmanlı Yönetimindeki Hicaz`da (1831 - 1911) Hac ve Kolera" (Sinan Kuneralp, "Pilgrimage and Cholera in Ottoman Hedjaz 1831 - 1911", Studies on Turkish and Arab Relation, Annual 4, 1989, Taiv, s. 69 - 81, isimli makalenin çevirisi).

          20. "Hac Emirleri Tarihi" (Mavrid, Bağdad, 1981, C. IX, S. 4, s. 179 - 210`dan tercüme), Diyanet Dergisi (İlmi), C. 32, S. 4, Ekim - Kasım - Aralık 1996.

          21. "Akkam", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 1990, C. I, s. 269.

          22. "Emir-i Hac", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 1994, C. VII, s. 131 - 133.

          23. "Arap Medeniyetinin Kökeni", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Ankara, 1995, Sayı : 6, s. 453 - 487 (Arapça'dan çeviri).

          24. "İstanbul`un Fethi ve Önemi", Meşale, Kültür Edebiyat Dergisi, 15 Mayıs - Haziran 1996, Sayı : 2, S. 2 - 4.

          25. "Zile`li Halk Şairlerimiz", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ekim 1996, Sayı : 4 - 5, s. 7 - 16.

          26. "Osmanlı Deyince…", Diyanet Avrupa Aylık Dergi, 15 Haziran - 15 Temmuz 1999, Sayı : 3, s. 12.

          27. "Osmanlı Devleti (700. Yıl)", Tokat Kültür Araştırma Dergisi, Kasım 1999, Sayı : 14, s. 5 - 9.

          28. "Taassuptan Çağdaşlığa Lâiklik", Tokat Kültür Araştırma Dergisi, Sayı : 15, No. 8, Sh. 26, Ekim 2000.

 

Prof. Dr. Münir ATALAR ve M. Ufuk MİSTEPE TMO Gen. Müd. Ziyâretçi Salonu'nda
    
M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi / 2005 Ankara

 

            C - BİLDİRİLER

            1. "Surre Alayının Yol Giderlerini Gösteren Bir Defter (H. 1253)", IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 20 - 25 Eylül 1982, İstanbul.

            2. "Surre Defterleri", V. Milli Türkoloji Kongresi, 26 - 30 Eylül 1983, İstanbul.

            3. "Surre ve Türk-Arap İlişkileri" Unesko tarafından 1 - 3 Ekim 1984`de Ankara'da düzenlenen Arap ve Afrika devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler konulu Milletlerarası Kollokyum`a sunulan bildiri.

            4. "Zile ile İlgili Bazı Arşiv Kayıtları", Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2 - 6 Temmuz 1986, Tokat.

            5. "Zile`nin Tarihçesi", Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi, 13 - 17 Ekim 1986, Samsun.

            6. "Surre Vakıfları", X. Türk Tarih Kongresi, 22 - 26 Eylül 1986, Ankara (Basm. 1993, s. 1635 - 1640).

            7. "Denizli Bilginlerinden Salih Efendi", Milli Mücadelede Denizli Sempozyumu, 25 - 26 Haziran 1992, Denizli.

            8. "Harameyn`e Denizden Surre Gönderilmesi", XXI. Türk Tarih Kongresi, TTK. Bsm, Ankara, 1994.

            9. "Kutsal Emanetler", XXII. Türk Tarih Kongresi, 12 - 13 Eylül 1994, Ankara.

          10. "Ahmed Ağaoğlu : Hayatı, Eserleri ve Fikirleri", Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünya Aydınları Sempozyumu (23 - 26 Mayıs 1996), Kayseri, 1996.

          11. "Danişmendliler Döneminde Zile", Niksar`ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar Sempozyumu, 8 Haziran 1996, Niksar.

          12. "XIII. ve XIV. Yüzyılda Karadeniz Ticaretinde Trabzon`un Yeri ve Önemi", Trabzon Tarihi Sempozyumu, 6 - 8 Kasım 1998, Trabzon.

          13. "Osmanlı Devletinde Gayr-i Müslim Hastahaneleri", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 20 - 22 Mayıs 1999, Adana.

          14. "Osmanlı Devletinin Arap Eyaletleri", Osmanlı Sempozyumu, 25 - 27 Ağustos 1999, Osmangazi Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eskişehir.

          15. "Bilinmeyen, Manzum, Yazma Bir Osmanlı Tarihi", XIII. Türk Tarih Kongresi, 4 - 8 Ekim 1999, Ankara.

          16. "İstanbul Harbiye Mektebi'nin Kuruluşu ve İlgili Arşiv Belgeleri", Yedinci Askerî Tarih Semineri, 25 - 27 Ekim 1999, Harbiye, İstanbul.

          17. "Savaş Yılları (1877 - 1878)'nın Türkistan'ı", I. Uluslararası Gaziosmanpaşa Sempozyumu, 05 - 07 Nisan 2000, Tokat/Türkiye.

          18. "Osmanlı Sömürmemiştir : Suudi Arabistan Örneği", Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni, 25 - 28 Ekim 2000, Hatay - İskenderun.

          19. Atalar, M., Kavaklı, S., "Sivas'ın İlk Vâlilerinden Şemseddin Muhammed b. Muhammed Cüveynî (öl. 683/1284)", Selçuklular Dönemi'nde Sivas Sempozyumu, 29 Eylül - 01 Ekim 2005, Sivas.

          20. Atalar, M., Kavaklı, S., "Sağlık Alanında Türk - Ermeni İlişkileri", Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS - I), Osmanlı Toplumunda  Birlikte Yaşama Sanatı : Türk - Ermeni İlişkileri Örneği, 20 - 22 Nisan 2006, Kayseri.

 

M.E.B. Yabancı Diller Eğitim Merkezi / Ankara - 1985

1. Prof. Dr. Münir ATALAR, 2. M. Ufuk MİSTEPE
Fransızca B Kuru Okutman ve Öğrencileriyle Bir Arada.

 

            D - KİTAP TANITMA YAZILARI

            1. İsmet Binark - Nejat Sefercioğlu, Erzurumlu İbrahim Hakkı Bibliografyası, Kültür Bakanlığı Yay. No. : 280, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1977 (Millî Kültür, Kadım 1977, s. 79).

            2. Mehmed Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, Er-Tuğ Matbaası, İstanbul, 1976 (Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXIII, s. 551).

            3. Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yay. İstanbul, 1976 (Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXIII, s. 555).

            4. Musa İbn Meymun el-Kurtubi, Delaletu`l-Hairin (İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, Ankara, 1980, XXIV, s. 329 - 334).

            5. İsmet Binark (Hazırlayan), Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayımlanmış Kaynaklar), Başbakanlık Yay. No. : 2, Ankara, 1979 (Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1981, C. XXV, s. 485).

            6. İsmet Binark, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Başbakanlık Yay. Ankara, 1980 (Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXV, s. 487).

            7. Atilla Çetin, Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, İstanbul, 1979 (Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXV, s. 489).

            8. İsmet Kayaoğlu, İslam Kurumları Tarihi, Ankara, 1980 (İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, Ankara, 1982, C. V, s. 359 - 362).

            9. Yrd. Doç. Dr. Şaban Kuzgun, İslam Kaynaklarına Göre Hz. İbrahim ve Hanifilik, Ankara, 1985 (Diyanet Gazetesi, 319 (1985), 19).

          10. Yrd. Doç. Dr. Şaban Kuzgun, Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşe`i Meselesi Hazar ve Karatay Türkleri, Ankara, 1985 (Diyanet Gazetesi, 320 (1985), 19).

          11. Atilla Çetin, II. Meşrutiyet Döneminde Arşivlerimize Ait Belgeler, İstanbul, 1985 (Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1986, C. XXVIII, s. 457).

          12. Ömer Hilmi Karinabadizade, Eski Vakıf Hükümlerimiz (Ahkamu`l - Evkaf), Sadeleştiren : Aydın Tuncay, (Diyanet Gazetesi, 322 (1985), 19).

          13. J. Strzygowki - H. Klük ve Fuad Köprülü, Eski Türk Sanatı ve Avrupa`ya Etkisi, Çev. A. Cemal Köprülü (Diyanet Gazetesi, 323 (1986), 19.

          14. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şeker, İslam`da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, Diyanet Gazetesi, 324 (1986), 19.

          15. Doç. Dr. Mehmet Bayraktar, İslam`da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Ankara, 1985 (Millî Kültür, Sayı: 56, s. 69 - 70).

 

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR