ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 27 Nisan 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

"YAŞANABİLİR BİR ZİLE"
PROJESİ ÇERÇEVESİNDE
ZİLE İLÇESİ
"TURİZM, EĞİTİM VE KÜLTÜR KENTİ"

Bildiri (E - Sunum) : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

Beyazıt-ı Bestami Câmii Önünde M. Ufuk MİSTEPE

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 15.04.2008

"YAŞANABİLİR BİR ZİLE"
PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ZİLE'Yİ
"TURİZM, EĞİTİM VE KÜLTÜR KENTİ" YAPMAK

ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
2008 YILI TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ 16 NİSAN 2008 TARİHLİ KONFERANS BİLDİRİSİ

Bekir Altındal, Mehmet Yardımcı, Teoman Duman, Mehmet Kocaman, M. Ufuk Mistepe

Fotoğrafı Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008

Saygıdeğer Zileliler,

            15/20 Nisan 2008 tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası Etkinlikleri çerçevesinde 16 Nisan 2008 Çarşamba günü Zile Belediye Saray Sineması'nda halka açık olarak düzenlenen bu konferansta dört araştırmacımız aşağıdaki sırayla bildiri sunacaklardır.

            M. Ufuk MİSTEPE ( http://unyezile.com/proje.htm ),
            Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI ( http://unyezile.com/diltel.htm ),
            Bekir ALTINDAL ( http://unyezile.com/potansiyel.htm )
            Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN ( http://unyezile.com/finansman.htm )

M. Ufuk MİSTEPE Elektronik Sunumunda
"Yaşanabilir Bir Zile Projesi"ni Zile Halkına Takdim Ediyor.


Fotoğrafı Gönderen : Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN - 16.04.2008 Zile

            Aşağıda "Yaşanabilir Bir Zile" Projesi'ni e - sunum olarak 36 slayt ile Zile halkına tanıtmaya çalıştım. Zile'yi "Turizm, Eğitim ve Kültür Kenti"ne dönüştürmeyi amaçlayan bu projenin sahibi Zile Halkı'dır. Proje Lideri : Toplumsal Diyalog Plâtformu Başkanı, Proje Yürütücüleri : Plâtform Üyeleri'dir. Şahsım da Proje Danışmanı olarak bir nefer gibi her daim bu amaca uygun doğrultuda çalışmayı kendine şiar edinmiş olmaktan daima onur duymaktadır.

            Hepiniz Turizm Haftası Etkinlikleri Açılış Konferansı'na Hoşgeldiniz.

                                                                                    M. Ufuk MİSTEPE


Slayt No. 1Slayt No. 2

          Zile İlçesi, Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında yaşadığı ve istemeyerek âlet olduğu Zile İsyanı'nın (25 Mayıs 1920) menfilikleriyle başlayan süreçte makûs talihini ciddî surette etkileyen Alternatifsizlik Sendromu'nun belirtileriyle sarsılmış ve küçülerek kabuğuna çekilme biçiminde şekillenen kaderine 88 yıl boyun eğmiştir.

          Bu proje, Alternatifsizlik Sendromu hastalığına yakalanmış Zile hinterlandı için kabuğunu kırma ve deva bulma amaçlı bir tedavi sürecini, yani Zile'yi "Turizm, Eğitim ve Kültür Kenti" yapmayı amaçlar.

          Bu uzun soluklu ve finişi olmayan yarışta "Yaşanabilir Bir Zile" sloganı ile ifadesini bulan sürdürülebilir bir şehircilik özlemi yatmaktadır.

          Zile'yi, henüz işlenmemiş ve yeryüzüne çıkarılmamış bir HAM ELMAS kütlesine benzetebiliriz.

          Ham Elmas, eğer işlenmez ise hiçbir değer ifade etmeyen ve hiçbir estetiği olmayan bir materyaldir. Zileli, doğup büyüdüğü ilçesine yıllar boyu kerpiç yığını gözüyle bakmış ve çamurlu sokaklarında çekim yapıp fotoğraflamayı ve görmeye değer bir görselliği yakalamayı ne yazık ki ihmal etmiştir.

          Hattâ tarım arazilerini korumaya mâtuf bir politika ile neredeyse eski yerleşim birimi üzerine yeni şehir inşa etme gibi tarihsel bir yıkımın gerçekleşmesine ramak kala bu hatasından son yıllarda dönebilme şansını yakalamıştır.Slayt No. 3Slayt No. 4

          Antik Zela'ya ilişkin bulgular son yıllara değin işlenmemiş ham elmas misalinde olduğu gibi Zelitis hinterlandına el atılma beklentisi içerisindedir.

          Alternatifsizlik Sendromu'nun yıkıcı etkisini bertaraf edebilmek için Zile gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılmalı ve Zile halkı sahip olduğu değerlerin farkındalığına varmalıdır.

          Özetle; üzerinde yaşamış oldukları hazinenin Türkiye ölçeğinde rekabet edilemez büyüklükte bir değeri haiz olduğu hususu zihinlere kazılmalıdır.

          Zile; tarihiyle, kültürüyle, mimarîsiyle, inanç ve ozan kültürüyle işlenmeyi ve gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir.

          Saygıdeğer konuklar, bugün bu konferansta işte bu güzelliği yaşamak ve yaşatmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Amacımız "Yaşanabilir Bir Zile" için bize miras kalan bu yerleşik kültürü "Turizm, Eğitim ve Kültür Kenti" dönüşümüyle sürdürülebilir kılmaktır.

          Halkımızın tâbiriyle bu amacı gerçekleştirme fiili Zile halkının "Elini Taşın Altına Koyması" biçimindeki söylemde gizlidir.

          Proje üretmek, okul yaptırmak, kitap ve makale yazmak, türkü yakmak, değerleri ve çıkarları korumak, edebî ve tarihî değerleri ortaya çıkarmak, restorasyon yapmak, eğitime katkı sağlamak, programlarla halkı eğitmek, dernek ve grup kurarak halkı bilinçlendirmek, sanal âlem imkânlarıyla eğitimi hızlandırmak, Zilelilik bilincini aşılamak vb. hususlar taşın altına eli sokmaktır.Slayt No. 5

Zile TV Canlı Yayını'nda Bir Açık Oturum Enstantanesi
Zeynep Nihan Barın ŞENGÖR, M. Ufuk MİSTEPE ve Yasemin ER


Fotoğrafı Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008

M. Ufuk MİSTEPE Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde.

Slayt No. 6

          Her ciddî atılımda KIVILCIM mesabesinde bir olay insanları tetikleyici bir mahiyet taşır. Sönmüş bir volkanın indifaya geçirilmesi gibi ya da yılların birikimlerinin meyve vermeye başlatılması gibi...

          Şahsımın Ünye ve Zile odaklı kültürel anlamdaki hizmetlerinin başlamasına sebep olan KIVILCIM da Bolu'da solda gördüğünüz İlân Panosu'nda 10 Mayıs 1991 tarihinde gördüğüm bir Resim Sergisi Afişi'ydi.

          "Ünye Evleri Sergisi"ne davet yazısı vardı. Hemen İzzet Baysal Caddesi'nden hızlı adımlarla serginin açıldığı Bolu Kültür Sitesi'ne doğru ilerlemeye başladım.

          Sağdaki Kültür Sitesi ve Bolu Kütüphane Binası'nda sergiyi açan İnşaat Mühendisi Ünyeli Ağabeyim Eren TOKGÖZ'ü bulamadım ama sergiyi gezdikten sonra Ziyâretçi Defteri'ne bir hâtırat yazarak hayranlıkla ve memnuniyetle sergiden ayrıldım.

          Sergide gördüğüm eski Ünye evleri ve manzaraları beni çocukluğuma taşımıştı. Rum, Ermeni ve Türk Mimarîsi'nin karışımından oluşan kompozisyona hayran kalmış, bu ve benzeri güzelliklerin kalıcı kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması fikrinin ateşi o gün benliğimi sarmıştı. İmrenilecek bir etkinlikti bu...

          Düşünceler arasında oradan uzaklaşıp işyerime dönmüştüm. Mutlaka ben de bir şeyler yapmalıydım!

Bolu Kütüphanesi ve Kültür Müdürlüğü Binası

Slayt No. 7

ORÜS Gen. Müd. Bolu/Karacasu Müessese Müdürlüğü

Slayt No. 8

          Ertesi gün, Ziyâretçi Defteri'ndeki notumu gören Eren Ağabey ORÜS Bolu Karacasu Müessese Müdürlüğü'ndeki işyerime gelerek beni ziyâdesiyle onöre ettiler. Ünye sevdalısı iki gurbetçi Ünye'yi solukladılar bir çırpıda. Ve memleket hasretiyle dolu dolu bir vedalaşma..

          Bu kıvılcımın ardından memleketim Ünye ve memleketim kadar sevdiğim ve kültürüne hayran olduğum Zile için neler yapabilirim düşüncesi içerisinde bir beyin jimnastiğine girdim.

          Tek bir çıkış yolu vardı. Hemşehrilerime ulaşıp, bilgi birikimini paylaşmanın ve birlikte bilinçlenmenin, grup sinerjisini sağlamanın tek yolunun çözümünü bulmuştum nihayet?!.

M. Ufuk MİSTEPE Belediye Saray Sineması'nda E-Sunumu'na Başlama Hazırlıklarında.

Fotoğrafı Gönderen : Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN - 16.04.2008 Zile

          Ülkeye henüz yeni giren ve çok azımızın hâkim olduğu BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ'nden istifade etmek ve onu amaca ulaşmak için önemli bir araç olarak kullanmak!!!

          1991 yılından itibaren Ünye ve Zile'ye ait elde ettiğim dokümanları bilgisayara yüklemeye başladım. Daha iyi hizmet vermek ve kafamda tasarladığım düşünceleri gerçekleştirmek adına Bolu Halk Eğitim Merkezi'nden Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası aldım.

          Artık elde ettiğim birikimleri hemşehrilerimle paylaşmak ve bu altyapıyı kamuoyuna yansıtmak imkân dahiline girecekti. O yıllarda çok az bilinen web sitesi yapma sorununu da bireysel uğraşlarımla çözüvermiştim.

ÜNZİLE Web Sitesi AnaSayfası

Slayt No. 9Slayt No. 10

          Web Sitesi'ni hayata geçirmeden önce Ünye ve Zile Belediyesi Web Siteleri'nin Ziyâretçi Defterleri'ni kullanarak hemşehrilerimle yakın temasa geçmiş ve onların destekleriyle birikimlerin kısmen arttırılmasını sağlayabilmiştim. Bu defterlerin zaman içerisinde bazı gerekçelerle kapatılmasının ardından kendi sitemdeki Ziyâretçi Sayfası'nı devreye sokmayı başardım. Bir müddet Ünye ve Zileli kültür dostları bir arada bu etkileşimi saygınlığı yitirmeden sürdürmeyi başardılar.

          17 yıllık bir emeğin ve paylaşımın ardından varılan netice şu olmuştu. 3.800 Zile kökenli fotoğraf ve 339 Zile Makalesi kamuoyuna bir Kültür Havuzu olarak kazandırılmıştı. Aynı netice Ünye için de geçerliydi. Özetle; kültürel anlamda bir Türkiye Rekoru kırılmıştı.. birlikteliğin gücüyle...

          Zamanın imkânlarıyla sanal âlemde grup kurmayı da öğrendim ve ÜNZİLE (Ünye - Zile) Grubu adıyla hemşehrilerimi tek çatı altında toplayarak kültürel temele dayalı bir sohbet ortamını oluşturdum.

          Grup içerisindeki yazışmalar yazılı kültüre birçok kazanımlar getirdi ve birçok araştırmacı ve yazarın gelişmesine imkân sağladı. Yöresel ağız kültürü yaygınlaştı, görsel dokümanlar paylaşıldı, anılar kalıcı olarak makalelere dönüştürüldü ve kültürel anlamda bir patlama yaşandı.

          Artık Ünye ve Zile bilinci yerleşmeye başlamıştı. Vakti gelmiş, Ünyeliler Grubu ile Zile Plâtformu adı altında iki grubun oluşumu kaçınılmaz olmuştu.

ÜNZİLE Grubu'nun İlk Grup Web Sayfası

Slayt No. 11

Zile Plâtformu'nun İlk Grup Web Sayfası

Slayt No. 12

          ÜNZİLE Grubu'nun adı Ünyeliler Grubu (Ü-STP) olarak değiştirilmiş ve Zileli hemşehrilerimiz de Zile Plâtformu adıyla kendi gruplarında yer almaya başlamışlardı.

          Daha bilinçli ve ne yapacağını bilir kültür sevdalılarının çabalarıyla üzerinde yaşanılan yerleşkenin değerleri artık ortaya çıkarılmıştı. Bu değerler üzerine geleceğe yönelik düşüncelerin oturtulması gerekiyordu.

          Kısaca; birlikteliğin sinerjisini yakalayabilmek ve grubu kurumsallaştırabilmek için bir Dernek ya da Vakıf oluşumu kaçınılmaz hale gelmişti. Sorunlar kümesi, çözüm getirmek adına bu gelişmeyi zorunlu kılıyordu.

Konferans Sonrası Katılımcılar Hâtıra Pozu Verirken
M. U. Mistepe, B. Altındal, Teoman Duman, M. Yardımcı, M. Kocaman

Fotoğrafı Gönderen : Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN - 16.04.2008 Zile

          Belki farkında değillerdi ama adı o zamanlar İl İhtisas Komisyonu konmasa da 1960 öncesi Zilelilik bilinci ile bir araya gelen yanda fotoğrafını gördüğünüz bu muhterem insanlar Plâtform'un temelini taa o zamandan atmışlardı bile yüreklere rahmetli Başbakan Menderes'in Makamı'nda!.

          Hedef koymuşlardı kendilerine. Farklı düşünce yapılarına sahip olsalar bile Zile çıkarları adına bir araya gelebilmişler ve bunun sinerjisinden faydalanmayı yeğlemişlerdi. Çoğu uhrevî âleme aramızdan göçüverdi ise de bizlere miras bıraktıkları Zilelilik Şuuru ve Bilinci günümüzde meyvesini vermeye başlıyordu artık.

Zile'yi İl Yapma Heyeti Bşb. Menderes'in Makamı'nda.

Slayt No. 13Slayt No. 14

          İnsanlar, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda "Yaşanabilir Bir Zile" görmek istiyorlardı. Bu, kişisel bir dava değildi. Zileliler'in sahiplenmesini zorunlu kılan uzun soluklu bir yarıştı.

          Değerlerimizi dışarıya kaptırmamak için Zileli Olma Bilinci içerisinde sahiplenme şuurunu Zile çıkarları doğrultusunda kullanan ve atılım hedefli projesini sahiplenme azminde olan Zileliler'in davasıydı bu.

          Ve en önemli ilk etabı tüm araştırmacı ve yazarların destekleriyle 16 yıl içerisinde Kültür Havuzu oluşturularak başarılmıştı. Proje, adım adım kendi güzergâhında yaşama geçiriliyordu bile sessizce...

          Beş aşamalı "Yaşanabilir Bir Zile" Projesi'nin bugün itibarıyla ilk dört aşaması gündemimizin konusu olmaktan çıkmış, ortaya konulan aktiviteler, eğitim programları, sanal âlemdeki grup yazışmaları, yayımlanan makaleler, organizasyonlar, dernek oluşumu, komisyonların ihdası ile son etaba gelinmişti.

          Bu son adımda halkın bilinçlendirilmesi söz konusuydu. Bu amaçla yapılan bu konferans halka açık düzenlenmiş, bu gece Zile TV'de canlı yayın ile sunulacak Açık Oturum gene halka yönelik düşünülmüş ve ardından Toplumsal Diyalog Plâtformu'nca kurgulanan hafta sonu  Zile TV canlı yayını ile gündeme girecek olan "Sözlü Tarih Programı" ile yaşayan tarihî değerlerimizin konuşturulması ve kayda alınması programa alınmıştır.Slayt No. 15Slayt No. 16

          Projenin en can alıcı ve geleceğini etkileyecek olan Grup Kimliği'ne Bürünebilmek aşaması önem arz etmektedir. Fotoğraftaki her bir oba bir sivil toplum örgütünü, kamu ve özel sektör kuruluşlarını temsil eder.

          Bu aşama Tatmin Edilmemiş EGO'nun dizgine alınmasını hedefler. İnsanların benlik, haset, kıskançlık, kin, çıkarcılık ve LİDERLİK gibi birleştiriciliği engelleyen tavır ve davranış bozukluklarını frenlemeyi amaçlar.

          Bu itibarla Ana Otağ (Toplumsal Diyalog Plâtformu) çatısı altına girerken Zile halkının Bireysel Kimlik dediğimiz İdeolojik Düşünce, Siyasî Kimlik, İnanç Yapısı vb. olgularının GEÇİCİ olarak Zile'ye odaklanırken askıya alınmasını zorunlu kılar.

          Toplumsal Diyalog Plâtformu proje içerisinde aslında tüm kamu, özel ve sivil sektörü çatısı altında toplayan bir SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ olarak düşünülmüştür.

          Başta Kaymakamlık Makamı ve Belediye Başkanlığı olmak üzere sağda detaylandırılan tüm kuruluşların bu çatı altında örgütlenmesi hedeflenmiştir. 1.000 üyeye yaklaşan teşkilâtlanmasıyla amaca ulaşılmış ve Zile'nin duyarlı ve geleceğinde söz sahibi kurum ve kuruluşları devreye sokulmuştur.

          Bu birlikteliğin sağlanmasından maksat SORUNUN BİR PARÇASI olma durumunda olan olay ve kurumların ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI haline dönüştürülmesidir. Sorunlar yumağından sıyrılabilmek ancak çözüme odaklı insanların birlikteliğinden geçer.Slayt No. 17

M. Ufuk MİSTEPE "Yaşanabilir Bir Zile" Projesi Tanıtımında E - Sunumuna Başlarken

Fotoğrafı Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008

Plâtform Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı'nda - 28.12.2007

Slayt No. 18

          Projenin olgunlaşması zamana bağlıdır ve zaman içerisindeki eğitim ve bilgilendirme toplantılarının yapılmasını zorunlu kılar.

          Bu itibarla "Stratejiniz, Amacınız ve Hedefleriniz Nedir?" sorularına muhatap kalınıldığında her Plâtform üyesinin bu konuda tereddüte mahal bırakmayacak biçimde aynı cümleleri telâffuz etmesi gerekmektedir.

       28 Aralık 2007 toplantısı bu sorulara cevap bulmak amacına mâtuf bir bilgilendirme toplantısıydı. Ve prensip olarak "Turizm, Eğitim ve Kültür Kenti"ne dönüşüm amacında küçük hedeflerle Ana Amaca kilitlenme stratejisi benimsenmiştir. Örneğin; Müze Açılması ya da Turizm Güzergâhlarının Belirlenmesi hedefleri gibi...

          Amacı, hedefi, stratejisi, misyonu, vizyonu ve lideri olmayan bir projenin başarı şansından bahsedilemez. Unutulmamalıdır ki "Lidersiz geyik avına gidenin varacağı yer çalılıktır."

          Projenin Lideri; Toplumsal Diyalog Plâtformu Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

          Plâtform'un Amacı ise : "Yaşanabilir Bir Zile" Projesi kapsamında ve Stratejik Plân'da belirlenen hususlar çerçevesinde, İhtisas Komisyonları vasıtasıyla projeye bağlanan Zile odaklı hedeflere ulaşmak temennisiyle Zile'yi "Turizm, Eğitim ve Kültür Kenti"ne dönüştürmektir.Slayt No. 19

Plâtform Yönetim Kurulu Kaymakamlık Makamı'nda.

Slayt No. 20

          Amaç belirlendikten sonra kamuoyunun, Plâtform'un stratejisinde belirlenen hedefler doğrultusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir.

          Plâtform Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri bu doğrultuda seri ziyâretler gerçekleştirmek suretiyle kamuoyunu bilgilendirme ve destek bulma yönünde ciddî adımlar atmış ve kamuoyu desteğini sağlamıştır.

          Kaymakamlık Makamı, Belediye Başkanlığı, GOP Üniversitesi Rektörlüğü, YÖK Başkanlığı bu minvalde ziyâret edilen kuruluşlardır. Ayrıca Tarihî Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfı, Müze Müdürlükleri ve Kelkit Vâdisi Projesi Yöneticileriyle yakın temas sürdürülmüştür.

Zile TV'de Canlı Yapılan Açık Oturum'un Ardından
Zile Belediye Başkanlığı'nca Verilen "Teşekkür Plâketi" Konuşması
B. Altındal, M. Ufuk Mistepe, C. Dinçer, M. Ayvalıoğlu, Z. N. Barın Şengör

Fotoğrafı Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008

          Plâtform, Zile sorunlarını masaya yatırarak çözüm önerilerini projelendirmek üzere önem derecelerine göre Kısa - Orta - Uzun Vade'de Stratejik Plân'a yerleştirir.

          Sorunlar bilinmeden çözüm üretilemez. Öncelikler tespit edilmeden hedeflere ulaşılamaz. Örneğin; Müze açılmadan Hırka-i Şerîf peşine düşmek gibi.. Burada öncelik müzenin bir an önce açılmasını gerektirir. Sorun müze açılmasını projeye bağlayıp ilgili mercilerde adım adım çözmek esprisinde yatar. Bu aşamada finansman devreye girer ve İRADE finansman kaynaklarını bulup, kanalize etmek için elini taşın altına koymak zorundadır.

          İşte Stratejik Plân da budur : "İrade'nin elini taşın altına koyması"dır.Slayt No. 21

Plâtform Yönetim Kurulu Belediye Bşk Makamı'nda.

Slayt No. 22Slayt No. 23

          Strateji oluştururken Veri Toplamak esastır. "Yaşanabilir Bir Zile" Projesi'nde strateji gereği ilk aşama olarak 16 yıl veri toplamakla geçirilmiştir. Tüm Zileli araştırmacı ve yazarlar Kültür Havuzu oluşturulmasına tam destek vermişlerdir.

          Veriler eğer analiz edilmezlerse bir anlam ifade etmezler. Tapınak Devleti Zela tarihsel süreçte her zaman kilit rol oynamıştır. Bunu anlayabilmek için verileri analiz ederken önce okumak, ardından anlamak, devamında anlamlandırmak ve son olarak amaca uygun yönlendirmek strateji oluşturmanın esasını teşkil eder.

          Eğer anlamlandırabilselerdi Kuruluş Kanunu olan kurumlar Misyon belirleme çabalarına düşmezlerdi. Oysa o kanunda kuruluşun misyonu zaten kayıt altındadır.Slayt No. 24Slayt No. 25

          Zile'nin geleceğine ümitvâr bakan sevdalılar yaptıkları istişare toplantılarında üzerinde bulundukları hazinenin Zile halkına nasıl artı değer olarak döndürülebileceği hususunda fikir teatisinde bulunuyorlar.

          Anlama periyodunda Amasya ve Tokat'ın sahip olduğu turizm altyapılarının Zile turizmi için bir güzergâh enstrümanı olarak kullanılmasının mümkün olduğu; Turhal'ın sanayiye yatırım yapmakta kararlı olduğu gerçeğinden hareketle Zile'nin Organize Sanayi Bölgesi yer seçimindeki sorunların etüd edilmesi ve ziraî - sınaî geleceğini de ihmal etmemesi hususu anlamlandırılarak, sanayicilerin yönlendirilmesi için OSB çıkmazının acilen masaya yatırılması Zile için stratejik bir husustur.

M. Ufuk MİSTEPE, Turizm Haftası Konferansı'nda E-Sunum'unu Yaparken

Fotoğrafı Gönderen : Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN - 16.04.2008 Zile

          Stratejisi belirlenen konuları proje bazında çözebilmek için ihtiyaç duyulan alanlarda İhtisas Komisyonları kurulmalıdır. Turizm, Eğitim ve Kültür İhtisas Komisyonları proje gereği öncelik arz eder.

          Tüm yapılacak eylemlerin bir malî portresi olacağından Bütçe İhtisas Komisyonu da ivedilikle hayata geçirilmelidir. Ödeneği bulunamayan hiçbir yatırım ve projenin yaşama şansı yoktur.

          Restorasyon yapılacak binalar, yayımlanması gereken yayınlar, düzenlenmesi gereken festival ve sempozyumlar, tanıtım ve reklâm giderleri eldeki imkânların akılcı kullanımını gerektirir. Bu itibarla komisyonlar Zile halkını yönlendirmekte ehil insanlar idaresinde öncü rolü üstleneceklerdir.Slayt No. 26Slayt No. 27

          Eğitim İhtisas Komisyonu, Zile'de yatırım yapılması gereken konularda proje hazırlayarak ilgililere öneri getireceklerdir. Zaten Dinçerler Ailesi tüm vücutlarını taşın altına koyarak EĞİTİM sorununu tek başına çözmekte kararlı görünmektedirler.

          Rektörlük ve YÖK düzeyinde yapılan görüşmeler eğitim alanında iyimser gelişmelerin devam edeceği yönünde mesaj vermektedir.

          Değişim kaçınılmazdır. Yüksekokul öğrencileri kendi kültürlerini Zile'ye yansıtacaklardır.. bu değişime hazır olmak zorundayız. Öğrencilerin sorunları ihmal edilmemeli, onları Zile'ye bağlayacak ve çekecek her türlü önlem alınmalı ve yatırımlar gerçekleştirilmelidir.

          Olayların çözümünde ve sorunların giderilmesinde bir anahtar olmak üzere KAVRAM SÜZGECİ'ni sizlere önerebilirim.

          Sorunları ve iddiaları tartışmaya açmadan önce Kavram Süzgeci'nden geçirecek olursak kısa zamanda aynı neticeye varıyor olmanın büyüsünde hatalı ve tehlikeli mecralara yelken açmamış oluruz.

          Zile, 88 yıldır Alternatifsizlik Sendromu'nun kıskacında makûs talihine boyun eğmekten sürekli geriye gitmiştir. Eğer biri size derse ki : "Zile, Zelitis hinterlandında süregelen etkinliğini günden güne yitirmektedir."...

          Buna vereceğimiz cevabı isterseniz birlikte Kavram Süzgeci'nden geçirelim.Slayt No. 28Slayt No. 29

GÖRÜNEN KÖY : Zile, Zelitis hinterlandında süregelen etkinliğini günden güne yitirmektedir.
YANİ :
  Tarihsel süreçte Tapınak Devleti olma ayrıcalığını yitirmiş, Panayır etkinlikleri ekonomisindeki toparlayıcı etkisini kaybetmiş, vaktiyle çevre yerleşim birimlerine göre ezici bir nüfusu beslemekte iken artık göç veren bir kent konumuna düşmüş, sıcak ve taze para geçmişte içeri akmakta iken şimdilerde dışarıya kaçırılma eğilimine girmiş, vilâyet olmaya aday bir ilçe iken sömürülen ve yol ağıyla köreltilen bir kasaba konumuna indirgenmiş.
ÇÜNKÜ :
  Zileli memleketine sahip çıkmamış. Zile’nin çıkarlarını savunanlara, sanatçı ve yazarlara arkasını çevirmiş. Tarihî değerlerin, asâr-ı âtika denilen eski eserlerin yaban ellere çıkarılmasına göz yummuş, ekonomik birikimlerin İstanbul ve Ankara’ya göç edenlerce çıkarılmasına seyirci kalmış, ozan ve âşık kültüründen faydalanamamış, müze açamamış, inanç kültürü değerlerini dışarıya kaçırmış, iktidarın nimetlerinden faydalanmayı becerememiş, çıkarlarını koruyacak siyasîler yetiştirememiş, bir araya gelip entegre tesisler kuramamış, sermaye birikimi sağlayacak ortaklıkları hayata geçirememiş, mimarî değerlerine kerpiç yığını gözüyle bakmış, komşu esnafı batıracak biçimde onunla acımasız rekabete girişmiş. Zile İsyanı’nın menfî etkilerini silmek için Zile Uçağı enstrümanını kullanamamış!
EĞER :
Zile’mize sahip çıkar ve elimizi taşın altına koymayı denersek, bu adım, Zile Toplumsal Diyalog Plâtformu’nun önderliğinde Zile’nin makûs talihinden kurtuluşunun önemli bir başlangıcı sayılacaktır.
YOKSA :
  ZİLE,  BİR  KÖYKENT  OLUŞUMU’NA DOĞRU HIZLA YOL KATETMEYE DEVAM EDECEKTİR!

          İşte; görünen köyün kılavuz istemeyeceğini Kavram Süzgeci ile sonucu görmemiz mümkün oldu. Bu neticeyi bir Afrika Atasözü ile perçinleyelim isterseniz :

          "Hepimizin ten ve göz rengi farklı olabilir. Ama unutmayalım ki hepimizin gözyaşı rengi aynıdır!" Yani Zileli, doğacak sonuçtan tümüyle olumsuz etkilenecektir!

          Olayları süzgeçten geçirmeyi neden gerekli gördük? Çünkü, her insanın başına giydiği KEP farklı özellikler taşımaktadır.

          Düşünce yapımız, alışkanlıklarımız, karakter özelliklerimiz, komplekslerimiz, inançlarımız, yetişme tarzımız, EGO'muz ve aldığımız eğitim KEP'lerin farklılığının başlıca nedenleridir.Slayt No. 30

Turizm Haftası Etkinlikleri Konferans Öncesi Konuşmaları Dinlenirken
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Mehmet Emin ULU, M. Ufuk MİSTEPE


Fotoğrafı Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008Slayt No. 31

          İstediğimiz KEP'i başımıza takmakta özgürüz. Ama unutmayalım ki "Sonuçlarına Katlanacak Olan Biziz!"

          Aslında KEP, bizim tavır ve davranışlarımızı belirleyen kavramları ifade eder. Örneğin; şu anda bu projeyi sunarken sizinle iletişim kurmak için ETKİLEŞME süreci yerine sadece sizi ETKİLEME ile yetinmiş ve buna ağırlık vermişsem, kanaatim odur ki amacıma ulaşmam mümkün olmayacaktır.

          Grup içerisindeki mesajlaşma etiğinde olsun, Plâtform içerisindeki yönetim anlayışında olsun, kamu -  özel sektör ve sivil toplum kuruluşları içerisindeki hiyerarşide olsun "KEP Takmasını Bilme"nin avantajlarını görmemiz her daim olasıdır.

          Bu KEP'ler içerisinde bir tanesi vardır ki PLÂTFORM'un Selâmetini Tehdit Anlamında En Tehlikeli Olanıdır! Tahmin ettiğiniz gibi EGO KEPİ !!!

          Bu KEP'i başına geçirenler ve sürekli takmakta ısrarcı olanlar bakın ne gibi tehditleri gündeme taşırlar?!

          LİDERLİK takıntıları nedeniyle yapılanları beğendiremezsiniz. Tatmin edilmemiş EGO (Benlik) sorunları nedeniyle kendi dediklerinin ön plâna çıkarılmasında ve BEN demekte ısrarcıdırlar. Potansiyel protest karakterleri uzlaşma kapılarına daima kapalıdır. Kompleksleri ve geçmişteki başarısızlıklarının izlerini yenemediklerinden haset ve kıskançlık krizleri ile çöküş için daima fırsat kollarlar ve yalnız kalmanıza seyirci olurlar. Kendilerini bulunmaz Hint kumaşı görerek güyâ yaptıklarınızla alay ederler. Memleket çıkarı için bile olsa itaate boyun eğmezler, hiyerarşiyi kaale almazlar!.Slayt No. 32

Dinçerler Ailesi ve Plâtform Üyeleri YÖK Ziyâretinde

Slayt No. 33

          Liderlik takıntısı olanlar bırakmak eğiliminde olmadıkları gibi rakiplerini alt etmek için de her türlü yolu çıkarları için mübah görürler. Bu EGO (Ben) sorunlu insanların bir özelliği de hazır sofraları sahiplenme alışkanlıklarıdır. Birden ortaya çıkıverirler ve yıllarca yapılan hizmeti kaale almayıp kendi isimlerinin prim yapması için akla hayale gelmedik uğraşlar peşine düşerler. EGO KEPİ'ni başımızdan çıkarıp atmalıyız!

          Konferansta gördüğüm coşku ve edindiğim intibalar gösterdi ki bu maya artık tutacak! Proje alt yapısı sizlerin desteklerinizle bu güce kavuşunca geleceğe daha bir ümitvâr bakıyor olmanın coşkusunda hepinizi sevgiyle selâmlıyorum!

          Proje artık sizlerindir, Zile halkınındır. Kutlarım!

          Bölünmüşlüğe prim vermeyiniz. Tek bir çatı altında toplanmanın sinerjisi hiçbir kuvvetle ölçülemez. Farklı grup etkinliklerinde çıkar çatışmalarına ve BENLİK (EGOİZM) takıntılarına âlet olmayınız!

          Plâtform'dan kopuk, bireysel çabalar peşine düşenleri anlamak zordur. Bu tip gayretler isim yapmaya mâtuf gayretler olup, Zile'ye bir fayda sağlamaz. Bugüne dek şahsî gayretleriyle gündeme gelenler daima hüsrana uğramışlardır. Zile'yi bir adım ileriye götürememişlerdir. Şahsî çabalarınız ancak Plâtform çatısı altında anlam kazanabilir. Aksi taktirde Ana Otağ Direğine yönelik yani Plâtform Yönetim Kurulu'nu hedef alan etkinliklere dönüşür ki Zile halkının bu tür davranışlara prim vermeyeceğine inanmak istiyorum.Slayt No. 34Slayt No. 35

          Plâtform'un güvenli çatısı altında toplanan Zile Sevdalıları YÖK Ziyâreti ardından Turizm İhtisas Komisyonu'nu kurarak isabetli bir adım atmışlardır.

          Kültüre gönül vermiş bu insanlar; Plâtform'un siyasetten uzak, hiçbir ideolojik düşüncenin savunucusu olmayan, her türlü İZM'den uzak, inançlara saygılı ve insanları dinî tercihlerinden dolayı yargılamayan yapısından dolayı Grup Kimliği içerisinde huzurla birlikteliğin coşkusunu paylaşmakta ve grup sinerjisinin gücüyle dimdik ayakta durmaktadırlar.

          "SAKLI KENT ZİLE"yi geleceğe taşımaya azimli siz değerli katılımcılara ve izleyicilere gösterdikleri sabır ve tahammülden ötürü sonsuz müteşekkirim...

          Halkbilimci H. Cahit ÖZTELLİ'nin başlattığı bu kültürel etkinliği yayınlarıyla Zile adına ardından devam ettiren Rahmi DÖNMEZ, Arif KILIÇ, Ziyaettin Nadir, ÇAĞILTI Grubu, Yusuf ve Semra MERAL, Mehmet Âli ERDİN, S. Hami ŞEHİDOĞLU, Mustafa ZENGİN, İlhan TRAK, Mehmet YARDIMCI, Ersal YAVİ, Mehmet Emin ULU, Selahattin ADIGÜZEL, Kemal TÜRKER, Münir ATALAR, Ali ÖZÇAĞLAR, Rahmi ŞEYHOĞLU, Fikret TARHAN, Kâmil Y. PAŞAY, Bekir ALTINDAL, Bekir AKSOY, Orhan YILMAZ, Ahmet DİVRİKLİOĞLU Beyefendilere ve Zile Belediyesi ile Zile Ticaret Borsası Başkanlığı'na ve isimlerini şu anda zikretmeye zaman bulamadığım tüm değerli araştırmacı ve yazarlara teşekkür borçluyuz.

          Herşey Gönlünüzce Olsun Değerli Hemşehrilerim!

          Sağlıcakla ve esen kalınız...Slayt No. 36

Üstelemek başarının temel unsurudur.
Kapıyı yeterince ve uzun sesle çalarsanız birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz.
Henry Wadsworth Longfellow

Yapılmış küçük işler, plânlanmış büyük işlerden daha iyidir.
Emmons

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.
Balzac

Zile TV Canlı Yayın Açık Oturum Konuşmacıları Toplu Halde
B. Altındal, M. Yardımcı, C. Dinçer, M. Ayvalıoğlu, Z.N. B. Şengör, M.U. Mistepe

Fotoğrafı Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008

Konferans bildirilerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz :

            Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI ( http://unyezile.com/diltel.htm )
            Bekir ALTINDAL ( http://unyezile.com/potansiyel.htm )
            Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN ( http://unyezile.com/finansman.htm )
            M. Ufuk MİSTEPE ( http://unyezile.com/proje.htm )

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR