ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 05 Mart 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

.

BANKACILAR
ŞEHRİ

Makale : Yüksel ŞEN
Emekli Bankacı - Gazeteci - Şair - Yazar - Araştırmacı


Türkiye Ziraat Bankası Ünye Şubesi İlk Eski Binasında

BANKACILAR ŞEHRİ
(Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin Sayı : 188, sayfa 3, 15.07.1964 tarihli nüshasında yayımlandı.)

8 Parçalı Ünye'nin En Uzun Panoramik Fotoğrafı - 1953 Foto Hüseyin ÖNDERSEV

Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - Parça IV

            Muhterem Okuyucular,

            Bu yazımda sizlere yeşillikler diyârı güzel ÜNYE'mizin çok ilgi çekici ve isminin on binler tarafından bilinmesine vesile teşkil eden bir hususiyetinden bahsedeceğim.

            Bu Cennet şehri, geniş ufuklu bir yer haline koyan, kendine mahsus nice özellikler vardır. Benim bu yazımda anlatmaya çalışacağım hususiyet, ne bu şehrin denizcilik an'aneleri, ne koskoca Osmanlı donanmasına gemileriyle iştirak eden kaptanlarının hayat hikâyesi, ne 70 - 80 yıl evvel Amerikalılar'ı hayretler içinde bırakan; fes hariç, kendileri gibi giyinen ve İngilizce'yi mükemmel konuşan, Osmanlı Devleti'nin ilk Deniz İnşaiye Mühendisi Hacı Emin Efendi, ne büyük tarihçimiz Feridun Fazıl Tülbentçi'nin hamasetlerinden bahsettiği Polatçıoğlu Rıza, ne Yamak Ali ne de bir zamanlar Anadolu'nun en büyük ve en faal ihracat iskelesi oluşudur.

            Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin çok kıymetli okuyucuları; muhterem hemşehrilerim. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz her kaza ve vilâyet merkezinde bir Ziraat Bankası teşkilâtı ile karşılaşırsınız.

T.C. Ziraat Bankası Ünye Şubesi

            Bugün yurt sathına dağılmış ve sayısı 650'yi bulan bu teşkilâtın hemen hemen yarısından fazlasında bir veya birkaç ÜNYELİ memurun çalıştığı malûmunuzdur.

            Evet, aziz hemşehrilerim. Teşkilâtımızın imza sirkülerine şöyle bir göz gezdiriyorum da gururum artıyor, kıvanç duyuyorum. Ta Posof'tan Şile'ye, Mardin'den Türkeli'ne kadar bütün Anadolu bir örümcek ağı gibi Ünyeli bankacılarla dolu.

            Okuyan gençlerimizin % 50'sine yakın bir miktarının bankacı oluşu, belki de bütün Türkiye'de hiçbir kaza merkezine nasip olmayan bir meziyet...

            Hali hazırda yurdumuzun en geniş ve en büyük ziraî kredi ve banka hizmetleri müessesesi olan bu teşkilâtta alt kademelerden başlayarak âmirlik mevkiine kadar yükselen nice memurlarımız vardır. Müdürlerimiz, muhasebecilerimiz, şeflerimiz, hele memurlarımız sayamayacağımız kadar çok...

Ünye'de Kış Mevsimi ve Sağda Ziraat bankası

 

            Çok kıymetli hemşehrilerim, sayın okur. Taşova ve hinterlandına şöyle bir nazar ediyorum da bir veya birkaç Ünyeli memurun bulunmadığı banka göremiyorum. İşte Taşova başta, memleketimizin çok asil bir ailesine mensup muhterem insan sayın Müdürümüz Mutahhar TAYANÇ, Muavinimiz Necati CEVAHİR ve ben.

            Hemen yakınımızda Erbaa; değerli bankacılarımızdan Hasan Hâki GAFFARİLİ Bey'i Müdür, Osman GÜNDOĞDU Bey'i Muavin olarak görüyoruz burada. Biraz ileride Niksar; Hamza YAZGAN Ağabey'imiz aynı niteliği taşıyor. Suluova'ya yöneliyoruz; İsmet ÖZOĞLU var.. o da bir evvelki sıfatla çıkıyor karşımıza.

            Ya Gümüşhacıköy'de Ahmet ÇİL Bey'le yüz yüzeyiz. O da muavin masasını işgal etmiş bankanın. Çorum'da çok genç memurlarımız var. Babacanlar, bay ve bayan Ünye'nin isminden bahsettiriyorlar.

            Türkeli'nde genç ve dinamik müdürlerimizden Yekta GİRAY; ya Tosya'da hepimizin pîri Sebahattin ÖZGÜÇ Ağabey'imizi Muhasebeci olarak görüyoruz. Turhal'a Turgut DOĞU ve Hasan bahri GÜREL Bey'ler imzalarını atmışlar. Perçinlemişler Ünye ismini.

Cumhuriyet Meydanı, Şehitler Parkı ve sol önde Ziraat Bankası

 

            Bunlar sadece bulunduğum muhite yakın teşkilâtlarda çalışan hemşehrilerimiz; hepsi ÜNYELİ olmanın bahtiyârlığı içinde.

            Yurdun dört bucağına dağılmış bu kutsal yuvada idareci ve memur olarak vatandaş hizmetinde çalışan nice hemşehrilerimiz var daha.

            Kazamız teşkilâtı memurlarının hemen hemen tamamı bu şehrin çocuklarıdır. Fatsa’da, Ordu’da şeflerimiz, Kumru’da müdürümüz, ya yurdumuzun Güney ucu Mardin’de Ünyeliler’in çok iyi tanıdığı değerli bankacı Vedat Rüştü HEPER Ağabey’imiz Muhasebeci olmanın gururuyla temsil ediyor şehrimizi.

            Bunlar, bu şehrin yetiştirdiği yüzlerce bankacı arasından birkaç isim. Bu sayededir ki bütün yurtta ÜNYE ismi hafızalara yerleşmiş ve bu şehir turistik yönden olduğu kadar, Bankacı ihraç eden bir yer olarak da tanınmıştır.

Türkiye Emlâk Kredi Bankası İnşa Halinde

            Cennet’ten bir köşe olan yeşiller diyârı güzel ÜNYE’mizi görmeye gelenlerin birçoğu bu hususiyetine agâh olanlardır. Çünkü ya kendisi veya arkadaşı bankacıdır. Bir ÜNYELİ, bankacıdan bu Cennet şehrin nitelikleri hakkında bilgi edinmiştir. Ve ilk fırsatta kafasında istifham yaratan bu bankacılar şehrini görmek nasibine ermiştir.

            Bize böyle bir imkân yarattığı ve bu şehrin tarihî hususiyetlerine yepyeni ve geniş ufuklu bir hususiyet kattığı için, büyük yardımlarını gördüğümüz, orta tahsilini kazamızda tamamlayan ve ÜNYELİLER’e karşı büyük bir sempati besleyen teşkilâtımızın eski Zat İşleri Müdürleri’nden çok değerli insan, müteveffa Orhan SEFERCİOĞLU’na ve eski Çorum Şubemiz Müdürü, Genel Müdürlüğümüz Sağlık Yardım Sandığı Müdür Muavinliği’nden emekli aziz hemşehrimiz Naim ARDOR’a şükran ve minnet borçluyuz.

            Çok muhterem okuyucular, gençlerimiz sadece Ziraat Bankası’na atanmakla kalmamış, diğer bankalarda da makam işgal etmişlerdir. Örneğin, kazamız İş Bankası teşkilâtı memurları Oral DİNÇ ve Vezneci Ayhan Bey.

Ünye T. Halk Bankası Şubesi

            Evet aziz hemşehrilerim, bir eşi daha bulunmayan Karadeniz’in incisi, yurdun medar-ı iftiharı güzel ÜNYE’miz turistik yönden Anadolu’da nasıl isim yapmışsa, bir bankacı şehri olarak da büyük bir isim yapmıştır. Hattâ bu Cennet şehrin turistik hususiyetini bilmeyen mutlaka bir bankacı şehri olduğunu bilmektedir.

Panoramik Bir Kış Manzarasında Ziraat Bankası'nın Görünümü

            Kahir bir ekseriyeti teşkil eden bu zümre, bu şehrin turistik yönünü de öğrendiği gün ÜNYE’ye akın edecek ve memleketimiz iktisadiyâtı rakamlarla ölçülemeyecek kadar yükselecektir.

            Şen ve esen kalınız sevgili okuyucularımız.


Yüksel Şen

BİZİM OLGUN
Makale : BİR ÜNYELİ
(Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi - 03.08.1964 tarih ve 195. sayıda yayımlandı.)

            Ünye'mizde çıkmakta olan Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin 15 Temmuz 1964 günkü sayısında Yüksel ŞEN imzalı  "Bankacılar Şehri" başlıklı bir yazı çıkmıştı.

            Ünye'mizde her meslekte büyük kıymet olan kimseler çıkmış ve çıkmaktadır da... Bu bizler için iftihar vesilesidir. Hele şimdi resmî lisemiz de açıldı ki her branşta çeşitli otoritelerin çıkacağını ümitle bekliyoruz.

            İlçemizden çıkan bankacılardan bahseden hemşehrimizin bu güzel hareketini şükranla karşılarız. Ancak bu bankacılar bahsedildiğinden de fazladır. Arkadaşımızın bunları da tamamlayacağını sanıyoruz.

            ..........................

            Bizim Ünye'de ne yok ki?..

AÇIK MEKTUP
Makale : Yüksel ŞEN
Emekli Bankacı - Gazeteci - Şair - Yazar - Araştırmacı
(Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi - 02.09.1964 tarih ve 202. sayıda yayımlandı.)


Yüksel Şen

            Efendim; Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin 15 Temmuz 1964 tarih ve 188 sayılı nüshasında yayımlanan BANKACILAR ŞEHRİ başlıklı yazımı konu alarak şahsıma karşı alâka gösteren ve bu sütunlarda "BİZİM OLGUN" serlevhası altında ve BİR ÜNYELİ imzası ile yazı yazan arkadaşa teşekkür ederim.

            Sayın kardeşim, yazınızda da zikrettiğiniz gibi Ünyeli Bankacılar hakikaten yazımda bahsi geçenden çoktur. Ben 8 Ekim 1918 tarihinde bu güzel şehrin sinesinde hayata gözlerini açan ve bugün teşkilâtımızın Genel Müdür'lüğünü ifa eden çok muhterem büyüğümüz Âkil Kitapçı Bey ve sair bankalardaki nice müdür ve Genel Müdürler'den ve memurlardan bahsetmemiştim.

            Çünkü bunların hepsini birden böyle birkaç satır çerçevesinde kişisellikleriyle anlatmak mümkün değildir. Ben bu yazımda birkaç isim zikrederek yetindim. Oysa ki her birini ayrı ayrı tahlil eder, anlatırsak sayfalar dolar, kitaplar neşredilir.. adlarına dolayısıyle ayrıca bu konuya yönelemeyeceğimden affınızı dilerim.

            Şahsınız da işaret buyurduğu gibi bu memleketin bünyesinden hakikaten her meslekte kıymetli şahsiyetler çıkmış ve çıkmaktadır. Bugün her biri memleket sathına dağılmış ve vatandaş hizmetinde çalışan nice doktorlarımız, hukukçularımız, mülkiyecilerimiz, iktisatçılarımız, mühendislerimiz ve sair meslek erbablarımız var.

            Dediğiniz gibi şimdi şehrimizde lise de kuruldu ki bu şahsiyetlere her geçen gün bir yenisi eklenecek, istikbalde kimbilir nice diplomatlar yetişecek bu şehirden. Bundan sonra gençlerimize okumak düşüyor.

            Değerli bir öğretmen Ünye Lisesi'nin sorumlu müdürlüğüne getirilirse bu iş daha çabuk halledilecek kanısındayım. Zira o şahsiyetler bu memleketin sinesinden kopan bir varlıktır. Öğrencinin her türlü haleti ruhiyesine en kısa zamanda vâkıf olur ve yetiştirirler. Cemiyete faideli bir eleman yapmağa hazırlar kendisini.

            ................................

            Size de tekrar selâm "BİZİM OLGUN" yazısının kıymetli yazarı.

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR