ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 08 Nisan 2004 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

MEÇHUL ASKER
(Amerika'dan Mektup)

Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 12,
Sayı : 500, 13.05.1988 tarihli nüshasında yayımlandı.

Makale : Prof. Dr. Sait KAPICIOĞLU

Solda : Ortaokul (Meçhul Asker İlkmektebi)
Ortada : Sarnıç ve Merdiveni - Sağda : 1873 Yılında Yapılan ve 1954/55'te Yıkılan Rum Kilisesi

Ünye : Ortamektep Talebesi Beden Terbiyesi Dersinde

            Yıl 1953 - 54. Henüz Meçhulasker İlkokulu'nun 2. veya 3. sınıfındayız. O tarihlerde mektebimizi ve Ünye'mizi tanıtım mektupları yurdun dört bir yanındaki kardeş okullara gönderir, onlardan da benzer cevaplar alırdık. Böyle bir işlem için iki arkadaş postaneye gitmiştik. Pul veren yaşlıca memur 25 kuruş'u ve mektupları aldı, zarfın üstüne baktı ve bize dönüp sordu :

            - Oğlum, "Meçhul Asker" ne demek?

            Hem utandık hem de cevabı bilemediğimiz için başlarımız öne düştü. Ama O "bize öğretti".

Ünye : Meçhul Asker Mektebi

 Talim Heyeti (1933 - 34)

            - "Meçhul Asker, bu memleket için canını vermiş, ismi - cismi bilinmeyen ve kefensiz yatan şehitlerimize verilen addır."

            Geçen yıllar içinde Meçhul Askerler için yazılmış binlerce şiir, yazı gördükçe okulumuzla daha da gururlandık. Bildiğimize göre de ne ülkemizde (Sivas Meçhul Asker İlköğretim Okulu hariç) ve ne yurt dışında bu isimde başka bir okul daha yoktur. Yüreğinde memleket sevgi meselesini taşıyan ve bir ilkokula bu onurlu ismi lâyık gören Ünyeliler'i şükranla anmamak mümkün değildir.

Ünye Ortaokulu (Eski Adıyla Ünye Meçhul Asker İlkmektebi)

Fotoğraf : Ahmet Hüseyin (Şen)

            Fakat günün zor şartlarına ayak uyduramayan tarihî Meçhul Asker binası göçüp gitti. Ama onun feyzi ve sevgisi asla eksilmedi. Ve onu yeniden yaşatacak heyecanlarımız son yıllarda iyice arttı.

            Çünkü Meçhul Askerliler olarak sorumluluklarımız vardır. Yıllarca Ünye'nin kültür aktivitelerinde başta bulunmuş; Anafartalar, İnönüler'le çekişmelerinde gecesini gündüzüne katmış Ömer Hocaları, Vehbi Hocaları, Sezai Hocaları, Şevket Sezerleri, Huriye Topçuoğlu'nu, Ömer Çam'ları unutmamız mümkün mü?

Ünye Meçhul Asker İlkmektebi

Başmuallim Nazif B., Muallim Emine H., Muallim Seniye H.,
Muallim Hulûsi B., Muallim Hasan B., Muallim Ömer Bey
Ünye Ortamektep Muallimleri

Riyaziye Muallim V. Hüseyin B., Fenbilgisi Muallim V. Fuat B.,
Karakuş Köyü Yatımektebi Başmuallimi Eşref B.,Muallim Hüseyin Avni B.
Yavi Köyü Muallimi Nazım B., Kurna Köyü Muallim V. Salih Bey

            Bizim amacımız yaşayan Meçhul Asker'i fizikî olarak kurmaktır. Bunun için defalarca toplandık. Aramızda gönül verenlerden biri de yıllarca dirsek dirseğe oturduğumuz Belediye Başkanı İsmail Cerrahoğlu'dur.

            Ve onun bugünkü imkânlarını da dikkate alarak dileklerimizin gerçekleşme noktasına geldiğine inanmıştık. Nitekim Meçhul Asker İlkokulu'nu, levhasının asıldığı haberini birkaç ay önce Cerrahoğlu'nun mektubundan öğrenmiştim.

Eski Ortaokul Binası - 1939/Orta Mahalle

Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

            Hem de arsasını gene o mektebin evlâdı, Kemal Tamtürk'ün bağışladığını da müjdeleyerek!

            Ve bugün gazetemizden Meçhul Asker adının indirilip, yerine Vâli Necati Çetinkaya'nın isminin konduğunu öğreniyoruz.

Kıymet Gürkan ve Öğrencileri/1954

Meçhul Asker İlkokulu Bahçesi

            Bu tabloyu anlamanın ve yorumlamanın mümkün olduğunu sanmıyorum. Bizim heyecanımız isimlerle ilgili değildir. Vâli Çetinkaya şüphemiz ilimizde ve ülke genelinde çok değerli hizmetler yapmış olabilir.

Ünye : Meçhul Asker Mektebi (1933 - 34)

5'inci Sınıf Talebesi Muallimlerile

            Ve isminin bir okula verilmesi de kâdirşinaslığın güzel bir örneği olabilir. Bizim heyecanımız bir âbide olan okul adının indirilmesidir.

Ünye Ortaokulu/Fotoğraf : Ahmet Hüseyin (Şen)
 (Eski Adıyla Ünye Meçhul Asker İlkmektebi)


1939/Orta Mahalle

            Meçhul Askerler'in ne anlama geldiğini bilmeyenler, bizim gibi posta memurundan veya bir bilenden öğrenebilirler. Okulun isim değişikliği basit bir olay değildir.

Ünye Meçhul Asker Mektebi (1933 - 34)

1'inci Sınıf Talebelerinden Bir Grup Muallimlerile

            Tarihi kapatıyoruz!

            İnanıyorum, bu heyecanımızı Vâli Çetinkaya da tasdik edecek ve de Meçhul Asker'in yaşamasına gönül verecektir.

            Esasen ülke genelinde hizmet veren bir kimse aksini düşünür mü?

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR