ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 15 Temmuz 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLE'DE EĞİTİM
VE DİNÇER
KARDEŞLER

Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)

 

ZİLE'DE EĞİTİM
VE DİNÇER KARDEŞLER

(TOKAT Kültür Haber Dergisi'nin Yıl : 3, Sayı : 16, Temmuz - Ağustos 2004, sh. 12 - 14'te yayımlandı.)

TBMM Üstün Hizmet Ödül Töreni Ardından
Hayırsever DİNÇER Kardeşler TBMM Giriş Kapısı Önünde Ödülleriyle.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - 10.07.2008 Ankara

            Yüzyıllar boyu bölgenin önemli bir ticaret ve kültür şehri olan Zile’de 19. yüzyılda yedi medrese, bir rüştiye ve on ilk mektep bulunmaktadır. Şair Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarraflığı döneminde (1863 - 1865) ilk rüştiyesi açılan Zile’nin 1920’li yıllarında, Çeltek Köyü’nde doğan, geleceğin Memleket Şairi Cahit KÜLEBİ’nin çocukluğu geçmekteydi.


Dinçer Kardeşler 24 Eylül 2004 - Atatürk Kültür Merkezi
Eğitime Destek Kampanyası 1. Yıl Şenlikleri.

            Zile’de bir akşam babasının getirdiği üç kitaptan okumayı öğrendiğini, o aydınlık gecede edebiyatı sevdiğini, belki de her akşam sokaklarında sıcak üzüm kokan ve geceleri “Şu Zile’den gece de geçtim, görmedim aman” diye türküleri duyulan Zile ve Zile’nin şiirsel ramazan gecelerinin kendisine sanatı sevdirdiğini, söyleyecektir hâtıralarında.

 
http://www.balca.net/duygularim10051

            Büyük Memleket Şairi Hemşehrimize ilham olan Zile; ileriki yıllarda Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU gibi bir yazar, Arif KILIÇ gibi bir din âlimi, Fikret TARHAN gibi bir ressam, Sadık DOĞANAY gibi bir halk âşığı ve nice bilim adamı, işadamı ve doktor gibi değerler,  yetiştirecektir.

TBMM Üstün Hizmet Ödül Töreni'nde
Hayırsever DİNÇER Kardeşlere Ödüllerini TBMM Başkanı Köksal TOPTAN Verdi.


http://www.zilesitesi.com  - 10.07.2008 Ankara

            Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU 1950’li yıllarda Yeşilırmak Dergisi’nde yayımlanan yazısında “Zile’ye dört yoldan girilir. Yolun dördünde de Zile bir köprü ve mekteple başlar” demekte ve mektebin Zile için önemini  vurgulamaktadır.

Sepetci Sokak

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 10.02.2003

            1940’lı yılların sonlarında, 1950’li yılların başlarında Zile’ye gelen Şair Ceyhun Atıf KANSU “Zile’ye Düştü Yolum” isimli ve Cahit KÜLEBİ’ye atfettiği şiirinde;

            Yolda bir kadın gördüm çapa çapalar
            Bebeği sallanır iki dal arasında
            Uyu bebek uyu, büyü bebek büyü
            Sendedir bu toprağın ümidi.

diye Zileli çocuklardan bahsetmektedir.

            Cahit KÜLEBİ ise bu şiire karşılık “Yurdum” isimli şiirinde;

            1917 senesinde
            Topraklarında doğmuşum.
            Anamdan emdiğim süt
            Çeşmenden tarlandan gelmiş.

            Kalelerin burcunda
            Uçurtma uçurmuşum
            Çimmişim derelerinde

            Koca koca kamyonlara binmişim
            Daha büyük şehirlerine
            Okumaya gitmişim

diye Zile’yi, Zile’de geçen çocukluğunu, büyük şehirlerde okullara gidişini anlatmaktadır.

Necmi Muammer İlkokulu

            Cumhuriyetin ilk yıllarında bir ortaokul, ikisi beşer, ikisi üçer sınıflı dört ilkokul (üçü erkek, biri kız) ve bir Ana Mektebi bulunmaktadır Zile’de. Nahiye merkezleri ile köylerdeki  ilkokulların sayısı onüçtür. 1933 yılında Kale’de ikmal okulu olarak açılan okul 1936 yılında ortaokula çevrilmiştir.

Karikatürist / Ressam : Mehmet SEZEN
Dinçer Kardeşlerin Zile'ye yaptıkları eserleri bir caddede toplasa idik, herhalde böyle olurdu.

- Dinçerler İlçesi'ne mi geldik kaptan? - Hayır efendim! Dinçerler'in Zile'sine geldik.

            Aziz Cumhuriyet'imizin 80. yılında merkezde 13 okulda 6.820 ve köylerde 64 okulda 5.339 olmak üzere, toplam 77 ilköğretim okulunda  12.159 öğrenci, 7  lise ve dengi okulda ise 3.149 öğrenci öğrenim yapmaktadır. Toplamda ise 15.308 öğrenci öğrenim görmektedir. Buna memleketimizin her tarafından gelerek Zile’deki Yüksek Okullar'da okuyan 650 öğrenciyi de eklediğinizde, neredeyse Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Zile nüfusuna yakın öğrenci bulunmaktadır.

Zile Dinçerler Lisesi

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Peki  bu günlere nasıl geldi Zile? Zile’nin çocukları, geleceğin değerleri, lisede okumak için Tokat’a, Sivas’a, Samsun’a, gitmesin diye Zileli büyüklerimiz 1950’li yıllardan itibaren gayretlerini, yüreklerini ortaya koymuşlardır. 1930’lu yıllarda Mareşal Fevzi Çakmak’ın direktifleri ile ilk ortaokulun açıldığı Zile’de, ilçelerde lise açılamadığı halde Zile’ye bir lise kazandırma hayaliyle yürekleri tutuşan Zileli büyüklerimiz on yıl sabırla, inançla mücadele etmişlerdir.

Ödül Töreni Ardından Dinçer Kardeşler TBMM Bahçesinde Röportajda

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - 10.07.2008 Ankara

            Kale’de 1959 yılında öğrenime başlayan Erkek Sanat Okulu, 1960’lı yılların ortalarında yapılan modern binasına taşındıktan sonra bölgemizin en gözde okulu olarak öğrenim vermeye başlamış ve pek çok öğrenciyi, ülke kalkınmasına hizmet eden  isimsiz birer kahraman olarak yetiştirmiştir.

Endüstri Meslek Lisesi - 26.12.2003

             1954 yılının Şubat ayında Zile Ortaokulu’nu modern bir binaya kavuşturmak için  dernek kuran büyüklerimiz, 1955 yılının Ekim ayında Lise binasının arsasını alırlar. Derneğin ismini ‘Ortaokul ve Lise Yaptırma’ olarak değiştirerek Lise hayali ile 16 Temmuz 1956’da temelini atarlar.

Dinçer Kardeşler Ödül Töreni Ardından Konvoy Eşliğinde Karşılandılar.

Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ - 11.07.2008 Zile

            Fakirinden zenginine, köylüsünden şehirlisine, gencinden yaşlısına herkes yardım eder. Toplanan yardımlar ilân edilir mahallî gazetelerde. 1900’lü yıllarda Ulu Câmi’nin yanında  onlarca câmiyi, doğumevini yaptıran Zileliler için Lise binası bir rüyadır, idealdir. 1958 yılı sonlarında Zileliler'in yardım ve katkılarıyla lisenin çatısı kapatılmıştır artık. Bir serap, bir hayal yakınlaşmıştır Zile’ye.

Zile Lisesi İnşaatı - 1959 Yılı

            Fikret TARHAN Hocam 1961 yılında ÇAĞILTI’da yayımlanan ‘Önce Lise’ başlıklı yazısında Lise'nin önemini ve özlemini şöyle dile getirmektedir :

Ressam Fikret TARHAN'ın
Başından Sonuna Kadar, Zile'de Açılması İçin Mücadele Verdiği

"Zile Lisesi" Binasının Kendi El Çalışması.

            “ M.Ö. 1900 yıllarında kurulan Zile asırlardır iki şeye hasrettir : SU ve KÜLTÜR. Zile için artık bir Lise binası hazırdır ve bu binaya bu yıl Ortaokul'un bir kısmı taşınacaktır. Fakat Zileli'nin arzusu bir an önce bu binada lise kasketli öğrenciler görmektir.

M. Ufuk, Nilgün ve Gülây MİSTEPE - Belediye Binasında Mistepe ve C. DİNÇER
 
19 Mayıs 1970 Zile (Solda) - 16.04.2008 Zile (Sağda)

            Asıl kültür ve eğitim dersleri Lise'de kendini gösterir. Güzel san'atlar daha geniş anlamda ortaya çıkar. Mantık, felsefe, sosyoloji dersleri gençleri daha çok hayata hazırlamaya başlar. Yarının ana ve babaları yavaş yavaş bir dünya görüşüne sahip olmaya başlarlar.”

Cemalettin DİNÇER'in Öğrencilik Yılları - Nisan 1964

            On yıllık bir mücadele sonucunda nihayet Zileliler için bir rüya olan Zile Lisesi’nin resmî açılış yazısı müjdelenir 1965 yılının Mayıs ayında, çağla zamanı. Aynı yılın 17 Eylül'ünde yüz otuz beş öğrenci için ilk ders zili çalar Zile Lisesi’nin. Müdür Cemal ÖZDEMİR yönetiminde Zile’nin geleceği olan öğrencilerini, değerlerini sıralarında bağrına basmıştır.

Zile Lisesi

            Artık Zile’de Erkek Sanat Enstitüsü, Zile Lisesi, Kız Sanat Enstitüsü’nün piyesleri, koroları bilgi yarışmaları, spor müsabakaları, bando takımlarının tatlı rekabeti başlar Zile’de. Kısaca kültür hareketleri bir başka hız kazanır bu okullarla.

Zile İmam Hatip Okulu Mehter Takımı - 1975 (?)

            Lise Müdürü Cemal ÖZDEMİR ile Ortaokul Müdürü Lütfi IŞIK’ın geceleri talebe kontrolüne çıktıkları kalır hafızalarda. 1960’lı yılların başlarında çıkarılan ÇAĞILTI Dergisi ile dönemin Zile Postası ve  diğer Zile gazetelerine göz atanlar bu sevdanın, bu hayalin hikâyesini yaşayacaklar, Zile Lisesi’nden mezun olanlar, okudukları okulun ne mücadeleler sonrasında yapıldığını umarım anlayacaklardır.

TBMM Üstün Hizmet Ödül Töreni'nde
Hayırsever DİNÇER Kardeşlere Ödüllerini TBMM Başkanı Köksal TOPTAN Verdi.


http://www.zilesitesi.com  - 10.07.2008 Ankara

            Zile’de eğitimin bu günlere gelmesinin arkasında bugün Hakk’ın rahmetine kavuşmuş pek çok büyüğümüz vardır. Bir kısım büyüklerimiz ise bugün aramızdadır. Bu büyüklerimizden 1968 yılının Şubat ayında ortaokul için (Alparslan Ortaokulu) 6.5 dönüm arsa bağışlayan Ahmet, İbrahim ve Lütfiye EKEN’ler ile  aynı günlerde Sakarya İlkokulu’na bin m2 arsa bağışlayan Salim EKEN’i, 1980’li yıllarda Yavuz Selim - Naci Giray İlköğretim Okulu’nun  yapımına yardım eden Naci GİRAY’ı, İstiklâl İlkokulu’nu yeni binaya kavuşturan ÖZENLER’i  İmam Hatip Okulu’nun binasının yapılmasında yardımlarını esirgemeyen Zileliler'i hatırlamadan geçemeyeceğim.

Bekir ALTINDAL

Zile Lisesi Bando Takımı - 1972

            Diğer eğitim yuvalarımız için de arsa bağışlayan veya inşaatını yaptıran hayırsever Zileliler vardır  elbette.  Onlar da yaşayacak hayırlarıyla. Hemşehrimiz Ahmet  BUHAN’ın  eğitime verdiği destekten dolayı İstanbul Çağlayan’da bir liseye “Ahmet Buhan Lisesi” isminin verildiğini öğreniyoruz memnuniyetle Dergimiz haberlerinden.

            1888 yılında İstanbul’dan getirtilen beş yüz kitapla ve Hamidiye ismiyle kurulan ve bilâhare Halk Kütüphanesi ismini alan, kuruluşunda Abdüllatif Topçu’nun ve daha sonra Arif Kılıç Hoca’nın uzun yıllar çalıştığı  kütüphanede, bugün için 2.010 adedi eski Türkçe olmak üzere otuz binden fazla kitap okuyucu beklemektedir.

Eski Zile Belediyesi ve arkada Bedesten Câmîi

Sonra Kütüphane oldu ve daha sonra anıların buruk izlerinde kaldı.

            Zile için bir  sembol olan  Zile Lisesi’nde okuyanların anıları,    kaldı duvarlarında, bahçesinde. Benim de mezunu olmaktan gurur duyduğum, sınıf arkadaşım Âşık Naki İNCE’nin (Turhal’da Öğretmen) 1972 yılında Zile Lisesi için söylediği “Elveda” isimli şiirinde;

            Yükselecek Altı Fen B’nin sesi
            Unutamam hiçbir zaman herkesi
            Elveda, hoşça kal ZİLE LİSESİ!
            Kimsesiz NAKİ boyun büktü gidiyor.

dediği  günlerden sonra dağıldık güzel memleketimizin her tarafına  tahsil için, ekmek için, iş için; arkamızda Zile’nin aydınlık geleceği olacak çocuklar bırakarak.

Cumhurbaşkanı Necdet SEZER' in Tokat Vâliliği'ni Ziyareti

Dinçer Kardeşler Plâket Töreninde
T.C. Cumhurbaskanlik  Makamı - Süleyman DEMİREL

Dinçer Kardeşler Plâket Töreninde - 23.12.1999

            Zile Lisesi’nin açılışından bu yana kırk yıla yakın bir zaman geçti. Zile ve Zileli için bir hayal, bir ideal olan Lise binası kırk yıla yakın bir süre hizmet vererek sıralarından, sınıflarından pek çok Zileli öğrenciyi üniversitelere, askerî okullara göndererek Zile’ye ve ülkemize kazandırdı. Ceyhun Atıf Kansu’nun yukarıda bahsettiğimiz şiirinde belirttiği ve 1940’lı yılların sonlarında iki dal arasında salıncakta uyuyan, “Sendedir bu toprağın ümidi” dediği sembol bebeklerin yaşıtları, akranları büyüdüler, okudular, hayatta başarılı oldular ve unutmadılar Zile’yi.

Şerife ALTINKUŞ'ların Kiraz ve Üzüm Bağı

H. Deniz MİSTEPE/ZİLE - 1980

            Önce,  geleceğin Külebiler'ini, Sepetçioğulları'nı, Kılıçlar'ını, Tarhanlar'ını ve ismini sayamadığımız Zile sevdalısı değerlerini yetiştirecek 75. Yıl Dinçerler Anadolu Lisesi’ni hediye ettiler pırıl pırıl Zileli çocuklara. Şerafettin ve Cemalettin Dinçer Kardeşler'in 1998 yılında yaptırdığı on sekiz derslik 75. Yıl Dinçerler Anadolu Lisesi’nin modern, tertemiz sınıflarında bugün  dört yüz elli Zileli öğrenci eğitim görmekte ve hayata hazırlanmaktadır.

Atiye ve Bekir DİNÇERLER 18 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı

İşi Yaptıran : Papirus Kâğıt San. Tic. A.Ş. Şerafettin&Cemalettin DİNÇER

            Bugün için yetersiz kalan emektar Lise binasının yanına, ondan yetişen öğrencileri gibi yepyeni bir ek lise binası yapma sözü verdiler Dinçer Kardeşler emektar Lise'ye.  Zile ve Zileliler'e verdikleri bu sözü tuttular da. Lise'nin bahçesinde yaptırmaya başladıkları yirmi dört derslik ek lise binası inşaatı her gün yükselerek kısa sürede bitirildi ve 2003 yılında  güzel bir binayı hizmete sundular. Artık  yıllarca pek çok çocuğumuz üniversiteye ve hayata hazırlanacak bu güzel binada, pırıl pırıl sınıflarda.

            Yetmedi, bir ilköğretim okulunun daha temelini attılar 2003 yılında Zile’de Dinçerler Kardeşler.  En kısa sürede bu okulun sıcacık sınıflarını  bahçesini cıvıl cıvıl çocuklarımız dolduracak. Onların mutluluğunu, neşesini, minicik yüreklerindeki sevgisini hissedeceğiz, duyacağız uzaktan.

M.E.B. Takdir Belgesi

Türk Millî Eğitimi'ne Sağladığınız İmkân ve Katkılardan Dolayı
Sizi En Kalbî Duygularımla Tebrik Eder, Saygılar Sunarım. Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN

            Aradan bunca zaman  geçtikten sonra Zile’den kalkıp İstanbul’a gelmiş, gurbette ekonomik ve ticarî hayatta başarılı olmuş DİNÇER Kardeşler'in Zile ve Zileliler'e olan vefa borçlarını ödemelerinden ve Zileli çocukların eğitimine sahip çıkmalarından dolayı; 50 yıl önce lise sevdasına omuz veren değerli büyüklerimiz, bu durumdan gururlu ve mutludur sanırım. Bu davada emeği geçip de bu günleri göremeyen Zile sevdalısı büyüklerimiz nur ve huzur içinde yatsınlar.

Turizm ve Otelcilik Yük. Okulu Ağaç Dikme Töreni Ardından
Zile TV Canlı Yayın Açık Oturumcuları Özkaleliler'i Ziyâret Ettiler.
H. Özkaleli, M. Yardımcı, C. Dinçer, B. Altındal, M.U. Mistepe, N. Eryılmaz


Fotoğrafı Gönderen : Necmettin ERYILMAZ - 17.04.2008

            Şerafettin ve Cemalettin Dinçerler'in eğitim alanında başlattığı bu yatırımlara ilâve olarak Zileli diğer müteşebbislerin tarım, sanayi, sağlık gibi alanlarda Zile’ye yatırım yapmaları, Zile ve Zileliler'in başka şehirlere göçünü önleyecek; bu sayede Cumhuriyet öncesi Zile’nin idarî sınırlarının içinde olan Çekerek, Kadışehri, Aydıncık ilçeleri ve köylerinin Zile ile bağlantısı ekonomik açıdan sağlanacak, Zile eski hareketliliğine kavuşacaktır.

DİNÇERLER'in Eğitime ve Zile Kültürüne Katkısı

            Cemalettin ve Şerafettin Dinçer’in başlattıkları  eğitime yatırım hamlesini diğer alanlarda da sürdüreceğine inancımız tamdır. Bu hizmetin ve bu yatırımların tatlı bir rekabet ve hizmet yarışı içinde devamı için artık görev ve vefa borcu Zileli diğer hemşehrilerimizin omuzlarındadır. Gelin Zile’ye, gezin bu okulları. Zile’yi, Zileliler'i, gençleri, sizden iş ve aş bekleyen kişileri dinleyin.

Dinçer Kardeşler Ödül Töreni Ardından Konvoy Eşliğinde Karşılandılar.

Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ - 11.07.2008 Zile

            Eminim bundan sonra Dinçer Kardeşler'in yaptığı bu hizmetler diğer hemşehrilerimize de ilham olacaktır. Yapılacak yatırımlarla hemşehrilerimizin hem isimleri yaşayacak ebediyen, hem de hayır duası alacaklar Zilelilerden.

Türk Millî Eğitimi'ne Katkılarından Dolayı Cemalettin DİNÇER'e Sunulan Şükran Plâketi

Millet ve Devletimiz Adına Teşekkürlerimle - Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL

            Fikret Tarhan Hoca'mız ÇAĞILTI’da “Sanatçının ve aydın kişinin hayallerini dolduran bir kavram vardır; öldükten sonra bile yaşamak. Gerçekten her kişinin nasibini alamadığı bir kavramdır bu....” demektedir.  Zile’ye, Tokat’a, ülkemize bir eser kazandıranlar isimleriyle yaşayacaktır ilelebet.

Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu (Zile II. Ortaokulu)

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 10.02.2003

            Anadolu Lisesi, Zile Lisesi ve İlköğretim Okulu'nda  adlarıyla yaşayacak olan Dinçer Kardeşler'in bu hizmetlerinin; hayatının bir kesitinde Zile’nin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, havasını teneffüs edip çocukluğunu yaşamış ve daha sonra gurbette başarılı olmuş hemşehrilerimize örnek olması, onlardan okul, iş ve aş bekleyen Zileli çocuklara ve gençlere karşı vefa borçlarını ödemeleri dileğimizdir. Zile'ye vefa borçlarını ödeyenleri alkışlıyoruz; ödeyecek olan hemşehrilerimizi ise alkışlamaya hazırız. Peki sevgili Zileli işadamları, ya sizler?!!! Sizler hazır mısınız bu alkışa?


 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR