ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 12 Nisan 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

GÖRÜP
DÜŞÜNDÜKÇE

Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir - Yazar - Araştırmacı)


Fotoğraf : Aynur Zeren TAN

GÖRÜP
DÜŞÜNDÜKÇE
(Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi - 01.08.1964 tarih, Sayı : 193'te yayımlandı.)

Sahil ve Ormanın İçiçe Kucaklaştığı Ünye Uzunkum Plajı

            Çok muhterem Kardeşlerim :

            Güzel Ünye'mizin turistik değerini arttırmak ve bu yöndeki iktisadî fonksiyonunu geliştirmek için çabalar sarf ettiğimiz şu günlerde, şehrimiz mesire yerlerinde bazı nahoş hadiselerin vuku bulduğunu duyuyoruz.

            Çok muhterem Ünyeli kardeşlerim. Turizm davasına Devlet'imizin gösterdiği alâkayı bilmem izaha lüzum var mı? Bu sahada nice yatırımlar yapıldığı malûmunuzdur. Hele özel sektörün bu yönde milyonlar harcayışının sebeplerini her halde çok iyi bilirsiniz?

Feneraltı Kayalık ve Doğal Havuzları

Ressam : Nevin GÜVEN / Özel Anneler Günü Takvimi'nden

            Çok kıymetli kardeşlerim, bir memlekete yabancı ne kadar çok girerse o kadar çok da para girer. Kalkınmanın en büyük âmilinin para olduğu hepimizin malûmudur. Bunun için memleketimize misafir gelen ve yaptıkları alışverişlerle ve her türlü ihtiyaçlarını temin için hiç durmadan para sarf eden bu yabancılara sonsuz saygı göstermeliyiz. Hizmet etmeliyiz. Her Ünyeli'nin sonsuz derecede misafirperver ve alçak gönüllü olduğunu tavır ve hareketlerimizle onlara anlatmalıyız.

Türbe Mezarlığı ve Aile Kabristanlığı

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 12.05.2005 Perşb. 11:30
Orta Yeni Câmi ve Şadırvanı (Kubbe Ustası Göreleli Cemal Külünk)

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 12.05.2005 Perşb. 14:01

            Çok muhterem kardeşlerim. Güzel Ünye'mizin geleceğini ellerinde tutacak ve şöhretini idame ettirecek genç kuşaklar, haddim olmayarak size hitap ediyorum : Memleketimize misafir olarak gelen yabancılara hürmet edin. Hiçbirine kem gözle bakmayın. Gayri ihtiyarî bu sahada bir kusur işlediğinizde sizi ikaz edeceklere asla darılmayın. Belki bu hareketinizi tasvip etmemiştir. Büyüğünüz.

            Bakın bir hadise anlatayım sizlere. Bu satırları niçin yazdığımı anlayarak bu Cennet şehrin istikbalini düşünerek bana hak vereceksiniz. Geçenlerde doğup büyüdüğümüz o yerleri ziyarete gelmiştik. Birkaç arkadaş parkta oturuyorduk. Dayım da vardı yanımızda.

20.05.1938 - Belediye Parkı Ağaçlandırılıyor

Gönderen : İbrahim GÜRKAN http://ibogurkan.sitemynet.com/

            Arkadaşım Kadir DİKTEPE ile askerlik hatıralarını derhatır etti. Maziyi karıştırıp gidiyorduk. Bu sıra masamıza yaklaşan genç arkadaş laubali bir parmak işareti ile dayımı yanımızdan çağırdı. O da bu davete icabet etti. Biz de masamızdan onları takibe koyulduk.

            O güzel park bay bayan, çoluk çocuk tıklım tıklım dolu tarihî günlerinden birini daha yaşıyordu. Dayımın muhatabı genç arkadaş bir ara serteldi.. her halde aldığı alkolün tesirinden olacak. Herhangi bir hadiseye mahal vermemek için biz de kalkıp yanlarına gittik. Meseleye âşina olduk. Ve nasihatlarla yatıştırdık kendilerini.

            Mesele şu sevgili okuyucularımız : Bir Pazar günü Bafra ve Samsun'dan kalkan bir grup aile Çamlığa gezmeye geliyor. Aralarında mevsimlik elbiselerini giyen genç kızlar da var. Bu aileler bir köşede bir hayli eğleniyorlar. Sonra aralarındaki genç kızlar bir grup olarak Çamlığın etrafında geziye çıkıyor. Bu arkadaş da her nasılsa bir ara bu gezi yapan bayanlara sözle mukabelede bulunuyor.

Çamlık Koyu ve Motel Restoranın Yağlıboya Tablosu


Zileli Ressam ve Elektrik Teknikeri Mehmet SEZEN

            Genç kızlar tabi bu hali menfi karşılıyor, üzüntü duyuyorlar. Misafirlerin bu halini gören dayım da onları hoşnut etmek için bu arkadaşa nasihat ediyor. "Oğlum niçin böyle yapıyorsunuz? Bunlar bizim yavrularımız, misafirlerimiz.. onları bağrımıza bastırmak gerekir." diyor.

            Bu hal o arkadaşın gururunu rencide etmiş olacak ki Dayı'na o ânı hatırlatarak tehditler savuruyor. "Niçin beni orada refüze ettin? Sonra karışmam ha!" diyor.

            Sevgili kardeşlerim. O arkadaş, hareketinin ne kadar yersiz olduğunu sonradan anladı ve üzüntü duydu. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bu misil hareketlere kat'iyyen tevessül etmeyin kardeşlerim. Misafirlere hürmet gerekir, saygı gerekir, şefkat gerekir.

            Yarın böyle bir hadiseyle tekrar karşılaşacak misafirlerimizin gittikleri yerde yapacağı menfi propagandaların memleketimiz turizmine yapacağı zararı düşünün, çok kıymetli kardeşlerim.. affınızı istirham ederek ve haddim olmayarak yazıyorum.

Fokfok ve Dikilitaş Kayalıkları (Turist ve M. Ufuk MİSTEPE)

Fotoğraf : Soldaki İsviçreli Turistin Eşi Tarafından Çekildi/1972

            Memleketimizin geleceğini düşünerek bu şekil hareketlerinizi frenleyin, hattâ yapanı gördüğünüz an, çekin bir köşeye nasihat edin. Gidişatının memlekete istikbalde ne büyük zarar vereceğini anlatın.

            Çok kıymetli hemşehrilerim. Taşova'nın 30 km yakınında Borabay Gölü namı altında bir mesire yeri var. Bu gölün halini bir Pazar günü görmelisiniz. En az bizim Çamlık kadar kalabalık. İnsanlar karınca gibi kaynaşıyor burada. Bir dağın zirvesinde bulunan bu gölü Özel İdare Teşkilâtı çalıştırıyor. Üçer dörder kişilik lüks moteller yaptırmışlar.. her türlü konforuyla birlikte geceliği 25 liradan kiraya veriyorlar.

Ünye Çamlık Sahili Kayalıklarında Gülây Öğretim (MİSTEPE)

            Buranın maaşlı personeli gölü gezmeye gelen halka hizmet ediyor.. hiçbir ücret talep etmeden. Hattâ vazifesi harici olduğu halde misafirlerin bütün isteklerini en kısa zamanda yerine getirmek için can atıyor ve böylece halk da çılgınca eğleniyor. Oysa ki burası bir dağ başı, çam ve kekik kokusundan başka hiçbir şey yok ortada.. ne asayişi temin edecek bir kimse ve ne de huzuru ihlâl edecek bir hadise oluyor burada.

Çifte Hamam - Kazancılar Caddesi

Fot. : M. Ufuk MİSTEPE 12.05.2005 14:02
Çamlıkta Meşhur Fıstık Çamları

 

            Geçen Pazar Ulusoy Turizm Şirketi dört otobüsüyle Samsun Eğitim Enstitüsü öğrencilerini buraya getirdi. Öğrenciler gölün ve ormanın etrafını gezerek eğlendiler. 200'ü aşkın olan bu öğrencilerin yarattığı tatlı manzarayı seyreden halkın neş'esi daha çok arttı. Hiçbirine kem gözle bakmadılar. Bilâkis tebrik ettiler kendilerini.

            Şimdi bu dağ başı motellerine birkaç gün kalmak için geliyor, geceliği 25 lira olup, bu 15 motelin bazen hepsi doluyor. Günlerce boş kalan bulunmuyor. Tasavvur edin kardeşlerim.. Devlet'in ve buradaki Borabay Köyü halkının kazancını sizler.


http://www.sihirlitur.com/gezi/amasya/yorum.html

            Çok muhterem kardeşlerim : Allah'ın bize bir lûtfu olan bu güzel şehrin şöhretini hakikaten arttırmak ve memleketimiz iktisadîyatını kalkındırmak istiyorsak, yabancıya hürmet edelim, saygı gösterelim. Şu emsal Borabay Köyü halkı ve Türkiye turizminde bugün söz sahibi olan Akçakocalılar ve Abantlılar misali onların isteklerini temine yardım edelim.

            Aziz kardeşlerim, bu hususlara riayet ettiğimiz an hemşehrilik duygusunun zirvesine çıkmış ve bu memleketin bizlerden beklediği en büyük yardımı yapmış olacağız. Genç arkadaşlar; bu kardeşiniz Anadolu'yu yedi yıldır adım adım gezen bir kimsedir. Bu ikazımdan mütevellit belki bana lânet okuyanlarınız olacak, ama affedin kardeşlerim. Bu böyledir. İnsan görüp düşündükçe ve içinde bir parça da memleket sevgisi varsa, yazıyorsa bu satırları...

BİR ÇABA
BİRAZ GAYRET
BAŞARMAK

Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir - Yazar - Araştırmacı)


M. Ufuk MİSTEPE ve Yüksel ŞEN'in Araştırmalar Üzerindeki Bir Sohbet Ânı

BİR ÇABA BİRAZ GAYRET
BAŞARMAK
(Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi - 05.09.1964 tarih, Sayı : 203'te yayımlandı.)


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Yağlı Direk Bayrak Kapma Yarışı

            Sayın Okur :

            Geçenlerde Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin sütunlarında şu ilânlarla karşılaştım. (Pazar günü Ünye'ye 1381 turist geldi. Ulaştırma Bakanı'mız öğle tatilini Çamlık'ta geçirdi. Bu Pazar Ünye'yi ziyaret edenlerin sayısı 827’yi buldu.)

            Bu haberi duyan ve gören  her Ünyeli memleketi hesabına kim bilir ne kadar sevinmiş ye gurur duymuştur? Nasıl duymasın ki.. birkaç yıl evveline kadar, ismi ancak hinterlandındaki kaza vilâyet halkı tarafından bilinen bu güzel şehir bugün Türkiye turizminde söz sahibi olmuş ve şöhreti yediden yetmişe bütün yurdu kapladığı gibi Avrupa'ya da uzanmıştır.

            1962 yılında Ankara’da, Hollandalı bir yüksek mühendisle karşılaştım. Bu zat Almanya’da işçi olarak çalışan bir akrabamın delaletiyle güzel Ünye'mizi gelip gezmek fırsatına erenlerden. Memleketimizin boy boy fotoğrafını çekmiş, her pozunu gösterdi bana, memnuniyetine diyecek yoktu doğrusu. Arkadaşımın yardımıyla kendisine ÜNYE'yi nasıl bulduğunu sordum? Şöyle diyordu : PEĞTER «ÜNYE ÇOK GÜZEL, HiÇ UNUTMIYACAGIM BEN O ŞEHRİ, FOTOĞRAFLARINI GÖTÜRÜYORUM, HOLLANDA'DA HEP ONU ANLATACAĞIM.»

            Evet aziz hemşehrilerim; böyle nice PEĞTER'ler bu Cennet şehre hayran kalmış ve kalmaktadır. Tarih güzel memleketimizin yüzüne gülmüş bulunuyor.. bu gülüşü sonuna kadar idame ettirmek de bize düşüyor.

Ünye Çamlık Koyu ve Motel Restoran

            Çalışmalıyız, çok çalışmalıyız. Memleketimize yabancı akınını sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmeliviz. Yerli ve yabancı her turistin ihtiyaç ve istirahatlerini teminde yardımcı olmalıyız. Buna da muvaffak olmak için bu Cennet şehre tesisler kurmalıyız. Şehrimizin medarı iftiharı her turistin kafasında istifam yaratan ve İş Bankası tarafından satın alınan Otel Atlantiğin yokluğunu aratmayacak moteller edindirmeliyiz bu şehre.

            Geçenlerde çok Sayın Genel Kurmay Baskanımız Orgeneral Cevdet Sunay ve Kuvvet Kumandanlarımız Borabay Gölü’ne şeref verdiler ve birkaç gün kaldılar. Güzide misafirler gölün lüks motellerinde iyi bir hafta tatili geçirip dinlendikten sonra ayrıldılar.

Sun'i Yapılaşmayla Doğal Güzelliği Bozulmayan Borabay Gölü
    
http://www.tempotour.com.tr/haftasonu/images/borabay.jpg ve http://www.amasya.gov.tr/http/fotoborabay.asp

            Çok muhterem hemşehrilerim; bugün bu Borabay Gölü'nün lüks motellerinde dinlenmek üzere Samsun’dan, Ankara’dan, İstanbul’dan ve sair Anadolu vilâyetlerinden turist geliyor buraya. Taşova para kazanıyor, Amasya para kazanıyor. Borabay Köyü halkı ise tutmuş yükünü.

            Güzel Ünye'mizin çok muhterem idarecileri. Bizler de böyle bir imkân niçin yaratmayalım bu Cennet şehir için? Çamlığın Terme Şosesi cihetinde veya Uzunkum diye tâbir edilen yerde, mümkün olmadığı taktirde Deniz Feneri’nin hinterlandına bu motellerden mükemmel kurulabilir. İçleri de son sistem malzemelerle dekore edilirse, aratmaz bize Atlantik Oteli’nin yokluğunu.

Ünye Çamlık Koyu

Ressam : Nevin GÜVEN / Özel Anneler Günü Takvimi'nden

            Böyle bir tesisin kuruluşuyla bu memleketin turizm davasında büyük bir adım atılmış olur. Memlekete her geçen gün yeni eserler kazandırmak amacı güden Belediyemizin bu çabayı da bu Cennet beldeden esirgemeyeceğini ümit ediyoruz. Her iyi işte Allah bizimledir.

                                                    Yüksel ŞEN


Yüksel Şen

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR