ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 15 Kasım 2004 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLE'DE EN ÇOK KULLANILAN
ATASÖZLERİ VE DEYİMLER,
DUA VE BEDDUALAR

Araştırma : Semra - Yusuf MERAL
(Araştırmacı - Eğitimci - Tarihçi - Yazar)
(HER YÖNÜYLE ZİLE adlı kitapta yayımlandı. - Dizgi ve Baskı : Sanem Matbaacılık.)

     
Semra MERAL ve Yusuf MERAL Zile'yle İlgili Yayımlanan Eserleriyle.

ZİLE'DE EN ÇOK KULLANILAN
ATASÖZLERİ VE DEYİMLER,
DUA VE BEDDUALAR

Hüseyin Gazi Tepesi Secde Ağacı

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

ZİLE'DE EN ÇOK KULLANILAN
ATASÖZLERİ
VE DEYİMLER

            1 - Cahili güdeceğin, avuyu yutacağın.
            2 - Dibi görülmeyen senahtan su içilmez.
            3 - Hoşaf gibi yığılmak.
            4 - Kil gibi yığılmak.
            5 - Anadan ağzı eğri olana, ÇELTEK BABA n'apsın?
            6 - Destursuz bağa giren, hesapsız zopa yer.
            7 - Cebim akçem, odun pazarı bahçem.
            8 - Perdenin o tarafında evliyâ, bu tarafında eşkıya.
            9 - Elimizle düştük harga, hem tilki hem karga.
          10 - Gurpidek oturmak.
          11 - Mal manasız yenmez.
          12 - Hak edene başak helâldir.
          13 - Evde direk yenmez bağda herek yenmez.
          14 - Şapırdağın bağı var, üzümü yok yaprağı var.
          15 - Kızım sana nişan gerek, üzerine düşen gerek.
          16 - Evinde yoh acı gatıh, çalımın ocağı batıh.
          17 - Elin attığı daş uzak gider.
          18 - Allah satı pazarı versin.
          19 - Başın pınar, ayakların göl olsun.
          20 - Evimden yerim, Dereboğazı'ndan içerim.
          21 - Danaynan gatıyoh, sığırınan gefiyo.
          22 - Verirsin kırkı, çıkar korku.
          23 - Halma, huluna; âşıklık ne kârına?
          24 - Gürgenden kaşık, zenginden âşık olmaz.
          25 - Gomşu boncuğu gece takılmaz.
          26 - İti an; daşı eline al.
          27 - Ağzı ballı dost olmak.
          28 - Düğün pilâvı ile dost gönüllemek (Hamam suyu ile dost gönüllemek.
          29 - Yemediği halt, uğramadığı derede kaldı.
          30 - Ar eden kâr etmez.
          31 - Kız kapısı, el kapısı.
          32 - Adı ulu, götü kuru.
          33 - Bannağında yüzüğü galaylı mı sandın, ere varmayı kolay mı sandın?
          34 - Çevir imam, gaz yanmasın.
          35 - Davulcuyu bul, çomağını başına vur.
          36 - Hamı tatlı yavrum.
          37 - Elin vergisi, canın sevgisidir.
          38 - Dizlerin bağı çözülmek.
          39 - Ocağına suyu bağlamak.
          40 - Ciğeri yanmak.
          41 - Kesem elimi, soksam soksam yesem.
          42 - Donup, buymak.
          43 - Can atmak.
          44 - Lâf ebesi olmak.
          45 - Dirgene dayanmayan porsuk, harman gıyısına yanaşmaz.
          46 - El öpmekle dudak kirlenmez.
          47 - Tek daş duvar olmaz.
          48 - Ödü kopmak.
          49 - Har vurup, harman savurmak.
          50 - Yüreği çarpmak.
          51 - Önümüze koyuyorsun loru, arkamızdan veriyorsun zoru.
          52 - Zenginle aşık atılmaz.
          53 - Çok salladım bileği, doldurmadım küleği.
          54 - İt kalmadı, tahtabeçe çıktı.
          55 - Dabaksan, it bohuna muhtaçsın.
          56 - Turpu nerede yediysen, karanavayı orda çek.
          57 - Sen hot, ben hot; ata kim verecek ot?
          58 - Gözleri çıkmak.
          59 - İki köyü bi eşeğe bağlamak.
          60 - Suyun duru akanından, insanın yere bakanından kork.
          61 - Görünen dağın uzağı olmaz.
          62 - Sona kalan, dona kalır.
          63 - Söyle söyle aynı söz, doku doku aynı bez.
          64 - Derede yatma, tepede yat.
          65 - Aç koyma hırsız edersin, çok söyleme yüzsüz edersin.
          66 - Ağanın malı gider, azabın canı gider.
          67 - Ağzını bıçak açmamak.
          68 - Alan razı satan razı, arada gezen çullu tazı.
          69 - Allah seni davul etsin, beni de çomah.
          70 - Çok gezen, boh getirir.
          71 - Çay değil, çapanoğlunun abdest suyu.
          72 - Aşağı mahalle sen misin, yukarı mahalle sen misin?
          73 - Dilin kemiği yoh, her tarafa döner.
          74 - El deliye biz akıllıya hasretiz.
          75 - EIi işte, gözü oynaşta olmak.
          76 - Elin ağzı çuval değil ki, tutsam.
          77 - Eski tas, eski tarak.
          78 - Keliği dama atılmak.
          79 - Sen ağa, ben ağa; bizim inekleri kim sağa?
          80 - Çürük tahtaya basmamak.
          81 - Fakirin cebi delik olur.
          82 - Allah gardaşı gardaş yaratmış, rızgını ayrı yaratmış.
          83 - Hazıra hazna dayanmaz.
          84 - Gorhunun ecele faydası yoktur.
          85 - Başını alıp gitmek.
          86 - Beyninden vurulmuşa dönmek.
          87 - Canı çıkmak.
          88 - Canına yetmek.
          89 - Durursa, el beğensin; durmazsa yer beğensin.
          90 - Yarası olan gocunur.
          91 - Silip süpürmek.
          92 - Yakayı ele vermek.
          93 - Yüreği hoplamak.
          94 - Dil dökmek.
          95 - Suratından düşen bin parça olmak.
          96 - Ağız aramak.
          97 - Dona kalmak.
          98 - El beni ansın da çürük goza ile ansın.
          99 - Bir ağızdan çıkan, bin ağıza yayılır.
        100 - Ağız ağız değil ki!
        101 -  Sazı sözü yerinde olmak.
        102 - Gün var ayı besler, ay var günü besler.
        103 - Siftah senden, bereket Allah'tan.
        104 - Var olsun, sağ olsun da; ateş vermez gonşum olsun.
        105 - Ağzı açık ayran delisi olmak.
        106 - Gapıyı örttümüydü, el dışarda galır.
        107 - Çalışmanın ayıbı olmaz.
        108 - Her akıl bir olsa, bağ duvarı neylesin.
        109 - Bir işte olmazsa ustalık, emekte gider üstelik.
        110 - Yağlayıp, yüzlemek.
        111 - Ödü kopmak.
        112 - Ot yoldurmak.
        113 - Bi çöp bile yememek.
        114 - Dek dur.
        115 - Dişi tırnağı kenetlenmek.
        116 - Cücük çıkarmak.
        117 - Uyku semesi.
        118 - Dabak sevdiği deriyi döğer.
        119 - Çöplüğünde ötmek.
        120 - Yaş tahtaya basmak.
        121 - El, elin aynasıdır.
        122 - Kulak vermek.
        123 - Akıl değneği olmak.
        124 - Alınan götürmek.
        125 - Üstü çamur olsun, içi değil.
        126 - El elin ölüsüne 'dırdır' diye ağlar.
        127 - Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar.
        128 - Acı sirke küpüne zarar verir.
        129 - Acındırırsın arsız olur, acıktırırsın hırsız olur.
        130 - Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
        131 - Ağır gamgayı yel kaldırmaz.
        132 - Cenabetten keramet olmaz.
        133 - El sözü, harman tozudur.
        134 - Her kapının bir anahtarı vardır.
        135 - Anamın ekmeğine kuru, ayranına duru demem.
        136 - Hamama gidenin bohçası olur.
        137 - İşten artmaz, dişten artar.
        138 - Nalını sökmek için, ölmüş eşek aramak.
        139 - Küçükken taş taşı, kocalıkta ye aşı.
        140 - Dost dertle, düşman hiddetle belli olur.
        141 - El atına binen çabuk iner.
        142 - Dek durana dekmük yoktur.
        143 - Her şey incelikten, insanoğlu kalınlıktan kırılır.
        144 - Gönül umduğuna küser.
        145 - El malını bağlayanın, elinde yuları kalır.
        146 - Değirmenden geldikten sonra eşek veren çok olur.
        147 - Umulmadık daş, baş yarar.
        148 - Yazın başı pişenin, kışın aşı bişer.
        149 - Yatan aslandan, gezen tilki iyidir.
        150 - Evdeki serçe, damdaki tavuktan iyidir.
        151 - Yemedim kaz etini, bileyim lezzetini.
        152 - Miras, bi tabak kirazdır.
        153 - Cinleri tepesine çıkmak.
        154 - İti yurum, başından dökerim.
        155 - Durursa gezer, durmazsa mezer.
        156 - Güttüğün bi davar, ıslığın dünyayı dutar.
        157 - Adın ne Reşit, sen söyle sen eşit.
        158 - Gıdak gıdak bi yumurta, o da cılh çıktı.
        159 - Horozu çok olanın sabahı geç olur.
        160 - Dağ deyin damlama, dağın kulağı var.
        161 - Sen sıh dişini, ben bilirim işini.
        162 - İt itin ayağını ısırmaz.
        163 - Garibin boynu eğri, dili kısa olur.
        164 - Eşek eşeği ödünç kaşır.
        165 - Yağmuru yel, adamı el azdırır.
        166 - Güzele göz ağrısı da yakışır.
        167 - Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı.
        168 - Beni diyenin bendesiyim, bent demiyenin ben nesiyim.
        169 - El adama yut diye vermiyo, dut diye veriyo.
        170 - Akça sayış, don yürüyüş öğretir.
        171 - Kendini kurtaramayan evliyâyı, sel götürsün.
        172 - Bura Boduçoğun gavağın dibi mi?
        173 - Davula daş bırakılmaz.
        174 - Her işin başı ALLAH'dır.
        175 - Hayırlısı kız evlâdıdır.
        176 - Yılanın büyüğü küçüğü olmaz.
        177 - Besle gargayı, oysun gözünü.
        178 - İt yatağında kemik bulunmaz.
        179 - Karpuz kesmekle, yürek sovumaz.
        180 - Yüzünü gören inek, buzasını atıyo.
        181 - El temaşaya doymaz.
        182 - Mindersiz kadı olmak.
        183 - Bi dana sığırı bohlar.
        184 - Öllüğün körü.
        185 - Ena yana olmak.
        186 - Kanı iliği kurumak.
        187 - Keseden gitmek (kısa yoldan).
        188 - Tıs tıs oturmak.
        189 - Dalak gurutmak.
        190 - Dırıh (dırık) dutmamak.
        191 - Hışır haşat olmak.
        192 - Ağzı açık çuvalın dibini kesmek.
        193 - El eli yur, elde döner yüzü yur.
        194 - Gorkan bezirgân davuluna vuramaz.

ZİLE'DE EN ÇOK KULLANILAN
BEDDUALAR

            1 - Gözüğün ışığı söğünmesin ilâha.
            2 - Ocağın batsın.
            3 - Allah dilin çekilsin e mi?
            6 - Ocağın bata.
            7 - Kara yere gelesin.
            8 - Allah adın gara yerden gelsin.
            9 - Südüklüğüne daş dursun.
          10 - Allah kulağın dibine fındık gadani.
          11 - Yağlı kurşunlara döşenesin.
          12 - Ocağına baykuş dünesin.
          13 - Çığırı çığırı öl.
          14 - Kapın kilitlensin.
          15 - Allah iki yaprak etmesin.
          16 - Allah şeytanından bulasın.
          17 - Ciğerine ateş düşe.
          18 - Zıkkımın kökünü ye.
          19 - Karavebanın dibini ye.
          20 - Ciğerine yağlı kurşunlar aksın.
          21 - Gittiğin yerden leşin gelsin.
          22 - Ciğerinden çekilesin.
          23 - Kanın içine ılgıt ılgıt aksın.
          24 - Sürüm sürüm sürünesin.
          25 - Gözün arkada kalsın.
          26 - Ciğerine fitil işlesin.
          27 - Töremiyesin.
          28 - Ölün çıksın.
          29 - Yaşın donun gara yere gelsin.
          30 - Kefenin biçilsin.
          31 - Allah muradına erme.
          32 - Allah seni kaybetsin.
          33 - Allah belânı versin.
          34 - Gözün önüne aksın.
          35 - Gidişin olsun da gelişin olmasın.
          36 - Sabaha çıkmayasın.
          37 - Boyun biçimin yere gelsin.
          38 - Adın batsın.
          39 - Töreme ilâha.
          40 - Gözlerin patlasın.
          41 - Ağzından burnundan gelsin.
          42 -  Allah kahretsin.
          43 - Allah odun ocağın yanmasın.
          44 - Teneşürlere döşenesin.
          45 - Dilin, dişin çekilsin.
          46 - Çenen çekilsin.
          47 - Allah seni Gat derdine uğratsın.
          48 - Yaşın donun gara yere gelsin.
          49 - Cehennem'in dibine gir.
          50 - Anandan emdiğin süt, ağzından burnundan gelsin.
          51 - Südüklüğüne kara daş çakılsın.
          52 - Yanını kara yılan çalsın.
          53 - Kara haberin gelsin.
          54 - Ettiğini çek.
          55 - Kara sancılara tutulasın.
          56 - Ciğerinden gafilen avlan.
          57 - Bi günlüğüne tutulasın.
          58 - Ciğerinden kan kusasın.
          59 - Gözüğün ışığı soyunsun.
          60 - Geberip de kara toprağa giresin.
          61 - Kulağına kurşun aksın.
          62 - Allah kara yere büyüyesin.
          63 - Gılavanların bağlansın.
          64 - Muradın başlı kalsın.
          65 - Allah dilin dibinden kopsun.
          66 - Gözün aksın.
          67 - Allah onmadık dertler versin.
          68 - Südüğün kulağından gelsin.
          69 - Ellerin kırılsın.
          70 - Kapın kitlensin.
          71 - Gözüne çor düşsün.
          72 - Südüklüğüne gara daş çakılsın ilâğa.
          73 - Ciğerine ateş düşsün.
          74 - Gittiğin yerde Allah yüzünü kara etsin.
          75 - Allah inil inil inleyesin.
          76 - Kanın, iliğin kurusun.
          77 - Allah sana dünyada evlât yüzü göstermesin.
          78 - İliğine sızı olsun.
          79 - Yere bakan, yürek yakan.
          80 - Yağlı kurşunlar önünde tilfe tilfe gidesin.
          81 - Birinden emdiğin kan, birinden emdiğin irin olsun.
          82 - Emeklerim aşağıda dizine, yukarıda gözüne dursun.
          83 - Yata yata dört yanın çürüsün inşallah.
          84 - Allah ciğerin arkandan görünsün.
          85 - Çam gibi devrilesin.
          86 - Soyhası çıhasıca.
          87 - Karavabaye (Karavebaya).
          88 - Allah yere büyüyesin.
          89 - Allah yanında fai gara haberin gelse de kurtulsam.
          90 - Yaptığın iş başını yesin ilâha.
          91 - Öllüğün körünü ye.
          92 - Seni Allah'a saldım.
          93 - Ağzın, gözün eğriIe.
          94 - Soyun sopun bata.
          95 - Rezil rüsvay olasın.
          96 - Sabaha çıkmayasıca.
          97 - Ciğerin başına çakılsın.
          98 - Bıçaklara yatasın.
          99 - Allah ikinize bi teneşür.
        100 - Yerin dibine giresice.
        101 - Parça parça olasın.
        102 - İmansız geberesin.

Beyazıt-ı Bestamî Câmii Şeyh Ethem Çelebi Türbesi

ZİLE'DE EN ÇOK KULLANILAN
DUALAR

            1 - Allah el kapısına kimseyi goymasın.
            2 - Allah gazadan, belâdan gorusun.
            3 - Su gibi ömrün uzun olsun.
            4 - Allah şifa versin.
            5 - Ömrün uzun, düğünün güzün, nişanlın güzel olsun.
            6 - Güle güle harca.
            7 - Allah ne muradın varsa versin.
            8 - Yattığı yer nur olsun.
            9 - Allah baş, vücut sağlığı versin.
          10 - Duttuğun daş, altın olsun.
          11 - Geçmişleriğin canına değsin.
          12 - Allah satı pazarı versin.
          13 - Allah gara gaşlı, gara gözlü kız versin.
          14 - Bastığın yer Cennet olsun.
          15 - Kül diye avuşladığın altın olsun.
          16 - Allah'a emanet ol.
          17 - Allah başa kadar versin.
          18 - Allah helâldan mal versin.
          19 - Yattığın yerde böcükler ısırmasın.
          20 - Eline koluna sağlık.
          21 - Ellerin dert görmesin.
          22 - Allah selâmet versin.
          23 - Başın pınar ayakların göl olsun.
          24 - Allah bir yastıkta kocaltsın.
          25 - Allah birini bin etsin.
          26 - Ah vah görmiyesin.
          27 - İki cihanda yüzün ağ olsun.
          28 - Allah bu dünyada saadete, öbür dünyada selâmete kavuştursun.


Devam Edecek

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR