ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 19 Şubat 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ÜNYE
ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
FABRİKASI

Makale : Halil Temel GÖNÜL - Kemâl ÖZKARA
(Bizim Bolaman Dergisi - Sayı : 2, Cilt : 1, Haziran 1974, sh. 7 - 11'de yayımlandı.)


Dergiler : Yüksel ŞEN - Ünye Belgeselleri Arşivi

İLİMİZDEKİ DEV KURULUŞLAR

Asarkaya'dan Ünye Koyu, Çimento Fabrikası, Toz Koparan Kaya Mezarı ve Cevizdere Havzası.

Gönderen : Ahmet Derya VARİLCİ

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
FABRİKASI

            Son yıllarda ülkemizin, büyük ekonomik kalkınmaya dönük bir çaba gösterdiği inkâr edilmez bir gerçektir. Bundan böyle olanaklarımızın elverdiği ölçüde ilimizin sanayi yatırımlarını değerlendirmeye çalışacağız.


Fotoğraf : Eren TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi)

            Memleketimizin makro ekonomiye dönük çabalarına ilimiz de büyük ilgi göstermektedir. Bu ilgi hem devlet eliyle hem de.özel sektör tarafından değerlendirilmiştir. Örneğin, AKKUŞ Kereste Fabrikası, ORDU Soya Fabrikası, FATSA Deniz Mahsulleri A.Ş. (DEMAS) Balık Yağı, Balık Unu ve Konserve Kuruluşları ve ÜNYE Çimento Sanayii gibi. Tüm bu kuruluşlar üretime geçmiş olanlardır. Kuruluş halinde olanlar ise ORHOLDlNG'in (ORSAN) Yem Sanayii Fabrikası, Un ve Süt Fabrikası’dır. Yakın gelecekte bütün bu fabrika bacalarının tütmesi Ordu ve çevresine büyük ekonomik gelişmeler sağlayacaktır. Ve böylece (her şey fındık zamanında) deyimi geçmişi hatırlatan bir anı olarak söylenecektir.

Transport of a complete cement factory from Germany to the Black Sea town of Unye (5,000 frt)

Ünye Çimento Trabzon Hazır Beton Tesisi (Sağda)

            Bundan yirmi yıl önce hükûmetin A.B.D.'den istediği 300 bin dolarlık dövizin 27.05.1974 tarihinde üretime geçen ÜNYE Çimento Fabrikası iki katını tek başına karşılamaktadır.

            Sayın Genel Müdür Sadık ILGIN'dan edindiğimiz bilgiye göre, 240 milyon TL’ye mal olan Ünye Çimento Fabrikası’nın tüm üniteleri ile faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 300 dönümlük bir alan üzerinde kurulmuş olan fabrika üç vardiya halinde çalışmakta. Giresun ile Sinop arası (Giresun - Sinop dahil) çimento ihtiyacını karşılayacağı gibi yıllık 600 bin tonluk üretiminin 150 bin tonunu da ihraç edecektir. Bu da yukarda belirttiğimiz 600 bin dolarlık döviz tasarrufunu sağlayacaktır yurdumuza.

            Fabrikanın günlük üretimi 2000 tondur. Normal portland çimentosu üreten fabrika, Anadolu'nun ve Karadeniz'in en büyük ve en modern kuruluşlarından biridir. Çalışma sistemi tamamen elektronik olup, makina tesisinin % 80’i Türk işçilerinin ürünüdür. Hammadde ocakları da dahil olmak üzere 900 dönüm alanı kaplayan fabrika, % 70 kireç taşı, % 26 kil, % 4 alçı taşı ve demir işleyerek üretimini yapmaktadır. Bu rezervler 99 yıl olarak hesaplanmıştır. Üretilen çimentonun tonu Türkiye'nin her yerinde 395 TL’dir.

            Enerji ihtiyacının saatte 10 bin KW olduğunu söylersek fabrikanın büyüklüğünü anlamış olacaksınız. Fabrika Samsun İli’nden daha fazla enerji tüketmektedir. Örneğin, Samsun İli, saatte 8000 (sekiz bin) KW, çimento fabrikası ise saatte 10000 (on bin) KW enerji tüketiyor. Yakıt olarak fabrika halen (fuel oil) kullanmakta. Son günlerdeki petrol sorunu üretim maliyetine büyük etki yapmaktadır. Bu nedenle Ordu İli ve çevresinde kömür madeni araştırmalarına başlanmıştır.

            Fabrikanın getirdiği ekonomik yararın yanında bir de çevre kirlenmesi sorununun ortaya çıktığı; bunun önüne nasıl geçileceğini sorduğumuzda Sayın Genel Müdür Sadık ILGIN : “Fabrikamız tamamen elektro - filtrelerle donatılmıştır. Halen bize verilen enerjinin yetersizliği nedeniyle bu elektro - filtreleri tam olarak devreye sokamadık. Pek yakında ihtiyacımız olan bu enerji sağlandığında çevre kirlenmesi sorunu olmayacaktır. Ayrıca fabrikanın çıkardığı toz, fındık ürünü için yararlıdır. Şöyle ki : Çıkan toz içinde kalsiyum vardır. Bu da toprağın kireç ihtiyacını gidermekte ve haşereleri de zararsız hale getirmektedir. Şehir kirlenmesine gelince, fabrika şehirden 4 - 5 km uzaktadır ve rüzgârın esiş yönü kirlenmeye meydan vermemektedir.” şeklinde cevaplandırmışlardır.

Fabrika, Laboratuar ve İşletme Binaları

            Şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Acaba fabrika sadece çimento mu üretecektir? Yoksa ek olarak yan tesisler de düşünülmekte midir? Bu konuda da Sayın Genel Müdür bizi aydınlattılar. Artık inşaatlarımızda yüzlerce işçi çalıştırıp, tonlarca kum - çakıl biriktirip beton dökmek için uğraşmayacağız. Ünye Çimento Sanayii bu sorunu da çözmek üzeredir. Bu tesis kurulduğunda, böylesi işler için fabrikaya bir telefon etmek yetecektir. Sizin yapacağınız iş, sadece inşaatınızın kalıplarını hazırlamak ve beton dökeceğiniz gün ve saati fabrikaya bildirmek olacaktır. Kalanını çimento fabrikası hallediyor.

Çimento Fabrikası Lojman Binası

            Beton dökeceğiniz gün ve saatte fabrikanın ekibi hemen harekete geçiyor, karılmış betonu özel araçları ile anında inşaatınıza yetiştiriyor ve döküyor. Böylece zamandan ve masraftan tasarruf sağlanıyor. Bundan başka çimento fabrikası yan tesis olarak torbalanmış sönmüş kireç, kâğıt torba, pre-fabrika inşaat malzemesi ve kaliteli hammadde bulunduğunda tuğla - kiremit üretimine de geçecektir. Ayrıca açık çimento satışı da.yapılacaktır.

            Günde 200 ton fuel - oil yakan fabrika bünyesinde 400 personel çalışmaktadır. Bu da bölgenin gizli işsizliğini kısmen olsun karşılamaktadır.

Fabrikadan Bir Görünüş :
FARİN SİLOLARI VE HARARET MÜBEDDİLESİ


Bizim Bolaman Dergisi - Sayı : 2, Cilt : 1, Haziran 1974

            Bu dev tesisin ÜNYE'de kurulmasına ön ayak olan Belediye Başkanı Sayın Mithat KISACIKOĞLU'nu bu başarısından dolayı kutlar, diğer ilgililerin de böylesi önemli sorunlara eğilmelerini dileriz. Ayrıca bu konuda bizden yardımlarını esirgemeyen, yorulmadan fabrika hakkında saatlerce bilgi vermek lûtfunda bulunan fabrikanın Genel Müdürü Sayın Sadık ILGIN'a teşekkürlerimizi sunarız.

ÜNYE ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
Sayfa No. : 1, SERİ : XI, NO. : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

 Kaynak : http://74.125.77.132/search?q=cache:DSjCBNyENDUJ:www.oyakcimento.com/turkce/
incvbs/DosyaOku.asp%3FintDokumanID%3D2303+%C3%9CNYE+%C3%87%C4%
B0MENTO+FABR%C4%B0KASI&hl=tr&ct=clnk&cd=27&gl=tr


Fotoğraflar : Eren TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi)

            1. Raporun Dönemi
            01.01.2008 - 30.09.2008

            2. Ortaklığın Unvanı
            ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

            3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri
            Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2007 Yılı Olağan Genel Kurulu 24.03.2008 tarihinde yapılmıştır.

30.09.2008 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanı

08/09/2000

Kerim ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi 03/04/2006
Arif İDİKURT Yönetim Kurulu Üyesi 24/03/2008
İbrahim BABUR Yönetim Kurulu Üyesi 15/10/2008
Fadıl BAYSAN Yönetim Kurulu Üyesi 22/03/2006
Doğa SOYSAL Yönetim Kurulu Üyesi 23/03/2005
Cem ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi 24/03/2008

            Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

            24/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Umur Ömer ESENTÜRK ve Güney ARIK görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Arif İDİKURT ve Cem ÇOLAK seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyesi Emin ÜNAL 21/04/2008 tarihinde görevden ayrılmış olup, yerine 01/05/2008 tarihinde bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar Hacı Bayram KARAPINAR seçilmiştir. Hacı Bayram KARAPINAR 03/09/2008 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmış olup, yerine 15/10/2008 tarihinde bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar İbrahim BABUR seçilmiştir.

30.09.2008 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi
Sami DEMİREL Denetleme Kurulu Üyesi

24/03/2008

Nejdet KARAKÖSE Denetleme Kurulu Üyesi 22/03/2006
Mehmet CERİT Denetleme Kurulu Üyesi 15/03/2007

            Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

            24/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Orhan YOKUŞOĞLU görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sami DEMİREL seçilmiştir.

            Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları

            Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Ünye Çimento Fabrikası'ndan Bir Görünüş.

Kaynak : Cumhuriyet'in 50. Yılında Ordu 1973 İl Yıllığı

            4. Üst Yönetim

Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi
İbrahim KERETLİ Genel Müdür

28/01/2008

Fuat AYANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
(Malî ve İdarî)
15/11/1999
Ayhan ULUPINAR Genel Müdür Yardımcısı
(Teknik)
14/11/2000

            Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler
            01/12/2007 tarihinde Şirket Genel Müdürü İlker GÜNER'in ayrılmasıyla boşalan Genel Müdürlük görevine 28/01/ 2008 tarihi itibarıyla İbrahim KERETLİ atanmıştır.

            5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
            Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, 2007 yılı Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2008 - 30/09/2008 döneminde de uyulmuş ve uygulanmıştır.

            6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
            Ana Sözleşme'de ilgili dönemde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

            7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
            İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

            8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar
            Rapor döneminde, işletmemizin faaliyet gösterdiği çevreyle ilgili dikkat çeken en önemli faktör; önemli miktarda big bag ambalajlı çimento ve klinker ihracatı gerçekleştirdiğimiz Kafkasya bölgesinde 2008 yılı Ağustos ayında başlayan askeri çatışmalar ve ertesinde oluşan güven ve otorite boşluğu ile bölgedeki limanların, demir yolları ve ana yolların geçici bir süre de olsa kullanılamaz olması ve bölgeye sevkiyatımızın durma noktasına gelmesidir.

            9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi
            TÇMB'nin 2007 yılı sonu resmi verilerine göre 49,2 milyon ton/2007 yılı çimento üretimi ile, dünya çimento üretim liginin en büyük sekizinci, İspanya'nın ardından Avrupa'nın ikinci en büyük çimento üreticisi, ama en büyük çimento ihracatçısı ve satışta ise dördüncü olan ülkemizde, 2008 yılında devreye alınan yeni yatırımlar, artan kapasiteler ve Avrupa'da kullanılmayan çimento fabrikalarının sökülüp ülkemize getirilmeye çalışılması arz fazlasına neden olacaktır. Artan rekabet ortamına karşılık talebin aynı oranda artmamasını ihracat yolu ile; özelikle de 2008 yılında 41/2 milyon ton, 2009 yılında da 7 milyon ton çimento ithal edecek olan Rusya Federasyonu'na ihracat yaparak telafi etmek isteyen Türk çimento ihracatçıları, 2002 yılından bu yana USD'nin görece düşük kurda kalması nedeni ile yılı sıkıntılı geçirmiştir. Türk çimento üreticisi, emsalleri arasında zaten enerjiye en yüksek bedeli ödemektedir. Yılın son çeyreğinde yaşanan dış kaynaklı bankacılık ve mortgage krizinin etkileri, ilerleyen dönemlerde kendisini gösterecek ve nasıl bir bedel ödeneceği de henüz belirsizdir.

            Enerji projeleri hariç, azalan kamu alt yapı yatırımları, tamamlanan Karadeniz Sahil Otoyolu Projesi ve tarıma endeksli hane halkının satın alma gücündeki azalış, çimento talebinde daralmaya neden olacaktır.


Şirin Ünye Gazetesi Fotoğraf Arşivi

            10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri
            Sektörde, yeni çimento üretim tesislerinin ve kapasite artırımı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, satış hinterlandımızda rekabet ortamının daha arttığı gözlemlenmektedir.

            TÇMB'nin 2007 yılı sonu resmi verilerine göre ülkemizde toplam çimento iç satışı 42,456 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İşletmemiz; yıllık 1,150 milyon ton çimento iç satışı ile ülkemiz 2007 yılı toplam iç piyasa çimento satışının % 2,7'sini gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, geçen yıl sonu itibarı ile Karadeniz Bölgesi'nde toplam çimento iç satışı 5,211 milyon ton olduğu göz önüne alındığında, bölgemizin toplam iç piyasa çimento satışında da % 22 pay sahibidir.

            Yine TÇMB verilerine göre, 2007 yılında ülkemizin çimento ihracatı toplam 6,62 milyon ton olup, Şirketimiz 0,31 milyon ton ile bu pastada % 4,6'lık pay sahibidir. Klinker (yarı mamul) konusuna gelince, 2007 yılında 0,26 milyon ton ile Şirketimiz, ülkemizin klinker ihracat toplamı içinde yaklaşık % 17'lik pay sahibi olmuştur.

            Şirketimiz, sektörde ve bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında, dış pazarlarda daha istikrarlı ülkelerde yeni müşteri ve pazar arayışlarına girerek, iç piyasayı da dinamik bir şekilde fasılasız etüt ederek, özelikle enerji (HES) projeleri başta olmak üzere, yeni başlamış olan veya yapımı devam eden tersane, hazır beton vs projeleri dinamik bir şekilde müşteri portföyümüze kazandırmaya çalışmıştır.

            11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
            Şirketimiz AR-GE faaliyetleri 2007 yılında başlatılmış olup ilk olarak "Döner Fırın da Kontamine Atık Bertarafı Sistemi" projesi ile 15.05.2008 tarihinde TÜBİTAK'a başvuru da bulunulmuştur. Hakem heyeti proje çalışmalarını gelip yerinde incelemiştir.
12.08.2008 tarihinde "3. çimento değirmeni tozsuzlaştırma" projesinin on-line olarak başvurusu TÜBİTAK'a yapılmıştır.
26.09.2008 tarihinde " Döner Fırında yakılan Petrokok miktarının artırılması , yanma verimliliğinin iyileştirilmesi ve ısı enerjisi optimizasyonu çalışmaları yapılması" projesinin on-line olarak başvurusu TÜBİTAK'a yapılmıştır.

            12. Yatırım Faaliyetleri
            Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., gelecekteki büyümesinde kilit rol oynayacak ve kendisine uluslararası boyutta rekabet gücü sağlayacak stratejik planları kapsamındaki yatırım çalışmalarına, kesintisiz olarak devam etmektedir. Şirketin 2008 yılı için başlattığı yatırımlar ağırlıklı olarak yurtdışında paketleme ve dolum tesisi yatırımı ve liman-gemi trafiğini rahatlatmak amaçlı olmuştur.


Fotoğraf : Eren TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi)

            YURTDIŞI VE LİMAN VERİMLİLİK YATIRIMLARI :

            1 - ROMANYA PAKETLEME VE DOLUM TESİSİ YATIRIMI

            Tesisin Mekanik % 90 ve Elektrik % 90 ekipman teminleri yapılmış olup, mekanik ekipman montajları ve inşaat işleri devam etmektedir.

            2 - ÜNYE LİMANI DOLFEN SİSTEMİ RIHTIM YATIRIMI

            Mevcut Ünye Limanı'nda gemi trafiğinin çimento nakliyesini olumsuz yönde etkilememesi için Dolfen sistemi rıhtım yapılması yatırımının proje çalışmaları tamamlanmış olup, İnşaat işleri için gerekli yasal prosedürler gereği resmi kurumlara müracaatta bulunulmuştur.

            13. İşletmenin Üniteleri
            ÜNYE MERKEZ Kapasite Yapımcı Firma
            I - Kırıcılar : Bir adet KATKI KIRICI 350 ton / saat MIAG - 1974
            Bir adet KALKER / KİL KIRICI 1,100 ton / saat HAZEMAG - 2002
            II - Pre-blending tesisi :
            (60.000 ton stok kapasitesi) MVT - 2002
            III - Farin Değirmeni :
            Farin Değirmeni 395 ton / saat PFEİFFER - 2002
            IV - Kömür Değirmeni :
            Kömür Değirmeni 26 ton / saat PFEİFFER - 1994
            V - Döner Fırın :
            Döner Fırın ( Prekalsinasyonlu) 4,500 ton / gün KHD - 2002
            VI - Çimento Değirmenleri :
            1 No.'lu Çimento Değirmeni 75 ton / saat FLS - 1989
            2 No.'lu Çimento Değirmeni 75 ton / saat FLS - 1989
            3 No.'lu Çimento Değirmeni + Roller Press 200 ton / saat KHD - 2007
            VII - Katkı Kurutucu : 80 ton / saat GETA - 1999
            VIII - Çimento Stoklama Kapasitesi : ( Toplam 22,000 ton)
            4 Adet X 3,000 ton
            1 Adet X 10,000 ton
            IX - Yükleme Kapasitesi :
            5 X 100 ton /saat torbalı çimento yükleme kantarı (Ünye Fabrikası)
            5 X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu (Ünye Fabrikası)
            5 X 17 ton / saat big bag dolum tesisi (Ünye Fabrikası)
            1 X 50 ton / saat big bag dolum tesisi döner kantar tipi (Ünye Fabrikası)
            RİZE - ÇAYELİ TESİSİ
            Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam 22,500 ton)
            2 Adet X 7,500 ton 1 Adet çift cidarlı X (5,500 ton + 2,000 ton) stoklama kapasitesi
            Yükleme Kapasitesi : 1 Adet X 100 ton / saat torbalı çimento yükleme kantarı 6 Adet X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu


Fotoğraf : Eren TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi)

            14. Ürünler
            Yurt içi ve yurt dışı piyasalara satış yapmakta olan Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş., 2002 yılında almış olduğu EC Uygunluk Belgesi ile Avrupa Birliği pazarlarında serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Fabrikadan çimentonun sevki torbalı, big-bag, sling-bag ve dökme şeklinde yapılmaktadır.

            Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.'de ürün gamında aşağıda belirtilen çimento çeşitleri bulunmaktadır:
Portland Çimento, yüksek dayanım gerektiren ancak hidratasyon ısısının ve sülfat etkisinin özel dikkat gerektirmediği inşaatlarda kullanılır.
Portland Kompoze Çimento, katkılı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır.
Kompoze Çimento, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidratasyon ısısı istenen kütle betonlarında kullanılır.

ÜRÜN ADI Tip ve Sınıfı Standardı
Portland Çimento CEM I 42,5R

TS EN 197-1

Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (P-LL) 42,5R TS EN 197-1
Kompoze Çimento CEM V/A (S-P) 32,5R TS EN 197-1

            15. Verimlilik
            Fabrikamızın 2008 yılı ilk dokuz aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

(%) 01 Ocak -
30 Eylül 2008
01 Ocak -
30 Eylül 2007
01 Ocak -
30 Eylül 2006
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı 87.3 91.6 88.7
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı 60.1 71.4 86.1

            16. Üretim (Ton)
            Fabrikamızın 2008 yılı ilk dokuz aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Üretim (Ton) 01 Ocak -
30 Eylül 2008
01 Ocak -
30 Eylül 2007
01 Ocak -
30 Eylül 2006
Klinker 1,075,987 1,130,008 1,093,247
Çimento 1,153,791 1,111,864 1,179,950

            17. Satışlar (Ton)
            Fabrikamızın 2008 yılı ilk dokuz aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Satış (Ton) 01 Ocak -
30 Eylül 2008
01 Ocak -
30 Eylül 2007
01 Ocak -
30 Eylül 2006
Klinker İç 50,052 176,986 172,219
Klinker Dış 146,815 207,876 112,700
Toplam Klinker 196,867 384,862 284,919
Çimento İç 740,361 892,153 1,054,978
Çimento Dış 414,233 228,864 128,912
Toplam Çimento 1,154,595 1,121,017 1,183,890


Fotoğraf : Eren TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi)

            18. Temel Göstergeler ve Oranlar

                                       Özet Bilânço (YTL)

(YTL)

30/09/2008

31/12/2007

Dönen Varlıklar

146,963,112

181,875,612

Duran Varlıklar 150,841,399 148,274,635
Toplam Varlıklar 297,804,511 330.150,247
Kısa Vadeli Yükümlülükler 22,588,107 36,837,302
Uzun Vadeli Yükümlülükler 23,925,168 27,072,005
Özkaynaklar 251,291,236 266,240,940
Toplam Kaynaklar 297,804,511 330,150,247
     

                                Önemli Oranlar

(%)

30/09/2008

30/09/2007

Faaliyet Kâr Marjı

40.71

48.33

Net Kâr Marjı 37.72 45.08

FAVÖK Marjı

46.26

54.01

                                            Malî tablolar SPK Seri XI No. :29'a göre düzenlenmiştir.

            19. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları
            Personel ve İşçi Hareketleri :

            Şirket'te çalışanların tümü İş Kanunu hükümlerine tabidir. Toplu iş sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

            30.09.2008 itibariyle kapsam dışı 96 ve kapsam içi 134 olmak üzere toplam 230 personel bulunmaktadır.

            Toplu İş Sözleşme Uygulamaları :
            Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 21.03.2008 tarihinde bağıtlanan sözleşmenin süresi 31.12.2010 tarihinde sona erecektir.

            Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu :
            4857 sayılı iş kanunu ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre Eylül 2008 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü tüm personel için 4,136,328.36 YTL'ye ulaşmıştır.

            Malî Tablolarda Kıdem Tazminatı için karşılık ayrılmıştır.

            Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler :
            Şirket personeline Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ve İş Kanunu gereğince aylık ücreti dışında bu ücret esas olmak üzere 4 ikramiye ödenmekte, ayrıca yemek, giyecek, taksitli çimento satışı ve sosyal yardım da yapılmaktadır.

            20. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı
            Kayıtlı Sermaye : 300,000,000.00 YTL
            Ödenmiş Sermaye : 95,151,117.28 YTL

Ortaklar Hisse Tutarı (YTL) %
OYAK

48,841,482.90

51.33
Nuh Gayrimenkul İnşaat

22,572,354.96

23.72
Nuh Beton A.Ş. 15,518,751.27 16.31
Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler 8,218,528.15 8.64
Genel Toplam 95,151,117.28 100.00

            21. Kâr Dağıtım Politikası

            Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

            Kâr Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

            22. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

            30.09.2008 tarihi itibariyle Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

            23. Risk Yönetim Politikası
            Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur.
"Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'' Uygulama Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun 25.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 01.01.2004 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü, iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır.

            24. Konsolidasyona Tâbi iştiraklere İlişkin Bilgiler
            Şirketimizin konsolidasyona tabi iştirakleri bulunmamaktadır.

            25. Hissedarlara Bilgi
            Yatırımcıları ilgilendiren ancak finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan bir husus bulunmamaktadır.

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR