ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 06 Temmuz 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ÜNYE
KAVAK DİBİ KARGASI
MEMO

Makale : Prof. Dr. Sait KAPICIOĞLU
Dünya Gastro-Med Sindirim Sistemi Hastalıkları Merkezi Levent/İst.
e-mail : unyekap@hotmail.com

(Şirin Ünye Gazetesi - 17.05.2006 tarih, Yıl : 46, Sayı : 3257, 2. sayfada yayımlandı.)
 

ÜNYE
KAVAK DİBİ KARGASI
MEMO

            Dünya için Roma ne ise Ünye için de Kavak Dibi aynıdır. Tüm Ünyeliler'in nihayet geçecekleri meydan Kavak Dibi'dir. Dükkânlar, câmiler, sebzeci sergileri, cambazhaneler, Belediye ve Hükûmet Konağı, Paşabahçe hep burada yerleşmiştir. Ünyeliler bu meydanda ayaküstü sohbetlenir, alacak, verecek veya kişisel meselelerini burada çözerler. Sinema ve hükûmet tellalları halka burada seslenirler. Velhasıl Kavak Dibi Ünye'nin her şeyidir.

Tarihî Halkalı Kavak Ağacı (Ağacın Aslı Çınar'dır - Platanus)
Cumhuriyet Meydanı - Süleyman Paşa Sarayı Surları - Belediye Bahçesi (Park) - Askerlik Şubesi - İnönü İlkokulu

Hacı Ali Paşa Yüzlerce İnsanı Bu Ağaçta İdam Ettirmişti.

            İsmini meydana veren Kavak lâkaplı Çınar Ağacı'nın 250 yıllık olduğu söylenir. Kavak ağacının dikildiği yıllarda dünyaya gelen Memo ( Memory*) isimli karga kavak ağacını kendine mekân edinmiştir. Yaz - Kış, yağmur - güneş her zaman Kavak Dibi'ni izlemiş ve kaydetmiştir. Babalarımızı, dedelerimizi, dedelerimizin dedelerini 250 yıllık sürede tanımıştır. Kavak ağacında vatan hainlerinin ipe çekilmesini gözlemiştir.

            Memo, Ünye'ye 150 yıl hükmeden Sancak Beyleri Serdaroğulları'nı tanımıştır. Paşa hanımlarının "kimseye deymeme, devamlı el yıkama, yan - yana yürümeme" gibi tuhaf huylarının olduğunu bilmektedir. Bugün itibarlı olan bir ailenin, paşaların yanında marabalık yaptığını söylemektedir. Paşalar'ın evinde ölen bir hizmetli yüzünden huylu Paşa hanımı, hamam yakınındaki evine artık hiç girmemiş ve buraya maraba yerleştirmiştir.

Hazinedarzâde Süleyman Paşa Sarayı Surları İçerisinde Paşabahçe Evleri

Günümüze Ulaştıran : Eren TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi)

            Saray Câmisi'nin hapishane olduğu ve burada yatanların listesini Memo bilmektedir. Bayramlarda halkın Kavak Dibi'nde toplandığına, kadınların çınarın dibindeki yüksekliğe dizildiğine, davul - zurna ve kemençe eşliğinde iki gün iki gece oyunlar oynandığına Memo şahit olmuştur. Kavak Dibi'nden Kırım, Trablusgarp, Kafkas cephelerine, Rus Harbi'ne, Çanakkale Savaşları'na anaların, babaların ve yavukluların feryatları, davulların gümbürtüsü ile asker uğurlamalarını Memo gözlemiştir. Savaşlara gidip de gelmeyen ve ne yazık ki unutulmuş, kimsenin hatırlamadığı Ünye Şehitleri'nin listesini de bilmektedir.

            Ünye'nin gelmiş geçmiş meşhur delilerinin adlarını kaydetmiştir. Ecünlü Deli İsmail, Albay İsmail bunların önemlileri olduğunu söylerken, acaba adı İsmail olanların hep deli mi olduğunu bize sormaktadır?


http://mefistofeles.sitemynet.com

            Parktaki çinkolu verandada Ünyeli gençlerin fasıllarına Memo da eşlik etmiştir. Memo, dedesi Kesmo'dan (Kesmük) işittiklerini de naklettiğinde 750 yıllık bir Ünye tarihini bize nakletmektedir. Memo, Kavak Dibi'nde yatan Tiryaki Hasan Paşa olduğu söylenen kişiyi hiç hatırlamamaktadır.

Sehven Kanije Müdafii Tiryaki Hasan
Paşa'nın kabri olarak bilinen bir Ünyeli'nin mezarı.

            Memo ecdadımızı tanıyan ve halen hayatta olan canlı bir tarihtir. Eğer onun bağırışlarını duyuyorsanız, size geçmiş ve gelecekten mesaj veriyor demektir. Ünyeliler bu ecdat dostu Memo'ya yan bakmasın. Maalesef kargalar için menfaatçi olduğuna dair hikâyeler uydurulmuştur. "Karga mandayı boş yere bitlemez. Karga tohum hırsızıdır. Karga tilkiyi bile kandırır." Bunların Memo felsefesinde yeri yoktur. Mustafa Kemal, çocukluğunda "tarlalarda karga kovaladı" diye kimse kargaları "Vatan haini" ilân etmesin. Kargalar için 100 türkü varmış; hepsi de peynir üzerineymiş.

        
http://www.ugurboylu.com/photo/displayimage.php?album=4&pos=7

            Kargaların haberleşme ve güvenlik sistemlerini halen hiçbir ülke taklit edememiştir. Zekâsı hayvanlar âleminin en üst seviyesinde olan kargalar, yiyecek toplamada âlet kullanırlar. Cevizi asfaltta araba lâstiklerinde kırdırdıktan sonra kırmızı ışıkta trafik durmuş iken yola iner, kırık cevizi yermiş. Gümüş çatal, bıçak, küpe, yüzük, saat kaybedenler, gidip karga dostu yiyecek verenlere sorarmış. Çünkü karga kendine dost olanlara bu kıyağı her zaman yaparmış.

            Gelecekte insanlardan sonra Dünya'ya kargaların egemen olacağı çok muhtemeldir. Çünkü Hıristiyanlar'ın kutsal kitabı İncil'de vahiy olarak bildirilen "mahşerin dört atlısı"ndan 4'üncü atlının yayacağı salgın hastalıklarla kıtlık sonucu dünya insan nüfusunun kırılacağı kaçınılmaz gözükmektedir.

            Bu yüzden ben bir karga yavrusunun eğitim ve bakımını üstlenmeyi çok istiyorum. Böylece anılarımızı 250 yıl taşıyabilecek kargaları saygı ve gıpta ile selâmlıyorum.


http://www.ae.metu.edu.tr/~yillik/2004/foto6/karga.html

Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu
Dünya Gastro-Med Sindirim Sistemi Hastalıkları Merkezi Levent-İst.
e-mail: unyekap@hotmail.com

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR