ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 10 Mayıs 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

TOKAT ZİLE’DEN
KORE’YE HÂTIRALAR

 

Kitap Adı : Tokat Zile'den Kore'ye Hâtıralar
Yazar : Halil YÜCEL
[Tarih Öğretmeni - Tel :
0 (545) 546 52 58]
zilelihalil60@hotmail.com

 

TOKAT ZİLE’DEN
KORE’YE HÂTIRALAR

  

            Değerli Zileli Hemşerilerim;

            Uzun süredir üzerinde çalışmakta olduğum "Tokat Zile’den Kore’ye Hâtıralar" isimli kitabım nihayet bitmiş olup, çok yakında basımı gerçekleştirilip, siz değerli okurların istifadesine sunulacaktır. Burada çalışmanın içeriği ile ilgili özet bir bilgiyi size sunuyorum.

            Ancak siz değerli okuyucularımızdan küçük bir ricam bulunmaktadır. Ben Kore’ye giden Zileliler'den tespit edebildiklerimle görüşerek, onların hâtıralarını kayıt altına aldım ve bu hâtıralardan hareketle kitabımı tamamladım. Bununla birlikte aşağıdaki Kore Gazileri Listesi'nde bulunanlardan akrabası olan veya bunlardan tanıdığı olup bu kişilerle ilgili elinde resim, madalya veya herhangi bir yazılı belge (harita, defter, mektup) olan varsa ve paylaşmak isterse, bir ay içerisinde yukarıdaki adrese ulaştırdığı takdirde bu çalışma içerisinde değerlendirilip, yayımlanmış olur.

1. Orhan ALTINIŞIK
2.
Haydar BAŞAR
3.
Mehmet ERBAŞ
4.
Halil KIRILMAZ
5. Hüseyin TÜRKYAŞAR
6.
Kazım ÖZGÜN
7.
İhsan ERBAŞOĞLU
8.
İzzet NARİN
  9. Haydar YAZGAN
10.
Hüseyin DOĞAN
11.
Sezai ERCANLI
 

TOKAT ZİLE’DEN KORE’YE HÂTIRALAR


http://www.samanyoluhaber.com/images/resim/kore_foto.jpg

            İÇİNDEKİLER
            KISALTMALAR
            ÖNSÖZ

            I.   GİRİŞ

            II. KORE’NİN COĞRAFİ YAPISI VE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ…

                A) Kore’nin Coğrafi Yapısı
                B) Kore’nin Tarihi
                    1. İlk Çağ'larda Kore
                    2. Orta Çağ'da Kore
                    3. Yeni ve Yakınçağ'larda Kore ve Kore’nin Japonya Tarafından İşgali

            III. IV. UZAK DOĞU İSLAM VE TÜRKLER

                A) XIX. Yüzyıl Başlarına Kadar Kore ve Japonya’da Türkler ve İslâmiyet
                    1. Kore ve İslâm
                    2. Kore ve Japonya’da Türkler
                        a) Kore ve Türkler
                        b) Japonya ve Türkler
                B) XX. Yüzyıl Başlarından İtibaren Uzak Doğu'da İslâm
                    1. Çin ve İslâmiyet
                    2. Japonya’da İslâmiyet ve Türkler
                    3. Kore’de İslâmiyet ve Türkler

            IV. KORE SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI

                A) I. Dünya Savaşı Sonrasında Kore
                        1. 1 Mart Olayları
                        2. Kore’de ki Japon Yönetiminin Kore’ye Katkıları ve Zararları
                B) II. Dünya Savaşı'ndan Sonra Kore ve Kore’nin Bölünmesi
                C) Kore Savaşı Sonrasında Kore’nin Genel Durumu

            V. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA ULUSLARARASI GELİŞMELER VE TÜRKİYE

                A) II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası Gelişmeler
                B) II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’nin Genel Durumu
                C) Türkiye’nin Kore Savaşı'na Katılma Nedenleri
                D) Kore’de Türk Birlikleri

Kore'de mâsum halkın yalvarışlarından bir kare..!!

http://www.wardom.org/iste-o-t41010.html

            VI. KORE SAVAŞI VE ZİLE

                A) Tarih Araştırmalarında Sözlü Kaynakların Önemi ve Örnek Olarak Zile’den Kore’ye Gidenlerin Hâtıraları
                    1. Kore Savaşı ve Zile’den Kore’ye Giden Askerlerimiz
                    2. Sözlü Tarih Kaynağı Olacak Kişilerin Tespiti ve Görüşmelerden Önce Yapılan Ön Hazırlık Çalışmaları
                            a) Kore’ye Gidenlerin Tespiti
                            b) Kore’ye Giden Zilelilere Dair Bazı Hususlar
                            c) Zile’den Kore’ye Gidenlerin Yerleşim Durumları
                            d) Eğitim Durumları
                            e) Askerlik Öncesi Meslekleri
                    3. Kore Savaşı'na Hazırlık
                            a) Kore’ye Gidecek Askerin Belirlenmesi
                            b) Hazırlık Eğitimi
                            c) Kore’yle İlgili Türkiye’de Yapılan Propaganda
                            d) Kore Yolculuğu İçin Düzenlenen Resmî Törenler ve Gidenlere Karşı Halkın İlgisi
                            e) Kore Yolculuğu ve Yolcuk Sırasında Yaşananlar
                B) Türk Askerinin Kore’ye Varışı ve Yaşananlar
                    1. Türk Askerinin Kore'de Karşılanışı
                    2. Kore’ye İnen Türk Askerinin Yeniden Eğitimi
                    3. Kore’deki Türk Askerinin Görevi ve Savaşılan Cepheler

            IV. Cephede ve Cephe Gerisinde Türk Askerinin Yiyecek İçecek Barınma ve Sağlık Durumu

            V. Cephe Gerisinde Sosyal Faaliyetler

                C) Türk Askerinin Cephe Gerisindeki Faaliyetleri
                    1. Koreli Sivillerin Durumu ve Türk Askerinin Sivil Halkla Olan İlişkileri
                    2. Öksüz Yetim Koreli Çocuklar ve Ankara Okulu
                D) Türk Askerinin Yurda Dönüşlerinden Sonrası
                    1. Türk Askerinin Yurda Dönüşü ve Türkiye’de Karşılanışları
                    2. Yurda Dönen Askerlere Tanınan Haklar ve Gazilik Maaşı
                    3. Askere Verilen Berat ve Madalyalar
                    4. Savaş Sonrasında Askerin Fizikî ve Ruhî Durumu
                E) Türkiye’nin Kore Savaşı'na Katılışının Sonuçları ve Bu Savaşa Katılmış Kişilerin Bu Konudaki Görüşleri


http://www.caytv.com/galeri/1215507137.jpg

            VII. Zile’den Kore’ye Hâtıralar

                A) Hacı Mehmet Kavak
                B) Ali Şahin
                C) Memiş Bekdoğdu
                D) Ömer Örnek
                E) Salih Denizli
                F) Orhan Paç
                G) Halil Akkaş
                H) Mümin Sekmen

            X. Sonuç
            IX. Kaynaklar
            X. Ekler

            IX. KAYNAKLARhttp://www.turkpanzer.com/wp-images/kore/koredizisi1.jpg

            Görüşme Yapılan Kişiler :

            Hacı Mehmet Kavak
            Ali Şahin
            Memiş Bekdoğdu
            Ömer Örnek
            Salih Denizli
            Orhan Paç

            Gazete ve Dergiler :

            Yarıkkaya
            Işık
            Hakikat
            Demokrat İzmir

            Ansiklopediler :

            Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi
            Meydan Larousse
            İslam  Ansiklopedisi
            Rehber Ansiklopedisi
            Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi

            İlgili İnternet Siteleri :

            http://tr.wikipedia.org/wiki/Güney_Kore
            http://tr.wikipedia.org/wiki/
            http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_Kore
            http://www.korekahramanları.org/kitap.htm
            http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Kore savaşı hakkında ansiklopedik bilgi
            http://www.turksinemasi.om/turk_sinema_tarihi/turk_tarihi.asp


http://www.turkpanzer.com/wp-images/kore/koredizisi2.jpg

            Genel Eserler :

            DORA, Celal - Kore Savaşında Türkler, İstanbul, 1963.
            EVİRGEN, Anıl - Kore Kıbrıs Tokat, T.B.S.M.S.B.B., Tokat, 2008.
            Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Kore Harbi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Muharebeleri 1950 - 1953, Ankara, 1975.
            Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, KORE’DE TÜRK ASKERİ, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
            T.C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askerî Tarih Yayınları, KORE  “Kore’de Cereyan Eden Muharebelerden Alınacak Dersler” Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1979.
            T.C. Dışişleri Bakanlığı - Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri Bulunan Ülkeler Hakkında El Kitabı, (Amerika, Asya ve Pasifik Ülkeleri).
            Türkiye’nin 75 Yılı 1923 - 1998, Gün Gün Cumhuriyet Tarihi, Hürgüç Gazetecilik, İstanbul, 1998.
            TOKER, Hülya - “Türkiye’nin Kore Savaşı'na Katılışı ve Savaşın Türkiye İçin Önemi”, Kara Kuvvetleri Dergisi, s. 23, Ocak, 2008.
            LEE Hee-Soo (Cemil ) - İslam ve Türk Kültürünün Uzak Doğu’ya Yayılması, T.D.V., Ankara, 1991.
            ÖZTUNA, Yılmaz - Başlangıcından Zamanımıza Kadar Büyük Türkiye Tarihi, C - I, Ötüken Yayınevi,  İstanbul, 1977.
            V. Barthold - “Cengiz Han,” İslam Ansiklopedisi, MEB, Ankara.
            GÜNEŞ, Doğan / ALLEN Luis -  “Japonya”, 20. Yüzyıl Dosyası, Milliyet Yayınları, C. 4, 1971.
            GÖNLÜBOL, Mehmet / ULMAN, Haluk - Olaylarla Türk Dış Politikası, C. I (1919 - 1973), C - II (1973 - 1983), A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara.
            KARAL, Enver Ziya - Türkiye Cumhuriyeti (1918 - 1553), İstanbul, 1955.
            KURTULUŞ, Rıza - “Kore Cumhuriyeti”, TDVİA, C. 26, Ankara, 2002.
            ARMAOĞLU, Fahir - 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, İstanbul, 2005.
            YAZICI, Tahsin - Kore Birinci Türk Tugayı'nda Hâtıralarım, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1963.
            YÜCEL, M. Serhan - “Menderes Dönemi (1950 - 1960)”, Türkler C. 16, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002.
            ÖKE, Mimkemal - Unutulan Savaşın Kronolojisi : KORE, 1950 - 53, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1990.
            SANDER, Oral - Siyasî Tarih 1918 - 1994, İmge Kitabevi, Ankara, 1994.
            SOMEL, Selçuk Akşın - Yerel Tarih Araştırmaları İçin Kılavuz, Tarih Vakfı Yay., Ankara, 2000.
            ŞAPOLYO, Enver Behnan - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ahmet. H. Y. Kitapçılık Yay., Ankara.


http://www.samanyoluhaber.com/images/resim/kore_foto.jpg

            I. GİRİŞ

            XX. Yüzyıl'da Dünya kısa aralıklarla iki büyük savaş yaşamıştır. Bu savaşlarda milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, milyonlarcası yaralanmıştır. II. Dünya savaşının bitiminden kısa bir süre sonra adeta III. Dünya savaşının eşiğine gelmiştir. Dünyayı böylesine büyük bir savaşın eşiğine getiren olay II. Dünya savaşı sonrası oluşan iki kutuplu dünya sistemidir. Bir tarafta II. Dünya savaşının galiplerinden olan ve kendi Sosyalist sistemini dünyaya kabul ettirmek ve böylece dünyaya egemen olmak isteyen Sovyet Rusya ve yine Sovyet Rusya ile aynı çizgide Sosyalist bir sistem kurarak Asya da egemen olmak isteyen Çin, diğer tarafta ise  II. Dünya savaşı galiplerinden olup, savaşta kullandığı atam bombasının verdiği güce de güvenerek savaş sonrasında dünya üzerinde tam bir hakimiyet kurmak isteyen Amerika’dır. Gelişen olaylar sonrasında bu iki devlet dünya egemenliği için güçlerini Kore yarımadasında deneyeceklerdir.

            Gelişen olaylar insanlığı yeniden büyük bir dünya savaşının eşiğine getirmiş olup, bu savaş sırasında ABD tarafından Kuzey Kore ve Çin'e atom bombası atılacağı haberleri dünya basınında sıkça yer almışsa da, soğukkanlı liderler sayesinde insanlık böyle bir felâkete maruz kalmamıştır. Bununla birlikte Kore’de yaşananlarsa hiç de küçümsenecek olaylar değildir.

            İnsanlığı böylesine büyük bir felakete sürükleyecek olayların başlangıcı Japonya’nın Kore üzerindeki emellerini gerçekleştirmek istemesiyle başlayacaktır. I. Dünya savaşı sırasında Japon işgaliyle başlayan Kore sorunu II.Dünya savaşı sonrasında daha da karmaşık bir hal almış, adeta A.B.D ile Komünist Rusya ve Çin arasındaki soğuk savaşın ateşli çarpışma alanına dönüşmüştür.

            II. Dünya savaşından sonra Müttefik Devletler, Kore’nin bağımsız bir devlet olması için 1943 tarihinde Kahire’de bir beyanname yayınlamışlardır. Bu beyanname, Postsam anlaşmasıyla da kabul edilmiştir.
Japonların Kore’den temizlenmesi için 8 Eylül 1945 tarihinde müttefik orduları Kore’ye asker çıkarmışlar, fakat Sovyet Rusya 38. paralelin tabii sınır olması gerektiğini ileri sürmüştür. Bunun üzerine Kuzey ve Güney Kore olmak üzere iki devlet ortaya çıkmıştır. Siyasî bir kriz haline gelen Kore meselesi için birçok konferanslar toplandıysa da olumlu bir neticeye varılamamıştır.

            25 Haziran 1950 günü sabahı Sovyet Rusya’nın da desteğiyle, Kuzey Koreliler, Güney Kore’yi ani bir baskınla işgale başlamışlardır. Yalu Nehri arkasında toplanmış 100.000’in üzerindeki Kuzey Kore askeri ileri harekâta devam ederek Kore’nin başkenti Seoul’ü işgal etmişlerdir. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri, General Mac Arthur’a Kore’yi işgal etmesi için emir vermiş ve Amerikan hava kuvvetleri faaliyete geçmiştir. Kuzey Kore birlikleri 12 Temmuz 1950 tarihinde Kum nehri hattını yarmış ve Amerikan hafif zırhlı tümenleriyle Kuzey Koreliler arasında şiddetli savaş başlamıştır. Amerikan Pasifik donanması da  denizden Kuzey Korelileri ateş altına almıştır. Kuzey Koreliler önceleri çok büyük başarılar elde etmişlerse de,  üç büyük taarruzu 15 eylül 1950 tarihinde durdurulmuştur.

            Kore’de 27 Temmuz 1953'te varılan bir ateşkes anlaşması ile sıcak savaş sona erdirilmiştir. Sıcak savaşın sona erdirilmesi, yani ateşkes kabul edilmişse de, soğuk savaş  tüm hızıyla devam etmiştir. Varılan anlaşmayla askerlerin konumları olduğu yerde kalması kararlaştırılmış ve 38. enlemde askerden arındırılmış bir bölge kurulmuştur. Ancak aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Kore sorunu tam olarak çözümlenememiştir. Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye ayrılmış olan Kore halkı arasında 155 mil uzunluğunda 4 kilometre genişliğinde askerden arındırılmış suni bir bölge oluşturulmuş ve Kore halkı adeta birbirlerinden koparılmış ve suni bir şekilde iki farklı millet oluşturulmuştur.
Güney Kore Amerika'nın desteğiyle sanayileşip gelişirken Kuzey Kore ise yine Amerika tarafından terörist devlet ilân edilmiştir. Kuzey Kore’nin nükleer silah edinme çabası Rusya ve Çin tarafından desteklenirken Amerika tarafından ise şiddetle engellenme çalışılmaktadır. Kısacası Kore halâ Rusya, Çin ve Amerika arasındaki siyasî mücadelenin önemli noktalarından birini oluşturmaktadır.

            Birçok kez Kore’yi birleştirme isteği gündeme gelmişse de bu çabalar bir türlü sonuca ulaşamamıştır. Daha da kötüsü tüm bu barış  çabalarına rağmen askersiz bölgede Güney ve Kuzey Kore askerleri arasında bugün de yer yer çatışmaların medya gelmesidir.

            II. Dünya savaşının ardından insanlığın şahit olduğu an kanlı savaşlardan birisi olan Kore Savaşı'nın bilançosu da çok ağır olmuştur. Bu savaşta yaklaşık 2 milyon Koreli sivil hayatını kaybetmiştir. Yine resmî kayıtlara göre, Kore'de BM Ordusu'nun kaybı 94 bini ölü olmak üzere 500 bin kişiyi, Kuzey Kore ve Çin ordusunun kaybı ise 1.4 milyonu bulmuştur.

            Dünyayı yeniden büyük bir yıkımın eşiğine getiren Kore’yle ilgili durum, muhakkak ki Türkiye’yi de etkileyecektir. II. Dünya savaşında sıcak çatışmaya girmemiş olan Türkiye savaş sonrasında uluslararası alanda yalnızlığını hissettiği gibi açıkça saldırgan tutumunu ortaya koyan Sovyet Rusya’nın ağır istekleriyle de karşı karşıya kalmıştır. Kore savaşı böyle bir ortamda Türkiye için aradığı uluslararası desteği elde edebilmek için önemli bir fırsat olmuştur.

            ABD’nin isteğiyle, Kore’ye asker gönderme kararı almış olan Birleşmiş Milletler Cemiyeti, oluşturulacak uluslar arası askeri güç için Türkiye’den de yardım istemiştir. Demokratik devletler safında kendine yer bulmaya çalışan  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de Birleşmiş Milletlerin bu çağrısına olumlu cevap vermiştir. Birleşmiş Milletler Kuvvetlerine katılmak üzere Tahsin Yazıcı komutasında 4500 kişilik bir kuvveti Kore’ye gönderilmiştir.

            Türk tugayı savaşın fiilen bittiği 1953 yılına kadar birçok cephede sıcak çatışmaya girmiştir. Savaşta Türk askerleri gösterdiği kahramanlıkla dünyanın taktirini kazanmıştır. Kore Savaşı'nda ki Türk askerinin kahramanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası değerini daha da artırmış ve Türkiye’nin NATO’ya katılma isteği olumlu karşılanarak Türkiye’nin NATO’ya kabulü gerçekleşmiştir. Bu sayede Türkiye saldırgan Sovyet Rusya karşısında daha güvenli bir duruma kavuşmuştur.

            Bu savaşta Kore’ye giden Türk tugaylarının kaybı da çok ağır olmuştur. Kore Savaşı'nda 721 askerimiz şehit olmuş, 2 bin 147 askerimiz ise yaralanmıştır. 346 askerimiz hastalanmış, 234 askerimiz esir düşerken, 175 askerimiz ise kaybolmuştur. Toplam kaybımız ise 3 bin 277 olmuştur1.

            Kore Savaşı'na Zile’den de birçok askerimiz gitmiş ve hepsi sağ olarak geri dönmeye muvaffak olmuştur. Bu gazilerimizin büyük çoğunluğu bugün Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hayatta kalanların ise yaşı 80’in üzerindedir.
Maalesef bu gazilerimizle ilgili olarak ne Kore’den ilk geldiklerinde nede daha sonra Kore’yle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Vefat edenler çok değerli hatıraları da birlikte götürmüşler, hayatta olanlarsa maalesef aradan geçen uzun yılların ve yaşlılığın etkisiyle birçok olayı unutmuşlardır.

            Yıllar önce bu veya benzeri bir çalışma yapılmış olabilseydi muhakkak ki daha çok gazimize ulaşılabilir ve daha sağlıklı bilgiler edinile bilirdi. Ancak yinede hayatta olanların tespit edilmesi ve hatıralarının derlenmesiyle hem gazilerimizi,  yeniden hatırlatmış hem de değerli hatıralarını kayıt altına almış bulunmaktayız.

            Tokat veya Zile’den Kore’ye gidenlerle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte Anıl Evirgen tarafından Kore ve Kıbrıs’a gidenlerle yapmış olduğu mülakatlar bir kitap haline getirilerek Kore Kıbrıs Tokat adıyla yayımlanmıştır. Ancak bu çalışmada ne Kore meselesiyle ilgili bir açıklama ne de Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca bu çalışmada Zile’den Kore’ye gitmiş olan kişilerle ilgili bir bilgi de mevcut değildir2.

Kore Savaşı başladı, Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye girdi - 1950

http://www.atin.org/images/zamanhatti/1950/Kore_Savasi_Basladi.html

                Kore’ye hem sıcak çatışmaların devam ettiği üç yıl (1950 - 1953) yılları arasında hem de ateşkes antlaşmasında sonra birçok askerimiz gitmiştir. Bizimde mülakat yaptığımız bu kişiler farklı zamanlarda ve farklı görevlerle Kore’ye gitmişler ve çok değerli hizmetler yapmışlardır. Bazıları sıcak çatışmaya girmiş, en yakın arkadaşlarının şahadetine tanıklık etmişlerdir. Bununla birlikte ağır şekilde yaralanarak aylarca hastanelerde yatanlar olmuştur. Bazıları ise Kore’de ya geri hizmetlerde görev yapmışlar veya sıcak çatışma sona erdikten sonra barışı devam ettirmek amacıyla Kore’de bulunmuşlardır. Sıcak çatışmaya girmeyen askerlerimizde ordu donatım veya diğer geri hizmetlerde çok değerli faaliyetlerde bulunmuşlardır.

            Kore’ye gidenlerle yapılan mülakatlar üzerinde herhangi bir değiştirme yapılmadan, konuşma şekilleri ve anlatımları aynen muhafaza edilerek yazıya geçirilmiştir. Ancak cümle akışını sağlıya bilmek amacıyla belki anlatılanların yerlerinde ufak değişikliler yapılmıştır. Ancak bu değişliliklerde görüşülen kişilere danışıldıktan ve onayları alındıktan sonra yapılmıştır.

            Bu çalışma belgelere dayalı bir Kore savaş tarihi olmadığı gibi sadece Kore’ye giden Zilelilerle karşılıklı yapılan görüşmelerin kayda alınması ve daha sonra aynen yazıya geçirilerek yayınlanmasına dayanan bir çalışmada değildir. Bu çalışmada hem Kore meselesi hakkında özet ama doyurucu bilgi verilmiş ham de Kore’ye gidenlerin hatıraları doğru bir şekilde verilmiştir. Bu bilgiler verilirken de olaylarında ha çok Zile’den giden kişilerin anlattıkları bilgiler ve yorumlarıyla harmanlanmıştır.

            Bu çalışma her ne kadar küçük ve sıradan görünse de yaşana sıkıntılar kitaptan daha büyük olmuştur. Bu sıkıntıların başında görüşme yapılan kişilerin tespiti ve bu kişilere ulaşılması olmuştur. Yine bu kişilerin yaşlılık, sağlık sorunları ve yaşlılığın getirdiği unutkanlık görüşmelerde bizi hayli zorlamıştır.

            Kore’ye giden kişilerin tespitinde bize en büyük yardımı Zile Şehit e Gaziler derneği başkan yardımcısı Bektaş Tatlı göstermiştir. Kendisine bu yardımlarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Yine Zile’den Kore’ye gidenlerin tespitinde Zile Askerlik şubesinden alınan belgelerden alınan belgelerden istifade edilmiştir.

            Çalışmadaki diğer bir sorunsa konuyla ilgili kaynak yetersizliği veya mevcut kaynaklara ulaşmakta yaşanan sıkıntılardır. Bunun için Ankara milli kütüphanede uzun süre çalışarak kaynaklara, özelliklede o dönemde yayınlanan ulusal ve yerel gazetelere ulaşılmaya çalışılmıştır.

            Kaynakların taranması ve gerekli görüşmelerin tamamlanmasından sonra çalışma yazıya geçirilmeye başlanmıştır. Yazıya geçirilen çalışmanın bir kısmı Zile Özhaber Gazetesi'nde uzun bir süre yayımlanmıştır. Bununla birlikte asıl çalışma tamamlanarak yayına hazır hale getirilmiştir.

            Tokat Zile’den Kore’ye Hâtıralar adlı bu çalışmamızın :

            İlk kısımda Kore’nin coğrafî yapısı iklimi ve Kore tarihiyle ilgili özet bir bilgi verilmiştir. Böylece okuyucuya Kore hem coğrafi olarak hem de tarihi olarak tanıtılmaya çalışılmıştır.

            İkinci kısımda ise Kore İslamiyet ve bölgedeki Türk varlığı hakkında bilgi verilmiştir. Kore’de İslam’ın yayılması, Kore’nin Türk-Moğol hakimiyetine girmesi, ancak zamanla Türk İslam varlının bitmesi ve XX. yüzyıldan itibaren Kore’de Türk İslam varlının canlanması anlatılmıştır. Bu sayede coğrafi olarak Kore’nin Türkiye’ye uzak olmakla birlikte Türk ve İslam kültürüne hiçte uzak olmadığı anlatılmak istenmiştir.

            Üçüncü kısımda, Kore sorunun ortaya çıkışı, bir dünya meselesi haline gelmesi ve yaşananlar anlatılmıştır.

            Dördüncü kısımda ise, Türkiye’nin II.Dünya savaşı sonrasında içinde bulunduğu ortam, Sovyet Rusya’nın saldırgan politikası, Türkiye’nin bu durum karşısında uluslar arası destek arayışları ve Kore savaşına katılma sebepleri anlatılmıştır.

            Beşinci kısımda ise  Zile’den Kore’ye gidenlerin tespiti, yapılan ön hazırlık çalışmaları, görüşme yapınla kişiler ve bu kişilere ait temel özellikler verilmiştir. Yine bu bölümde Kore savaşı ve sonrasında yaşananlar Zile’den giden kişilerin gözüyle değerlendirilmeye çalışılmıştır.

            Son kısımda ise Kore’ye giden Zilelilerle yapılan görüşmelerin  yazıya geçirilmiş ve değişlik yapılmadan konmuştur.

            Başta da yazdığımız gibi keşke bu veya benzeri bir çalışma daha önce yapılmış olsaydı, hem daha çok kişiyle görüşülebilir hem de daha sağlıklı bilgiler elde edilebilirdi. Tüm bunlara rağmen bu çalışmanın bitmiş ve yayına hazır hale gelmiş olması işin sevindirici kısmı ve verilen emeğin manevî karşılığıdır. Bu Kitap ve bunun satışından elde edilecek gelir Zile şehit ve Gaziler derneğine hediye edilmiştir. İnanıyorum ki gerekli ilgiyi görecektir.

            Son olarak şunu da paylaşmak isterim ki çok yakın bir zaman da, Zile’den Kıbrıs’a  Hatıralar adlı yeni bir çalışmayı ve yine Zile’nin yakın tarihiyle ilgi diğer bir  araştırmamızı da kitap haline getirerek, siz değerli Zileli hemşerilerimizin istifadesine sunacağız.

            Bu çalışmadaki tek gayemiz tüm şehit ve gazilerimizi tekrardan hatırlatmak ve unutulmalarına veya unutturulmalarına fırsat vermemektir.

                                                                                                                  Tarih Öğretmeni
                                                                                                                      
Halil YÜCEL


http://www.samanyoluhaber.com/images/resim/kore_foto.jpg

            1 Kore Harbi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Muharebeleri 1950 - 1953, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmî Yayınları. Ankara, 1975, s. 417.

            2 Anıl Evirgen, Kore Kıbrıs Tokat, T.B.S.M.S.B.B., Tokat, 2008.


Devam Edecek

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR