ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 14 Nisan 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

İNTERNETTE ÜNYE
SANAL PENCEREDEN
ÜNYE UFUKLARINA

Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)


M. Ufuk MİSTEPE / TMO Güvercinlik Lojmanları - Temmuz 2006

İNTERNETTE ÜNYE
SANAL PENCEREDEN ÜNYE UFUKLARINA
(İSÜNDER Ünye Hayat Bülteni - Yıl : 2007, Sayı : 5 Bahar, Sh. 38 - 40'da yayımlandı.)

            2006/07 yılı yayımlanmış yaklaşık 300 Ünye Makalesi’yle kamuoyu nezdinde araştırılabilirliğin ve paylaşımcılığın atılım yılı oldu. Sanal dünyaya merhaba demenin başlangıç tarihi olan 1986 yılından önce araştırmacıların Ünye konulu kaynaklara tümüyle ulaşabilme şansları hemen hemen çok azdı. Bilindiği gibi Türkiye İnternet'e Nisan 1993'ten beri bağlıdır.

            Bilgisayar teknolojisi uluslararası belge ve bilginin paylaşımına imkân sağlayınca eldeki dağınık bilgilerin toparlanma ve bir araya getirilebilme fırsatı da araştırmacılarca 2000’li yıllarda lâyıkıyla değerlendirildi.

            Ünye’nin tarihi, kültürü (folkloru, müziği, gelenekleri, giyim - kuşamı, dili vb.), doğası, sosyo - ekonomik yapısı, coğrafyası ve edebiyatı her araştıran için kısa zamanda ulaşılabilir bir nitelik kazandı. Zaman ve maddîyattan tasarruf etmek suretiyle bu bilgilere ulaşarak, en az bir araştırmacı kadar bilgi sahibi olma şansı elde edildi.

            Yapılanlar ortaya konuldu.. yapılacaklar ve hiç el atılmamış konular gözle görülebilir hale geldi.. hatalar tespit edildi.. eksikler tamamlanmaya çalışıldı. Araştırmacılar ve araştırmaya eğilimli olanlar yazmaya ve becerilerini ortaya koymaya teşvik olundu.

            Web Sitesi hazırlayanlar Ünye’yi ya doğrudan kültürel bazda ele almayı tercih ettiler ya da talî olarak sitelerinde ele aldılar. Bir kısım web masterlar Haber Portalı oluşturmak suretiyle Ünye’nin sanal ortamda haber bazında güncel kalmasını sağladılar.

            Anketler, Gruplar, Misafir Defterleri ve Forumlar oluşturmak suretiyle Ünyeliler’in doğrudan katılımını canlı tutabildiler.

            Paylaşılan belge ve bilgiler arasında kitaplar, fotoğraflar, makale ve anılar ağırlıklı olarak Ünye literatüründe yer almıştır. Resimler, beratlar, san’at eserleri, antika parçalar, koleksiyonlar, haritalar, diplomalar, Osmanlıca belgeler, slayt ve mikrofilmler de bu kültürel hazineyi destekler argümanlardır.

            Sanal Gazetecilik Kültürü Ünye yaşamının güncel gerçek kesitini ortaya koymak suretiyle sanalda haberciliğe farklı bir imza boyutu kazandırmıştır.

            24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Resmî Kurum ve Kuruluşlar’ın bazı bilgileri internet sitelerinden kamuoyuna duyurma kolaylıkları da Ünye’nin çok daha değişik plâtformlarda gündeme gelmesine neden oldu.

Aydınlık Ufuklar Sitesi
1997'de Bolu'da http://mistepe.8m.com/ ile başlayan,
http://members.lycos.co.uk/unye ile gelişen ve http://unyezile.com ile devleşen
Türkiye'nin EN BÜYÜK ve Ünye'nin İLK Yöresel Kültür Sitesi.

http://unyezile.com/unye.htm

            TBMM'ye sunulan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Son Hükümler’ine ilişkin 1502. Maddesi, her şirkete web sitesi yapma zorunluluğunu getiriyor. Bu itibarla Ünye kaynaklı şirketlerin web sitelerinde de Ünye’nin vurgulanıyor olması ayrı bir birikimin elimiz altında olmasına zemin hazırlayacaktır.

            5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde bilginin paylaşımı da bir ahlâkî ve legal çerçeve içerisinde ele alınmak durumunda kalmıştır.

            Ünyeliler bu etkinlikler çerçevesinde sanal dünyanın nimetlerinden istifade etmek suretiyle ÜNYE LİTERATÜRܒne, verilen izinler ölçüsünde ücretsiz sahip olma ve kaynakları kütüphanelerinde bulundurma şansına sahip oldular.

İNTERNETTE YAYIN YAPAN
ÜNYE SİTELERİ

            Ünye hakkında internet gazeteciliği hizmetlerine ve her türlü basın ve magazin haberlerine ulaşmak istiyorsanız http://www.hizmettv.com.tr/ , http://www.sirinunye.com/ , http://www.haberunye.com  http://www.unye.sevgisi.com/ , http://www.unyem.com/ , http://www.unyeweb.com/unyeweb.asp sitelerinde hemşehrilerinizle ilgili bol kaynak habere ulaşma şansınız olacaktır.

            Ünye’nin tarihi ve tarihsel dokümanlarına ulaşmak isteyenler http://unyezile.com , http://www.unyem.com/ , http://www.unyelilerdernegi.ch/ , http://www.unye.org/ adlı sitelere göz atabilirler.

            Ünye kültürü hakkında fikir edinmek isteyenler http://unyezile.com , http://www.unyem.com/ , http://www.unyeweb.com/unyeweb.asp site adreslerinde Ünye’nin folkloru, müziği, gelenekleri, giyim - kuşamı, dili, yemekleri, örf ve âdetleri hakkında önemli ipuçları yakalayabileceklerdir.

            Ünye ekonomisi, sanayici ve işadamlarıyla, taşradaki Ünyeli özel sektör temsilcilerini ve yöneticilerini etüt etmek istiyorsanız http://www.unsiyad.org/ adresini tavsiye edebilirim.

            Ünye fotoğraflarını ve arka plânda Ünye’yi çağrıştıran aile fotoğraflarını görmek için sabırsızlanıyorsanız http://unyezile.com , http://www.unye.org/ , http://www.unyem.com/ , http://oney.com.tr.tc/ , http://ibogurkan.sitemynet.com/ , http://unye.atspace.com/ , http://www.unyeanadolulisesi.k12.tr/index.asp , http://unye.8m.com/ , http://www.unyeweb.com/unyeweb.asp adlı sitelerde binlerce görsel Ünye içerikli fotoğrafı karşılaştırma ve inceleme şansınız var.

            Ünye adına kaleme alınmış anı ve makaleler hakkında külliyâtlı bilgiye ulaşmak amacında iseniz ve de araştırma yapıyorsanız size bulabileceğiniz en ideal site olarak http://unyezile.com adresini verebilirim.

            Ünye turizmi hakkında bilgi edinmek ve turistik yerleri görmek, adreslerini bulmak, iletişim kurmak ve turizm adına yapılanları incelemek istiyorsanız http://unyezile.com , http://www.unyem.com/ , http://www.unye.siteleri.com/ , http://www.cakirtepe.com/ , http://www.unye-bld.gov.tr/anasayfa_tr.php sitelerinde sörf yapmanızı tavsiye edebilirim.

            Ünye’de spor etkinliklerinin her türlüsünü güncel yakalayabilmek de önem arzeder. O halde http://www.unyespor.net/index11.htm , http://www.unyespor.kulubu.com/ , http://www.unyem.com/ , http://oney.com.tr.tc/ , http://ibogurkan.sitemynet.com/ , http://www.unyehaber.com/ , http://www.hizmettv.com.tr/ , http://www.sirinunye.com/ adlı siteler sizler için biçilmiş kaftan olacaktır.

            İnternet Radyosu etkinliklerinde Ünye adına haber ve müzik ağırlıklı siteleri de http://www.melodifm.net/ , http://www.hizmettv.com.tr/canli.php , http://www.unyefm.net/ , http://www.oneyflashfm.com/default.asp site adlarıyla sizlere önerebilirim.

            Mesaj ve Misafir Defterleri, Forumlar ve Ünye Grupları açısından doyurucu içeriğe ulaşmak için ise http://unyezile.com , http://www.unyefm.net/ , http://www.invisiontr.com/forum6/index.php?mforum=unyeforum , http://www.invisiontr.com/forum6/viewtopic.php?t=500&mforum=unyeforum adlı web sitelerindeki düzenlemeleri izlemeli ve okumalısınız.

            Son zamanlarda ilgilenenler ve amatörler için video görüntü bazlı, film temalı Ünye görüntülerine de http://www.youtube.com/ adresinde sesli ve hareketli bir biçimde ulaşma şansı doğmuştur. Bu imkânın profesyonelce değerlendirilmesi halinde daha kaliteli Ünye çekimlerine ileride ulaşma şansı doğacağı muhakkaktır.

 
http://www.youtube.com/my_videos

ÜNYE SİTELERİNE ÖZELEŞTİREL BAKIŞ

            Bir önceki bölümde bahsettiğimiz konu başlıkları haricinde ele alınan ve burada adlarını verme imkânımız olmayan ama http://unyezile.com/linkunye.htm adresinde büyük bir kısmı alfabetik olarak sıralanan resmî, ticarî, özel amaçla hazırlanmış 150 civarındaki sitede de muhtelif etkinliklerin, arama motorları vasıtasıyla iddialı olmayacak bir temasal güzellikte internette Ünye adına gözlenilme şansı her zaman için vardır.

            Sitelerin ağırlıklı kısmı amatörce hazırlanmış olduğundan, profesyonel programcılığın ortaya sergilediği imkânlardan yoksun yayınlanmaktadır. Renk armonisi, sayfa düzeni, sayfa geçişleri, fotoğraf kaliteleri ve içerik olarak yeterli ve doyurucu değildir.

            Sitelerde mevcut bilgi, belge, sesli ifade, makale, resim ve fotoğrafların KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN VE 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu HÜKÜMLERİNE AYKIRI BİR TARZDA, İZİN ALINMAKSIZIN YAYINLANIYOR OLMASI ciddî bir handikaptır. Bu hususun disipline edilmesi gerekmektedir. Emeğe yeterince saygı gösterilmediği site sayfalarında kendini yaygın bir şekilde göstermektedir.

            GÜNCELLEME devamlılığın ve kararlılığın bir ölçüsü olup, aynı haberin haftalarca haber portalında görünmesi ya da aynı skorun spor sayfalarında uzun zaman yer alması güncelliğini yitiren olayların yenileriyle yer değiştirmemeleri de yaygın bir ilgisiz tutumun sitelerdeki ayrı bir tezahürü olup, arzu edilmemektedir.

            Çoğu site amatörce tasarlanmış ve sponsor desteğinden yoksun olduğundan kaynaklara ulaşmada da o denli yetersiz kalınmaktadır. Belge ve bilgilerin, fotoğrafların site aşamasına gelinceye dek bir malî portresi vardır. Bunu göğüslemekten acziyet içerisinde bulunanların kolayca diğer sitelerden alıyor olmaları ve hattâ kaynak göstermemeleri ciddiyeti önemli ölçüde gölgede bırakmaktadır.

           


http://www.unyehaberpostasi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:uenyenin-internet-yolculuu&catid=63:ani-siir-makale&Itemid=113

           

            İnternette sanal Ünye gayretlerinin Ünye ekonomisi ve kültürü adına verdiği olumlu katkıların devamı temennisiyle kalite unsuruna destekli hizmetleri görmenin beklentisi içerisinde sizlere Ünye Düşlerinde Yeşil Yakamozlar’ın pırıltılı ekranlarını sunmaya çalıştım.

            Burası Ünye! Hizmet vermek lâzım.. diye düşünüyorum!

            Esen kalınız..

Sponsorunuz MELODİ FM

  http://www.melodifm.net  
 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR