ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 15 Ocak 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ELİ
TAŞIN ALTINA
SOKMAK

Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)


Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

ELİ
TAŞIN ALTINA SOKMAK
(Özhaber Gazetesi'nin 08.01.2008 tarih, Yıl : 9, 1254 sayılı nüshasında yayımlandı.)

ZAMAN,
ELİ TAŞIN ALTINA KOYMA VAKTİDİR!
KIYMETİNİ BİLMELİYİZ!

Ellerini Zile Adına Taşın Altına Koymaya Hazır Zile Toplumsal Diyalog Plâtformu Üyeleri Bir Sohbet Anında

ZTDP Üyeleri Güzide Mekânında - M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi / 28.12.2007 Zile

Eli Taşın Altına Sokmak

            “Yaşanabilir Bir Zile Projesi”nde hedefe doğru adım adım ilerleyen sorumlu Zile halkının Zile Sivil Toplum Plâtformu etrafında hizmet adına gözle görülür girişimleri yapmak üzere birleşmesi ve tetiğe basıyor olması sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Vaktiyle Zileliler İstiklâl Harbi'nde Şanlı Ordumuza Savaş Uçağı Hediye Ederek Ellerini Taşın Altına Böyle Sokmuşlardı.
 

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi (Solda) ve Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi (Sağda)

            Bu büyük ve uzun soluklu projeye yeni yönetimin bir başlangıç olmak üzere Alt Proje bazında destek vermesi ve ilk aşamada “Tur Operatörleri Güzergâhı”nın kroki halinde belirlenmesi çalışmasının kısa zamanda neticelendirilmesi fikri yapıcı bir girişim olarak taraflarca beğeni kazanmıştır.

Turizm Destinasyonuna Dönüşüm Kapsamında Çalışmalarını Sürdüren
Zileli Kursiyerlerin Amasya Tetkik Gezisi de Eli Taşın Altına Koyanları Simgelemekte.

Gönderen : Mimar Fatih Mehmet ALTINDAL

            Zile TV’nin, Özhaber Gazetesi’nin gelişmeleri anında günlerce haber programlarına ve makalelere yansıtıyor olması ve elini taşın altına sokma bâbında turizm sektörünün ana arterlerini açacak Ünye – Niksar – Zile - Alaca – Ankara güzergâhında yıllardır görünmeyen sonu, “Yolun Sonu Görünüyor” sloganı adı altında gündeme taşıması anlamlıdır.

Zile TV Ekibi 'Herşey Zile İçin' Diyor!

Eli Taşın Altına Sokmanın Başka Bir Yolu!

            Medyamızın, projenin hayata geçirilmesinde desteği olmaksızın başarı beklentisi olası değildir. Kamuoyunu sıcağı sıcağına aydınlatmak hususundaki temennilerimize verdikleri desteği takdirle karşılıyoruz.

Türk Evi
Elini Taşın Altına Koyanların Armağanı : Gerekli ve Kalıcı Bir Eser.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            GOP Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Zile Meslek Yüksek Okulu’nda edindiğim intibalar, buradaki potansiyelin personel ve donanım bazında tetiklenmesi halinde turizm adına geleceğe yönelik hedeflerde önemli bir birikimin mevcudiyetini ve çözüme yönelik alternatifleri yaşatacağının işaretini vermiştir.

Restorasyon Kültürü Ciddî Bir Eli Taşın Altına Koyma Operasyonudur!
 

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK (Gaydaroğlu Konağı) - Necmettin ERYILMAZ (Elbaşoğlu Câmii - Sağda)

            Bir yandan kısa vadede Alt Projeler İhtisas Komisyonları’na dağıtılmak arifesinde plânlanırken (Müze Yapılması, Birkaç Evin Restorasyonu, Bir Sokağın Dış Cephesinin Giydirilmesi, Kalenin Onarımı, Şehir Girişine Bulvar ve Koşu Yolu Gezinti Plâtformu Yapılması, Butik Otel Açılması gibi) öte yandan eğitim ağırlıklı yapılması gerekenler içerisinde öncelikli olanların masaya yatırılması fikri zihinlerde şekillenmektedir.

            Profesyonel şirketlerin verdiği hizmetlerden yararlanmak suretiyle ilk etapta turizme hazırlık olmak üzere verilecek seri konferanslarda önce Zile Esnafı, ardından Zileli hanımlar ve akabinde öğrenciler uygun bir salonda eğitimden geçirilmelidirler. Halka açık bu eğitimler, geçmişteki olumsuz imajın giderilmesindeki ve halkın turistle olan diyaloğundaki olgun tavrı şekillendirecektir.

Kervansaray Köyü Turizm Haftası Etkinlikleri :
Otantik Bebekler ve Folklorik Değerlerin Sergilenmesi Ayrı Bir Güzellikte Elin Taşın Altına Sokulmasıdır.

Gönderen : Hacı Hasan GENÇLER

            Önümüzdeki aylarda Yüksek Okul’umuzun koordinesinde yapılacak olan Turizm Haftası Konferansları’nda kamuoyu Plâtform etkinlikleri ve Proje konularında bilgilendirilecek ve hedef kitlenin stratejisinin aynı kulvarda şekillendirilmesi istikametinde bir turizm etkinliği gerçekleştirilecektir.

            Zaman, “elin taşın altına koyulacağı” zemine uygundur. Halkımızın duyarlı yaklaşımı desteğinde farklı kesimler değişik etkinlikler sergileyerek, bu aktivitede “Biz de varız!” coşkusunu yaşatmaya eğilimli olduklarını göstermişlerdir.

Bu Tarihî Zile Kökenli Değerlerimizi Müze Gerçeğine Taşımak da Farklı Bir Eli Taşın Altına Koyma Yöntemi.

Kent Rehberi ve Antikacı Mustafa DOĞTAŞ Fotoğraf Arşivi

            Yayınları literatüre kazandırmak eli taşın altına koymaktır. Kamu, özel ve sivil kesimi bir çatı altında toplama düşüncesi keza aynı amaca mütealliktir. Medyada konuların gündeme taşınması, eğitim câmiasında fikirlerin olgunlaştırılması, esnaf örgütlerinin destekleri, Belediye’nin duyarlılığı, araştırmacılarımızın kamuoyunu aydınlatmaları, sanatçılarımızın bu gelişimi eserlerinde vurgulamaları bunun göstergeleridir.

Yamaç Paraşütü ve Safranbolu Gezisi Geleceğe Yönelik Eli Taşın Altına Koyma Operasyonlarına Örnektir.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Reklâmasyonda verilen her türlü efor, turizme yönelik alt yapı çalışmalarına verilecek destek, Zile’nin sağlık ve eğitim sorunlarına, rekreasyon alanlarına verilecek tam destek, panayır ve festival sürecinde konunun ciddiyetine yakışır her türlü girişim, kredi alınmasına yönelik proje çalışmaları ve siyasî konjonktürün bilinçli olarak hedeflere kanalize edilmesinde atılacak her adım ve çıkarlarımızın başkentte savunulması yönündeki bürokratik çabalar da tümüyle “Elin Taşın Altına Sokulması” esprisinde akla gelen ilkleri çağrıştırmaktadır.

Dinçer Kardeşlerin Turizm ve Eğitim Adına Zile'ye Kazandırdıklarından

Necmettin ERYILMAZ Fotoğraf Arşivi

            Plâtform, Zile halkının çıkarlarının korunmasında belirleyici faktör olma yolunda vazgeçilmez bir fonksiyon ifa ettiğini göstermiştir. Ve bu saygın oluşum artık elbirliği ile bu atılımın başarıya ulaşması sürecinde hepimizi “Taşın Altına El Atma” operasyonunda aktif rol almaya davet etmektedir.

Eli Taşın Altına Koymaya Gönüllü Zileliler Mühtoğun Tekke'de.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Cehaletin bağnaz yapısında yoksulluğun getireceği kaçınılmaz köykent oluşumunun acı sokması yerine “Elin Taşın Altına Sokulması”nı yeğlemek istemez misiniz? Ne mutlu.. Zile adına çıkarsız ve beklentisiz tüm vücudunu taşın altına sokabilenlere!

                                                                                       M. Ufuk Mistepe
                                                                         Araştırmacı – Orman End. Yük. Müh.
                                                                                         04 Ocak 2008 / Zile
 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR