ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 14 Temmuz 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

İL OLMA
YOLUNDAKİ ZİLE

Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı - Başmüfettiş)

İL OLMA
YOLUNDAKİ ZİLE

Necmettin ERYILMAZ, İlber ORTAYLI, Bekir ALTINDAL ve Oğlu Topkapı Sarayı'nda

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

SEVGİLİ ZİLELİLER,
DEĞERLİ ZİLE PLÂTFORMU ÜYELERİ :

            İl olma ile ilgili asparagas haberler, haber portalları ve akabinde plâtformda yer aldı. Zamanında bu konuda bir iki kelâm yazdığımızdan sizi biraz şöyle gerilere.. arşivlerin derinliklerine götürelim istedim.

Araştırmacı, Yazar Bekir ALTINDAL Bir Konferansta

            ZİLE GÖRÜŞ GAZETESİ

            06 Şubat 1959 : Zile’nin vilâyet olması için yeni teşebbüs : Belediye Meclisi’nden selâhiyet alan Reis İhsan Sarısoy, Başvekilimiz Sayın Adnan Menderes’e bir telgraf çekmiştir.

 

            GENÇ BORA GAZETESİ

            30 Kasım 1959 : Zile vilâyet olmak istiyor. Zileliler ne Tokat’tan ayrılmak ve ne de Amasya’ya bağlanmak istiyor. Zilelilerin tek bir isteği varsa o da Zile’nin vilâyet olmasıdır. (Genç Bora)

            DEMOKRAT ŞAFAK GAZETESİ

            02 Aralık 1959 : Zile’yi vilâyet yapma komisyonu bir toplantı yaptı.

            06 Aralık 1959 : Zile’nin vilayet olması için kalabalık bir heyet bugün Ankara’ya gitti.

            "SALNAMELERDE ZİLE" YAZISINDAN

            Hicrî 1287/1870 tarihli Sivas Salnamesi'ne göre TURHAL ZİLE’YE BAĞLI NAHİYEDİR.  (Salnamelerde Zile yazımız Tokat Kültür Haber Dergisi - Sayı : 9,  2002 -  Zile Adalet Bülteni, Sayı : 2,  2005'te yayımlanmış olup, ilgilenenler Sevgili M. Ufuk Mistepe’nin hazırladığı sitenin Zile Makaleleri bölümünde http://unyezile.com/salname.htm  adresinden okuyup, yayınladığımız orijinal belgeyi görebilirler).

                  
Salname-i Vilâyet-i Sivas. H. 1287 (M. 1870) - Tokat Kültür Haber Dergisi, Yıl : 2, Sayı : 9, 2002

            ZİLE POSTASI GAZETESİ

 

            21 Ağustos 1990 : Cumhurbaşkanı eşi Semra Özal şehrimize geldi. Turgut Özal  Kültür Sarayı temeli atıldı. İl olma hasreti ilgililerce iletildi. İlçemize gelen Semra Özal söz verdi; Zile İl olacak.

            12 Mart 1991 : Hemşerimiz milletvekili Talat Sargın 118 imzalı teklifi Meclis Başkanlığı'na verdi. Zile il olmaya namzet ilçeler arasına alındı. Kanun Teklifi'ne Tokat Milletvekilleri'nden ikisinin katılmadıkları üzüntü ile karşılandı.

            14 Ocak 1994 : Zile Postası'nda Hüseyin Hoşcan'ın "Seçim gafleti içine düşüp Zile'nin il olma hakkını kaçırmayalım!" başlıklı Zileliler'e uyarı yazısı ile Bekir Altındal'ın "İl Olma Yolunda Zile" başlıklı inceleme ve araştırma yazısı   güncelliği sebebiyle ikinci defa yayımlandı.

            25 Ocak 1994 : Hemşerimiz Araştırmacı - Yazar Yusuf Meral'in "Zile Vilâyet Olmak İstiyor" başlıklı yazısı  yayımlandı.

            İŞTE DE O YAZI!


Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

İL OLMA YOLUNDAKİ ZİLE1
                                                                                                               Bekir ALTINDAL

            Son dört yıl içinde pek çok sayıda ilçe kurulması, önce dört ve daha sonra iki ilçenin il yapılmasıyla birlikte il ve ilçe idarî sınırlarında değişiklikler yapılmıştır. Bu durum çerçevesinde pek çok büyük ilçenin il olma istek ve girişimleri gündeme gelmektedir. Bu konu son ayların aktüel konularından birisi olup, önümüzdeki aylarda veya yılda yeni düzenlemeler olacağı yolunda beklentiler önem  kazanmaktadır. İl olmak isteyen büyüklü küçüklü bir çok ilçe çeşitli şekilde bu isteklerini dile getirmekte.. Meclis, Hükûmet ve basın nezdinde teşebbüse geçmekte ve bu konuda gayret vermektedir.

            Yapılacağı tahmin edilen bu düzenleme beklentisine ve tartışmalarına paralel olarak Zile’nin il olma istek ve teşebbüsü de Zileliler ve Zileli yöneticilerle gündeme girmiştir. Zile, geçmişi, tarihi, coğrafi durumu, nüfusu, altyapısı ile il olabilir mi? İl olmaya hazır mı? İl olmaktan beklentisi nedir? Yazımızda bu soruların cevaplarını, il olmak isteyen Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı ilçelerle karşılaştırmalı olarak vermeye çalışacağız.

Zile Kalesi ve Amfitiyatro İçinde Barındırdığı Gizemli Dünyasında Tüm Haşmetiyle Turizme Açılacağı Günü Bekliyor.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Zile’nin yerleşim merkezi olarak kuruluşu, Milât'tan öncesine dayanmaktadır. Osmanlılar döneminde Tokat’la birlikte Sivas Sancağı’na bağlı bir ilçe olarak mülkî taksimatta yer almıştır. Zile’de XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın ilk çeyreğinde çıkan iki büyük yangında belgelerin yanması sebebiyle, Zile’nin ilçe olma tarihi kesin olarak belirlenememektedir. Mevcut kayıtlara göre 1872 yılından beri ilçe merkezidir. Zile Belediyesi XIX. yüzyılın üçüncü çeyreği  sonlarında kurulmuştur.

            Cumhuriyet döneminin ilk genel nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında, ilde (Tokat) yönetsel ölçüde kent tanımına giren altı ilçe merkezi vardı. Bunlardan sadece il merkeziyle, Zile ilçe merkezinin nüfusları on bini aşmıştı. Niksar ve Erbaa ilçe merkezlerinin nüfusları 6.000 dolayında, öbür iki ilçe merkezinin (Reşadiye ve Artova) nüfusları ise 1.500’ün altındaydı.2 1927 yılında 15.000’e yaklaşan nüfusuyla Zile o yıllarda il merkezinin ardından en büyük kentti.

            1934 yılında küçük bir kasaba olan Turhal, Şeker Fabrikası’nın yapılması ile nüfus bakımından büyümeye başlamış ve 1940 yılında ilçe yapılmıştır.

Turhal Şeker Fabrikası ve Yenişehir Bölümünden Görüntü ve Turhal Yenişehir Bölümü - Yeşilırmak ve Köprü (Sağda)
   
Kartpostallar : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR Koleksiyonu

            1990 yılı nüfus sayımında Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınladığı kesin sonuçlara göre il olmak isteyen ilçelerin merkez, köy ve toplam nüfusları karşılaştırmak için aşağıda verilmiştir.

İlçe Adı Merkez Köy Toplam Nüfus
Zile

46.090

61.883

107.973

Turhal 68.384 37.630 106.014
Niksar 35.201 49.731 84.932
Erbaa 33.554 66.042 99.596
Bafra 65.600 88.101 153.701
Çarşamba 38.863 85.407 124.270
Merzifon 40.431 28.017 67.448
Ünye 42.936 66.303 109.139
Fatsa 39.467 55.322 94.789
Suşehri 23.202 23.641 46.843
Şebinkarahisar 39.897 23.330 63.227

            Tablodan da görüldüğü üzere merkez ilçe nüfusunda (belediye sınırları içinde) Bafra ve Turhal ilçeleri’nin nüfusları Zile’den fazla olup diğer il adayı ilçelerin merkez ilçe nüfusları Zile’nin nüfusundan azdır. Köylerle birlikte toplam nüfus dikkate alındığında Zile’nin nüfusu, Turhal toplam nüfusundan fazladır. Toplam nüfusta sadece Bafra, Çarşamba ve Ünye Zile’yi geçmektedir. Merkez veya toplamda Zile’den fazla nüfusa sahip olan Turhal ve Çarşamba’da Şeker Fabrikası, Bafra’da Baraj ve Çeltik Fabrikaları, Ünye’de Çimento Fabrikası gibi sanayi tesislerinin bulunması nüfuslarını arttırmaktadır.

Ünye İlçesi'nin Havadan Alınmış Panoramik Bir Fotoğrafı

            Yine 1990 yılı nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre ilçe merkezlerinin nüfus büyüklüğüne göre sıralamasında Türkiye genelinde :

                          58. sırada      Turhal
                         
61.     “           Bafra
                         
86.     “           Zile
                         
88.     “           Ünye
                         
94.     “           Merzifon
                         
98.     “           Fatsa
                         
99.     “           Çarşamba
                       
113.     “           Niksar
                       
118.     “           Erbaa
                       
165.     “           Şebinkarahisar
                       
166.     “           Suşehri

            ilçeleri yer almaktadır. Ancak bu sıralamaya Büyükşehir statüsündeki Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Adana ve Konya gibi şehirlerin metropoliten ilçeleri de dahil olup, bunlar çıktığında yukarıdaki sıralama üst basamaklarda olacaktır.

            1990 yılı nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre Zile merkez ilçe ile bazı illerin merkez ilçe nüfusları aşağıda verilmiştir.

Nüfus
Sıralaması
İl Adı Merkez İlçe Nüfusu
- Zile (İlçe)

46.090

60 Çankırı 45.496
61 Muş 44.019
62 Kırklareli 43.017
63 Bingöl 41.590
64 Bitlis 38.139
65 Muğla 35.605
66 Bayburt 33.677
67 Hakkâri 30.407
68 Gümüşhane 26.014
69 Sinop 25.537
70 Şırnak 25.059
71 Tunceli 24.513
72 Bilecik 23.273
73 Artvin 20.306

            Görüldüğü üzere Türkiye idarî taksimatında Zile, mevcut 73 il merkezinden on üçünün merkez ilçe nüfusundan fazla nüfusa sahiptir.

Zile Kalesi Saat Kulesi / 1930'lu Yıllar

Ahmet KÂĞIZMAN Fotoğraf Arşivi
Beyazid-i Bestami Câmîi Minaresi

Ressam : Ayşe ATALAR

            Tokat ve ilçelerinin  yüzölçümü ve köy sayıları aşağıda gösterilmiştir.

                                                                                          Kaynak : (Yurt Ansiklopedisi)

İlçe

Yüzölçümü

Köy Sayısı

Merkez (Tokat) 1.968 km2

115

Zile 1.511 km2 116
Reşadiye 1.481 km2 106
Turhal 1.202 km2 69
Erbaa 1.111 km2 76
Niksar 1.072 km2 100
Artova 909 km2 58
Almus 704 km2 32

            Turhal ilçesinden Pazar ilçesi ayrılmış olup, 17 köy Pazar’a bağlanmıştır. Zile yüzölçümü olarak Tokat Merkez ilçeden sonra en büyük ilçe, köy sayısı bakımından en fazla köyü olan ilçe merkezi olduğu görülmektedir.

            Bölgede il adayı olan ilçelerin nüfusları, ekonomik yapıları yanında coğrafî konumu ve bağlı olduğu il ile diğer komşu illere uzaklığı, ulaşım durumu da önem arz etmektedir. Bazı ilçelerin illere uzaklıkları Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 1990 yılı bilgilerine göre hazırlanan haritasından alınarak aşağıda tabloda gösterilmiştir.

  Zile – Tokat 67 km   Bafra – Samsun 46 km
  Zile – Yozgat 142 km   Fatsa – Ordu 57 km
  Turhal – Tokat 45 km   Merzifon – Çorum 65 km
  Turhal – Amasya 67 km   Çarşamba – Samsun 35 km
  Merzifon – Amasya 43 km   Niksar - Tokat 55 km
  Ünye – Ordu 77 km    

            Tablodan da anlaşılacağı üzere bağlı olduğu ile en uzak ilçe Ünye olup, Zile ikinci sırada bulunmaktadır, Turhal ile Tokat ve Niksar ile Tokat arasında yine Turhal ile Amasya ve Merzifon ile Çorum arasında herhangi bir ilçe bulunmamakta olup, illerine uzaklık ve ulaşımları daha kolay ve kısa olmaktadır.

            Zile’nin il olması durumunda hangi ilçeler bağlanabilir?

            Bu soruya cevap vermek için Turhal, Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinin tarihi gelişimine bir göz atalım.

            Yukarıda da belirtildiği üzere Turhal 1934 yılında küçük bir kasaba iken Şeker Fabrikası’nın yapılmasıyla çevre il ve ilçelerden ve özellikle Zile’den zaman içinde yapılan göçlerle ekonomik gelişmeye paralel olarak nüfusu artmaya devam etmiştir. Bugün yapılacak bir araştırmada Turhal Merkez İlçe nüfusunun önemli bir kısmının Zileli veya Zile kökenli olduğu ortaya çıkacaktır.

            Çekerek İlçesi’nin Cumhuriyet dönemindeki durumuna gelince :

Çekerek İlçesi

http://cekerek.meb.gov.tr/cekerek.html

            Çekerek İlçesi eskiden Hacıköy adı altında merkezî bir köy iken, Sivas İli'nin Zile İlçesi'ne bağlı idi. 1924 - 1925 tarihlerinde ilçe merkezi Kadışehri’ne nakledilince Hacıköy de bu ilçeye bağlandı. İlçe merkezi bir yıl sonra Kadışehri’nden Hacıköy’e nakledildi. Ancak daha sonra Sorgun ilçe olunca Hacıköy de bu ilçeye bağlı bir köy olarak kaldı. Sonradan Hacıköy 1928 yılında Sorgun İlçesi'ne bağlı bir bucak haline getirildi. Bu durumunu 1944 yılına kadar muhafaza etti. 1944 yılının Ekim ayında Çekerek Irmağı'nın adı verilerek Hacıköy Bucağı Çekerek ilçe merkezi haline getirildi ve Sorgun İlçesi'ne bağlı Kadışehri ve Mamure (Aydıncık) Bucakları da bu ilçeye bağlandı.3

            Yukarıdaki yazıdan anlaşılacağı üzere Çekerek, Hacıköy olarak Cumhuriyet’in kuruluşunda, Zile’ye bağlı bir köy iken daha sonra ilçe olarak Yozgat’a bağlanmıştır. Bugün ili Yozgat’a uzaklığı 93 km, Zile’ye ise 53 km mesafededir. Yeni ilçe olan Kadışehri Zile’ye 90 km, Yozgat’a 124 km; Aydıncık ise Zile’ye 83 km, Yozgat’a 123 km uzaklıktadır. Aydıncık İlçesi, Kazankaya, Kösrelik, Bazlambaç Kasabaları'nın bulunduğu Kümbet Ovası’ndaki köyler Cumhuriyet’e kadar Zile’nin köyleridir.

            Çekerek - Kadışehri ve Aydıncık halkının eskiden beri Yozgat’tan ziyade Zile ile ekonomik bakımdan alışveriş ve ilişkileri bulunmaktadır. Bu ilçe halkı genelde resmî işlerinde Yozgat’a gitmektedir. Bu durum, bilinen bir gerçektir. Yıllardan beri Çekerek, Kadışehri pazarına Zileli esnaf katılmaktadır. Bu şekilde bu ilçelerin ticaretine önemli katkı sağlamaktadır. 1970’li yılların ortalarında Yozgat Vâliliği’nce Çekerek İlçesi'nin pazarı, Cumartesi gününden Cuma gününe alınması üzerine, aynı gün Zile’de de pazar kurulduğundan Zileli esnafın Çekerek pazarına gidememesi sonucu, Çekerek ve köyleri  halkının tepkisi olmuş ve bu tepki sonucunda, birkaç hafta sonra pazar, tekrar Cumartesi gününe alınmıştır.

İlçe Dışına Kaydırılan Yeni Yerleşimlerde Modern Kentleşme Örnekleri

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Zile’nin il olması durumunda Turhal, Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri İlçeleri Zile’ye bağlanabilir. Bu; coğrafî durum, uzaklık, ekonomik ve tarihî sebeplere uygun düşecektir. Buna Turhal ve diğer ilçelerden itiraz gelebilecektir. Nüfus bakımından Turhal’ın, Zile’nin il olmasına karşı çıkması haklı olabilir. Ancak coğrafî özelliği, Tokat ve Amasya’ya yakınlığı, arada ilçe olmaması bu itirazı zayıflatacaktır.

            Kaldı ki Zile Cumhuriyet döneminden beri adlî yönden ağır ceza merkezi olup, birkaç ilçe Zile’ye bağlıdır.

            “Yıllık % 0,5  nüfus artışı olan Zile, çevre il ve ilçelerinden göç almaktadır. Cumhuriyet öncesinden günümüze kadar bir ticaret merkezi, kültür merkezi olmuştur. Bu özelliği günümüzde de devam etmektedir. Çekerek - Alaca - Sungurlu - Ankara yolunun açılmasından sonra transit yol üzerinde bulunacak ve bu sayede ticaret ve ulaşım hacmi daha da artacaktır. Nüfus artışına paralel olarak düzenli ve imarlı bir şehirleşme gerçekleşmektedir. Eski - yeni kaynaşması en güzel şekilde organize edilmektedir. Bir yandan tarihî doku korunurken bir yandan modern şehirleşme örneği görülmektedir. İl olduğu takdirde bir il için gerekli her türlü alt yapı ve potansiyel mevcuttur. Kamu kurum ve kuruluşları, yüksek okulu, meslek liseleri, orta öğretim kurumları, okulları, kamu personeli, hastanesi, sağlık hizmetleri ve uzman doktor kadrosuyla, öğrenci yurtlarıyla il olmaya lâyık ve hazırdır.

            Zile tarihiyle, coğrafî konumuyla, ekonomisiyle, başlı başına bir kültür merkezidir. Kendine özgü bir kültür yapısı bulunmaktadır. Bu kültür yapısı çevre il ve ilçeleri etkilemiştir. Sezar’ın meşhur “Veni Vidi Vici” sözü ile ünlenen Zile, tarihî eserleri ile turizm yönünden potansiyel bir yapıya sahiptir.

Koruyamadığımız Tarihî ve Mimarî Değerlerimiz - Saat Kulesi / Elektrik Santralı

Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi

            Önümüzdeki aylarda il sayısının yüze çıkarılması gündeme gelecektir. Birkaç yıldır il olmak isteyen ilçelerin yetkilileri ve halkı çeşitli girişim ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Gazetelerde il sözü alan ilçe isimleri yayımlanmaktadır. Bu durum önümüzdeki aylarda daha da yoğunluk kazanacaktır.

            Yeni kurulan il ve ilçeler kuruluşlarını tamamlayabilmişler midir? Gerçek anlamda il veya ilçe şeklinde her yönden örgütlenip önceki il ve ilçelerin seviyelerine gelebilmişler midir? Bu hususlar tartışılabilir. Görünen o ki henüz pek çok il ve ilçe kuruluşlarını tam olarak tamamlayamamışlardır. Pek çok sorunla karşı karşıyadır. Yeni kurulacak iller  örgüt yönünden, bina, araç, gereç, personel bakımından kısa sürede istenen duruma gelemeyecektir. Zile’nin il olması durumunda da bu sorunlar yaşanacaktır.

            Zile altyapı olarak il olmaya hazır mıdır?

            Diğer aday ilçelerden Zile’ye bu konuda, nüfus, politik karar sebebiyle haklı itirazlar ve karşı çıkmalar, gerek dışardan ve gerekse içerden gelebilir. Ancak, günümüzün, Türkiye’nin şartlarını dikkate aldığımızda diğer ilçelerin de bizden farklı olmadığı görülecektir. Yapılacak bir başka itiraz da il olması durumunda memur kadrosunun dışardan geleceği, Zileli'ye iş imkânının olmayacağı yönündedir. Çok yönlü düşünüldüğünde olayın başka boyutları Zile ve Zile halkına zaman içinde fayda sağlayacaktır.

            Bugüne kadar Tokat’a bağlı bir ilçe olmak Zile ve Zileli için bir gurur kaynağı olmuştur. Tokat’tan bir şikayet ve sızlanma söz konusu değildir. Ekonomik yönden içli dışlı olunan Turhal ile de bir problem yoktur. Zile’nin il olma isteği Tokat ve Turhal’a karşı bir hareket ve tutum olarak değerlendirilmemelidir. Tarihine, geçmişine, coğrafî yapısına göre Zile’nin lâyık olduğu yönetim kademesine ulaşması ile yani il olmanın sağlayacağı motor görevle, ekonomik yönden gelişme gösterecek  ve buna bağlı olarak bugüne kadar Zile ve köylerinden süren yatay göç hareketi nispeten önlenecektir.

            Yukarıda belirttiğimiz haklı eleştiri ve tereddütlerin bir kısmına kısmen katıldığımızı belirtmekle birlikte günümüzün şartları dikkate alındığında Zile’nin il olması yolundaki çaba ve gayretlere ister Zile’de isterse Zile dışında oturan, Zile’nin yetiştirdiği evlâtlarının parti, siyasî düşünce ayrılığı gözetmeden siyasî partiler, Meclis, Hükûmet nezdinde girişimde ve  kuliste bulunmaları, kendilerinden beklenen, arzu edilen bir istektir. Zileli olmak bu günlerde anlam kazanacaktır.

Yeni Yerleşim Birimleriyle İl Olmaya Aday Zile İlçesi'nde Lokman Hekim Sitesi

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            KAYNAKÇA :

            1 Zile Postası 14 Ocak 1994 - Bu araştırma yazımız Temmuz 1991 yılında Zile Postası Gazetesi’nde yayımlanmış olup, daha sonraki yıllarda il olma ülke gündeminde iken Zile Postası’nın 14 Ocak 1994 tarihli nüshasında Hüseyin Hoşcan Ağabey kaleme alınan “şehrimizde mevcut tüm siyasî parti temsilcilerimize sesleniyoruz, seçim gafleti içine düşüp Zile’nin il olma hakkını kaçırmayalım” başlıklı yazısının bitiminde “… Bu cümleden olarak kıymetli hemşehrimiz Tapu ve Kadastro Başmüfettişi Bekir Altındal’ın daha öncesi gazetemizde neşredilen bir yazısını da aşağıda aynen  neşrediyoruz. Temmuz 1991’de neşrettiğimiz bu yazı hâlâ güncelliğini korumaktadır. İlgililere sunulur.” diye tekrar yayımlanmıştır.

            Not :  Hemşehrimiz Tokat Milletvekili Sayın Talât Sargın Beyefendi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 118 arkadaşı ile Zile’nin il olması için verdiği Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na 22.02.1991 tarihinde verilmiş ve (2/500), (İçişleri ve Plân ve Bütçe Komisyonları'na) verilmiştir. Sayın Milletvekilimizin bu hususta  Gazeteci Sayın Hüseyin Hoşcan’a gönderdiği mektubu da yayımlanmıştır.

            2 Yurt Ansiklopedisi, Cilt : 10, Sh. 7119.

            3  Yozgat İl Yıllığı - 1973.

            İşte 16 ve 13 yıl önce yayımladığımız yazı yukarıda. Sevgili Hüseyin Hoşcan Ağabey o kadar uzak görüşlü imiş ki : ‘Seçim gafletine düşmeyelim’ demiş. Sanki bu günleri görmüş. Ya da tarih tekerrür etti...

Hüseyin HOŞCAN
Gazeteci


(1931 Zile -          )

1931 yılında Minareyikebir'de doğdu. İlkokul'u Altınyurt'ta,
Orta'yı Kale'de okudu. Zileli olarak ilk matbaayı 1957 yılında kurdu.
Aynı yıl Demokrat Şafak Gazetesi'ni çıkardı. 1960'lı yıllarda
isim değişikliği yaptığı Zile Postası Gazetesi'ni aralıksız olarak
1998 yılına kadar 41 yıl devam ettirdi. Zile Spor Kulübü Başkanlığı,
Kültür ve Turizm Dernekleri yöneticiliği yaptı.
Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi olup, evli ve üç evlât sahibidir.
 

            1959’larda Amasya’ya bağlanıp bağlanmama konusunda Zile’de tartışmalar olmuş, Demokrat Partililer'den bazıları Amasya’ya bağlanmayı savunurken, Sevgili Sabri Erkol Ağabey ise karşı çıkarak, il olmayı savunmuştur.

            Sevgili Zileliler,

            Şimdi tam da seçim öncesi. Özhaber Gazetesi bu yazımı yayımlayınca Zile’ye gelen Siyasî Parti Adayları'na, yetkililerine Zile TV Sahibi sevgili arkadaşım Hüseyin Gülbasar, sevgili Hüseyin Akay, Siyasî Parti İlçe Başkanları sorsunlar :

            SORU  1 : Zile’den 12 yıldır üç seçim döneminde bir Zileli Milletvekili yoktu. Bu dönem ilk iki sıra için sesimizi size duyurmaya çalıştık. NEDEN DUYMADINIZ?

            SORU 2 : Daha 130 yıl öncesine kadar Zile’nin nahiyesi olan, 1944 yılında ilçe olan, nüfusunun en az 1/3’ü Zileli olan Turhal, hangi gerekçe ile il yapılıp Zile Turhal’a bağlanacak. Sizler, sizin partinizin yöneticileri olarak hemen şimdi bize bu meydanda, bu mikrofonda, bu sütunlarda ne diyeceksiniz? Böyle bir durum olursa parti ve yetkilileri ve adayları olarak duruşunuz ne olacak?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Plânlama Atölyesi IV A - Ocak 2004

            Peki, bu haberler doğru çıkar da seçimlerden sonra veya ileride yeni iktidar böyle bir tasarıyı Meclis’e getirir, biz Zileliler de bunu önleyemezsek Zileli ne yapacak?

            Zileli ne yapacak bilmiyorum.. ancak ben kendim ne yapmaya çalışacağım söyleyebilirim : Parlamento tarihimizin en demokratik Meclisi olan 1. Meclis’te sert tartışmalar olur. Polatlı’dan top sesleri gelir. Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme gelir. Hattâ Bakanlar Kurulu Kararı çıkar. O günlerde Büyük İnsan Gazi kürsüye çıkar; “arkamda bir kişi bile kalmazsa, çıkar Elmadağ’a, tek başıma bu vatanı savunurum” der.

            Biz de diyoruz ki böyle bir durumda çıkacak bir Kanun'un iptali yönünde gücümüz yettiğince hukukî yolu deneriz. Olmadı, hedefimiz il olmakken başaramadık, engel de olamadık, 130 yıl önceki nahiyemize ilçe olmaktansa işte o zaman Amasya’ya bağlanma için mücadele veririz. Peki nüfus kaydımızı Zile’den alır mıyız? HAYIR!


Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR