ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 10 Ağustos 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLE'DE
HİZMET
SEFERBERLİĞİ

Makaleler : Bizim Mahallî İdareler Gazetesi
http://www.bizim-mig.com.tr/default.asp?id=22&mnu=22&ACT=5&content=24

Eski Zile Belediyesi Binası ve Arkada Bedesten Câmîi

Sonra Kütüphane oldu ve daha sonra anıların buruk izlerinde kaldı.

Zile’de Hizmet Seferberliği.

            Tokat’ın Zile İlçesi Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Zile’nin göç alan bir ilçe olduğunu ve merkez nüfusunun 52.000, köyleriyle birlikte de 130 bin olduğunu belirterek  “Zile’de bu sene göreve başladım. Bir şey yapabilmek için önce o bölgenin tanınması gerekiyor. Bir sene de aslında pek uzun bir süre değil. Ben lâf olsun diye bir iş yapmam. Mutlaka sonucu görmem gerekiyor. Hizmet için yola çıkarken hiçbir şüphemin kalmaması gerekiyor. Bölgeyi tanıyarak daha iyi çalışmalar yapmak amacındayız.” dedi. Zile’nin 4 beldesi ve 109 köyü bulunduğunu söyleyen Kaymakam Aydın Tetikoğlu, “Zile için bazı projelerimiz var, zamanla bunları hayata geçireceğiz. Örneğin hayvancılık projesi uygulayacağız.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ - I

G. Zade

Hacı Osman Efendi

Cimbiloğlu

Hamdi Efendi

1923 - 1936

Bahri Uğur

1926 - 1932

Muharrem Alacalı

1932 - 1934

Fevzi Eken

1934 - 1938

Zihni Aksoy

            Organize sanayi konusunda ilçeye geldiğimde herhangi bir çalışma yapılmıyordu. Sayın Vâli'mizin de desteğiyle buranın kamulaştırmalarına başladık. Şu an mahkemede ve karar aşamasında. Herhalde en kısa zamanda kamulaştırmalar da bitecek. Projeler yapılıp en kısa zamanda da Zile ekonomisine katkı sağlayacak.” diye konuştu. BİZİM MAHALLÎ İDARELER GAZETESİ’ne bir yıldan bu yana görev yaptığı Zile’nin ekonomik ve sosyal durumunu, Kaymakamlık olarak yapılan hizmetleri ve geleceğe dönük beklentilerini anlatan Kaymakam Aydın Tetikoğlu şunları söyledi :

            KÖYLERDE ALT YAPI : “İlçemize bağlı köylerin sayısı çok fazla. Bu köylerimizden bazılarının yolları asfalt, yarısı da stabilize konumda. Köylerimizin en önemli sorunlarından biri, su sorunudur. Maalesef su kaynakları cazibeyle akmıyor. Devletimiz bazı köylerimize sondaj yoluyla su getirmiştir. Fakat bazı köylerde halkın ekonomik durumu elvermeyince su paraları ödenmemiş, faiziyle katlanarak TEDAŞ’a borçlar artmıştır. Köy Hizmetleri ise köylerimizde kanalizasyon hizmetlerine başlamış ve büyük oranda bu sorun çözülmüştür. % 10 - 20 oranında kanalizasyonu olmayan köyümüz bulunmaktadır ve onların da kanalizasyonu zamanla yapılacaktır. Bu köylerimize gerekli olan malzemelerin verilmesine de başlanmıştır.

Murat AYVALIOĞLU Turizm Haftası Etkinlikleri'nde Amfitiyatroda.

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 15.04.2008

            HALKIN GEÇİM KAYNAĞI : Zile’de genelde tarıma dayalı ekonomi var. Elbette sanayi de var ama sanayi teknolojik gelişmelere ayak uyduramadığından, bazı küçük çaplı sanayi işletmeleri kendilerini geliştirememişlerdir. Ayrıca orta ölçekte bazı sanayi tesislerimiz de bulunmaktadır ve bunlar istihdam sağlıyor. Ama her şeye rağmen Zile genelde tarım ekonomine dayalıdır. Bölgemizde organize sanayi bölgesi var, bununla ilgili çalışma yapılıyor. Çiftçi bazında başlatılan örtü altı sebze yetiştiriciliği 5 dekar üzerinde kurulu olan 100 adet alçak tünelde plâstik örtü altında yapılmaktadır. Buna ilâveten Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca projeli olarak ihtiyaç sahibi çiftçilere önceki yıllarda verilen 70 adet serada da üretim devam etmektedir. Aynı zamanda 2002 yılında 30 adet çiftçimize de sera dağıtımı yapılarak toplam 100 adet serada üretim devam etmektedir. Yine vakıf tarafından önceki yıllarda tesis edilen 80 dekar sahada kapama şeftali bahçesinin kontrolleri devam etmektedir. 122 adet kültür ırkı gebe düve, 680 adet koyun dağıtımı, 3 adet mısır ekim makinesi, 6 adet mısır hasat makinesi alımı sağlanmıştır.

Zile Belediyesi Resmî Web Sitesi Ana Sayfası

http://www.zile.bel.tr

            TARİHÎ KENT ZİLE : İlçemiz Tarihî Kentler Birliği'nin üyesidir. Zile 4.000 yıllık tarihi olan bir yer. Şu anda artık dünya, kültür mirasına sahip çıkmaya başladı. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bizim de yine Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde, kamunun desteğiyle tarihî Türk evleri, eski yerleşim birimleri, doğal dokusu bozulmamış alanlar var. Bunları Türk turizmine kazandırmak için çalışmalar yapılıyor. Yanılmıyorsam Mimar Sinan Üniversitesi’nden öğretim görevlileriyle birlikte master öğrencileri gelip burada çalışma yapacaklar. Ama turizm konusunda alt yapı hazır değil. Yeni yeni bu alanda girişimler var. Bizim amacımız alt yapı ve restorasyonu yapıp, bu evleri turizme kazandırmaktır.

Restore Edilmeyi Bekleyen Zile Evlerinden Biri

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Hizmet sektörünü hazırlamadan bu tarihî evleri turizme açarsak gelen insanlara mahcup oluruz. Alt yapı ile birlikte tarihî evleri Türk turizmine sunmak istiyoruz. Sezar, Zile’de II. Pharneke’yi yengilgiye uğratmanın sevincini, Roma’ya yazdığı mektupla bildirmiş ve mektubundaki “VENİ - VİDİ - VİCİ”, “GELDİM, GÖRDÜM, YENDİM” sözlerini bir taşa yazdırmıştır. Yakın zamana kadar kalede olduğu söylenen bu taşın nerede olduğu şu an bilinmiyor. Zile ayrıca Osmanlı’nın da önemli yerleşim yerlerinden biridir. Eskiden önemli bir merkezken, daha sonra göç vermiştir. Tarihî eserler içinde Zile Kalesi, kalenin doğu yönündeki kayaların oyulmasıyla yapılan ve Roma döneminden kaldığı anlaşılan anfitiyatro, kalenin Kuzeydoğu tarafında bulunan kaya mezarlığı, Çaypınarı, İmam Melikiddin Türbesi, Şeyh Musa Fakih Türbesi, Ulu Câmi, Beyazıt-ı Bestami Câmîi ve türbesi, Hoca İshak Câmîi, Boyacı Hasanağa Câmîi, Elbaşı Câmîi, Çifte Hamam, Yeni Hamam, Maşat Höyük, Namlı Hisar Kalesi, Anzavur Mağaraları, Hacı Boz Köprüsü, Koç Taşı ve Kuruçay’daki manastır harabeleri görülmeye değer tarihî eserler arasındadır.

Belediye Başkanı Murat AYVALIOĞLU Sergide.

Zile Tanıtım Panosu Önünde Davetlilerle.

            EĞİTİMDE DURUM İYİ : Tokat, geçtiğimiz üniversite sınavında Türkiye 17.’si idi ve ilçemizde de eğitim seviyesi Türkiye ortalamasının üzerindedir. Düz lisemiz ve süper lisemiz, Türkiye genelinde 20. ve 30. arasında. Anadolu Öğretmen Lisemiz kendi benzerleri arasında Türkiye birincisidir. Bunun yanında bu sene Anadolu Lisemiz de büyük bir atılım yaptı. Burada halk eğitime büyük bir destek vermektedir. Belki maddî anlamda vermese de öğrencilere yatırım yapıp, eğitime önem veriyorlar. Merkezde derslik sıkıntımız yok ve Türkiye ortalamasına yakın. Bütün okullarımızda tekli öğretim yapılmaktadır. Eğitim kadromuz iyi, velinin öğrenciye manevî desteği iyi. Eğitim hizmetleri Türkiye ortalamasının üzerinde diyebiliriz. Halkımızın eğitim seviyesi de yüksektir.

            SAĞLIKTA SIKINTI YOK : İlçemizde mevcut bir hastanemiz var. Bir iki uzman açığı dışında önemli bir personel sıkıntısı yok; yalnız hemşire sıkıntımız var. Zaten Türkiye genelinde bu personel sıkıntısı yaşanıyor. Hastanemiz, ilâve yapılarak büyütülmüştür. Ancak fizikî olarak ihtiyaca tam olarak cevap veremiyor. Yeni ilâveler ya da yeni bir hastane yapılması gerekiyor, ama hizmetler de aksatılmıyor. Daha iyi hizmet sunabilmek için bu ilâvelerin olması lâzım. Tokat ayrıca bir de mobil sağlık hizmetine geçti. Her köyümüze bir sağlık ocağı yapmamız, personel getirmemiz çok zor. Artık güçlendirilmiş sağlık hizmetlerini sunmak gerekiyor. Bu eksiklik de mobil sağlık hizmetleriyle gideriliyor.

Hüseyin Gazi Tepesi'ni Ulaşıma Açıp Ağaçlandıran Murat AYVALIOĞLU

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 15.04.2008

            TEMEL SORUNLAR : Tokat - Ankara karayolunu kısaltacak Zile - Alaca yolu var. Bu yol, Karadeniz ve Tokat’ı kısa yoldan Ankara’ya bağlayacak. Bu yolun acilen devreye girmesi gerekiyor. Yolu yaklaşık 100 kilometre kısaltacak olan projenin temeli 2000 yılı Ağustos'unda atıldı. Aynı yılın Ekim ayında işe başlanmış ve iş bitirme tarihi 31 Aralık 2002 olarak belirlenmiş, daha sonra süre uzatılmıştır. Yol için 2001 yılında yaklaşık 733 milyar, 2002 yılında da 1 trilyon 269 milyar TL harcama yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesi'nin biran önce faaliyete geçirilmesi de temel sorunlarımızdan biridir. Zile’deki sosyal hayatın biraz daha hareketlenmesi şart; çünkü ilçede sosyal faaliyet fazla yok. Zile Organize Sanayi Bölgesi Projesi; ilçenin Kislik sırtı mevkiinde şehir yerleşim merkezine 5 kilometre uzaklıkta ve Zile - Çekerek karayoluna 600 metre mesafede bulunan 100 hektarlık bir alanda tespit edilmiştir.

            DÜŞÜNÜLEN PROJELER : Zile, genelde büyük bir değişimi, atılımı yapmanın mümkün olduğu bir yerleşim birimi değil. Genelde eğitim başarılı olduğu için fizikî şartları geliştirmek için bir gayret içerisine girdik. Bu sene bütün okullarımızın iç dekor, badana ve tadilâtını sayın Vâli'mizin ve Özel İdare'nin desteğiyle ve birliğimizin de katkısıyla elden geçirdik. Yaşanabilecek bir çevre olması için çalışmalar başlattık. Hizmet Birliği'ne bağlı süt işletmesini daha da iyi çalışabilir bir duruma getirmek için gayret içerisine girdik. Zile’de bu sene göreve başladım. Bir şey yapabilmek için önce o bölgenin tanınması gerekiyor. Bir sene aslında pek uzun bir süre değil. Ben lâf olsun diye bir iş yapmam. Mutlaka sonucu görmem gerekiyor. Hizmet için yola çıkarken hiçbir şüphemin kalmaması gerekiyor.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ - II

1938 - 1942

Fuat Akman

1942 - 1945

Sıtkı Eken

1943 - 1944

Kazım Kaleli

1944 - 1946

Kazım Ahçıoğlu

1946 - 1948

Salim Eken

1948 - 1950

Rahmi Kayran

            Bölgeyi tanıyarak daha iyi çalışmalar yapmak amacındayız. Zile için bazı projelerimiz var, zamanla bunları hayata geçireceğiz. Örneğin hayvancılık projesi uygulayacağız. Organize sanayi konusunda ilçeye geldiğimde herhangi bir çalışma yapılmıyordu. Sayın Valimizin de desteğiyle buranın kamulaştırmalarına başladık. Şu an mahkemede ve karar aşamasında. Herhalde en kısa zamanda kamulaştırmalar da bitecek. Projeler yapılıp en kısa zamanda da Zile ekonomisine katkı sağlayacak.

            YASA, GENİŞ KONU : Mahallî İdareler Yasası çok geniş bir konu. Herkes bu konuda fikir yürütür, ama artık Türkiye’de bir gerçek var ki, bunu herkes söylüyor. Türkiye’nin Ankara’dan yönetilemeyeceği, bazı kararların ve hizmetlerin yerele verilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu artık kaçınılmaz, çağın gereği, bu bir gerçek. Nasıl hava ve su insanın yaşamı için bir gerekse, Türkiye’nin hizmetlerini sürdürebilmesi için de bu bir gerçektir. Doğanın kuralı gibi bir şey oldu. Artık hizmetler Ankara’dan yürütülemiyor. Ankara, Türkiye’nin makro düzeyde programlarının karar verileceği bir mekanizmadır.

Zile Belediye Başkanı Murat AYVALIOĞLU Turizm Haftası Etkinlikleri Açık
Oturumunda Kültüre Katkıda Bulunan Zile Sevdalılarına Teşekkür Plâketi Töreninde

Fotoğraf : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 15.04.2008

            Ama bazı hizmetler de artık taşrada yerel imkânlarla, yerel karar organlarıyla verilmelidir. Bunun aksinin düşünülmesi doğaya ters. Her bölgenin farklı özellikleri, farklı ekonomik yapısı, farklı eğitim kapasitesi var. Bazı belediyeler yasanın vereceği yetkileri kullanabilecek durumda, bazıları ise büyük miktarda borçlu. Bu hizmetleri sorunları halletmeden yerel yönetimlere devrederseniz, eğitim ve sağlık gibi konularda “Param yok, ilâç, iğne yapamam, doktora para veremem” diyemezsiniz. Lâf olsun diye yapmamak, yerindeyse ve gerekliyse yapmak gerekiyor. Geçiş döneminde bazı sıkıntılar olacaktır. Ama alt yapısını hazırlayıp bu hizmetleri devretmek gerekiyor. Ya da yerel idarecilerin buna hazır olması lâzım. Bazıları hazır, bazıları hazır olmayabilir; buna da standart getirilmeli.

            VATANDAŞA MESAJ : Ben, hep şunu söylemişimdir : Eğer bir yerde kimsenin elinde bir sihirli değnek yoksa, ne yapılacaksa hep birlikte yapılmalı. Bir toplumda yaşamanın anlamı, toplumun ortak acısını, ortak mutluluğunu beraber yaşamaktır. Hiçbir siyasî irade, hiçbir yönetim insanların arzusu dışında, onlara ne gelişimi, ne mutluluğu, ne de zulmü yaşatamaz. Yani insanlar kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir. Zileliler'in doğru olan her şeyi sahiplenmelerini, yanlış olan her şeye de karşı çıkmalarını isterim.”

            KAYMAKAM AYDIN TETİKOĞLU KİMDİR? 1964, Malatya doğumlu. 1988 yılında mesleğe başladı. Sırasıyla Yozgat Aydıncık, Erzurum Olur, Hakkari Yüksekova ve Sakarya Karasu’da görev yaptı. Bir senedir Zile Kaymakamı olarak görev yapıyor. Evli, 2 çocuk babası.

Orta Karadeniz Bölgesi'nin En Büyük ve Yeni Yapılan Buğday Pazarı

Evrenköy’de Hedefler Büyük.
http://www.bizim-mig.com.tr/default.asp?id=22&ACT=5&content=13&mnu=22

            Zile’ye bağlı Evrenköy Kasabası'nın AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Çakır; beldesiyle Yozgat arasındaki stabilize yolun programa alınması için çalıştıklarını, yolun asfalt olması halinde Evrenköy’ün bir ticaret merkezi haline geleceğini açıkladı.Evrenköy Belediye Başkanı Ahmet Çakır; birlik ve beraberliği sağlamak, kasabasına hizmet etmek ve tecrübesiyle insanlara bir şeyler kazandırmak için siyasete girdiğini belirterek “Halkımız ister, partimiz de onaylarla 28 Mart’taki yerel seçimlerde adayım.” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ - III

1950 - 1954

Ahmet Vanlı
1954 - 1955

İsmail Odabaş
1955 - 1957

Macir R. Gürsoy
1957 - 1960

İhsan Sarısoy
1960 - 1962

Mehmet Güçlü
1962 - 1965

Hüseyin Erdoğan

            “AYRIMCILIK YAPILDI” : Siyasete girişiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Evrenköy Belediye Başkanı Ahmet Çakır şunları söyledi : “Daha önce belediyelerde başkâtip olarak görev yaptım. Evrenköy 1976 yılında belediyelik oldu, ama maalesef sürekli olarak beceriksiz insanlar tarafından yönetildi. Beldemizde kan davası vardı. Benden önce görev yapan iki arkadaşımız da sürekli ayrımcılık yaptı. Ben de haksızlıklara şahit olduğumdan dayanamadım ve başkanlığa aday oldum. Zamanın Belediye Başkanı'yla tartışmalarımız oldu. Evrenköy’de birlik ve beraberliği sağlamak, beldeme hizmet etmek, edindiğim tecrübelerle insanlarımıza bir şeyler kazandırabilmek için de siyasetin içindeyim.” AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kasabanın nüfusunun daha önce 2.816 olduğunu ve son sayımda bu nüfusun 3.857’ye yükseldiğini belirterek “Kasabamıza bir gölet yaptırdık. İnsanlarımızın da ekonomik durumları buna bağlı olarak düzeldi. Bu sebeple de nüfusumuzda bir artış oldu.” diye konuştu. BİZİM MAHALLÎ İDARELER GAZETESİ’ne Evrenköy’ün durumu, göreve başladığından bu yana beklentilerini ve kasabasının sorunlarını anlatan AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Çakır daha sonra şunları söyledi :

            KADRO VE BORÇLAR :“13’ü kadrolu 21 personelimiz var. Bu personel sayısı fazla ve gelen payımız personelin maaşına ancak yetiyor. İmkânsızlıklara rağmen çok şükür bugüne kadar maaşlarını ödedik. Emekli Sandığı'na borcumuz var, SSK’ya ise borcumuz yok. İller Bankası’ndan da bu yıl içinde ödenmek üzere 25 Milyar lira aldık.

            İMAR VE ALT YAPI : Daha önceden vardı ama yeni İmar Plânı 1994 yılında yapıldı ve yeterli. Uygulamada bir sıkıntı çekmiyoruz, ama istimlâk yapamıyoruz. Vatandaşımız da çok anlayışlı; Boztepe yolunun Köy Hizmetleri tarafından yaptırılması sırasında arazisinden verdi. Bu yol şimdi genişletildi, istimlâk yapmaya kalkışsaydık imkânlarımız elvermezdi. 4 yıldır Belediye Başkanı'yım ve hiç istimlâke gitmeden öncelikle vatandaşı ikna ettik. Kanalizasyon çalışmalarının % 90’ı tamamlandı. İçme suyumuz cazibeyle geliyor ve yeterli ve sıkıntımız yok. Göreve geldiğimde kasabanın içinde doğru dürüst bir yol çalışması yoktu. 20 bin metrekarelik bir alanda kilit taşı çalışması yaparak caddelerimizi halkın hizmetine sunduk. Belediye hizmet binasının arkasında da insanlarımızın gelip oturacağı bir park yaptık. Ayrıca çocuk parkı da yaptık.

Belediye Başkanı Murat AYVALIOĞLU ve Davetliler

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            ULAŞIM VE ARAÇ PARKI : Ulaşım sorunumuz yok. Yalnız bu sene insanlarımız ilçeye stabilize yol üzerinden gidip gelecekler. Köy Hizmetleri, bu sene asfaltı dökmedi, seneye daha sağlam olacağını söylediler. Belediyeye ait 2 minibüs var ve her ilçeye de yakınız. Vatandaşın % 20’sinin özel arabası var ve ulaşımda bir zorluk yok. Araç parkında 2 kamyon, 1 itfaiye, 1 çöp toplama traktörü, 1 kepçe, 1 greyder ve 1 de hizmet aracı var. Şu anda acil olarak yeni bir itfaiye aracına ihtiyacımız bulunuyor. Temizlik hizmetleri böyle küçük beldelerde hiçbir zaman yeterli yapılamaz. Çünkü insanlarımız henüz o seviyeye erişemedi. Elimizden geldiği kadar temizlik hizmetlerini yapmaya çalışıyoruz, ama ben memnun değilim. Biz temizliyoruz ama, onlar geri döküyor; çöp bidonları da düzensiz kullanılıyor.

            YÖRENİN ÖZ KAYNAKLARI : Halkımızın ekonomik durumu gölet yapıldığından beri iyi. İnsanlarımızın % 70’i geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Tarımda da şeker pancarı, nohut, fasulye, arpa, buğday ekimi yapılıyor. Ayrıca sebze de yöremizde iyi yetişiyor. Son zamanlarda meyvecilik de ilerlemeye başladı. Belediyemizin herhangi bir gelir getiren akarı yok. İller Bankası'ndan gelen payımız, Emlâk Vergisi, su parası, arazi suyu ve Çevre Temizlik Vergisi ile idare ediyoruz. Emlâk Vergisi ve su parasını rahatlıkla alıyoruz.

            SOSYAL FAALİYETLER : 4 yıldan bu yana sünnet şöleni yapıyoruz ve bunu geleneksel hale getirdim. 4 yıl içinde 250’ye yakın çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bir de kurultay düzenliyoruz; burada insanlarımız kaynaştı ve bu konuda çok mutluyum. Başka da bir sosyal faaliyetimiz yok.

            EĞİTİM VE SAĞLIK : Eğitim konusunda bir sıkıntı yok. İlköğretim okulumuz iyi, öğretmen konusunda da sıkıntı yok. Lise için çocuklarımız ilçeye gidiyor, ulaşımlarında da bir sıkıntı olmuyor. Sağlık hizmetlerinde sıkıntımız var. Doktorumuz ve hemşiremiz var, ama sağlık memuru, ebe ve hizmetli lâzım. onlar da gelirse sağlık açısından da sıkıntı kalmayacak.

            TEMEL SORUNLAR : Beldemizle Yozgat arasında stabilize bir yolumuz var. Bu yolun programa alınması için çalışıyoruz. Bu yol asfalt yapılıp açılırsa, Evrenköy bir ticaret merkezi haline gelir. En büyük sorunumuz da bu yol; şayet yol açılırsa vatandaşımızın ekonomik durumu da gelişir.

            YAPILAN HİZMETLER : Öncelikle göleti yaptırdık. Belediyenin acil ihtiyacı olan greyderi aldım. Yöremiz dalgalı arazi üzerinde olduğundan greyder çok önemliydi. Arazi yollarının yanı sıra mahalle aralarındaki çalışmalarda da greyder çok işimize yarıyor. Her yıl yaklaşık 60 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kilit taşı yaptık, parke taşının bir kısmını satın aldık, büyük kısmını kendimiz imal ettik. DSİ’nin beldenin içerisinden geçen kanallarda ıslah çalışmaları yapıyoruz. En güzel hizmet olarak da Evrenköy’de birlik ve beraberliği sağladık.

            YASAYI DEĞERLENDİRDİ : İnşaallah Mahallî İdareler Yasası'nın çıkarılması AK Parti’ye nasip olur. 15 yıldır çıkmasını bekliyoruz ve çıkarsa iyi olur. Paylarımızda zannediyorum artış olacak. Sağlık, eğitim ve trafik gibi hizmetler belediyelere devredilecek; merkezi yetkiler taşraya kaydırılacak. Bu yasa çıkarsa bizler Ankara’nın kölesi olmayız ve iyi olur. Bu nedenle de biran önce çıkmasını istiyorum.

            BAŞKANDAN MESAJ : Şu anda ülkemizin ekonomisi ve her şeyden önce asayişi düzenli bir şekilde. Bu hükûmetin daha fazla başarılara imza atmasını temenni ediyorum ve yapılan çalışmalardan memnunuz. Halkımıza da saygılarımı sunuyor ve hepsini kucaklıyorum. Önümüzde Mahallî İdareler Seçimleri var. İnşallah bize bir fırsat daha verirlerse beldemiz için her şeyi yapacağız. Kasabamıza kadar gelerek sorunlarımızı dinlediği için de BİZİM MAHALLÎ İDARELER GAZETESİ’ne teşekkür ediyorum.”

            BAŞKAN AHMET ÇAKIR KİMDİR? 1960, Zile doğumlu. İlk ve ortaokulu Evrenköy’de, liseyi Zile’de okudu. 1983 yılından bu yana çeşitli kamu kurumlarında görev yaptı. 1999 seçimlerinde FP’den Belediye Başkanı seçildi. Daha sonra AK Parti’nin kuruluşunda bu partinin saflarında yer aldı. Evli, 3 çocuk babası.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ - IV

1965 - 1972

Osman Çetin
1972 - 1975

Sabri Ünal Erkol
1975 - 1977

Ahmet Vanlı
1977 - 1980

Nihat Camsoy
1980 - 1984

Nurettin Kocaman

Yıldıztepe’nin Rekortmen Başkanı.
http://www.bizim-mig.com.tr/default.asp?id=22&ACT=5&content=14&mnu=22

            Belediyeciliği çok iyi bildiğini söyleyen Zile’ye bağlı Yıldıztepe’nin DYP’li Belediye Başkanı Mustafa Çağlar, siyasete girerek kasabasına hizmet yolunda yıllar önce adım attığını ve bu güne kadar da bu görevini sürdürdüğünü bildirdi. 3 dönemdir Belediye Başkanlığı'nı yapan Mustafa Çağlar, 28 Mart seçimlerinde de tekrar aday olacağını ve şansını bir kez daha deneyeceğini söyledi. DYP’li Başkan Çağlar, “Karayollarında çalışmam nedeniyle belediyeciliği çok iyi bilen biriyim. Hevesim vardı ve kasabama hizmet etmek istedim.” dedi.

            DYP’li Başkan Çağlar, önceki yıllarda dernekçilik faaliyetleri içinde bulunduğunu ve ülkücü olduğunu belirterek “O zamanlar da hizmet ettim, tecrübe sahibi oldum. Karayollarında çalışmam nedeniyle belediyeciliği çok iyi bilen biriyim. Hevesim vardı ve kasabama hizmet etmek istedim. Vatandaş da sağolsun bizi seçti.” dedi. Tokat’ın Zile İlçesi'ne bağlı Yıldıztepe Kasabası'nın üç dönemdir Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Belediye Başkanlığı'nı yapan Mustafa Çağlar, Yıldıztepe’nin sorunlarını ve geleceğe dönük beklentilerini anlatarak, şunları söyledi :

            GÖÇ ALAN BELDE : “Yıldıztepe’nin nüfusu 1990’da 2.469 idi, son sayımda 3.600 oldu, ama şu anda nüfusumuz 4 binin üzerine çıktı. Kasabanın maddî durumu iyileştikçe vatandaş da göç etmiyor; köylerden de göç alıyoruz. Etrafımızdaki köy ve kasabalara nazaran maddî durumumuz da çok iyidir.

            KADRO VE BORÇLAR : Belediyede 9 memur, 13 geçici işçimiz var ve borcumuz bulunmuyor. Bizim gibi belediyelere bu memur kadrosu fazla. Yetkililerin bu duruma bir çare düşünmesi lâzım. Belediyeler ayakta duracaksa, vatandaşa hizmet edecekse personelin az olması lâzım. Kısa bir süre önce İller Bankası'ndan 25 Milyar lira kredi çektim, bunun dışında bankaya borcumuz yok. İçme suyu borcumuz da bitmek üzere, 5 yıldan beri ödüyoruz. Emekli Sandığı'na ve Vergi Dairesi'ne olan borcumuzu takside bağladık; SSK’ya ise borcumuz bulunmuyor.

            İMAR VE ALT YAPI : Yıldıztepe 1972’de belediye oldu ve 1977’de de İmar Plânı yapıldı. 1993’te İmar Plânı'nı yeniledim; şu an hiçbir sorunumuz yok. Asla bir suistimal yapılmasına izin vermiyorum. İlk dönemlerde epeyce bir kamulaştırma yaptık, ama şimdi bundan vazgeçtik. 18. madde uygulaması yapıyoruz ve bu da belediyenin çıkarına oluyor. Kanalizasyonumuz benden önce yapılmıştı. Ben de bazı yerleri revizyon yaptırdım ve çok güzel oldu. Başkan olmadan önce içme suları terfi sistemiyle, yani elektrikle çalışıyordu. Bu durumdan kasaba halkı mağdurdu. Elektrik kesildiğinde, pompa bozulduğunda susuz kalıyorduk. Süratle İller Bankası ile temasa geçip içme suyunu tepeden tırnağa yeniden yaptırdım. İçme suyumuzun şu anda üçte ikisi cazibeli, 30 - 40 eve de elektrikle su veriyoruz. İçme suyunda bir sıkıntımız yok, yalnız kuraklık olduğunda etkileniyoruz.

            YOL ÇALIŞMALARI : Yıldıztepe, Karayolları ağında, bu yönden şanslıyız. Bazı yerleri Karayolları yapması gerekirken yapmadı. Bu yerleri bıraktık, geri kalan yerlere imkânlarımızla yaptık. 300 - 400 bin daha taş alabilirsem ve maddî sıkıntı olmazsa, bütün mahalleler komple parke taşıyla döşenmiş olacak.

            PARK - BAHÇE ÇALIŞMALARI : Park ve bahçe çalışmaları yaptık, güzel park yerlerimiz var. Ama halkımız parktan faydalanma düzeyine gelmedi. Dünyanın masrafını yapıyoruz, ama adamlar zarar veriyor. Ama yine de vazgeçmiyoruz ve bu tür çalışmalar yapıyoruz.

Murat AYVALIOĞLU Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde

Tokat Etkinlikleri Haftası'nda Bir Zile Sohbeti - 11.04.2008

            ULAŞIM VE ARAÇ PARKI : Ulaşım açısından en şanslı belediyelerden biriyiz. Etrafımızdaki 3 belediyenin yolu buradan geçiyor. Ayrıca Artova yolu da buradan geçiyor. Ayrıca bizim de otobüslerimiz var ve ulaşım konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Belediyeye ait otobüsleri bu ara ulaşımdan çektik. Otobüslerimiz öğrenci ve öğretmenleri taşıyor, ayrıca pazar olduğunda da devreye giriyor. Araç parkında kepçe, kamyon, otobüs, itfaiye, traktör ve hizmet aracımız var. Şu anda en çok çöp aracına ihtiyacımız bulunuyor. Temizlik hizmetlerini traktörle yapmak durumundayız.

            ÖZ KAYNAK DURUMU : Kasabamız Zile’nin bütün köyleri de dahil, bu çevrede ekonomisi en iyi durumda olan bir yer. Aslında ben burada çok büyük ve tarihî bir hizmet yaptım. Burada tapulaştırma uygulaması yaptık. 15 bin dönüm arazi Köy Hizmetleri tarafından tapulaştırma plân ve programına alındı. Biz de bu arazileri vatandaşımıza tekrar dağıttık. Hepsine su verdik, kanal ve yol yaptırdık. Kimse kimsenin tarlasına müdahale etmiyor. Böylece buraya büyük bir hizmet getirmiş olduk. Bu kıraç araziler çok verimli toprak haline geldi. Şimdi pancar üretimi rekor düzeyde. 7 - 8 köye bedel pancarı sadece biz üretiyoruz. Kota sıkıntısı var ama son anda gevşetiyorlar ve ek kota veriyorlar; böylece sıkıntı olmuyor.

            BELEDİYENİN GELİRLERİ : Belediyemize ait dükkânlarımız var. Zile’nin çok yakın olması nedeniyle bu dükkânlar çalışmıyor. Ulaşımın da yakın ve kolay olması bakkalların, dükkânların gelişmesine fırsat vermiyor. Emlâk varlığımız da var ama kullanamıyoruz.. Vatandaşımız pancar parasını aldığında bütün borçlarını ödüyor. Bir iki kişi çıktığında da emlâk ve su parasını kanunî yollardan alıyoruz.


Zile Belediyesi Tanıtım Kitabı

            YAPILAN HİZMETLER : Kasabanın yarısının yollarını parke taşıyla döşedik. İnşaallah seçimlerde kazanırsam hizmetlerime devam edeceğim. 8 kilometre uzaklıkta bir yaylamız var. Buraya da önemli hizmetler götürüyoruz. Belediyenin burada sosyal tesisleri var ve içme suyunu da İller Bankası yaptı. Bu yaylamız cazibeli bir yer haline geldi. İnşaallah yeniden göreve gelirsek mahalle aralarındaki yaya kaldırımlarının düzenlemesini yapacağız. Bazı eski evler var ve vatandaşı mağdur etmeden buraları ıslah edeceğiz. Kasabamızın görünümünü değiştirmeye çalışacağız. Başkan olduğumda nüfusu aynı olan yerlerde bulunmayan bir hizmeti gerçekleştirdim ve yemekhane yaptırdım. Çok modern ve güzel bir yemekhane oldu; halkın hizmetine sundum ve vatandaşımız buradan çok memnun.

            EĞİTİM VE SAĞLIK : İlköğretim okulumuz var ve bir sıkıntı yok. Beldemizde okuma yazma oranı iyi. Ancak Sağlık Ocağı'nda sıkıntımız var. Doktor gelse de fazla durmuyor, 5 - 6 ay sonra gidiyor.

            TEMEL SORUNLAR : En büyük problem olarak kasabamızda hayvancılık çok fazla ve evlerin çoğunun etrafında ahırlar var. Bunların süratle kasabanın dışına çıkarılması lâzım. Ama bunu gerçekleştirmeye Belediye'nin imkânları yetmiyor. Vatandaşı bu işe ikna etmek ve inandırmak gerekiyor. En büyük ihtiyaçlarımızdan biri Zile - Yıldıztepe bağlantısı olan Hasanağa Köyü geçidi. Geçen sene Karayolları ile birlikte ortak çalışma yaptık. Dozerler, greyderler çalıştı, ama vatandaşın biri bu yola engel oldu. Belediye olarak bu vatandaşımızın yerini kamulaştırdık ve Karayolları'na hibe ettik. Maalesef bu yol o günden bu yana yarım kaldı. Şu an tehlike saçan bir yol ve trafik de çok yoğun. Sayın Vâli'mizin gelip burayı görmesini bekliyoruz.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ - V

1984 - 1991

Nurettin Türkyılmaz

1991 - 1994

Şükrü Serimer

1994 - 1999

Murat Tezcan

1999 -           

Murat Ayvalıoğlu

 

            YASA ÇIKARILMALI : 15 yıldır Belediye Başkanı'yım ve Mahallî İdareler Yasası her gelen hükûmetin programında ama bir türlü çıkmadı. Şu anda yeniden gündemde ve taslağı gördüm ve çıkmasında fayda var. Çünkü maddî imkânlarımız artacak. Yalnız bu kanun hazırlanırken büyük belediyelerin görüşlerini aldılar, kasaba belediyelerinin sıkıntılarını incelemediler ve görüşlerimizi almadılar. Bizim için en büyük sıkıntı çiftçi birliğinin olmamasıdır ve bu konuya el atılması gerekiyor.

            HÜKÛMETE MESAJ : Yıldıztepe’den AK Parti’ye 550 oy çıktı ve burada birinci parti oldu. Ama 5 AK Parti milletvekilinin birini bile tanımıyorum. Kasabadan gelip geçerken buraya hiç uğramıyorlar. Tek başına bir iktidar olmasından memnunuz ve inşaallah başarılı olurlar. Halkımızın da seçim dönemine girilirken oyuna gelmemesini, birbirleriyle kötü olmamalarını özellikle istiyorum.

            GÖÇ ALAN BELDE : Yıldıztepe’nin nüfusu 1990’da 2.469 idi, son sayımda 3.600 oldu, ama şu anda nüfus 4 binin üzerine çıktı. Kasabanın maddî durumu iyileştikçe hem vatandaş göç etmiyor hem de çevre köylerden göç alıyor.

Zile'de Atatürk Büstü'nün Açılış Töreni - 2004

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR