ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 15 Kasım 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

ÖZDEMİR ERDOĞAN
MÜZİK KÜLTÜRÜMÜZÜN
MÜTEVAZİ SENTEZİ

Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

ÖZDEMİR ERDOĞAN
Tel : 0 (212) 511 65 23 - Faks : 0 (212) 512 53 93
http://www.ozdemirerdogan.com/bio.html
E-mail :
bilgi@ozdemirerdogan.com

Özdemir ERDOĞAN

http://www.ozdemirerdogan.com/bio.html

 

MÜZİK KÜLTÜRÜMÜZÜN
MÜTEVAZİ SENTEZİ

 

BİYOGRAFİ

            Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi batı klâsik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klâsik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.

            1940 - 50 arası yıllarının kendine özgü koşulları Özdemir Erdoğan’ın resmî bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesi. 15 - 16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan sanatsal konulara daha yatkın belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.

Sahnelerden Canlı Kayıtlar
  
Yorumcu - Bu albüm Türk Halk Müziği,
Klâsik Türk Müziği ve Halk Dansları Müzikleri'nin bir kombinasyonudur

            Özdemir Erdoğan 1960 yılında Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar Köyü'nde Başöğretmen olarak tamamlamıştır. Bu arada yedek subay eğitimi gördüğü Denizli’de şu an TRT Hafif Müzik ve Jazz Orkestrası üyesi bass’çı Eray Turgay ile tanışmış ve onun teşvik ve tavsiyeleri ile jazz sever bir ortamla ve jazz müziği ile tanışıp kaynaşmıştır. Arif Mardin, İsmet Sıral, Emin Fındıkoğlu, Süheyl Denizci, Nejat Cendeli, Erol Pekcan akla gelen ilk isimlerdendir. 1962 - 64 yılları arasında Dünya'nın tanınmış gitar hocalarından Andreas’tan klâsik gitar dersleri almış, daha sonra İsmet Sıral Orkestrası ile kuzey ülkeleri ve daha çok İsveç’te profesyonel müzik kariyerini geliştirmiş ve Dünya jazzcılarıyla tanışma ve çalışma fırsatını bulmuştur.

Besteler - Güfteler
Bu albüm, sanatçının 1974 - 1984 yılları arasında bestelediği aşk şarkılarından oluşmaktadır.
  

İkinci Bahar
Sanatçının klasik Türk Müziğinin çok sesli olarak düzenlendiği ilk örneklerdir (1970 - 1984 yılları arasında).
"Küçük Bir Aşk Masalı" 1984 yılı Eurovizyon Türkiye seçmelerinde 4. olan Sezen Aksu - Ali Kocatepe ortak yapıtıdır.
Albümde yer alan 5. eser "Fahriye Abla" Ahmet Muhip Dranas şiirine Atilla Özdemiroğlu'nun bestelediği bir film müziğidir.
6. şarkı "Keman Öğretmeni" Ali Kocatepe'nin Türkçeleştirdiği bir D. Modugno bestesidir.

            Eylül 1968 yılında İsmet Sıral Orkestrası'nın dağılmasından sonra bu orkestranın ağırlıklı üyelerinden oluşan ilk profesyonel orkestrasını 14 Ekim 1968 yılında kurmuştur. Bu orkestrada yer alan üyeler arasında şu an İstanbul Devlet Opera Orkestrası'nda görevli bass’çı Günnur Perin, TRT Hafif Müzik ve Jazz Orkestrası piyanistlerinden Ayhan Yünkuş, '5 Yıl Önce 10 Yıl Sonra' grubundan Atakan Ünüvar (tenor sax, flüt), Fatih Erkoç (trombon ve flüt), Uğur Dikmen klavyeli çalgılar, daha sonra aranjör ve bass’çı Onno Tunç akla gelen ilk isimlerdendir. Özdemir Erdoğan 1968 yılının en iyi gitaristi ödülünü aldıktan sonra 1969 yılındaki çalışmalar sonucu ilk altın plâk ödülü gelmiştir. “Duyduk duymadık demeyin.” Daha sonra 1971 - 72 yıllarında çeşitli uluslararası ödüller gelmiş.. 1972 Atina Olimpia ve İskenderiye Festivalleri'ne iştirak etmiş, 1973’te sanatçının hazırladığı jazz LP'si Amerika’nın Sesi (Voice of America) Jazz Saati'nde Dünya'nın en büyük jazz otoritelerinden Willies Connover tarafından dikkate değer bir çalışma değerlendirmesiyle çeşitli kereler yayınlanmıştır.

Enstrümantal
Özdemir Erdoğan’ın enstrümantal olarak hazırladığı son albümünün amacı : Bu albüme sahip
olanlar ülkemiz içinde ve dışında dostlarına gururla dinletebilecekleri bir müziğin sahibi olduklarını açıkça ifade
edebilirler. Bu albüm kültürümüzün  yaşadığımız çağdaki yansımasıdır ve yüzyıllarca dinlenecektir.
  
Türk Halk Müziği Yorumları 2

            1974’ten itibaren sanatçı Özdemir Erdoğan Türk Müziği, Türk Halk Müziği ve diğer etnik müziklerle ilgili çalışmalara başlamış, o günlerin tek yayın organı TRT ve bu kurumun en önemli müzik otoritelerinden Nida Tüfekçi’nin takdir ve teşviklerini görmüş, TRT Yayın Yönetmeliği’ndeki katı (İktisas) maddesine rağmen sanatçının Halk Müziği tarzındaki “Gurbet” adlı bestesi ve Âşık Veysel Şatıroğlu’ndan alınan “Uzun İnce Bir Yoldayım” düzenlemesi (Bak. Yorumcu CD ve Kaset) TRT repertuarına giren türlerinin ilk örnekleridir.

Gurbet / Elele ve Hayatım Şarkılarda
  

            1975 yılı sanatçının bestecilik yıllarının başlangıcıdır. 1976 “Canım Senle Olmak İstiyor” albümü Milliyet Gazetesi'nce yılın albümü seçilmiştir. 1977’den itibaren Türk Müziği çalışmaları daha ağırlık kazanmıştır. 1979’da TRT Hafif Müziği Ödülü gelmiş 1984’de sanatçı kendine ait bir plâk şirketi kurmuştur. Bu şirketi kurmaktaki amaç; müziği sadece ticarî endişelerle kullanan şirketlere örnek olabilecek çalışmalarla ufuklarını açmak ve müzik sanatımızın daha ileriye gitmesine vesile olmaktır. Bu amacın kısmen gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 1984 yılında plâkçıların arabeskten başka bir şey satmaz dedikleri bir ortamda “Bahar Şarkıları” ve “Aşkımız Şarkılarda Yaşasın” kasetleriyle büyük ilgi gören sanatçı müziğimizde yeni bir kulvar açmıştır. 1990 yılında TRT Altın Anten Yarışması'nda birincilik ödülü, 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Fransa’da çeşitli festivallerde Özdemir Erdoğan sentezi ile başarılı çalışmalar yapılmış konserler, konferanslar ve çeşitli panellerde kültür ve sanatımıza mütevazi hizmetler yapılmaya çalışılmıştır.

   

            1994 yılında; Türk Müziği öldü, ticarî niteliğini kaybetti denilen bir ortamda “Türk Müziği Yorumları” ve 1996’da Halk Müziği öldü denilen bir ortamda “Türk Halk Müziği Yorumları” kaset ve CD'lerini çıkartarak gençliğimizin kendi kültür değerlerinin farkına varması ve diğer plâk şirketleri ve sanatçıların bu yolda çalışmalara özendirilmesi işlevi yerine getirilmiştir. Yukarıda bahsi geçen her iki kasetin 1997 itibariyle tirajları 100.000 kaset ve 250 CD’nin üzerindedir. Bu tirajı yakalayabilmek için klip çalışması ve promosyon yapılmamış, başta medya olmak üzere hiçbir merciden yardım talep edilmemiş ve alınmamıştır. Özdemir Erdoğan’a Aralık 1998’de T.C. Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.

            Kanımızca uluslararası çağdaş boyutları yakalayabilmek açısından çok boyutlu ve çok derin kültür kaynaklarımıza eğilmek yeterlidir. Bu kaynakları lâyıkıyla keşfetmek bir insan ömrüne sığmayacak çalışma zamanı ve uğraşıları gerektirmektedir. Çağdaş Türkiye sanatının yükselmesi için 42 yıldır sessizce ve karınca kararınca sürdürdüğümüz çalışmalar bizi maddî açıdan zengin etmese de duyduğumuz ve yaşadığımız manevî haz bu olağanüstü zevkli çalışmaları büyük bir şevkle sürdürmemiz için yeterlidir.

FELSEFE

ŞARKILAR YAŞAMALIDIR

            Şarkılar kendilerini ilk tanıtıp sevdiren şarkıcılar ve düzenlemelerle birlikte, zamanın acımasız derinliklerinde yok olup kaybolmamalıdır.

            Çağdaş müzik sanayicileri, çareyi klâsizmle ölümsüzleşecek eserleri yeni ve çeşitli düzenlemelerle, genç kuşakların gündeminde tutmak biçiminde bulmuşlardır.

            Melodiler doğduklarında aynen çocuklar gibi saf ve günahsızdırlar. Ve hepsi kişiliklerini 12 adet notanın çeşitli biçimlerde kullanılmasıyla bulurlar.

            İyi ellerde ve güzel ortamlarda yetişenleri, daha geniş insan topluluklarının yüreklerine yerleşir ve sevgi tohumlarının yeşermesine neden olurlar.

            Dünyanın en sevilen melodileri, nasıl geri kalmış ülkelerde kötü taklitler ve yanlış yorumlar sonucu dinlenemez hale geliyorlarsa; bazı çevrelerin şu ya da bu isimle küçümsediği, dışladığı, lânetlediği melodiler de dikkatle, özenle ve sevecen bir çalışmayla bütün insanlık ailesinin müzik repertuarındaki yerlerini alabilirler.

Nostaljik Şarkılar
Bu albüm Türk Halk Müziği,
Klâsik Türk Müziği ve Halk Dansları Müzikleri'nin bir kombinasyonudur.
  
Özgün Jazz Denemeleri
Bu yapıt daha önce "The Color of My Country in Jazz" ismiyle Long Play olarak yayınlanmıştı.
Sanatçının Anadolu Kültürü'nden yola çıkarak yapmış olduğu ve Willis Conover (ünlü jazz otoritesi)
"Voice of America Jazz Hour"da yayınlanan orjinal soundtrack'den alınarak yayınlanmıştır.

            Çağdaş insan; müzik eserinin üzerindeki giysiler ne kadar yöresel, geleneksel ve hatta hırpanî olursa olsun içindekinin evrensel boyutlarını düşünebilen insandır. Sizlere bunun basit örneklerini veriyoruz; dinlemeniz ve düşünmeniz için...

            Gerçek sanatçının, maddî bakımdan başarıya ulaşması ve bu başarıyı sürdürmesi mümkün değildir... Çünkü maddî değerleri üretmek ve işletmek sanatçılıkla çatışan başka bir ciddi uğraştır.

            Bir başarıya ulaşmak ve beğenilmek isteği her insanın vazgeçemeyeceği bir duygudur... Kazanılan ödüllerin sonucu, sanatçıyı farkında olmadan bir başka yol kavşağına getirir... Ya şöhretin getirdiği maddî değerlerle uğraşacak ya da bu değerlerden vazgeçerek sanatıyla uğraşacaktır. Ve gerçek sanatçı her defasında sanatının getirdiği ganimetleri elinin tersiyle itecek ve tekrar yeniden başlayacaktır.

Ahmet ARPACIOĞLU ve ÖZDEMİR ERDOĞAN

http://216.239.59.104/search?q=cache:M5s6OaQVtxoJ:www.haberunye.com/files
unyeliler.doc+%C3%BCnye+erdo%C4%9Fan+%C3%B6zdemir&hl=tr&ct=clnk&cd=6&gl=tr

  

DİSKOGRAFİ
http://www.diskotek.arkaplan.com.tr/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=101

            Bu diskografi Özdemir Erdoğan'ın bütün dönemlerini içermektedir. Yukarıdaki linke tıklayarak çalışmanın detaylarına ulaşabilirsiniz.

            Hazırlayanlar : Ercan Demirel, Münir Tireli (Munimonde).
           
Katkıda Bulunanlar : Ahmet Çıtıroğlu, Ahmet Özkök, Aydın Özkan, Cevdet Yıldırım, Deniz Yıldız, Hilmi Yavaş, Serhat Sezgin.

Boyabat Pirinci - Yeni Albüm Yolda...
Çok yakında gönüllerimizi fethetmeye geliyor...

Türk Müziği Yorumları - Dinleyiciler bu albümde Klâsik Türk Müziği'ni, bas, alto,
tenor ve soprano saksofonların  kullanıldığı Batı Müziği formunda bulabilirler. Özdemir Erdoğan, bu
düzenlemeleriyle, klâsik müziğimizi.. dinlerken herkesin zevk alacağı evrensel formata taşımış.

   
Türk Halk Müziği Yorumları
"Türk Müziği Yorumları" albümündeki anlayışla aynı çizgide yapılan bu albümde
Özdemir Erdoğan, Anadolu'nun çeşitli köşelerinden Türk Halk Müziği parçalarını çalıyor, söylüyor.


Devam Edecek

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR