ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 26 Temmuz 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

BİSEKSÜEL SEZAR VE
"VENI - VIDI - VICI"
AŞKLARI

Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)


Fotoğraf : Can ALBAYRAK - OGM Gazi Tesisleri Ankara - 29.06.2008

BİSEKSÜEL SEZAR VE
"VENI - VIDI - VICI"
AŞKLARI


http://www.kavimlerinhelaki.com/index2.html

            Antik Çağ, insanların cinsellik açısından Tek Tanrılı Dinler’in öğretisi aksine sapık ilişkiler yaşamıyla iç içeydi. Kur’ân-ı Kerîm’de muhtelif sûrelerde bu konu işlenmiş ve ibret olmak üzere Lût Kavmi örneğinde olduğu gibi helâk oluşları anlatılarak, yaşanmış gerçek hikâye ile bu yönde cinsel tercih yapan sonraki nesiller için korkutucu ve caydırıcı etki yapması hedeflenmiştir.

Anadolu'da da kadınlar
tek bir erkekle evlenmeden önce,
uzun yıllar Anaïtis Tapınağı'nda serbest aşk yasarlardı.
http://www.portalim.gen.tr/cinsellik/bilgiler/046.htm

Fresque-Isis Lilith-Notes de la rubrique -Eros et Anaïtis
http://www.20six.fr/IsisLilith/weblogCategory/m20d552at520

Le contenu de cette rubrique peut choquer certaines personnes.
Il est reserve a un public averti.

            Hz. Lût ailesini toplayıp, İbrahim Aleyhisselâm’la Şam'a hicret ettikten sonra Allah tarafindan Lût Gölü’nün güney-batı tarafında bulunan Sedum şehrinin halkına peygamber olarak gönderiliyor. Bu kavim çok azgındı ve erkeklerle münâsebeti âdet haline getirerek livata fiilini işliyordu. Bu iş için de bilhassa genç delikanlılar üzerinde kötü emel besliyorlardı.


http://www.kavimlerinhelaki.com/index2.html

            Hz. Lût kavmine tebliğe başladı : «(Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı çıkmaktan sakının ve bana itaat edin. Rab’binizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz!» Fakat onlar dinlemediler ve «Ey Lût! (bu davadan) vazgecmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın!» dediler. Lût Aleyhisselâm onları azaptan korkuttuğu halde onlar inanmadılar ve sapıklıklarına devam ettiler ve böylece Allah'ın azabını hak ettiler.

ANAİTİS - ANAHİTA
 
http://briefcase.pathfinder.gr http://abcdioses.noneto.com/persa/diosesPe/Anaïtis.htm

            Allah'ın elçileri Cibril, Mikail ve İsrafil, İbrahim Aleyhisselâm’a müjde ile geldiler ve ona Lût kavmini helâk edeceklerini bildirdiler. Onun da Lût Aleyhisselâm’dan korkmasına karşılık "Her halde onu ve ehlini kurtaracağız. Ancak karısı öteki zalimler zümresinden" diye cevap verdiler. Hz. İbrahim'den ayrıldıktan sonra genç delikanlı olarak Lût Aleyhisselâm’a misafir oldular. Hz. Lût onları evine aldı. Kavmi güzel ve genç delikanlıları görünce pis olan hisleri hortladı ve Lût Peygamber’in kapısına dayandılar ve ondan kendilerine bu delikanlıları teslim etmelerini istediler : «Lût'un kavmi, koşarak yanına geldiler. Daha önce de kötü işleri yapmaktaydılar. (Lût) :"Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi».


http://www.kavimlerinhelaki.com/index2.html

            Fakat onlar dinlemediler ve «dediler ki : Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin». Lût Aleyhisselâm’ın güçsüzlüğüne yakınması üzerine «(Melekler) dediler ki : Ey Lût! Biz Rab’binin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle (yola çıkıp) yürü. Karından başka hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan (azap) şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vâdolunan (helâk) zamanı, sabah vaktidir». Sedum kavminin helâki sabah vakti geldiği zaman gerçekleşti. O şehirin altı üstüne geçirildi ve üzerlerine taşlar yağdırıldı. Lût Aleyhisselâm’la olanlar kurtarıldı, karısı ise belâsını buldu. Hz. Lût daha sonra Hicaz havalisine gitmekle emrolundu ve vefatına kadar orada kaldı.

            Aziz Nesin, “Dünya Kazan Ben Kepçe” adlı kitabında Sezar’a atıf yaparak “Sezar, ordusuyla Anadolu içlerine yürüyüp de utkular kazanınca, uzun mektup yazmaya zamanı olmadığından, metresine Lâtince şu üç sözcükle o ünlü mektubunu yazmış : «Veni, vidi, vici!» Yani «Geldim, gördüm, yendim!» diyor sevgilisine.”

Gezi Yayınları Dizisi : 1

5. Basım, Adam Yayınları, 223 sh.

Aziz NESİN

BİR ROMANI ÜÇ SÖZCÜĞE SIĞDIRANLAR

DÜNYA KAZAN BEN KEPÇE – 1
IRAK VE MISIR

En az sözle çok şey anlatmaya Batılılar «laconique», Araplar da «veciz» diyorlar. Biz «özsöz» diyoruz. Lakonik konuşmanın (özsözle konuşmanın) tarihte en güzel örneği olarak «Veni, vidi, vici»yi gösterirler. Sezar, ordusuyla Anadolu içlerine yürüyüp de utkular kazanınca, uzun mektup yazmaya zamanı olmadığından, metresine Lâtince şu üç sözcükle o ünlü mektubunu yazmış : «Veni, vidi, vici!» Yani «Geldim, gördüm, yendim!» diyor sevgilisine.

            1958 yılındaki yurt gezimde Zile’ye gittiğimde Sezar’ın bu üç sözcüklük mektubunun kazılı olduğu taşı umursamazcasına bir yana atılmış olarak görmüştüm. Dilerim, kırılıp parçalanmadan, aşırılıp yurtdışına kaçırılmadan bir değerbilir, dünyanın en özsözlü mektubunun kazılı olduğu taşı oradan kaldırıp bir yerde korumuş olsun.

            İster istemez sevgilisinin kim olduğu sorusu akla gelmektedir. O halde ‘Veni, vidi, vici!’ sözcükleri yazılı mektubu gönderdiği kişi sevgilisi olmalıydı. Araştırmalarımız sonucunda bu belgeye Mestrius PLUTARKHOS’un Antik Çağ’da kaleme aldığı Paralel Yaşamlar - İskender & Cæsar (Bioi Paralelloi) adlı eserinin 149. sayfasında rastladık. Orada şu ifadeler yer alıyordu :

            “Zela kenti civarında yapılan savaşta Cæsar düşmanı yenmeyi başardı ve Pharnaces’ı Pontos’tan dışarı attı. Zaferi çok kısa bir süre içinde kazanmıştı. Roma’daki dostlarından AMANTIUS’a yazdığı mektuptaki ‘Geldim, gördüm, yendim!’ cümlesi de zaferin ne kadar kısa sürede kazanıldığını göstermektedir.”

            Aziz Nesin’in metres ve sevgilisi olarak nitelendirdiği kişi AMANTIUS olsa gerek.

Paralel Yaşamlar - İskender & Cæsar (Bioi Paralelloi)
   

            Tarihî bilgilerimizi yokladığımızda Gaius Iulius Cæsar’ın başta Kleopatra olmak üzere ‘Bioi Paralelloi’ kitabında adları verilen birçok bayan sevgilisi ve karısı olduğu bilinmektedir.

            Bu kitaptan bazı pasajlar vereyim :

            * Sulla Roma'ya hâkim olduğu sıralarda Cæsar, Cinna'nın kızı Cornelia'nın peşinden koşuyordu. Sulla kimi zaman tehdit kimi zaman da rüşvet yoluyla Cæsar'ı bu işten vazgeçirmeye çalıştı. (Sezar, Julia ile M.Ö. 83 yılında, Julia henüz on üç ve Sezar henüz on sekiz yaşında iken evlenmiştir. Cornelia, Sezar'a Julia Caesaris adına bir kız çocuğu doğurmuştur.)

            * Roma'da Publius Clodius isminde zengin bir adam vardı. Clodius hitabet sanatındaki ustalığı, cüretkârlığı ve küstahlıklarıyla sivrilmişti. Bu adam Cæsar'ın karısı Pompeia'yı seviyordu, kadın da ondan hoşlanıyordu.

            * Böylece Kleopatra saraya girdi. Kadının bu hilesi Cæsar'ı elde etmenin ilk adımı olmuştu. Bir süre sonra Kleopatra bir çocuk doğurdu. Mısırlılar çocuğa Caesarion adını verdiler.

            * Bir süre sonra Cæsar da Piso'nun kızı Calpurnia ile evlendi ve kayınbabasını ertesi yılın konsülü yaptı. Cato ise bu evlilikler nedeniyle ... olanları protesto ediyordu.

            Birkaç evlilik gerçekleştirmiş olan Sezar'ın bir erkeğe mektup göndermesi ve onun da metres ve sevgili olarak bilinmesi akla şu soruyu getiriyordu. O halde Sezar’ın erkek sevgilileri de mi vardı? Yani Sezar GAY mi idi?

            Daha da ilginci Sezar BİSEKSÜEL bir cinsel yaşam mı sürdürüyordu acaba?

            Sağlık literatüründe Biseksüellik şöyle tanımlanır - BİSEKSÜEL : Erkek ve kadın cinsiyet organları olan. İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.

Sezar, Roma sikkeleri üzerine kendi büstünü resmettiren ilk kişidir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCl_Sezar

            Tarihî aktarımlar Sezar’ın biseksüel yaşam sürdürdüğünü gösteriyor ne yazık ki! Bilindiği üzere biseksüel kişiler, duygusal veya cinsel yönelimi hem kendi hem de karşı cinsine dönük olan insanlardır.

            M.Ö. 47 yılında Tokat’ın Zile (Zela) İlçesi’ne gelen ve Pontos hâkimiyetine son veren ünlü Roma İmparatoru Sezar’ın cinsel yaşamına ilişkin Mine G. KIRIKKANAT Radikal Gazetesi internet baskısının “İzafî Cinsellik” adlı köşe yazısında bakınız neleri bizlere aktarıyor?

            “Bizim Jül Sezar diye andığımız Caius Julius Cæsar'ın cinselliği de epeyce izafiydi. Zamanımızda 'biseksüel' denilen erkeklerdendi. Resmen, Roma soylusu güzel Cornelia ile evliydi. Gayri resmî olarak da sürü sepet 'İÇOĞLAN'ı vardı ve bu durum, Kleopatra ile dillere destan bir aşk yaşamasına engel olmadı.

Muhtelif Kleopatra Çizim ve Büstleri
   
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Cleopatra_Bust.jpg
http://www.focusdergisi.com.tr/tarih/00206/imperiaflex_0_3_0.jpg.php

            Jül Sezar, fetih seferlerine birkaç 'giton'u, yani içoğlanı da götürürdü. M.Ö. 49 ile 45 yılları arasında çıkan iç savaşta da karargâhında salt kendi hizmetine bakan içoğlanları vardı. 49'da Roma üstüne yürümeye başlayan Sezar'ın, ordusuyla birlikte sürekli dövüştüğü bu yıllarda işler her gün yolunda gitmiyor, her gün bir zafer kazanılmıyordu tabi. Bazen sabahtan akşama cenk ediyorlar, bazen günlerce yerinden kıpırdamıyordu ordu.

Jül Sezar’ın bilinen en eski büstü (sağda).
 

http://www.gunlerintortusu.com/2007/08/05/gaius-julius-caesar-gallia-savasi/
http://www.ntvmsnbc.com/news/446300.asp

            Sezar da sabahları taktik maktik, savaşçılık mesleğini icra ediyor; geceleri de içoğlanlarıyla gönül eğlendiriyordu. Öyle eğleniyordu ki, çadırından epeyce ses çıkıyor, başta Sezar'ın özel muhafızları hemen tüm ordu başkomutanları alıp verdiği zevk çığlıklarını dinliyordu sabahlara kadar.

Vercingetorix, Sezar'a teslim oluyor (Lionel-Noel Royer tablosu).

http://tr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCl_Sezar

            Sezar'ın sefahat âlemleri, savaşıp beklemek, bekleyip savaşmaktan yorgun ve evlerinden uzak düşen askerlerin homurdanmasına yol açtı. Bir ara, ordu günlerden beri yerinden kıpırdamamış, Sezar da geceleri gemi azıya almıştı iyice. Komutanlar bile hoşnut değildiler durumdan. Kendilerine hükmeden, emir veren 'erkeğin', özel yaşamında bir içoğlanının altına yatmasını içlerine sindirememeye başlamışlardı.

http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/1egypt/index.htm

Air-god Shu holding up the sky-goddess Nut
supported  by two versions of Khnum. Lying down earth-god Geb.

            Bir sabah Jül Sezar, çadırından çıktığında muhafızların kendisine aşağılayarak, gülerek baktıklarını fark etti. Anlamıştı. Komutanlarına emir verdi, ordu toplandı ve yürüyüşe geçildi. Kendisi atının üzerinde en başta gidiyordu. Bir süre yol alındı ve bir uçurumun kenarına gelindi. Sezar elini kaldırdı, ordu durdu. Muhafız birliğinin tüm atlılarına uçurumun kenarına dizilmelerini emretti Sezar. Dizildiler. Kendisi arkalarına geçti ve her on muhafızdan birini, kendi atıyla iterek uçuruma sürdü! Kimsenin gıkı çıkmıyordu. Gerek komutanlar, gerekse askerler, donup kalmıştı yerlerinde. Her on kişiden biri atıyla uçurumu boylayan muhafız birliği ise taş gibi, piyangonun kime çıkacağını bekliyordu. Muamele bittikten sonra, komutanlarına ve ordusuna yüzünü dönen Sezar, 'İleri!' emrini verdi. Hiçbir açıklama yapmamıştı. Yapmazdı, yapamazdı. Gerek var mıydı? O Sezar'dı; geceleri isterse bir içoğlanının altına yatar, ama gündüzleri emirleri o verirdi. Öl dediği yerde ölünecek muzaffer komutandı, nokta.”

            Meğer Küçük Asya’da iz bırakan meşhur Sezar’ın böylesi ilginç bir cinsel yaşamı var imiş! Anaïtis Mezhebi’nin sapık ilişkiler cenneti Tapınak Devleti Zela daha neler görmedi ki tarih boyunca!

                                                                                        M. Ufuk MİSTEPE
                                                               Araştırmacı – Orman Endüstri Yüksek Mühendisi

Morte de Césare (Sezar'ın Ölümü), Vincenzo Camuccini Tablosu.

http://tr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCl_Sezar

            KAYNAKÇA :

            1) Kur'ân-ı Kerîm - (Şuara Suresi, 160-168), (Araf Suresi, 80-82), (Ankebut Suresi, 28-29), (Hicr Suresi, 68-69), (Hud Suresi, 81), (Hicr Suresi, 73-76), (Araf Suresi, 83-84).
            2) NESİN, Aziz - Dünya Kazan Ben Kepçe - 1 Irak ve Mısır, Gezi Yayınları Dizisi : 1, 5. Basım, Adam Yayınları, 223 sh.
            3) KIRIKKANAT, Mine G. - İzafî Cinsellik, Radikal Gazetesi İnternet Baskısı, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=4667
           
4) PLUTARKHOS, Mestrius – Paralel Yaşamlar İskender & Cæsar (Bioi Paralelloi), Çeviren : Furkan AKDERİN, ALFA Yayınları 1766, Antik Çağ Dizisi 8, I. Basım, Ocak 2007, ISBN : 975-297-785-5, 269 sh.
           
5) http://www.saglikterimleri.com/353-biseksuel-nedir.html
           
6) http://www.alevileriz.biz/archive/index.php/t-23708.html
           
7) http://istanbul.indymedia.org/news/2007/04/180655.php
           
8) http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zela
           
9) http://www.enfal.de/lut.htm
         
10) http://www.kavimlerinhelaki.com/lutkavmi.html
          11) http://tr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCl_Sezar

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR