ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 27 Ocak 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

A'DAN Z'YE
ÜNYE'NİN TARİHÎ, MİMARÎ,
DOĞAL, KÜLTÜREL VE
BİLİMSEL BULGULARI - 3

Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)


TMO Genel Müdürlüğü APK Uzmanı / Haziran 2006 - Ankara

Bu Makale Serisi'nde,
Ünye hakkında münferiden bir makale oluşturmayan
araştırma bulguları, ileride müstakil bir makaleye
dönüştürülmek amacıyla yayınlanacaktır.

ÜNYE'DE
"KADINLAR MECLİSİ" KURULDU
http://www.bianet.org/2005/10/12/68563.htm

Zeynep TÜRKMEN
Uçan Süpürge - 12.10.2005 BİA (Ordu)

Ünye Belediye Başkanı Ahmet ARPACIOĞLU,
kadınların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan
"Kadınlar Meclisi"nin Ordu'da bir ilk olduğunu söylüyor ve
kadınları meclislerine sahip çıkmaya çağırıyor.

            Ordu'ya bağlı Ünye'de, kadınların yönetime katılımını sağlamak ve kararlarda etkinliğini arttırmak amacıyla "Kadınlar Meclisi" kuruldu. Ünye'deki kadınların sorunlarına çözüm bulmak amacı da olan "Kadınlar Meclisi"nin, Ordu'da bu amaçla kurulan ilk meclis olduğu belirtiliyor.

            Ünye Belediye Başkanı Ahmet ARPACIOĞLU, Ünye Belediye Meclisi'nin aldığı kararla oluşturulan Kadınlar Meclisi'nin kadınlar için önemli çalışmalarda bulunacağına inanıyor.

            Arpacıoğlu, hayatın her alanında aktif olan kadınların, demokrasinin bir gereği olarak yönetim sürecine daha fazla katılmalarını arzu ettiklerini belirterek şunları söyledi :

            "Ünyeli kadınların, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ihtiyaçları olan hizmetlerin gerçekleştirilmesinde daha yapıcı olacaklarına inanıyorum. Bu yüzden kadınların yönetimde görev almalarını arzu ettim."


Hizmet Gazetesi Fotoğraf Arşivi

            Kadınlar Meclisi'ne isteyen her kadın üye olabiliyor. Meclisin ilk etkinliği kimsesiz çocuklara moral ve yaş günü partisi düzenlemek olmuş. Hem yuvada barınan çocuklara hem de yeni eğitim - öğretim yılına başlayan öğrencilere moral vermek amacıyla düzenlenen partiye, Meclis Üyesi kadınların yanı sıra Ünye Belediye Bşk. Arpacıoğlu da katıldı.

            Ünye Belediyesi'nin 25 kişilik Belediye Meclisi'nde yalnızca bir kadın üye bulunuyor. Belediye bünyesinde oluşturulan Kadınlar Meclisi'nin ise Ünyeli kadınların sorunları ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yapması bekleniyor. Ünyeli kadınların Kadınlar Meclisi'ne sahip çıkarak, kadınların sorunlarına ilişkin aktif faaliyetlerde bulunması isteniyor. (AD)

ÜNYE SİVİL İNİSİYATİF GRUBU
İLK 105 ARASINDA
(Hizmet Gazetesi - Yıl : 2, Sayı : 22, 03.05.2006 tarih, Sh. 4'de yayımlandı.)

            Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin nasıl olması ve neler yapması gerektiği, onlara ne gibi yol haritası desteği verilebileceği konusunda yardımcı olmak için aralarında Ünye Sivil İnisiyatif Grubu'nun da bulunduğu 105 sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Danışma Kurulu oluşturdu.

            Ankara'da düzenlenen kurula katılan Ünye Sivil İnisiyatif Grubu Başkanı Şakir GÜREL; Ünye Sivil İnisiyatif Grubu'nun, Sivil İnisiyatif Toplum Geliştirme Merkezi Danışma Kurulu'nda görev almış olmasının Ünye adına sevindirici olduğunu söyleyerek, «Türkiye'de yaklaşık 120.000 Sivil Toplum Kuruluşu var.

Ünye Sivil İnisiyatif Grubu Başkanı Şakir GÜREL ve Yaşar OKUYAN

Hizmet TV A.Ş. Fotoğraf Arşivi

            Bu kuruluşlar arasında 105 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu kurulda, Sivil Toplum Kuruluşları'nın Avrupa Birliği sürecinde ne yapması ve nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili görüşleri dile getirdik.

            Sivil Toplum Kuruluşları AB sürecinde büyük önem arz ediyor. Türkiye AB'ye girme konusunda % 70 olumsuz düşünüyor. Bu olumsuz düşünceyi % 30'lara düşürmek için en önemli etken de sivil toplum kuruluşlarından geçiyor. Bizler de AB sürecinde Ünye Sivil İnisiyatif Grubu olarak üzerimize düşeni yapacağız.» dedi.

KARADENİZ'DE BİR BOĞAZİÇİ
Saadet GÜLER
(Şirin Ünye Gazetesi - Yıl : 46, 10.05.2006 tarihli nüshasında yayımlandı.)

            
Kitabın yazarı Osman Doğan, kitabı ve kitabın tanıtımını yaparken.

            Ünye hakkında yapılmış pek çok araştırma ve bunların sonucunda da basılmış eserler var. Pek çoğunu da inceleme imkânı buldum. Fakat, ilk defa elime yaşadığım yerle ilgili öyle geniş, kapsamlı bir kitap geçti ki; okuduklarıma bazen çok şaşırdım.

            Yüksel ŞEN'in "Ünye'ye Hasret" şiirinde anlattığı gibi..

             "İnsan yaşar bir anda ömrünün baharını.
               Bilmem nasıl anlatsam Ünye'nin vakarını".

            Tarihçi Osman DOĞAN İlk Çağlar'dan bugüne kadar Ünye hakkında yapılmış en kapsamlı araştırma diyebileceğimiz bir eserle geçmişten günümüze anlatmış Ünye'nin vakarını.

            Kitap sunumunda 1800'lü yıllarda yolu Ünye'den geçmiş Fransız Seyyah Hommaire de Hell Boğaziçi'ne benzetmiş tepeden bakıldığında görülen manzarayı.

            1947 yılında Samsun'da yayımlanan 19 Mayıs Samsun Halkevi Dergisi'nde M. Şükrü FIRAT'ın "Karadeniz'de Boğaziçi Güzel Ünye" başlıklı yazısında ise şöyle anlatılıyor : "İki dağın hilâl şeklinde uç uca birleşmesiyle vücuda gelen koyda, ta denizin içine girerek kayalıkların üzerine oturtulmuş merdivenli beyaz evleriyle Ünye ne kadar da Boğaziçi'ne benziyor. Cana yakın geceleri pırıl pırıl yanan elektirklerin sulardaki akisleri ve mehtabın altın şerareler saçarak derinliklerde kıvrıla kıvrıla raks edişi başka bir âlem."

            Yazıda da anlatıldığı gibi şehrimizin güzelliği ta o yıllarda fark edilmiş. Kitapta coğrafî konumdan, bitki örtüsünden, mimarîsinden, adının anlamından, geleneklerinden, ünlülerinden, yemeklerinden, giysilerine kadar her türlü ayrıntı fotoğraflarla okuyucuya sunulmuş.

            Rıfat ILGAZ'ın çocukluğuna dair anılarında anlattığı Ünye, Kadılar Yokuşu ve iskele birden hayalimde canlandı. Orda olmak istedim sanki. Zaten ordayım. Fakat biz yaşadığımız yerin farkında bile değiliz, gibi geliyor aslında.

            Kitapta okuduğum metinler hikâye diliyle yazılmış. Adını bildiğimiz pek çok ailenin şeceresi anlatılmış. Aslında bu memleket Osmanlı'nın pek çok Kadı'sını yetiştirmiş. Memleketini unutmayıp dönenler Kadılar Yokuşu'ndaki tarihî evleri yaptırıp oturmuşlar ve geçmişten günümüze gelen bu sokak kitaplara konu olmuş.

            Eski Roma'dan bugüne merak ettiğiniz her şeyi bulabileceğiniz ve dostlarınıza, uzaktaki akrabalarınıza armağan edebileceğiniz değerli bir eser "Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye".

            Eline sağlık Osman DOĞAN, teşekkürlerimle...

ÜNYE'NİN TARİHİ
ORTAYA ÇIKARILIYOR
(Şirin Ünye Gazetesi - Yıl : 46, Sayı : 3266, 19.07.2006 tarih, 3. sh.'de yayımlandı.)

            Ünye Yerel Tarih Grubu'nun girişimleri sonucu arkeologlar tarafından Ünye'nin tarihi üzerinde çalışmalara başlandı.

            Öğrenildiğine göre; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Profesörü Dr. Mehmet ÖZSAİT Başkanlığında başlatılan araştırmada Arkeolog Nesrin ÖZSAİT, Eskiçağ Tarihçisi İsmail BAYTAK ve Bakanlık Temsilcisi Arkeolog Günay ÖZTÜRK bulunuyor.

            Yapacakları çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Araştırma Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT "Biz bu işi 40 yıldır yapmaktayız. 1986'dan beri Kardeniz Bölgesi'nde Samsun, Amasya ve Ordu gibi buralarda arkeolojik müze çalışmalarımız var. Daha önce de birçok yerde çalıştık. Mesudiye, Tozkoparan Mağarası gibi yerlerde de çalıştık.

            Biz, bu sene de Ünye'ye gelme kararı aldık. Ünye'nin tarihinin ne olduğu şu anda belli değil. Ne olduğu bulgulara rastladıktan sonra belirlenecek.

            Buranın 60 köyü var. Sistematik bir araştırmaya geçersek bu iş çok uzar. Bir hocamız "Ordu'dan itibaren 25 km sahilden ilerlediğim halde herhangi bir buluntuya rastlamadım" demişti. Bu hocamız Ünye'de tarihî öğe yok dememişti. Bu neden olabilir? Ünye'de yapılan evler ahşaptandır. Ahşap zamanla yok olan bir maddedir. Zamanla üzerini yeşillik kaplar ve orada artık çanak çömlek bulunmaz" dedi.

KADILAR YOKUŞU ÜZDÜ
Ahmet Vefik ALP
(Hizmet Gazetesi – Yıl : 2, Sayı : 20, 19.04.2006 tarih, 5. sh.’de yayımlandı.)

Ünye Yerel Tarih Grubu Kadılar Yokuşu'nda
(Hatice Ayfer Güven, Mehmet - Gülhis Kıyak, Fatma Kıroğlu, Yusuf Sani
Sanioğlu, Şerif Öztürk, Süleyman Arıyük, Ahmet Işıtan, İ. Hakkı Kara, Kübra
Işıtan, Damla Nur Tan, Aynur Tan, Yaşar Argan, Mehmet Türk, Hüseyin  Sümer,
Rıza Akbulut, Mustafa Kalafat, Ümmet Kandoğan, Noyan Savaş, Habip Öztürk.)

Fotoğraf : Senih GÜRMEN

Ünye Belediye Başkanlığı'nın
Cumhuriyet Meydanı'nın düzenlenerek, güzel bir görünüm kazanması
için açılan KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI'nın Jüri Heyeti'nde yer alan
Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP'i "KADILAR YOKUŞU" üzdü.


Cumhuriyet Meydanı Projesi Jüri Üyeleri

            Projeleri değerlendirmek üzere ilçemize gelen, alanında ün yapmış isimlerden oluşan Jüri Heyeti ilk günlerinde çevreyi gezdi. Tarihî mekânları da ziyaret eden jüri üyeleri özellikle "Kadılar Yokuşu"nda gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini dile getirdiler.

            Ülkemizde birçok kent mimarîsinde imzası olan, yurt dışında da başarılı çalışmaları ile ülkemizi temsil eden Yüksek Mühendis Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP üzüntüsünü "Eski Ünye evlerinin kaybedilişi bizi çok üzdü." şeklinde ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP

http://www.arkitera.com/v1/diyalog/ahmetvefikalp/

            Tarihî evleri ile meşhur Safranbolu gibi Ünye'nin de turizm gelirlerinin yüksek olabilecek imkâna sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP "Bunun geri dönüşü var. Muhtemelen oranın eski hali fotoğraflarda var. Eski Ünye evleri bir takım fonlar, Bakanlığımız desteği, ulslararası fonlarla en azından belli bir ölçekte geri gelebilir. Ona çalışacağız inşaallah. Başkanımıza da söyledim. Beni bu aşamada üzen nokta o evlerin kaybedilmiş olması. Birkaç ev gördüm. Onlar da şu anda harap. Bunlara el uzatılması lâzım. Mâliklerin yapma gücü yok. Nereden o adam evine para harcasın? Ama devlet buraya gelmeli, millî mirasımızı korumalı. Ünye de turizme açılmalı ve oraları bütün dünyadakiler görmeli. Muhteşem bir medeniyet var. Bunu yeniden ortaya çıkarmanızı diliyorum." diye konuştu.

Sağdaki Ev : Hamidiye Mahallesi, Bağbaşı Caddesi ile Dere Sokak Kesişimi - Saat 12:24
Soldaki Ev . Demiray YENİGÜN'e ait Tatar Meliha Hanım'ın Evi, Hacı Emin Cad. Alicer Sok. No. 2
 
Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 12.05.2005 Prş.12:00

            Prof. Dr. A. Vefik ALP ilçemizden ayrılmadan önce basın mensupları ile bir araya geldi. Siyasî hayatına yönelik sorularının yanı sıra özellikle Ünye'yi ve Ünyeliler'i ilgilendiren soruların yöneltildiği Prof. Dr. ALP, ilçenin coğrafî konum olarak büyük bir şansı olduğunu kaydetti. Gerekli çalışmaların tam anlamı ile yapılamaması ve eksiklik olduğu için Ünye'nin yeterli seviyeye ulaşamamış olduğunu belirten Kentbilimci Ahmet Vefik ALP "Cumhuriyet Meydanı'nı sizin düzenlemenizi istiyoruz denilse, yapar mısınız, siz ne dersiniz?" sorusunu şöyle cevaplandırdı :

            "Biz taraf olduk. Bizim bu aşamada Belediye Başkanı'na tavsiyemiz bu atılımınızdan vazgeçmeyin.. yeni bir yarışma açalım, gerekirse iki etaplı dediğimiz bir yarışma olsun dedik. Sayın Ahmet ARPACIOĞLU yarışmada beni Jüri Üyesi olarak ısrarla istemesi nedeniyle buradayım. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ünye'de Jüri Üyesi olarak katkıda bulunmak istedim.

Cumhuriyet Meydanı, Asırlık Çınar, Saray Câmîi

            Yarışmamızın bu aşaması düşündüğümüz gibi gitmedi. Bizi tatmin eden, Belediye'yi tatmin eden, halkımızı, Ünyeli'mizi tatmin eden bir çözüm gelmedikçe ödül vermemeye karar verdik. Ama Ünye için doğrusu buydu, onu yaptık." dedi.

            Belediye Bşk. Ahmet ARPACIOĞLU'na önerdiği iki etaplı yarışma konusunda bilgi veren Prof. Dr. A. Vefik ALP "Önce yarışmacılar projelerini gönderiyor. Jüri, örneğin 5'ini, 8'ini seçiyor. Yarışmacıları çağırıp tavsiyelerini yüzlerine veya yazılı bir şekilde iletiyor. Tekrar projelerini olgunlaştırıp ikinci etapta bir kez daha değerlendirilip, o zaman seçiliyor. Jürinin, idarenin, Belediye'nin istekleri büyük ölçüde yerine geliyor. Onu tavsiye ettik. En azından 2. yarışmada bu yarışmaya katılan kişilerin bilgileri hazır, tekrar katılacaklarını düşünüyoruz.. ilâve katılımlarla daha düzeyli, ihtiyaçları karşılayan bir proje çıkacağını bekliyoruz." dedi.

ANKET...
Şakir GÜREL
(Hizmet Gazetesi – Yıl : 2, Sayı : 20, 19.04.2006 tarih, 5. sh.’de yayımlandı.)
sakirgurel@hizmettv.com.tr

            Anketimizi iki ayrı bölümden oluşturduk. Bin Ünyeli'ye, birinci bölümde sosyal içerikli, ikinci bölümde siyasal içerikli sorular yönelttik. Birinci Bölüm sorularımıza verilen cevaplar Ünye'de, Ünyeli'de geçmişten bugüne var olan kentli olma bilincinin ne kadar geliştiğini, yerel yönetimlerin bu gelişmeye ayak uydurmakta güçlük çektiklerini, bir anlamda da yetersiz kaldıklarını gösterdi.

            Ünyeli, Ünye'nin birinci öncelikli meselesinin altyapı ve yol, ikincisinin işsizlik, üçüncüsünün çevre düzenlemesi, dördüncüsünün temizlik, beşincisinin de eğitim olduğunu belirtti. Mahallesine, çevresine, öncelikle yapılmasını istediği hizmetleri sıralarken de önce altyapı ve yolun, ardından çevre düzenlemesinin, son olarak da temizliğin yapılmasını istedi.

     
Restore Edilen ve Temizlenen Ünye Kalesi ve Kaya Mezarı
Çınarlık Mah. Dayıoğlu Sokak, No. 22/A - 12.05.2005 Prş. 13:05 (Fot. : M. Ufuk MİSTEPE)

            Ünye'nin hangi özelliği ön plâna çıkarıldığında daha doğru ve hızlı gelişeceği sorulduğunda ise ne kadar ileri görüşlü, vizyon sahibi olduğunu açıkça gösteren cevabını verdi. Ünye'nin öncelikle kültür ve turizm alanında ön plâna çıkarılması gerektiğinin altını, kalın çizgilerle çizdi. Kalın çizgilerle diyorum, zira bunun için kullanılan oy oranı yüzde 49'a ulaştı. Eğitim ön plâna çıkarılarak Ünye doğru ve hızlı kalkınır diyenler yüzde 25, sanayi ile diyenler yüzde 23 olurken, tarıma ağırlık vermeliyiz diyenlerin oranı yüzde 3'te kaldı.

Meyve Cenneti Ünye'de Armutlar

Fotoğraf : Dr. Mürselin GÜNEY

            Ünyeli, Ünye için doğru ve hızlı kalkınmanın yolunun kültür - turizm ve eğitimden geçtiğini, bir başka deyişle Ünye'nin kültür - turizm ve eğitim şehri olması gerektiğini deklare etti.

            Ünyeli'nin, bu ankette yayınladığı deklarasyonu biraz açmak gerekirse; yerel ve genel idareden yeni misyonlar üstlenmesini ve bunun gereklerini yerine getirmesini istedi : "Ünye'nin tarihî evlerini restore edin, ettirin. Ünye Kalesi'ni, temizliğini yapmakla bırakmayın, restorasyonunu tamamlayın ve her an turizmin hizmetinde olmasını sağlayın.

Ağaç ve Bitki Örtüsüyle Kaplı Ünye Kalesi

            Ünye'ye acilen, en az 4 yıldızlı bir otel yapın, yaptırın. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nı bir an önce düzenleyin. Atatürk Parkı'ndaki dağınıklığı, düzensizliği derhal ortadan kaldırın. Doğu'dan girişte şehrin vitrini olacak kadar değerli ve önemli bir dolgu alanına, baş ağrıtan muamelesi yapmayın.

            Sahil düzenleme çalışmalarını bir an önce bitirin. Derebakslara bağlanmış kanalizasyon boruları yüzünden, yazın sahilde pis kokular yayılmasının önüne geçin. Ünye İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile birlikte yeni fakülteler, yüksekokullar açın, üniversiteli öğrenci sayısını 500'lerden 2 - 3 binlere çıkarın ........"

            ÇALIŞMAK GEREK

            Anketin ikinci bölümünde 3 ayrı siyasî sorumuz vardı. Birincisi, Ünyeliler'in bugün seçim olsa hangi siyasî partiye oy verecekleri, ikincisi.. son seçimlerde hangi siyasî partiye oy verdikleri, üçüncüsü de Ünye Belediye Başkanı Ahmet ARPACIOĞLU'nu nasıl bulduklarıydı.

            Sonuçta, iktidar kısmen oy kaybına uğramış görünüyorsa da muhalefetin durumunun, iktidara göre çok daha düşündürücü bir manzara arzettiği ortaya çıktı. Yüzde 16 oranındaki kararsızlar ayrı değerlendirildiğinde, Ünye'de bugün seçim olsa, muhalefet partilerinin tamamının alacağı oy, Ak Parti'nin 8 puan gerisinde kaldı.


Belediye Bşk. Ahmet ARPACIOĞLU

            Bugün için Ünyeli, çok net bir şekilde yine Ak Parti, yine Arpacıoğlu dedi. Hal böyle olunca, iktidarın puan kaybını kazanca çevirmek, alternatifsizliğini sürdürmek, muhalefetin, oyunu daha çok arttırmak, iktidara alternatif olmak için daha çok çalışması gerekiyor. İktidar ile muhalefet arasındaki bu anormal oy farkının çalışmadan kapanması mümkün görünmüyor. "Çalışarak kapanması mümkün müdür" derseniz, onu da zaman gösterecek.

            Saygılarımla.

GELECEKTE DE YAŞANABİLİR BİR
ÜNYE İÇİN
İbrahim OCAK
(Hizmet Gazetesi – Yıl : 5, Sayı : 52, 01.07.1995 tarih, 3. sh.’de yayımlandı.)

            Ünye sanayi şehri değil, nüfusu da henüz 50 bin kadar. Fakat, bu haliyle tertemiz bir sahil kasabası olması gereken ilçede, ne yazık ki ciddî boyutlarda bir çevre kirliliği var. İşte, Tabakhane Deresi’nin ve sahilimizin durumu!

Kanalizasyon ve Atık Sorunları

Ünye Belediyesi Kültür Yayınları CD - 1

            Tabakhane Deresi’nin şehir içinde kalan bölümünde kirlilikten balıklar ölmeye başladı. Derede en son kitlesel balık ölümü geçtiğimiz Nisan ayında meydana geldi. 1 gün içinde söz konusu bölgedeki bütün balıklar öldü. Belediye tarafından olayın sebebini araştırmak üzere görevlendirilen ekipteki sağlıkçılar da şöyle bir baktıktan sonra, balık ölümlerine derede var olan kirliliğin, muhtemelen de sanayideki atölyelerden bırakılan zehirli bir atığın sebep olmuş olacağını açıkladılar. Çıkan sonuç : Zaten kirli olan dereyi, birileri biraz daha kirletiyor.

Bld. Bşk. Mehmet TÜRK ve Ekibi Tabakhane Deresi'nde

            Ve bugün Tabakhane Deresi, kendisini kirleterek içindeki balıklara yaşama şansı tanımayan çevresindeki insanların sağlığını da tehdit ediyor. Yaz aylarında yaydığı berbat koku çevre sakinlerine kapı, pencere açtırmıyor. Fakat, aynı vatandaşların hayvanları burada otlamaya, çocukları oyun oynamaya devam ediyor.

            Sahilin durumu ise gerçek anlamda felâket. Kirlilik gittikçe artarak yayılıyor. Daha önceki yıllarda kirliliğin gözle görülecek kadar yoğun olduğu 100. Yıl Tesisleri’yle Tabakhane arasındaki bölgede, denize girilmemesi için vatandaşlar uyarılıyordu. Bu yıl yapılan tahlillerde Tabakhane ile Mezbahane arasında da tehlike sınırlarının üzerinde koli basili çıktı. Yani, Ünye'nin sahili bu gün can çekişiyor, önlem alınmazsa ölecek.

Köprübaşı Debbağhanesi'nde Çalışan Debbağlar

Fotoğrafı Günümüze Ulaştıran : Eren TOKGÖZ (İnş. Müh.)

            Bunlar, bazılarına basit ve önemsiz gelebilir. Fakat yakın gelecekte, bugünün basit ve önemsiz gibi görünen çevre kirliliği sorunu, içinden çıkılmaz hale gelecektir. Alt yapısız şehirleşmenin, "sanayileşme olsun da nasıl olursa olsun!" anlayışının vatandaşların bilinçsizliği ile ilgililerin duyarsızlığının ülkemizdeki sonuçları ortadadır. Kirlilikten ölen haliçler, körfezler, nehirler, göller; patlayan çöplüklerde ölen, aşırı hava kirliliğinden ölmekte olan insanlar.

Tabakhane Deresi Islah Çalışmaları

Köprübaşı Mevkii

            İnsanların, patlayan çöplükte ölmesi ne kadar önemsizse, Tabakhane Deresi’ndeki balıkların ölmesi, Ünye'nin sahilinde denize girilememesi de o kadar önemsizdir (!)

ÜNYE'YE BİR KARDEŞ ŞEHİR DE
GÜRCİSTAN'DAN
(Hizmet Gazetesi – Yıl : 7, Sayı : 61, 14.06.1998 tarih, 4. sh.’de yayımlandı.)

Almanya'nın Seifhennersdorf şehrinden sonra
Gürcistan'ın Mtsheta Belediyesi ile Ünye
Kardeş Şehir oldu.

            23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Ünye'ye gelen Gürcistan'ın Mtsheta Belediye Başkan Yardımcısı Levan Kortiyen beraberindeki heyetle Ünye Belediye Başkanı'nı da ziyaret ederek, iki şehrin kardeş olduğu protokole imza atıldı.

Levan Kortiyen ve Necip Avcı Protokolü İmzalarken

Hizmet Gazetesi Fotoğraf Arşivi

            İki şehir arasında çeşitli alanlarda işbirliğine gidilmesi amacıyla iki şehrin kardeş olduğu imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Necip AVCI, "amacımız iki şehrin yanı sıra iki ülke arasında da ekonomik, kültürel ve ticarî işbirliğini geliştirmektir." dedi.

            Mtsheta Belediye Başkan Yardımcısı Levan Kortiyen ise kendilerine Ünye'de gösterilen yakın ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "umarım, bu anlaşma sayesinde iki ülke arasında da dostluk ve işbirliği çok daha gelişir." dedi.

     
Sayfa Devamını İzlemek İçin Tıklayınız

 

YAZDIR

   Ünye Makaleleri Sayfasına

  Dönmek İçin TIKLAYINIZ !