ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 20 Nisan 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

BAŞKANIM HOŞGELDİN!
«TEMENNİLER»

Köşe Yazısı : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

«TEMENNİLER»
BAŞKANIM HOŞGELDİN !

(Özhaber Gazetesi - 08.04.2009 Çarşamba, Yıl : 10, Sayı : 1639'da yayımlandı, Fy. 20 krş.)

Belediye Başkanı Lütfi VİDİNEL " Zileliler Plâtformu'nun çalışmalarını yakından takip ediyorum.
Takdire şâyan güzel işler yapıyorsunuz. Bundan sonra Zile için yapacağınız tüm çalışmalarda Belediye olarak elimizden gelen tüm
desteği vereceğiz. Gücünüzü ve Zile sevginizi biliyorum. Hep birlikte Zile'mizi modern ve çağdaş bir kent yapacağız." dedi

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - 02.04.2009 http://groups.google.com.tr/group/zileliler-platformu/browse_thread/thread/96c08351d1c6f626#

            29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde halkımızın teveccühünü kazanan Sayın Lütfi VİDİNEL’i 06 Nisan Pazartesi günü makamında ziyâret etmenin mutluluğunda, o günün temennilerini kalıcı kılmak için karşılıklı sohbetimizdeki beklentilerimizi bu köşe yazımızda siz değerli hemşehrilerimizle de paylaşmayı uygun gördüm.

Mehmet Yardımcı, Murat Ayvalıoğlu, Mehmet Sezen, M. Ufuk MİSTEPE
Restore edilen bir konak.. kimbilir belki Külebi de bir zamanlar bu sokaktan geçmişti?

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - 16.04.2008 / Zile Belediyesi Tanıtım Kitabı

            Sayın Murat AYVALIOĞLU, “Yaşanabilir Bir Zile Projesi”ne birçok Zileli gibi inanmış ve gelecek görerek icraatıyla destek vermiş ve ilk adımların atılmasında yadsınamayacak işlere imza atarak gönüllerimizi hoşnut kılmıştı.

            Bu bayrak yarışında Zileliler Plâtformu temsilcilerinin ziyâretlerinde de Sayın Başkanımızın yapılanları takip ediyor olduğunu öğrenmek suretiyle desteğin devamlılığından yana tavır sergilemesini yapıcı buluyor ve kendisini kutluyorum.

Fidan Dikme Etkinliğinde TEMA Vakfı Zile İlçe Temsilciliği - Belediye ve Zileliler Plâtformu İşbirliği.

Fotoğraflar : Abbas KUL - 05.04.2009 http://groups.google.com.tr/group/zileliler-platformu/browse_thread/thread/66497eb687a00106

            Hizmet döneminde geleceğe iz bırakacak akılcı adımlar için her daim yanında olacağımız Sayın Başkanımızdan Zile adına aşağıdaki taleplerimizin takipçisi olmasını istirham ediyorum :

·         Hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesinde Zile Belediyesi, kültür elçileriyle siyasîler ve bürokratlar arasında köprü olma işlevini aksatmamaya özen göstermelidir.

Ahmet GÖKAY ve Kâzım AKDÜZ'ün Ortaklarıyla Aldıkları Bodur Meyve Bahçesindeki Salatalık ve Karpuzlar
 
Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE 06.10.2007 Zile - SEROTO Bağları.

·         Organize Sanayi Bölgesi altyapısı ile örnek bir yapıya kavuşturulmalı ve mevcut arazinin intansif tarım arazisine kaydırılması konusunda taviz verilmemesi dileğiyle ziraî alanlar çiftlikler ve organik tarıma odaklı projelere açık olmalıdır.

·         Geleceğin “Eğitim, Kültür ve Turizm Kenti Zile”yi tesis etmek hedefinde geçmişin günümüze uzanan değerlerini yaşatacak ve koruyacak her türlü önlemin alınmasına devam edilmeli; mimarî, tarihî ve kültürel emanetlere sahip çıkılmalıdır.


Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

·         Şehrin her iki yönden girişi bir vilâyete yakışır biçimde Tokat ve Samsun benzeri bulvarlar ile takviye edilmelidir.

·         Öncelikli olarak “Amasya Caddesi’nin Restorasyonu Projesi” hayata geçirilmeli ve bu girişim, ardından gelecek restorasyon çalışmalarına örnek teşkil etmelidir.

Zile Belediyesi'nce Restore Edilen Konaklardan İki Tanesi.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

·         Zile Müzesi, öncelikli yatırımlar arasında değerlendirilmeli ve Zile’nin taşınabilir kültürel varlıkları daha fazla yok olmadan müzede muhafaza altına alınmalı ve şimdiden müze altyapısını oluşturacak girişimler başlatılmalıdır.


İbrahim AKSOY Fotoğraf Arşivi

·         2011 Zile Sempozyumu için kollar sıvanmalı, “Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu – II” aktivitesi için bugünden girişimler başlatılmalı, edinilen tecrübeler ışığında kültürel girişimlerin devamlılığına sekte vurulmamalıdır.

Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu Açılış Konuşmalarından Bir Görüntü.

http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu#

·         Kalkınma, ancak işbirliği ile mümkün olabileceğinden resmî kurumlar ile sivil toplum örgütleri, medya, eğitim – öğretim câmiası ile borsa ve odalar Belediyemiz ve Zileliler Plâtformu koordinesinde sık sık bir araya gelip gelişmeler mercek altına alınmalı ve görevler ilgili komisyonların takibine havale edilmelidir.

Zileliler Plâtformu Üyeleri Belediye Bşk. Lütfi VİDİNEL'i Ziyâret Sonrasında.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - 02.04.2009

·         Zile kültürünün gelecek kuşağa taşınabilmesi için araştırmacılara destek olunmalı, ortaya çıkarılan eserler Zile Belediyesi Kültür Yayınları Serisi halinde sponsore edilmelidir.


Zile Belediyesi Kültür Yayınları Serisi

·         Zile’nin sorunlarının masaya yatırılabilmesi ve önceliklerin sıraya konulabilmesi için kısa – orta ve uzun vadede yapılması gerekenler Stratejik Plân’da tespit olunmalıdır. Ve ana hedefe doğru küçük amaçları gerçekleştirmek suretiyle varma gayesi her daim canlı tutulmalıdır.

·         Turistleri Zile’ye çekmeden önce turizm altyapısı desteklenmeli; terminal, konaklama, gezi, alışveriş, ağırlama, gösteri alanları için girişimler başlatılmalıdır.


Zile Belediyesi 2005 Yılı Masa Takvimi

·         Zileli heykeltıraşlar devreye sokularak Hitit, Roma, Pontos, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri’ni yansıtır eserlerle Zile donatılmalıdır.

·         Birçok yönden benzerlik arz eden İpekyolu güzergâhının Zile ve Ünye Kaleleri arasında bir kültürel köprü kurulmalı ve her iki VİLÂYET ADAYI ilçemiz kardeş ilçe olma yolunda İpekyolu Festivali düşüncesinde adım atmalı ve bu güzergâh taze paranın Zile’ye akması açısından turizm için aktivitelerle canlı tutulmalıdır.

·         Festival ve panayır etkinliklerinde ozan kültürümüzü yaşatmak için halk âşığı ve ozanlarımızın aktivitelerine ağırlık verilmeli, folklorik değerlerimiz desteklenmeli ve bir Âşıklar Kahvesi açılarak, bu kültürün gençlere de aşılanmasına öncülük edilmelidir.

 Mehmet SEZEN Amfitiyatro Alanı Tetkiklerinde - M. Ufuk MİSTEPE Kınalı Ali Heykeli Önünde.

 M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi (19.04.2008 - 26.09.2008) Zile

·         Kınalı Ali, Sezar, Anaitis Tapınak Devleti, Zile Pekmezi, Batı ve Turşusu, Zile Panayırı, M. Necati SEPETÇİOĞLU, Zile Uçağı, Veni – Vidi – Vici, Cahit Külebi, Nihat AKYUNAK, Zile Kalesi, Amfitiyatro, Pontos ve İskender Çeşmeleri, Maşathöyük, Kelkit Havzası, Gurme Kültür Merkezi, Festival, Bağ Kültürü, Câmiler, Âşıklar ve Erenler Zile’mizin simgesi ve her daim kullanacağımız enstrümanları olacaklarından geleneksel aktivitelerde bu değerler kataloglar, takvimler, kısa metrajlı filmler ve anma günleriyle tanıtılmalıdır.

Zile Mutfağının Başlıca Mönülerinden..
F. Saliha MİSTEPE'nin Yaptığı Nohutlu Pilâv, Toyga Çorbası, Keşgek ve Baklalı Dolma.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE

·         Sanayicilerimiz, MARKA ŞEHİR esprisinden hareketle VENİ – VİDİ – VİCİ logosuyla Zile menşeli ürün ve hizmetlerde kaliteyi dünyaya pazarlarken markalaşma disipliniyle hareket etmelidirler. Belediyemiz, bu düşünceyi imalâtçılarımıza aşılamalıdır ve kaliteden ödün verilmemelidir.

·         Önemli projelere imza atılmadan evvel kamuoyu desteği için konu sivil toplum örgütleri nezdinde tartışılmalı ve olgunlaşmasını müteakip hayata geçirilmelidir.

 İlhan TRAK, Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT, Nesrin ÖZSAİT, M. Ufuk MİSTEPE

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 10.10.2008 Zile

·         Turizme geçiş aşamasında halkın ve esnafın eğitimi zorunluluk arz edeceğinden turizm destinasyonunda artık geleceğin ismine aday Zile’de eğitim furyası başlatılmalı ve zincirleme eğitim organizasyonları ile eksikler giderilmelidir.

·         Turizmde ulaşımın önemi göz önüne alınarak Zile - Alaca – Ankara karayolunun bitirilmesi yolunda gerekenler yapılmalı ve Zile’ye yakışır bir Terminal Binası tesis edilmeli, otobüs firmalarına eğitim kapsamında çekidüzen verilmelidir.

Bu Tarihî Zile Kökenli Değerlerimizi Müze Gerçeğine Taşımak da Farklı Bir Eli Taşın Altına Koyma Yöntemi

Kent Rehberi, Mütercim ve Antikacı Mustafa DOĞTAŞ Fotoğraf Arşivi

·         Tarihî ve mimarî mekânlar, inanç ve ozan kültürünü yansıtır alanlar, kültürel ve folklorik uğrak yerleri, sportif amaçlı yöreler ve rekreasyon alanları tanıtıcı ve bilgilendirici pano, levha, broşür ve haritalarla dikkat çekici hale sokulmaya başlanılmalı ve değerler ortaya çıkarılmalıdır.

·         Cadde, sokak ve mahalle adları eski orijinalitesine döndürülmeli ve tarihî geçmişiyle hikâyeleri araştırılmalı ve derlenen bilgilerin yayımlanmasına ön ayak olunmalıdır.


Mimarî güzellikleriyle sunuma sahne olan Zile sokakları ve sakinleri.
Öğr. Gör. Rahmi ŞEYHOĞLU Slayt Sunumu.

·         Geçmiş dönemde yarım bırakılan Huzur Evi, restorasyon çalışmaları, müze ve terminal inşaatlarının başlatılması, hastane kompleksi, yeni fakülteler ihdası, gençlik hosteli ve benzeri etkinliklerin peşi bırakılmamalı ve TOKİ ve benzeri yatırımların sonlandırılmasına gayret gösterilmelidir.

·         Trafik keşmekeşini disiplin altına almak için vatandaş bilinçlendirilmeli ve açık ve kapalı park alanları tesis edilmelidir. TOKİ yatırımları Zile gündeminde yer almalı ve vatandaşın sorunlarını takip açısından Belediye Binası girişinde Beyaz Masa uygulaması başlatılmalıdır.


Fotoğraf : Mustafa BELDEK

·         Tokat Vilâyeti’ne tahsis olunacak yatırım pastasından daha fazla pay alabilmek için proje destekli Yatırım Teklifleri önceden hazırlatılmalı ve siyasîlerimizin bu konudaki hassasiyetleri daima gündemde canlılığını korumalı ve iktidarın nimetleri azamî çerçevede kullanılmalıdır.

                Yukarıda saydığımız temennilere paralel olarak Zile’ye hizmeti vicdanında sorumluluk olarak hissedenlerin elleri taşın altında, proje destekli Sayın Başkanımıza yapacakları müracaatlarında gereken karşılığı göreceklerinden artık bir endişem yok. Başkanımız açık görüşlü, önyargısız, hizmete odaklı, ben de varım diyenin yanında yer alma eğilimi olan dolu dolu eğitimli bir insan.


Fotoğraf Tasarımı : Foto Uğur ÖZHAMAM / 2003

            İktidarla aynı paralelde bir yapılanma şansı yakalayan yeni yönetimin parlamenteri ve başkanıyla bu avantajı en iyi şekilde değerlendireceği umuduyla Zile’yi sevenleri bu sevda çatısı altında hizmete ve işbirliğine davet ediyor ve umutların, geleceğin Zile’sini şekillendirmede yeşereceği günlere sizler gibi ümitvâr bakıyorum.

            Hizmet odaklı bu yeni dönemde Zile çıkarları adına olabildiğince yanınızda olarak başarılı olmanız temennisiyle ve Aydınlık Ufuklar’da buluşmak dileğiyle size hoş geldiniz diyorum Sayın Başkanım.

            Cenab-ı Hak yardımcınız olsun!


Lütfi VİDİNEL

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR