ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 13 Mart 2005 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

SEBASTE'NİN
KIRK ŞEHİDİ
10 MART 320

Makale : Kâmil Yaşar PAŞAY
Emekli Arkeolog

Zile Acropolis in the Roman Era

(Oil Painting 65x85 by Ersal Yavi)

SEBASTE'NİN
KIRK ŞEHİDİ
10 MART 320
(Tokat Kültür Araştırma Dergisi - Yıl : 10, Sayı : 17, Aralık 2002, sh. 58'de yayımlandı.)

          M.S. 320 yılında Batı Roma İmparatoru Constantine, Doğu'nunki Licinius idi. Constantine'in baskısı altındaki Licinius, topraklarında Hıristiyanlığı yasallaştırmayı kabul etti ve Constantine'in kız kardeşi Constantia ile evlilik anlaşması yaptı.

            Fakat şimdi Licinius anlaşmayı bozdu ve Hıristiyanlığı bastırmak için yeni bir girişimde bulundu. Askerlerine ölüm acısına rağmen Hıristiyanlığı reddetmelerini emretti.

            Bu emri, Sebaste'nin yakınında bulunan (şimdiki Sivas'ta) "XII. Gök Gürültüsü Tümeni'nde" (Legio Fulminata) 40 asker reddetti; tehdit edildiler, dövüldüler.

Zeltis Hinterlandında
Zela Şehri ve Sebastopolis (Date : 1751)

Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786;
Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766.
http://www.davidrumsey.com/maps2436.html

            Bir akşam bu 40 askeri, çıplak vaziyette donmuş bir gölün üzerine bıraktılar. "Kaderlerinizi reddetmeye hazır olduğunuz zaman kıyıya gelebilirsiniz" dediler.

            Onları vazgeçirmek için de kıyıda ateş yaktılar, battaniye, giyecek, sıcak su, sıcak yiyecek ve içecek bıraktılar. En genç askerin annesi de kıyıdaydı; oğlunu kıyıdan destekledi.

            Gece ilerlerken 39 asker bekledi, birisi kıyıya geldi. Fakat bu arada kıyıda nöbet tutan askerlerden birisi Hıristiyanlara doğru gitti, elbiselerini çıkarıp koşarak onlara katıldı.

Şeyh Nasreddin (Nusret) Türbesi İçi

Fotoğraf : Halit ÇAL

Şeyh Nasreddin (Nusret) Türbesi Kuzey Duvarı

Fotoğraf : Halit ÇAL

            Onlar da buna izin verdiler. Böylece askerlerin sayısı yine 40 oldu. Sabah olduğunda hepsi ölmüştü. Bir kaynak, hayatta kalan bazılarının, şafakta bıçaklanarak öldürüldüğünü yazar.

            Bu kahraman 40 asker vasiyetlerinde Zile yakınındaki Sarin Köyü'ne gömülmek istediklerini söylerler.Vue Général de la Ville Zilé Zela/km (220)

            Cesetlerinin yakılmasından sonra kalan küllerin çoğunluğu Zile yakınındaki Sarin Köyü'ne götürülmüştür. Diğerleri birçok kilise ve inançlı insan arasında paylaşılmıştır.

                 

            Sarin Köyü, eskiden "Kırklar Tekkesi" adıyla da bilinen Şeyh Nusrettin Tekkesi'dir.

Şeyhnusrettin (Tekke) Köyü

Fotoğraf : İlhan TRAK

            Yunanlılar ve Ermeniler buraya hac için gelmekteydiler.

Şeyh Nusrettin Tekkesi'nin İç Mekânı

 

            Burada eskiden bir Hıristiyan Manastırı vardı. Bunun yerini sonra Şeyh Nusrettin'in Türbesi almıştır.

                                                                                        Kâmil Yaşar PAŞAY

Zile'nin Uçaktan Çekilmiş Bir Fotoğrafı

Fotoğraf : Bedri ÖZDEMİR
 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR