ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 10 Nisan 2004 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ÜNYE
MÜFTÜLERİ

Makale : Hasan Tahsin (SAY) KADIOĞLU
(Araştırmacı - Öğretmen)

Diyanet İşleri Başkanlığı

Yeni Hizmet Binası/Ankara

ÜNYE MÜFTÜLERİ
(Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 12, Sayı : 504, 17.06.1988 tarihli nüshasında yayımlandı.)


Müftülük Hizmet Binası, Ünye Hükûmet Binası'nın üçüncü katında hizmet vermektedir.
Bina asansörlü ve kaloriferlidir. Müftülük olarak bir makam odası, bir santral odası,
bir vaiz odası, bir murakıp odası, bir memurlar odası (üç oda birleştirilmiş olarak)
2 WC, bir salon ve bir de konferans salonu ile hizmet vermektedir.

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/tanitim.asp?id=4
(Osmanlı Devleti'nde din işleri Meşihat Makamınca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü.
1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, Şer’iye ve Evkaf Vekâleti adıyla
"Bakanlık" olarak yer almış, 1924 'e kadar da bu statü aynen devam etmiştir. Din hizmetlerinin politikanın
dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle 03 Mart 1924 tarihinde Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak
yerine, 429 Sayılı Kanun'la, Başvekâlet bütçesine dahil ve Başvekâlet'e bağlı Diyanet İşleri Reisliği,
bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.)

Şakir PİNAL - Ünye Müftüsü

http://www.ordumuftulugu.gov.tr/ilce-muftulukleri/unye-ilce-muftulugu.html

            Müftüler, Osmanlı Devri'nde Şeyhülislâm makamına, Cumhuriyet Devri'nde Diyanetişleri Başkanlığı'na bağlıdır. Müslümanların din işlerine bakar, onları eğitir, aydınlatır, "fetva" verirler. Diğer dinî kurumlar da kendilerine bağlıdır. İllerde ve ilçelerde vazife görürler.

            Ünye'mizin müftüleri hakkında bulabildiğimiz bilgiler XIX. asırda başlıyor. Zaman zaman boşluklar oluyor. Bunun için okuyucularımızdan özür dileriz.

ÜNYE'DE GÖREV YAPMIŞ MÜFTÜLERİMİZ...
http://www.unyemuftulugu.gov.tr/muftulerimiz.htm
   

İSMAİL R.EFENDİ SATIROĞLU

ABDULLAH KIRIMLI

(GÖREV YAPTIĞI TARİHLER)

(GÖREV YAPTIĞI TARİHLER)

1924  -  1941

21.03.1942  -  20.01.1961

            1 - Müftü Recep Efendi : Ünye Sancak Beyliği müftülerindendir. İstanbul'dan Paşa ile beraber gelmiştir. 19. asır ortalarında vazife yapmıştır. Kabri Büyük câmi mezarlığındadır.

            2 - Müftü Rafet Efendi : Sancak Müftüsü Recep Efendi'nin oğullarından biridir. 19. asrın ikinci yarısında müftülük yapmıştır. Kabri İstanbul Eyüp Sultan'dadır.

            Ahvatları : Torunlarından Nuri Fahri Özgün, Enver, Muammer Tekin, Hulusi Müftüoğlu ve akrabalarıdır.  

DURSUN ÜNEL MUSTAFA DAL
(GÖREV YAPTIĞI TARİHLER) (GÖREV YAPTIĞI TARİHLER)
23.02.1961  -  15.10.1973 15.10.1973  -  10.04.1981

            3 - Müftü Tokatlızade Hacı Hasan Tahsin Efendi : Tokat'tan hoca ve hâfız olarak gelmiştir. 1870 - 1900 yılları arası hem Müftülük yapmış ve hem de Sadullah Efendi Medresesi'ni halkın yardımı ile yaptırarak, Müderrislik (Hocalık) yapmıştır. Uzun süre Müderrislik ve Müftülük'te bulunmuştur.

            Ünye'de ölmüştür. Kabri Saray Câmîi'nin kıblesinde, deniz tarafındaki penceresinin altındadır. Ahvadları : Kızı olmamış, 5 erkek çocuğu olmuş, torunları Ahmet, Uğur, Hüseyin Tokatlı, H. Tahsin Kadıoğlu, Dr. Orhan Taşçı, Şükrü Kurnalı, Mustafa Kıyışkan, Fikret Bilgiç, Murat Aydınlı ve akrabalarıdır.

            4 - Müftü Hacı Yusuf Bahri Efendi : Ünye'nin Taflancık Köyü'nde doğmuştur. Uzun müddet Sadullah Efendi Medresesi'nde Müderrislik (Hocalık) yapmış ve 1883 - 84 yıllarında çok kısa, ikincisi ise 1909'dan 1915 yılları arasında olmak üzere 2 devre Müftülük yapmıştır.

            1915'te emekli olmuş, 1920'nci yıllarında vefat etmiş; kabri Tepe Mezarlığı'ndadır. Ahvadları : Torunları Yusuf Bahri Taslı, Hacı Ziyaeddin Gürer ve akrabaları.

            5 - Müftü Mahmut Hamdi Efendi : Ünye'de doğmuş, Çarşamba'da ölmüştür. 1904 - 1905 yılları arası Ünye'de Müftülük yapmış, daha sonra Kadı olarak ayrılmıştır.  

NAİM ARINIK RECEP ÖZTÜRK
(GÖREV YAPTIĞI TARİHLER) (GÖREV YAPTIĞI TARİHLER)
10.04.1981  -  17.04.1983 17.04.1983  -  29.08.1988

            6 - Müftü Satıroğlu Mehmet Efendi : 1915 - 1920 yıllarında Müftülük'te bulunmuştur. Ünyeli'dir. Kabri Fener Mezarlığı'ndadır.

            7 - Müftü Satıroğlu İsmail Rasim Efendi : Satıroğlu Müftü Mehmet Efendi'nin oğludur. 1920 - 1942'ye kadar Müftülük yapmış ve ayrıca Ünye Rüştiye Okulu'nda uzun süre hocalık yapmıştır.

            Ahvadları : Satıroğulları ve Öğretmen Celal Özpaker ve akrabalarıdır. Kabri, Asrî Mezarlık'tadır.  

ŞAHAMETTİN KELEŞ MEHMET ÇELENK
(GÖREV YAPTIĞI TARİHLER) (GÖREV YAPTIĞI TARİHLER)
29.08.1988  -  22.10.1990 22.10.1990  -  13.12.1992

            8 - Müftü Batumlu, Kırımlıoğlu Abdullah Efendi : 1942 yılında Ünye'ye başka yerden Müftü olarak gelmiştir. Aslen Batumlu'dur. 1942 - 1961 yılları arası Müftülük yapmıştır. Zamanında Kur'ân kursları açılmaya başlamıştır. Kabri Ünye'dedir. Ahvadı : Torunu Dr. Alaaddin Kırımlı ve akrabalarıdır.

            9 - Müftü Dursun Ünel : 1961'de Ünye'ye Müftü olmuştur. Daha evvel Vaiz Hocası idi. 1974'e kadar vazifede kalmıştır. Zamanında Kur'ân kursları açılmaya devam etmiş, Müftülük binasının ilk katı ve İmam Hatip Lisesi'nin ilk bir küçük katı yapılmıştır.

            Kabri Tepe Mezarlığı'ndadır. Ahvadları : Oğlu olmamış; kızları ve damatları vardır. Halil İbrahim Hoca damatlarından biridir.

            10 - Müftü Mustafa Dal : Erbaalı'dır. Öğretmenlik'ten Müftülüğe geçmiştir. 1974 - 1981 yıllarında Müftülük yapmıştır. Zamanında Müftülük Dairesi'nin 2., 3. katları ile halkın ve devletin yardımı ile İmam Hatip Lisesi yapılmış ve açılmıştır. Halem emekli olup, Samsun'da berhayattır.

            11 - Müftü Naim Arınık : Çorumlu'dur. 1981 - 1984 yıllarında Müftülük yapmıştır. Şu anda berhayat olup, Ankara tarafında Müftü'dür.  

SADRETTİN OKUMUŞ ŞAKİR PİNAL
(GÖREV YAPTIĞI TARİHLER) (GÖREV YAPTIĞI TARİHLER)
13.12.1992  -  17.11.1997 12.01.1998  - 

            12 - Müftü Recep Öztürk : Bafralı'dır. 1984 yılında Ünye'ye tayin olmuştur. İlk yüksek tahsilli Müftü'müzdür. Zamanında 5 katlı, Yatılı Kur'ân Kursu Binası yapılmaktadır. Halen bitmemiş vaziyettedir. Diğer Kur'ân kursları da açılmaktadır. Hizmetlerinin devamını bekliyoruz.

            NOT : Ünye'mizde Müftülük yapan, bilinen, bilinmeyen zevatın hayatta olanına selâmet ve afiyetler, vefat edenlere Rahmet diliyoruz...
 

                                                                  Hasan Tahsin (Say) KADIOĞLU

 

ÜNYE İLÇE MÜFTÜLERİ

ADI ve SOYADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

ÖĞRENİMİ

SİCİL NO.

GÖREVE BAŞLADIĞI
TARİH

GÖREVDEN AYRILDIĞI TARİH

İsmail Resmi SATIR Ünye, 1864 Medrese

19231102

01.09.1917

22.12.1941

Abdullah KIRIM Batum, 1882 Medrese

19390106

21.03.1942

20.01.1961

Dursun ÜNEL Torul, 1904 Medrese

19480080

23.02.1961

15.10.1973

Mustafa DAL Tokat, 1941 İ.H. Okulu

19601042

08.01.1974

21.01.1981

Naim ARINIK Çorum, 1939 İ.H. Okulu

19630699

09.03.1981

08.06.1984

Recep ÖZTÜRK Yomra, 1944 Yük. İsl. Ens.

19720899

07.08.1984

11.09.1988

Şehamettin KELEŞ Tortum, 1944 Yük. İsl. Ens.

19680756

25.08.1988

04.10.1990

Mehmet ÇELENK Gölköy, 1937 İ.H.O. I. Devre

19620016

22.10.1990

19.02.1993

Sadrettin OKUMUŞ Narman, 1947 İsl. İlim. Fak.

19762499

23.02.1993

17.11.1997

Şakir PİNAL Fatsa, 1962 İlâhiyat Fak.

19932061

12.01.1998

H. Görevde

http://www.ordumuftulugu.gov.tr/ilce-muftulukleri/unye-ilce-muftulugu.html
 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR