ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 07 Şubat 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

AHMET
DİVRİKLİOĞLU
ŞİİRİN DELİKANLI KALEMİ

Biyografi : Bekir AKSOY
(Araştırmacı - Müzisyen - Müzik Öğretmeni)


Ahmet DİVRİKLİOĞLU Kızılay'da Araştırma Uğraşısında/2006

AHMET
DİVRİKLİOĞLU
ZİLE'DE ŞİİRİN DELİKANLI KALEMİ
(Şâir - Yazar - Araştırmacı - İLESAM Üyesi)

Zile ve Kınalı Ali Sohbeti - TMO Ziyâretçi Salonu
Bekir AKSOY, M. Ufuk MİSTEPE ve Ahmet DİVRİKLİOĞLU

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Koleksiyonu - 02.06.2006/TMO - Ankara

            1950 yılında Zile'nin Sakiler Mahallesi'nde doğdu. İkisi erkek dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu.İlk, orta ve lise tahsilini Zile'de yaptı. Kısa bir dönem İlkokul Öğretmenliği yaparak, baba mesleğini devam ettirmek için kendi isteğiyle öğretmenlikten ayrıldı. 1975 yılında evlendi. Bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocuğu var. İkisi de şu anda Müzik Öğretmenliği yapmaktadır.

Gözne Parkı'nda Bekir AKSOY ve A. Divriklioğlu

Bekir AKSOY Fotoğraf Koleksiyonu

            Halen baba mesleği olan baharat ve gıda ticareti ile meşgul. Yıllardır Zile'deki birçok sosyal kurumlarda görev yaptı ve halen de şu anda devam ettiği birçok kurumlar var. Kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgilenmek en büyük hobileri arasında. İlk defa Zile'de açık havada bir hafta süreli müşterek resim, şiir ve fotoğraf sergisi açtı. Osmanlı'nın Kuruluşunun 700. Yılı ve Yunus Emre Sevgi Yılı Sergileri'ni konuya bağlı kalarak kendi şiirleriyle açtı. O zaman bu konular yerel ve çevresel basına konu olmuştur.

05 Haziran 1991 - Yunus Emre Sevgi Yılı Konseri / Zile
Sunucu Ahmet Divriklioğlu, PTT Müdürü Mehmet Şahin, Neyzen
İbrahim Erdal, Udî Bekir Aksoy, Kudüm Ali İhsan Divriklioğlu, Kanunî Hasan Şendoğdu.

Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi

            Şiire ilkokul yıllarında başladı. Bu konuda hiçbir kimseden ders veya kurs almadı. Kimseye herhangi bir özentisi de olmadı. Dünya klâsikleri dahil yüzlerce eser okudu. Halen de okumaya devam ediyor. Zile Kütüphanesi'nin yıllık okuma tespitlerinde birçok defa Zile'de en çok eser okuyan kişi olarak ödüller aldı. Evinde hatırı sayılır bir kitaplığı var. İşyerinde ise arta kalan zamanlarında okumak için devamlı kitap bulundurur. Zaman zaman çevresindeki şiir şölenlerine katılır.

            Çeşitli dergi ve gazetelerde birçok şiirleri yayımlandı ve halen de yayımlanmaya devam etmekte. Önceleri haftada iki gün çıkan ZİLE GÜNDEM Gazetesi'nde "Tufandan Esintiler" köşesinde "Tufan" mahlâsı ile şekil ve muhtevası değişik şiirleri yayınlarken, adı geçen gazetenin yayınına son vermesi ile Zile'de günlük yayımlanan ÖZHABER Gazetesi'nde aynı köşe ve mahlâs altında şiirlerini, Gündem Gazetesi'nde olduğu gibi kendi ismiyle güncel yazılar ve nesirler yazmakta.

  

Zileli Kınalı Ali CD'sinden Alınmıştır.


A. Divriklioğlu


Zileli Kınalı Ali CD'sinden Alınmıştır.

            Yayımlanmış dört bine yakın şiiri var. Bunları kitap haline getirme zamanının gelip geçtiğine inanıyor ama ülkemizdeki okuma alışkanlığının az olması, basılı eserlerin okuyucuya ulaştırılma zorluğu onu umutsuzluğa itiyor. Birçok şiiri Zile'nin geçmişle ilgili belgeseli olma niteliğinde ve onun çocukluğundaki Zile'yi tasvir etmektedir. Belki gelecekte bir kaynak olabilir?

            "Zile Edebiyatı ve Tarihi" ile ilgili araştırmalar da yapmakta. 2006 yılı Mayıs ayında sonuçlandırdığı "Çanakkale Şehidimiz Zileli Kınalı Ali"nin ailesine ulaşması ona büyük bir manevî haz verdi. Yetmiş yedi kıt'adan oluşan "Zileli Kınalı Ali Destanı"nı yazdı. Ayrıca güftesini kendi yazdığı, bestesini Tekin Kireççi'nin yaptığı oğlu Ali İhsan Divriklioğlu'nun notaya aldığı "Kınalı Ali Türküsü"nü içeren bir kitapçığı bedelsiz olarak "Çanakkale Şehidi Zileli Kınalı Ali, Öyküsü, Destanı, Türküsü" adı ile büyük bir okuyucu kitlesiyle buluşturdu.

Zileli Kınalı Ali CD'sinin Görüntüleme Kaydında Yardımcı Olan Kültür ve Turizm Bakanlığı
Şube Müdürleri'nden Hemşehrimiz Sayın Nizam AKSU Bey'e Katkılarından Dolayı Müteşekkiriz.

Hazırlayan : A. DİVRİKLİOĞLU

Zileli Kınalı Ali CD'si
Zileli Kınalı Ali Kitapçığı

Özhaber Gazetesi Armağanı

            Belediyemize gerek basın yolu gerekse Sayın Belediye Başkanımız Murat AYVALIOĞLU'na şahsen yaptığı teklif neticesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Adalet Caddesi'nin ismi belediyemiz kararı ile "Şehit Kınalı Ali Caddesi" olarak değiştirilmiştir. Sıra "Şehitler ve Kınalı Ali Anıtı"nın yapılmasına gelmiştir. Ayrıca bu çalışmaların CD'si hazırlanarak bedelsiz olarak büyük bir kitleye ulaştırılmıştır. CD belediyemizin de birçok yönden katkılarıyla, düzenleme ve koreografisi de tarafından yapılarak Kültür Bakanlığı bünyesinde çekimi yapılmış, Zile Ticaret Lisesi'nde çoğaltılmıştır. 2007 yılına kadar 5000 civarında CD dağıtılmıştır.

Hoşseda Türk Sanat Müziği Topluluğu

Bekir AKSOY Fotoğraf Albümü

            Yukarıda bahsettiği görev aldığı sosyal kurumlar içerisinde Gençlik Merkezi Zile'ye açıldığında Merkez'in Koruma Derneği Başkanlığı'na getirildi. 1985 yılından itibaren beş yıl süre ile Bekir Aksoy, Hasan Şendoğdu, Feramuz Yünal, Hülya Tuğcu, Gülsenem Bayramoğlu ve birçok öğrencilerle birlikte Zile için çok verimli çalışmalara imza attı.

Hoşseda - Türk Sanat Müziği Topluluğu

Bekir AKSOY Fotoğraf Koleksiyonu

            Çeşitli dallarda açılan kurslar ile şehrimizin her kesimden gelen gençlerine bilgi ve beceri kazandırdı. Salon faaliyetleri ile gençliğin bir bölümünü kahve hayatından kurtardı. Model Uçak Yarışması'nda Öğretmen Bekir Aksoy liderliğinde ve ekip yardımcısı olarak Ankara'da Türkiye İkinciliği kazanıldı. Spor ve Halk Oyunları Yarışmaları'na katıldı.

Model Uçak Kursu Zile Gençlik Merkezi

Kurs Öğretmeni Bekir Aksoy - Remzi Fenercioğlu

            Koruma Derneği vasıtasıyla derneğe ilk bilgisayarı alarak daha Türkiye'de bile yaygın değilken bilgisayar kursu açtı. Gençlik Merkezi'nin çalışma yaşı olan 12 - 24 yaş arasındakilere bilgisayar ve diğer dallarda meslek kursları verdi. Dışardan katılan öğretmenlere dernekten katkı sağladı. Yine 1987'de seçildiği Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığı döneminde rahmetli İbrahim Erçelik, Niyazi Türkuçar, Müslim Uludoğan ile birlikte derneğe büyük hizmetlerde bulundu. Halen derneğin görev yaptığı EGO binasındaki iki odalı daireyi satın aldı ve kiradan kurtardı. Biri sabit merkezde ve 12 adet gezici el tipi telsiz alarak derneğin kırsal alanlardaki koruma görevlileriyle irtibatını kesmeden, yine derneğe ait Landrover marka jiple olaylara anında müdahale edilmesini sağladı. Büyük ölçüde derneğin adına uygun bir şekilde koruma sağladı.

            Derneğin eski sistem ücretlendirme yığın sistemini değiştirerek tapu yüzölçümüne göre ücretlendirilmesini sağladı. Koruma Görevlileri'nin kıyafetlerini daha modern hale getirdi. Hizmet aracı olan jeep'i yeniledi. Çevre il ve ilçelerden gelen çiftçi malları koruma teşkilâtlarına kurslar açarak yeni koruma sistemlerini onlara da kazandırdı. Bitişik olan arazileri birlikte koruma altına aldı. Birçoğunun da yeni sistemle teşkilâtlanmalarına yardımcı oldu.

            Millî Eğitim ve İstimlak Komisyonları'nda, esnaf teşekküllerinde, şehrimiz Huzurevi Yaptırma Derneği'nin Müteşebbis Heyeti'nde ve Yönetim Kurulu'nda, 25. Yıl İstiklâl Özen İlkokulu'nun Koruma Derneği Muhasipliği'nde, birçok defalar Kiraz Festivalleri Komitesi'nde, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Meclisi ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu ve halâ devam etmekte.

Bizim KÜMBET Eğitim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi

Cahit KÜLEBİ Özel Sayısı -  Ekim/Kasım/Aralık 2006 - Yıl : 2, Sayı : 6, 18. Sh.

            Siyasî parti yönetim kurulunda muhasip ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.Yani kısacası elinden geldiğince zamanı yettiğince şehre ve çevresine hizmet etmeye çalıştı, sıhhati ve zamanı elverdiği ölçüde çalışmalarını sürdürmekte kararlı.

            Halen İLESAM ve Tokat Şâirler ve Yazarlar Derneği Üyesi. Kültür Bakanlığı Sanatçı İndirim Kartı'na sahip.

M. Ufuk MİSTEPE ve Ahmet DİVRİKLİOĞLU Zile ve Kınalı Ali Sohbetinde TMO Ziyâretçi Salonu'nda (Sağda)
    
Fotoğraf : Bekir AKSOY - 02.06.2006/TMO - Ankara

 

YAZDIR

   Zile Makaleleri Sayfasına

  Dönmek İçin TIKLAYINIZ !