ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 28 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLE KÜLTÜRÜNE EMEK VERENLER
VE YEREL ARAŞTIRMACILAR

Makale: Bekir ALTINDAL
Araştırmacı - Yazar


İki Zile Sevdalısı, TMO Genel Müdürlüğü'nde Zile Sohbetinde.

ZİLE KÜLTÜRÜNE EMEK VERENLER
VE YEREL ARAŞTIRMACILAR

Kaynak: http://www.zilesitesi.com/yazar-arsiv-475.html

Turizm Haftası Etkinlikleri Konferans Öncesi Konuşmaları Dinlenirken Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Mehmet Emin ULU, M. Ufuk MİSTEPE
Zile TV Canlı Yayın Açık Oturum Konuşmacıları Toplu Halde Bekir Altındal, Mehmet Yardımcı, C. Dinçer, Murat Ayvalıoğlu, Z.N. B. Şengör, M.U. Mistepe
 
Fotoğrafları Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008

Rahmetli Cahit ÖZTELLİ’nin 1944  yılında yayımlanan  “Zileli Şâirler”,  Rahmetli Rahmi DÖNMEZ Hocamızın 1951 yılında yayınlanan “Zile” isimli kitabı Zile kültürünün temel taşları olmuştur. Yine Zile’nin büyük âlimi Rahmetli Müftü Arif KILIÇ Hocamızın “Zile Tarihi” ile bu kültür çalışmaları devam etmiştir.

 

 
Cahit Öztelli Zileli Şâirler - Çağıltı Dergisi - Rahmi DÖNMEZ'in ZİLE adlı kitabı (Resimler Ağaç Baskıdır)

 

1960’lı yılların başlarında dönemin  aydınlık gençlerinin kurduğu Kültür  Derneği, Turizm ve Tanıtma Derneği, aynı altın adamlar tarafından çıkarılan Çağıltı, 1973 yılında yine dönemin aydınlık altın adamları tarafından tekrar yayınlanan ikinci nesil ÇAĞILTI, Zile kültürünün yüz akı, bugünlere kadar bizlere, araştırmacılara bir ışık olmuştur.

1980’li yıllarda Kaymakamımız  Süreyya ŞEHİDOĞLU’nun “Millî Mücadelede Zile Ayaklanması”  isimli kitabı Zile’nin yakın tarihine ışık tutmuş, Sevgili Mehmet Yardımcı Hocamızın “Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları” kitabı ile  Fikret TARHAN Hocamızın şiirlerinden ve mektuplarından oluşan “İnsanca Yaşamak” Zile kültür tarihinde yerini almıştır.

 

Eğitimci ve Ressam Fikret TARHAN'ın Şiir Kitapları ve Bir Suluboya Zile Resmi
     

 

Sevgili Yusuf ve Semra MERAL’lerin “Her Yönüyle Zile”  kitabı ise kaynak kitap  olmuş, yine aynı arkadaşlarımızın çalışmaları,  1990’larda çıkardıkları  “Zile’de Câmiler, Türbeler, Efsaneler, Menkibeler”  kitabıyla taçlanmıştır.

 

       
Eğitimci ve Yazar Semra MERAL ile Yusuf MERAL'in Zile'yle İlgili Yayımlanan Eserleri.
 

Zile Kaymakamlığı’nca çıkarılan “Zile 94” kitabı ise Zile açısından temel bir kitap olarak hazırlanmıştır.

 

    

 

Yine 1990’lı yılların sonlarına doğru Zile’mizin yetiştirdiği çağımızın Dede Korkut’u Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU’nun çalıştığı gazetelerdeki Zile  ve Zile kültürü ile ilgili yazıları bizlere 1930’lu  ve 1940’lı yıllara götürmüştür.

   

 

Gerek 1960’lı ve gerekse 1970’li yıllarda Zile kültürünün altın adamları diye tanımlamaya çalıştığımız başta rahmetli Müftü Arif KILIÇ ve Fikret TARHAN Hocalarımız olmak üzere, bugün aramızda olmayan, Zile kültürüne emek vermiş sayısız büyüklerimizi rahmetle, saygıyla yâd ediyoruz.  Onlar Zile kültür tarihinin altın sayfalarında çoktan yerlerini aldılar.

 

Solda : Mehmet SEZEN, Fikret TARHAN - Sağda : Bahri AYTER, Fikret TARHAN, Mehmet SEZEN.
 
Ressam Mehmet SEZEN Fotoğraf Arşivi (Zile'nin İlk Caz Orkestrası)

 

Yine bu saydığımız, Zile kültürünün altın adamlarından rahmetli Zile’nin tek sarı basın kartı sahibi Hüseyin HOŞCAN, Burhan Cahit Büyükispir, Mehmet Sezen, Sabri Ünal Erkol, Ahmet Fikret Teke, Hüseyin Ulus, Kemal Türker, Cahit Koççoban,  Yunus TONKUŞ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Asım Turgut Yeşiltan, Hulusi Serezli, Hacı Mehmet Demirtola, Ahmet Kağızman Ağabeyler gibi şimdi ismini sayamadığımız pek çok büyüğümüzün Zile kültürüne hizmetlerini saygı ve hayranlıkla görüyoruz.

 

Foto Yıldız Kemalettin Aydın Arşivi - Hüvel Bâki Değerli Âlim Müfti-i Belde Hacı Ârif KILIÇ

 

Bu saydığımız Zile kültürünün altın adamları Çağıltı sayfalarında,  1960’lı ve 1970’li yıllarda çekilen filmlerde,  Kültür Derneği ile Turizm Derneği’nden günümüze ulaşan fotoğraflarda, özel arşiv fotoğraflarında,  hâtıralarda yaşıyorlar. Hangi sebeple olursa olsun hiçbirini yok sayamayız.

Zile’de yayımlanan yerel gazetelere göz attığınızda ne yazık ki Zileli  öğretmenlerimizden pek fazla yazı yazanı göremiyoruz. Şükrü Gökçek, Hüseyin Ulus, Ahmet Kağızman, 1990’larda Kemal Doğanay, Yusuf-Semra Meral, yakın zamanlarda da Mehmet Bayraktar, Hacı Hasan Gençler,  Abbas Kul ve Ali Aran  hocalarımızın yazılarını görüyoruz.

 


Kaynak : Her Yönüyle Zile

 

Zileli tarih öğretmenlerimizden bir tanesinin bile Zile gazetelerinde bir çalışmasına rastlamadım. Varsa özür dilemeye hazırım.

Zileli  gönüllü araştırmacılarımızı tek tek saymadan önce yanlış anlaşılmaması bakımından bazı hususları açıklamakta fayda görüyoruz;

Aşağıda sayacağımız yerel araştırmacılar dışında bazı akademisyen Zileli hemşehrilerimizin Zile ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla; Prof. Dr. M. Münir Atalar,  Prof. Dr. Ali Özçağlar, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ve  Yrd. Doç. Kemal Türker, Doç. Dr. Teoman Duman, A. Rahmi Şeyhoğlu, Mehmet Kocaman, Mustafa Döngeloğlu.

 

Ressam Yrd. Doç. Kemal Türker'in Bir Suluboya Çalışması - Zile Öğretmen Evi Karşısı (Solda)

26.05.2006/Altındağ Belediyesi Bşk. Binası Sanat Galerisi Karma Sergi/Ankara

 

Bu kıymetli hocalarımız gerek meslekleri ve görevleri gereği akademik çalışmalarını gerekse bu görevleri dışındaki  çalışmalarını Zile üzerine hazırlayıp yayımladılar. Zile’mizden yetişen pek çok akademisyen olduğu halde Zile üzerine çalışma yapan hocalarımızın sayısı, bir elin parmaklarının sayısını geçmiyor maalesef. Bu sebeple bu değerli hocalarımıza şahsım adına teşekkürü borç biliyorum.

 

Ankara 14. Sanat ve El Sanatları Etkinlikleri - AKM / Ankara

Gülten - Haydar ÇUHADAR Fotoğraf Arşivi - 11/19.10.2008 Ankara

 

Yine takip edebildiğim kadarıyla  Haydar-Gülten Çuhadar, Hülya Atay ve eşleri ebru sanatında, İbrahim Atalar ve Gülsenem Bayramoğlu sporda, Hayrettin Ural folklorda, Fadime-Nebi Yılmaz, Dursun Karakaş, Tekin Kireççi, merhum Hasan Şendoğdu ve Hoş Seda müzikte, Kazım Başekmekçi şiir programında, Ayşe Atalar, İlhan Trak,  Hatun Akçay, Derya Altıner, Süleyman Han resimde, Nuran Taş Hocamız panel sempozyum sunumlarıyla Zile’ye, Zile kültürüne katkıda bulunmaktadır.

Mehmet Sezen Ağabey, zaman zaman platformda  karikatürleri, anıları, görüşleri, düşünceleri ile  bizlere yol göstermekte, Hulusi Serezli Ağabey, Ahmet Kağızman zaman zaman sanal ortamda yazılarını, anılarını bizle paylaşmaktadır.

 

Ünye Çamlık Koyu ve Motel Restoranın Yağlıboya Tablosu


Ressam, Karikatürist ve Elektrik Teknikeri Mehmet SEZEN

 

Bu kültür çalışmalarına  zaman içinde desteği olanlar yok değil. Bugüne kadar görev yapan bütün belediye başkanlarımız bu tür çalışmalara dönemine göre az veya çok destek verdiler.

İstanbul Zileliler Derneği Asım Turgut Yeşiltan Ağabey’in başkanlığı döneminde başlayarak, Cemalettin Dinçer, H. Mehmet Demirtola Ağabeyler döneminde devam eden ve halen Bahar Yeşiltan Hanımefendi’nin başkanlığı döneminde ve her dönemdeki yönetim kurulu üyelerinin büyük katkılarıyla yapılan  Kızılcahamam kurultaylarıyla, Ankara Zile Kültür Derneği bültenleriyle, şu anda Zile’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Toplumsal Diyalog Derneği Başkanı Zeynep Barın Şengör ve yönetim kurulu üyelerinin  ses getiren proje ve çalışmalarıyla, Zile Vakfı Yönetim kurulu öncülük ettiği üçüncü nesil Çağıltı ile, Zile Tv. görsel, Özhaber Gazetesi de yazılı basın olarak Zile kültürüne önemli katkılarda bulunmaktadır.

 

 

 Zile kültür yönünden 2000’li yıllarda Zile sınırları dışında ismini duyurmaya başladı. İlk defa İstanbul’da bir büyük üniversitemizde Zile konulu sempozyum yapıldı. Vali Recep Yazıcıoğlu zamanında yapılandan sonra Tokat’ta ilk defa kırk bildirili bir sempozyum gerçekleştirildi. Bunda dönemin Başkanı Sevgili Murat Ayvalıoğlu’nun gayret ve desteklerini, başta ÇEKÜL Vakfı ve Başkanı  Prof. Dr. Metin Sözen Hocamız, Yazar Necdet Sakaoğlu ile pek çok değerli bilim  adamının Zile’ye el atıp sahiplenmesini saymadan geçemeyeceğiz.

 

"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" / Kültür Evi Bahçesi - Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 10.10.2008 Zile


http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu#

 

Özellikle kırka yakın hazırlanıp otuz civarında bildiri sunulan Ekim 2008 tarihinde yapılan Zile Tarih ve Kültür Sempozyumu'nun hazırlık aşaması ve gerçekleşmesinde üç kişilik komisyon olarak yaptığımız görev sırasında Sevgili Mehmet Yardımcı Hocamın aylar süren yorulmaz, sabırlı çalışmasını, Sevgili Necmettin Eryılmaz’ın organizasyonun gerek hazırlık aşamasında gerekse en zor döneminde gösterdiği olağanüstü gayreti, fedakârlığını gören birisi olarak takdir etmemek elde değil.

 
Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Necmettin ERYILMAZ ZİLE TVMuhabiri Mansur'a Demeç Veriyor

Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı 26.02.2005
Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE
Anadolu Ateşi Programı Birincisi Nilüfer SARITAŞ
Belediye Basın ve Halkla İlşk. Müd. Necmettin ERYILMAZ'la


Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı 25.02.2005 14:40
Fotoğraf : M
ustafa BELDEK

 

Zile kültüründeki tecrübesi ile ülkemizin en üst seviyelerinde görev alan bakanlar, bilim adamları, akademisyenler, sanatçılar, tarafından tanınan, Zile’ye gelen herkesin yardımını istediği, gazetecilik yönü de olan memleketin bu evlâdının değerinin bilinmesini diliyoruz.

2000’li yıllarda başlayan bu kültür çalışmalarına, başkanlık bayrağını devralan Sevgili Başkanımız Lütfi Vidinel’in de aynı hız, kararlılık ve şevkle kalan yerden devam edeceğine inancımız tamdır.

Araştırmacılık; amatör ruhla, herhangi bir para kazanma gibi bir hedefi olmadan, idealinde yaşattığı konularda veya memleketine bir vefa borcu olarak  araştırma yapıp bunları yayımlamak, okuyucuya sunmak, geleceğe dönük bir eser bırakmaktır. Araştırmacılık bir gönül işidir. Bu duyguyu ancak yaşayan bilir.

 

1955'te Zile - Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Arşivi

Zile Belediyesi Kültür Yayınları - Mayıs/2004, 320 Sh.

 

2000’li yıllara girildiğinde artık yavaş yavaş kendi mesleğinin  dışında Zile’ye olan sevgisi, tutkusu ve doğduğu coğrafyanın büyüklüğü ile gururlanan bazı hemşehrilerimiz çeşitli kulvarlarda Zile ve Zile kültürü ile ilgili olarak çalışmaya, araştırmaya başlamışlardır.

Bu çalışma ve araştırmalar kitap, dergi, bülten, çeşitli dergilerde araştırma yazıları, tez, makale, sanal ortamda Zile kültür siteleri olarak karşımıza çıkmıştır.

Zile ile ilgili yerel araştırmacılardan tespit ettiklerimizi isimlendirmek istersek; Yusuf Meral, Semra Meral, Kamil Yaşar Paşay, Ahmet Divriklioğlu, Bekir Aksoy, Bekir Altındal, M. Ufuk Mistepe, Nurhan Buhan Girgeç ve Halil Yücel olarak sayabiliriz.

 

Gülten ÇUHADAR ve F. Saliha MİSTEPE Ebrû Güzellikleri Arasında.
 
Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 08.03.2009 Kadınlar Günü / Antares Alışveriş Merkezi.

 

Çok eskilere (1950 - 1980’li yıllar) gitmeden saymaya başlarsak, Zile kültürüne yönelik  bu araştırmacılığa son olarak genç tarih öğretmeni sevgili Halil Yücel’in katıldığını görüyoruz. Bizim tespit edemediğimiz ya da araştırma yazılarından haberdar olmadığımız hemşehrilerimiz varsa özür diliyoruz.

 

Pervin ALTUNTAŞ Hoşseda Müzik Grubu Adına Hasan ŞENDOĞDU'dan Plâketi'ni Alırken.
 
Fot.: M. Ufuk MİSTEPE - 28.09.2008 Zile Gönül Bağı Restaurant ve Bekir AKSOY / Hoşseda Müzik Evi ve Grubu.

 

Bu saydığımız sevgili hemşehrilerimizin yanında son zamanlarda  Ali Adil Güneren, Ahmet Sakın,  Elif Demirçal, Ayşegül Aran, F. Saliha Mistepe, Necdet Kurt ve Mustafa Doğtaş’ın gerek özellikle sanal ortamda ve  gerekse Özhaber Gazetesi’nde yazılarını, sempozyumlarda bildirilerini okumaktayız.

Teknolojinin getirdiği sanal ortamda Zile ile ilgili en büyük site olan, sevgili M. Ufuk Mistepe tarafından yıllarca emek ve göz nuru dökülerek hazırlanan, günden güne sizlerin katkılarıyla büyüyen “ http://unyezile.com ” sitesi yüzlerce makale, binlerce fotoğrafla hiçbir karşılık beklemeden yine biz Zilelilere  hizmet vermektedir.

 

Ünye ve Zile'nin 1991 yılından bu yana aralıksız yayında kalan ilk Kültür Sitesi

 

Yine 1960’lı, özellikle de 1970’li yıllardan itibaren Zile kültür çalışmaları içinde olan, basın ve habercilikte yıllarca Zile’nin sesini duyuran Hulusi Ağabey’in açtığı “zilesitesi.com” günden güne gelişmekte ve özellikle gurbetteki Zilelilere memleket haberleri ve havasını aktarmaktadır.

Bir başka site de Sevgili Mustafa Aksoy’un sessiz sedasız geliştirdiği, günden güne özel tiryakilerinin oluştuğu Zile kültürüne ait çalışmaları, Zile tv haberlerini, videolarını okuyucuya ulaştıran “zileweb.com”dur.

Yukarıda isimlerini verdiğimiz yerel araştırmacılar, görüldüğü üzere bir elin parmakları kadar az sayıdadır. Yine bu saydığımız isimler memleketleri Zile için kendiliklerinden, hiçbir zorlama olmadan, bir gönül işi, bir sevda olarak bu çalışmaların içine girmişlerdir.

Çanakkale Şehidi Zileli Kınalı Ali - Hazırlayan: Ahmet DİVRİKLİOĞLU (Tufan)

Hazırlayan : A. DİVRİKLİOĞLU

Zileli Kınalı Ali CD'si
Zileli Kınalı Ali Kitapçığı

Özhaber Gazetesi Armağanı

 

Bu bağlamda;

Yusuf–Semra Meral’lerin yukarıda verdiğimiz kitapları, hayalindeki eski Zile’si, Semra Meral’in bir belgesel olan “Zile Düğün Âdetleri”, susmayan tebeşiri, Kamil Yaşar Paşay’ın gözlerden uzak ama derinlemesine Zile’nin antik çağına, özellikle Roma-Bizans dönemine ait çalışmaları, Ahmet Divriklioğlu’nun yıllardan beri Zile gazetelerinde Zile’yi, sevdaları, tabiatı, sevgiyi işleyen şiirleri ve diğer çalışmaları, Bekir Aksoy’un musiki çalışmaları yanında, Zile’nin yakın tarihine ışık tutan anı ve tespit çalışmaları, M. Ufuk Mistepe’nin, Zileliden daha Zileli olarak sanal ortamdaki sitesinin yanında Zile kültürüne yönelik araştırmaları, Nurhan Buhan Girgeç’in “Zile Panayırı” tezi ile Çağıltı Dergisi üzerindeki araştırması ve son olarak da üç-dört yıl önce hastanenin duvarlarında eski yazılı taşları ararken yanıma gelmesinde tanıdığım, genç ve ilerde Zile tarihi ve kültürüne önemli katkılar yapacağına inandığım Halil Yücel’in Kore Gazileri ile ilgili başlayan araştırması tek tek ele alındığında, her biri kendi güzelliğinde ve özelliğinde Zile kültürünün, mihenk ve pırlanta taşlarıdır.

 

 

Bu çalışmalar, eserler, kendiliğinden olmadı, bir sevda, bir memleket sevgisi, bir ideal uğruna yapıldı.

Bu saydığımız kişiler dergilerde, gazetelerde, sanal ortamda yazarak, kitap, dergi, bülten çıkararak, sempozyumlarda, panellerde tebliğ sunarak, internet ortamında Zile siteleri açarak, televizyonlarda kültür programlarında yer alarak Zile kültürüne değişik boyutlarda katkılarda bulunmuşlar ve bulunmaya devam etmektedirler.

Araştırmacılık, öyle bir çalışma öyle bir sevdadır ki hiç çekinmeden emeklerini, maddiyatlarını, zamanlarını, sağlıklarını ortaya koyarlar. Kimseden bir beklentileri yoktur. Ancak az da olsa gönül ister ki Zile için, Zile kültürü için  fedakârca yapılan bu çalışmaları, hemşehrilerimiz az da olsa takdir etsinler, ilgi ve emeğe, yapılan işe saygı göstersinler. Vurdumduymazlık içinde olmasınlar. İstenen ve beklenenler çok şey değildir.

Yukarıda saydığımız araştırmacıların her biri ayrı kulvarda çalışmalar yapmaktadır. Bazen de aynı konulardaki çalışmalar ister istemez çakışmaktadır. Bu da doğaldır. Her bir araştırmacının huyu husu, davranışı,  hayata bakışı, dünya görüşü, davranışları, araştırmacılık yöntemi, birbirine bakışı farklıdır. Bunu da kabul etmek gerekir.

Heykeltraş ve Ressam Cahit KOÇÇOBAN ve Kınalı Ali Heykeli / Zile - Mayıs 2005

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

 

Sanal ortamda araştırmaların, yazıların, araştırılan bilgilerin yayınlanması farklıdır; kitap haline getirilecek bilgilerin derlenmesi, kitapta yer alacağı için önceden yayınlanmaması farklıdır. Bu durumdaki bilgilerin yayımlanmasına kadar paylaşıma sunulmamasına da saygı duyulmalıdır.

Kitap çıkarmak, dergi bülten yayımlamak, süreli yayınlara yazı hazırlamak zor ve fedakârlık isteyen hususlardır. Yukarıda saydığımız isimlerin bir kısmı emekli, bir kısmı aktif olarak çalışmakta, ev geçindirmektedir.  Resmî ve gerçek işinin dışındaki boş zamanlarında ancak bu çalışmalara vakit ayırabilmektedirler. Bu sebepler ve başka faktörler de dikkate alındığında, bir takım çalışmaların kitap haline gelememesi normaldir. Bu, araştırmacılık için de bir ölçü değildir.

 

İstimlâk Alanına Pazarlar Kurulur Panayırlarda...

Nurhan Buhan GİRGEÇ ve Bekir AKSOY, Ayşe ATALAR Resim Sergisi'nde.

Fotoğraf : Çağıltı Dergisi - Yıl : II, Sayı : 15, Aralık 1962 / Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 12.04.2007 Ankara (Sağda)

 

Araştırma  çalışmalarında, alıntı yapılan çalışmaların sahiplerine, emeğine saygı ve telif hakları bağlamında kaynak gösterilmesi asıl ve etik olandır. Bunun yanında özel durumlarda özel izin alınması da yine her şeyden önce emeğe saygıdır.

Bugüne kadar yayımlanan, sanal ortamda okuyucunun ilgi ve bilgisine sunulan araştırma ve diğer yazıların hepsini, büyük bir Zile meyve bahçesi olarak düşünürsek, her bir bilgi, resim, çalışma, bu bahçenin farklı meyveleridir. Yediden yetmişe Zileli veya başkaları kendisine yarayan, ilgi duyduğu bilgilerden yararlanacaktır. Biri için önemli olan bir bilgi diğeri için önemsiz olabilir.

 

Heykeltıraş Yunus TONKUŞ

 

Yapılan araştırmalarda, çalışmalarda, yayımlanan yazılarda eksiklikler, hatalar, tartışılacak hususlar mutlaka vardır. Olmaması söz konusu değildir. Bu gibi durumlarda asıl olan büyüklerden  yol gösterici, yapıcı olmaları, küçüklerin de büyüklerine karşı saygı çerçevesinde fikirlerini ve katılmadıkları hususları iletmesi, hiç kimsenin alınmaması, gerekirse medenice konunun tartışılması ve doğruların bulunması asıldır.

Zira bu çalışmaların amacı Zile kültürüne hizmettir. Diyalog eksikliğinden, yanlış anlamalardan kaynaklanan zaman zaman kırılganlıklar, kızgınlıklar, alınganlıklar ortaya çıksa da bunlar aşılmalıdır. 1960’lı yıllardaki kültür çalışmalarındaki birliğin, bugün için var olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Burada bir tespit yapıyoruz.

Siz sevgili Zileli hemşehrilerimiz, dostlarımız, yukarıda isimlerini saydığımız  araştırmacıların hemen hemen hepsini ya yakından ya uzaktan tanıyor ya da ismini duymakla beraber yazılarını, çalışmalarını okuyup kendisini tanımıyor olabilirsiniz. Veya ne kendilerini tanıyor ne de çalışmalarını bilmiyor olabilirsiniz. Veyahut  hiçbir yazısını araştırmasını okumamış olabilirsiniz. Yine ismini verdiğimiz bu araştırmacılardan bir kısmını sever sayar, bir kısmına dudak büker, beğenmeyebilir, bir kısmına da çeşitli sebeplerle  kızabilirsiniz.

 

Ressam Nihat AKYUNAK / «Restaurant Kerem'de yemek yiyen bir turist kafilesi, Girne 1981»

1964 - İstanbul / Kroki: Karton üzerine çini mürekkebi - 24 x 34 cm (Sağda)

 

Ancak hiç kimse, gerek yukarıda isimlerini verdiğimiz Zile kültürüne emek verenleri ve gerekse burada saydığımız araştırmacıların Zile kültürü ile ilgili araştırmalarını, çalışmalarını, çıkardığı kitaplarını, dergilerini, bültenlerini, tebliğlerini, yazılarını, internet sitelerini, kısaca bu yollarla Zile kültürüne, Zile kültürünün gün yüzüne çıkmasına olan katkılarını, göz nuru emeklerini yok sayamaz. Hakkı da yoktur kimsenin.

Genel olarak araştırmacı kişiler, çalışmalarının yayımlanmasında haklı olarak ilgisizlikten yakınmaktadır. Marifet iltifata bağlıdır gibi bir söz var. Ancak herkesten de ilgi bekleyemezsiniz. Ancak “Sezar’ın hakkını Sezar’a veriniz”. Ya da “Yiğidi öldür hakkını yeme” atasözlerini de kimse unutmasın diyoruz.

 

 

Yukarıda Zileli araştırmacıların kısa çalışmalarından bahsederken kendimizden bahsetmedik.

Her ne kadar araştırmacı geçinmekle, daha bir kitap bile yayımlamadığımız yönünde eleştirilsek de 1991 yılından beri Zile Postası ve Özhaber Gazetelerinde, İstanbul Tokat Kültür Haber, Tokat Valiliği Kültür Araştırma, Osmanlı Arşivleri , Sorgun Sıla dergilerinde yayımlanan araştırma yazılarımızı, sempozyum, panel, kurultay bildirilerimizi, ulusal ve Zile tv’deki kültür programlarımızı, bugün tartışılan hususları yıllar önce gündeme yazdığımızı, Zile ile ilgili ilk defa gün yüzüne çıkardığımız hususları, Zileli hemşehrilerimin, okuyucuların takdirine bırakıyoruz.

 

 

Mesleği gereği bütün Türkiye’yi gezen, yine görevi gereği bırakın hafta içini, hafta sonu dahi görevi ile ilgili çalışmak zorunda kalan, çok az boş zamanı olan, bu boş zamanlarını Zile için kullanan ve yıllık iznini her yıl Zile’de geçiren bu satırların yazarına  eleştiride bulunurken, yukarıdaki hemşehrilerimiz için istediğim hususların da göz önünde bulundurulmasını istiyoruz.

 

M. Ufuk MİSTEPE'ye Zile'ye yaptığı hizmetlerin unutulmaması anısına
Ebrû Sanatçıları Gülten ve Haydar ÇUHADAR ile Ressam Mehmet SEZEN'in hediye ettiği tablolar.

Fotoğraf : F. Saliha MİSTEPE - 23.10.2008 TMO Güvercinlik Lojmanları Ankara

 

Biz burada özel isimler vererek, kimseyi hedef almadan, durum tespiti yapmaya, Sezar'ın hakkını Sezar’a vermeye çalıştık. Zile kültürüne emek verip yaşayanlardan unuttuklarımız da vardır. Onlardan özür diliyor emeklerine saygı duyuyoruz.

Biz yukarıda  bir durum tespiti yaparak, genel çerçevede  düşüncelerimizi yazdık. Bu düşüncelerimize katılır veya katılmazsınız. Haklı olarak ilgisizlikten, kültürde bölünmüşlükten yakınan arkadaşlarımıza, duyarlı hemşehrilerimize sesleniyor ve soruyoruz:  Sizler bu konularda ne diyorsunuz?

Buyurun söz sizlerde…

                                                                                                         Bekir ALTINDAL

 

Araştırmacı Bekir ALTINDAL

İstanbul

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR