ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 23 Nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

Yrd. Doç. Dr.
MEHMET YARDIMCI

NEREDEN NEREYE?

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
ZİLE'NİN KÜLTÜR DEVÂSASI
http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.yardimci/ozgecmis.html

zileli.yardimci@gmail.com

NEREDEN NEREYE?

 TOKAT / ZİLE’DEN – PRİZREN / MAMUŞA’YA
KÜLTÜR KÖPRÜSÜ SEMPOZYUMU'NA UZANAN YOL

Yıl 2007.

O dönemin Zile Belediye Başkanı Murat Ayvalıoğlu.  Ne ortak yönümüz  ne siyasî  ne sosyal  bir bağımız var.  Tek bağımız ikimizin
de Zileli olması. O, görevi gereği Zile Kültürü'ne sahip çıkması gereken bir yönetici.

Ben, 1972’den beri Zile ve çevresinde halk bilimi araştırmaları yapan ve Zile'nin tek yayın organı Hüseyin Hoşcan’ın  gazetesinde
arada bir köşe yazısı yazan,  bazı şiirlerini yayımlayan  Halay, Sivas Folkloru, Tarla, Türk Folkloru,  Türk Dili  vb.  kültür sanat
dergilerinde yazıları yayımlanan bir  öğretmendim.

Bu süre içinde Zile ile ilgili:

1. Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları ( Ank. 1983),

2. Zileli Fedai (Araştırma - Derleme, H. İvgin’le, Ank, 1983),

3. Zileli Âşık Zefil Necmi (Araştırma, H. İvgin’le, Ank.1988),

4. Zileli Âşık Tâlibî (Araştırma - Derleme, İstanbul, 1989),

5. Zileli Âşık Ceyhunî ve Diğer Ceyhunîler (H. İvgin’le Ank. 1996),

6. İz Bırakan Zileli Şairler,  (İzmir, 2004),

7. Âşık Aydın Ali, Hayatı - Sanatı - Şiirleri, (İzmir, 2006),

8. Zile Şiirleri,  (İzmir, 2010),

9. Cahit Külebi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2015,

10. Anadolu Âşıklık Geleneği ve Bu Gelenek İçinde Yetişen Zileli Âşıklar  (Baskıya hazır),

biçiminde Zile kültürüne yönelik yansız ve  özgün eserlere imza attım.

 Zile ile ilgili yazılarımın bir bölümünde:

1. "Külebi'nin Dili",  Kıyı Aylık Sanat Dergisi, Trabzon, Şubat 1970, S.10,  s.6-7.

2. "Zileli Ozanların Bulunmadığı Püsküllüoğlu'nun Antolojisi", Ozanca  Aylık Sanat ve Düşün Dergisi, Kayseri,
             l970, S. 6,  s. 11-12.

3. "Külebi'de Sevi ve Kadın", Sanat Aylık Dergi, Tokat, Aralık 1970, S. 5, s. 2-3.

4. "Külebi'de Yurt Sevgisi ve Doğa", Sanat Aylık Dergi, Tokat, Şubat 1971, S. 7, s. 15-17.

5. "Külebi'nin Şiirinde Evrim ve Dize Yinelemesi", Sanat Aylık Dergi, Tokat, Haziran 1971,  S. 11, s. 14-15.

6. "Zileli Sırrı Baba Menkıbesi ve Nurettin Seyfi'nin Âşıklığa Başlama Olayı",  Halk Kültürü, İst., l984/1, s. 137 - 142.

7. "Zile’de Günümüz Halk Ozanları", Zile Postası Sanat Sayfası, Zile, 14-21 Eylül 1984.

8. "Zile'de Leblebici Esnafı", Türk Folkloru, İstanbul, Kasım l984, S. 64,   s. 16 - 17.

9. "Zile’de Yatırlar ve Yatırlarla İlgili Menkıbeler", Halk Kültürü, Derleme - Araştırma, İstanbul, 1985/1, s. 109 - 114.

10. "Zileli Âşık Fevzî’nin Bilinmeyen Şiirleri", Halay Dergisi, Kasım 1985.

11. "Zile ve Çevresinde Görülen Çeşitli İnanışlar", Türk Folkloru, İstanbul, Nisan 1985,  S. 63, s. 18 - 19.

12. "Zile’de Mantuvar Oyunu ve Mantuvarda Söylenen Zile Manileri", Halay, Ankara, Haziran 1986.

13. "Zileli Âşık Nuri Gulamî", Erciyes Kültür Sanat Dergisi, Kayseri, l987, S. 111.

14. "Zileli Âşık Nevruz Bacı’nın Âşıklığa Başlama Olayı", Erciyes,  Kayseri, 1987.

 

15. " Zileli Âşık Ceyhunî", Tokat Kültür Araştırma Dergisi, Tokat, l991. S. 4.

16. "Zile'de Söylenen Gelin Kaynana Manileri", Tokat Kültür Araştırma Dergisi, S. 5, Tokat, l992.

17. Zile’de Hıdırellez Geleneği, Mehmet Yardımcı, Halk Bilimi ve Edb. Yazıları, Açıksöz Yy. Malatya, 1993, s. 270-275.

18. Zile’de Söylenen Gelin Kaynana Manileri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı Türk Halkbilimi ve Edebiyat
               Araştırmaları, Ürün Yay. Ankara 1999, s. 309-313

19. Zile’de Yatırlar ve Ziyaret Yerleri ile İlgili İnanışlar, Uygulamalar, Menkıbeler, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
               Türk Halkbilimi ve Edebiyat Araştırmaları, Ürün Yay. Ankara 1999, s. 338 - 352

20. "Türk Halk Edebiyatında Âşık Kolları ve Zileli Talibî Kolu", Kültür Evreni, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi,
                Ankara, Kasım 2011, S. 9, s. 63 - 78.

21. "Külebi'nin Şiir Dünyası", Zile Kültür Sanat Dergisi, Zile, Mayıs 2013, S. 1, s. 11 - 15.

22. Cahit Külebi'nin Hikâye Şiirinde Zile Özeli ve Hikâye Şiirinin Yazılış Öyküsü, Zile Kültür Sanat Dergisi, Sayı 2,
               Güz, Ekim 2013, s. 16 - 20; Sayı 3, Bahar, Mayıs 2014, s. 31 - 33.

23.  Geleneksel Kültürümüzde Saz ve  Zile Kıl Kopuzu, Zile Kültür Sanat Dergisi, Ekim 2014, S. 5, s. 51 -  61.

24.  "Cahit Külebi'nin Hikâye Şiirinde Zile ve Hikâye Şiirinin Yazılış Serüveni",

        Kültür Evreni, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi,  Kasım  2014, S. 21, s: 94 - 106, Ankara.

25.  "Geçmişin Sessiz Tanıkları Zile'de Tahta Minareler", Zile Kültür Sanat Dergisi, Zile, Mayıs 2014,  S. 3, s. 72 - 73.

26.  Kültürümüzde  Kahve ve Zile'de Kahve Kültürü, Zile Kültür Sanat Dergisi, Mayıs 2015, S. 5, s. 10 - 20.

27.  “Zile Âşıklık Geleneğinin Usta Âşıklarından Eminî Düştü” Kültür Çağlayanı Eğitim, Kültür, Sanat, Edebiyat ve
                Halkbilimi Dergisi, Ankara, Ocak-Şubat 2016, S.36, s.10-25

28.  İlçe Bazında Anadolu’nun En Çok Âşık Yetiştiren Kenti Zile’de Âşıklar, AKRA Kültür Sanat Dergisi 2016
                (S. 10) İstanbul, s. 237 - 254.

 biçiminde Zile halk kültürüyle bire bir ilintili olduğu görülür.

Bekir ALTINDAL, Dr. Mehmet YARDIMCI, İlhan TRAK, M. Ufuk MİSTEPE

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 15 Nisan 2008 / Zile Kalesi.

Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunduğum Zile ile İlgili Bildirilere Bakıldığında da:

1. Bilinmeyen Şiirleriyle Zileli Zefil Necmi, Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edb. Kong., 26 - 28 Ekim 1984, Konya.

2. Zileli Âşıklarda Dinî Motifler, Türk Tarih ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2 - 6 Temmuz 1986, Tokat.

3. 18. Yüzyıldan Günümüze Zileli Âşıklar Zinciri, VIII. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, 14 - 18 Eylül 1987.

4. "Malatyalı Âşık Sadık ile Zileli Âşık Sadık'ın Birbirine Karışan Şiirleri ve Âşık Sadık'ın Bilinmeyen Bir Deyişi",
             İnönü Üniversitesi II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Malatya, l9 - 21 Ekim l987.

5. Hacı Bektaş'tan Manevî Etki İle Âşıklığa Ulaşan, Mahlâs Alan Âşıklar ve Zileli Âşıklarda Hacı Bektaş Sevgisi,
             Gazi Üniversitesi I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Ankara, 22 - 24 Ekim 1998.

6. Geleneksel Kültürümüzde Taş, Zile'de Taşlarla İlgili İnanmalar, Uygulamalar ve Oyunlar, Tarihi ve Kültürüyle
             Zile Sempozyumu, Zile, 9 - 12 Ekim 2008.

7. Şairlerin Dilinde ve Telinde Zile, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu, 9 - 12 Ekim 2008.

8. Zile Âşıklık Geleneğinin Usta Âşıklarından Eminî Düştü,  II. Zile Sempozyumu, 6 - 9 Ekim 2011.

Beyaz-ı Besten Câmii ve Zile Kalesi Görünümünde Bir Zile Sevdalısı - Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Fotoğraf Arşivi

9. "Zileli Talibî Kolu ve Talibî Kolundaki Âşıklarda Söz Varlığı", Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu,
             Tokat, 25 - 26 Eylül 2014.

10. Geleneksel Kültürümüzde ve Zile’de Su Kültü, Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu,
               8 - 10 Ekim 2015 (Zile Kültür Sanat Dergisi, S. 7 - 8, Zile, 2016, s. 421 - 427).

11. Alevi - Bektaşi Kültüründe Ölümle İlgili Ritüellerden Dar Kaldırma ve Zile’de Bulunan  Bir Cönkteki
               Dar-Name Örneği, Balkanlar’da Bektaşilik ve Bektaşi Edebiyatı Uluslararası Sempozyumu,
               15-16 Ekim 2015, Pirizren-Kosova.

12.  “Dede Korkut’taki Halk Kültürü Değelerinin Zile ve Zile’nin Bacul, İğdir, Alayurt, Salur, Ağcakeçili Gibi
                Türkmen Köylerindeki Canlı İzleri, III. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kongresi, ‘Dede Korkut ve
                Türk Dünyası’, 19 - 23 Ekim 2015, Çeşme / İzmir.

13.  Ahmet Yesevi Hikmetlerinin Anadolu Âşıkları Üzerindeki Etkileri ve Yesevi’de  Zile Özeli Hoca Ahmet
                Yesevî ve Günümüzdeki İzleri Uluslararası Sempozyumu, 2 - 4 Kasım 2016, Türkistan.

14.  Kadın Âşıklarda ve Zileli Nevruz Bacı Özelinde Geleneğe Bağlı Unsurlar, Uluslaararası Türk Dili ve
                Edebiyatında Kadın Sempozyumu, Amasya, 2 - 4 Mayıs 2017.

15. Taş Kültü, Taşın Sosyal Yaşamımızdaki Önemi ve Zile Taşı, 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler
               Sempozyumu Bildirisi. Bandırma, 3 - 5 Kasım 2017.

16.  “Arşivimizde Bulunan,  80 Yıl Önce Haşim Nezihi Okay’ın Zile’den Derlediği Zileli Şairler ve
               Bilinmeyen Şiirleri”, 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ordu, 20 - 23 Kasım 2017.

 biçiminde hepsinin  Zile halk kültürüne hizmet amaçlı,  karşılıksız hiçbir maddî gelir düşünülmeden çeşitli dergi
ve kitaplarda yayımlanmış yazılar olduğu gözler önüne serilir.

Bu yazılar kent belleğinin arşivleridir.

Yazılardan ve tarihlerinden de anlaşılacağı üzere,  1984’te Tokat Ziraat Fakültesinde okutman, 1986’da da Malatya
İnönü Üniversitesine daire başkanı olarak gidişim,  Dr. Öğretim Üyesi olarak Malatya ve İzmir’de uzun yıllar görev yapışım
Zile ile kültürel bağlarımı hiç kopartmamıştı.

Bu bağ nedeniyle, Sayın Ayvalıoğlu’nu ziyâret edip Zile’de TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ZİLE SEMPOZYUMU
yapalım önerimi önce kuşku ile karşılayıp sonra 2008’de yapalım dedi. Murat Ayvalıoğlu,  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı,
Bekir Altındal  ve Necmettin Eryılmaz'dan oluşan Yürütme Kurulu'nu kurup 9 - 12 Ekim 2008’de sempozyumu
gerçekleştirip 2009’da bildirileri kitap haline getirip ücretsiz dağıtınca dünyalar bizim olmuştu.

 

Kitapta:

Önsöz

 Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

Açılış Konuşması

Murat Ayvalıoğlu, Zile Belediye Başkanı

 Zile’den Bir Mecmua ve Selim Baba - Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKKAYA

 Zile’nin Sembolü Kale ve Saat Kulesi - Bekir ALTINDAL

Zile’de Basın Yayın - Ayşegül ARAN

Destan Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Tâlibi’nin Yeri - Prof. Dr. Erman ARTUN

Zile Medreseleri ve Zile’de Yetişen İlim Adamları Üzerine Genel Bir Değerlendirme - Prof. Dr. M. Münir ATALAR

Zile Türkü Sözlerinde Edebi Estetik, Söz Yanlışlıkları ve Haksız Sahiplenmeler - Dr. Halil ATILGAN

Zileli Âşık Ceyhunî’nin Emrah Kolundaki Yeri ve Önemi - Dr. İ. Seçkin AYDIN

Cahit Külebi’nin Şiir Dili - Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN

Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Roman Dünyası - Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında Adı Efsaneleşen Dört Kahraman - Ahmet DİVRİKLİOĞLU

Zile’nin Tarihî ve Kültürel Değerlerinin Korunması - Prof. Dr. Cengiz ERUZUN

Zile’nin Yetiştirdiği Yazar M. N. Sepetçioğlu’nun Öykülerinde Toprağın Sesi - Özlem FEDAİ

Zileli Muharrem Efendi Ailesinin Kadızadelerle Mücadelesi - Prof. Dr. İlhan GENÇ

Zile Panayırının Halk Bilimi Açısından İncelenmesi - Nurhan Buhan GİRGEÇ

Aslen Zileli Olan Şemseddin Ahmed Es-Sivasî’nin Marifetü’nnefs Anlayışı - Dr. Yüksel GÖZTEPE

Zile Yöresi Örnekleri İle Türk Kültürlü Halkalarda Demir İnancı - Dr. Yaşar KALAFAT

 Şemseddin Sivasi’nin Mevlid-i Nebi Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası - Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA

Yaşayan Zileli Âşıklar - Necdet KURT

Zileli Ali Çelebi Vakfiyesi’nin Dil ve Üslûp Analizi - Dr. Zafer KIZIKLI

Zile’de Hattat Emin Geleneği - Cahit KOÇÇOBAN

Milât Öncesi Zile - M. Ufuk MİSTEPE

Zile’nin Coğrafî Potansiyeli ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakımından Önemi - Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR

Cemden Önceki Hazırlıklar (Görgü Cemi) - Kutlu ÖZEN

Zile’nin Maneviyat Güneşi: Kara Şems ve Takipçileri - Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Arkeolojik Verilerin Işığı Altında Zile - Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT - Nesrin ÖZSAİT

Zile Âşıklık Geleneğinin Türk Âşıklık Geleneği İçindeki Yeri - Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

Danişmendnâme’ye Göre Peygamberimizin Zile’nin Fethinde, Ahmed Gazi’ye Manevî Yardımı ve Zile Fethinde
                   İslâm Mutasavvıfları - Kâmil ŞAHİN

Bir Daüssıla Rüyası: Mahalle - Öğretim Görevlisi A. Rahmi ŞEYHOĞLU

 Elikli Tekkesi (Zeynel Abidin) Hakkında Anlatılan Efsane Üzerine Bir Değerlendirme -  Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK

 Koruma Olgusu ve Zile’nin Doğal ve Tarihi Mirası - Yrd. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU

 Oyun Yazarı Olarak Mustafa Necati Sepetçioğlu - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER

Zile’nin Yetiştirdiği Memleket Şairi Cahit Külebi - Metin TURAN

19. Yüzyılın Sonlarında Zile’nin Dinî ve Sosyal Yapısı - Doç. Dr. Âdem TUTAR

 Zileli Âşık Sadık Doğanay'ın Yitmeyen Kendilik Çağrısı ya da “Vay Dünya Dünya Yalansın Dünya”
                    - Dr. İbrahim TÜZER

Zile’ De Tekke ve Türbeler - M. Emin ULU

Geleneksel Kültürümüzde Taş, Zile’de Taşlarla İlgili İnanmalar, Uygulamalar ve Oyunlar
                    - Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI

Şairlerin Dilinde ve Telinde Zile - Yrd. Doç Dr. Mehmet YARDIMCI


Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Fotoğraf Arşivi

Yıl 2011.

Değerlendirme  Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

2008’deki sempozyumun değerlendirme oturumunda  üç yılda bir sempozyum yapılması kararı alındığından Zile’ye
gelip Belediye  Başkanından randevu aldım.

Belediye Başkanı değişmişti. Önceki başkan gibi hiçbir yakınlığım olmayan,  siyasî görüşü, bağlı bulunduğu parti,
mesleği vb.  hiçbir konuda ortak yönümüz olmayan sadece Zileli oluşu ile yakın olduğum Lütfi Vidinel Belediye Başkanı olmuştu.

Randevu alıp gittiğimde, 2008’deki sempozyum değerlendirme oturumundaki kararı anlatıp sempozyum yapıp
yapmayacağını sorduğumda. Başlatılmış bu kültürel etkinliğin kesintiye uğramasına gönlüm razı gelmez.  Yine Ekim
ayında yapalım dedi ve hiçbir yerden maddî destek almadan Belediye olanakları ile sempozyumu gerçekleştirdik.

Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu Bildiri Kitabı'nı da hazırlayıp Zile Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayımladık.

 

Kitapta:

İÇİNDEKİLER

Lütfi Vidinel  Zile Belediye Başkanı Sunuş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI’nın Açış Konuşması

Zile Belediye Başkanı Lütfi VİDİNEL’in Açış Konuşması

Prof. Dr. Mustafa PAǒın  Konuşması

Prof. Dr. Ali AÇIKEL - 583 Numaralı Evkaf Defterine Göre Zile Vakıfları

Yrd. Doç. Dr. Emine Saka AKIN / Yük. Mim. Adnan Seçkin - Tarihî Amasya Caddesi Üzerindeki Zile Evleri

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN - Danişmend Ahmet Gazi Destanı ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Zile

Bekir ALTINDAL - Zile Basınına Emek Verenler ve Ulusal Basında Zileli İlk Muhabir Burhan Cahid Büyükispir

Prof. Dr. Erman ARTUN - Taşlama Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Eminî’nin Yeri

Erkan ATAK - Zile’deki Osmanlı Câmileri

Prof. Dr. M. Münir ATALAR - Arşivlerimizde Zile ile İlgili Bilgiler

Yrd. Doç. Dr. İ. Seçkin AYDIN - Âşık Kâmili’nin Şiir Dünyası

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN - 1980 Tokat Olayı’nın Zile’de Yansıması

Hüseyin BOZDAĞ - Zile Panayırı ve Panayır Güreşleri

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN - Zileli Aşık Fedâî’de Türkçenin Yansımaları

Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAĞIN - “Dünkü Türkiye Dizisi”nde Horasan Erenleri

Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN - Âşıklık Geleneği Vasıtasıyla Değer Aktarımı  -Zileli Âşıklar Örneği

Prof. Dr. İsmet ÇETİN - Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Çatı Romanına Bazı Tarihî Bilgilerin Yansıması

Alpaslan DEMİR - Zile Kazasında Şahıs Adları

Ahmet DİVRİKLİOĞLU - Zile’de İnanca Dayalı Bazı Geleneklerin Sosyal Hayata Yansıması

Doç. Dr. Selçuk DUMAN - Zile Halkevi

Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ - Zileli Âşık Ceyhunî’nin Yozgatlı Halk Şairleri Üzerine Etkileri

Zile I. Sempozyumu Katılımcıları Son Gün Kültürel Gezi Anılarından

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 12 Ekim 2008 / Mahpeyker Hatun Kervansarayı - Pazar.

Mehmet Âli ERDİN - Türk Sanat Musıkîsi Tarihinde Zile’nin Yeri,  Zile’li Musıkîşinaslar, Zile Kültür
Derneği’nin Türk Sanat Musıkîsi’ne Kazandırdığı Değerler

Necmettin ERYILMAZ - Bizim Bir Mahallemiz Vardı Mahallemizde Neler Vardı

Yrd. Doç. Dr. Özlem FEDAİ - Zileli İki Şair: Cahit Külebi ve Mehmet Yardımcı’nın Şiirlerinde Doğa Sevgisi ve Anadolu

Prof. Dr. İlhan GENÇ - Şemseddin-i Sivâsî’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ında Kurmacanın  İşlevi

Arş. Grv. Demet GÜLÇİÇEK - Fikret Tarhan’ın Şiir Dünyası ve Şiirlerindeki Zile

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN - Âşık Aydın Ali'nin Şiirlerinde Değerler Eğitimi

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL - Zileli Fedâi’nin Şiirlerinde Fikrî ve Dinî Unsurlar

Murat HANİLÇE - Ermenilerin Tehciri Sırasında Zile Kazasının Nüfus Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Ömer İNCE - Zileli Kara Şemsî’nin Mir’atül-Ahlak’ında Tarihî ve Efsanevî Unsurların İşlenişi

Hayrettin İVGİN - Anadolu Kıtlıkları Zileli Sezaî ve 1290 Yılı Kıtlık Destanı

Yrd. Doç. Dr. Burhan  KAÇAR - Tokat ve Zile Yöresi Dericiliği

Ahmet KAĞIZMAN - Değerini Bilemediğimiz Bir Müzisyen İsmail Özus

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN - Zile’li Muharrem Efendi ve “Umdetü’n-Nis┠Adlı Kadın İlmihali

Dr. Yaşar KALAFAT - Türk Halk İnançlarında Zile ve Çevresi Örnekleri ile Soğan

Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA - Sefil Necmi’nin Bilinmeyen Şiirleri

Necdet KURT - Âşık Sadık Doğanay’ın Sanatsal ve Biyolojik Soyağacı

Fehim KURULOĞLU - Arşiv Belgeleri Işığında Zile’de Meydana Gelen Âfetler  (1920 – 1933)

Prof. Dr. Taciser ONUK / Doç. Dr. Feriha Akpınarlı - Geleneksel  Türk El Sanatlarında Zile  İğne Oyaları

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Zileli Muharrem Efendi’nin Tasavvufî Düşüncesi

Rifat ÖZTÜRK - Zileli Kâtibi ve Zile Kaynaklı Cönklerde Bulunan Bazı Âşıkların Bilinmeyen Şiirleri

Feyyaz SAĞLAM - Türkiye Dışındaki Türk Toplulukları’nın Edebiyatları’nda Cahit Külebi

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU - Zileli Bir Bilgin Şair Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı

Arş. Gör. Murat SERDAR - Prof. Dr. Mehmet Münir Atalar ve Zile’ye Dair Çalışmaları

  

Mehmet SEZEN - Zile’de Seyirler

Kâmil ŞAHİN - Tokat-Zile Zâviyeleri ve Kuruluş Amaçları

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK - Kahramanın Erginleşme SürecindeBalığın Rolü ve Bu Bağlamda “Balıklı” Efsanesi

Nail TAN - Zileli Âşık Eminî Düştü’nün Halk Hikâyeciliği

Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN / Seda AKARSU / Fuat YÖNDEMLİ - Anahita’nın Kutsal Kenti Zile

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER - Ahmet Taner Kışlalı’nın Siyaset Bilimi ve Siyasal Sistemler Üzerine Düşünceleri

Metin TURAN - Taşradan Akan Duyarlık  Mehmet Yardımcı'nın Şiirleri Üzerine  Bir Deneme

Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER - Zile’yi Ele Geçiren İsyancılara Karşı Kalede Savunma Yapan Zileli Süvari Binbaşısı Hilmi Bey

İsmet TÜRKMEN / Yunus Emre TEKİNSOY - TBMM Zabıt Cerideleri ve Gizli Celse Zabıtlarına Göre Postacı Nazım ve Zile İsyanı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜZER - Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Bir 'Dirlik Alanı' Olarak Memleket Algısı.

Arş. Grv. Esra USLU - Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Köşe Yazılarında Zile Özeli ve  Söz Varlığı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDDIMCI - Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Zileli Tâlibî Kolu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - Zile Âşıklık GeleneğininUsta Âşıklarından Emini Düştü

Prof. Dr. Nerin YAYIN - “Taş Mercimek Tarlası” Örneğinden Hareketle  Yer -Su’larda Bitkilerin Taşa Dönüşmesi

gibi çok güzel bildirilerin yer aldığı biçiminde görülen bu kitap da çok güzel bir mizanpajla yayımlandıktan sonra ücretsiz olarak dağıtıldı.

 Yıl  2015:

II. sempozyumda da üç yıl sonra tekrar yapılması kararı yinelenerek sempozyum dizisinin devamı  için alınan kararı
Lütfi Vidinel’e bildirmek için gittiğimde ekonomik sıkıntıya rağmen  hiçbir yerden maddî destek almadan yapma kararı aldık.

Başarıyla yaptığımız sempozyum kitabını da Zile Belediyesi adına 2013’ten beri çıkardığımız

ZİLE KÜLTÜR SANAT DERGİSİ’nin  8 - 9. sayısı olarak yayımladık.

 Kitapta:

İÇİNDEKİLER

Ön Söz Lütfi Vidinel, Zile Belediye Başkanı...

Sunuş Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı Genel Yayın Yönetmeni

Sempozyum Açılış Konuşmaları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI'nın Sempozyum Açış Konuşması

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel'in Sempozyum Konuşması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in Sempozyum Konuşması

Tarihi ve Kültürüyle 3. Zile Sempozyumu'nda Tokat Valisi Cevdet CAN'ın Konuşması

Bildiriler

Hasan AKAR - Zileli Kültür - Sanat Adamı Kemal Türker Üzerine Kısa Değerlendirmeler

Yrd. Doç. Dr. Babür Mehmet AKARSU - Zela’da Yarı Özerk Tapınak Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKKAYA - Ters "L" Formülüne Göre Zileli Ceyhunî'nin Ustası Tokatlı Nûrî’nin Psikolojik Analizi

Doç. Dr. Nevin AKKAYA - Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurları

Bekir AKSOY - Aile Büyüklerimden Bana İntikal Eden El Yazması  Bir Mecmuadan Şairler ve Şiirler

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN - Dört Zile Masalında Karşılaştığımız Destanî Motifler Üzerine

Bekir ALTINDAL - Zile Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyetleriyle Zile Ticarî Hayatındaki Yeri

Prof. Dr. Erman ARTUN - Güzelleme Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Eminî’nin Yeri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ASLAN - Ahmet Merâmî Efendi

Prof. Dr. Münir ATALAR - Danişmendliler Döneminde Zile

Dr. Halil ATILGAN - Kadersiz Türküler, Türkülerle Din Ticareti

Muhammed AVŞAR - Zile’de Kutlanan Ficek Bayramı’ndaki Uygulamalar Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma

Muhammed AVŞAR / Yaşar KALAFAT - Zile’de Salur Halk Kültürü ve Karşılaştırmalı Halk İnançları

Osman BAŞ - Cahit  Külebi Şiirlerinde Yurt Sevgisi

Arslan BAYIR - Mehmet Yardımcı'nın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme ve Yazma Kitabı İçin Düşünceler

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN - Kültürümüzde Atasözlerinin Yeri ve Tokat (Zile Atasözleri)

Necat ÇETİN - Resmî Belgelere Göre Zile Şehitleri Üzerine İstatistiki İnceleme (Kırım Savaşından Kıbrıs Barış Harekatı Dâhil)

Arş. Gör. Emine KİTİŞ ÇINAR / Doç. Dr. İ. Seçkin AYDIN - Efsanelerde Değişim Motifi

Prof. Dr. Salim ÇONOĞLU - Kültürel Alanı Doğal Olana Dönüştürerek Anlatan Şair: Cahit Külebi

Akmandar DEMİRCİ - Osmanlı Devlet Salnamelerine Göre Zile İdare Meclisi ve Aldıkları Kararlar (1844 - 1912)

Yurdal DEMİREL - Zile’de Modern Bir Eğitim Kurumu: Zile Rüşdiye Mektebi

Ahmet DİVRİKLİOĞLU - Zile'mizdeki Meslekler, Sanatlar, Unutulanlar ve Bilinen Son Duayanleri

Prof. Dr. Ali DUYMAZ - Bir Cahit Öztelli Mecmuası: "Zile'den"

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK - Ebû’l-Berekât Muhammed Ez-Zilî ve Tuhfetü’l-Hâdiye Adlı Lügat Kitabı

Piri ER - Zile / Çayır Köyünde Semah Geleneği ve Zakirlik Kurumu Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU - Zile Tarihine Dair Notlar

Doç. Dr. Pervin ERGUN - “Efsane ve Masal Motiflerinin Geçişkenliğine Bir Örnek: Zile Şeyh Ahmet Ziyareti”

Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL - Cahit Külebi’nin Söz Varlığı ve Şiirlerindeki  Fiil Zenginliği

Doç. Dr. Özlem FEDAİ - Tarık Buğra’nın Gözüyle “Zile İsyanı”

Nurhan Buhan GİRGEÇ - Zile’de Düğün Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Murat HANİLÇE - 15 ve 16. Yüzyılda Zile Kazasının Osmanlı Has, Zeamet ve Timarlarına Katkısı
Üzerine Bir Değerlendirme

Yard. Doç. Dr. Ömer İNCE - Klasik Edebiyat Açısından Zileli Âşık Kâmilî’nin Şiirlerinin Kültürel Temelleri

Mustafa İNCEÖZ - Müftü Arif Kılıç

Hayrettin İVGİN - Zileli Âşık Ceyhunî’nin Ermeni Âşuğ Çırakları

Yrd. Doç. Dr. Burhan KAÇAR - Tokat Zile Yöresınde Yerleşen Oğuz ve Türkmen Boylarının Adı ve Türk Şiirine Yansıması

Gözde KALKAN / Eren AKÇİÇEK - Pekmezin Türk Mutfağındaki Yeri

Mevlüt KAPLAN - Zileli İki Şair Cahit Külebi ve Mehmet Yardımcı’nın Şiirlerine Yansıyan Yurt Sevgisi

Dr. Doğan KAYA - Zile Kaynaklı Bir Cönkte Yer Alan Sefil Mahlâslı Halk Şairleri

Feyzi KILIÇ - Zile Çalma Pekmezi

Okt. Dr. Derya KILIÇKAYA, Zileli Yazar Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Hikâyelerinde  Halk Kültürü Unsurları ve Değişim

Öğr.Gör. Mehmet KOCAMAN / Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş KOCAMAN - Marka Şehir Oluşturmada Zile’deki
Kültürel ve Gastronomik Ürünlerin Önemi (Yavaş Şehir Modeli)

M. Sabri KOZ - Âşık Edebiyatımızda Lisânîler ve Zile Kaynaklı Bir Cönkteki Lisânî Mahlâslı Nefesler

Necdet KURT - Zileli Kemteri Kolu ve Kemteri Kolu Âşıklarında Alevi – Bektaşi Düsturları

Arş. Grv. Ayşegül KUŞDEMİR - Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Deyim Aktarmaları

Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUŞDEMİR - Zileli Âşık Haydar Tezel Hayatı ve Şiirleri

Prof. Dr. Ergün LAFLI - Zile Lâhitleri

Prof. Dr. Tacıser ONUK - Yerel Kalkınma Projelerinde Halk Sanatlarının Yeri ve Önemi

Gülağ ÖZ - Seyit Hüseyin Gazi ve Çevresinde Oluşan Kültür Değerleri

Prof. Dr. İsa ÖZKAN - Zileli Âşık Söyleri

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Şemseddin-i Sivȃsȋ’nin Aşk Estetiği

Feyyaz SAĞLAM - Türk Dünyası’nda Zileli Şair - Bilim Adamı Mehmet Yardımcı

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU - Bilime Işık Tutan Hatıralar: Cahit Külebi ve Bendeki Hatıraları

Alparslan SANTUR - Zile (Tokat) Yöresi Bazı Geleneksel Kültür Değerlerine Etnofotografik Yaklaşım ve Bir Tasnif Denemesi

Dilek Bakan SARITAŞ - Anşa Bacılılar

Hulusi SEREZLİ - Aziz Peygamberimizin Zile’den Götürülen Hırka-i Şerifleri

Nail TAN - Türk Dil Kurumunun Söz, Ağız ve Halk Kültürü Derleme Çalışmalarında Zile’nin Yeri

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER - Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Hikâyeciliği

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN - Sepetçioğlu'nun Kendi Ağzından Hayatı, Eserleri ve Eserleri Hakkında Yorumları

Doç. Dr. Asife ÜNAL - Geçmişten Bugüne Zile’de Örtünme Anlayışı

Prof. Dr. Ali YAKICI - Zile Halk Şairlerinin Türkü Geleneğina Katkısı

Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN - Zileli Bir Değer Olarak Cahit Külebi ve Türkçenin Söz Varlığına Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - Geleneksel Kültürümüzde ve Zile'de Su Kültü

Esra Uslu YARDIMCI - Zile Halk Şiirinde Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi

Bekir YEĞNİDEMİR - Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Zileli Bürokratlar (Devlet Görevlileri - İlim Adamları - Eğitimciler)

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ - Cahit Külebi’de “Yeni Romantizm” Kavramı ve Şiirine Yansıma Biçimi

Doç. Dr. Zeynep Deniz YÖNDEM / Yrd. Doç. Dr. Sadık YÖNDEM - Yaşayan Zileli Âşıkların Şiirlerinde Yer Alan
Psikolojik ve Sosyolojik İçerikli Temalar...

Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN - Zile Kültüründeki  “Yakan Top”  Oyununun, Çocuğa Temel Dil Becerilerini
Kazandırmadaki Rolü

Yrd.Doç. Dr. Nesrin ZENGİN - Mustafa Necati Sepetçıoğlu’nun Tarihî Romanlarında Sevgi ve Saygı Değerleri.
Daha Önce Yapılan Zile Sempozyumlarında Sunulan Bildiriler

 biçiminde Zile özeline yönelik değerli bilgiler yer aldı.

 Yıl: 2019.

Artık  Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu'nun dördüncüsünü uluslararası boyuta taşıyıp  daha önce Zile ile kardeş şehir yapılan, halkının tamamının Türkçe konuştuğu yer olan,  İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Türkçe yapan Anadolu dışındaki tek yer olması nedeniyle İzmir KIBATEK  Kurumu tarafından ödüllendirilen, halkının da çok önemli bir kısmının Tokat’tan giden Tokatlı ailelerden oluşan Prizren’in 18 km uzağındaki Mamuşa’da yapmayı düşünerek TİKA desteği alabilmek için TİKA mevzuatını çok iyi bilen bir arkadaşım aracılığı ile TİKA Başkan Yardımcısından randevu alıp yaptıklarımızı ve yapmak istediğimizi anlattıktan sonra TİKA formatı çerçevesinde Zile Belediyesi olarak müracaat etmemizi söyledi.

O günlerde Prof. Dr. Yaşar ÖZGÖK, ZİLE STK’yı kurmuş ve ilk büyük toplantısını Ankara’da yapmıştı. Bu toplantıya gelip Zile Sözlü Kültürü üzerine bir konuşma yaptıktan sonra ZİLE STK BAŞKANI  Prof. Dr. Yaşar ÖZGÖK’e uluslararası Zile’den Mamuşa’ya Kültür Köprüsü Sempozyumu projemizi anlattıktan sonra Sayın ÖZGÖK, ZİLE STK ile yürüteceğimizi hattâ BAŞTEK’i ve GOP Üniversitesini  de devreye koyarak geniş kapsamlı yapma kararı alarak oluşturduğumuz Prof. Dr. Yaşar ÖZGÖK, Prof. Dr. İbrahim TÜZER,  Dr. Mehmet YARDIMCI’dan oluşan Yürütme Kurulu ile bütün organizasyonu düzenleyip 30 kişi ile gittiğimiz Kosova’da Sempozyumun yanı sıra Mamuşa, Prizren, Priştina ve Üsküp’te bir dizi etkinlik yapma kararı alarak TİKA’nın maddî desteği ile gerçekleştirdik. TİKA dışında, Zile Belediyesi başta olmak üzere hiçbir kurum ve kuruluş maddî destek vermemiştir.

Prof. Dr. İbrahim TÜZER, Prof. Dr. Yaşar ÖZGÖK ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI

Sadece TİKA’nın verdiği gala yemeğinin dışında Mamuşa Belediyesi Kosova’da gruba üç öğle yemeği ve iki akşam yemeği vererek büyük destek koymuştur. Burada Mamuşa Belediyesine teşekkürlerimi ve şükran duygularımı belirtmek isterim.

Bildirilerin kitap bütünlüğünde yayımlanması ya da Zile Belediyesinin yayın organı olan ZİLE KÜLTÜR SANAT DERGİSİ’nin 10. Sayısı olarak Sempozyum özel sayısı olarak yayımlamasını öneriyor esenlikler diliyorum.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Prof. Dr. İbrahim TÜZER,
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, M. Ufuk MİSTEPE ve Bekir ALTINDAL Çalıştay Oturumundayken.

NEREDEN NEREYE DİYOR

2007’DE BAŞLAYAN SERÜVENİN ULUSLARARASI BİR BOYUTA ULAŞMASININ HAZZINI YAŞIYORUM.

Her türlü desteği veren TİKA’YA, YUNUS EMRE ENSTİTÜSܒNE VE MAMUŞA  BELEDİYESİ’NE  TEŞEKKÜRLERİMİ ARZ EDİYORUM.

Dr. Mehmet YARDIMCI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
ZİLE'NİN KÜLTÜR DEVÂSASI
http://unyezile.com/mehmet.htm

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR