ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 16 Ekim 2010 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

KULFANİ
MUSTAFA UĞUR ALAN
ÜNYE'NİN DUYGU SELİ

Özgeçmiş : Ünye Belediyesi Basın Yayın Ekibi
Kitap Adı : Şiirlerimle ÜNYE

Ozan KULFANİ

Mustafa Uğur ALAN

OZAN KULFANİ
MUSTAFA UĞUR ALAN
unyelikulfani@mynet.com

KULFANİ, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi'nde Ünyeliler'in Gururu Oldu.

Kaynak : Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi - İhsan IŞIK, 11. Cilt.

SUNUŞ

            Günümüzde, yerel yönetimlerin bulundukları yeri altyapı ve üstyapı hizmetleri ile imar etme görevleri ne kadar önemliyse; kültürel, sosyal ve ekonomik yönden kalkındırma görevleri de o kadar önemlidir.

Göbü Köyü, Aşağı Alan Mahallesi'nde
Ünye'mizin Ozanı Mustafa Uğur ALAN (KULFANİ) ve MİSTEPE.

Yüreği Ünye Sevdası Dolu Ozanımızı Ü-STP Unutmadı.

Ünye'ye,
Ünyeli'ye,
Ünye'yi sevenlere ve
Belediye Başkanımız
Sayın Ahmet ARPACIOĞLU'na
Sonsuz teşekkür ve
Şükranlarımızla...

ŞİİRLERİMLE ÜNYE

            Biz de her zaman söylediğimiz gibi, Ünye'mizin değerlerine sahip çıkmayı, onları ve onlar vasıtası ile ilçemizi dış dünyaya taşımayı ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı en önemli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz.

            Bu görevi yerine getirebilmek için kültüre, san'ata, spora, turizme, sanayileşmeye.. dolayısı ile san'atçıya, sporcuya, girişimciye destek vermek gerektiğinin de bilincindeyiz.

Ozan KULFANİ ve M. Ufuk MİSTEPE Ünye Söyleşisinde ve Yüksel ŞEN ile Telefon Sohbetinde.

Fotoğraflar : Mehmet ÖZGÖÇMEN - M. Ufuk MİSTEPE / TMO Genel Müdürlüğü Ankara 18.02.2009 Çarşamba

            Değerli Şâirimiz Sayın Mustafa Uğur ALAN'a (Ozan Kulfani) ait elinizdeki şiir kitabı da işte bu görev anlayışı ve bilinciyle Belediye'miz tarafından bastırılmıştır. Çünkü, bu kitapta yer alan birbirinden güzel şiirler, bizim güzelliklerimizden, bizim memleketimizin güzelliklerinden, yani Ünye'den ilham alınarak yazılmış, bizi, yani Ünye'yi anlatan şiirlerdir.

            Ünye'mizi şiirleştiren Şâir'imize teşekkür ediyor, eserin ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

                                                                                                                Ahmet  ARPACIOĞLU
                                                                                 
                           Ünye Belediye Başkanı

OZAN KULFANİ
Mustafa Uğur ALAN
(Haftalık Çağrı Gazetesi'nin Yıl : 10, Sayı : 436, 05 Aralık 1986 ve Yıl : 11, Sayı : 451,
20 Mart 1987 tarihli nüshalarında ve Oney'den Ünye'ye/1995 adlı kitabın 130. sh.'nde yayımlandı.)

                                 Valla Bir Başka
                 
         Şu benim Ünye'min suyu, havası,
                                    Bir başkadır dostum, Valla bir başka,
                                    Mısır ekmeğiyle hamsi tava,
                                    Bir başkadır dostum, Valla bir başka.
 

 Cevizdere ile Cüri Deresi,
 Tozkoparan mağra, hele kalesi,
 Hele hele bir de Çakırtepe'si,
 Bir başkadır dostum, Valla bir
başka.

 Yunus Emre Şeyh'in burda yatması,
 Elması, armudu, üzüm asması,
 Burda yaşayıp da kalbin atması,
 Bir başkadır dostum, Valla bir başka.

 Masmavi denizi martı yuvası,
 İskele, Millî Park, Asarkaya'sı,
 Tarihî hamamı, yatır, câmisi,

 Bir başkadır dostum, Valla bir başka.

 Gölevi Moteli; Aynikola'sı,
 İnciraltı, Ada, Paşabahçe'si,
 Uzunkum, Fokfok'u, Yalıkahvesi,
 Bir başkadır dostum, Valla bir
başka.

 Tabakhane ile Lâhna Deresi,
 Çatalpınar suyu ve de Kale'si,
 Günpınar'ı Köyü, Kümbet Tepesi,

 Bir başkadır dostum, Valla bir başka.

 KULFANİ der, bitmez lâf uzatması,
 Sahilde gezmesi, balık tutması,
 Fındık toplaması, patoz atması,
 Bir başkadır dostum, Valla bir
başka.

HALK OZANI KULFANİ
Röportaj : Tuncay KARGOĞLU
(Şirin Ünye Gazetesi - 10.07.2004 tarih ve 2951 sayılı nüshasının 2. sayfasında yayımlandı.)

Ünyeli Halk Ozanı Mustafa Uğur ALAN,
her biri buram buram Ünye kokan 90 Ünye şiiri yazdı, ama
"Ünye'ye şiir yazmaya doyamadığını" söylüyor.

Muhabir Tuncay Kargoğlu ve Ozan KULFANİ (Mustafa Uğur Alan)

            Adı Mustafa Uğur ALAN, ama Ünyeli O'nu, Halk Ozanı KULFANİ olarak tanıyor. 1948 yılında şiir yazmaya doyamadığı Ünye'nin Yalı Mevkii'nde doğmuş. Aile tarafından Atatürk'ün hemşehrisi, 1924'teki becayişte Selânik Drama'dan gelmişler Ünye'ye.

            İlkokul'u, Ortaokul'u Ünye'de okumuş. Çimento Fabrikası'nda 20 yıl çalışmış, artık emekli. 3 tane öğretmen evlâdın babası.

            Ortaokul'da başlamış şiir yazmaya. Resim yapmayı da çok seviyormuş. Ama içindeki şiir hissi ağır basmış, resimden kopmuş, o gün bu gündür şiir yazıyor.

Ozan Kulfani, M. Ufuk MİSTEPE'yle röportaj anında ve çalışmaları anlatırken.

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - TMO Ankara 27.08.2008

            Başlarda serbest nazımla yazıyormuş, sonra kafiyeli şiir yazmayı daha çok sevmiş. Kafiyeli yazmaya başlamış. Kafiyeli şiir O'nun için ya şırıl şırıl akan bir su ya da cıvıl cıvıl öten bir bülbül gibiymiş. Daha canlı, daha heyecanlı olduğunu söylüyor, kafiyeli şiirlerin.

            İlk kitabı Şiirname'yi 1996'da çıkarmış. Bu kitabıyla yeniden doğmuş. Şimdi yeniden doğduğuna inandığı Şiirname'sinin devamını yaşıyor, içine düştükçe, duyguları depreştikçe yazıyor, kâğıda döküyor, heceleri kafiyelerle dizerek.

            Yazdığı şiirlerinde en yoğunluklu duyguları Ünye üzerinde toplanıyor. 90 şiir yazmış Ünye'ye ama doyamamış Ünye'ye şiir yazmaya. "Doyamayacağım hiç" diyor.. yazmaya devam ediyor. 
ÜNYE ÜZERİNE

Üzgünüm sana bu satırlar az da
Nağmeler dökülür elimden sazda
Yemeni başında sevdalı kızda
En güzel verilmiş sözdesin Ünye

            "Şiir zaman tanımıyor, birden düşüyor içine. O anda kâğıda döktünse tamam, yoksa kaçıp gider" diyor, Ozan Kulfani. Şu anda basılmaya hazır üç kitaplık şiirleri, basılıp kitap olmayı bekliyor. Ben bastıramam, gücüm yetmez, diyor. Eğer basılırsa şiir dolu bir ruhun, bir gönülün şâd olacağını, söylüyor.

            Ünyeli Halk Ozanı Kulfani; "Aslında Belediye Kültür Hizmetleri Bölümü'nden hep böyle bir davet umdum. Çağırırlar, şiirlerimi bastırmak istediklerini söylerler, bastırır, Belediye Kültür Yayınları arasına sokarlar diye çok düşünmüş, çok beklemişimdir" diyor.

            Kulfani, özellikle Ünye'ye Şiirler kitabının Ünye Belediyesi tarafından bastırılmasını çok, ama çok istiyor. Bu zamana kadar yazdığı 500'ü aşkın şiirinden çeşitli ödüller alan Ünyeli Halk Ozanı Kulfani'nin bundan sonra yazdığı şiirler haftada bir gün gazetemizin Kültür - Sanat sayfasında yayımlanacak.

            Ünyeli Halk Ozanı KULFANİ (Mustafa Uğur ALAN) bakın ne diyor, neyi temenni ediyor?

Kur'ân'ın ilk emri "oku" diyorsa
Ne yapıp, ne edip okumalısın
Bitki dik, yetiştir, doku diyorsa
Ne yapıp, ne edip dokumalısın

Hem kendin, hem çevren, Ata'nın için
Bayrağın, toprağın, vatanın için
Uğruna can verip, yatanın için
Ne yapıp, ne edip okumalısın. 

KİMDİR?

            Mustafa Uğur ALAN.. nam-ı diğer KULFANİ.

            Evet, bu isim ve mahlâs Ünye'mizin yetiştirdiği değerli bir ozanımıza aittir. İlk şiir kitabı "ŞİİRNAME 96"'dan sonra ikinci şiir kitabı olan bu elinizdeki eserin özelliği, bu kitaptaki şiirlerin tamamının Ünye'ye ait olmasıdır.

            1924 yılında Ulu Önderimiz Atatürk'ün talimatlarıyla Selânik Drama'dan yapılan becayişle Ünye'ye getirilen mübadillerden Ali ALAN ve Fatsa eşrafından olup, Ünye Çatalpınar Köyü'nde ikamet eden Hasan YILDIZ'ın kızı Hayriye'nin oğlu Mustafa Uğur ALAN 1948 yılında Yalı Kahvesi mevkiinde 51. no.lu evde Dünya'ya geldi.

            İnönü İlkokulu ve Merkez Ortaokulu'nu okuduktan sonra askerliğini müteakip girdiği Ünye Çimento fabrikasından 1992 yılında emekli oldu.

            Eşi Rüveyde Hanım'dan üç çocuk ve Batuhan Uğur ile Emirhan Uğur adlı iki torun sahibi ozanın oğlu Ali Yücel ALAN öğretmen, gelini Hünsa ALAN öğretmen, kızı Neslihan ŞAHİN öğretmen, damadı Fatih ŞAHİN öğretmen ve küçük kızı Aslıhan ALAN ise üniversite hazırlıklarına devam etmektedir.

            Askerlik öncesi çalıştığı çeşitli yerlerde gurbetin ve yalnızlığın verdiği özlem, hasret, Ünye'ye olan sevgi ve aşktan dolayı yalnız kaldığı zamanlar bir kenarda bir şeyler yazıp karalamaya başladı. Çevresindeki dostları yazılanları beğendikçe daha bir şevkle yazmaya devam etti.

            1975'de arkadaşları tarafından kendisine KULFANİ mahlâsı verildi.

            Çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödül, teşekkür ve takdirler alıp, şiirleri çeşitli mahallî ve ulusal gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır.

            1997'de Ünye Belediyesi tarafından yapılan "Şehitler Parkı"na yazdığı şiir kalıcı kılınarak aziz şehitlerimizin anısına anıtın yanına yazıldı.

            Ünye'ye, Ünyeli'ye ve Ünye'yi sevenlere yapmış olduğu bu hizmetlerinden dolayı ozanımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

YAKAMOZ

Dünyada kim bilir nerelerdesin?
İçimde can gibi doğan yakamoz.
Kim bilir hangi bir yörelerdesin?
Her akşam yeniden doğan yakamoz.

Bir gurbet akşamı yolumun üstü
Mevsimler ağladı halime küstü
Yalvardım yakardım hem de diz üstü
Düğüm düğüm beni doğan yakamoz

Olamaz böylesi güzellik hayır
Önümde masmavi dipsiz bir çayır
Ey bulut kendini kendine çağır
Gökyüzü fâtihi ağan yakamoz.
 

Şu benim dünyam ne küçüktür bilsen
Bir ömür veririm bana bir gülsen
Hele ki Haziran sonları gelsen
Ünye'de hükümdar kağan yakamoz.

İskele başında bankta oturdum
Hayali borsaya sıfır yatırdım
Bir damla yaşımda yelken batırdım
Gönlüme yekpare sığan yakamoz

Kulfani ne deyim muhteşem bişe
Yaradan görene vermiş bir köşe
Sarılıp sevmeyi kardeş kardeşe
Gönülden gönüle sağan yakamoz.
 

                    

 ÜNYESPOR

http://unyespor.kulubu.com

       Yemyeşil sahada uçarcasına
       Geliyor ha, Ünyespor geliyor
       Futbola imzayı atarcasına
       Geliyor ha, Ünyespor geliyor...

       Onbir şimşek birden çakıyor bakın
       Rakibin gönlünü yakıyor bakın
       Korkulu rüyadır Ünye'den sakın
       Geliyor ha, Ünyespor geliyor...

       Her bir futbolcusu çelikten oktur
       Ünye'ye sahada yenilmek yoktur.
       Kalesi gol yemez midesi toktur
       Geliyor ha, Ünyespor geliyor...
 


        Yeşille beyazdır formanın rengi
        Deplâsmanda bile kazanır cengi
        Nerede Ünye'min nerede dengi
        Geliyor ha, Ünyespor geliyor...

        Centilmen oyunun öncüsü biziz
        Yeşil sahaların golcüsü biziz
        Liglerin yükselen yıldızı biziz
       Geliyor ha, Ünyespor geliyor...

        Kaleden kaleye yemyeşil saha
        Ünyespor'uma biçilmez paha
        Kul fani söylemez sözü bir daha
        Geliyor ha, Ünyespor geliyor...
                                          Mustafa Uğur ALAN
 

OZAN KULFANİ'NİN
"ŞİİRLERİMLE ÜNYE" ADLI KİTABINDA YAYIMLANAN ŞİİRLERİ

No. Ünye Şiiri Adı Sayfa No. Ünye Şiiri Adı Sayfa
1   Ünye 6 2   Acı Su 7
3   Burası Ünye 8 4   Bu Gece Ünye 9
5   Balkondan Ünye 10 6   Balıkçı 11
7   Bakışı Güzel 12 8   Bir Başka 13
9   Bu Sene 14 10   Canımsın Ünyem 15
11   Coşarım Ünyem 16 12   Cüri Deresi 17
13   Cennet Mekân Ünyemiz 18 14   Cennet Ünye'de 20
15   Çınar 21 16   Çınar Suyu 22
17   Çakırtepe'de 23 18   Don Vurdu 25
19   Doymadım 26 20   Değişmem 27
21   Doyamam Ünyem 28 22   Dramalı 29
23   Elveda Ünyem 30 24   Farklısın Ünyem 31
25   Gördüm Ünye'yi 32 26   Güzel Ünye'miz I 33
27   Gül Ünyespor 34 28   Güzel Ünye'miz II 35
29   Görür Gibiyim 36 30   Göremem 37
31   Gel Ünye'ye 38 32   Gezelim Görelim Ekibi 39
33   Güzel Ünyem 41 34   Güzelim Ünye 42
35   Gemiler 43 36   Güzeldir Ünye 44
37   Hoş Geldiniz Ozanlarım 45 38   Kışın Ünye'de 46
39   Karadeniz 47 40   Kanımız Ünyespor 48
41   Lâzımsın Ünye 49 42   Mayıs Yedisi 50
43   Merhaba Ünye 51 44   Nerdesin Ünyem 52
45   Ne Güzel 53 46   Onikinci Ünye Festivali 54
47   Özelsin Ünyem 55 48   Özledim Ünyem 56
49   Önceden Ünyem 57 50   Poyraz 59
51   Park Taksi 60 52   Rüya Gibisin 62
53   Seyrettim 63 54   Şahanesin Ünyem 64
55   Şampiyonuz Biz 65 56   Sürmeli Ünyem 66
57   Sudur Ünye'min 67 58   Soyu Ünye'min 68
59   Şehitler Parkı 69 60   Şehitler Ölmez 71
61   Saymadım Ünye 72 62   Tadı Ünye'de 73
63   Ünye'de Çekirdek 74 64   Ünye Meydanı 75
65   Ünye Gördün mü? 76 66   Ünyespor Tekrar İkinci Ligde 77
67   Ünye I 78 68   Ünye'miz Nerde? 79
69   Ünye'miz Gelsin 80 70   Ünyem Bambaşka 81
71   Ünye'miz Vilâyet Yapılmalıdır 82 72   Ünyespor'a 83
73   Ünye'mizi Temiz Tutalım 84 74   Ünyespor İkinci Ligde 85
75   Ünye Benim Herşeyimdir 86 76   Unutamam Ünyem 87
77   Ünye'ye Davet 88 78   Ünyespor Geliyor 89
79   Ünye Dediler 90 80   Ünyem Üstüne 91
81   Ünye Seni Seviyorum 92 82   Ünyem'de Gece 93
83   Ünye II 94 84   Vardım Ünye'de 95
85   Valla Bir Başka 97 86   Yemyeşil Ünyem'i 98
87   Yaşarım Ünyem 99 88   Yazasım Gelir 100
89   Yunus Emre Parkı 101 90   Yalıkahvesi 102
91   Yanına Ünyem 103 92   Yazmadım Ünyem 104
93   Yakamoz 105 94   Zor Gelir Ünyem 106

                    
'Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitlerimiz anısına'

Şehitler Parkı Önünde Hasan ve Elif ÖZSOY

Atatürk Heykeli

ŞEHİTLER PARKI

    Güllere şehitler adı verilen                    Öpeyim alnını ey şehit dur da
    İsminle güzeldir Şehitler Parkı  
           İsminiz yazılı şerefle burada
    Ölmeyip ölmeyip tekrar dirilen   
         Kanını canını veren bu yurda
    Cisminle güzeldir Şehitler Parkı  
         Resminle güzeldir Şehitler Parkı

Şehitler Parkı'nda Atatürk Heykeli

Fotoğraf : Dick Osseman
http://www.pbase.com/dosseman/unye_turkey

Ne yapsak az gelir ne desek size
Bin şeref hediye ettiniz bize
Bölücü terörü getiren dize
Hırsınla güzeldir Şehitler Parkı

Alnını koyduğun şu toprak ile
Göğsünde imanla al bayrak ile
Şu çınar şu havuz ay yıldız ile
Suyunla güzeldir Şehitler Parkı

Ey asker alnını koyduğun yerde
Dualar yükselir en yüce yerde
Her iki cihanda rûz'u mahşerde
Yâsin'le güzeldir Şehitler Parkı
.

Şehitler Parkı

Atatürk Heykeli (Eski Belediye Bahçesi)
.

Çınarın dalıdır havuza bakan
Her damla gözyaşı havuzdan akan
Her biri alnından vurulmuş yatan
Erinle güzeldir Şehitler Parkı

Her vatan evlâdı askere koşan
İçinde vazife aşkıyla coşan
Bir küredir bağırır dağları aşan
Sesinle güzeldir Şehitler Parkı

Gözleri kartaldan keskin bakışlı
Atatürk yolunda çağdaş akışlı
Yüreği Kur'an'la iman nakışlı
Kulunla güzeldir Şehitler Parkı
.

.
Kulfani yazmaya dayanmaz kâğıt
Şehitler ardından söylenmez ağıt
Yâ Rab'bim anaya sabırlar dağıt
Duayla güzeldir Şehitler Parkı.

1997 yılında Sayın Şükrü YÜRÜR'ün talimatıyla Şehitler Anıtı yanına yazılmıştır.

BURASI ÜNYE

Dünyayı dolaşıp turlar atsan da
Burada durmak lâzım, burası Ünye!
Birkaç yer beğenip hayran kalsan da
Burada durmak lâzım, burası Ünye!

Menekşeler sergi açmış kırlara
Oltalar kendini atmış sulara
Boyun eğmiş Çınar nice sırlara
Burada durmak lâzım, burası Ünye!

Kumların üstünde ayak izlerin
Masmavi denize dalar yüzlerin
Yeşile maviye vurgun gözlerin
Burada durmak lâzım, burası Ünye!
 

Çakırtepe, Asarkaya bakışır
Süleyman Paşa'ya saray yakışır
Yunus Emre ruhu dilde dolaşır
Burada durmak lâzım, burası Ünye!

Akşamlar serin bir yeldir yüzümde
Kartpostal misali her yer gözümde
Dört mevsim başkadır yaz da güzün de
Burada durmak lâzım, burası Ünye!

Doksandı yüz oldu Kulfani sözü
Ünye'me sevdadır mevzuun özü,
İstersen gece gel ister gündüzü
Burada durmak lâzım, burası Ünye!
 

            Ozanımızın Mayıs 2010 tarihinde ATATÜRK VE CUMHURİYET adlı dördüncü şiir kitabı Ünye Belediye Başkanlığı Yayınları arasında yayın hayatına girdi. Ünye Belediyesi Kültür Yayınları'nın 13.'sü olan 86 sayfalık bu eserde ozanımıza ait 36 şiir ile biyografisi yayımlanmış. Başarılı çalışmalarını kutlar, devamlılığını dileriz.

                       
 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR