ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 18 Mayıs 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLE'DE
BAĞCILIK

Makale : Nevzat PEKTEKİN
(Emekli Öğretmen - Toptan Bakkaliye - Matkap ve Frezeci)
(Tekin Ticaret - Şeyh Tusî Sokak, Bedesten İşhanı, No. 1)
0 (356) 318 05 18 - pektekinnevzat@hotmail.com


Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 10.04.2009 Şeyh Tusî Sokak / Zile

ZİLE'DE
BAĞCILIK

Nevzat PEKTEKİN'in Zile'de Yetiştirmeye Çalıştıkları Şıralık Üzüm Türlerinden Örnekler.
Kayınpederinden miras kalan bağında yetiştirmeye çalıştığı Clairette - Narince - Yapıncak Türü Üzümler.


Fotoğrafları Gönderen : Nevzat PEKTEKİN

            Zile'miz için pekmez üretimi bir övünç  kaynağı; Zileli hemşehrilerimizin de bu konuyu dile getirmelerini takdire şâyan bir hareket olarak gördüğümü belirtmek isterim. Bu vesile ile bir Zileli olarak duyarlı davrananları kutluyorum.


Nevzat PEKTEKİN Fotoğraf Arşivi

            Zile bağcılığı konusunda çekincelerim var; üzgünüm ve kaygılıyım. Şöyle ki üzüm asması için İtalyan'lar, Fransız'lar Güneş Çocuğu derler. İtalyan bağcı ne demiş? - SAKALLI DEDEMİN BAĞA GELMESİNİ KISKANIRIM! Artık değerlendirmeyi okuyucularımıza bırakıyorum.

            Günümüzde, bağlarımız içerisinde maalesef her türlü ağaç cins ve türünü görebilmekteyiz. Tabi sağ olsunlar; bağları bizlere miras bırakan büyüklerimiz bu konularla ne yazık ki ilgilenememişler.

Bağ Kültürü ve Meyvecilik Belli Bir Disiplin Altında ve Uzman Ellerde Gelecek Nesillere Taşınabilir!

Nevzat PEKTEKİN Fotoğraf Arşivi - Eşine miras kalan Ulupınar Bağları'ndan fotoğraflar.

            Bizler de her nedense bu tabuyu bir türlü yıkamıyoruz! Neredeyse halkımız bağların kenarlarına Zeytin (Olea), İncir (Ficus), Kestane (Castanea), Fındık (Corylus), Kavak (Populus) ağaçları dikmeğe kalkışıyorlar.

Bağlar, Diğer Ağaç Türleri Arasında Kaybolmaya Yüz Tutmuş!

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 23.09.2008 Dereboğazı / Zile

            Artık insanlarımızın, bağ asmalarının diğer ağaçlar ile bir arada yetişmeyeceğini bilmeleri ve kanıksamaları gerekir. Ama bizler yöremize uygun ağaçların dışında iklime ve ekosisteme uygun olmayan ağaçları da getirip dikmeğe çalışıyoruz. İnsanlarımızın bu konulara dikkat etmeleri gerekir diye düşünüyorum.

            Güzel Zile'mizin EDE Köyü'nden Dereboğazı'na kadar olan güneye yamaç olan arazimizin bağcılığa çok elverişli olduğu herkesçe bilinmektedir ama ne yazık ki uygulama yanlışlığından dolayı istenen randımanlı ürün bir türlü alınamamaktadır.


Nevzat PEKTEKİN Fotoğraf Arşivi

            Özellik arz eden diğer bir durum hastalık konusu. Herkesçe bilinmektedir ki Zile Bağları yavaş yavaş çökmektedir. Tokat'ın Kat Kasabası, Necip, Üzümören yörelerinde bağcılık tamamen bitmiştir. Bunun nedeni ise FİLOKSERA denen gözle görülmeyen haşerelerdir.

FİLOKSERA : (Phylloxera vastatrix Perg. ve Ph. vitifolii Fitch.)
Zarar Şekli : Sebebi izah edilemeyen bir olaydan dolayı, Omca'nın gelişmesi yavaşlar. Sürgünleri kısa kalır, yeşil yaprak teşekkülâtı küçük, fakat, sıhhatli Omca'da olduğu gibi, sulu değildir. Salkımların gelişmesinde bariz bir gerileme görülür ve Sonbahar'da, Omca'nın yaprakları erken sararmaya başlar. Gelişmedeki bu gerileme, her geçen sene artarak neticede, Omca'nın kurumasına sebep olur. Filokseranın zararı, enfeksiyondan, ancak iki veya üç sene sonra görülmeye başlar. Evvelâ emgi kökleri, sonra daha kuvvetli olanlar ve sonunda da anakökler tahrip edilmiş olur.
http://www.bahce.biz/zararli/hastalikzararli/asmauyuz_floksera_durumce.htm

Bir yandan yorgunluktan eller belde dinlenirken öte yandan işler nasıl bitecek düşünceleri sarıverir insanı!

Nevzat PEKTEKİN Fotoğraf Arşivi - Eşine miras kalan Ulupınar Bağları'ndan fotoğraflar.

            Zile'mizde dikilen eski bağların (asmaların) kökleri tatlı olduğu için bu kökleri o haşereler yiyip bitiriyor; tabii belli zaman içerisinde bitki çöküyor. Halbuki anaç kökleri acı olan aşılı birçok ÇEŞİT yurdumuzun pek çok yörelerinde üretilmektedir. Ama maalesef sağ olsunlar.. Zilelilerimiz hiç rağbet etmiyorlar.


Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 10.04.2009 Şeyh Tusî Sokak / Zile

            Hal böyle iken diğer bir sorunumuz da hastalıklarla mücadele olarak önümüze çıkmakta. Zile'de bitki hastalıkları ile toplu mücadele yapılmadığı için kalite konusunda maalesef başarılı olamıyoruz. Şöyle ki falan ilâç yapıyor, komşusu ilâç yapmayınca kısa bir zaman içinde tekrar hastalık geliyor ve senden hızlı gidiyor. Bir de şu noktaya değinmeden geçemeyeceğim; hastalıklarla mücadele bağcılara pahalıya mal oluyor; bu konunun da ilgililerce düşünülmesi gerekir.

Nevzat PEKTEKİN'in Zile'de Yetiştirmeye Çalıştıkları Sofralık ve Şıralık Üzüm Türlerinden Örnekler.

Fotoğrafları Gönderen : Nevzat PEKTEKİN

            Pahalıya mal olma deyince İtalya'da üzüm ve kivi bahçelerinde gezerken yaşamış olduğum bir hâtıram aklıma geldi. Şöyle ki BAHÇELER ARASINDA BİR DEFA HİÇ SINIR yok! İstediğiniz gibi gezebilirsiniz. Yalnız muayyen yerlere tabelâlar dikilmiş ve şöyle yazıyordu : ÜRÜNLERE DOKUNDUĞUNUZ TAKDİRDE BİZE PAHALIYA MAL OLUR şeklinde idi.

            Tabi ben kimseyi suçlamıyorum. Âriflere târif gerekmezmiş. “Her akıl bir olsa, bağ duvarı ne yapsın!?” atasözünü iyi özümsememiz gerekli diye düşünüyorum.

Nevzat PEKTEKİN, Oğlu Özcan ile Dededen Toruna Bağ Kültürünün Aktarılmasında Örnek Bir Çalışma Sergilerken.

Nevzat PEKTEKİN Fotoğraf Arşivi

            Benim meraklı olduğum konu üzüm olduğu için hep bağcılıktan bahsettik. Diğer bitkileri yetiştirmede de maalesef çok gerilerden seyrediyoruz. İNSANlarımız "Haa, nasıl mı yapılacak?" dedikleri zaman ben işi UZMANLARIN'dan öğrenelim derim (ben de uzman değilim, sadece tavsiye ediyorum).

Solda : Karslıoğlu Sabri Efendi ve Torunu Nevzat PEKTEKİN - 1954 / Ulu Câmi Arkası.
Sağda : Karslıoğlu Sabri Efendi ve Kelemci Hasan Ağa 1945/1950 Yılları Arası - Uzun Çarşı.


Nevzat PEKTEKİN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 10.04.2009 / Zile

            Evet Zile Bağları konusundaki sıkıntıları bir nebze de olsa dile getirmeğe çalıştım. Bu önemli konulara dikkat edildiği takdirde daha bol ve kaliteli ürün alınır. Tabii ki üretici kardeşlerimiz de başka yörelerden üzüm getirme ihtiyacını duymazlar, her şeyi ile Zile'mize ait olan üzümlerimizi kullanırlar. Evet belki pekmez imalâtçısı olan kardeşlerimiz söylediklerime ilgi duyabilirler ve konuya daha duyarlı yaklaşabilirler ama şu gerçek ki bağlar için az arazimiz yok değil; yeter ki sorunların üstesinden gelmeyi bilelim.


Nevzat PEKTEKİN Fotoğraf Arşivi

            Zile bağları konusundaki endişelerimi böylece kamuoyuna aktardım. Bundan sonraki alınacak tavır ve yorumları takdirlerinize bırakıyorum. Saygılar, sevgiler, esenlikler dileğiyle...

Tekin Ticaret ve Nevzat PEKTEKİN İşyerinde Röportaj Esnasında Arastayı Anlatırken.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 10.04.2009 Şeyh Tusî Sokak / Zile

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR