ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 28 Mayıs 2005 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

HASAN TAHSİN KADIOĞLU
ÜNYE KÜLTÜRÜNE
İMZASINI ATAN ADAM

Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir ve Yazar)
Haftalık Ünye ŞAFAK Gazetesi'nin Yıl : 18,
Sayı : 881-882-883, Kasım/1994 tarihli nüshalarında yayımlanmıştır.

ANKARA MEKTUPLARI
(Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996, sh. 5 - 6'da yayımlandı.)

            ÜNYELİ olup da, Sayın Hasan Tahsin KADIOĞLU'nu tanımayan yoktur her halde?

            Yıllarca İlkokul Öğretmenliği yapan bu değerli hemşehrimiz, mesleğinin inceliklerine, Eğitim Psikolojisi ve insan hâleti ruhiyesine çok iyi âşina olduğu için, okuttuğu her öğrenciyi en güzel şekilde eğitmiş; verdiği temel bilgilerle onların hayatta başarılı, örnek kişiler olmasını sağlamıştır.

            Hocamızdan feyz almış ve bugün çeşitli meslek dallarında otorite olmuş pek çok öğrencisi O'nun bu öğretme yeteneğini, bir başka deyimle insan yetiştirme san'atını hiç unutmaz. Zaman zaman Ünye'de buluştuklarında O'na şükran yemeği verirler.

            Bu konuda 02 Ağustos 1993 tarih ve 712 sayılı ÇAĞRI Gazetesi'nde çıkan bir haberi aynen buraya alıyorum.

            "Hasan Tahsin KADIOĞLU 36 yıl sonra öğrencileri ile tekrar buluştu. İlkokul Öğretmenliği'nden emekli Hasan Tahsin Kadıoğlu'nun 1956 - 57 yıllarında mezun ettiği öğrencilerinin 1973'te yapılan, 1992 yılında tekrarlanan ve 1993 yılında da süregelen şükran toplantısının 3.'sü Ağustos ayının ilk haftasında Derya Motel'de yapıldı.

            Şükran yemeğinde öğrencileri Kadıoğlu'na teşekkür ederek, çiçekler verdiler ve hâtıra fotoğrafı çektirdiler. Toplantıyı düzenleyenler arasında bulunan Ayşe Haznedar, Sadi Sümer, Mustafa Beşlioğlu ve Emin Altun 94 Ağustosu'nun ilk Cumartesi günü tekrar buluşacaklarını belirttiler.

            Kadıoğlu duygularını şöyle dile getirdi : "Bu üçüncüsü yapılan beraberlik toplantısını içtenlikle maddî ve manevî duygularla tebrik ediyorum. Bu gecelerin devam ettirilmesini canı gönülden istiyorum. Cümlesine esenlik, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum."

            Kadıoğlu'nun öğrencileri arasında Hüseyin Arın, Op. Dr. Turgut Tokaç, Öğrt. Bilgin Hasdemir, Noter Aydın Aydınalp, TİGEM Genel Müdürü Cemal Uysal, Tarım Bakanlığı Güvenlik Sekreteri İsmet Yoğurtçu ve Öğrt. Turgut Örtücü gibi isimler de bulunuyor.

            Evet; güzel Ünye'mizin bu değerli gençleri, kendilerini yetiştiren hocalarını hiç ama hiç unutmuyorlar. Sayın Kadıoğlu; sizi unutmak ne mümkün! Siz o güzel şehrin kültürüne imzasını atan çok değerli, çok seçkin öğretmenlerden birisiniz.

            Sizi unutmayan, sadece yetiştirdiğiniz öğrenciler mi? O güzel şehrin tüm halkı ve bilhassa kuşağınız tarafından her zaman, her yerde saygıyla anımsanıyorsunuz. Ortaokul sıralarında birlikte okuduğunuz arkadaşlarınızın belleğinde iz bırakmışsınız.

            İşte bir misal : Yaptığınız araştırmalarla ilgili olarak Ünye'de yayımlanan gazetelerde çıkan yazılarınızı, okul arkadaşınız Ankara 8. İcra Memurluğu'ndan emekli rahmetli eniştem Cemal Hadi GÜRŞEN'e gösterip, okutuyordum. O da bana : "Yüksel, Hasan Bey ta Ortaokul çağında iken, değişik konularda çeşitli bilgilerle dopdolu, aydın bir arkadaşımızdı. O'nun kişiliğine hepimiz büyük saygı duyardık ve hattâ engin bilgisinden ötürü de, hoşgörüsüne sığınarak, kendisine ŞEYHÜLİSLAM derdik." demişti.

            Sayın Hocam; meğer okul arkadaşlarınız ne kadar yerinde bir unvan yakıştırmışlar size? Çünkü ben, elimdeki belgelerin ışığı altında ne denli büyük bir eğitimci olduğunuzu, Ünye'yi enine boyuna hepimizden çok nasıl araştırdığınızı çok iyi bilenlerdenim.

            Şu hususu açıkça itiraf etmeliyim ki; araştırma gücünüze, engin meslek tecrübenize, necip ve mümtaz kişiliğinize saygım sonsuz. Tüm Ünyeliler'in sizi yakından tanıması ve şehrin kültürüne olan katkılarınızı bilmesi için, yaptığınız araştırmalarınızı yayımladığınız mahallî gazeteleri isim ve tarihleriyle sunuyorum.

(Yukarıdaki Makale, Haftalık Ünye ŞAFAK Gazetesi'nin Yıl : 18, Sayı : 881,  19 Ekim 1994 tarihli nüshasında yayımlanmıştır.)

            İşte : 02.12.1964 - 228 sayılı Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi "Büyük Adamlar Yetiştiren Okulumuz Fevziye Mektebi - Anafarta İlkokulu" - Hasan Tahsin SAY. İşte : Aynı gazetenin 09.01.1965 tarih ve 239 sayılı nüshası "Hizmet Bekleyen Bir Köy" - Hasan Tahsin SAY.

Anafarta İlkokulu

(Eski Feyziye Mektebi)

            Keza söz konusu gazetenin 06.02.1965 tarihli 246. sayısı "Ünye Sancak Beyliği" - Hasan Tahsin SAY. Gene aynı gazetenin 22.05.1965 tarih, 275. sayısı "Fıkralar" Yazan : Michael WEST - İng. Çev. H. Tahsin SAY.

            İşte : 1969'da yayımlanan Orhan Bora Hocamızın değerli eseri "Turistik Yeşil Ünye Rehberi", sahife 22 "Kaçırılan Fırsat ve İl Olma Hakkı" - Öğretmen H. Tahsin SAY. Aynı eser, sahife 77 "Ünye Kadıları" - Öğretmen Hasan Tahsin SAY. Söz konusu eser, sahife 114 "Adını Gazi'den Alan Köy : Velibayraktar (Kenohor)" - Öğretmen Hasan Tahsin SAY.

            İşte : 25 Aralık 1987 tarih ve 483 sayılı ÇAĞRI Gazetesi "Ünye İl Olmaya Hazır" - Hasan Tahsin KADIOĞLU. Aynı gazetenin 17 Haziran 1988 tarih ve 504 sayılı nüshası "Ünye Müftüleri" - Hasan Tahsin KADIOĞLU.

            İşte : 15 Mart 1989 tarih ve 643 sayılı ŞAFAK Gazetesi "Bilinen Belediye Reislerimiz" - Hasan Tahsin KADIOĞLU. Söz konusu gazetenin 12.03.1990 tarih ve 692 sayılı nüshası "Ünye Sancak Beyliği'nin Son Bayraktarı" - Hasan Tahsin KADIOĞLU.

            İşte : Sayın Hocamızın el yazılarına havi ve imzalarını ihtiva eden ve kütüphanemin Ünye Belgeselleri bölümünde iftiharla sakladığım, çok değerli araştırması "Tiryaki Hasan Paşa Ünyeli'dir" - Hasan Tahsin KADIOĞLU. (Bu araştırmanın tamamı 25 Temmuz 1994 - 760 ve 01 Ağustos 1994 - 761 sayılı ÇAĞRI Gazeteleri'nde "Tarihe Şan Veren Ünyeliler" başlıklı yazı meyanında siz değerli okuyucularımıza sunulmuştur.)

            Gene el yazılarına havi ve kütüphanemde sakladığım bir başka araştırması daha "Karadeniz'in En Kadîm Kervanı (İpekyolu)" - Emekli Öğretmen H. Tahsin KADIOĞLU. Aradan 30 yıl geçmesine karşın, bu değerli araştırmaları zevkle okuyor ve onları özel ciltler halinde özenle saklıyorum.

            Sayın Hocamız'ın aile kökeni, Ünye'nin onuru, büyük şöhret sahibi KADILAR'a dayandığı için, daha önce - SAY - olan soyadını, - KADIOĞLU - diye değiştirdiğini görüyoruz. Amaç tarihten gelen aile şöhretini sonsuza dek yaşatmak. Kanımca, yerinde alınmış güzel bir karar.

Ünye Osmanlı Kadıları

            Efendim; bu çok asil, çok değerli ve çok okumuş emekli öğretmen Hasan Tahsin KADIOĞLU ağabeyimizin kişiliğini, üstün meziyetlerini, o güzel Ünye'mizin genel kültürüne olan katkılarını, okuttuğu öğrencilerini yetiştirmekte gösterdiği başarıyı unutmak mümkün değil.

            Sayın KADIOĞLU, emekli olduktan sonra da kültürel ve sosyal faaliyetlerini devam ettirmiş ve ettirmekte. Belediye Encümen Üyeliği ile kentin sorunlarına eğilmesi, çiftçilik gibi yüce ve ulvî bir mesleği sürdürüp, üretimleriyle millî ekonomiye katkıda bulunması, bunun somut örnekleri.

İnönü İlkokulu - Mezahir Gürkan

12.04.1936

            Sayın Hocamız'ın Ünye üzerine yaptığı değerli araştırmalarından zaman zaman yararlanıyor ve bunları yazılarım meyanında değerli okuyuculara sunuyorum. Hocamızın ismini de zikretmek suretiyle, yapıtlarından yaptığı alıntılar konusunda gösterdiği inceliğe ve yüksek müsaadelerine burada hassaten teşekkür etmeyi kendime bir ödev sayıyorum.

            Sağ olsunlar... Var olsunlar... Diline, eline ve de kalemine sağlık, Sayın KADIOĞLU.

(Yukarıdaki Makale, Haftalık Ünye ŞAFAK Gazetesi'nin Yıl : 18, Sayı : 882,  26 Ekim 1994 tarihli nüshasında yayımlanmıştır.)

            Sayın KADIOĞLU : Başkalarını bilemem ama, o memleketin gelip geçmişi, tarihî ve coğrafî konumu, dünkü ve bugünkü kültürü ile ekonomik durumu, sosyal yaşantısı ve yetiştirdiği değerlerle yakından ilgilenen ve bu konuda çok değişik yazılı belgeler edinip, onları özel arşivinde saklayan bir Ünyeli'yim ben.

Kıymet Gürkan ve Öğrencileri/1954

Meçhul Asker İlkokulu Bahçesi

            Bu nedenle, sizin Ünye için yaptığınız çalışmalara büyük saygı duyuyorum. Malûmlarınız olduğu üzere, altının kıymetini sarraf, bu tür çalışmaların kıymetini de ona değer verenler bilir.

            Siz bana göre ve tüm Ünyeliler nazarında, o memleketin onuru, hattâ temel taşlarındansınız. Hepimize rehber olan, ışık tutan o çok değerli araştırmalarınızla ilgili yazılarınız okundukça, Ünye ile özdeşleşen isminiz yıllar boyu, kuşaktan kuşağa aktarılacak ve belleklerden hiç silinmeyecektir.

            Gerek yetiştirdiğiniz talebeleriniz ve gerekse tüm hemşehrileriniz tarafından, her zaman her yerde şükranla anımsanacaksınız.

27 Mayıs İlkokulu Bahçesi

Gülây Öğretim (Mistepe) ve Öğrencileri

            Değerli okuyucular;

            30 yıllık gözlemlerimin sonucu, şahsî yargım odur ki : Güzel Ünye'mizin kültürüne imzasını atan, araştırmacı, yazar, emekli öğretmen Sayın Hasan Tahsin KADIOĞLU, yıllar boyu bir daha kolay kolay yetişmeyecek bir kıymettir.

            Bu arada; kentimizin onuru, hâtıraları halâ gönüllerimizde yaşayan, isimleri belleklerimizden silinmeyen, geçmişteki değerli eğitimcilerimiz Tokatlı Hüseyin Efendi'yi, Ömer Kavaklı, Burhan Hanhan, Mehmet Arif Öztürk, Yaşar Türköz, Vehbi ve Nazif Beyler'i, Zehra - Emine ve Huriye Hocanımları, Yusuf Ziya Ataşan, Şevket İmer, Sezai Alparslan, Şevket Sezer, Ömer ÇAM, Murat Gürsoy, Yusuf Bahri Taslı, Meliha ve Orhan Bora'ları ve de YILMAZ'ları unutmuş değiliz.

Rahmetli Orhan Bora ve Ömer Çam

http://ibogurkan.sitemynet.com/index/id2.htm

            Şayet; Hocamız'ın araştırmaları, ileride gençlerimizin ilgi odağı olursa, Sayın KADIOĞLU'nun geçmişimizi yansıtan değerli çalışmalarından günümüz araştırmacıları yararlandığı gibi, gelecek kuşaklardaki araştırmacılar da, çok hem de pek çok yararlanabileceklerdir.

            Sayın KADIOĞLU : Size Ankara'dan gönül dolusu selâmlar, sevgiler ve de saygılar sunuyorum.

            Adınız, sonsuza dek değerli yapıtlarınızla kâim, sıhhatiniz dâim olsun.

            Esenlik dileklerimle efendim...

(Yukarıdaki Makale, Haftalık Ünye ŞAFAK Gazetesi'nin Yıl : 18, Sayı : 883,  02 Kasım 1994 tarihli nüshasında yayımlanmıştır.)

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR