ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 26 Mart 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

BİR
SEMPOZYUMUN ARDINDAN
VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

Sayın M. Ufuk MİSTEPE,
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu"na
katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, tüm Zile halkı adına şükranlarımı sunarım.
09 / 12 Ekim 2008 - Murat AYVALIOĞLU / Zile Belediye Başkanı
 
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" Tanıtım Afişi ve Katılımcı Plâketi

BİR SEMPOZYUMUN
ARDINDAN
VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ


http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu#

            Günümüze dek Halkbilimci H. Cahit ÖZTELLİ'nin ilk kıvılcımlarını ortaya serdiği Zile Kültürü'nün meyveleri yakın tarihin perspektifinde temel taşları oluşturmak üzere bir bir ortaya çıkma sürecini takip etti. Zile tarih ve kültürünün harcını oluşturan bu çalışmalar 17 yıl gibi uzun ve titiz bir çalışma periyodunda.. tüm Zilelilerin katkılarıyla bir Kültür Havuzu'nda toplandı.

Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu Bildiriler Kitabı

09 / 12 Ekim 2008 - Saray Sineması / Zile Belediyesi Kültür Yayınları

            Yaklaşık 500 adet Zile konulu bu makalelerin ortaya çıkardığı gerçek "Yaşanabilir Bir Zile" Projesi çerçevesinde Zile'yi "Turizm, Eğitim ve Kültür Kenti"ne dönüştürme hedefinin artık fiiliyata geçirilebileceği yönünde idi.

            Bu hedef doğrultusunda kurulan Zileliler Plâtformu küçük amaçlar belirleyerek adım adım bu hedefe yaklaşmanın gururu ve sevinci içerisinde ilk kez kamuoyunda 16 Nisan 2008 günü Turizm Haftası Konferansı'nda ve Zile TV Açık Oturumu'nda bildiriler sunarak seslerini duyurma ve hedeflerini anlatma imkânını yakaladılar.

Turizm Haftası Etkinlikleri Konferans Öncesi Konuşmaları Dinlenirken Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Mehmet Emin ULU, M. Ufuk MİSTEPE
Zile TV Canlı Yayın Açık Oturum Konuşmacıları Toplu Halde Bekir Altındal, Mehmet Yardımcı, C. Dinçer, Murat Ayvalıoğlu, Z.N. B. Şengör, M.U. Mistepe

Fotoğrafları Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008

            Konferans Sonuç Bildirgesi.. aynı yıl içerisinde bir sempozyum gerçekleştirilmesi temennisini gündeme aldı ve Halkbilimci Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI'nın sempozyum teklifi genel kabul gördü ve akabinde sponsorluğu ve organizasyonunu da Zile Belediyesi yüklendi.

Bekir Altındal, Mehmet Yardımcı, Teoman Duman, Mehmet Kocaman, M. Ufuk Mistepe

Fotoğrafı Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008

            Bu tür sempozyumlar bir ekip oluşturarak ya da firma hizmeti satın alınarak gerçekleştirilirken Zile Belediyesi bu aktiviteyi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Necmettin ERYILMAZ sorumluluğunda yürütmeyi yeğledi.

Necmettin ERYILMAZ Zile Batını Tadarken - Mustafa BELDEK Kültür Evi Etkinliklerinde.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Zile Sevdalısı bu kardeşimiz başarıyla görevi üstlenerek, fotoğraf ve kamera çekimleriyle Mustafa BELDEK başta olmak üzere Belediye personeliyle birlikte gösterdiği eforla etkinliği Zilelilere hediye etmeyi başardı.

Zile Turizm Haftası Etkinliklerinde Tetkik Gezileri
Mehmet Yardımcı, Murat Ayvalıoğlu, Mehmet Sezen, M. Ufuk MİSTEPE
Restore edilen bir konak.. kimbilir belki Külebi de bir zamanlar bu sokaktan geçmişti?

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - 16.04.2008 / Zile Belediyesi Tanıtım Kitabı

            Kültüre duyarlı Belediye Başkanı Sayın Murat AYVALIOĞLU'nun her kademede aktif görev alması ve destek vermesi de bir o kadar anlamlıydı. Sempozyumun Basın Sözcülüğü'nü ise Araştırmacı Bekir ALTINDAL üstlendi.

Zile Sempozyumu'nun Mimarları Türk Evi'nde Misafirleri Ağırlarken.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - M. Ufuk MİSTEPE

            Beş ay gibi kısa bir zaman sürecinde geniş bir katılımcı kitlesine ulaşıldı. Konusunda uzman olan akademisyen ve araştırmacılara ulaşıldı ve aynı duyarlılıkta davete icabet edildiği görülerek, Zile misafirperverliği erdeminde katılımcılara unutulmayacak güzellikte anlar yaşatılmasına vesile olundu.

            Sempozyum, finişi olmayan bir yarışın önemli odak noktalarından birini teşkil ediyordu. Ortaya konulan bildirilerin zenginliği artık üzerinde yaşanılan tarihî değerlerin ve kültürel zenginliğin devasalığı konusunda tartışmasız bir fikir birliği sağladı. İnanç ve ozan kültürünün bu denli köklü ve çeşni dolu oluşu akademisyenleri dahi hayretler içerisinde bırakırken, mimarî dokunun çok az bozularak günümüze aktarılmış olmasının verdiği memnuniyet ise had safhadaydı.

Mimarî dokunun bozulmadan yaşatılması ve başlayan restorasyonlar geleceğe umutla bakmamıza birer vesile olmakta.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Sempozyum Zile ve Zileliler adına bir sınavdı aslında. Makûs talihin kırılıp kırılamayacağına dair Zilelilerin tavrını ortaya koyacak ciddî bir imtihan ve neticeleri itibarıyla önem arz eder bir yaklaşımdı. Zileli Gençler bu sınavdan geçer not aldılar.. tabi onları eğiten ilk ve orta öğretimin saygıdeğer eğitimcileri de... Onları belirli bir program dahilinde sempozyuma yönlendiren Zile Millî Eğitim Müdürü'ne müteşekkir olduğumuzu iletmek istiyorum.

            Ya turizm adına beklentilerin ortaya konduğu ve trilyonlarca lira yatırımlarla Zile halkına hediye edilen Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu akademisyen ve öğrencileri?!!! Ya ekonomik atılımla ilk plânda yaşam şansı bulacak ve sürdürülebilir kalkınmada en önde ve en büyük payı alacak olan Zile Esnafı?!!! Ya, "Yaşanabilir Bir Zile" Projesi çerçevesinde örgütlenen ve 1.090 üyesi ile gururlandığımız Zile Plâtformu?!!! Sorunun cevabını aşağıdaki fotoğraflarla yorumsuz veriyorum!!!

İlk ve orta öğretim gençlerinin katılım sağladığı saatlerde ve gençlerin olmadığı geç saatlerde sinema salonunun görünümü!

Soldaki Fotoğraf : Mustafa BELDEK - Sağdaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 09.10.2008

            Bütün bu olumsuzluklara rağmen Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi ve Toplumsal Diyalog Plâtformu, Zile Belediyesi Başkanlığı'nca Teşekkür Plâketi ile ödüllendirilmiştir. Katılım azlığı ile ilgili görüşlerini dile getiren Murat AYVALIOĞLU, Karadeniz Restoran'da "Sempozyuma katılımla ilgili eleştirilere katılmıyorum. Çünkü üç gün süren bir organizasyonda hemşehrilerimin şu ekonomik krizin yaşandığı günlerde işini gücünü bırakıp gelmeleri beklenemez. Önemli olan bu bildirileri ortaya çıkarıp, kamuoyu ile paylaşmak ve bunları kayıt altına almaktır." demiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri Teşekkür Plâketi Dağıtım Töreni'nde Murat AYVALIOĞLU ile Birlikte.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - 22.10.2008 Karadeniz Restoran Zile

            Tüm bu uğraşlar kültürü gelecek kuşaklara aktarma ve üzerinde yaşadığımız değerlerin ekonomik hayata yansımasından kaynaklanacak artı değerden istifade amacına mâtuf olduğu için gençler bazında umulan amaca ulaşılmış ve olağanüstü katılımla birlikte beklenenden ziyâde olgun dinleyici kitlesine ulaşılmıştır.. kültüre duyarlı tüm aydınları kutluyorum! Göndermiş oldukları çelenkler ve telgraflarla sempozyumu renklendiren şahsiyetlerin bu jestleri de hatırlanmaya değer diye düşünüyorum.

            Sempozyum, 09 Ekim 2008 Perşembe günü Zile Kaymakamı, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Sayın Cemalettin DİNÇER'in görkemli açılış konuşmaları ardından kültür bazında hareketli ve canlı saatlere gebe kaldı.

Açılış Konuşmaları İçin Davet Edilenler ve Ardından Oluşturulan Oturumlarda Dinleyiciler.

http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu# - Sağdaki Fotoğraf : Mustafa BELDEK

            Başkanlığını Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ'ın ve Başkan Yardımcılığı'nı sempozyumun mimarı Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI'nın yaptığı I. Oturum'da ilk tebliği Türk Halkbilim Duayenlerimizden Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU "Zile Âşıklık Geleneğinin Türk Âşıklık Geleneği İçindeki Yeri" adlı bildirisiyle sundu. Bildiriyi http://unyezile.com/gelenek.htm adresinden izleyebileceksiniz.

M. Turgut TOPBAŞ, Mehmet YARDIMCI, Ali ÖZÇAĞLAR, Esma ŞİMŞEK ve Saim SAKAOĞLU.

http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu# Sağdaki Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 11.10.2008

            İkinci bildiri, Türk Halk Müziği'nin duayenlerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Dr. Halil ATILGAN tarafından "Zile Türkü Sözlerinde Edebî Estetik, Söz Yanlışlıkları ve Haksız Sahiplenmeler" konu başlığı altında sunuldu.

Dr. Halil ATILGAN Tebliğini Sunarken ve Âşık Tekin KİREÇCİ (Cahilî) ile Birlikte.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 10.10.2008

            Halil Bey akıcı üslûbu ve kendini müzik ve dizelerin ruhuna vererek ortaya sergilediği sanatçı tavrıyla bildirisini sazının tellerinde hüzün ve coşkuyla doldurmayı başardı. Anlatımdaki kendine özgü sözcükleri sempozyumun markası haline geldi ve imrenilecek bir tavırla katılımcıların dillerinden düşmedi. http://unyezile.com/turkuz.htm

M. Ufuk MİSTEPE "Zile Türküleri" Adlı Kitabıyla Turizm Haftası'nda.

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 13.04.2008 Ankara

            İlk oturumun üçüncü bildirisini genç hocalarımızdan ve şık giyimiyle dikkati çeken Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK, hocasının övgü dolu sözlerinin ardından "Elikli Tekkesi (Zeynel Abidin) Hakkında Anlatılan Efsaneler Üzerine Bir Değerlendirme" konu başlığıyla sundu. http://unyezile.com/elikli.htm

Prof . Dr. Esma Şimşek;
 Prof. Dr. A.B. Alptekin, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Belediye Bşk. Murat AYVALIOĞLU'yla.

Soldaki Fotoğraf : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - Sağdaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE / 11.10.2008

            Öğle yemeği için Özkaleliler'in sponsorluğunda gerçekleştirilip, Zile'ye hediye edilen Türk Evi'ne gidildi. Sabah kahvaltıları sempozyum boyunca 11 katlı olarak tâbir edilen Zile Oteli'nin dokuzuncu katındaki Zileliler Plâtformu'na tahsis edilen katta verildi. Dualar, akıcı dili ve zengin dağarcığıyla Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN tarafından yapıldı.

Türk Evi'nde Ağırlanan Misafirler Yemek Sonrasında Şükran İfadelerini Esirgemediler.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - Mustafa BELDEK / 09.10.2008 Zile

            İlk günün II. Oturum'una Prof. Dr. Münir ATALAR Başkanlık etti ve Başkan Yardımcılığı'nı da Dr. Yaşar KALAFAT yaptı. Münir Bey, işlerinin yoğunluğu dolayısıyla benim gibi Zile'ye iki kez gidip gelmek zorunda kaldı. Bu sorumlu davranışından ötürü kendisini kutlarız. Sırf Zile çıkarları için kilometrelerce yol kat eden bu Osmanlı Beyefendisi aklıma geldikçe on adım mesafeden sempozyuma katılımda tereddüt gösterenleri anlamakta ne yazık ki zorlanıyorum sevgili hemşehrilerim!

Sempozyum Ânı ve Sonrasında Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI ve Prof. Dr. Münir ATALAR.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - Mustafa BELDEK / 09.10.2008 Zile

            İkinci oturumun ilk tebliği Prof. Dr. Cengiz ERUZUN'a aitti. "Zile'nin Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Korunması" konu başlıklı bildirisi Zile'de halen güncelliğini koruyan ve önem arz eden bir sunumdu.

Prof. Dr. Cengiz ERUZUN Bildirisini Sunduktan ve Akşam Yemeğinden Sonra Sazıyla Gönülleri Fethetti.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 10.10.2008

            Zileliler Plâtformu hedeflerine uygun olarak bu amacı gerçekleştirmek için Zilelileri bir araya getirmişti zaten. Bildiriyi http://unyezile.com/korunma.htm adresinden tetkik etmeniz mümkün.

 İlhan TRAK, Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT, Nesrin ÖZSAİT, M. Ufuk MİSTEPE

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 10.10.2008 Zile

            Ardından Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT, eşi Nesrin Hanım'la birlikte yaptıkları çalışmaları "Arkeolojik Veriler Işığı Altında Zile Tarihi" adlı tebliğiyle sundu ve Zile hinterlandındaki yüzey araştırmalarındaki buluntuları tarihlendirerek slayt destekli olarak izleyicilerle paylaştı. Çalışmalarına sempozyumun ardından on gün daha eşiyle devam edeceğini ve elde ettiği sonuçları da yayımlayacağı müjdesini verdi. http://unyezile.com/zyuzey.htm

Boztepe ve Ballıca Mağarası gezilerinde Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT ve Eşi Nesrin Hanım Katılımcılarla.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 11/12.10.2008

            Öğleden sonraki üçüncü bildiriyi Yrd. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU slayt destekli olarak sundu. Kentlilik şuuru ve şehirleşmeyi "Koruma Olgusu ve Zile'nin Doğal ve Tarihî Mirası" konu başlıklı makalesinde akıcı bir üslûpla detaylandırdı. http://unyezile.com/olgu.htm

Karadeniz Restoran ve Saray Sineması'nda Yrd. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU Görülmekte.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK 09.10.2008 Zile

            Siyaset Bilimi Uzmanı Öğretim Görevlisi Rahmi ŞEYHOĞLU Beyefendi Zileliler Plâtformu'na "Zincirli Ülya Mahallesi"ni tanıtan sesli ve görsel bir slayt göndermişti. YARDIMCI Hocamız bu slaytı gördükten sonra diğer mahalleleri de ekleyerek bir bildiri sunmalarını istirham etmiş ve Sayın ŞEYHOĞLU da kabul etmişti.

Öğretim Görevlisi Rahmi ŞEYHOĞLU Görsel Sunum Destekli Bildirisini Sunarken

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK / 09.10.2008 Saray Sineması Zile

            İleride bu çalışmayı kitap halinde yayımlamayı düşündüğünü de mesajında belirtmiş ve "Şehirlilik, Mahalleler ve Zile'de Mahalle Kültürü (Slayt Gösterimli)" konulu tebliğini sunmuştu. http://unyezile.com/seyhoglu.htm


Mimarî güzellikleriyle sunuma sahne olan Zile sokakları ve sakinleri.

            Slayt sunumunu sesli olarak http://video.google.com/videoplay?docid=229534248533903809&hl=en adresinden izlemeniz olası. Burada dikkat çekici olan husus.. Zile bazında yüksek okul câmiasından bir başka katılımın olmaması ve turizm adına gelecek vaat etmesi beklenilen bu akademisyen ordusu ve öğrencilerinin sempozyum hakkında ne düşündükleridir!!! Birkaç kişi kısa vadeli katılımlarında sempozyuma şöyle bir bakıvermiş ve ne yazık ki beklentiler gerçekleştirilememiştir! Umut ediyoruz ki kişisel sorunlar Zile sorunlarının önüne geçip Zile odaklı ulvî hedefimiz göz ardı edilmemiş olsun!

            Aynı gün üçüncü oturumda dört bildiri yer aldı. Bazı katılımcılar makul sebeplerle sempozyuma iştirak edemediler ise de mazeretleri genel kabul görüp, biz onları bildirilerini sunmuş olarak değerlendirmeye tâbi tuttuk. Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU Başkanlık ve öğrencisi Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK Başkan Yardımcılığı görevini deruhte etti. İlk bildiriyi Prof. Dr. Erman ARTUN, "Destan Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Tâlibî'nin Yeri" başlığı altında dinleyicilerle paylaştı. http://unyezile.com/talibi.htm

Prof. Dr. Erman ARTUN, Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Kutlu ÖZEN Türk Evi Bahçesinde Öğle Yemeğinde.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - Mustafa BELDEK / 09.10.2008 Zile

            İkinci bildiriyi, sempozyumun mimarlarından Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI sundu. Davudî sesiyle "Geleneksel Kültürümüzde Taş ve Zile'de Taşlarla İlgili İnanmalar, Uygulamalar ve Oyunlar" konu başlığı altında ilginçliğini halâ koruyan bu folklorik temayı detaylandırmaya çalıştı. http://unyezile.com/tasinanc.htm

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI ve Prof. Dr. Erman ARTUN Sempozyum Etkinliklerinde.

Sağdaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 09.10.2008 Zile - http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu#

            Üçüncü bildiri "Zile'de Bulunan Bir Şiir Mecmuası" başlığıyla Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKKAYA'ya aitti. http://unyezile.com/mecmua.htm

 

            Ardından Prof. Dr. Münir ATALAR, "Zile Medreseleri ve Zile'de Yetişen İlim Adamları Üzerine Genel Bir Değerlendirme" konulu bildirisini sundu. http://unyezile.com/medrese1.htm

Prof. Dr. Münir ATALAR Bildirisini Sunarken ve M. Ufuk MİSTEPE ile birlikte Zile Kalesi'nde.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 09/11.10.2008 Saray Sineması ve Zile Kalesi içinde bir lâhit mezar önünde.

            Üçüncü Oturum ardından akşam yemeğini yemek üzere ilk gün katılımcılar Karadeniz Restoran'da bir araya geldi. Özenle hazırlanmış yemek masaları ve servisin albenisinde ikili sohbetler koyulaştı ve geceye renk katmak üzere saz ekibi sol tarafta yerini aldı.

Sempozyum Katılımcıları İlk Günün Yorgunluğunu Akşamın Tadında Çıkarırlarken

Fotoğraf : Mustafa BELDEK / 09.10.2008 Zile

            Türk Halk Müziği'nin unutulmaz türküleri bazen solo olarak bazen topluca icra edildi. Ud ve sazların eşliğinde Dr. Halil ATILGAN, Prof. Dr. Cengiz ERUZUN, Ozan Tekin KİREÇÇİ (Cahilî), Muammer EKEN ve diğer saz ustaları unutulmaz bir gece yaşattılar.

Sazlar : Muammer EKEN, Prof. Dr. Cengiz ERUZUN, Dr. Halil ATILGAN ve Ud Tekin KİREÇÇİ (Cahilî)

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 09.10.2008 Zile

            İkinci gün, yani 10 Ekim 2008 Cuma günü saat 10:00'da Prof. Dr. İlhan GENÇ'in Başkanlığı ve Yahya AKSOY'un Yardımcılığında ilk oturum başladı. Öğr. Gör. Dr. Özlem FEDAİ, "Zile'nin Yetiştirdiği Yazar M. Necati SEPETÇİOĞLU'nun Öykülerinde Toprağının Sesi" temalı bildirisini buram buram Zile kokan anlatımıyla ve başarıyla dinleyicilerle paylaştı. http://unyezile.com/ses.htm

Prof. Dr. İlhan GENÇ Yönetiminde II. Günün İlk Oturumu ve Son Gün Akşamında Öğr. Gör. Dr. Özlem FEDAİ.
Şerif Ali BOZKAPLAN, Özlem FEDAİ, İlhan GENÇ, Hüseyin TUNCER ve M. Ufuk MİSTEPE (Soldaki Fotoğraf)

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK 10/11.10.2008 Saray Sineması ve Boztepe / Zile

            "Oyun Yazarı Olarak Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU Rolü" konu başlığıyla Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER, Zilelilerce çok sevilen Çağımızın Dede Korkutu'na dair bildirisini tamamladı. http://unyezile.com/oyun.htm

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER Diğer Katılımcılarla Birlikte Kültür Evi Bahçesinde.

Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 10.10.2008 Zile

      
Çağdaş Dede KORKUT M. Necati SEPETÇİOĞLU'nun
M. Ufuk MİSTEPE'ye hediye ettiği "Benim Adım Yunus Emre" adlı kitabı.

            Üçüncü bildiriyi Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN, “Cahit KÜLEBİ’nin Şiir Dili” konusunda eserlerinden alıntı yapmak suretiyle duygularımıza tercüman olmayı başardı. Dile hâkimiyeti ve yerinde kullanımıyla dil akıcılığında zengin kelime hazinesi ile dikkati çeken BOZKAPLAN, espritüel yaklaşımıyla da sosyal aktivitesini göstermekten geri kalmadı. http://unyezile.com/cksiir.htm

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN Kültür Evi Bahçesinde ve Sempozyum Bildirisini Dinleme Anında.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK 10.10.2008 Saray Sineması Zile

            Ardından Metin TURAN’ın “Zile’nin Yetiştirdiği Memleket Şâiri Cahit KÜLEBİ” adlı bildirisi ile ard arda dört edebî ağırlıklı tebliğin sunumu gerçekleştirildi. http://unyezile.com/sairck.htm

Saray Sineması Sempozyum Boyunca Muhtelif Aktivitelerle Hareketli Saatler Yaşadı.

http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu# Sağdaki Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 11.10.2008 Zile

            İlk oturum edebiyat ağırlıklı olmuştu ve kapanış bildirisini farklı bir konuda Araştırmacı – Orman Endüstri Yüksek Mühendisi M. Ufuk MİSTEPE “Milât Öncesi Zile” konu başlığı altında ve slayt destekli olarak sunmaya başladı. Dinleyiciler arasında başta Antik Çağ Duayenlerinden Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT ve eşi Nesrin Hanım vardı. Birçok tarihçinin önünde irticalen konuşarak, hata yapma riskini göze alamazdı ve belgelere dayalı 16 sayfalık, 41 dakika süren tebliğini 15 dakikaya sığdıracak biçimde süratle okumaya başladı.

M. Ufuk MİSTEPE Bildiri Sunduğu ve Başkan Yardımcılığı Yaptığı Oturumlarda Katılımcılarla Birlikte.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 10.10.2008 Saray Sineması / Zile

            Slayttaki görsellik zenginliği ve tarihî sloganlar öğrencilerin hoşuna gitmiş olmalı ki beğenileri alkışlarla kendini gösterdi. Cuma Namazı’nın yaklaşıyor olması nedeniyle bildiri özetin de özeti halinde sonlandırıldı. Dinleyicilerle yapılan sohbette tebliğin tamamının ayrı bir oturumda dinlenilmesinin gerekliliği vurgulandı. MİSTEPE, eğer sponsorluk desteği alabilirse bu bildiriyi kitaba dönüştürebilecek dokümana sahip olduğunu açıkladı ve tashih yaptıracağı hususunda da uzmanlara söz verdi ve ilk Kronolojik Takvim Tashihi’ni de Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT’e yaptırarak tebliğin sağlam mesnede oturmasındaki titizliği göstermekten geri kalmadı. Zilelilere verdiği mesajda Zile’nin kentsel oluşum tarihinin günümüzden 7000 yıl öncesine dayandığı müjdesini de bu sempozyumda vermiş oldu. http://unyezile.com/milat.htm

Özhaber Gazetesi ve Zile TV Sempozyum Boyunca Duyarlı Davranarak Gelişmeleri Sıcağı Sıcağına Kamuoyuna Aktardı.

Özhaber Gazetesi - 11.10.2008, Yıl : 10, Sayı : 1489 / M. Ufuk MİSTEPE Ballıca Mağarası'nda 12.10.2008

            Öğle yemeği Kültür Evi’nde gene coşkuyla ve kaliteli bir ikramla gerçekleştirildi. İbadetlerini de yerine getirme şansı bulan kültür dostları saat 14:00’de II. Oturum için Saray Sineması’ndaki yerlerini almakta gecikmediler.

            Oturum Başkanı Prof. Dr. Erman ARTUN ve Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA idi. Bu oturum da diğer oturum gibi edebî ve dinsel ağırlıklı tertiplenmiş idi ve kapanış bildirisi coğrafya dalında oldu.

            İlk bildiriyi “Zileli Muharrem Efendi ve Etkileri” konu başlığıyla Prof. Dr. İlhan GENÇ sunuverdi. Muallim Dede olarak da bilinen bu önemli şahsiyetin ölümsüzleşen eser ve anıları gündeme getirildi. http://unyezile.com/muallim.htm

Prof. Dr. İlhan GENÇ, Açılış Konuşmalarını Dinlerken ve Türk Evi'nde Katılımcılarla Öğle Yemeğinde.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK ve M. Ufuk MİSTEPE - 09.10.2008 Zile

            Dinî ve edebî eserleriyle kendilerini kalıcı kılan diğer bir Zileli şahsiyeti de Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE, “Zile’nin Mâneviyat Güneşi; Kara Şems ve Takipçileri” konusuyla bizlere aktarmaya başladı. http://unyezile.com/sems.htm 

            Dinî  ve sosyal yapısı bu denli köklü olan Zile’nin bilinmeyen değerleri bir bir gün yüzüne çıktıkça dinleyicilerin de artık Zile’ye bakış açıları farklı perspektiften dikkat çeker düzeyde başkalaşım göstermekteydi. Onlar da Zile Kültürü ile hemhâl olmanın büyüsünde geleceğin güzelliklerini düşler olmaya başlamışlardı.

            Doç. Dr. Adem TUTAR üçüncü bildiride “19. Yüzyılın Sonlarında Zile’nin Dinî ve Sosyal Yapısı”nı büyüteç altına aldı. Demografik tahlillerde bulundu ve kaynakların verilerini bizlere aktardı. http://unyezile.com/dsyapi.htm

Doç. Dr. Adem TUTAR Zile Kalesi Giriş Kapısında ve Bildirisini Sunacağı Oturumda.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 10.10.2008 Zile

            Dr. Yüksel GÖZTEPE ise “Aslen Zileli Olan Şemseddin Ahmed es-Sivasî’nin Marifetü’nnefs Anlayışı”nı masaya yatırdı. Eserlerini de ortaya koydukça bilim adına Zile’nin meydana çıkardıklarının hiç de küçümsenemeyecek boyutta olduğu görüldü. http://unyezile.com/sivasi.htm

Dr. Yüksel GÖZTEPE Bildirisini Sunacağı Oturumda (En Sağda)
Ahmet DİVRİKLİOĞLU, İlhan GENÇ, Erman ARTUN, Doğan KAYA ve Yüksel GÖZTEPE

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 10.10.2008 Zile

            II. Oturum’un son bildirisini Zileli Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, “Zile’nin Coğrafî Potansiyeli ve Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü” başlığı adı altında slayt destekli olarak hemşehrileri ve bilim câmiası ile paylaştı. Çalıştığı kurum olan Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde de sorumluluğunu uhdesine aldığı bir sempozyum gündemde iken Zile’yi ihmal etmeyip gelmekle büyük bir jest yapmış oldu ve Zileli olma şuuruna canlı bir destek olmanın örneğini sergiledi. TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu’na 16 Ekim 2008 günü dinleyici olarak ben de katıldım; muhterem eşiyle tanıştım ve hocamızın saat 11:15’te sunduğu “Türkiye’de Arazi Varlığının Tespitinde Alansal Sınırlandırmanın ve Bölge Sistematiğinin Önemi” konu başlıklı 25 dakikalık makalesini dinleyip, işyerim TMO Genel Müdürlüğü’ne dönmek üzere oradan ayrıldım. http://unyezile.com/cografi.htm

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR DTCF Sempozyumu Öncesi Eşiyle ve Katılım Belgesi Sunumu Ânında.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 16.10.2008 DTCF Pirî Reis Salonu Ankara

            Oturum aralarında çay takviyeli kuru pasta ikramı eksik olmadı. Zile Belediyesi yedirme ve konaklama konularında katılımcıları mağdur etmemiş ve bu konuda geçer puan alarak gelecek etkinlikler için örnek bir davranış sergilemiştir. Bu aktiviteye destek olarak Sayın DİNÇERLER Ailesi adına Cemalettin DİNÇER Bey, Zile Ticaret Borsası, Zile Ticaret ve Sanayi Odası, Zile Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi de akşam yemekleri ve konukların ağırlanması için gereken jesti yapmışlar ve bu sorumluluğa iştirak etmişlerdir. 

            Aynı gün, yani 10 Ekim 2008 Cuma günü III. Oturum’a 16:30’da başlandı. Oturum Başkanlığı’nı Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK’in ve Başkan Yardımcılığını da Araştırmacı M. Ufuk MİSTEPE’nin yaptığı son seansta ilk bildiriyi Ayşegül Sarısoy ARAN, “Zile’de Basın Yayın” adıyla kaleme almıştı. TRT’de çalışıyor olması münasebetiyle Zile’nin Kültür Duayenleri’nden Gazeteci Hüseyin HOŞCAN Beyefendi ile Ressam ve Elektronikçi Mehmet SEZEN Beyefendi’ye TRT Nostaljik Radyosu’ndan birer tane hediye etmek suretiyle vefalı davranarak onların da unutulmadıklarını gösterdi. http://unyezile.com/zby.htm

Ayşegül Sarısoy ARAN, Mehmet SEZEN ve Hüseyin HOŞCAN'ı Nostaljik Radyoyla Onurlandırırken.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 10.10.2008 Saray Sineması Zile

            Zaten, Zile’nin hayatta kalan duayenleri Zile TV’de “Canlı Tarih Programı”nda Zileliler Plâtformu’nun desteğiyle her hafta Cuma akşamı Sayın Ahmet DİVRİKLİOĞLU’nun konuğu olmaktalar. Bu programın Ünye Hizmet TV’den esinlenerek Zile’mize kazandırılmış olmasının gururunu yaşıyor ve destek verdiği için de Zile TV Sahibi Hüseyin GÜLBASAR’a müteşekkir olduğumuzu söylemek istiyorum.

            İkinci bildiriyi Araştırmacı Nurhan Buhan GİRGEÇ Hanımefendi yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi’nin bir özeti olarak “Zile Panayırı’nın Halk Bilimi Açısından İncelenmesi” başlığı altında detaylandırarak bizlere aktardı. DERİ ve DEİR olarak bilinen Panayır’ın tarihçesi daha bir anlaşılır olarak ortaya konuldu. http://unyezile.com/deri.htm

Nurhan Buhan GİRGEÇ Türk Evi'nde Öğle Yemeğinde ve Sempozyumda Bildirileri Dinleme Ânında.
 
Soldaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu#

            Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA, “Şemseddin Sivasî’nin Mevlid-i Nebi Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası” adlı tebliğinde gene Zile kökenli bir medrese hocasının eserlerinden bahisle farklı bir konuyu ele aldı. http://unyezile.com/mevlid.htm

Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA Plâket Töreni'nde ve Zile Kalesi Tetkik Gezisinde.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 10/11.10.2008 Zile

            Oturumun son bildirisinde Araştırmacı Ahmet DİVRİKLİOĞLU, uzun yıllar emek vererek Zile’ye kazandırdığı Çanakkale Şehidi KINALI ALİ araştırmasını daha da zenginleştirerek “Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda Adı Efsaneleşen Dört Kahraman” konu başlığıyla bizlerle paylaştı. Heykeltıraş Cahit KOÇÇOBAN’ın usta ellerinde abideleşen Kınalı Ali Heykeli ile Zileliler kültüre ve sanata duyarlı olduklarını böylece göstermiş oldular. http://unyezile.com/kahraman.htm

 Ahmet DİVRİKLİOĞLU, Bekir AKSOY ve Arkadaşları Türk Evi Bahçesinde. - M. Ufuk MİSTEPE Kınalı Ali Heykeli Önünde.

http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu# - M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi (26.09.2008)

            Akşam yemeğinde Gönül Bağı Restoran’da güzel bir atmosferde gene bir araya gelindi. Daha bir hafta önce gene bu mütevazi alanda Hoşseda Müzik Grubu, folklor etkinliklerine hizmet verenleri şükranla yâd etmek üzere bir fasıl tertiplemişler ve beni de davet etmişlerdi. Pervin ALTUNTAŞ Hanımefendi ile orada tanışmış ve bu aydın görüşlü sosyalitesi yüksek Zileli şahsın nezdinde plâtform etkinliklerimizin ileride daha farklı bir atmosferde taze kanla yürümesi için demokratik yoldan hizmeti devralmasını murad eyledim. Bayrak yarışında o hedefi yakalamak ve sevdiği Zile uğruna bu görevi seve seve kabul edeceğine de kalben inanıyorum.

Pervin ALTUNTAŞ Hoşseda Müzik Grubu Adına Hasan ŞENDOĞDU'dan Plâketi'ni Alırken.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 28.09.2008 Zile Gönül Bağı Restaurant ve Hoşseda Müzik Evi ve Grubu.

            Sempozyumun üçüncü günüydü.. aslında bu büyük bir başarıdır. Konusunda uzman kişilerden, günde üç oturum yaparak üç günlük bir bildiri ziyâfeti sunabilmek her yöreye nasip olabilecek bir etkinlik değildir. Ne mutludur ki bu başarı elde edilmiştir. Zile Belediyesi’nin konu üzerindeki hassasiyeti yıllarca dillerden düşmeyecektir. Birçok Belediye Başkanı gelmiş geçmiştir ama kültürel bazda bu denli duyarlılık kanaatim odur ki bu döneme rastlamıştır. Kutlamamak elde değildir…

Nuray ŞİMŞEK ve Yarışmacı Arkadaşları Ariel Reklâmlarındaki Mantıköy'de (Sağda).
Oğuzhan KUL, Nuray ŞİMŞEK, M. Ufuk MİSTEPE, Nurcan TAŞ, Hande TUNCER, Adnan GÜNAY (Mimar Hasan MİNGÜ Ofisi)

Soldaki Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 11.10.2008 Zile / Nuray ŞİMŞEK Fotoğraf Arşivi - Temmuz 2008 İstanbul

            Yine Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda verilen bir akşam yemeğinde Gençlik Hosteli Projesi ile "ARİEL ile Bir Adım Öne" yarışmasında Özel Ödül kazanan İngilizce Okutmanı Nuray ŞİMŞEK Hanımefendi'nin yanında MİDEK MİNGÜ A.Ş. (Hasan MİNGÜ) Ofisi'nden iki genç yüksek mimar (Hande TUNCER ve Adnan GÜNAY) uygun bir konak bulmak üzere Zile'ye gelmişler ve Zile Belediye Başkanı'ndan bu konuda her türlü kolaylık için destek ve söz almışlardı.

Zile Belediyesi'nce Restore Edilen Konaklardan İki Tanesi.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Üçüncü Oturum’a Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR Başkanlık ederken, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER de Yardımcılığını üstlendi. İlk konuşmayı, Zile’nin yetiştirdiği ve bence Zile’ye gönül vermiş amatör araştırmacılar içerisinde yeri doldurulamayacak belge ve bilgiye sahip olan Sayın Bekir ALTINDAL yaptı. “Zile’nin Sembolü Kale ve Saat Kulesi” konu başlıklı bildirisi ile Zile’nin simgesi olan kalesini büyüteç altına aldı. http://unyezile.com/zkale.htm

Bekir ALTINDAL Kale Surlarından Katılımcılara Mihmandarlık Yaparken ve Kale Dehlizi Girişinde Tetkikte.

Soldaki Fotoğraf : Mustafa BELDEK - Sağdaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 09.10.2008

            Sayın ALTINDAL’ın uzun yıllar uğraşısı ile basıma hazır hale getirdiği bin küsür sayfalık ZİLE adlı eseriyle kalıcılığını gelecek kuşaklara aktarmayı başardığını söyleyebilirim. Bu eserin yayım hayatına kazandırılmasını içtenlikle bekliyoruz.

Oğuzhan KUL, Bekir ALTINDAL, Hüseyin AKAY Ara Dinlenmede. - Katılımcılar Bildirilerini Sunarken.

Fotoğraflar : Oğuzhan KUL ve M. Ufuk MİSTEPE - 11.10.2008 Zile

            İkinci bildiri, gene Zile’nin yetiştirdiği Çağdaş Dede KORKUT Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU hakkındaydı. Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ tarafından sunulan tebliğde “Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU’nun Roman Dünyası” ele alınmıştır. Birçoğumuza tarih sevgi ve şuurunu aşılayan tarihî roman ve oyun yazarımıza ait bildiri ilgiyle izlenmiş ve merhum rahmetle anılmıştır. http://unyezile.com/roman.htm

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ Plâketini Alırken ve Bildiri Sunacağı Oturumda Katılımcılarla.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 11.10.2008 Zile

            Âşıklar Diyârı Zile, bu nâmını boşuna kazanmamıştır. Yüzlerce yetiştirdiği âşıkların en önemlilerinden birini de Öğr. Gör. Dr. İ. Seçkin AYDIN, “Zileli Âşık Ceyhunî’nin Emrah Kolundaki Yeri ve Önemi” bildirisiyle bizlere aktarmıştır. http://unyezile.com/emrah.htm Üçüncü günde âşıklar sıkça gündeme geleceğinden sempozyuma âşıklar da davet edilmiş ve onların da dinleyici olduğu salonda daha bir coşkuyla Âşık Edebiyatı terennüm edilir olmuştur. Ve son oturum için de sürpriz bir program hazırlanmıştır.

            Sempozyumun gizli kahramanlarından biri de sempozyum boyunca katılımcıların yanından ayrılmayan Mustafa BELDEK kardeşimizdir. Kamera ve fotoğraf çekimleriyle sempozyumun kalıcı kılınmasında büyük emeği olmuştur. Dört gün boyunca sürekli ayakta ve güler yüzüyle hizmet vererek bizleri bahtiyâr etmiştir. Sempozyumun hitamında titizlikle hazırladığı 8 DVD'lik Sempozyum Seti ile fotoğraf ve kamera çekimlerini kalıcı kılmayı başarabilmiştir.

Mustafa BELDEK Panoramik Fotoğraflar Çekerken ve Hüseyin Gazi Tepesi'nde Bir Tanıtım Etkinliğinde.

Mustafa BELDEK Fotoğraf Arşivi

            Bu sitede yayınladığım birçok fotoğrafın kaynağı da Sayın BELDEK’tir. Onun gibi nice ismini sayamadığımız araştırmacı, tabip, sanatçı, tesisatçı, kolluk görevlisi, esnaf, bürokrat, aydın, medya mensubu ve hattâ köyden gelen vatandaşlarımız ile bürüklü hanımlarımız kendilerince önemli boşlukları doldurmuşlar ve sempozyuma renk katmışlardır.

Halktan muhtelif kesimlerin katılımıyla sempozyum renkli bir görünüm kazandı.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK ve M. Ufuk MİSTEPE - 09.10.2008 Zile

            İlk oturum, Dr. Yaşar KALAFAT’ın “Zile Yöresi Örnekleri ile Türk Kültürü Halkalarında Demir İnancı” tebliği ile devam etti. Folklorik yapıdaki bu inanç çeşitliliği bu sempozyumda bazı yönlerden böylece aydınlığa kavuşturulmuş oldu. http://unyezile.com/zdemir.htm

            Son günlerde, gezgin ve turizmcilerden oluşan büyük bir jürinin.. gezilip görülmesi gereken on güzel yerleşim yeri arasında ZİLE’yi de anıyor olmasını, bugüne dek birlikte verdiğimiz çabanın boşa gitmediğinin güzel bir göstergesi olarak değerlendiriyorum.

            Öğle yemeğinden önceki son konuşmacı Sayın Kâmil ŞAHİN, “Danişmendliler Döneminde Zile ve Zileli Şeyh İdris Efendi’nin Selçuklu Dönemi Vakfiyesi” üzerine odaklandı ve o dönem Zile’siyle bizleri kucaklaştırdı. http://unyezile.com/vakfiye.htm

            II. Oturuma Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN Başkanlık ederken, Yardımcılığını da Tokat ve ilçeleri kültürüne eserleriyle damgasını vuran Araştırmacı Yazar Mehmet Emin ULU üstlendi.

            İlk bildiri Prof. Dr. Metin EKİCİ tarafından “Türk Kültüründe Zile Efsaneleri” adı altında farklı efsaneler olarak detaylandırıldı. http://unyezile.com/efsanez.htm

            Dr. Zafer KIZIKLI, “Zileli Ali Çelebi Vakfiyesi’nin Dil ve Üslûp Analizi”ni ikinci tebliğ olarak dinleyicilere sundu. Zaman içerisinde dildeki değişimi ve vakfiyedeki üslûbun anlatımdaki farklılıklarını ortaya koydu. http://unyezile.com/uslup.htm

            Üçüncü bildiri Zile için önem arz eder mahiyette olup, ifade ve anlatımında dikkat edilmesi ve belge ve yaşanmışlığı gerektiren hassas bir konuydu. Ve bildiri sonundaki söz almak isteyenlerin çoğunluğu da bu konudaki duyarlılığımıza tercüman olmuştur. Sayın Kutlu ÖZEN, bizlere “Çakırcalı Köyü’nde Görgü Cemi”ni bildiri olarak sunarken Alevî cemaatinin inanç bazında ve sosyolojik temelde yaşamını özetlemeyi düzeyliliğinde başarmıştır. Objektif kalarak ve bir kültürün bazı yönlerinin tanıtılmasının yirmi dakika içerisine sığdırılamayacağı gerçeğinden hareketle konu hassasiyetine binaen diğer bildiriler gibi öngörülen zamanı içerisinde beğeniyle sunulmuştur. http://unyezile.com/cem.htm

Sayın Kutlu ÖZEN Sempozyum Katılım Plâketi Alırken ve Bildiri Sunacağı Oturumda.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 11.10.2008 Saray Sineması Zile

            Bu renkli atmosferde Zileli Heykeltıraş Cahit KOÇÇOBAN, “Zile’de Hattat Emin Geleneği” başlığı altında bildirisini sunmaya başlamış ve Nakkaş Emin’in günümüze kalan eserlerindeki incelikleri sanatsal yönden bizlerle paylaşmıştır. http://unyezile.com/znakkas.htm

Heykeltıraş Cahit KOÇÇOBAN ve Oğuzhan KUL Sempozyumda Dinleyicilerle Birlikte.

Oğuzhan KUL (11.10.2008) Fotoğraf Arşivi - Zile / Sağdaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 11.10.2008

            İkinci Oturum’un beşinci bildirisini de Sayın Yahya AKSOY, “Yerel Etkinliklerin Sosyo – Kültürel Boyutları ve Zile” bahsiyle güncel kılarak, Üçüncü Oturum’a kadar sosyolojik ve kültürel boyutta Zile’yi dinleyiciler nezdinde aydınlatmıştır. http://unyezile.com/boyut.htm 

            Üçüncü günün III. Oturumu’na Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ Başkanlık, Yrd. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU da Yardımcılık yapmıştır. Zile ile özdeşleşen âşıklar ve panayır, Prof. Dr. Öcal OĞUZ’un “Âşık Sanatı ve Zile Panayırı” konu başlıklı bildirisiyle farklı bir açıdan anlam kazanmıştır. http://unyezile.com/asikpan.htm 

            Ve âşıklar zincirinin bitmeyen halkalarından biri de Yrd. Doç.Dr. İbrahim TÜZER tarafından ikinci bildiri olarak «Zileli Âşık Sadık DOĞANAY’ın Yitmeyen Kendilik Çağrısı ya da ‘Vay Dünya Dünya Yalansın Dünya’» konu başlığıyla verilmiştir. Zile’nin Veyseli olarak tanınan merhum âşığın bilinmeyen yönleri ortaya çıkarılarak âşıklar edebiyatındaki bu denli zenginliğin göz kamaştırıcılığına böylece vesile olunmuştur. http://unyezile.com/sdoganay.htm

Sempozyumun Son Bildirisini Sunan Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜZER Son Oturumda Katılımcı Arkadaşlarıyla.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 11.10.2008 Zile

            Yüksek Lisans Tezi’ni âşıklar üzerine hazırlamakta olan Sayın Necdet KURT, “Yaşayan Zileli Âşıklar Hakkında Bir Değerlendirme” yaparken onların yaşam öykülerini bizlere aktarmış ve ardından sıcağı sıcağına sempozyuma iştirak eden Zileli Âşıklar sahneye davet edilmişlerdir.

Araştırmacı Necdet KURT, Öğle Yemeğinde Türk Evi'nde ve Zile Kalesi Tetkik Gezisinde.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE ve Mustafa BELDEK - 11/09.10.2008 Zile

            Sazları eşliğinde biri bayan (Hatır TUNÇ - Bultu Köyü), ikisi erkek üç âşığın atışmaları beğeni toplamış ve sevgi seli içerisinde alkışlarla uğurlanmışlardır. Âşık Aydın Ali SÖYLEYEN de tebliğler hakkında söz alarak düşüncelerini dinleyicilere aktarmıştır. http://unyezile.com/asikzile.htm

Zileli Âşıklar : Hatır TUNÇ, Cemal DEMİRELLİ (Ozan Hakiroğlu),
Cemal ÇELEBİ (Ozan Deli Cemal) ve Memiş AY (Ozan İkrarî) Sempozyum Katılımcılarıyla.
 

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - Zile Saray Sineması

            Sempozyum ânında irticalen yazılan şiirler okunmuş ve Zile'de insanların doğuştan şâir olarak Dünya'ya geldiklerine dair olan kanaat bu dizeler karşısında perçinlenmişti. Bu şiirlerden bir tanesini 10.10.2008 günü Ozan Hakiroğlu yazarak bana vermişti. Sizlerle bu şiiri paylaşmak istiyorum.

Cemal DEMİRELLİ (Ozan Hakiroğlu)
10.10.2008 - Zile
Güzel Anadolu'm her yanı Cennet,
Bak tarihe şanı vardır Zile'min.
Toprağı altındır biçilmez kıymet,
Pekmeziyle ünü vardır Zile'min.

Verimli ova yaylası var yücesi
Bu topraktan geldi geçti nicesi.
Fabrikası yok ki tütsün bacası,
Kahveleri dolu dolu Zile'min.

Sular artar kuyuları vurdursak,
Kırlarını fidan ile doldursak.
Göç dururdu fabrikalar kurdursak,
Madenleri boşa yatar Zile'min.

Hakiroğlu söyle sızlasın teller,
Çalışmadan Allah vermez dediler.
Dönsün geri, gelsin büyük şehirler,
Bahçesi var, bağı vardır Zile'min.

            Sempozyumun otuz dokuzuncu ve son bildirisini Araştırmacı Yazar Mehmet Emin ULU, “Zile’de Tekke ve Zaviyeler” konu başlığı altında tarihlendirerek ve detaylandırarak dinleyicilerle paylaşmış, bu sunumuyla yıllarca Tokat ve yöresine yapmış olduğu katkılardan bir yenisini daha gerçekleştirerek, bildirisini Zile’ye hediye etmiştir. http://unyezile.com/ztekke.htm

Mehmet Emin Ulu Tokat Etkinlikleri Haftası'nda Ankara'da ve Plâketini Alırken Sempozyumda.

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi ve http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu#

            Dolu dolu üç gün boyunca kamuoyuna yansıtılan bildiriler medyada geniş yankı uyandırmış, Zile ÖZHABER ve GÜNDEM Gazeteleri ile ZİLE TV sempozyuma yayın, haber ve kadrolarıyla tam destek vermişlerdir.

            Belediye Başkanı Sayın Murat AYVALIOĞLU, 22.10.2008 günü akşamı Karadeniz Restoran'da bir kutlama programı tertipleyerek, yaptığı konuşmada "Sempozyumun gerek duyurulmasında ve gerekse bir takım faaliyetlerde sponsor olan Zile Sanayi ve Ticaret Odası'na, Zile Ticaret Borsası'na, Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi'ne ve Toplumsal Diyalog Plâtformu'na, ayrıca sempozyumu gün be gün yayın akışında veren Zile TV'ye, Özhaber Gazetesi'ne, bu sempozyuma dinleyici olarak gençlerin plânlı ve dönüşümlü şekilde katılımını sağlayan Millî Eğitim Müdürü'ne teşekkür ediyorum." dedi ve ilgili kuruluşlara Teşekkür Plâketi sundu.

Zile TV Yöneticileri ve Sempozyuma Katkılarından Ötürü Hüseyin GÜLBASAR'a Sunulan Teşekkür Plâketi.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - 22.10.2008 Karadeniz Restoran Zile

            Son olarak; Sempozyum Değerlendirme Oturumu gerçekleştirilmiş ve oturuma Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU Başkanlık ederken, Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT, Prof. Dr. Erman ARTUN, Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, Prof. Dr. Münir ATALAR ve Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK yorumcu olarak değerlendirmeye iştirak etmişlerdir.

"Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu" Değerlendirme Oturumunda Saygıdeğer Profesörler.

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 11.10.2008 Saray Sineması / Zile

            Konusunda uzman her bir duayen hoca muhtevalarına göre bildiriler hakkında yorum getirmek suretiyle kısaca tebliğ sunucularını tanıtmış, Sonuç Bildirgesi’ne esas olacak zemine ön hazırlık yapmışlardır.

Üçüncülük Ödülü Alan M. Nihat MALKOÇ ve Tokat Şâirler ve Yazarlar Cemiyeti Bşk. Mehmet Emin ULU.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 11.10.2008 Zile

            Kapanış Konuşması’nı yapmak üzere Zile Belediye Başkanı sahneye davet edilmiş ve Sayın Başkan Murat AYVALIOĞLU haklı bir gururla sempozyumu ve getirilerini özetleyerek bu tür kültür etkinliklerinin her daim takipçisi olacaklarını, Zile’yi “Turizm, Eğitim ve Kültür Kenti” yapma hedefinde yılmadan hizmete devam edeceklerini vurgulayarak, sempozyuma emeği geçenleri ismen onöre ettikten sonra konuşmasına alkışlar arasında son vermiştir.

Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU Hikâye Yarışması Sonuçları ve Belediye Başkanı Sonuçları Açıklarken Basın Toplantısı'nda.

Kaynak : http://www.tosayad.com/

            Yeni bir sürpriz olarak, gelenekselleşen Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU Hikâye Yarışması Ödülleri’nin dağıtımı da gerçekleştirilerek, hediye, ödül ve plâketleri sunulmuş ve Tokat Şâirler ve Yazarlar Cemiyeti’ne katkılarından dolayı teşekkür edilmiştir.

Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU Hikâye Yarışması'nda Ödül Alanlar Toplu Halde.

Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 11.10.2008 Zile

            Ardından Katılım Belgesi Sunuş Töreni gerçekleştirilerek, o günün anısına kalıcılığı pekiştirmek üzere çok şık bir plâketle katılımcılar ödüllendirilmişlerdir.

Plâket Verilmesi Ardından Tüm Katılımcılar Toplu Halde Hâtıra Fotoğrafı Çektirdiler.

http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu#

            Zile Kaymakamı Sayın Mehmet ERİŞ ile Zile Belediye Başkanı Sayın Murat AYVALIOĞLU katılımcılara teker teker belgelerini sunmuş ve topluca fotoğraf çekilmek suretiyle sempozyumun sunum safhası mütebessim bakışlar arasında iki ya da üç yılda bir tekrar edilmek ve yeniden buluşmak temennisiyle nihayete erdirilmiştir.

            Bu sempozyumun vefakâr omuzlayıcılarından birisi de sunuculuk görevi yapan Anadolu Lisesi Türkçe Öğretmeni Nurcan TAŞ Hanımefendi idi. Kadife sesiyle dinleyenleri büyülemiş, okuduğu dizeleriyle düşler âleminde güzellikler soluklanmış ve edasıyla sempozyuma naif bir hava katmıştı.. kutlarım.

Nurcan TAŞ Hanımefendi'nin Başarıyla Sunduğu Sempozyumdan İki Ayrı Görünüş.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - 09.10.2008 Saray Sineması Zile

            Akşam yemeği bu kez Zile'ye 17 km uzaklıktaki Boztepe sosyal tesislerinde verildi ve Boztepe (Yıldıztepe - Yenimüslüman) Belediye Başkanı Mustafa ÇAĞLAR güler yüzle ekibimizi karşılayarak misafirperverlikte olması gereken nezaketi gösterdi. Yemek başlamadan önce bağ ve bahçelerde Güneş enerjisinden faydalanılarak damlatma yöntemiyle akıllı sulama imkânlarından faydalanılma yöntemini ve bodur meyvecilik teşvik uygulama projesini tatbikatçı firma elemanlarınca katılımcılara tanıttırdı.

            Kısa seyahatlerde ve akşam sohbetlerinde Zile Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Necmettin ERYILMAZ kardeşimiz mihmandarlık gibi sorumluluk arz eden bir görevi ifa ederken espritüel yanını da ortaya çıkarmaktan geri kalmadı. Mizansenler, mimiklerle süslü ve küçük skeçler halinde yaşanmış olaylardan sergilenen senaryosunu gayet ustalıkla sergileyip, katılımcılara unutulmayacak güzellikte bir stand up sundu.. beğeni gördü ve hayli alkış aldı. Stand up show man kategorisi listesinde yadsınamayacak özel bir yer bulursa şaşmayalım!

Necmettin ERYILMAZ Katılımcılarla Sohbet Ânında ve Bekir ALTINDAL'la Zile Kalesi'nde.

Soldaki Fotoğraf : Mustafa BELDEK : 09.10.2008 Zile

            Zile Belediyesi sempozyumun sadece sponsorluğunu yapmakla kalmamış, organizasyonunu da üzerine almıştı. Necmettin Bey de organizasyonun koçuydu. Bir ekip çalışması gerektiren, hattâ özel şirketlerce organize edilen bu tip sempozyumları tüm ağırlığıyla omuzlamış olması ve sınırlı imkânlarla başarıya götürmesi kanaatimce takdire şâyandır. Ufak tefek olumsuzluklarına rağmen artıları olan bu etkinlikten ötürü kendisini kutlarım.

Mimar Hüseyin PERÇİN, Müzisyen Bekir AKSOY ve Ressam İlhan TRAK.
Sempozyum Boyunca Katılımcıları İlgileriyle Yalnız Bırakmayan Zile Sevdalılarından Bazıları.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - Ballıca Mağarası (Pazar) ve Karadeniz Restoran / Zile

            Her aktivitede olduğu gibi bunda da kasıt olmaksızın unutulan ve yeterince hakkı verilemeyen niceleri olacaktır. Peşinen özür dilerken, hatırlatılması durumunda bu değerli hemşehrilerimizin emeklerinin makaleye geç de olsa gereken ciddiyette yansıtılabileceğini ve hataların düzeltileceğini de belirtmeyi gerekli görüyorum.

            Bu vesile ile sempozyuma kişisel gayreti ile renk katan ve olabildiğince sorunsuz geçmesini sağlayan Zile Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Necmettin ERYILMAZ kardeşime buradan "Yaşanabilir Bir Zile" ve şahsım adına SÖZEL VE SANAL TEŞEKKÜR PLÂKETİ sunmayı ve en kısa zamanda bunu gerçeğine dönüştürüp kendisine ileteceğimin bilinmesini kamuoyuna yorumsuz duyurmak isterim.

Zile Tekke (Teke) Hamamı - Sempozyum Katılımcıları Bat Şenliği ile Hamam Kültürünü Tanıdı.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi ve Tokat Tarihî Su Yapıları Hamamlar Kitabı / Osman Eravşar

            Akşam yemeği ardından son bir sürpriz olmak üzere Zile Hamam Kültürü’nü yerinde görmek üzere Hamamda Bat Şenliği düzenlenmiş ve erkek katılımcılar Tekke (Teke) Hamamı’nda Zile Batı ile tanışmanın coşku ve tadımsılığında unutulmaz bir gece yaşıyor olmanın verdiği meraklı bakışlar arasında Zile Narince Üzümü’nün yaprağına bohçaladıkları ve üzerine fındık ve ceviz serpilmiş batın damak lezzetinde hamamın göbek taşının verdiği rehaveti demli bir çay yudumlayarak üzerlerinden atıverme mutluluğuna da ermişlerdir.

11.10.2008 Saray Sineması ve Kültür Evi / Zile

Bu fotoğraf Sempozyum DVD'sindeki son kapanış anını göstermektedir.

            Sabah 11:00 sularında bir midibüs dolusu katılımcı Ballıca Mağarası'na doğru yola çıktılar. Spor kıyafetlerle neş'e ve muhabbet dolu ortamda anılar, fıkralar eşliğinde Anadolu coğrafyası ve Kazova Sonbahar'ın renk cümbüşünde tepelerden hayranlıkla seyredildi. Mahperi Hatun Kervansarayı'nın restore edilmiş hali ilgiyle gözlemlendi.

Kervansaray Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın birinci eşi Mahperi Hatun tarafından M. 1238-39 yılında yaptırılmıştır.

Fotoğraflar : İlhan TRAK, Gönderen : Necmettin ERYILMAZ

            Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Özel İdare'ye işletme yetkisi verilen turistik mağaranın giriş ücreti 4 YTL idi. Bizim mütekaid olmuş Ormancı Kimliği ile yarı fiyatına grup olarak girme şansı yakaladık. Sarkıt ve dikitlerin zarar görmemesi için ışıklandırmalar ve renkli spotlar iptal edilmişti. Sadece ihtiyaç kadar beyaz ışıklı aydınlatmaya imkân sağlanmıştı.

Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA, Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN ve M. Ufuk MİSTEPE Sarkıt ve Dikitler Arasında.

Soldaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 12.10.2008 Ballıca Mağarası

            Dolayısıyla harikalar diyârını beklenen ihtişamıyla görebilmek mümkün olmadı. Gene de görebildiklerimiz Yaradan'ın tepe içerisinde bir galeriye yerleştirdiği olağanüstü güzellikteki kayaçlar, sarkıt ve dikitler heykel ve totem müzesini çağrıştırıyordu sanki. Dünya'nın tüm kayaç formasyonlarının toplandığı bir sanat galerisiydi. 800 m kadar gidebildik.. diğer 2/3'lük kısmı ziyârete kapalıydı.. ama o kadarı bile yeterliydi çoğu için. Çünkü her inişin bir de çıkışı vardı...

            Ellerimizde Papirus Kâğıt San. ve Tic. A.Ş.'nin hediye ettiği.. içerisi Zile Belediyesi'nce kitap ve dergilerle takviye olunan Sempozyum Katılımcı Çantaları'yla, dönüş hazırlıklarını yapmak ve vedalaşmak üzere vasıtamıza döndük...

Cemalettin DİNÇER ve Murat AYVALIOĞLU Akşam Yemeği İçin Misafirlerle Boztepe Yolunda.

Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 12.10.2008 Boztepe / Sağdaki Fotoğraf : Katılımcı Çantası ve İçeriği


Devam Edecek

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR