ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 20 Nisan 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

SEZAR'IN
ANADOLU SEFERİ
GELDİ - GÖRDÜ - YENDİ

Araştırma : Serhan GÜNGÖR - Bünyad DİNÇ
(NTV Tarih ve Araştırma Ekibi)


Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

SEZAR'IN
ANADOLU SEFERİ
GELDİ - GÖRDÜ - YENDİ
(NTV Tarih Dergisi - Kasım 2008, No. 0, Sh. 18 - 25, Bedelsiz ve Nisan 2009, Sayı : 3, Sh. 26 - 33'te yayımlandı. 5 TL)


NTV Tarih Dergisi - Kasım 2008, No. 0 / Nisan 2009 Sayı : 3.

Not : Dergi piyasaya yeni çıktığından ve
satış aşamasında olduğundan araştırma metni verilmemiştir.

Bundan tam 2055 sene önce,
Antakya üzerinden Tokat'ın Zile İlçesi'ne gelen Jül Sezar,
 Pontus kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğratmış ve tarihe geçen sözleriyle zaferini tescillemişti :

Veni, vidi, vici... Geldim, gördüm, yendim.
Böylelikle Anadolu'da yaklaşık bin yıl sürecek Roma egemenliği başlıyordu.


Zile Özhaber Gazetesi - 10 Nisan 2009, Yıl : 10, Sayı : 1641.

NTV Tarih, arazide bu savaşın izini sürdü
ve Zile muharebesinin yaşandığı coğrafyayı tam olarak belirledi.

NTV Tarih Ekibi Altıağaç Mevkiinde Savaş Alanının İzini Sürerken.

Fotoğraflar : Necmettin ERYILMAZ

Sezar, Kleopatra'nın kollarında yorgunluk atarken,
Anadolu'dan kötü haberler gelmeye başlamıştı. 40 yıldır savaştıkları Pontuslar yine ilerliyordu
ve Romalıların 20 sene önceye dayanan bir hesabı vardı.

M.Ö. I. Yüzyıl'da Roma Askeri

Kaynak : NTV Tarih Dergisi Resim ve Fotoğraf Arşivi

Tokat Müzesi'ndeki M.Ö. I. Yüzyıl Roma Dönemi'ne ait bronz ok uçları (3,7 - 3,9 cm boyunda, 1 cm eninde).

Roma Sikkeleri : Pontus Krallığı ile birlikte Zela da Roma topraklarına katılınca, adına sikke basılır.
 Ön yüzünde Roma İmparatoru Septimius Severus'un karısı Julia Domna'nın, arka yüzünde ise Zela'daki
Pers Tanrıçası Anaitis Tapınağı'nın olduğu sikke; 193 - 217 arasında kullanımdaydı.
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=389&pos=0

Sebastopolis Antik Kenti - Geçmişin kalıntıları günümüz Sulusaray Kasabası'nın altından gün yüzüne çıkacağı zamanı bekliyor.

Skotios Dağı : Tam zirve noktasında Nam-ı Hisar Kalesi'nin tamamen yıkılmış basit surlarının taş artıkları bulunuyor.

Zileli Arkeolog Kâmil Yaşar PAŞAY'ın, Zile Postası Gazetesi'nin 19.09.1985 tarihli nüshasında
"
Fransız Arkeolog G. Perrot 1862 yılında yayımladığı haritada savaş yerini, Altıağaç ve Dereboğazı'
net olarak  gös
termiştir" ifadesi üzerine savaş alanında inceleme yapmaya giden amatör araştırmacılar.


Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - Bekir AKSOY / 23.09.2008 Altıağaç Mevkii - Zile.

M.Ö. 47'de Cæsar ve II. Pharnaces Arasında Yapılan Roma - Pontos Savaşı'nın Harp Nizamı.

Kaynak : NTV Tarih Dergisi - No. 0 (Bedelsiz), Kasım 2008

Roma Yolu Mil Taşı

Sezar'ın ilk kampını kurduğu Kurupınar Köyü'ndeki
Mil Taşı, yöredeki tarihî geçmişi anlamak açısından önemli bir delil özelliği taşıyor.

Zile - Amasya Antik Yolu

NTV Tarih Dergisi Fotoğraf Arşivi

Zela Akropolü : Günümüz Zile'sinin tam ortasında akropolü
oluşturan tepedeki kale, yörede hüküm sürmüş çeşitli uygarlıkların izini taşıyor.

Kaynak : NTV Tarih Dergisi Fotoğraf Arşivi


İllüstrasyon : Gökhan Tarkan KARAMAN / Kaynak : NTV Tarih Dergisi Fotoğraf Arşivi


Kaynak : NTV Tarih Dergisi Fotoğraf Arşivi

Zela Tiyatrosu : Anadolu'da basamaklı oturma sıraları yerli kayaya oyulmuş birkaç
tiyatrodan biri burası. Zileli yaşlıların söylediğine göre önünden geçen yol yapılıncaya kadar sahne kısmı görülebiliyordu.

Daha önce pek tekin bir yer olmayan Zile kalesi, Bekçi Dursun Serimer ve köpeği Sezar sayesinde herkesin rahatça gezdiği bir mesire yeri havasına kavuştu.
Kaynak : NTV Tarih Dergisi Fotoğraf Arşivi

Savaşın Coğrafyası : Sezar'ın Mithradates'e 20 yıl önce yenilen Triarius'un
düştüğü tuzağa düşmeye niyeti yoktu. Alternatif bir yol kullanarak, Zile'yi  Amasya'ya bağlayan
yola girmeyip doğuya yönelmiş ve kalesinin bulunduğu tepeden, o günkü adıyla Skotios
Dağı'nın  eteklerinden, Derebaşı Köyü'nün bulunduğu vâdiye inerek düşmana yaklaşmıştı.

Kaynak : NTV Tarih Dergisi İllüstrasyon Arşivi

Veni, vidi, vici. Jül Sezar'ın Galler ve Küçük Asya Pontus Seferleri'nde
kazandığı başarıları anısına yapılan resim, Andrea Mantegna'nın atölyesinden ve 1486 - 1505 arasına
tarihleniyor.  Londra Hampton Court Palace'ta yer alan tabloda, zafer arabasında betimlenen
Jül Sezar'ı, Roma'da ellerinde "Veni, Vidi, Vici" yazılı levhalar taşıyan zafer alayı karşılar.

Kaynak : NTV Tarih Dergisi Resim Arşivi

Her Hakkı Saklıdır.
Makalede yer alan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların elektronik ortamlar
da dahil olmak üzere çoğaltılma hakları Doğuş İletişim'e aittir. Yazılı ön izin olmaksızın hangi dilde ve hangi
ortamda olursa olsun materyalin tamamının ya da bir bölümünün çoğaltılması yasaktır!

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR