ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 29 Temmuz 2004 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ÜNYE'DE
İLK BASIN DAVASI

Makale : Yüksel Şen
Araştırmacı - Emekli Bankacı - Gazeteci - Şair
(Şirin Ünye Gazetesi'nin 27.11.2002 tarih ve 2845 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.)

Fatsa ve Ünye Postası - 28.03.1960, Yıl : 4, Sayı : 155, Haftalık Siyasî Memleket Gazetesi, 20 kuruş.

Azmi ATASOY'un çıkardığı bu gazete kupürünü Fotoğraf Sanatçısı Süleyman İSKENDER göndermiştir.

ÜNYE'DE
İLK BASIN DAVASI

        

            Yaşam boyunca İlk'lerin bilinmesi, insanların belleklerinde bir tecessüs meyli olarak tezahür etmiştir.

            Merak saikası olanlar hatırlayacaklardır. 50 yıla yaklaşan bir zaman süreci içerisinde, Ünye'de pek çok mahallî gazete yayın hayatına girmişti.


Yüksel ŞEN Gazete Arşivi

            Bu gazeteler sütunlarına koydukları övgü ve yergi yazılarıyla, kentte olup bitenden okuyucularını haberdar ederlerdi.

            Bu cümleden olarak 26 Eylül 1964 tarih ve 209 sayılı Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nde yayımlanan "YAPAAAAR" başlıklı köşe yazısının içeriğinde, zamanın Belediye Başkanı rahmetli Mithat KISACIKOĞLU, kendisine sataşma olduğunu iddia ederek, gazete sahibi, rahmetli Hayri ALTUNTAŞ, Mes'ul Müdür Hasan MAYDA aleyhine Hakaret ve 20 Bin Liralık Tazminat Davası açmıştı.

            O günkü Ünye Ceza Hâkimi Müeyyet AKMAN Başkanlığında, Ceza Hâkimi M. Cemal SARIMUTLU, Ceza Hâkimi S. Naci MALKOÇ (Ağır Ceza Âzası) ve Cumhuriyet Savcı Muavini A. Burhanettin İMAMOĞLU'nun iştirakiyle oluşan, ÜNYE TOPLU BASIN MAHKEMESİ nezdinde yapılan duruşmada, Mithat KISACIKOĞLU'nu rahmetli Avukat Ayhan GÜRER; Hayri ALTUNTAŞ, Hasan MAYDA'yı da gene rahmetli Avukat Hasan ÖZTÜRK temsil ediyordu.

            Mahkeme birkaç celse sürmüştü. Tarafları dinleyen ve dosyayı tetkik eden Hâkimler Kurulu 13.07.1965 tarihinde yapılan duruşmada, söz konusu yazıda bir suç unsuru görmediği için;

            Gazete sahibi Hayri ALTUNTAŞ, Mes'ul Müdür Hasan Mayda'nın beraatlerine karar vermiş; böylece Dava Dosyası kapanmıştı.

Ünye'de Osmanlı Kadıları

Adliye Binası (Hükûmet Konağı İçinde) ve Saray Câmiî

            Efendim;

            Ünye'de açılan İlk Basın Davası'na taraf olan şahıslardan hayatta olanlara sıhhat ve afiyet dilerken;

            Hayatta olmayan ve yaşam süreçleri boyunca kendilerini, kentimizin medarı iftiharı olarak tanıdığımız Belediye Başkanı Mithat KISACIKOĞLU, Avukatlar Hasan ÖZTÜRK, Ayhan GÜRER ve Gazeteci Hayri ALTUNTAŞ'ın manevî huzurlarında saygı ile eğiliyor,

            Aziz ruhları şâdolsun diyorum...

                                                                                                                  Yüksel Şen

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR