ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 04 Haziran 2005 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

ÜNYE İÇİN ÇALIŞAN
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI...

Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Şâir - Yazar - Araştırmacı)
(Hizmet Gazetesi'nin 31.12.2004 - 07.01.2005 - 14.01.2005 tarih ve 339 - 344 - 350 sayılı nüshalarında yayımlandı.)

Araştırmacı Yüksel ŞEN Piyasaya Çıkarması Beklenilen Kitabıyla.

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 15.10.2007 TMO Gen. Müd. Ankara

ÜNYE İÇİN ÇALIŞAN
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI…

ÜNÇEV – ÜNDER – ÜNSEV

            Bu güzel şehrin ihyası ve o’nun muhterem halkının kalkınması için çalışan Vakıf ve Dernekleri bir başka tanımla Sivil Toplum Kuruluşları’nı tanıyalım.

            ÜNÇEV :

            Şehrimizin yetiştirdiği değerli iş adamlarından, halen Ankara’da Oran Sitesi Rafet Canıtez Caddesi, 49 numarada, tamamı kendisine ait görkemli binada faaliyet gösteren DELTA İNŞAAT VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sahibi sayın Cevat GÜVEN ve arkadaşları tarafından kurulan ÜNYE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI, kısa adıyla ÜNÇEV, 20.04.1995 tarihinde kurulmuş 903 Sayılı Yasa gereğince 13.08.1995 tarih ve 22373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, aynı gün hizmet vermeye başlamıştır.

     
Cevat, Nevin ve İsmail GÜVEN

            Vakfın ilk Genel Müdürü, kuruluş hazırlıklarını da yapan Yüksel ŞEN’dir. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ise Cevat GÜVEN sürdürmektedir.


Yüksel Şen

            Vakfın Amacı : Resmî Senet'in 4’üncü maddesi gereğince, Orta ye Yüksek Öğrenim Kurumları’nda veya bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığı’nca kabul edilmiş Yurtdışı Kurumlar’da okuyan yetenekli ve malî desteğe muhtaç öğrencilere KARŞILIKSIZ BURS vermektedir.

            Bu cümleden olarak, 9 yılı aşan hizmet süresi boyunca Vakıf 300’ü aşkın öğrenciye 100 milyar Türk Lirası'nın çok üzerinde Karşılıksız Burs vermiş;.pek çok öğrenciye de burs dışı yardımlarda bulunmuştur.

          İlk bursiyer öğrencilerimiz okullarını bitirmiş, bugün kimi Doktor, kimi Avukat, kimi Mühendis, kimi İktisatçı, kimi Maliyeci, kimi değişik branşlarda Öğretmen olarak halka hizmet vermektedirler.

          Bursiyerlikleri devam eden öğrenciler de bu hazzı yaşamak için tüm gayretleri ile derslerine çalışmakta, gerek velilerini ve gerekse kendilerine itimat edenleri mahcup etmeme çabasındadırlar.

            Değerli okuyucular :

              ÜNÇEV'in ufku çok geniştir. Tüm Ünyeliler’in bu kuruluşa, müzahir olmaları halinde, faaliyet sahasının daha da genişleyeceğini, kente ve çalışma kapsamına dahil ilçelerin ve köyleri halkının yanında olabileceğini rahatlıkla söylemek isterim.

          Vakıftan ayrılmış olmama rağmen, 9 yıllık hizmet sürem boyunca edindiğim kanaat ve gözlemlerim bu fikrimi tereddütsüz teyit eder mahiyettedir.

            ÜNDER :

            1997 yılında, İstanbul'da iş ve memuriyet hayatlarını sürdüren pek çok hemşehrimiz tarafından, Ünyelilik ideâli uğruna "MÜSTAKİL ÜNYELİLER DERNEĞÎ" kısa adıyla – MÜSÜNDER - olarak kurulmuştur.

            Zaman içerisinde ismini, İSTANBUL BEYOĞLU ÜNYELÎLER DERNEĞİ "ÜNDER" olarak değiştirmiştir.

            Derneğin o tarihlerdeki ilk Yönetim Kurulu Başkanı, şu anda İstanbul Ak Parti Milletvekili ve halen bu partinin Genel İdare Kurulu Üyesi olan, değerli hemşehrimiz Sayın İdris Naim ŞAHİN Beyefendi’dir.

            Derneğin Amacı : 14 Kasım 1998 tarihinde yapılan l’inci ÜNYE KURULTAYI Kitapçığı’nın- sunuş yazısını kaleme alan, Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sayın Zekai GENǒin belirttiği gibi şöyledir.

            Buraya o yazıdan bir bolüm alıyorum.

            "Müstakil Ünyeliler Derneği’nin kuruluşundaki en önemli amaç; Ünye’nin coğrafyadan tarihe, ekonomiden eğitime, kültürden sağlığa, tarımdan zanaata, yönetimden yerleşime ve diğer en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm meselelerine sahip çıkacak bu konularla mikrodan ziyade makro plânda ilgilenecek, tabi ki bu arada mikroyu da ihmal etmeyecek, yeni projeler ve çözümler üretecek bir plâtform ve fikir kulübü oluşturmaktı. Bu hedefler için mücadele etmeyi arzulayan ve gönlü memleket sevgisiyle atan Ünyeliler’i bir hizmet kervanında buluşturmaktı."

            Dernek bu amaçlar doğrultusunda 14 – l5 KASIM 1998 tarihinde l’nci ÜNYE KURULTAYI'nı icra etmiş ve bu Kurultay’da pek çok Bilim Adamı ÜNYE’nin geleceği ile ilgili bildiriler yayımlamıştır.

            Benim de 20’NCİ YÜZYIL ÜNYE EKONOMİSİNDEN KESİTLER – İNSANLAR VE İŞLETMELER" başlığı altında bir bildiri yayımlamak üzere, konuşmacı olarak davet edildiğim bu Kurultay çok renkli geçmiştir.

            O toplantıda alınan karar gereğince, Kurultay kitapçığının 157’nci sayfasında "SONUÇ BİLDİRGESİ" Bölümü’nde belirtilen işlerin birçoğu sırasıyla yapılmakta ÜNYE ve çevresine yararlı olunmaktadır.

              Dernek; sonraki yıllarda 2’nci ve 3’üncü ÜNYE KURULTAYLARI'nı da icra etmiştir.

            Bu Kurultaylar’da yöremize ve halkına yararlı olacak kararlar alınmış ve peyderpey uygulamaya geçirilmektedir.

              ÜNDER’den başka, İstanbul'un KADIKÖY ve ZEYTİNBURNU semtlerinde faaliyet gösteren iki ÜNYELİLER DERNEĞİ daha vardır. Onlar da hemşehrilerimizden yardıma muhtaç olan öğrencilere Burs vermekte, ayrıca kentimize değişik açılardan yardımda bulunmaktadırlar.

              ÜNSEV :

              Bu Dernek de Ünye ve çevresine hizmet etmek amacıyla “ÜNYE’Yİ SEVENLER” tarafından 09.05.2000 tarihinde kurulmuştur.

              Derneğin kısa adı – ÜNSEV – dir.

              Kurucuları : Hasan ÖZTÜRK, Cemil YÜRÜR, Ersoy SAĞLAM, Rıza AKBULAK, Erkut KÖSECİOĞLU, Ali ALVER, İsnıail YILDIRAN, Ali Nevzat KÜÇÜKOĞLU ve Hasan ELOĞLU’dur.

              Kurucular Kurulu, kentimizin değerli evlâdı, kibarlık ve nezaket sembolü Avukat Hasan ÖZTÜRK’ü Derneğin ilk Başkanlığına seçmiştir.

            Bu değerli hemşehrimizin vefatını müteakip, aynı hasletlere sahip bir başka değerli hemşehrimiz Avukat Cemil YÜRÜR Dernek Başkanı olmuştur.

              Cemil Yürür'ün ölümünden sonra boşalan Dernek Başkanlığı’na, Avukat Ersoy SAĞLAM seçilmiştir.

              Sayın SAĞLAM bu görevini halen sürdürmektedir.

              Bir ara Ünye Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sayın Nadi ÇOLAKOĞLU da bu Dernek’te Başkanlık yapmıştır.

              Kuruluş amacı doğrultusunda sosyal dayanışmanın somut örneklerini veren bu Derneğin yaptığı pek çok işler meyanında en önemlisi ÜNYE DEVLET HASTANESİ’ne ek bina kazandırmalarıdır.

          Tamamen, değerli hemşehrilerimizin bağış ve yardımlarıyla yapılan bu hizmetler, hakikaten onursal bir değer taşır.

            Bu arada ÜNSEV'in, ÜNYE ADLİYE SARAYI'nın inşaatına da hatırı sayılır katkıda bulunduklarını belirtmeden geçemiyeceğim.

            ÜNYE ve çevresi halkına hizmet etmek amacıyla kurulan, gerek ÜNÇEV gerek ÜNDER ve gerekse ÜNSEV'in kuruluşuna öncü olan, müteşebbis hemşehrilerimizi bu güzel davranışlarından dolayı kutluyor, başarılı çalışmalarının sonsuza dek sürmesini diliyorum.

            Aziz hemşehrilerim :

            Kentteki tüm sosyal hizmetlerin ifasında, uhdelerine düşeni en iyi şekilde yapan Dernek Yöneticileri’ni, Ünye Devlet Hastanesi Baştabibi iken ÜNSEV’e büyük hizmetleri geçen ve bilâhare bir başka yere tayini yapılan, çok çalışkan, iyiliksever, toplumsal faaliyetleri ile göz doldurup tüm Ünyeliler’in gönlüne otağ kuran Sayın Op. Dr. Tarık MORALI’ya kent halkı şükran borçludur.

            Değerli okuyucular :

            Ünye’mizde bu saydığım Vakıf ve Dernek’lerden başka daha pek çok Sivil Toplum Kuruluşları var.

            Ben onlara da uğraşlarında başarılar diliyorum.

          Efendim : Bu Sosyal Kuruluşlar’ın, bizlerin ve zengin hemşehrilerimizin yardımları ile ayakta durduğunu açıklamama bilmem gerek var mı?

          Muhtac-ı hamiyet olanlara yapılacak yardım, yardımların en güzeli, en kutsalı ve de en ulvîsidir.

          Lütfen, bu güzel kuruluşlarımıza, maddî ve manevî açıdan müzahir olalım, elimizden geleni esirgemeyelim.

              Esenlik dileklerimle…

                                                                                                          Yüksel ŞEN

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR