ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 14 Mayıs 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

KIZILCAHAMAM
ZİLELİLER TOPLANTISI
GÖRÜŞ - ÖNERİ - ETKİNLİKLER

Derleme : Av. Asım Turgut YEŞİLTAN
(İstanbul Zileliler Yardımlaşma Derneği Yön. Kur. Bşk.)

Kızılcahamam'da piknik ve mangal keyfi de vardı.

Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

KIZILCAHAMAM
ZİLELİLER TOPLANTISI
GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ETKİNLİKLER
(Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli - İst. Zileliler Yrd. Derneği Yayını, 169 sh.)


Zile ve Zileliler 2000 Belgeseli - Kızılcahamam Patalya Otel

Av. Asım Turgut YEŞİLTAN
(Dernek Başkanı)

Bahar ve Av. Asım Turgut YEŞİLTAN

Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

            Açılış konuşmasında, hepimizin gönlündeki daha mutlu daha sosyal daha gelişmiş Zile için hemşehrilerimizin görüş ve düşüncelerinin tespit edilmesi, çözüm - öneri ve desteklerin alınması için bu gezi ve toplantının düzenlendiğini belirtti.

Ferruh KÖKNEL
(Zile Sanayi ve Ticaret Odası Bşk.)

Ferruh KÖKNEL - Zile Ticaret Borsası Başkanı (Sağda)

Özhaber Gazetesi - 20.04.2007, Yıl : 9, Sayı : 1036

            Zile Organize Sanayi Bölgesi'ne Ankara ve İstanbul'dan yatırımcıların katılmasını temin edecek duyuruların yapılmasını, gelişmelerin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, Bağlarpınarı mevkiinde bulunan sanayi arazisi hakkında bilgi verdi.

M. Sabahattin KURU
(Ankara Temsilcisi)

Prof. Dr. İ. Yaşar ÖZGÖK, M. Sabahattin KURU, Aziz PARLAKTAŞ,
M. Yücel ÖZBİLGİN, Av. A. Turgut YEŞİLTAN, Nihat ÇAMSOY, Av. Fethi ONUR

Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

            Zile ile Turhal arasında 1955 yılından bugüne kadar oluşan farklılığın Zile adına çok üzücü olduğunu, sosyal yaşamın ve hizmetlerin Turhal'a taşındığını, başta Belediye olmak üzere gerekiyorsa hemşehriler arasında toplanarak maddî katkı sağlanması gerektiğini ifade etti.

Mustafa Yücel ÖZBİLGİN
(Merkez Vâlisi)

Mustafa Yücel ÖZBİLGİN

Danıştay 2. Dairesi Üyesi
(20.06.1942 - 17.05.2006)

            Bir ilçenin sorunlarının konuşulmasında mutlak oranın Belediye Başkanı, Kaymakam'ı, Muhtarlar'ının da olması gerektiğini, Zile'nin sorunlarının da bu ortamda değerlendirilip bir kitapçık haline getirilmesi ve her yerdeki Zileliler'e ulaştırılması gerektiğini belirtti. Adıyaman'da şimdiye kadar tek bakan çıkmazken, Zile'den pek çok bakan çıktığını, bunların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Murat TEZCAN
(Belediye Başkanı)


Zile Belediye Başkanı Murat TEZCAN

            Zile'nin sanayileşmesi ile ilgili olarak iki yıl evvel başlatılan çalışmaların olumlu geliştiğini, bu konunun müteşebbislerce takip ve desteklenmesi gerektiğini, bununla birlikte plânlanan Süreyya Bey Barajı Projesi'nin devreye girmesiyle tarımda gelişmeler sağlanacağını anlattı. Belediye olarak yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulalım sloganı ile başlattıkları çalışmalarla dört yıl içinde % 50 cadde ve sokakları kurtardıklarını, asfalt şantiyesini silindir hariç kurduklarını, Belediye'nin finans problemi olduğunu, buna rağmen çalışanları mağdur etmediklerini belirtti.

Şükrü SARGIN
(İş Adamı)

Ayaktakiler : Nihal, Ebru, Cemalettin DİNÇER, Tuncer Oras, Hasan Kuşçuoğlu, A. Turgut Yeşiltan, Coşar Akman,
Ömer Başgül, Hilmi Eyüpoğlu, Eryaşar Eyüpoğlu, Gündüz BÖKE, Fedai Toyran, Hüseyin Gülbasar, Fevzi Kılıç, Gökhan Ovat, Şule Ovat -
Oturanlar : Hadiye Oras, Seyyal Akman, Bahar Yeşiltan, Ulviye Kuşcu, Şükran Özaçık, Solmaz Eyüpoğlu ve Gülsen Başgül.

Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

            "Hemşehrilerimiz Zile'de kazandıklarını dışarıya götürürlerse tabi başka sonuç alınamaz" diye başlayarak; Zile'de devlet dairelerinin düzgün çalışmadığını, eğitim konusunda geriye gidildiğini, Millî Eğitim'in katledildiğini, pancar ve buğdaya dayalı ziraatta hep geriye gidiş olduğunu, particiliğin Zilelilik'ten üstün tutulduğunu, bu tür toplantılarda çok konuşulduğunu ama icraatın olmadığını dışarıdaki derneklerin Zile'de denetleme ve çalışmaları gerektiğini belirtti.

Sabri Ünal ERKOL
(Eski Belediye Başkanı)

1972 - 1975

Sabri Ünal Erkol

            Zile - Alaca yolunun programa alındığını, Süreyya Bey Barajı ile hidroelektrik santralının en geç bir ay içinde temelinin atılacağını, Organize Sanayi Sitesi'nin realize edilmesi ile Zile'nin talihinin değişeceğini, karamsarlığa gerek olmadığını, Ankara'da da bir dernek kurulması gerektiğini izah etti.

Süleyman ÖZKALELİ
(Bürokrat)

Av. Abdulmetin Atalar, Ali Kıyak, Av. A. Sami Serezli, Alpay Altıntaş, Attila Tıltak, Avni Uysal, M. Sabahattin Kuru,
Aziz Parlaktaş, Bekir Aksoy, Bekir Altındal, Şeref Atagenç, Dursun Yünipek, Ethem Ayata, İlker Ayata, Şenol Yanıkdemir,
Fevzi Kaleli, Av. Gökhan Özbilgin, Hamdullah Küçükgül, Hüseyin Güripek, Hüseyin Özver, Süha Seslioğlu, Ömer Asan,
Prof. Dr. İ. Yaşar ÖZGÖK,  İ. Yüksel Ara, Barış Ara, İsmail Yazman, Lâtif Topçu, M. Âli Erdin, Süleyman Sırrı İnceyılmaz,
Ruhi Serezli, Av. Mehmet Demirtola, Murat Tezcan, Mustafa Kılıç, M. Yücel Özbilgin,  S. Ünal Erkol, Süleyman Özkaleli.

Ankara'da 25 Ocak 2000 tarihli İftar Yemeği'ne iştirak eden Zileliler toplu halde.
Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

            Turhal'ın Zile'yi niçin geçtiğini düşünmek gerektiğini, her Zileli'nin görevini yaptığını ama bunun yeterli olmadığını, bu nedenle yardımların örgüt olarak yapılması gerektiğini, rahmetli Tarhan'ın dizelerindeki gibi herkesin kalpten Zileli ve Zile'yi içinde hissetmesini söyledi.

Eryaşar EYÜPOĞLU
(Dernek Yöneticisi)


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

            Zile'de yaşamadığı için sorunları ayrıntılı olarak bilemediğini, ancak bunların ülke sorunlarıyla paralel olduğunu belirterek, Zile'nin sorunlarının Zile'de oluşturulacak sivil toplum örgütleriyle aşılacağına inandığım, kendisini Zileli hisseden tüm hemşehrilerimizin de buna destek olacağına inandığını belirtti.

Ali AĞCAOĞLU
(Zile'den İşadamı)

Gülser ŞARA, Ali / Sacide AĞCAOĞLU, Saliha / M. Ufuk MİSTEPE, Bekir AKSOY

Güvercinlik Eğitim Spor Tesisleri (GEST) / 12.09.2006 - Ankara

            Zile'nin gelişmesinde yolun önemli olduğunu ve özellikle Zile - Turhal yolunun acilen yapılması gerektiğini belirtti ve Zile'de kooperatif kurulması gerektiğini, bu hususta hiç gelişme olmadığını söyledi.

Cemalettin DİNÇER
(İstanbul'dan İşadamı)

M. Ufuk MİSTEPE ve Cemalettin DİNÇER

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 16.04.2008
Zile Belediye Bşk. Toplantı Salonu

            Her Zileli'nin imkânları oranında yardım etmesi gerektiğini, BELEDİYE TARAFINDAN KENDİLERİNE YER VE PROJE OLARAK DESTEK VERİLDİĞİ TAKDİRDE KENDİLERİNİN ZİLE'YE BİR OKUL YAPTIRMAYI TAAHHÜT ETTİĞİNİ belirtti.

Güler İLERİ
(Eski Devlet Bakanı)

Adıyaman Vâliliği'ne Atanan Mustafa Yücel ÖZBİLGİN Uğurlanırken

 Kadir CEYLAN, Ömer HACIBALOĞLU, Osman KALELİ, Güler İLERİ, Rahmetli Fethi ALACALI,
Nihat ÇAMSOY ve Rahmetli Hadi ÖZBİLGİN / Zile ve Zileliler 2000 Belgeseli / İstanbul Zileliler Yardımlaşma Derneği

            Zile'nin gelişmesinde biraz da kendimizi suçlu bulmamız gerektiğini, zira kendi bakanlığı döneminde de çok kez tanık olduğu gibi ilçenin bir sorunu olduğunda Niksarlı, Erbaalı, Reşadiyeliler'in bütün partileri bir araya gelerek dertlerini, isteklerini topluca ve ısrarla koparıyorlar ama Zileliler böyle değil, particilik yüzünden üç kişi bir araya gelemiyor dedi.


Hüseyin İVGEN
(İstanbul'dan İşadamı)

Zile ve Zileliler 2000 Belgeseli / İstanbul Zileliler Yardımlaşma Derneği

Rüştü MAZMAN, Sebahattin KURU, Lâtif TOPÇU, Mustafa MAZMAN ve Adıyaman
Vâliliği'ne Atanan Mustafa Yücel ÖZBİLGİN, Devlet Bakanı Güler İLERİ'yle Konuşuyorlar.

            38 yıldır Zile'den ayrı olduğunu, ama sık sık geldiğini, son zamanlarda Zile Ovası'nın binalarla kaplanmış olduğunu, mevcut ve yapılacak sulama sisteminin ne işe yarayacağını Sayın Bakan'ın ve Belediye Başkanı'nın cevaplandırması gerektiğini söyledi.

Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Hotel Tesisleri'nden Üç Muhtelif Görüntü

http://www.patalyahotel.com.tr/galeri/galeri.html

YILLARIN AKTİVİTELERİ

1998 - 2000 YILI
DÖNEM ÇALIŞMALARI

ZİLELİLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

ASIM TURGUT YEŞİLTAN
Başkan

Eryaşar EYÜPOĞLU
Başkan Yardımcısı
Metin ÖZAÇIK
Sayman
Fevzi KILIÇ
Yazman
Aynur
ADIBELLİ

Üye
Şahin
ULUEKMEKÇİ

Üye
Hüseyin
İVGEN

Üye
Mustafa
AKMAN

Üye
Mehmet
KARASOY

Üye

OCAK 1998
İSTANBUL TİCARET ODASI'NDA YEMEK

İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası Yerleşim Haritası

http://www.ito.org.tr/ITOPortal/SDMMain.aspx?tabid=475&mid=938&CatalogID=175

MART 1998
AFYON ORUÇOĞLU TERMAL TESİSLERİ'NDE DİNLENME

Afyon Oruçoğlu Termal Otel

http://www.ets.com.tr/otel/AFORTE/TERMAL#

NİSAN 1998
İSPANYA GEZİSİ


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

NİSAN 1998
MODA DENİZ KULÜBÜ'NDE KONFERANS


http://www.modadenizkulubu.org.tr/

MAYIS 1998
ZİLELİLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KIZILCAHAMAM BAHAR BULUŞMASI


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

HAZİRAN 1998
ZİLE KİRAZ FESTİVALİ


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

EKİM 1988
BURS TEMİNİ İÇİN ÖZEL YEMEK


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

            Zileli, başarılı yüksek öğrenim çağındaki gençlerimize verilecek bursun finansmanı için derneğimizce BEYGEN Restoran'da 17.10.1998 günü özel bir yemek düzenlendi. Yemeğe daha evvel bu tür katkıları bulunan ve katkıda bulunacaklarını Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bildiren belli sayıdaki hemşehrimiz çağırıldı. Bu yemek sırasında hem kimlerin kaç öğrenciye burs vereceği belirlendi hem de bir yıl için verilecek bursun önemli bölümü yemek bedeli gibi ödendi. Yemeğe katılanlar : Abdullah - Gülsüm Oras, Asım T.  - Bahar Yeşiltan, Ahat - Nevin Tuğluoğlu, Aynur Adıbelli, Bekir - Şükran Özaçık, Coşar - Seyyal Akman, Ersen - Şükran Sözener, Fedai - Kezban Toyran, Hüseyin - Züleyha İvgen, Fevzi Kılıç, Mehmet - Naciye Kemahlıoğlu, Ömer - Emine Çalışkan, Ömer - Ediz Kemahlıoğlu, Selahattin - Nurdan Teke, Tuncer - Hadiye Oras ile Yakup - Nesrin Kutluer katıldılar.

KASIM 1988
MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE TİYATRO

'Muhsin Ertuğrul' perdelerini açıyor Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu Yıkılacak! 'Kibarlık Budalası' Lütfi Kırdar'da
http://www.maksimum.com/kultursanat/haber/37/55568.php

            Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde oynanan "Kibarlık Budalası" adlı oyun derneğimizin bir kültür etkinliği olarak 21.11.1998 günü izlendi. Oldukça kalabalık Zileli hemşehrilerimizin yanı sıra, ücreti derneğimizden karşılanmak suretiyle, bir kısım üniversiteli genç kardeşlerimiz de oyunu görme imkânı buldular.

ARALIK 1988
AFYON ORUÇOĞLU TERMAL TESİSLERİ


http://www.orucoglu.com.tr/main.php

            Sağlık için birlikte olmayı temenni eden hemşehrilerimizin arzusu üzerine Afyon'a bir gezi düzenlendi. Duyurumuz üzerine yirmi kişilik bir grup Afyon'da dinlenme imkânı buldular.

OCAK 1999
ÖZEL BİR RAMAZAN GECESİ


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

            Program : 10 Ocak 1999 Pazar, saat 16:00.

            Ramazan Sofrası : Cemile Sultan Korusu (Ticaret Odası) Boğaz'da, Küçüksu Caddesi, Kandilli Vapur İskelesi karşısındadır. Tel : 308 49 43.

            Tiyatro : Üsküdar Musahipzâde Celal Sahnesi Orta Oyunu 'FOTOĞRAFÇI'

OCAK 1999
İFTAR VE TİYATRO


http://www.uskudar-bld.gov.tr/portal/prj/t1.jsp?PageName=prjAyr&ID=10

            İstanbul'daki Zileliler için artık geleneksel hale gelen Ramazan'daki iftar yemeklerinden biri daha oldukça kalabalık bir grupla yapıldı. İftardan sonra yine derneğimizin bir kültür programı olarak Üsküdar Musahipzâde Celal Tiyatrosu'na gidilerek, "FOTOĞRAFÇI" isimli orta oyunu izlendi. Gecenin esprisi iftar yemeğinden sonra havuz başında ve soğuk bir havada toplanmış olan konukların fotoğrafını çekmek için gelen görevlinin flaşının patlamamasıydı.

EKİM 1999
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

            21.10.199 günü Reşatpaşa Konağı Restoran'da derneğimizce Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Bu toplantıya çağrılan Danışma Kurulu Üyeleri'ne, üniversiteli gençlerimize verilecek burslar, bunların finansmanı, finansman için düşünülen ZİLE VE ZİLELİLER 2000 Yılı Belgeseli projesi konularında bilgi verildi ve bu husustaki fikirleri soruldu, önerileri alındı. Danışma Kurulu'na Abdullah Oras, Ahmet Buhan, Asım Turgut Yeşiltan, Bekir Özaçık, Cemalettin Dinçer, Dursun Hekimhan, Eryaşar Eyüpoğlu, Fedai Toyran, Fevzi Kılıç, Gürbüz Alpat, Hasan Kuşçuoğlu, Mustafa Akman, Selahattin Teke, Selahattin İşevi, Saadettin Çıkrıkçı, Orhan Onur, Tuncer Oras ve Yakup Kutluer katıldılar. Danışma Kurulu Toplantısı'nda projeye onay verilmesinin yanında Ahmet Buhan, Cemalettin Dinçer, Bekir Özaçık ve Abdullah Oras - Milyar seviyesinde - özel katkıda bulunacaklarına dair taahhütte bulundular. Ayrıca Ahmet Buhan maddî katkısının yanında bu belgesel kitabın tüm basım masraflarını üstlendiğini de bildirdi.

ARALIK 1999
CEMİLE SULTAN KORUSU'NDA İFTAR

Cemile Sultan Korusu - Koru Restoran

http://www.cemilesultan.com/ana_restaurant.asp

            Aynı yıl içinde ikinci kez geleneksel iftar yemeği yine Cemile Sultan Korusu'nda düzenlendi. Çok büyük bir katılımın olduğu bu yemeğe Zile'den Belediye Başkanımız Murat Ayvalıoğlu ile Zile TV ekibi de geldiler. Restoranın tamamen Zileliler için kapatılmış olması yemeğe hem özellik kattı hem de konukların rahat eğlenmelerini sağladı. Bu satırlardan sonraki fotoğraflarda 2000'e üç gün kala dernek çalışmalarına genelde katılmak suretiyle güç veren İstanbul'daki Zileliler'i hep bir arada göreceğiz. Bu arada gerek derneğimize ve gerekse Zile ve Zileliler'e daha farklı ve sıcak yaklaşım gösteren bazı hemşehrilerimizi de yakından tanımanız için onların küçük fotoğraf ve kısa biyografilerini ilâve ettik. Ankara ve Zile'den de yakından tanımanızı sağladığımız bu isimler sadece bizim zamanımız ve imkânlarımız ölçüsünde ulaşabildiklerimiz ve bize zaman ayırmış olanlardır. Yoksa özel bir değerlendirme ile buraya alınmış değildir. Başta da söylediğimiz gibi bu sayfalarda isim ve fotoğrafları eksik kalan çok değerli ve çok sayıda hemşehrilerimiz olduğunu biliyoruz. Dileğimiz; bütün hemşehrilerimizin dernek faaliyetlerine, etkinliklerine önem vererek, bu tür yayınlarda isimleri ve fotoğrafları ile birlikteliğimizi sağlamalarıdır.


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

ZİLELİLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
2000 / 2001 DÖNEMİ

ZİLELİLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

ASIM TURGUT YEŞİLTAN
Başkan

Eryaşar EYÜPOĞLU
Başkan Yardımcısı
Abdullah ORAS
Başkan Yardımcısı
Fevzi KILIÇ
Genel Sekreter
Bedrettin
CEYLAN

Sayman
Cemalettin
DİNÇER

Genel Koord.
Mehmet
DEMİRTOLA

Basım Yy. Sor.
Aynur
ADIBELLİ

Üye
Hüseyin
İVGEN

Üye


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.


Devam Edecek

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR