ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 02 Haziran 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

ÇELİK GÜLERSOY
BİR  KÜLTÜR
VE SANAT ELÇİSİ

Gönderenler : Yüksel ŞEN - Reha ARIN
(Araştırmacı - Gazeteci - Emekli Bankacı - Şâir)


http://www.turing.org.tr/eng/celikgulersoy/05.htm

ÇELİK GÜLERSOY
BİR  KÜLTÜR VE SANAT ELÇİSİ
(Çelik GÜLERSOY'a ait yaşam öyküsü ve yazılar,
S
ayın Reha ARIN Beyefendi tarafından gönderilmiştir.)

Avukat - İdareci ve Yazar


http://www.turing.org.tr/eng/celikgulersoy/04.htm

            1930 yılı 23 Eylül’ünde, Jandarma Komutanı olan babasının Doğu hizmetini yapmakta olduğu Hakkâri’de doğdu. Babası Kd. Yzb. Akif Bey, İstanbul kökenli olup, Ünye’ye tayinlerinden sonra kadılar ve müftüler vermiş olan Müftüoğulları Ailesi'ndendir. Annesi Münevver Hanım, Erzurumlu’dur.

            1930 yılı 23 Eylül’ünde, Jandarma Komutanı olan babasının Doğu hizmetini yapmakta olduğu Hakkâri’de doğdu. Babası Kd. Yzb. Akif Bey, İstanbul kökenli olup, Ünye’ye tayinlerinden sonra kadılar ve müftüler vermiş olan Müftüoğulları Ailesi'ndendir. Annesi Münevver Hanım, Erzurumlu’dur.

            Aile, 1933 yılında Cumhuriyet’in 10. yılı kutlama şenlikleri sırasında İstanbul'a geldi. Bir yıl Kariye Câmii yakınında, 1934'den sonra ise Yıldız'da oturuldu.

            Çelik GüLERSOY, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da yaptı. Beyoğlu Erkek Lisesi’ni birincilikle, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni iyi derece ile bitirdi. L959 – 60’da askerlik görevini yaptı.

            Öğrenimi sırasında girdiği Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun çeşitli kademelerinden sonra, 1961'de Hukuk Müşaviri, 1966’da Genel Müdürü oldu. Bu kuruluşu reorganize ederek, ülkenin ihtiyaç duyduğu bir çok hizmetleri kazandırdı. Yurt dışında turizm ve trafik konferanslarına ve kongrelerine katıldı. Bu konularda Türkiye'nin ilk bilimsel kaynaklı etütlerini yayımladı. Dünya’da üye sayısı çok sınırlı olan Turizm Bilimsel Uzmanları Uluslararası Derneği’ne (AIEST) ve Uluslararası Turizm Akademisi’ne (Monaco) üye seçildi.


http://www.turing.org.tr/eng/celikgulersoy/02.htm

            Turizm ve kültür çalışmaları dolayısı ile kendisine Türk Kültür Bakanlığı’nca 1979’da "Şeref Plâketi", 2000'de Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 1976'da İtalyan Cumhurbaşkanı tarafından “Cavaliére” ve 1980’de Fransız Cumhurbaşkanı’nca "Ulusal Takdir" nişanları verildi.

            1979 yılında, "Kapalı Çarşı’nın Romanı" adlı eseri, Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazanmıştır. Boğaziçi Ü'niversitesi, Karedeniz Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından, Fahrî Doktorluk unvanı verilmiştir.

         Ayrılış...

  Biz de, birer pervâneyiz
  Yaşam boyu dönüp duran.
  Bir ışıktır, bizi çeken
  Ya bir güzel, ya bir umut.

  Onlar, ama bir seraptır,
  Lambanın camıysa, gerçek.
  O kızgın parıltıya
  Kanadımız değer değmez
  Kısa süren tüm hevesler,
  O an hemen sona erer.
  Kanatlar toprağa düşer.

  Belki sadece bir umut
  Ruhumuz semâya mı çıkar?
  Ama, orada kalır mıyız?
  Erir gideriz uzayda.

  Aşağıda kalan dünya
  Uzaklaşır, uzaklaşır.
  Bir ömür masalından
  Öbür pervânelere
  Zayıf ve kırık-dökük
  Böyle birkaç sözcük kalır.
.
                         Çelik Gülersoy
                   AYRILIŞ / ŞİİRLER, s. : 5, 1996

            30 yıldır İstanbul Tarihi üstüne yayınlar yapmaktadır. 1970’lerde, bir seri halinde, şehrin semtlerinin yüzyıllar boyunca fizyonomi değişikliklerini saptayan gravür ve resim materyalini, semtlerin tarihçeleriyle beraber yayımlamaya başlamış, ikinci bir dizi halinde ise Türkiye'den bahseden birkaç ünlü Batı eserlerini ilk defa olmak üzere dilimize kazandırarak, bunların başlarına, yazarlarının kimliğine dair etütler yazmıştır. Üçüncü dizi, bugüne kadar yazılmamış olan semtler ve önemli yapıların monografilerinin yazımıdır. Bu seride, Kapalı Çarşı’nın, Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları’nın, Göksu'nun, Sultanahmet Câmii’nin ve Hidiv Kasrı'nın ilk kez yapılmış etütleri yayımlanmıştır.

            1979’dan sonra, İstanbul'un tarihî korularının.bakımını ve içlerindeki köşk ve kasırların restorasyonunu ve Sultanahmet, Edirne Kapısı ve Safranbolu’da önemli sokakların onarımını gerçekleştirerek, bunların oteller ve çay salonları halinde halka  açılmasına öncülük etmiş ve geniş çevrelerin takdirini kazanan, yerli ve uluslararası ödüller alan örnekler ortaya koymuştur.

 

İSTANBUL
ÖNEMLİ BİR DOSTUNU YİTİRDİ
1930 - 2003

Makale : Nezih BAŞGELEN
http://www.gulersoy.net/print.php?nid=258


http://www.turing.org.tr/eng/celikgulersoy/07.htm

İSTANBUL
ÖNEMLİ BİR DOSTUNU YİTİRDİ
1930 - 2003

            İstanbul birbiri peşine sıhhatleştirilip halka açılmış yeşil alanlar, onarılıp fonksiyon verilmiş tarihsel yapılar, kültür alanında nice olumlu yankılar yaratmış çalışmaların ardında, sessiz sedasız işine bakmış, üretmiş bir kültür adamı... Yıllar boyu iğne ile kuyu kazar gibi kendini yetiştirmiş, birkaç bilim ve sanat dalında kaynaklara inecek kadar uzmanlaşmış ve derinleşmiş, turizm, hukuk, edebiyat, şehir ve sanat tarihi üzerine birçok özgün eserler vermiş araştırmacı - yazar... Daha öğrencilik çağlarında çalışmaya başladığı ulusal bir kuruluşu, saplanıp kaldığı dar hendeseden çıkarıp, reorganize etmiş ve uluslararası çapta üne kavuşturmuş, didinerek, çırpınarak dış piyasadan iş kopararak, kaynak yaratmış ve bugünkü sonuçlara ulaşılmasını sağlamış çok yönlü bir yönetici. Tabiatı ve tarihi çevreyi değerlendirmenin ve sanatı halka sunmanın (eğitici) kutsal bir iş olduğu inancıyla çalışmış, içi sevgiyle dolu bir gönül adamı. Doğu-Batı değerler içinde Türk-İslam karakterini yitirmeden başarılı sentezler ortaya koymuş bir öncü... Bütün olanaklarını İstanbul’un güzelleşmesi, eski ve asıl değerlerine kavuşması için seferber etmiş, doğaya tutkun bir İstanbul aşığı: Çelik Gülersoy Cumhuriyet aydınlığının bu değerli anıt ismini 6 Temmuz 2003 günü pençesine düştüğü pankreas kanserinin amansız ve çaresiz sonucu olarak kaybettik. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli değerlerinden biri olan Çelik Gülersoy’un yaşamı İstanbul ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile özdeşleşmişti. Yaşamının kısa geçmişine ve başlıca evlerine bakarsak şunlar söylenebilir:

            23 Eylül 1930’da, Jandarma Komutanı olan babasının Doğu hizmetini yapmakta olduğu Hakkâri’de doğdu. Babası Kd. Yzb. Akif Bey, İstanbul kökenli olup Ünye’ye tayinlerinden sonra kadılar ve müftüler vermiş olan Müftüoğulları Ailesi'ndendir. Annesi Münevver Hanım, Erzurumlu'dur.

            Babasının dahil dahil olduğu Müftüzadeler, nesiller boyu Ünye’ye kadılarını ve müftülerini yetiştirmiş olan bir ailedir, Çelik Bey’in dedesi, son müftü Abdülhamit Efendi genç yaşında ölünce, eşi yeni bir kocaya varır. Üvey baba Akif Efendi’yi askeri okula yazdırarak evden uzaklaştırır. Her hafta ve ay izine geldiğinde, eline üç-beş kuruş sıkıştırarak “bunu filanca mallarına karşı say” diyerek çocuğun mâmelekini eritmeye koyulur. Fakat tabii bu çözüm menkul mallar için geçerli olacağından, arazi ve binalar halen Ünye’de Abdülhamit Efendi adına kayıtlıdır.

            Aile, 1933 yılında Cumhuriyetin 10. yılın kutlama şenlikleri sırasında İstanbul’a geldi. Bir yıl Kariye Camii yakınında, 1934’den sonra ise Yıldız’da oturuldu.

            Çelik Gülersoy, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da yaptı. Beyoğlu Erkek Lisesini birincilikle, İstanbul Hukuk Fakültesini iyi derece ile bitirdi. 1959-60’da askerlik görevini yaptı.

            Öğrenimi sırasında girdiği Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun çeşitli kademelerinden sonra, 1961’de Hukuk Müşaviri, 1966’da da Genel Müdürü oldu. Bu kuruluşu reorganize ederek, ülkenin ihtiyaç duyduğu bir çok hizmetleri kazandırdı. Yurt dışında turizm ve trafik konferanslarına ve kongrelerine katıldı. Bu konularda Türkiye’nin ilk bilimsel kaynaklı etüdlerini yayınladı. Dünyada üye sayısı çok sınırlı olan, Turizm Bilimsel Uzmanları Uluslararası Derneğine (AIEST) ve Uluslararası Turizm Akademisine (Monaco) üye seçildi.

            Turizm ve kültür çalışmaları dolayısı ile, kendisine Türk Kültür Bakanlığınca 1979’da “Şeref Plâketi”, 2000’de Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 1976’da İtalyan Cumhurbaşkanı tarafından “Cavaliere” ve 1980’de Fransız Cumhurbaşkanınca “Ulusal Takdir” nişanları verildi.

            1979 yılında, “Kapalı Çarşının Romanı” adlı eseri, Simavi Vakfı Sosyal Bilimler ödülünü kazanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından, fahrî doktorluk ünvanı verilmiştir.

            30 yıldır İstanbul tarihi üstüne yayınlar yapmaktadır. 1970’lerde, bir seri halinde, şehrin semtlerinin yüzyıllar boyunca fizyonomi değişikliklerini saptayan gravür ve resim materyalini, semtlerin tarihçeleriyle beraber yayınlamaya başlamış, ikinci bir dizi halinde ise, Türkiye’den bahseden birkaç ünlü batı eserlerini ilk defa olmak üzere dilimize kazandırarak, bunların başlarına, yazarlarının kimliğine dair etüdler yazmıştır. Üçüncü dizi, bugüne kadar yazılmamış olan semtler ve önemli yapıların monografilerinin yazımıdır. Bu seride, Kapalı Çarşı’nın, Dolmabahçe ve Çırağan Saraylarının, Göksu’nun, Sultanahmet Camiinin ve Hıdiv Kasrı’nın, ilk kez yapılmış etüdleri yayınlanmıştır.

            1979’dan sonra, İstanbul’un tarihî korularının bakımını ve içlerindeki köşk ve kasırların restorasyonunu ve Sultanahmet, Edirnekapısı ve Safranbolu’da önemli sokakların onarımını gerçekleştirerek, bunların oteller ve çay salonları halinde halka açılmasına öncülük etmiş ve geniş çevrelerin takdirini kazanan, yerli ve uluslararası ödüller alan, örnekler ortaya koymuştur.

ÇELİK GÜLERSOY’UN YAŞAMINDA
KİLOMETRE TAŞLARI


http://www.turing.org.tr/eng/celikgulersoy/01.htm

            1959 : - “Tabiatı Koruma” broşürünün yayımı. Bu konuda, yabancı kaynaklara dayalı ilk etüt.

            -Askere gidiş.

            1960 :   - Genelkurmayın Harp Tarihi Dairesinde geçen bir yıllık hizmette, yazgı’nın açtığı kapılar :   27 Mayıs hakkında resmi bir kitabın yayımı için kurulan 3 kişilik heyette, generallerle, yedek teğmen Gülersoy’un görevlendirilmesi.
            - Askerlik dönüşü. Avukatlık stajı. Kurumda yeni bir çalışma dönemi.

            1961 :   - Yabancı dillerde kaynaklara dayanan, Türkiye’nin ilk bilimsel turizm etüdünün yayımlanması: Sosyal Turizm.
            - Yurt dışı gezilerinin ilki. ilk uluslararası konferansa gidiş. (Trafik Hukuku, Perugia)

            1962 :   - Aynı niteliklerde 2. etüd: Seyahat Acenteliği

            1964 :   - Aynı niteliklerde 3. etüd: Türkiye’nin Turizm Propagandası.

            1965 :   - Gravür ve fotoğraflarla “İstanbul Arşivi”nin kurulmaya başlaması.
            - Ulusal ve eski bir kuruluş olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun reorganize edilmesi. Müdürlüğe tayin. Tüzüğünün değiştirilmesi. Personel kadrolarının ıslahı. Yeni Merkez binasının satın alınması (Şişli Meydanı, 364)

            1966 :   - Dört dilde İstanbul Rehberlerinin ilk yayımına başlanması. İstanbul’un bir Türk tarafından yazılmış ve şehri Türk gözü ile veren, 4 aynı dilde rehberlerinin ı 5 yıl devamlı satışta tutulması hizmetinin, başlangıcı.
            - Türkiye’de ilk kez, müzelerin ve ören yerlerinin “yabancı dillerde- ve renkli baskılı” rehber-kitaplarının Kurumca yayımına başlanması. Bunlarla, bir “Türkiye Kitaplığı” dizisi meydana getirilmiştir.

            1967 :   - İstanbul yollarına, Türkiye’de ilk kez, trafik yön levhalarının konulması. (Hollanda örneklerine göre).
            - Türkiye’de ilk kez, yabancı dil ve tamir bilen şoförleri ile, “yol yardım araçlarının” servise konulması.
            - Müzelere ve arkeolojik kazılara her yıl yardımların başlatılması.

            1968 : - Tarih ve sanat konulu yıllık konferanslar dizisinin başlatılması.
            - Türkiye’de ilk kez şehir girişine (Karayolu) bir Enformasyon bürosunun yaptırılması ve 4 dilde hizmete sokulması.
            - Müze etiketlerinin ilk kez yabancı dillerde bastırılarak konulmaları.

            1970 :   - “Türk Toplumu ve Turizm” etüdünün türkçe ve ingilizce baskılarının yayımı.
            - “Trafik Sorunumuz Üstüne Düşünceler” yayımı.

            1971 :   - Kuruma, büyük boyutta bir gelir ve Türkiye’ye de önemli çapta bir döviz kaynağının kazandırılması: Değiştirilen ve kolaylaştırılan triptik rejimi. Bunun için Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile mukavele imzası.
            - “Çağlar Boyunca İstanbul Görünümleri”. I. (Köprü ve Galata) etüdü yayımı.

            1972 :   - “İstanbul’u konu alan ünlü yabancı eserler” dizilerinin yayımına başlanması. Türkiye’de ilk kez, Lamartine, Gautier ve Nerval gibi yazarların tanıtılması.
            -”Korunması Gereken Boğaziçi” sergisinin açılması ve kataloğunun yayımı.

            1973 :   - İstanbul, a travers les Èpoques: II (Tophane-Kabataş) etüdü yayımı (Milano).

            1974 :   - İstanbul’da Kariye Müzesi ilk yardımların ve çevresini düzenlemenin başlangıcı.
            - İlk Kariye etüdünün 3 dilde yayımı.
            - Yeni ve yüksek gelirin yol açtığı bir kriz: Dr. Eczacıbaşı ve ekibi ile 3 yıl süren ihtilaflar, ihbarlar, davaların başlaması.
            - Ankara-İstanbul karayolu üzerinde Bolu’da Koru Otelinin (ilk küçük şekli ile) satın alınıp, 1977’de genişletilmesi. (Yangın sonucu).
            - Safranbolu’nun en büyük konağının satın alınıp, projelere başlanması.
            - Kurum’da yönetimin Mahkeme Heyetine geçmesi.

            1975 :   - Adlî heyet’çe Gülersoy’un statüsünün devamı kararı. Mecburen 3 yıllık bir oyalanma dönemi :
            - TV ve Sinema için renkli dokümanter filmler dizilerinin yapımına başlanması ve bunların ödüller alması. (Yapımcı: Suha Arın).
            - Üsküdar-Karacaahmet’te Ayrılık Çeşmesindeki tarihî mezarlığın onarımı, çevredeki tarihî taşların toplanıp dikilmesi, yüzlercesinin onarımı.
            - Kandilli tarihî mezarlığının onarımları ve ağaçlandırılması.
            - Sultanahmet Talat Paşa Konağının (polis) kısmı onarımı ve iç tarihî dekorları.

            1976 : - Sınır kapılarına çeşitli yardımlar.

            1977 :   - İtalyan Cumhurbaşkanı’nın “Cavaliere” Nişanı.
            - Kurumda tekrar seçimler. Gülersoy listesinin bu kez kesin zaferi. Adlî dönemin sonu.
            Büyük eserlere başlama :
            - Kapıkule Gümrüğünün yeni baştan İnşasına geçilmesi. Bu eski ilkel yerleşim yerine, 5 yılda, Avrupa’nın en donanımlı sınır kapısının doğuşu.
            - Yıldız Parkı düzenlemelerinin başlangıcı.
            - Bâb-ı Âli restorasyonu.
            - Galata_Mevlevîhanesine yardımlar, bahçe düzenlemeleri.
            - Yeniden yapılan büyük Koru Oteli’nin açılışı,

            1978 :   - Sultanahmette Reji Nazım Konağının alınışı ve dışı aynen muhafaza edilerek, içi 19. yüzyıl üsl˚bunda bir konak döşemesiyle, otel haline getirilmesi projesine başlangıç.
            - “Boğaziçi, Sorunlar ve Çözümler” in yayımı (2. baskı: 1982)

            1979 :   - İstanbul’da, uluslararası ün yapan onarımlara geçiş: Yıldız Parkında Malta Köşkünün, Emirgân Parkında Sarı Köşkün 4 ayda restore edilip tarihî eşya ile döşenerek, çay salonları ve bahçeleri halinde halka açılmaları. Yıldızda Çadır Köşkü’nün önce bahçesinin donatılıp halka açılması.
            - Malta Köşkü örneğinin, Avrupa’da “Europa Nostra” madalyasını ve takdir belgesini alması. (Türkiye’ye verilen ilk ödül).
            - Türk Kültür Bakanlığının şeref plaketi.
            - “Kapalı Çarşı’nın Romanı” etüdünün yayımlanması ve Simavî Vakfı ödülünü kazanması.
            - “Yıldız Parkı ve Malta Köşkü” etüdünün yayımı.
            - Fransa Cumhurbaşkanı’nın Liyakat Nişanı.

            1980 :   - Büyük Çamlıca’nın imarı. En anarşik bir dönemde, bir barış, başarı ve sevgi ışığı.
            - “Lâle ve İstanbul” etüdü yayımı.
            - “Story of the Grand Bazaar” etüdü yayımı. (2. baskı: 1990)

            1981 :   - “Eski İstanbul Arabaları” kitabının yayımı.
            - Kapıkule Gümrüğünün devletçe açılışı ve Kurumun tören dışı bırakılması.

            1982 :   - “Çamlıca’dan Bakışlar” albümü yayımı.
            - Tevfik Fikret’in evi “Âşiyan”ın onarımı, geniş bir bahçe düzenlemesi ve ilk broşürünün yayımı.
            - Çadır Köşkünün iç onarımı ve donatılıp halka açılması.
            - Gülhane Parkında “Tanzimat Müzesi”nin yapımı ve donatımı.

            1983 :   - Emirgân Parkında Beyaz ve Pembe Köşklerin de onarımları, döşenmesi ve halka açılması. Beyaz Köşk’ün klasik müzik konserlerine geçişi.
            - “Ihlamur Mesiresi” kitabının yayımı.
            - “Kayıklar” etüdünün yayımı.
            - “İstanbul Estetiği” kitabı yayımı.
            - “Le Roman du Grand Bazaar” ın yayımı

            1984 :   - Sultanahmet Konağı inşaatının bitimi ve açılışı (Yeşil Ev). Hippy turistlere hizmet veren bu semtin, uluslararası kaliteye yükseltilmesi sürecine geçiş. Hidiv Kasrının onarımı, döşenmesi ve çevresiyle halka açılması.
            - “İstanbul’un Anıtsal Ağaçları” kitabının yayımı.
            - “Çağlar Boyunca İstanbul Görünümleri III. Dolmabahçe” etüdü yayımı.

            1985 :   - Kariye Müzesi karşısına Belediye arsasına, tarihi tipte pavyon yapımı. Meydanın trafiğe kapatılması. Çevre evlerin onarımı, ağaçlama ve çiçekleme çalışmalarının tamamlanması.

            Türkiye’de ilk örnek.
            - “Hıdivler ve Çubuklu Kasrı” etüdü yayımı.
            - “Hotel d’ Angleterre” etüdü yayımı.
            - “Küçüksu” albümü yayımı.
            - “Reklamlar ve Biz” etüdü yayımı.
            - Çengelköyü Meydanında Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesinin ihyaı.

            1986 :   - Karadeniz Üniversitesi Fahrî Doktorluğu.

            - Boğaziçi Üniversitesi Fahrî Doktorluğu.
            - Soğukçeşme Sokağının bitirilmesi ve İstanbul Valisi tarafından açılışı.
            - Roma Sarnıcı’nın onarımı ve tipik bir restoran olarak açılışı.
            - Sultanahmet Konağı yanındaki yıkık tarihî medresenin (Cedid Mehmet Efendi) onarımının bitirilmesi ve İstanbul Sanatları Çarşısı fonksiyonu verilerek, açılışı. (Bu alanda, ilk).
            - “İstanbul Şarkısı” yayımı.
            - “Taksim” etüdü yayımı.
            - “Soğukçeşme Sokağı” nın ilk yayımı.
            - Sultanahmet Meydanında Hattat Beşir Ağa Çeşmesinin ihyaı.
            - Engellemelere bir cevap olmak üzere Cağaloğlu’ndan Bn. Hacer Gündoğdu’nun öncülüğü ile Çelik Gülersoy lehine imza toplanması ve davet ettikleri yazarlar önünde, bunun ciltlenmiş orijinal nüshasının Yeşil Ev’de verilişi (9 Mayıs).

            1987 :   - “İstanbul Kitaplığı” binasının ve iş yerleşiminin bitirilmesi.
            - Kapıkule Gümrüğü arkasında 70 dönümlük bir alana, “Teknik ve Turistik Hizmet Merkezi”nin kuruluşu, genişletilmesine geçilmesi. Bu tip tesislerin Ankara yoluna uzatılması projesine başlangıç.
            - “Göksuya Ağıt” ın yayımı.
            - Soğukçeşme altındaki, Sinan’ın “Soğukkuyu” Medresesinin onarımını sağlayan naki yardımının, Kurumca yapılması.

            1988 :   - İstanbul köylerinden Zekeriya Köyü için kurduğu Vakıfla, birçok evin ve bahçenin ıslahına girişilmesi.

            1989 :   - “Tramvay İstanbulda” etüdü yayımı.
            - “Kırk Yıl Olmuş” (Hatıralar) kitabı yayımı.


http://www.turing.org.tr/eng/celikgulersoy/06.htm

            1990 :   - Fenerbahçesi’nin imarı.
            - A. Kahveci’nin, triptik rejimini ansızın değiştirerek ana geliri kesmesi. Türkiye açısından, kaçak  Mercedes’ler
girişinin başlaması. Kurum açısından kıdem tazminatlarının ödenebilmesi ve başlanmış olan Fenerbahçesi’nin hakediş ödemeleri için, Koru Oteli’nin satışı.
            - “Mavi Cami” etüdü yayımı.
            - “Beyoğlunda Gezerken” yayımı.
            - “Nasıl Bir istanbul?” yayımı.
            - “Dolmabahçe Palace and its Environs” etüdü yayımı.
            - Safranbolu Konağı’nın otel olarak açılışı. “Anadolu stilinde ilk otel”in kamuoyuna sunuluşu.

            1991 :   - İstanbul Belediyesince şehrin teşekkür beratının Açık Hava Tiyatrosunda verilmesi töreni.
            - “The Caique” yayımı.
            - Feneryolu Ahmet Muhtar Paşa Köşkünden kalan Mehtabive’nin park olarak ihyaı ve cafe olarak açılması.

            1992 :   - Büvükdere Parkının düzenlenmesi ve ç.G. adının verilmesi (1997’de iptal).
            - Safranbolu’da bir ana caddeye ç. G. adının verilmesi.
            - “Çırağan Sarayları” etüdü yayımı.
            - “Çırağan Palaces” etüdü yayımı.
            - Yıl sonunda Fransa Cumhurbaşkanının Yeşil Ev’de kalışı ve tebrikleri (ilginç ve örnek olay).

            1993 :   - Soğukçeşme Sokağımn son eseri “Konuk Evi” nin yapımı ve donatılması (Açıhş 1994 bahan).
            - “Tepebaşı. Bir Meydan Savaşı” etüdünün Belediyece yayımı.
            - “The Khedives and the Çubuklu Summer Palace” yayımı.
            - Sarıyer Çeşmesinin ihyaı.
            - “Kız Kulesinin Kitabı” etüdünün yayımı.

            1994 :   - Kuruma (Danıştay’ca içtihat değiştirilerek) büyük bir vergi yükümlülüğünün çıkarılması üzerine, 29 yıllık Kurum Merkezi olan Şişli binamızın satılması, Hazineden satın alınan Maslak arazisinin ihya edilerek, Kurum servislerinin yerleştirilmesi, 10 dönümlük ağaçlama.
            - Boğaziçi parklarının ilk onarımlarını ve içindeki köşklerin sürekli bakımlarını kapsayan, İstanbul Belediyesi ile imzalanmış mukavelelerin çok kısa tutulmuş sürelerinin sona ermesi. Prof. Sözen zamanında biten ve yenilenmeyip birer yıllık otomatik uzatmalara bırakılan sözleşmenin, FP’1i Tayyip Erdoğan döneminde kısa bir ihtarname ile kesin sona erdirilmesi. Üretilmiş bütün eserlerin 1995’in ilk dört ayında, birer-birer terk ve tahliyesi. Yani, bir masal filminin geriye sarması.

            1996 :   - En büyük acı (Vâlidesinin vefatı).
            - “Ayrılış” şiirlerinin yayımı.
            - Büyükada’nın İstanbul turizmine dahil edilmesi için proje başlatılması, öneriler yayım ve bu amaçla Çankaya Caddesi, 55 sayılı binanın satın alınması ve onarımı. Büyükada’ya yardımlar :
            (Polis Merkezi’ne, Tapuya, yol büfelerine. 60 adet sepet arabaların, örnek onarımı.
            - Sonraki yıllardaki onarımlarla sayı 110’a ulaşmıştır).

            1997 :   - “Hüzün Yağmuru” şiirler kitabı.
            - “Büyükada/Yesterday” etüdü ve sanat fotolarının yayımı.
            - “Safranbolu” albüm - kitabı

            1998 :   - Büyükada’da 120 yıllık kârgir ve harap Fabiato Köşkü’nün kökten onarımı, ihyaı, bahçesinin yeni baştan düzenlenmesi. “Kültür Evi” adıyla kitaplık, konser salonu ve Câfe olarak açılması.
            - Anadolu Üniversitesi’nin (Eskişehir) onursal doktorluğu.
            - Büyük Çamlıca Tepesi çalışmasının yayımı.
            - Fenerbahçesi isimli etüdün yayımlanması.

            1999 :   - Yeşil Ev A Home ve Yeşil Ev Bir Yuva adlı çalışmaların yayımlanması.
            - Cumhuriyetin Devraldığı İstanbul’dan Bugüne çalışmasının yayımı.
            - Beyoğlu’nun -Yitip Gitmiş- Üç Oteli çalışmasının yayımı.


http://www.turing.org.tr/eng/celikgulersoy/03.htm

            2000 :   - Kültür Bakanlığı, 2000 Yılı “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”.

            - Bâb-ı Âlî adlı etüdün (Necmi Haskan’la birlikte) yayımı.

            2001 :   - Büyükada Yetimhanesi adlı çalışmanın yayımlanması.
            - Çankaya 57’nin yayımlanması.
            - Çelik Gülersoy Albümü’nün yayımı.
            - Abdullah Şinasi Hisar çalışmasının yayımı.
            - Soğukçeşme Sokağı çalışmasının yayımı.

            2002 :   - Atatürk-Atatürk çalışmasının yayımı.
            - Soğukçeşme Street çalışmasının yayımı.
            - Atatürk Albümü çalışmasının yayımı

            2003 :   - Bir Masal çalışmasının yayımı.
            - Beyoğlu’nda Gezerken çalışmasının yayımı.
            - Pierre Loti et Son İstanbul çalışmasının yayımı.

            Nezih BAŞGELEN : İstanbul önemli bir dostunu yitirdi 1930 - 2003.
                                                                Toplumsal Tarih, Ağustos 2003, 68 - 73 ss.

                                                                Hakkındaki Makaleler
                                                                    Nezih BAŞGELEN

Copyright© 2002, CRMHaber.com Her hakkı saklıdır.
CRMHaber Web Team
 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR