ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 30 Haziran 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

EŞRAF-I ÜNYE'NİN
GARABETİ

Makale : Yahya Cumhur TAPÇI
(http://www.unyem.com/news_details.asp?News=464)
yctapci@mynet.com

EŞRAF-I ÜNYE’NİN GARABETİ

            Eşraf : Şerefliler, ileri gelenler anlamında kullanılmaktadır dilimizde, edebiyatımızda. Özellikle Ünye’de oturup veya Ünyeli olup da vefat edenlerin selalarında “Ünye eşrafından, …” diye devam eden ilânlar verilir; ölen kişinin Ünye’de önemli bir kişi olduğu vurgulanmaya çalışılır. Eşraftan olmak ve eşraf kelimesinin mucibince amel etmek ise önemli bir vakıadır kendini bilenler için. Ancak, kelimelerin anlam hükmü kalmamış, çok ucuza kapatılır olmuş günümüzde. Hâl böyle olunca ortaya  gariplikler çıkıveriyor.

            Her sözün gereği yerine getirilmeli!

            Kim bugüne kadar verdiği sözü yerine getirdi ki? İşte bu bir garipliktir. Ancak günümüzde gariplik olarak değil, alışılagelmiş bir durum olarak algılanmakta ve hiç kimse bu durumdan rahatsız olmamaktadır.

İstanbul'daki Ünyeli İşadamlarımızdan Fahri ÖZTÜRK 2. Kez
Festival Ağalık Kemeri'ni Belediye Başkanı Necip AVCI'dan Alıyor

            Eşraf; yerel bazda, bir yerin ileri gelenleri, sözü dinlenen, aydın, o yörenin yönlendiricileri, vs. gibi anlamları olan bir kavramdır ve böyle olmalı değil midir? Ünye’de ölüm ilânlarında eşraftan olanlar sağlıklarında eşraf olmalarının gereğini yerine getiriyorlar mı?

            Ünye’de eşraf var mı? Kendini eşraftan görenler eşrafın ne anlama geldiğinin farkında mı? Şöyle de sorabilirim : Eşraf, yıllardır Ünye yok edilirken neredeydi? Ünye’nin tarihi mekânları, turistik yerleri ortadan kaldırılırken neredeydiniz? Ünye’nin nüfusu hızla büyürken, yoğun göç alırken, ileride Ünye nasıl olur, bunun için nasıl bir önlem almalıyız, ne tür çalışmalar yapmalıyız, Ünye için ne tür projeler üretmeliyiz dediniz ve yaptınız?


Fotoğraf : Murat YILMAZ

            Yerel yönetime getirdiğimiz Belediye Başkanları'nı hangi yönde eleştirdiniz, fikir verdiniz, uyardınız?

            Ünye eşrafı Ünye’yi terk etti. Sonra, eski Ünye hatıralarıyla kendini avutmaya çalışıyor. Ünyeli olanlar, kendini Ünyeli hissedenler, Ünye’yi sevenler, Ünye için bir şeyler yapmalı değil mi? Kuru kuruya Ünye’yi sevmek Ünye’ye ne fayda sağlayacak?

            Bakınız, Ünye’nin bugün hitap ettiği nüfus yüz bini bulmuştur. Buna rağmen Ünye’nin okullarının sayısı - İlköğretim okulları hariç - nüfusu otuz, otuz beş bin civarındaki kadar. Ünye’ye yıllardır ikinci, hattâ üçüncü lise yapılması gerekirken, ikinci lisenin yapılması iki yıldır sürüncemede kalmış, sahip çıkan yok. Ünye Halk Kütüphanesi'nin durumu içler acısı. Kültürlü bir toplum istiyoruz ama bunu sağlamak için kılımızı kıpırdatmıyoruz. Bizi idare edenler biz çok konuşuyoruz diye belki sesimizi kesmeye bile çalışır. Ama biz Ünye için her türlü fedakârlığa hazırız. Yeter ki Ünye’nin önü açılsın, Ünye için bir şeyler yapılsın.

            Ünye’nin tarihî evleri yok oldu gitti. Kalanlara bile sahip çıkmıyoruz. Kim sahip çıkacak peki bu ata mirası tarihî evlerimize? Safranbolu evlerinden daha değerli, kaliteli bulunan bu evlere Ünyeli olmayan fakat bu işi bilen insanlar paha biçemiyor ve belki de bu durumlarına bizden daha fazla üzülüyorlar. Peki bizim eşrafımız ne yapıyor, ne işle iştigal ediyor?

Fotoğraf : Cem O. Kıraç

http://www.geocities.com/colosseum/loge/5795/monachus.html

            Fok fok'ta bir zamanlar fok balıkları yaşarmış. Peki yeniden fokları burada yaşatamaz mıyız? Eskiden biz Kale’ye haftada iki, üç gün yürüyerek gider gelirdik; şimdi haftalık turlar düzenlenemez mi? Tarihî evlerimiz, restore edilip kütüphane, kafe, misafir evleri, … gibi sosyal hayata dahil edilemez mi? Bir, Ünye Müzesi haline getiremez miyiz bir kaçını?

Fokfok ve Dikilitaş Kayalıkları
 Ünye/1972 (Turist ve M. Ufuk MİSTEPE)

Fot. : İsviçreli Turistin Eşi Tarafından Çekildi.

            Bunları çok çoğaltabiliriz. Ancak bugünden tezi yok, her Ünyeli kendini bu konuda sorumlu tutmalı, Ünye için bir şeyler yapmalıdır.

            Dünyanın dört bir tarafında bulunan Ünyeliler, bu durumdan hepimiz sorumluyuz. Ünye’yi bu bataktan kurtarmalıyız. Ünye tarihî, kültürel ve turistik önemi bulunan bir şehirdir; bu özelliğini yeniden kazandırmak için el ve gönül birliği yapmalıyız. Eşrafa da bu yakışır. Eşraftan olmak kolay değil!

 

            ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 02 Eylül 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

 

Ünye İçin Ne Yaptın/Yapabilirsin?

Makale : Yahya Cumhur TAPÇI
http://www.hizmettv.com.tr/read_article.php
(Eğitimci - Şâir - Yazar) yctapci@mynet.com

Ünye İçin
Ne
Yaptın/Yapabilirsin?

Yeşil ve şirin Ünye, lâkabın vardı senin,
Aklı burda kalırdı, seyahate gelenin.

            Kimileri fikir üretir, kimileri de iş yapar. Bunu siz, "kimi lâf üretir; kimi de icraat yapar" diye de söyleyebilirsiniz. İster öyle deyin ister böyle. İşin doğrusu herkes bir şeyler düşünmeli ve yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmalıdır.

Sayın M. Ufuk MİSTEPE
Geçmişten günümüze, mesleğimize ayrıca İnternet Gazeteciliği
ile Ünye'nin tanıtımına, sosyal ve kültürel hayatına katkılarınız anısına,
Teşekkürlerimizle...


28.07.2007 / Ünye Gazeteciler Cemiyeti

Lâf üretip dururuz, bize icraat gerek,
Hamuru yoğurmadan, yenilir mi hiç börek?

            Yöneticiler ile yönetenler arasında eğer iyi bir iletişim varsa işler çok iyi gider. Yönetilen kızar, öfkelenir, yapılan işleri beğenmez, az bulur, yanlış bulur, iyi konuşur, kötü konuşur. Bu kişi yönetici olmadığı için her istediği hemen olsun ister. Bazen öyle şeyler ister ki; yöneticinin zıvanadan çıkması hiç de zor değildir. Ancak yönetenler, çok sabırlı olmak zorundadırlar. Kızmamalıdırlar. Haksızlığa uğrasalar bile öfkelenmeden işin doğrusunu güzellikle anlatmak zorundadırlar. Öyle de olmalı.

Ünyeliler Grubu'na Ü-STP'nin Gelişim Süreci Anlatılıyor.

Dilek Pera Restaurant - 09.06.2007 İstanbul

            Şeyh Edebalı’nın Osman Beğ’e vasiyetini hatırlatırım. Yönetici bunları bilecek. Bu yönetici; ister en üst seviyedeki yönetici olsun, isterse en alt seviyedeki, değişmez. Çünkü en alttaki en üsttekini temsil etmektedir.

            Bu köşede Ünye için çok yazılar yazdım. Yazmaya da devam edeceğim. Eğitimci olduğum için, kültürel alanda Ünye’de neler yapılabilir konusunda kafa yordum. Bunlarla ilgili projeler hazırladım ve yapabileceğine inandığım kurum ve kişilere dosya halinde sundum. Sağ olsunlar bu dosyayı alanlardan birkaç kişi ne yapabiliriz diye sordu. Başka bir şey de olmadı.

Ünyeliler Grubu Yahya Cumhur TAPÇI'nın
Belediye'miz Desteğiyle Tertiplediği Festival Öncesi Yunus Emre Etkinlikleri'ne İştirak Etti.

Mevlid-i Şerîf Öncesi Yahya Cumhur TAPCI Yunus'u Anlatıyor.

Ünye Medyası Her Zaman Olması Gereken Yerde - 26.07.2007 11:21
Ünyeliler Grubu Yunus Emre (Şehnuz) Türbesi Önünde.

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 26.07.2007 11:46

            Sonuç olarak bu projeleri Ünye Belediyesinin ellerine teslim ettim. Bundan sonra da; projelerin bir an önce faaliyete geçirilmesi için Sayın Başkan'ı sürekli rahatsız ettim. O da bu projeleri ilgili birimlere havale ederek gereğinin yapılmasını istedi. Ben her türlü desteği vermeğe hazırdım. Bu konularla fazla ilgilenmem birilerinin aklına, benim aklımda olmayan, çok şeyleri getirebileceğini de düşünerek kimseden bir beklentimin olmadığını, ileride Belediye Başkanlığına, Milletvekilliğine falan da adaylığımın söz konusu olmadığını sık sık hatırlatma gereği duydum, duyuyorum. Çünkü bu devirde hiç kimse karşılıksız hiç bir iş peşinde koşmaz olmuş. Benim menfaatim, sadece güzel bir geleneğin oluşmasına vesile olmak olur, bu kadar! Bundan da gurur duyarım.

            "Ne oldu peki bu projelerin neticesi?" diye soracaksınız tabi :

            Çok önem verdiğim; Ünye’yi Türkiye’ye ve Dünya'ya tanıtacak, ileride Ünye’yi cazibe merkezi haline getirebilecek, festivallere kültürel ağırlığını koyacak Yunus Emre Etkinlikleri içinde : Şiir yarışmaları, şiir dinletileri, tasavvuf musikisi konseri, Türkiye Satranç Turnuvaları gibi konularda, ilgili kurumu biraz fazla sıkıştırmış olmam hasebiyle, bu sevgili kardeşlerim kendilerini şikâyet etmiş olduğumu düşünerek bana küsmüşler ve projeyi rölantiye almışlar. Küsmekle bana ne yapabilirler ki? Ünye’ye yaparlar ne yaparlarsa. Bu projeler benim projelerim değildir. Ben patent peşinde değilim. Bunlar, Ünye için düşündüğüm projelerdir ve Ünye için bir şeyler yapılsın istiyorum.

Yunus Emre Türbesi'nde Şehnuz'un Sandukası

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE  - 26.07.2007 12:44
Yunus Emre Türbesi'nin Dıştan Görünüşü

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 26.07.2007 12:45

 

            Kısaca Düşüncelerim :

            1 - Yunus Emre Etkinlikleri : Şiir yarışmaları, tasavvuf musikisi konseri, pilav ve Kur'an ziyafeti, şiir dinletisi, türbe ziyareti.

            2 - Hattat Mustafa Râkım Efendi Parkı, anıt düzenlemesi (Ünye taşı üzerine Râkım hattı yazıları, kısa biyografisi, Hat yazı sergisi, M. Râkım Efendi Hat San’atı Konferansı).

            3 - Minyatür Ünye ( Kalabuzu, Kadılar Yokuşu, Eski Büyük câmi, Cumhuriyet Meydanı, Hamidiye, Çömlekçi, vs.).

            4 - Ünye’deki türbelerin mezbelelikten kurtarılması.

            5 - Sadece Ünye için, bir Ünye Kurultayı (!)

            Ben birilerini rahatsız ediyorsam kendim için etmiyorum. Ünye, tarihî geçmişi çok eskiye dayanan bir yerleşim merkezidir. Fakat son otuz yıldır ileriye değil geriye gitmektedir. Ben eski Ünye’yi arıyorum; eskimiş Ünye’yi değil. O halde; eğitimcisi, memuru, mimarı, mühendisi, kendini aydın gören herkes; odası, borsası, derneği, partisi Ünye’ye sahip çıkmalı ve Ünye için fikir üretmelidir.

Ü-STP'nin Tanıtım Amaçlı Bastırdığı İlk Broşür - Sponsor ve Tasarım : A. Selim TUNCER

            Belki, yöneticilerimiz de bizim düşündüklerimizi düşünmüşlerdir, belki de plânlarında vardır. Ama biz yokmuş gibi düşünelim. Böylece çok farklı ve güzel projeler ortaya çıkacaktır. Bunlardan güzel ve uygulanabilir olanları hemen icraata sokarak işe koyulmak gerekmektedir. Alınacak, gücenecek ne var ki?

            Yukarıdaki görüşlerime katılıp katılmamakta tabiî ki herkes serbesttir. Ancak, daha farklı ve daha güzel projeler, çok kısa zamanda, kültürel manâda Ünye’yi ayağa kaldıracaktır.

       
"Yaşanabilir Bir Ünye" Projesi Lideri M. Ufuk MİSTEPE'nin Ünyeliler Grubu Üyeleri'ne Gönderdiği Tebrik Mesajı

            Kızarak ve küserek makamlarda hizmet edemezsiniz.

Bu güzel beldemizde, mala mülke mi taptın?
Ünye bizim şehrimiz, onun için ne yaptın ?
11.04.2007

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR