ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 21 Mart 2004 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

ÇAKIRTEPE'den
Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3,
Sayı : 34, Sh. 2, Aralık/1997 nüshasında yayımlanmıştır.

Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir ve Yazar)

            Tarih : 06 Kasım 1997
            Saat : 19:00

            Hizmet Yayıncılık A. Ş. Genel Yayın Yönetmeni, Sayın Şakir GÜREL Bey'le ÇAKIRTEPE'deyiz.

            SAMİ SOYSAL Tesisleri'nin kapalı mekânında, pencere önüne oturmuş, Ünye'nin o dillere destan gece manzarasını seyrediyor, güzel bir söyleşi içerisinde yemeklerimizi yiyoruz.

            Gözlerimiz camlarda :

            Eleğimsağmanın bütün renklerini yansıtan elektrik lâmbaları Ünye'yi aydınlatıyor.

            Bu ışıkların koya düşen muhteşem görüntüleri ise, şâir olmayanları bile coşturacak, üzerine şiirler yazdıracak kadar görkemli.

            Kordon boyunda yükselen binaların siluetleri, bir renk cümbüşü içerisinde denize izdüşümü yapmış.


Ünye Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Manzara gerçekten görülmeye değer.

            Büyük bir zevkle ve de gururla çevreyi seyrederken;

            Türk Edebiyatı'nın unutulmaz ismi, rahmetli Şâir Yahya Kemal BEYATLI'nın İstanbul için yazdığı "BİR BAŞKA TEPEDEN" isimli o ünlü şiirini kentimize uyarlayarak, ÇAKIRTEPE sırtlarında, o sıcacık mekânda, sonsuz bir iştiyakla okumaya başlıyorum.

Ö. B. Uşaklı

1904 - 1946

            "Sana dün ÇAKIRTEPE'den baktım aziz ÜNYE.
              Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
              Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul.
              Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

                                        Nice revnaklı şehirler görülür Dünya'da.
                                        Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
                                        Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada.
                                        Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan..."

Çakırtepe Sami Soysal Parkı ve Çarpık Kentleşmeyi Yaşatan Ünye'mizin İç Kesimleri.

Fotoğraf : Barış PAMUKÇU - 19.03.2007 Hava Sıcaklığı 12 oC

            1932 - 1933 yıllarında şehrimizde Kaymakamlık yapan, rahmetli Ömer Bedrettin UŞAKLI bu tepelerin 65 yıl önceki hali karşısında bile duygulanmış ve hepimizin bildiği o meşhur "DENİZE HASRET" şiirini yazmış.

Çakırtepe Sırtlarında Bir Yaz Günü Sefası

M. Ufuk Mistepe, Selma Tuzcuoğlu, Vecihe Özdil

            Demek ki Ünye, o tarihlerde bile muhteşem bir doğa güzelliğine sahipmiş.

            Rahmetli şimdi yaşasaydı ve bugünün Ünye'sini gezip görme fırsatına erseydi, kimbilir neler yazardı kentimiz için.

            Edremit Kaymakamı bulunduğu sırada, KAZDAĞLARI'nın eteklerine defnettiği yavrusunun hâtırasına izafeten yayımladığı "SARIKIZ MERMERLERİ" isimli eserinde, o güzel beldelerin dillere destan methiyesini yapan bu büyük ozan,  Dünya Cenneti bugünkü Ünye için her halde şâirlik yaşamının en güzel mısralarını kaleme alırdı.

Değerli okuyucular :

Yazımı, ÜNYE isimli bir şiirimin şu iki kıt'ası ile noktalıyorum.

 

Çıkıp da şöyle bir bakmak istedim

Şu bizim ÜNYE'ye, ÇAKIRTEPE'den

Boynuna bir kolye takmak istedim.

Çiçekler derleyip, ÇATALTEPE'den.

Burada Güneş'in batışı güzel.

Sevecen kalplerin atışı güzel.

Doğanın cana can katışı güzel.

Onur kaynağıdır, baksan nereden...

            Esenlik dileklerimle efendim.

                                                                                                          Yüksel ŞEN

ÇAKIRTEPE'NİN OLUŞUMU
(Tarih Boyunca Ünye - Osman DOĞAN, Samsun 2003, 52. Sh.)

            Emine Altunel, Ünye'de bulunan Çakırtepe'de jeoloji araştırmaları yapmış ve 'tetkik saham olan nefsi kazada arzın belli başlı hususiyetlerinden birisi de hemen kasabanın cenubî garbîsinde yükselen bir tepe' diyerek bu mevkiinin jeolojik yapısı hakkında gayet olumlu bilgiler aktarmaktadır.

            Çakırtepe, akarsuların aşındırması ile veya dalgaların aşındırması sonucu meydana gelen tepe olabilir. Bu tepenin hemen önünde ufak bir tepe daha vardır. Bu iki tepeyi birbirine birleştiren tabu (şev) hafif meyilli olup, devre basamağına veyahut buranın oluşumu dalgaların aşındırması ile meydana geldiğinden bir faleze tekabül etmesi ve sonradan da heyelan suları ile Remaniör olması ile meydana gelmiştir.

            Çakırtepe'nin bünyesi bazik lâvlardan müteşekkil olup, hafif denize doğru dalar. Bu tepenin Aflörmanları yer yer denizin tesiri ile sahillerden ve dağlardan inen bir takım akarsuların açmış olduğu vadilerinde görülmektedir. Fakat bu tepe sırf bu lâvlardan müteşekkil olmayıp, başka unsurları da ihtiva ettiğini tepeden inen akarsuların taşımış olduğu maddelerin farklı olması göstermektedir.

Çakırtepe Sami Soysal Parkı ve Çarpık Kentleşmeyi Yaşatan Ünye'mizin İç Kesimleri.

Fotoğraf : Barış PAMUKÇU - 19.03.2007 Hava Sıcaklığı 12 oC

            Tepenin mâruz kaldığı aşınma zirve ve yamaçlarda (vadi zeminleri müstesna) lavanın aflöre olmasına kâfi gelmemiştir. Kosmat bu tepelerin cenubunda lavayı kalker ve marn gibi rusubî sahralar üzerine gördüğünü kaydetmektedir. Vaziyet burada ya başka bir Stiratificafio'nun mevcudiyetini, yani burada görülen lavanın resubî seriden daha yeni olduğunu ortaya kor veyahutta tepede görülen lava burada tamamı ile aflöre olmuştur ve esasında iki resubî seri arasında bulunuyor.

            Bu ikinci ihtimale göre de mıntıkanın profilinin şöyle olması lâzımdır. Bu tepenin şark ve garbında iki alüvyal ovası olup, mıntıkanın en yeni arazisini teşkil etmektedir. Bu civarda araştırma yapan Ahmet Ardel "Şehrin Batı'sında yer alan Çakırtepe'sine hâkim düzlük 30 m'lik taraçaya tekabül ediyor." demektedir.

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR