ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 05 Mart 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

AZMİN ZAFERİ
OLGUN UYUN

Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir - Yazar - Araştırmacı)

BİZİM OLGUN
Makale : BİR ÜNYELİ
(Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi - 03.08.1964 tarih ve 195. sayıda yayımlandı.)

            Ünye'mizde çıkmakta olan Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin 15 Temmuz 1964 günkü sayısında Yüksel ŞEN imzalı  "Bankacılar Şehri" başlıklı bir yazı çıkmıştı.

            Ünye'mizde her meslekte büyük kıymet olan kimseler çıkmış ve çıkmaktadır da... Bu bizler için iftihar vesilesidir. Hele şimdi resmî lisemiz de açıldı ki her branşta çeşitli otoritelerin çıkacağını ümitle bekliyoruz.

            İlçemizden çıkan bankacılardan bahseden hemşehrimizin bu güzel hareketini şükranla karşılarız. Ancak bu bankacılar bahsedildiğinden de fazladır. Arkadaşımızın bunları da tamamlayacağını sanıyoruz.

            Ben de Ünye'mizden çıkan OLGUN UYUN'dan kısaca söz etmek isterim. Olgun UYUN 1944 yılında Ünye'de Hamidiye Mahallesi'nde doğmuş, kader onu iki gözünden mahrum etmişti. 1951 yılında Ankara Körler İlkokulu'na giren OLGUN orta okulu bitirip, yatılı devlet imtihanlarına girmiş ve birincilikle kazanarak Vefa Lisesi'nde tahsiline devam etmiş, 1962 - 63  ders yılında Lise Edebiyat Kolu'ndan birincilikle mezun olup, Hukuk Fakültesi'ne kaydolmuştur.

            Halen Hukuk ikinci sınıfta okuyan Olgun UYUN'umuz Ünye'mizin iftiharla bahsedeceği bir çocuğudur.

            Bizim Ünye'de ne yok ki?..

AÇIK MEKTUP
Makale : Yüksel ŞEN
Emekli Bankacı - Gazeteci - Şair - Yazar - Araştırmacı
(Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi - 02.09.1964 tarih ve 202. sayıda yayımlandı.)


Yüksel Şen

            Efendim; Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi'nin 15 Temmuz 1964 tarih ve 188 sayılı nüshasında yayımlanan BANKACILAR ŞEHRİ başlıklı yazımı konu alarak şahsıma karşı alâka gösteren ve bu sütunlarda "BİZİM OLGUN" serlevhası altında ve BİR ÜNYELİ imzası ile yazı yazan arkadaşa teşekkür ederim.

            Sayın kardeşim, yazınızda da zikrettiğiniz gibi Ünyeli Bankacılar hakikaten yazımda bahsi geçenden çoktur. Ben 8 Ekim 1918 tarihinde bu güzel şehrin sinesinde hayata gözlerini açan ve bugün teşkilâtımızın Genel Müdür'lüğünü ifa eden çok muhterem büyüğümüz Âkil Kitapçı Bey ve sair bankalardaki nice müdür ve Genel Müdürler'den ve memurlardan bahsetmemiştim.

            Çünkü bunların hepsini birden böyle birkaç satır çerçevesinde kişisellikleriyle anlatmak mümkün değildir. Ben bu yazımda birkaç isim zikrederek yetindim. Oysa ki her birini ayrı ayrı tahlil eder, anlatırsak sayfalar dolar, kitaplar neşredilir.. adlarına dolayısıyle ayrıca bu konuya yönelemeyeceğimden affınızı dilerim.

            Şahsınız da işaret buyurduğu gibi bu memleketin bünyesinden hakikaten her meslekte kıymetli şahsiyetler çıkmış ve çıkmaktadır. Bugün her biri memleket sathına dağılmış ve vatandaş hizmetinde çalışan nice doktorlarımız, hukukçularımız, mülkiyecilerimiz, iktisatçılarımız, mühendislerimiz ve sair meslek erbablarımız var.

            Dediğiniz gibi şimdi şehrimizde lise de kuruldu ki bu şahsiyetlere her geçen gün bir yenisi eklenecek, istikbalde kimbilir nice diplomatlar yetişecek bu şehirden. Bundan sonra gençlerimize okumak düşüyor.

            Değerli bir öğretmen Ünye Lisesi'nin sorumlu müdürlüğüne getirilirse bu iş daha çabuk halledilecek kanısındayım. Zira o şahsiyetler bu memleketin sinesinden kopan bir varlıktır. Öğrencinin her türlü haleti ruhiyesine en kısa zamanda vâkıf olur ve yetiştirirler. Cemiyete faideli bir eleman yapmağa hazırlar kendisini.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

http://www.istanbul.edu.tr/hukuk/

            Olgun'a gelince, o sizlerin de bahsettiği gibi hakikaten memleketimizin medarı iftiharıdır. Senelerce evvel babasının dükkânı önünde, şehrimizin unutamayacağı simalardan merhum Mehmet Arif Hoca'nın kendisine gazete dikte ettirişine rastlamıştım. Hayret etmiştim bu hale. O zamanlar Ankara Körler Okulu'na devam ediyordu küçük Olgun. Bugün ise bir Hukuk öğrencisi olarak çıkıyor karşımıza.

            Yusuf Ağabey böyle evlâdın babası olmakla ne kadar iftihar duysa azdır. Kendisini tebrik eder, Olgun'a başarılar dileriz hayatta.

            Size de tekrar selâm "BİZİM OLGUN" yazısının kıymetli yazarı.

Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir - Yazar - Araştırmacı)
(Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nde yayımlandı.)

            Efendim; yurdumuzun ünlü iş adamlarından, Sayın Üzeyir GARİH, bir özdeyişinde "AZİM VARSA, ÇÖZÜM DE VARDIR" der. Bu yazımda, bu güzel özdeyişe uyum sağlayan bir değerli hemşehrimizden söz etmek istiyorum.

            Aranızda, güzel Ünye'mizin yetiştirdiği ve şöhreti bütün Türkiye'yi kaplayan, medarı iftiharımız Olgun UYUN ismini duymayan yoktur her halde. 1944 yılında Ünye'de Hamidiye Mahallesi'nde doğan ve 8 aylık bir bebek iken mangal üzerine düşen ve o zamandan beri gözleri görmeyen Olgun UYUN, büyük bir azim örneği göstermiş ve bu azmin sonunda, karşılaştığı tüm zorlukları yenerek zafere ulaşmıştır.

Adliye Binası (Hükûmet Konağı İçinde) ve Saray Câmiî

            Şu anda kütüphanemin ÜNYE BELGESELLERİ bölümünde sakladığım, 12 Ekim 1967 tarihli ve 42 sayılı "HAYAT MECMUASI"na bakıyorum ve göğsüm kabarıyor. Bu derginin 14 ve 15'inci sayfaları tamamen Olgun UYUN'a tahsis edilmiş. Bu pırlanta değerindeki hemşehrimizin boy boy resimleri ve altında da Cengiz YARBAĞ imzalı "GÖRMEYEN GÖZLERİN ZAFERİ" başlıklı bir yazı var.

            Şimdi size bu yazıyı sunuyorum :

            "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Konferans Salonu'nu dolduran kalabalık, diploma töreninin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyordu. Dekan Reha POROY kürsüde göründüğü zaman, heyecan son haddini bulmuştu.

            Dekan önce Haziran döneminde okulu birincilikle bitiren öğrencinin diploma ve hediyelerinin verileceğini söyledi. Mikrofondan, 1966 - 67 ders yılı, Hukuk Fakültesi birincisi Olgun UYUN..." anonsu yapıldığı zaman bütün gözler, salonun bir köşesinde toplanmış mezun öğrencilere çevrilmişti.

            Herkes en başarılı öğrenciyi görüp, alkışlamak istiyordu. Mezunlar arasından kalın çerçeveli siyah gözlük takan bir genç çıkıp, kürsüye doğru ilerlemeye başladığı anda, koca salonda bir alkış koptu.

            Olgun UYUN kürsüye doğru çok yavaş yürüyordu. Hemen iki arkadaşı koştular, koluna girip Fakülte birincisini Dekan'ın yanına çıkardılar. Salona birden sessizlik çökmüştü. Ama hemen ardından, eskisinden de büyük bir tezahürat koptu.

            Salonu dolduran anne ve babalar, tahsil hayatında başarılı olmaları için yıllarca emek verdikleri çocuklarını bir çırpıda geri bırakan Olgun UYUN'u yalnız okul birincisi olduğu için değil, hayatla olan mücadelesini kazandığı için de alkışlıyorlardı.

            Çünkü Olgun'un gözleri hiç görmüyordu. Buna rağmen azmetmiş, bu zor Fakülte'yi hiç takılmadan, hem de birincilikle bitirmişti.

            MÜCADELE... MÜCADELE :

            Başarısı uzun süre üniversite ve millî eğitim çevrelerinde konuşulan Olgun UYUN'la ilk defa Site Öğrenci Yurdu'nda karşılaştık. "Artık ezberledim" dediği merdivenlerden koşa koşa inip bizi karşıladı. Mücadele dolu hayatını şöyle anlattı :

            8 yaşına kadar evde oturdum. Yaşım ilerledikçe hayatı öğreniyor, mücadele için kendimi hazırlıyordum. Ankara Körler Okulu'na yazıldım. Fakat asıl zorluk 1960'da Vefa Lisesi'nde başladı.

            Her şeyden önce okuma ve çalışma imkânlarım yoktu. Onu da başardım. Görüyorsunuz, şimdi stajyer Avukat'ım. Benim gibi iki gözü görmeyen bir insan için övünülecek bir şey. Tahsil hayatımda bütün sınıfları birincilikle geçtim. İftihar Listeleri'nden hiç inmedim."

            Olgun UYUN'a göre başarısının büyük sırrı, bütün derslerini "rahat bir şekilde çalışmak". Daima iğne üzerinde oturur gibi ders çalışmanın faydasına gerçekten inanıyor. Yurttaki çalışma odası, kabartma harfli "Braill Alfabesi" ile yazılmış notlarla tepeleme dolu.

            Bu, körler için hazırlanmış özel bir yazı sistemi. Kitapları okuyamayan ve kütüphanelerde araştırma imkânı olmayan Olgun UYUN, dersleri ses bandına almış. "Bu iş de hayli masraflı oldu" diyor. Çünkü, her sayfayı 10 kuruştan okutuyordum. Ve sene sonunda okutma masrafım 600 lirayı buluyordu.

            DİĞER MARİFETLERİ

            Ayrıca Olgun UYUN'un komple bir sporcu olduğunu söylersek inanır mısınız? Âletli jimnastik yapıyor. Nota ile akordeon çalabiliyor. İngiltere'den yine Braill ile yazılmış kitaplar getirtip okuyor.

            Koca Site'de Olgun'u kâğıt oyunlarında kimsenin alt edemediğini de sözlerimize ekleyelim. Gelecek yıl İstanbul Barosu'nun Avukatları arasına karışacak olan Olgun UYUN'un amacı daima başarılı olmak.

            Evet. Olgun UYUN'umuz, şimdilerde yılların hukukçusu ve tecrübeli Avukat'ı olarak, başarı ile görevine devam ediyor.

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR