ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 01 Temmuz 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

HER ŞEY
ÜNYE İÇİN OLMALI
DİYORSAK...

Makale : Yahya Cumhur TAPÇI
(http://www.unyem.com/news_details.asp?News=328)
yctapci@mynet.com

            Ünye adını taşıyan bir site için en önemli hizmet yine Ünye adına bir şeyler yapmaktır. Biz de bu anlamda fikir üretmeye çalışacağız. Önemli olan Ünye’miz için bir şeyler düşünmek ve faydalı olmaktır. Karınca misali hedefe varamazsak bile bu uğurda ölmüş olmak bile güzeldir. 

            Öncelikle; şahsen yıllardır eleştirdiğim bir konudan başlamak istiyorum: her yıl yapmaya çalıştığımız festivalden… Öncelikle festival  kelimesinden başlayalım. “ŞENLİK” dememiz daha doğru olmaz mı?

            Şenliklerimizi yerlileştirelim. Mesela: Binlerce YTL ödeyerek Ünye’ye getirttiğimiz ve bir de zat-ı şahanelerinden güzelce bir zılgıt yediğimiz şarkıcı ve türkücüler tayfası yerine; Ünye’mizde okullar arası veya serbest, ferdi tarzda müzik yarışmaları düzenlesek; ayrıca Belediye Konservatuarında bir yıl boyunca yapılan çalışmaların sunumlarını şenlik tarihine getirerek yarışmalar yapıp dereceye girenlere ödüller versek; ayrıca yarışmaya katılanları da onura etsek güzel olmaz mı?


Festival Etkinliklerinde Orta Çarşıdan Görünüm

            Esnaf odalarımızı, ticaret borsamızı, sivil toplum örgütlerimizi de bu etkinliklerde faal olarak görsek gerçek bir şenlik yapmış olmaz mıyız? Özellikle bu tür oda, dernek ve örgütlere başkan seçilmek için birbiriyle yarışan insanlar bu tür hizmetler için de yarışacaklardır diye umuyorum(?)

            Kurultay meselesine gelince…

            Bu güzel etkinliği sürekli yapmalıyız. Bu, çok da zor olmasa gerek; sadece Ünye menfaati düşünüldüğü taktirde. Bir kere boş vaat ve hayali projelerden söz edilip kurultay sonrası her şey unutulmamalıdır. Bir kere böyle bir kurultayın organizasyonu belediyeye ait olmalı ve hiçbir siyasi endişeye mahal verilmemelidir. Ünye Kurultayı Ünye’nin kurultayı olmalıdır. Arkasında falan filan şahıs ya da falan parti olmamalıdır.

            Ünye için fikri, projesi olan herkese bu kurultayın kapısı açık olmalı ve herkes fikrini açıkça söyleyebilmelidir. Yani iş ciddiye alınmalıdır.

            İlçemizde yetişmiş önemli kişi ve manevi şahsiyetlerin adına etkinlikler yapılmalı, öncelikle Ünyeli genç nesle tanıtılmalı, ayrıca isimleri ( Yunus Emre, hattat Mustafa Rakım Efendi, Müderris Yusuf Efendi, Kıbrıslı Hoca, Ömer Çam …) değişik platformlarda yaşatılmalıdır.

            Ünye’de kadıların, paşaların, hocaların yetiştiğini ve yaşadığını biliyoruz. Bu insanların torunları hâlâ yaşamaktadırlar. Bu insanlar kültürlü, bilgili, devirlerinin aydın insanları idiler ve her birinin evinde el yazması kitaplar bulunmakta idi. Bu kişilerin varisleri araştırılıp bu tür kaynak eserleri tarihe mal edilerek teslim alınmalı ve bir kütüphane oluşturulmalıdır.

            Ünye dışındaki; özellikle Ankara’daki Ünyelilerin Ünye’yi hatırlamaları sağlanmalı ve imkanlarını Ünye’ye aktarmaları hususunda kendilerine gerekirse baskı yapılmalıdır. Etkili ve yetkili Ünyeliler Ünye’ye gereken hassasiyeti göstermezse kim gösterecek?

            Fikirleri sadece paylaşmak değil; gerçekleşmesi konusunda bir gayretimiz olmalıdır. Bütün Ünyelilere saygı, sevgi ve selâmlar.

ÜNYE
MEYDAN PROJELERİ
= SANAL

Makale : Yahya Cumhur TAPÇI
(http://www.unyem.com/news_details.asp?News=428)
yctapci@mynet.com


Sözlü Tarih Programı - 13.05.2005 Hizmet TV

ÜNYE
MEYDAN PROJELERİ = SANAL

Hükûmet Binası (Üstü Kaymakamlık, altı Maliye İdaresi), Liman Dairesi, Garavuşluoğulları
Hüseyin ve Tayyar Garavuşluoğlu'nun Evi, Tatar Mahmut'un Binasının Uzantısı, Acem Hasan'ın
Binası (Altında Foto Ahmet Şen'in Dükkânı), Feyziye Mektebi (Anafarta İlkokulu)


Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

            Belediyemizin Ünye Cumhuriyet Meydanı için proje yarışması açması; en güzel projenin yapılmak istenmesi açısından çok önemli bir yaklaşımdır. Bu nedenle Belediye Başkanı'mızı tebrik ediyorum. Ancak bazı işler vardır ki yerinde incelemek, yapmak ve uygulamak gerektirir. Meydan Projesi de böyle bir proje olmalı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Çarşı Girişi ve Cücür Kitabevi

Sağda Feyziye Mektebi (Anafarta İlkokulu) - Şimdiki Öğretmen Evi

            Son zamanlarda yazdığım yazılara baktığımda kendimi her şeye muhalefetmiş gibi görmeye başladım. Aslında şahsen muhalif bir yapıya sahip değilimdir. Belki bu tavrım olaylara farklı bakış getirme, daha iyiyi yakalama şeklinde algılanabilir.

            Bazı işler vardır bir kere yapılır; bazıları da duruma göre değiştirilebilir, yenilenebilir, ilâveler ve eksiltmeler yapılabilir. Meydan Projesi, sürekli değiştirilebilir bir proje değildir. O halde bu proje çok dikkatli yapılmalı, her şey çok iyi düşünülmeli ve plânlanmalıdır.

Cumhuriyet Meydanı Projesi Jüri Üyeleri

            Bir kere; yarışmaya katılan projeleri - gördüklerimle söylüyorum - sanal projeler olarak değerlendiriyorum. Kendim mimar ve mühendis değilim. Ancak estetiğime güvenirim. Yapılan projeler; uzay şehirleri inşasına yönelik göz boyama projeleri gibi geldi bana. Bu projeleri yapanlar büyük emek sarf etmişler ancak, bilgisayarlara yaptırılmış bu projeler Ünye’ye hiç yakışmamış. Ayrıca bu projeler; meydan projesinden çok Yunus Emre Çay Bahçesi Projesi gibi hazırlanmış.

Sol'da Hükûmet Binası, Sağda Garavuşluoğlu'nun Evi

Belediye Binası'na Asılı Saat

            Bu eleştirilerimden sonra; proje yapılmadan önce şu sorular sorulmalıdır :

            1 - Çevre yolu projesi gerçekleşecek mi?

            2 - Ünye, tarihî ve turistik bir yerleşim merkezi olarak mı devam edecek,  yoksa şehrin bütün çehresi değiştirilip modern, gökdelenlerle dolu büyük şehir görüntüsünde mi olacak?

            3 - Meydandaki Hükûmet Konağı, Öğretmen Evi ve Ziraat Bankası yıkılacak mı, yıkılmayacak mı?

            4 - Çınar ağacı ve Saray Câmisi'nin akıbeti ne olacak? Bu ve bunlar gibi daha pek çok sorulara doğru cevaplar verebilirsek daha gerçekçi projeler ortaya koyabiliriz. Mevcut projeleri sanal bulmamdaki asıl sebepler yukarıya sıraladığım sorularda gizlidir. Bu sorulardan hareketle :

Tarihî Çınar - Belediye Binası ve Solda Ağaca Eşek Bağlı Cumhuriyet Meydanı

Fotoğrafı Günümüze Taşıyan : Eren TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi)

            a - Eğer çevre yolu yapılacaksa, ileride bütün sahil bandını ilgilendiren bir çevre düzenlemesi yapılacağından bu projelerde şimdiden yer almalı. Süleyman Paşa Sarayı kalıntıları, Askerlik Şubesi ve çınar ona göre tarihî özellikleri korunup turizme elverişli hale getirilmelidir.

            b - Ünye tarihî ve turistik bir yerleşim merkezidir. Bu özelliğini yeniden kazandıracak projeler üretilmelidir.

            c - Meydandaki binaların kaldırılması pek mümkün görülmediğine göre; daha sade, ferah ve kullanıma elverişli bir proje yapılmalıdır.

            ç – Bu projeler Ünyeli mimarlara ve Ünyeli herkesin görüş ve eleştirilerini de dikkate alarak yaptırılmalıdır.

Cumhuriyet Meydanı - Solda Eski Belediye Binası ve Arkasında Ziraat bankası/1955

Günümüze Ulaştıran : Eren TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi)

            Yapılan projeler bizim meydanımıza sığmaz. Projeler meydandan daha geniş. Bu yüzden meydanı güzelleştirmekten çok daha da daraltıp boğacaktır. Bu projeleri jürinin niçin beğenmediğini bilmiyorum. Ama iyi ki beğenmemiş. Belediyemizin bundan sonra nasıl bir yöntem uygulayacağını bilmiyorum ama eleştirilerimizi ve teklifleri dikkate alırsa Ünye için iyi olur.

            Ben yaptım oldu. Bizim yaptığımız her şey iyidir gibi bir yaklaşım içinde olabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu proje kalıcı bir proje olacağından kırk kere ölçüp bir kere biçmemiz gerekiyor. Bütün Ünyeliler'in bu konuda Belediye'mize yardımcı olması gerekir. Çünkü bu proje bütün Ünyeliler'i ilgilendirmektedir. Hiçbir şey yapmadan eleştirilerde bulunmak bir fayda sağlamaz. Böyle davranmak Ünyeli'ye yakışmaz!

            Ünyeliler, Ünye’ye ve meydanına sahip çıkmalıdır. Ünye Meydanı Ünye’nin aynasıdır. Meydana bakarak Ünye ve Ünyeli görülecektir.

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR