ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 03 Nisan 2004 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

ONUR VEREN

RESİMLER

Makale : Yüksel Şen
(Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir ve Yazar)

Ünye

Devlet Hastanesi
Hst. Ek Bina İnşaatı

Ekim 2002
Devlet Hastanesi

Eylül/2002

ONUR VEREN RESİMLER
(Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 11, Sayı : 464, 03.07.1987 tarihli nüshasında yayımlandı.)

            Sayın Çağrı okuyucuları, değerli hemşehrilerim. Bugünlerde yolunuz Ankara'ya düşerse; Yenişehir Mithatpaşa Caddesi, 7 numaraya uğramadan sakın kentten ayrılmayın. Burada, güzel yurdumuzda, değişik iş kesimlerinde çalışan yüz binlerce işçi, işçi emeklisi ve onların dul ve yetimlerinin sorunlarına eğilen ve bu sorunlara çözüm getiren bir kuruluş vardır. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü.

            Bu kurum gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında çalışan tüm işçilerin çeşitli meselelerine eğilir, onların müşküllerini çözer. Kurumun yaptığı çok değerli hizmetlerden biri de yurdun çeşitli yörelerinde ve bilhassa işçi kesiminin yoğun olduğu yerlerde tam teşekküllü hastaneler kurmasıdır.

Ünye Devlet Hastanesi

Hizmet TV A.Ş. Fotoğraf Arşivi

            Ben görevim icabı Anadolu'da pek çok dolaşmış ve adı geçen kurumun bu güzel ve olumlu hizmetlerini yakından görmüş bir kimseyim. İşte Ankara, işte İstanbul, işte İzmir, işte Kocaeli, işte Malatya, işte Zonguldak SSK Hastaneleri; hepsi de son derece modern ve son sistem cihazlarla donatılmış görkemli kuruluşlar.

            İşte bu değerli kuruluş son olarak da 200 yataklı Ünye Psikiyatri Hastanesi'ni yapmak üzere faaliyete geçmiş; bu hizmetlerini ileride daha başka sağlık kuruluşlarının takip edeceği muhakkaktır.

            Değerli okuyucular, şayet yukarıda vurguladığım adrese gelir ve SSK Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını yansıtan kurum Hizmet Binası önündeki panolara bir nazar edecek olurlarsa, orada teşhir edilen resimler karşısında benim duyduğum mutluluğu duyacaklardır.

            Bu panolardaki resimlerde, Kurum Genel Müdürü Sayın Fikret Yağmur Beyefendi ve onun çok değerli yardımcısı, hemşehrimiz Sayın Cemal UYSAL Bey ve diğer çalışma arkadaşlarından oluşan üst düzey yetkilileri kurum çalışmaları hakkında ilgililere bilgi veriyor. Ve bu bilgiler panodaki yazılı açıklamalarla kamuya duyuruluyor.

            Ayrıca bir başka panoda da 18.04.1987 tarihinde yapılacak SSK 200 Yataklı Ünye Psikiyatri Hastanesi'nin temel atma törenine ait resimler teşhir ediliyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız Sayın Mükerrem Taşçıoğlu Beyefendi'nin temele ilk harcı koyuşunu ve onu izleyen değerli hemşehrilerimin bu törende duydukları mutluluğu simgeleyen fotoğraflar.

            İşte, Milletvekili'miz Sayın Şükrü Yürür ve Belediye Başkanı'mız İsmail Cerrahoğlu ve protokole mensup diğer zevat. İşte, bembeyaz giysileri ile sağlık ordusunun koruyucu melekleri hemşire kızlarımız. İşte halktan bir grup.

               
Adliye Sarayı ve Parkı

            Bu panoda, 5940 m2'lik bir alan üzerine yapılacak işbu hastanenin hangi ünitelerden oluşacağı da kaydedilmiş. Bu resimleri izlerken, tören sırasında hemşehrilerimin taşıdığı bir döviz dikkatimi çekti. Bu dövizde şunlar yazılıydı.

            "İSTEKLERİMİZ DEĞİL, LÂYIK OLANLAR YAPILSIN"

            Evet çok yerinde bir uyarı. Zira güzel Ünye'miz bugün modern şehircilik anlayışının en somut örneklerini vermekte; gerek geçmişi ve gerekse istikbale yönelik tutumuyla her hizmete en iyi şekilde lâyık olduğunu kanıtlamaktadır.

            Bu kent artık sıradan bir belde değildir. Modern yaşamın tüm vecibelerine en bilinçli şekilde sâdık kalmakta; halk yeniye, güzele büyük bir eğilim göstermektedir. Yıllarca evvelki Ünye artık anılarda kalmıştır.

            Bugün 50 bine yaklaşan nüfusu, çeşitli sanayi kuruluşları, çağdaş bir şehircilik anlayışı, doruk noktaya varan turizm potansiyeli, çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetleri ile büyük merkezlerin havası esmektedir güzel Ünye'mizde.

            İşte bu resimleri izlerken nasıl sevinç ve kıvanç duydum anlatamam sizlere; birden gözlerimin yaşardığını hissettim. Çok uzaklara dalarak, hâfızamda şehrin 40 yıl evvelki halini canlandırdım.

1960'lı Yıllar Öncesi Yalıkahvesi

Fatalis'in Sineması - Sahilde En Önde Görülen Sağdaki Beyaz Bina.

            O tarihlerde Yalıkahvesi'nde, Terme Caddesi üzerinde üç katlı bir Dispanser Binası vardı ve şehrin tüm sağlık hizmetleri burada görülürdü. Bu bina bir kaza neticesi yanıp, kül olmuştur. Yaşlı Ünyeliler bu hususu çok iyi anımsayacaklardır.

            Sonra Niksar Caddesi üzerindeki Sağlık Merkezi yapıldı. Bilâhare Fener yanına tam teşekküllü modern bir hastane kuruldu; şimdi de bir yenisi yapılıyor.

Ünye Çamlığı - Çamlık Motel ve Restoran (Burunucu Mahallesi)

Solda Ünye Hastanesi ve Meteoroloji - Sağ Üstte Ünye Radar Üssü

            Bu resimleri izlerken hep geçmişi hatırladım ve bir Ünyeli olarak yapılan çalışmalardan anlatılması kelimelerle ifade edilemeyecek derecede büyük mutluluk duydum. Onurlandım.

            Güzel Ünye'mize böyle çok değerli eserler kazandıran sayın kurum ve idarecilerine memleketimiz hesabına en derin şükranlarımızı iletir;

            Çabalarında başarılar dileriz...

Ünye Belediyesi Tanıtım CD'sinde Hastahane

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR