ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 06 Ekim 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLELİ
SEÇİMDE NE YAPACAK?
- 3 -

Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı, Yazar, Başmüfettiş)

ZİLELİ
SEÇİMDE NE YAPACAK? - 3

Araştırmacı Bekir ALTINDAL

İstanbul

            13 Şubat 2007 tarihli Özhaber Gazetesi ile daha sonraki 06.04.2007 tarihli Özhaber Gazetesi'nde Zileli Seçimde Ne Yapacak 1 ve 2 yazılarımız yayımlanmış, bunun üzerine bazı hemşerilerimiz de aynı konuda Zile Plâtformu'nda ve Özhaber'de yazmışlardı.

            O yazılarımızda belirttiğimiz ve tahmin ettiğimiz şekilde ülkemiz bir erken seçim havasına girmiş bulunuyor. Zile Plâtformu'nda sivil toplum kuruluşlarının ortak açıklamasını okuyunca, yazılarımızda ısrarla verdiğimiz    mesajlarımızın ve düşüncelerimizin paylaşıldığını görmek bir Zileli olarak bizi mutlu etti.

ÖNCE NE DEMİŞTİK?

            Ancak bugün için bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Önce, yayımlanan yazılarımızda neler demişiz.. kısaca sizlere bir hatırlatalım.

            Bundan 48 yıl önce Fikret Tarhan Hocamız :

Fikret TARHAN ve Taliha OBUT Ailesiyle Bağlarında

Taliye OBUT Fotoğraf Arşivi

            "Şunu itiraf etmek lâzım ki Zile'de memleket çapında siyasî  adamlar yetişmemiştir. Yahut ta bunlar kendilerini başka yönlerde harcamışlardır. Evet Zile'de kitleleri en iyi yöne sürükleyecek kişiler henüz sahnede görülmemişlerdir.

 

            Belki de bunlar ilk hamlelerinde ayaklarına konan takozlarla yuvarlanıvermişlerdir. Yahut kendi menfaatleri önünde ricat etmeyi uygun görmüşlerdir. Veya onları öldüren sadece cesaretsizlikleri ve nemelâzımcılıkları olmuştur. Egoizm insanları en korkunç uçurumlara sürükleyebilen bir illettir. Her insanda bu nesneden bir parça da vardır. Fakat derece derece olmak üzere… İşte Zile'nin ideal kişilerini öldüren unsurlardan biri de egoizm olmuştur. Ve hiçbir zaman; memleket için bile olsa birbirlerini desteklememiş, daha da baltalamışlardır. Fakat yine kaybeden memleket olmuştur." demektedir.

 

            Şapkamızı önümüze koyup düşünelim; doğru değil mi? 1990'lı yıllardan itibaren bırakın iki seçim dönemi milletvekili seçilebilen bir Zileli siyasetçiyi, milletvekilimiz bile yok!

 

Vaatler, Siyasîler ve Sorunlar...

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

 

            Sonra devam etmişiz yazımıza bir tespitle :

            Peki, şimdi gelelim geçmişe dönük milletvekili seçimlerine. 1984 ve 1987 seçimlerinde Tokat'ın seçilen yedi milletvekilinden sadece biri Zileli. 1991 seçimlerinde Zile doğumlu iki milletvekili var; ancak Turhal'da ikamet ettikleri, iş yerleri Turhal olduğu için Zile'ye (özellikle Zile'nin il olma taleplerinde) tam destek vermeleri beklenebilir mi? Ben şahsıma  Zile'ye tam destek verememelerini de saygı ile karşılıyorum. Çünkü siyaset ve siyasetin gereğidir diye düşünüyorum ve değerlendirmesini okuyucuya bırakıyorum.

            1995, 1999, 2002 seçimlerinde, yani üç seçim döneminde, başka bir anlatımla 12 yıldır 7 x 3 = 21 milletvekilinden bir Zileli milletvekili var mı? Yok! Niye?

 

            1991 yılındaki özel durumu saymazsak 1987 seçimlerinden beri Zile dışında başka bir ilçeyle bağlantısı olmayan milletvekili çıkaramamışız. 1995'den beri inceleyin. Her ilçeden milletvekili var. Tokat'tan da eski diyebileceğimiz, tarih ve kültür şehri, 115 köyü bulunan Zile'den milletvekili yok! Acı değil mi?

 

             Peki Zileli Ankara'ya gittiğinde hangi partiden olursa olsun, derdini anlatacak bir Zileli vekil istemez mi?

O halde ne yapmalı sevgili hemşehrilerim? Benim görüşüm şu. Özellikle partilerde partilerin teşkilâtlarında görevli, üye olan hemşehrilerim; size sesleniyorum.. hiç bir parti ayırt etmeden. Sizlerden şunu beklemek hakkımız diye düşünüyorum : Bu yazdıklarımızı, şu tespitlerimizi bir değerlendiriniz. İnanmıyorsanız araştırınız. Doğru buluyorsanız, katılıyorsanız yetkililere anlatınız lütfen. Siyaset bilimi de bunu gerektirir diyorum.  Biz Zileliler 12 - 20 senedir milletvekili gönderemiyoruz!!!

 

İl olma mücadelesi veren Zile Heyeti Başbakan A. Menderes'in makamında umut arıyor!
Bu karedeki sadece bir hemşehrimiz hayatta kalabildi.. umutlarsa siyasîlere terk edildi ve öldü!

Ali Fuat GÖKAY Fotoğraf Arşivi - 1957 Ankara.

 

             Sevgili Zileliler :  Biz de artık eski takım tutar gibi siyasî görüş ayrılıklarına düşmediğimize, birbirimize hoşgörülü ve anlayışla baktığımıza göre, asgarî değerlerde birleşip, seçilebilecek bir sıradan Zileli bir adayın listeye girmesini sağlamalıyız.

 

            Zileliler olarak bizler de artık siyasî aktörlere ve bizi yöneteceklere bu talebimizi seçim öncesi, aday tespitleri öncesi hissettirmemiz lâzım diyorum. Seçilecek bir veya birkaç Zileli adayı desteklememiz gerekir diye düşünüyorum.. parti ayırt etmeden. Yoksa yine  Zile'nin yarısı kadar olmayan ilçeler milletvekili çıkarır; biz de yine kaç seçim dönemi bekleriz.Tarih tekerrür etmesin diyorum.

 

             Adaylarımızın da tabana, Zileli'ye yakın, Zileli ile sürekli diyalog içinde olması önemlidir. Seçilecek sıradan Zileli aday olması da yetmiyor. Seçim sistemi ve bugüne kadarki siyasî örgütlenmeler ve siyasî örgüt uygulamalarında liderlerin, lider kadrosuna yakın olanların tercihi ve belirlemesi ile halk deyimiyle tepeden inme adayların da seçim bölgeleri sakinlerine, hemşehrilerine ne oranda sahip çıkacağı ne derece  hizmet vereceği siyaset biliminde tartışılmakta ve genelde olumsuz cevaplar verilmektedir. Gerekçe olarak da bu adayların kendisine oy veren tabana değil, kendisini o sıraya koyan liderlere karşı sorumlu hissettiği, siyaset bilimcilerince ifade edilmektedir. Ancak bu durumda olan aday veya adayların seçim bölgesi memleketlerini sevmeleri, oralara hizmet etmek istemeleri, başka bir anlatımla Fikret Tarhan Hoca'nın deyimiyle egoizm göstermedikleri takdirde, lider ve parti yönetimine yakın olmaları sebebiyle memleketlerine önemli hizmette bulunabilirler.

 

Siyasîlere, Anlayacakları Dilden Bir Hüseyin GÜLBASAR Protestosu.

Zile TV Fotoğraf Arşivi - 31 Aralık 2007 Alaca/Ankara Yolu

            Bunları dedikten sonra "ZİLELİ SEÇİMDE NE YAPACAK? - 2" başlıklı yazımızda da şöyle devam etmişiz :

            Her parti yöneticileri hemşehrilerimiz kendi parti yöneticilerine Zile'nin üç seçimde tek bir Milletvekili çıkaramadığını, bu dönem mutlaka bir veya birkaç hemşehrimizi Ankara'da görmek istediğini belirtsin, iletsin, seçmenin isteğine tercüman olsun...

            Benim diyeceğim şu : Zile'deki siyasî parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dernek yöneticileri.. Ankara, İstanbul başta olmak üzere ülkemize dağılan işadamlarımız, bürokratlarımızla bir araya gelinebilir. Önümüzdeki seçimde partilerimizden Milletvekili seçilebilecek sıradan Zileli adaylara yer verilmesi için Ankara'da parti liderleri ve yöneticileri ile görüşülebilir. Bu görüşmeleri de görüşülecek partilerin Zile ilçe yönetimleri sağlayabilir.

ŞİMDİ NE DİYORUZ?

            Seçim sath-ı mâiline girildi. Milletimiz ve memleketimiz, demokrasimiz için hayırlı olması dileğiyle bir Zileli seçmen olarak anayasal seçme hakkımızı Zile ve Zileli lehine nasıl kullanacağız?

            Hemşerilerimizden alınan mesajlar artık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının etkileri son zamanlarda daha iyi anlaşılmıştır. Sivil toplum kuruluşlarından Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin yayımladığı bildiri önemli bir mihenk taşı olup devamı gelmelidir.

            Bu mesaj Zile kamuoyuna duyurulmalı ve her plâtformda benimsenmesi, ifade edilmesi gerekmektedir.

Vatandaşları Vaktiyle Sokaklara Döken Vaatler ve Günümüze Yansıyan Sahte Umutlar!

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Bu cümleden olarak bizim teklifimiz şu : Özhaber Gazetesi ve Zile TV'nin haberleri, yayımlanan yazılar, Zile Plâtformu'nun konuyu canlı tutması sonucunda tarihî bir bildiriye imza atan ve şehrimizde bütün görüşlerdeki üyelerini barındıran dört sivil toplum kuruluşumuzun ve Zile Plâtformu'nun önderliğinde bu mesajlar tabana yayılmalıdır.

            Bunun için   15 Mayıs Salı veya en geç 18 Mayıs Cuma günü şehrimizdeki diğer sivil toplum kuruluşları, siyasî partilerimizin ilçe parti teşkilat başkan ve yöneticileri, başta Ankara ve İstanbul'da bulunan sivil toplum kuruluşları,    Zile merkez ve kasabalar mahalle ve köy muhtarlarının katılacağı bir toplantı düzenlenmeli, sonucunda oluşacak kısa, öz bir bildiri yayınlanmalıdır.

            Yayımlanacak bu bildiri siyasî partilerimizin merkez e-mail adreslerine, Genel Başkanlarına parti yönetimlerine, partilerin merkez yönetimlerinde yer almış Tokatlı yöneticilerine, Tokat il başkanlarına gönderilmelidir. Ayrıca bu bildirinin şehrimizdeki her partinin ilçe yönetimleri tarafından kendi partilerinin genel merkezlerine, milletvekillerine, il yönetimlerine, partilerin merkez yönetimindeki Tokatlı yöneticilere gönderilmesi daha önemlidir.

            Üç seçim döneminde seçilen 21 milletvekili arasında Zileli bir vekilin olmamasından, tabii ki şu andaki siyasî parti ilçe başkan ve yöneticileri hemşerilerimiz sorumlu değildir. Bu yılların vurdumduymazlığının, umursamazlığın, nemelâzımcılığın ve de yukarıda verdiğimiz Fikret Tarhan Hocamızın tespitinin sonucudur. Ancak şimdiki sevgili Başkan ve yönetici hemşerilerimizin omzunda tarihî ve ağır bir yük bulunmaktadır. Yılların hatalarını asla onların omzuna yükleme gibi bir niyetimiz söz konusu değildir. Ancak onlardan isteğimiz; Zile ve Zileli'nin makûs talihini yenmek için, tarihe not düşmek için gayretlerini, Zile için, Zileli için, iş ve aş bekleyen Zileli gençler için yönlendirmelidir.

Zile'nin çıkarlarını savunacak siyasîlerini görebilecek miyiz?

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Geçmişte olduğu gibi bugünlerde Zile Plâtformu'nda Zile'nin Tokat'tan ayrılıp Amasya'ya bağlanma tartışmaları yapılmaktadır. Varsayalım böyle bir durum söz konusu oldu. Tokat'ın milletvekili sayısı bir azalacak, Amasya'nın ki ise  bir milletvekili artacaktır. Bunu şunun için veriyoruz. Bizim mevcut seçmen sayımızla zaten en az bir milletvekili hakkımız var. Ama 12 yıldır bunu ne partiler dikkate aldı ne de Zileliler sorguladı. İşte bugün bunu sorguluyoruz. Zileli seçmen olarak isteğimiz de bu.

            Bugün için Yüce Meclis'e dört partinin milletvekili göndereceği kamuoyu yoklamalarından anlaşılıyor. Bu durumda da adayların kişilikleri, memleketlerine hizmet edip edemeyecekleri, bugüne kadar Zile ile ilgili yaptıkları  önem arz edecek. Zile'nin milletvekili çıkarabilmesi için her partinin 1. veya 2. sırasında Zileli adayların yer alması gerekiyor. Mevcut siyasî partilerimizden birisinde bir, diğerinde iki Tokatlı hemşehrimizin partilerinin merkez yönetimlerinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Tabii ki merkez yönetiminde olan Tokatlı hemşehrilerimizin birinci sıra için avantajlı olduğu izahtan varestedir.

            Peki biz sivil toplum kuruluşlarıyla, Zile Plâtformu'yla sesimizi duyurduk. Elimizden geleni yaptık. Hiçbir parti seçilecek sıradan, yani birinci ve ikinci sıradan Zile'ye hizmet edebilecek, tepeden inme olmayan, Zile'ye ve Zileli'ye yakın, Zileli'nin her zaman ulaşabileceği adayları koymadı. Yani Zilelileri duymadı. Ya da bir iki parti bu sesimize kulak verdi, diğerleri vermedi. O zaman ne yapacağız?

            İşte önemli olan da bu. Buna bir karar vermemiz gerekiyor anayasal hakkımız olan seçme hakkımızı kullanırken. Hissi mi davranacağız? Yani takım tutar gibi yine sesimizi duymayan ve bugüne kadar sempati duyduğumuz partilere mi yöneleceğiz? Yoksa Zile için mi hareket edeceğiz? Dengeyi nasıl sağlayacağız?

Vatandaşın sesine kulak verelim lütfen !!!

Tokat Haftası Kültür Etkinlikleri / 2007 Ankara

            Seçilebilecek sıradan Zileli aday yoksa yukarıda saydığımız kıstaslara uygun bağımsız bir aday mı çıkarıp Zileli 50 - 60 bin oyla onu Yüce Meclis'e gönderecek?

            İşte bunların cevabı;  yukarıda önerdiğimiz en kısa sürede sivil toplum kuruluşları ve Zile Plâtformu'nun önderliğinde geniş katılımlı yapılacak toplantıda tartışılmalıdır. Aksi halde bu kadar gayrete, girişime, yine de istenen sıralarda Zileli aday gösterilmemesine rağmen oylarımızla gereğini yapmazsak artık ilerideki seçimlerde hiçbir inandırıcılığımız kalmaz diye düşünüyoruz.

            Önceki yazılarımızdan sonra zaman zaman kendimiz için bir şeyler istediğimiz iması kulağımıza gelmişti. Böyle olmadığını sevgili hemşehrilerim şimdi anlamıştır zannedersem.

Zile Halkı İlçesi İçin Yapılan İyilikleri Unutmaz!

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Peki biz bu yazıları niye yazıyoruz? On yedi yıldır Zile yerel gazetelerinde araştırma yazıları yazan, sekiz yıldır Zile üzerine gecesini gündüze katarak, yaz kış araştırmaları sonucunda Zile'nin geçmişini tahlil eden, gören, araştıran bir Zile gönüllüsü olarak tarihe not düşmek için, Zile'nin geleceğinin kurtarılması için, doğduğumuz toprakların coğrafyasının büyüklüğü ile gurur duymak için, Zileli gençlere iş imkânı için, ekmek kapısı için yazıyoruz.

            Bu yazılarımızın; amacı siyaset değil, siyaset biliminin ışığında anayasal seçme hakkımızı Zile lehine en iyi şekilde kullanmak içindir. Başka da bir gayemiz de yok!

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR