ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 23 Ekim 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLE'DE
EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Makale : Nurten TARHAN
(Zile Postası Gazetesi Zile Panayırı İlâvesi - 19.10.1965, 2. sayfada yayımlandı.)
Gönderen : Hulûsi SEREZLİ


İstiklâl İlkokulu Personeli - http://public.fotki.com/zelanakkas/old-zile/istiklal.html

ZİLE'DE
EĞİTİM VE ÖĞRETİM


Dinçer Kardeşler 24 Eylül 2004 - Atatürk Kültür Merkezi
Eğitime Destek Kampanyası 1. Yıl Şenlikleri.

            Zile'de bulunan Millî Eğitim Kurulları'na şöyle bir göz atacak olursak her vilâyete nasip olmayan bir Öğretmen kadrosu ve Okul sayısı ile karşı karşıya kalırız. Bu zengin Eğitim ve Öğretim Kadrosu'nu inceleyerek neticeleri ancak şöyle sıralayabiliriz.

1955 İstiklâl İlkokulu Personeli

            İlköğretim : Halen Zile'de yedi ilkokul öğretimine devam etmektedir. Geniş ve yavrularımız için canla başla kendilerini mesleğe vermiş öğretmenler toplanmıştır. İlkokullarımızda her yıl bu okullardan çıkan yüzlerce mezundan bir kısmı orta öğretime, bir kısmı imkânları içerisinde doğrudan doğruya hayata geçiyorlar. Öğretmenlerin olumlu etkileri onları hayatları boyunca takip ediyor.

            Zile Lisesi : Bu yıl ilk defa öğretime açıldı Zile Lisesi. Bu açılış Zile'yi sevenlerin on bir yıllık mücadele ve çalışmalarının başarısı olarak vasıflandırılmalıdır. Umutla geleceğe bakan Lise'mizde henüz Öğretmen kadrosu tam değil.. henüz diyoruz çünkü gelecek aylarda okulumuza tâyinler beklenilmektedir.

Zile Lisesi İnşaatı - 1959 Yılı

            Bakanlık, eskiden bulunan üç, dört öğretmenden başka Branş Öğretmenleri tâyin etmemiştir. Örneğin Edebiyat, Fen, Fizik, Tarih, Müzik Dersleri'nin Branş Öğretmenleri yoktur.

Zile Dinçerler Lisesi /Eski Zile Lisesi

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Bu dersler Orta Okul Öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır. Türkiye Liseleri'nin % 50'sinde böyle olan durum şimdi bizlerin endişelenmemizden çok, umutla beklememizi gerektirmektedir. Lise Zile'ye çok şeyler getirebilir. Ve haklı olarak Zileli Lise eğitiminin önder olacağı Zile kalkınmasındaki adımlarını şimdiden izlemektedir.

Cumhurbaşkanı Necdet SEZER' in Tokat Vâliliği'ni Ziyareti

Dinçer Kardeşler Plâket Töreninde
T.C. Cumhurbaskanlik  Makamı - Süleyman DEMİREL

Dinçer Kardeşler Plâket Töreninde - 23.12.1999

            Kız Enstitüsü : Eski yıllarda Akşam Sanat Okulu olarak Zile'ye hizmet etmiş bu okul sekiz yıl kadar önce Enstitü haline getirilmiş ve Zileli hanımlara olsun, genç kızlara olsun aşıladığı modern fikirlerle şehre yeni bir espri getirmiş, yeni bir hava kazandırmıştır. Bu okulun çalışma grafiği zaman zaman kadro noksanlığı, yöneticilerin tesiri ve çeşitli sebeplerle yükselmiş veya azalmıştır. Nitekim geçen yıl talebe bulunamadığından Enstitümüzün Özel Kısmı kapanmış, Kız Orta Sanat Kısmı öğretime başlamıştır. Fakat yine de yukarda yazıldığı gibi okulun Zileli kızlarımızın üzerinde Eğitim ve Öğretim bilhassa Eğitim yönünden rolü çok büyüktür.

M.E.B. Takdir Belgesi

Türk Millî Eğitimi'ne Sağladığınız İmkân ve Katkılardan Dolayı
Sizi En Kalbî Duygularımla Tebrik Eder, Saygılar Sunarım. Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN

            İlkokullardan henüz çocukluk yaşantısını bırakmamış olarak Enstitü veya Akşam Sanat Okulu'na geçen çocuklarımız kısa bir zamanda hammadde gibi işleniyor, gelişmesi gözle görülür şekilde artıyor, konuşmasından en küçük hareketine kadar kontrollü bir hanım kız, daha doğrusu ülkü sahibi, yarınını düşünen bir Türk Kızı olarak hayata atılıyor. Enstitü mezunlarının son yıllarda istikbal için çoğalan imkânları memleketimizde de memnunluk yaratmış, okulun eski mezunları dahi yurda faydalı bir eleman olarak vazifeye başlamış bulunmaktadırlar.


Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi

            Okul asıl hüviyetine üç sınıflı Enstitü kısmı tekrar açıldığı zaman bürünecek, ancak bunun için çocuklarımızı teşvik etmemiz ve bütün Zileliler el ele verip bu Okulu kalkındırmamız gerekmektedir. Hepimizin isteği içtenlikle o günleri görebilmemizdir.

Necmi Muammer İlkokulu

            Erkek Sanat Enstitüsü : Zile'deki Eğitim ve Öğretim Kurumları'ndan biri de Erkek Sanat Enstitüsü'dür, Özel kısmı yedi - sekiz yıldır Zile'de Öğretim yapan bu kurum Zile'ye birçok sanatkâr kazandırdığı gibi taşrada fabrikalarda kalifiye işçi olarak yüzlerce Zileli gencin ekmeklerini alın teri ile kazanmalarını  sağlamıştır.

Endüstri Meslek Lisesi - 26.12.2003

            Önceleri Tesviye Atölyesi olarak tek branş halinde çalışan Erkek Sanat Enstitüsü'ne geçen yıl Marangozluk Şubesi de eklenmiştir. Şu anda ise bu kurum için iki buçuk milyon liraya malolacak bu Okul ve Atölye Servisi'nin temelleri atılmakta ve duvarları yükselmektedir. Gelecek yıl yeni bölümün hizmete girmesiyle diğer branşların ve Orta Sanat Kısmı'nın da açılacağına umutla bakılmaktadır.

Atiye ve Bekir Dinçerler İlköğretim Okulu / Yunus Emre Mahallesi

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - İşi Yaptıran : Papirus Kâğıt San. Tic. A.Ş. Şerafettin&Cemalettin DİNÇER

            Öğretmen Toplumu : Yukarıda belirtildiği gibi geniş bir Öğretmen topluluğu vardır Zile'de. Her yerde toplum kalkınması Öğretmen ve Okullara dayanır. Böyle olduğu halde Zile'de neden biz sosyal bakımdan faal olamayız?

Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu (Zile II. Ortaokulu)

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 10.02.2003

            Yalnız ders öğretmekle Eğitim ve kalkınmanın yürümeyeceğini bildiğimiz halde biz Öğretmenler neden el ele vererek Zile'nin dar bir çerçeveye sıkıştırılmış ufuklarını genişletmeye, kültürel faaliyetleri, kültürel ilişkileri çoğaltmaya çalışmayız?

1947 - Kale Ortaokulu Öğretmen ve Öğrencileri

http://public.fotki.com/zelanakkas/old-zile/mdrhseyingnertrkert.html

            Neden hepimiz kendi kabuğumuza çekilmişizdir? İşte Öğretmen arkadaşların ancak bu soruları cevaplandırıp, samimi hislerle birleşebilmeleri ve çalışmaya yönelmeleriyle kalkınma çabasında olan Zile'mizde bir zafer yaratılır kanısındayız...

Türk Millî Eğitimi'ne Katkılarından Dolayı Cemalettin DİNÇER'e Sunulan Şükran Plâketi

Millet ve Devletimiz Adına Teşekkürlerimle - Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL
 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR