ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 15 Temmuz 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

ÜNYE
PLÂTFORMU’NUN

AYAK SESLERİ

Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://groups.google.com/group/unyeSTP?hl=tr

unzile@unyezile.com

Ünye Toplumsal Diyalog Plâtformu

Tasarım : Tar Sanatçısı Bedri ÖZDEMİR

ÜNYE
SİVİL TOPLUM PLÂTFORMU’NUN
AYAK SESLERİ
http://www.sirinunye.com/detay.asp?hid=2144
http://www.haberunye.com/news/82.html
(Hizmet Gazetesi - 25.04.2007 tarih, Yıl : 2, Sayı : 70, Sh. 9'da yayımlandı.)

 
Hizmet TV ve Gazetecilik A.Ş. Fotoğraf Arşivi

Ünye Sivil Toplum Plâtformu

Tasarım : A. Selim TUNCER

(Şirin Ünye Gazetesi - 02.05.2007 tarih, Yıl : 46, Sayı : 3305, sh. 2'de yayımlandı.)

Sanal dünyadaki ÜNYELİLER Grubu'nun kurucusu
Orman Endüstri Yüksek Mühendisi ve Araştırmacı Ünyeli Hemşehrimiz
M. Ufuk MİSTEPE'nin son günlerde sözünü ettiği yeni çalışması
"ÜNYE SİVİL TOPLUM PLÂTFORMU".
Ünye dışında olduğu halde kalbinden Ünye Sevgisi hiç eksilmeyen,
bilâkis geçen zaman içinde dağ gibi büyüyen binlerce hemşehrimizden birisi olan
Sayın M. Ufuk MİSTEPE, bakın ne diyor çalışmasını başlatmak üzere olduğu Plâtform hakkında :

            “Kimse vaktinden önce bebek doğumunu arzulamaz” dersem.. herkes tarafından kabul görmüş bir beklenti sözcüğü gibi algılanır kanımca.

            ÜNZİLE Grubu’nun ileri safhasındaki gerçekleşmesi beklenen kuruluş amaçlarından biri ÜNYE ve ZİLE PLÂTFORMU’nun oluşumuna zemin hazırlamaktı.

            Ne mutludur ki Zile’miz bu olguyu taşıyacak özellikleri sinesinde barındırdığından bir plâtform çerçevesinde bir araya gelmenin güzelliğinde yeni bir aktiviteye sayfa açtılar ve geleceğe doğru ümitvâr adımlarla ilerliyorlar. Bu gelişimi "Toplumsal Diyalog Plâtformu Neden Kuruldu?" başlığı altında http://unyezile.com/platform.htm adresinden izlemeniz olası.

Zile Sevdalıları Hulûsi SEREZLİ ve Necmettin ERYILMAZ Refakatinde Safranbolu Tetkik Gezisinde
  
Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi - 10.12.2006 / Safranbolu

            “Nedir bu plâtform ve ne işe yarar?” dediğinizi duyar gibi oluyorum.

            Çağımız, merkezî yönetimlerin güçlerinin taşraya devredildiği ve taşra yönetimlerini de farklı yönlerden disipline eden gücün Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olduğu gerçeğini bizlere kurumlarıyla kabul ettirmiştir.

            Bu gelişime ayak uyduran yerleşim birimleri bulundukları yöre insanlarına yaklaşarak daha faydalı olabilmişler ve çıkarlarını koruma yönünde daha emin adımlar atabilme şansı yakalamışlardır.


Hizmet TV ve Gazetecilik A.Ş. Fotoğraf Arşivi

            Ünye’de, adlarını ve sayısını bilâhare belirleyeceğimiz Sivil Toplum Kuruluşları ilk örgütlenme safhasında Dernek, Vakıf, Oda, Borsa, Kurum, Teşkilât, Birlik, Kooperatif, Kulüp, Grup, Kurs, Merkez vb. adlar altında birbirlerinden bağımsız olarak örgütlenmişlerdir.

            Bu örgütlenmeyi başaran yerleşim birimlerinin bir sonraki atacakları adım Sivil Toplum Kuruluşlarını disipline edecek olan PLÂTFORM’un kurulma aşamasıdır.

            Plâtformu oluşturan temsilciler STK içerisindeki aktif insanlardır. STK dışından bir oluşumla teşkilâtlanırlarsa yeterince otorite sağlayamazlar.


Tasarım : A. Selim TUNCER

            Plâtformlar Yerel Yönetimler üzerinde yapıcı baskı unsurlarıdırlar ve yönlendirici işlevleri vardır. Stratejik Plân çerçevesinde çalışmalarını plânlayıp, denetime tâbi tutarlar. Hedefleri Stratejik Plân’da Kısa – Orta ve Uzun Vade’de belirlenerek, kurulacak İhtisas Komisyonları ile plânlanan hedeflerin ve programa alınan projelerin gerçekleştirilmesine gayret gösterirler.

            Bir üst disiplin olduğundan siyasî hiyerarşiden bağımsız ve şahsî çıkar beklentisinden uzak, sivil toplumun kamusal fayda sağlayan toplumsal diyalog ve dayanışma kuruluşlarıdır. İçişleri Bakanlığı’na bağlı organların denetiminde DERNEK çatısı altında Tüzük hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterirler.


Hizmet TV ve Gazetecilik A.Ş. Fotoğraf Arşivi

            Ünye’miz Yenidoğan Servisi’nde doğuma hazırlanan bir sevgi yumağı gibi bu oluşumu beklemek ve Plâtform gerçeğine hazırlanmak zorundadır.

            Son günlerin en önemli gündem maddesini oluşturan Ünye Çamlığı’na otel yapılması düşüncesi ÜNYE SİVİL TOPLUM PLÂTFORMU’nun eksikliğini bâriz olarak ortaya koymuştur. Eğer bu PLÂTFORM önceden kurulmuş olsaydı böylesi bir madde her halûkârda gündeme giremeyecekti.

            Henüz fikrî aşamada olan ve olgunlaşmasını bekleyeceğimiz ÜNYE TOPLUMSAL DİYALOG PLÂTFORMU, ÜNYELİ OLMA ve ÜNYELİLİK ŞUURU ve ÜNYE İMAJI'nın pekiştirilmesine vesile olacak bir çağdaş oluşumdur ve Ünye’miz menfaatleri adına gerekliliğinde zorunluluk hissedilen bir Üst Sivil Toplum Örgütü’dür.

            Bu yeni oluşumun muhtemelen 22 Temmuz 2007 Milletvekili Erken Seçimleri ardından şekillenecek bir atmosferde 2008 yılında Ünye Merkez İlçe'de hayata geçirilmesinin Ünye'miz çıkarları açısından uygun olacağı kanaatini taşıyorum.

            Esenlikler dilerim efendim.. saygılarımla…

                                                                                                 M. Ufuk MİSTEPE
                                                                 
                      Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi

 

            Değerli Ufuk Kardeşim,

            "Ünye Plâtformu'nun Ayak Sesleri" başlığı altındaki yazını okudum. Aslında çektiğimiz sıkıntıların, kaybettiğimiz zaman ve enerjinin esas sebebinin böylesi bir plâtform eksikliğinden kaynaklandığını bu son zamanda iki olay ve arayışta bir kez daha çok net gördük birlikte.

            Çamlık'ta hiç olmayacak şartlarda yapılmak istenen olaya karşı bu işe bir önderlik gerekir diye Ahmet KABAYEL ve Ahmet Derya VARİLCİ'yle 'Ünye'de çevreci ve doğacı dernek ya da temsilcisi var mı?' araştırması yaptık, maalesef pek bir şey çıkmadı.

            Bu ara Ünye'de bir toplantı yapıldı. Mühendis Reşit EROL, Avukat Ersoy SAĞLAM ve İşadamı - Sanayici Yaşar SEZGÜL'ün çağrısıyla benim de katıldığım bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda ağırlıklı olarak Ünye'nin Yükseköğrenim durumu tartışıldı. Sonuçta toplantıya katılanlar bir şehir meclisi sorumluluğu içinde, bundan sonra Ünye'nin en önemli ve en acil meseleleri olmak üzere bütün meselelerini ele alan, dile getiren, bunu ilgili yer ve makamlara taşıyan, çözüm için çalışan bir dernek kurulması kararı aldı.


Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

            Bu derneğin kurucu üyeleri seçildi. Ünye Kültür, Eğitim ve Kalkındırma Derneği (ÜNKED) adı altında bir dernek sanırım önümüzdeki günlerde kuruluyor. Bütün bunları niye yazdım? Aslında senin yazında ifade ettiğin Ünye Plâtformu'nun küçük parçaları işte alttan yukarı böylesi dinamiklerle oluşuyor.

            Senin bahsettiğin Plâtform'un daha geniş, daha bütünsel bir şemsiye ve yapı olduğunun farkındayım. İşte bence tam sırası, senin ifade ettiğin yapıyı anlatmak, parçalarda kalarak değil, daha bütünlüklü, daha katılımlı bir yapı içinde meselelerimizi ele almak inanıyorum.. çok daha yararlı ve çözümcü olacaktır.

            Ben, bu konudaki düşünceni ifade eden yazını daha geniş etki yaratması açısından Şirin ÜNYE Gazetesi'nin önümüzdeki sayısında yayımlanmasını doğru ve uygun buluyorum, bunu Yayın Kurulu'muza öneri olarak sunacağım.

            Bizlere ve Ünye'ye sağladığın yeni ufuk ve katkıların için çok teşekkür ediyor, hep sağlıklı ve böyle başarılı olmanı diliyorum.

                                                                                         Musa Özgür KIROĞLU
                                                                                                 Şirin ÜNYE Gazetesi
                                                                                              Genel Yayın Yönetmeni
                                                                                                     29 03 2007 - Ünye


Hizmet TV ve Gazetecilik A.Ş. Fotoğraf Arşivi

 

            ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 03 Mayıs 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

ÜNYELİLER
GRUBU

Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
http://groups.google.com/group/unyelilergrubu?hl=tr

unzile@unyezile.com


Şirin Ünye Gazetesi - 25.04.2007

.
SANAL ORTAMDA ÜNYELİLER'İN BULUŞTUĞU DÜNYA
ÜNYELİLER GRUBU
(Şirin Ünye Gazetesi - 25.04.2007 tarih, Yıl : 46, Sayı : 3304, sh. 2'de yayımlandı.)


M. Ufuk MİSTEPE / TMO Güvercinlik Lojmanları - Temmuz 2006

"DOĞDUĞUM VE YAŞAM SEVİNCİ BULDUĞUM KENT.. ÜNYE"

            "... Adım adım ve sabırla bu merhaleleri hemşehrilerimin destekleriyle birlikte aşmaya çalıştık. Ünyeli ve Zileli yazar - çizer aydın grubuyla yakın temas içerisinde söz konusu değerleri ortaya çıkardık. İnsanlarımız sahip oldukları bu değerleri gördükçe onları işlemenin gerekliliğine inandılar. Siyasî saplantılardan uzak ve kişisel çıkar gözetmeksizin Ünye ve Zile adına sergilenen bu girişimlerin meyve vermesi kaçınılmazdı. İnsanlar farklı bir lezzetin armonisinde aynı ideal için değişik yollardan grup atmosferinde yol almanın güzelliğini yaşadılar.

            Son aşama; varılan bu noktada grup etkinliklerinin ses getirmesi gereken bir Sivil Toplum Kuruluşu'na dönüştürülmesi etabı olmalıydı ve bu uzun soluklu bir uğraşı olacaktı. Finişi olmayan bir yarış gibi, ama o da kıpırdamaya başladı, içimizde.. yakındır.. bu sivil toplum kuruluşumuz da doğuyor!”

            İçi, ruh dünyası, hattâ daha da ilerisi eti kemiği yukarıdaki bu bir cümlelik duygu seliyle taşan Ünyeliler'in buluştuğu İnternet ortamındaki Sanal Ünye Dünyası'dır ÜNYELİLER GRUBU.

            Değerli hemşehrimiz Orman Endüstri Yüksek Mühendisi - Araştırmacı M. Ufuk MİSTEPE'nin emek ve gayretleriyle başlatılan, bugün Ünye içinden ve dışından tüm Dünya'da yüzlerce Ünyeli'nin katıldığı, Ünye'nin dünü ve bugününün ele alındığı, geleceğinin tartışıldığı ÜNYELİLER GRUBU sanal dünyadaki Ünyeliler'in sesine âdeta kürsülük yapıyor, anlatıyor, anlattırıyor.


http://www.sirinunye.com/detay.asp?hid=2145

            Bakın, GRUB'un ortaya çıkışıyla ilgili ne diyor Ünye Sevdalısı M. Ufuk MİSTEPE; "1991 yılında doğasında, anılarda, sahilinde, yeşil ve mavinin büyüsünde ve mimarî dokusunun gizeminde sevdamı yeşerten, bu özlemi ve birikimimi ateşleyen bir kıvılcım alıverdim.

            Güneşli bir hafta sonuydu. Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde bir Resim Sergisi tanıtım afişi dikkatimi çekmişti. Gözlerime inanamamıştım.. Ünye Evleri sergileniyordu Bolu Kültür Sitesi'nde. Koşuverdim Sergi Salonu'na.. fotoğraf sergisinin Eren TOKGÖZ Beyefendi'ye ait olduğunu biliyordum asılan afişten. Anı Defteri'ne not düşerek, duygularımı aktarıverdim.

Bolu İzzet Baysal Caddesi -

Fotoğraf : Elif Nihan GÖKAY - 08 Temmuz 2007

10 Mayıs 1991,
Fotoğrafın solundaki Pano'da
bir Resim Sergisi Afişi vardı.

ÜNYE EVLERİ
RESİM SERGİSİ
İnşaat Mühendisi Eren TOKGÖZ

O gün Ü-STP,
düşünce olarak ilk kıvılcımı
almak suretiyle
paylaşımın güzelliğinin büyüsünde
birlikteliğin gereğini vurguladı.

Ve,
sergiyi izlemek üzere
ivedi Kültür Sitesi'ne koştum.

            Mütevazilik sergileyerek beni, çalıştığım işyeri olan Bolu ORÜS Müessese Müdürlüğü/Karacasu'da buluverdi. Plânlama Müdürü idim o yıllarda. Güzel bir sohbetin ardından ÜNYE'yi solukladık. Tebessümlerimizde ÜNYE dalgalanıyordu. Bakışlarımız ÜNYE odaklıydı. Ve yanaklarımda ışıldayan, ilk ÜNYE kıvılcımlarını ateşleyen karşılaşma olmuştu bu sergi ve ardından getirdikleri...

İnşaat Mühendisi Eren TOKGÖZ'ün ORÜS Bolu Müessese Müdürlüğü'nde MİSTEPE ile Buluşma Mekânı
 
 

            Ünye sevdasının sanal başlangıcına ilk adım attığım ânın dönüm noktasını duyumsuyordum o anda! EREN'lerin Eli dokunuvermişti... ve fırlattığı YEŞİL ÜNYE GERGELEĞİ'ni Ankara istikametine yönlendirmişti! Ben de aldığım yerden erişebildiğim yerlere ulaştırmaya gayret edeceğime inanmıştım Ünye büyüsünün nostaljisinde ve mavimsi güzelliğinde...

            İçimdeki Ünye sevgisi ve Anadolu özlemi zamanla İpekyolu'nun iki önemli kalesi olan Ünye ve Zile Kaleleri'nden Aydınlık Ufuklar'a ilk adımımı atmama neden oldu. Eşimin memleketi Zile ile Ünye arasında birbirini tamamlayan öylesine benzer güzellikler vardı ki! Ne yazık ki bunların birçoğunu hemşehrilerim görme imkânına sahip değildi!

            1999 yılına dek zamanımı elimdeki dokümanları derlemek ve klâse etmekle geçirdim. Ve o yıl ilk Web Sitesi'ni kurarak bir hobi uğraşısı şeklinde amatörce Ünye ve Zile.. kısaca ÜNZİLE Sevdası'na sanal başlangıç yapıverdim.

            Amacım; altı merhaleli bir hedefi kapsamaktaydı.

            1. Ünye ve Zile Kültürü'ne ait bugüne değin elimize ulaşmış tüm belgeleri bir KÜLTÜR HAVUZU içerisinde toplamak.

            2. Ünye ve Zileli hemşehrilerimi bir çatı altında toplayarak ortak kültürde kaynaşma zemini hazırlamak için Grup Disiplini içerisinde birlikteliği yakalamak.

            3. Ünye ve Zile halkına ÜNYELİ ve ZİLELİ OLMA ŞUURU, ÜNYELİLİK ve ZİLELİLİK BİLİNCİ'ni pekiştirme olgusunu zihinlere yerleştirmek.

            4. Ortak şuur ve bilincin yerleşmesi ardından farklı düşünce yapısına sahip insanlarla ortak paydada buluşmanın zirvesi olan ÜNYE ve ZİLE PLÂTFORMLARI'nın oluşumuna zemin hazırlamak.

            5. Ü-STP'nin sinerjisini kullanarak uzun vadede "Yaşanabilir Bir Ünye ve Zile" hedefleyerek Ünye ve Zile'yi nihaî hedef olarak Eğitim, Kültür ve Turizm Kenti'ne dönüştürmek.

            6. Ünye ve Zile arasında İpekyolu Festivali'ni gerçekleştirip, Ünye ve Zile'yi ortak hedefte kardeş kent ilân etmek.

            Adım adım ve sabırla bu merhaleleri hemşehrilerimin destekleriyle birlikte aşmaya çalıştık. Ünyeli ve Zileli yazar - çizer grubuyla yakın temas içerisinde söz konusu değerleri ortaya çıkardık.

            İnsanlarımız sahip oldukları bu değerleri gördükçe onları işlemenin gerekliliğine inandılar. Siyasî saplantılardan uzak ve kişisel çıkar gözetmeksizin Ünye ve Zile adına sergilenen bu girişimlerin meyve vermesi kaçınılmazdı.

            İnsanlar farklı bir lezzetin armonisinde aynı ideal için değişik yollardan grup atmosferinde yol almanın güzelliğini yaşadılar.

            Sondan bir önceki aşama; varılan bu noktada grup etkinliklerinin ses getirmesi gereken bir Sivil Toplum Kuruluşu'na dönüştürülmesi etabı olmalıydı ve bu uzun soluklu bir uğraşı olacaktı. Finişi olmayan bir yarış gibi, ama o da kıpırdamaya başladı artık içimizde.

            Yakında bu Sivil Toplum Kuruluşu'muz da doğuyor aydınlık ufuklarda!


Hizmet Gazetesi - 25.04.2007 tarih, Yıl : 2, Sayı : 70, Sh. 9'da yayımlandı.

ÜNYELİLER GRUBU
ADINA ALINAN İLK ÖDÜLLER

Ünye Gazeteciler Cemiyeti
Ü-STP Üyesi İki Araştırmacıyı Ünye'ye Kültürel Katkılarından Dolayı Ödüllendirdi.
Ünye Dernekler Federasyonu Bşk. Sezai BAŞ, Ünye Kaymakamı Dr. Osman GÜNAYDIN, M. Ufuk MİSTEPE,
Hizmet Yay. A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Şakir GÜREL, İst. Ünyeliler Der. Yön. Kur. Bşk. Hüseyin ÖZTÜRK


Fotoğraf : Ali ÖZTÜRK - 29.07.2007 14:59 - Yunus Emre Parkı

  M. Ufuk MİSTEPE Hizmet Yy. A.Ş. Bşk. Şakir GÜREL'den Ödül Alırken.

Fotoğraf : Ali ÖZTÜRK - 29.07.2007 14:55

SEVGİLİ ÜNYELİLER,
BU ÖVÜNÇ VE BU BAŞARI HEPİMİZİN...

NİCE BİRLİKTELİĞİN GÜZELLİKLERİNDE BULUŞMAK ÜMİDİYLE...
SEVGİYLE, ESEN KALIN...


İşte bu emeklerin bir bileşkesidir bu ödül.. birlikten doğan gücün sinerjisini yansıtan...

.
İç çekişmeleri, dedikoduları bırakalım.
Biz iki ay çalışıp on ay yatan bir bölgeyiz.
On ay yatan insanlar da iş yerine başka şey üretir.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
I. Ünye Kurultayı - 15 Kasım 1998

 


Ü-STP GRUBU KAPANDI !!!
13.08.2007 16:51

          Sevgili Hemşehrilerim,

          Hareketli bir süreci geride bıraktık. Hizmet vermek adına dağarcıklarımızdakileri ortaya sürdük.

          Malûmunuz olduğu üzere Ünye'mizin "YAŞANABİLİR BİR ÜNYE" olması adına yıllarca bıkmadan bir PROJE geliştirmeye çalıştım.

          Bu PROJE Ünye odaklı olup, GRUP ÇALIŞMASI'nı gerektiren uzun soluklu zor ve çok ciddî bir projeydi. Gerçekleşmesi halinde Türkiye için örnek bir model oluşturacaktı.

          Grup Lideri olarak geçen zaman zarfında size hedefi gösterip yapılacakları anlatarak, bilgilendirmeye ve gerçekleştirmeye çalıştım ve sizler de destek verdiniz.. sağolun!.

          Bu konuda yeterli başarı sağlayamadım. Sayın İsmet İnönü'nün özdeyişindeki "Ünye'ye hizmet sevdalıları en az bu hizmeti engellemeye azmedenler kadar cesaret sahibi olmalıdır!" ruhuna sahip bir ekibin gruba sahiplenmesini Ünye'mizde imkân dahiline sokamadım ne yazık ki!

          Projeler gerçekleştirilmek üzere hayata geçirilir.. sahiplenilmezlerse yaşama şansı yoktur!

          Umarım gelecekte güzel projeler üreterek Ünye için daha yaşanılabilir ortamlar sağlayabilirsiniz.

          Bugüne dek efor sarf ettiğim 16 yıl, binlerce mesaj, araştırmalar için harcadığım onca emek ve bilgisayar başında oturmaktan kaybettiğim sağlığım pahasına gene de sizlere kırgın değilim.. HAKKIMI HELÂL EDİYORUM.

          Elimi değil.. tüm vücudumu koydum taşın altına.. ama olmadı.

          Güzel anılarla geride çok tatlı hâtıralar bıraktık.

          En azından bir araya gelebilmenin kısa vadede de olsa güzelliğinin tadımsılığını duyumsadık.

          Grubun devamlılığı yönünde eksik olanları ne yazık ki sağlayamadım.

          Hoşçakalın güzel insanlar...
          İnandığım için kurduğum bu güzide grubu projenin gerçekleştirilme şansı kalmadığına olan inancımın pekişmesi nedeniyle affınıza sığınarak kapatıyorum.

          Sevgiyle kalın...

          Yeşil ve mavi Cennet'i Ünye'ye selâmlar...

Bir zamanlar "SÖZÜMÜZ VARDI!"...
 

Sayın M. Ufuk MİSTEPE
Geçmişten günümüze, mesleğimize
ayrıca İnternet Gazeteciliği ile Ünye'nin tanıtımına,
sosyal ve kültürel hayatına katkılarınız anısına,
Teşekkürlerimizle...

28.07.2007 / Ünye Gazeteciler Cemiyeti

"Geyiğin peşine rehbersiz düşmek, seni ancak çalılığa götürür."


Ü-STP Grubu'nun Kapanmadan Az Önceki Son Ekran Görüntüsü - 29 Ağustos 2007 / Saat 14:20 Ankara
Grup, Kapanışla İlgili En Son 5278. Mesajı da Yayınlayarak, 430 Üye ile Sanal Âleme Veda Etti.

Bizim memleketimizin
en kötü özelliği kıskançlıktır, hasetliktir.
Hasan Tahsin KADIOĞLU
(I. Ünye Kurultayı - 14 Kasım 1998)

ESKİCE HOCA
http://www.sirinunye.com/detay.asp?hid=3952
.

Birlik olup makamlar Ünye için toplansa,

Karar vermeden önce geçmişini bir ansa.
.

Sonra bu güne dönüp plân, proje yapsa,

İktidarın gücünden bir parça da o kapsa!
.

'Başkanlar nerdesiniz?' Ünye’m elden gidiyor.

“Sahipsiz memleketin batması haktır!” diyor.

Değerli Hemşehrilerim,
Lütfen, bu sayfanın ardından "
Ünye'de Bir Ağabey"
konu başlıklı http://unyezile.com/agabey.htm adresindeki
Saim YILDIZ Bey'in makalesini okuyunuz.

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR