ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 05 Şubat 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

Hey Onbeşli Onbeşli

Türkülerin Hikâyesi Yazı Yarışması Üçüncülük Ödülü
(Mersin - l985)

Hikâye : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
(İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Öğretim Üyesi)
mehmet.yardimci@deu.edu.tr

Hocamız Ruhunun Yeşil Doğasının Güzellikleriyle

Hey Onbeşli Onbeşli

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Mehmet Emin ULU, M. Ufuk MİSTEPE, Belediye Bşk. Murat AYVALIOĞLU,
Zile Kaymakamı Mehmet ERİŞ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA, Necdet KURT, .

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 10/11.10.2008 Saray Sinema Salonu Zile

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.yardimci/ozgecmis.html

          08 Ağustos 1945’te  Zile’de doğdu. İlk, Orta ve Yüksek  Öğrenim'ini Zile, Ankara, Tokat, Trabzon ve Malatya’da tamamladı. Yurdun çeşitli yörelerinde Edebiyat Öğretmenlikleri ve Müdürlükler'de bulundu. 1983’te Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Okutmanı oldu. Tokat Ziraat Fakültesi Türk Dili Okutmanı iken, 1985’te  İnönü Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na atandı. Bu görevin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcılığı'nı da yürüttü.

1987’de İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1989’da İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde   yüksek lisans, 1997’de de Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  Türk Halk Edebiyatı alanında doktora yaptı.

1997’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Halen bu görevdedir. Yazı hayatına 1962’de başlayan Yardımcı’nın 30. Sanat Yılı; Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği (İLESAM), İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve Tarla  Kültür Sanat Dergisi’nin  organizasyonunda pek çok şairin de katılımıyla  1992’de Malatya’da yapıldı.

40. sanat yılı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde  “Şiirle Kırk Yıl” adı altında düzenlenen bir törenle kutlandı. Türk Folkloru'na yaptığı hizmetlerinden dolayı 1990 yılı  İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne lâyık görüldü.

1966’da Halkevi Hikâye Yazma Birincilik Ödülü, 1982’de M.E.B. Öğetmen Konulu Şiir Yarışması İkincilik Ödülü, 1985’te Tercüman Gazetesi Büyük Şiir Yarışması İkincilik Ödülü, yine aynı yıl  Türkülerin Hikâyesi Yazı Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1986’da Sabri Akay Şiir Yarışması ikincilik ödülü, 1988’de Yunus Emre Şiir Yarışması Birincilik Ödülü, 1993’te Anniversary Fest of Humanist Internationel Şiir Yarışması jüri özel ödülü, 1994’te İznik Şiir Yarışması Birincilik Ödülü, 1994’te TRT  Diyarbakır Radyosu Şiir Yarışması  Birincilik Ödülü ve 1995’te TBMM. 75. Yıl Ulusal Egemenlik Destan Yarışması Üçüncülük Ödülü gibi pek çok ödül kazandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Yardımcı ulusal ve uluslararası pek çok sempozyum ve bilimsel kongrelerde 50 kadar bildiri sundu, 30 kitabı yayımlandı.

Hey Onbeşli Onbeşli

Hikâye : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI*
* Cumhuriyet Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi, TOKAT.
Kaynak : Yaygın Eğitim Mut Haber Bülteni – Özel Sayı / Yıl 3, Sayı 11, 01.10.1985, Sh. 20 – 22.
Mut Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce Üç Ayda Bir Yayımlanır.
Türkülerin Hikâyeleri

            Seferberlik ilân edilmiş, yurdun her köşesinden asker toplanmakta her yol Ankara’ya ulaşıp Batı cephesine genç ihtiyar topyekûn bir savaş için yürünmektedir. Bu sıralarda 1315 doğumlu daha önce askerliğini yapmış kişiler de silâh altına çağrıldığından Tokat İli Zile İlçesi’nde de asker toplama işleri geniş çapta yürütülmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI'nın
Üçüncülük Ödüllü "Hey Onbeşli Onbeşli" Türküsü'nün Yayımlandığı Dergi.


Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Arşivi - Gönderen : Necdet KURT

            Şehrin ortasındaki büyük kalede tellâllar bağırmakta, dan dan davula vurup;

            - Duyduk duymadık demeyin,
            - Seferberlik ilân edildiğinden 1315 doğumlular silâh altına alınacaktır…
            - Atı olan atı ile Cuma sabahı Kepir Pınarı altındaki meydanda toplanacaktır. Zabit Kâmil Bey’in emridir…
            - Atı olmayanlar piyade olup, Pazar günü aynı yerde toplanacaktır…

diye haber vermektedirler.

Burada sözü edilen 'Onbeşliler' Hicrî 1315 doğumlulardır.

http://www.tumgazeteler.com/?a=3916365

            Köylere de haber salınmıştır. Bütün köyler ayaktadır şimdi. At tedariki peşindedir herkes.

            Cuma sabahı ortalık ağarırken her evde bir kıpırdanma başlar. Benizler ağarmış, bakışlar donuklaşmış, bir sessizlik kaplamıştır her yanı.

            Üç atlı Maşat Köyü’nden şehre iner dolu dizgin. Tarakçı’nın Mahmut, Elif’e atın birini bırakmıştır tek at koşsun çifte diye.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Hüseyin Gazi Tepesi'nde.

Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 18.04.2008

            Efelerin Ahmet ahırdaki tek atı eyerleyip düşmüştür yola. Babası, anası, karısı kara öküz ile nasıl olsa harman sürerler, kendilerini koşarlar gerekirse bir yanına dövenin diye düşünüp.

            Recepoğullarının Sadık ta ahırdaki taya eyeri ilkin bugün için vurmuş, iki saatte küçük tayı alıştırmış eyere.

            Herkesten önce inip şehre bekleşirler koca meydanda.

Zile Amasya Caddesi (1909 Yılı) ve Diğer Bir Sokağında Atlılar.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Kireçli Köyü’nden bir toz bulutudur yükselir. Bir atlı gelmektedir hışım gibi; sanki geç kalmış ta yetişecektir bir yerlere…

            Üç atlının sırasına girer.

            - Selâmun aleykûm,
            - Aleykûm selâm.
            - Ben, Kireçli Köyü’nden Kasım.
            - Biz de Maşat’tanız.

Tirki ve Zelve Sohbetinde Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI ve Necmettin ERYILMAZ

Soldaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 17.04.2008 Özkaleli Tesisleri Zile

            Sonra Karayün Köyü’nden bir toz bulutu belirir, İğdir’den sökün eder tek tek atlılar…

            Meydanın etrafı kadın, ihtiyar, çoluk – çocukla dolmuştur. Atın üzerinde dimdik, ağır ağır meydana gelen Ali’ler, Veli’ler, Ahmet’ler, Mehmet’ler çoğalır. Ana – baba günüdür ortalık. 300 atlı toplanmıştır alanda.

Zile'de 1916 Yılında Hizmet Gören Bir Fayton ve Faytoncu

Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi

            Zabit Kâmil Bey atını meydanın ortasına sürer. Kamçısını havaya kaldırıp “dinleyin” der.

            “Bu gidişin arkaya bakmak yok. Zafere ulaşmadan dönmek yok. Türklüğün ya ölümü ya kalımı için gidiyorsunuz. Tokat Talimgâh Kışlası’nda toplanıp Tokat ve tüm kazalarından gelecek süvarilerle toplaşılıp Batı cephesine gidilecektir. Duracak zamanımız yok” deyip atını mahmuzlar.

"Bir Asırda Tokat" Albümü - Tokat'tan Dağıtımı Yapılan Redif Taburu Askerleri.

Burhan GÜNESEN Fotoğraf Arşivi

            O zaman patika bir yol olan ve taşlı topraklı bakımsız olan Zile – Tokat yoluna koyulur.

            Zile ve çevresinde önemli olaylarda türkü yakma geleneği vardır. İşte bu gelenekten olsa gerek ya da olayın halk üzerindeki psikolojik etkisinden; gelinlerin, kızların, anaların, bacıların ağlamasından etkilenen halk arasından bir kişi;

            Hey onbeşli onbeşli
            Tokat yolları taşlı
            Onbeşliler gidiyor
            Kızların gözü yaşlı

der. Kısa sürede tüm Tokat yöresinde bu türkü yaygınlaşıp benimsenir. Çevrenin en sevilen türküsü olup çıkar.

"Bir Asırda Tokat" Albümünde Salih Zeki Paşa Askeri Teftiş Ederken.

Burhan GÜNESEN Fotoğraf Arşivi

            Bugün Tokat yöresinde gelin ağırlama gibi günlerde de özellikle okunan türkülerin başında gelmektedir.

Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı

Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel geldiye
Fistan aldım endazesi on yediye

Tokat yolu kaldırım
Düştüm beni kaldırın
Hediye’min uğruna
Vurun beni öldürün

Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel geldiye
Fistan aldım endazesi on yediye

Giderim elinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşilbaş ördek olsam
Su içmem gölünüzden

Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel geldiye
Fistan aldım endazesi on yediye

1955'te Zile - Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Arşivi

Zile Belediyesi Kültür Yayınları - Mayıs/2004, 320 Sh.

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR