ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 29 Ekim 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLE'NİN COĞRAFÎ
POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMADAKİ ROLÜ

 

Bildiri : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR


http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu#

Sponsor ve Organizasyon : Zile Belediyesi

"TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ZİLE SEMPOZYUMU"
09/12 EKİM 2008 ZİLE

AÇIKLAMA
Bu tebliğin içeriği, Bildiriler Kitabı yayımlandıktan sonra bu sayfada yayınlanacaktır.

Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu Bildiriler Kitabı

09 / 12 Ekim 2008 - Saray Sineması / Zile Belediyesi Kültür Yayınları

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR DTCF Sempozyumu Öncesi Eşiyle ve Katılım Belgesi Sunumu Ânında.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 16.10.2008 DTCF Pirî Reis Salonu Ankara

"Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu" Değerlendirme Oturumunda Saygıdeğer Profesörler.

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 11.10.2008 Saray Sineması / Zile


Devam Edecek

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR