ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 29 Nisan 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

SÜREYYA BEY
BARAJI

Makale : Bekir ALTINDAL
(Araştırmacı - Başmüfettiş)

Turizm Haftası Etkinlikleri ve Plâket Töreni

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

SÜREYYA BEY
BARAJI


http://www.dsi.gov.tr/bolge/dsi7/tokat.htm

            Değerli Hemşehrilerim;

            Zileliler Plâtformu’nda Sevgili Sedat Yüce hemşehrimizin Süreyya Bey Barajı ile ilgili aşağıdaki yazısı yayınlandı. Kendisine teşekkür ediyorum.

            Hele hele Amasyalılar'ın, Amasya Milletvekilleri'nin, Amasya Vâlisi’nin, Amasya Belediye Başkanı'nın girişimini gıpta ile hüzün ile okudum.

            Süreyya Bey Barajı’nın hikâyesini 1994 yılından beri yazıları, tebliğleri ile gündemde tutmaya çalışan birisi olarak yüreğim, içim cızz etti! Sebebini sizlere şimdi açıklayamayacağım.

            Şimdi sizlere bu konuda yazdığımız yazılardan, tebliğlerden bir demet sunup asıl konuya girmek istiyorum. Bakın ne yazmışız geçmiş yıllarda.


http://yenisafak.com.tr/yurthaberler/?t=03.03.2008&i=103345

            1994 yılında Zile Postası’nda yayınlanan;

            YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLÂN DÖNEMİNDE ZİLE başlıklı yazımızdan;

            1993 Yılı Yatırım Programı'nda Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi'nin 1990 - 1996 yılları arasında bitirilmesi hedeflenmiştir. Süreyya Bey Barajı, Çekerek İlçesi sınırları içinde, Çekerek Suyu üzerine kurulacak 67 - 70 bin hektar sulama, 50 megawat enerji üretim kapasiteli ve taşkın koruma amaçlı olup, üç yıldan beri yatırım programında olmasına rağmen henüz ihalesi yapılamamıştır. Beş yılda bitirilmesi plânlanmıştır. Ancak yapımı ödeneğe bağlı olduğundan komple bitirilmesi daha fazla zaman alabilecektir.

            Süreyya Bey Barajı’nın sulama ünitesinin bitmesi ile Zile Ovası'nın çok büyük bölümü sulama alanı içine girecektir. Zile Ovası'nın (pek çok köyün arazisi ile birlikte) sulanması demek, ilçe tarımının canlanması, ürünün çeşitlenmesi ve üretimin artması demektir. Bunun sonucunda Zile ve köylerinin gelir seviyesi yükselecek, köylerden ilçeye veya başka yerlere yatay göç hareketi azalacaktır.

            Dipnot : 2003 yılı Temmuz ayında izne gelirken Süreyya Bey Barajı inşaatında incelemede bulunduk. Elektrik üretim ünitesinin yakın zamanda bitmesi tahmin edilmektedir. Teknik olarak elektrik ünitesinin hizmete girmesine yakın sulama ünitelerinin ihale edildiği şantiye sorumlusu mühendis tarafından ifade edildi. Zile için hayati önem taşıyan bu sulama üniteleri en çok Zile ve Zileli çiftçileri yakından ilgilendirmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesinde baraja ismi verilen Samsun D.S.İ. Bölge Müdürü ile Milletvekili Hemşehrimiz Talat Sargın’ın büyük emeği geçmiştir.


http://tokathaber.biz/index.php?mod=article&cat=G%C3%9CNCEL&article=346

            Zile Postası Gazetesi'nin 13 Şubat 1996 tarihli sayısında yayımlanan; ZİLE’YE YAPILABİLECEK YATIRIMLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER başlıklı yazımızdan;

            Projesi yapılıp birinci merhalesi yatırım programına alınan Süreyya Bey Barajı ile Zile ve köylerinin kaç km2’si sulanacaktır? Bunun ilçe tarımına katkısının boyutu ne olacaktır?

            Kızılcahamam Zileliler Kurultayı Mayıs 2000 Tebliği'nden;

 ZİLE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI

            YATIRIMLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 1
           
http://unyezile.com/sorun.htm

            Uzun vadede Zile’ye büyük bir katkı sağlayacak Aşağı Çekerek 1. Merhale enerji ve sulama baraj projesi 1993 yılından beri yatırım programlarında bulunmakta olup, 2000 yılı yatırım programına göre enerji yatırımı 2003, sulama yatırımı 2005 yılında bitirilmesi planlanmıştır…

            Aşağı Çekerek 1. Merhale Süreyya Bey Barajı’nın  tünel ve sulama kanallarının açılması ile birlikte Zile ovası ve köylerinin büyük bir bölümünün sulanacağı ve tarımsal üretimde daha gelir getirici alanlarda üretim yapılacağından Zile ve köylerdeki nüfusun ekonomik yönden güçlenmesi söz konusu olacaktır. Türkiye’nin enerji açığı sebebi ile bu yatırımın enerji bölümünün yapılmasının öncelik alacağı açıktır. Barajın sulama ile ilgili tünel ve kanal yatırımlarının Zilelilerce takip edilmemesi durumunda bu büyük fırsat uzun vadede gecikmiş ve kaçırılmış olacaktır…

            Süreyya Bey Barajı sulama projesinin takibi bütün Zilelilerin görevi olmalı, bu konuda her kesimdeki Zileli  gayret sarf etmelidir…

Dinçerler (Eski Çekerek) Caddesi'nden Panoramik Bir Görünüm

Panoramik Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

             Kızılcahamam Zileliler Kurultayı 1 Mayıs 2002 Tebliği'nden;

ZİLE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI

            YATIRIMLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 2
            http://unyezile.com/kizilca1a.htm

            10 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete’de 2002 yılı yatırım programı yayınlanmıştır.

            a) Aşağı Çekerek depolama, sulama ve taşkın koruma proje bitiminin 2007 yılına kaydırıldığı, 312.783  trilyon lira bedelli  projeye  2002 yılı için 300 milyar lira ödenek ayrıldığı,

            Süreyya Bey Barajı  (hes)  enerji yatırım bölümü projesinin bitiminin 2006 tarihine  uzatıldığı, 116.183 trilyon lira bedelli proje için bugüne kadar 45.178 trilyon lira harcandığı, 2002 yılı için 19.900 trilyon lira ayrıldığı,

anlaşılmaktadır.

            2000 ve 2001 yılları yatırım programları, önceki tebliğlerde de verilmiş olup Zile için önemli olan  üç projenin (Alaca yolu, Organize Sanayi Bölgesi ve Çekerek Barajı Sulama)  bitim tarihi her yatırım programında ileriye atılmaktadır. Süreyya Bey Barajı’nın  tarım (sulama, depolama yatırım) proje tutarları, enerji projesinin yaklaşık 3 katı olmasına rağmen  enerji yatırımına harcanan ödenek, tarım yatırımına harcanan ödeneğinin üç katından fazla olduğu, sulama yatırımlarının neredeyse durma noktasında olduğu görülmektedir. Bu da bize Zile için yakın gelecekte hayati önem arz eden sulama ve buna bağlı tarımda Zile ve köylerinin makus talihini yenmesinin bu şartlarda senelerce  gecikeceği anlamını ifade etmektedir. Yatırım programlarına  alınmış ve sulamada doğrudan bütün Zilelileri ilgilendiren bu yatırım programının öneminden maalesef Zileliler bihaber durumdadır. Her üç tebliğimizde bu yatırımdan özellikle bahsedilmiş ve Zile-Alaca yolu kadar  önemli olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Gerek Zilelilerin gerekse her kademedeki ileri gelenlerinin  bu hayati yatırıma ilgisizliği, Zile’nin aydınlık geleceğini yıllarca geciktireceği  anlaşılmaktadır. 

            1997 yılı itibariyle Zile’de sulanan tarım arazisi 139.050 dekardır. Kültür arazisinin  %19,9’u sulanırken, bu sulama projesi bitirildiğinde sulu arazi Yalınyazı (Maşat)  ve Reşadiye ovalarında 76.182 dekar, Zile ovasında 53.569 dekar olmak üzere 268.801  dekara ulaşacaktır.  Başka bir anlatımla sulu arazi  kültür arazisinin %40 oranına ulaşacaktır.

            Bu sebeple böyle bir önemli yatırım yetkililer ve Zile Televizyonu aracılığıyla Zilelilerin gündemine sunulmalıdır. Belediye Başkanlığı,   bütün partilerin ilçe başkanları, Ankara ve  İstanbul Zileliler Derneği’nin temsilcileri  ile  Ankara’da  bulunan   Zileli bürokratlardan oluşan bir heyet  teşkil edilerek bir eylem planı çerçevesinde Enerji, Tarım, Maliye ve ilgili Devlet Bakanları  ile Bakanlıklar  nezdinde randevu alınarak sulama yatırımına hız verilmesi  için girişimde bulunulmalıdır. Bu sulama yatırımından faydalanacak  Aydıncık ve Turhal ilçeleri ile Amasya ve ilçelerinin yetkililerinin de harekete geçirilmesi ile daha başarılı olunacağı açıktır.

Cumhuriyet Caddesi'nin Panoramik Görünümü

Panoramik Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

            Tokat Kültür Haber Dergisi’nin 2006 yılındaki 21. sayısında ve  21 Nisan 2006 tarihinde Özhaber Gazetesi’nde yayımlanan ZİLE’NİN MAKÛS TALİHİ BÖYLE Mİ DEVAM EDECEK? - Zile’yi Sevenler Göreve başlıklı yazımızdan : http://unyezile.com/makus.htm

            Yine 1950’lerden beri Zile gazetelerinde “Su Su Su” diye edilen feryatlara deva olacak, Cumhuriyet tarihi boyunca sulanan Zile ve köyleri tarım arazisi oranını ikiye katlayacak, Süreyya Bey Barajı’nın sulama üniteleri için Zile-Alaca yolu kadar önem vermedik. Tokat’ı Amasya’yı bile harekete geçiremedik.

            27 Temmuz 2007 Özhaber Gazetesi’nde Yayımlanan;

            SEÇİMLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER VE ZİLE’DEN BİR MİLLETVEKİLİ başlıklı  yazımızdan; http://unyezile.com/efsane.htm

            İşte Sayın Milletvekilimizi Bekleyen Zile’nin  Dertlerinden Bazıları :

            Biz de daha ilk günden bir Zileli olarak dertlerimizi sayalım dedik. Bunları zaman içinde Zile Postası ve  Özhaber Gazeteleri'nde, Zile Kurultayları’nda, panellerde yazdık, söyledik Tokat duymadı, ilgililer duymadı.

            Küresel ısınma sebebiyle su daha da önemli olacak. 1950’li yılların başında Zile’nin ilk gazetesi’nin başlığı Su! Su! idi. 1960’lı yılların ortalarında devrin Başbakanının karşılanmasında Zile Postası’nın başlığı “Zilenin Derdi  Su! Su! Su!” başlığı atılmıştı.  Küresel ısınma sebebiyle suya hasret Zile’de hasret daha da büyüyecek.

            Bu bağlamda Süreyya Bey Barajı’nın sulama ünitelerinin ihalesi büyük önem taşıyor. Sulama ünitelerinin faaliyete geçmesiyle Cumhuriyet döneminde sulanan Zile toprakları iki katına çıkacak. Bu Zile çiftçisi için iş, ekmek, aş demek. Bu barajın isimsiz kahramanı Süreyya Bey ve ihalesini sağlayan bir başka kahraman milletvekili hemşehrimiz Talat Sargın Beyefendi. Üçüncü kahraman neden Sayın Gülsün olmasın?

             Bu yazılarımız dışında ise zaman zaman  Zile Belediyesi’nin sitesinde, zileplatformu ve Zileliler-Platformu sütunlarında Süreyya Bey Barajı ile ilgili hatırlatmalarımız olmuştur.


Panoramik Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

            İşte tarihe not düştüğümüz yazılarımız, feryatlarımız, uyarılarımız. Bu yazılarımızın hepsini Sevgili M. Ufuk MİSTEPE kardeşimizin http://unyezile.com Aydınlık Ufuklar Sitesi - Zile Makaleleri bölümünden okuyanlar vardır.

            Bu yazılanların dışında, Milletvekilimiz Sayın Talat Sargın Beyefendi’nin, Barajın planlara alınmasındaki gayretlerini,  Sevgili Mehmet Sezen Ağabey’in Rahmetli Süreyya Bey ile görüşmelerini ise kitabımıza aldığımızdan burada şimdilik yazamıyoruz.

            2000 yılı Kızılcahamam Zileliler Kurultayı’na ilk defa katılıp  yine yukarıda verdiğimiz ilk tebliğimizi  sunmuştum. O kurultayı  Sevgili Ağabeyimiz Dernek Başkanı Asım Turgut Yeşiltan ve Yönetim organize etmişler ve menfur bir terör saldırısına kurban verdiğimiz Danıştay Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin Ağabey ile Sevgili Hocam GOP. Üniversitesi Rektörü Mümtaz Turgut Topbaş yönetmişlerdi. Kurultay’a dönemin Tokat Valisi Sayın Mehmet Gündoğdu da teşrif etmişti.

            O Kurultay’a katılanlar hatırlayacaklardır: Yukarıda verdiğimiz 2000 tebliğinin sunumunun sonunda  Zile-Amasya yolunun 2000 yılındaki halini anlatmak için Sayın Vali’ye hitaben  Çağıltı Dergisi’nin 1961 tarihli 6 sayısından 6 sayısından  aşağıdaki bölümü okumuştuk :


Panoramik Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

            Terzi Hamamı Anılarından Bir Paragraf

            ….Amasya Valisi Zile sınırına kadar eski şoseyi yaptırmış deniliyor. Oraya bir ulaşabilseydik. Karanlıkta birden rahatladık. Allah razı olsun, kavuştuk Vali Bey’in yaptırdığı yola. İnsan bir an için  Amasyalı  olmayı arzu ediyor  işte. Yol onların toprağında, su onların toprağında.... Hepsi 30 kilometreyi bulan şu yolun yapılması şu kadar eziyeti karşılamaz mı yoksa?... İşte ZİLELİ heybesinin bir gözüne çocuğunu, bir gözüne erzakını kor da gelir bu yollardan...

            Bu paragrafı okuduktan sonra Sayın Valimize hitaben;

            - Sayın Valim, 39 yıl sonra Amasyalı mi olalım? Amasya Valisi mi yaptırsın yolumuzu? Diye seslendikten sonra konuşmamızı bitirmiştik.

            Sayın Vali Bey söz almış ve Zile-Amasya yolunun Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğunu yeni öğrendiklerini belirtmişti.

            Yiğidi öldür..hakkını yeme derler. 2000 yılı Eylül ayında Sayın Valimiz Zile’den itibaren Amasya sınırına kadar yolu genişletip tesviyesini yaptırdıktan sonra asfaltlatmıştı. Şu anda  dokuz yıldır kullanılan  asfalt bildiğim kadarıyla Vali Bey’in yaptığı asfalt. Kimse sahip çıkmasın.

            Hem elektrik hem de sulamaya yönelik barajlarda teknik olarak barajın elektirik üretme ünitelerinin bitmesinde veya buna yakın sulama tünel ve kanalları ihale edilir. Uygulama budur bildiğim.

Çay Mahalle'de Elbaş Câmii, Türk Evi ve Büyük İskender Çeşmesi.

Panoramik Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

            Amasya’nın Milletvekilleri, Valisi, Belediye Başkanı el ele vermiş, Amasya’dan Merzifon’a kadar sulanacak tarım topraklarının sulama kanallarının parasını bulmuşlar, ihalesini yapmışlar ve temel atmışlar. Sayın Milletvekili Akif Gülle AKP’ parti  yönetiminde ve Merzifonlu  bildiğim kadarıyla. Sulama üniteleri sadece Merzifonu değil Amasya’nın pek çok yerini sulayacağı için Amasya merkez, Merzifon, Suluova, Göynücek ayırt etmeden memleketi için çalışıyor. Amasya Valisi ile Belediye Başkanları da öyle. Birlik içindeler.

            Bunu görünce bu  cümleden olarak diyorum ki  Çağıltı’da yayınlanan bu yazıdan tam 48 yıl sonra yine tarih tekerrür ediyor. İnsan Amasyalıları kıskanıyor. Biz de mi yine Amasyalı olalım diyelim?

            Gönlümüz istiyor ki AKP parti yönetiminde olan Sayın Milletvekilimiz Şükrü Ayalan, ile Hemşehrimiz Sayın Hüseyin Gülsün başta olmaz üzere diğer milletvekillerimiz,  Valimiz, Tokat, Zile  Turhal, Pazar Belediye Başkanları bir araya gelerek bu konuda  ortak bir tavır alarak  gerekli girişimlerde bulunsunlar. Yani Amasya’ya özenmeyelim.

            Bugünden itibaren Toplumsal Diyalog Platformu Derneğimizin Başkan, yönetici ve üyelerine, Zile Tv. Yönetim Başkanı Hüseyin Gülbasar ve ekibine, Özhaber Gazetesi sahibi Sayın Hüseyin Akay’a, İstanbul, Ankara Zileliler derneklerine büyük iş düşüyor.

            Sivil toplum kuruluşu olarak Toplumsal Diyalog Platformu  Derneğimiz ve Zile Tv’nin bugünden itibaren  Sayın vekillerimizle, Valimizle, Belediye Başkanları ile görüşerek konuyu gündeme  alacağına, pek çok konuda başarılı oldukları gibi bu işi de başaracaklarına inancım tamdır.

            Yazımın başında  “Bu haberi okuyunca yüreğim, içim cızz etti. Sebebini sizlere şimdi açıklayamayacağım.” Diye yazmıştım.  İnşallah bu bana vicdan azabı olmaz. Ne zaman ki inşallah Zileliler olarak sulama kanallarının ihalesini yaptırırız..o zaman yazarız bunu…

                                                                                                                  Bekir ALTINDAL

 

SÜREYYA BEY
BARAJI

Derleme : Sedat YÜCE
sedatyuce_60@hotmail.com


Sedat YÜCE Fotoğraf Arşivi - 03.05.2009 Zile

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER
http://groups.google.com.tr/group/zileliler-platformu/browse_thread/thread/f97cee5716efa1fe


DSİ AŞAĞI ÇEKEREK PROJESİ SÜREYYABEY BARAJI VE HES

            Öncelikle Sayın Bekir Beyefendi'ye ilgileri için teşekkür ederim.

            Konumuz Zile'nin refahı ve gelişmesi ise barajın sulama kanallarının bu işte en öncelikli konu olması gerekir bence. Yazıyı yazalı 3 gün oldu ve bu konu ile ilgili sadece 2 kişiden bu konu hakkında çalışma yapalım diye tepki aldım ve çok üzüldüm; neden derseniz bu konu Zile'nin kaderi bence; başka işler için bayağı bir çaba harcayan kişilerin bu konuya da duyarlı olacaklarını umuyorum.

            Temennim şudur ki inşaallah bu işte de yaya kalmayız ve "su akar, Türk bakar" atasözünü Zile'ye maletmeyiz.

            Tüm Zileli hemşehrilerimden bu konuya ilgi göstermelerini rica ediyorum. Herkesin ilgilerine şimdiden teşekkür ederim.

            SAYGILARIMLA

Kale sırtlarından Zile'yi çevreleyen Gökkuşağı görüntüsü ile güzel bir enstantane.

Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

ZİLE UYUYOR MU ACABA?
http://groups.google.com.tr/group/zileliler-platformu/browse_thread/thread/9c51d20b1069e88d

26 Nisan 2009

            Sevgili Zileli hemşehrilerim, ben günlerdir Çekerek Barajı konusunda haberleri okuyorum. Ancak benim bildiğim kadarıyla 1998 yılında baraj ödeneği ayrıldı ve yapımına başlandı. Ancak baraj yapımında çalışan ve tanıdığımız insanlar tarafından o zamanlar öğrendiğimiz kadarıyla üç aşamadan oluşacaktı.

            1. Amasya Ovası'nın su baskınından kurtulması.

            2. Çekerek Ovası,  Zile Ovası, Maşat - Reşadiye Ovası, Manure Ovası, Geldingel Ovası, Merzifon ve Suluova Ovaları sulama amacı.

            3. Enerji üretimi.

            Şimdi ben bu kayıtları Çekerek Kaymakamlığı sitesinden aldım. http://www.cekerek.gov.tr/baraj.htm


http://www.eren.com/Default.asp?MODUL=DINAMIKWEB&KOKID=718&USTID=614&DIL=Tr

            Bu da başka bir kaynaktan :

            Max. su seviyesi : 900.5 m, Normal su seviyesi : 855.0 m, Minimum su seviyesi : 820.0 m, Max. su seviyesi : 1.310.0 hm3, Normal su seviyesi göl hacmi : 1.180.0 hm3, Minimum su seviyesi göl hacmi : 229.0 hm3, Aktif hacim : 1.080.00 hm3, Göl alanı : 44.50 km3, Normal su sev. göl alanı : 41.33 km3, Minimum su sev. göl alanı : 13.92 km3, Santral Tipi : Yerüstü, Ünite sayısı : 4, Kurulu gücü : 4x3 = 12 mv, Türbin tipi : Düş eks. Françis, Düşü yüksekliği : 57.16 m, Toplam enerji : 49.75 mil.kwh, SULAMA KAPASİTESİ ÇEKEREK OVASI : Cazibe : 862 ha, Pompaj : 634 ha, ZİLE OVASI : Pompaj : 6332 ha, MAŞAT - REŞADİYE OVASI:  Cazibe : 2924 ha, Pompaj : 6081 ha, MAMURE OVASI : Cazibe : 2432 ha, Pompaj : 2468 ha, GELDİNGEN OVASI : Cazibe : 18399 ha, Pompaj : 2557 ha, MERZİFON VE SULUOVA : Sulama Alanı : 23296 ha. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ekerek,_Yozgat

Dinçerler Lisesi (Eski Zile Lisesi) ve Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu (Eski II. Ortaokul)

Panoramik Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

            EVET İŞİN ÖZETİ ŞU YANİ; ASIL MERAK ETTİĞİM İNTERNETTE OKUDUĞUM HABERLER BENİ RAHATSIZ ETTİ VE SİZLERİ DE RAHATSIZ EDECEĞİNDEN KUŞKUM YOK!

            İnternette gezinirken barajın sulama kanalı ihale edilmiş ve Amasya'ya 47 km kanal yapılacak ve sulamalar başlayacak diye Amasya Milletvekili Akif Gülle Bey açılışı yapıyor; ancak ilginç olan, haberlerin hiçbirinde ne Zile'den ne Maşat Ova'dan ne de Reşadiye Ovası'ndan bahseden yok. Şimdi sorum şu; bu haberleri acaba bizim büyüklerimiz biliyor mu? Bu konuda ne yapacaklar? Bizim yıllardır özlemimiz olan suyu bize ne zaman getirecekler?

            Bakıyorum bir okul, bir hastane yaptırabilmek için canla başla çalışan arkadaşlar, hemşehrilerimiz bu konuda da grup oluştururlarsa çok seviniriz, çünkü bu sulamanın Zile'ye ve köylerine gelmesi demek, refah ve gelir seviyesinin artması demektir. Eğer köylülerimiz fazla kazanırsa bu parayı Zile'de harcayacak, Amasya veya Yozgat'ta değil, bu da Zile'nin kalkınması demektir. Kalkınma demek de iş imkânları, esnafın rahatlaması, hayat standardının yükselmesi demek; en basit hesapla Zile'deki un fabrikalarının en iyisi % 40'la değil, % 80 ya da 90 kapasiteyle çalışması demek; bu en basit örnektir bence.


http://www.eren.com/Default.asp?MODUL=DINAMIKWEB&KOKID=718&USTID=614&DIL=Tr

            İŞTE HABERLER :

            Amasya'da Süreyya Bey Barajı'ndan gelen suyun, Geldingen Ovası'nda bulunan tarım arazilerini sulayacak sulama kanalının 41 kilometrelik kısmının yapımına başlanması için temeli atıldı. Depolama tesisi Süreyya Bey Barajı olan Aşağı Çekerek Projesi'nin Amasya sınırları içinde kalan 4 ayrı ünitesinden birisi olan Bağlar Regülatörü'nden su alacak olan S0 Ana Kanalı'nın 41 kilometrelik kısmının temeli atıldı. S0 Ana Kanalı'nın daha önceden tamamlanan 24 kilometrelik kısmından Damlaçimen, Ilısu, Kervansaray, Karayakup, Hasanbey, Kışlabey, Şıhlar, Şarklı Köyleri Göynücek İlçe Merkezi'nin 14 bin dekar arazisi sulanırken, Bağlar Regülatörü ve 24 kilometreye kadar yapılan kısım için bu zamana kadar 14 milyon lira harcandı.

            Temeli atılan 41 kilometrelik kısmın tamamlanmasıyla birlikte Bekdemir, Toklucak, Doğantepe, Gökhöyük, Gözlek, Bağlıca, Boğazköy, Yıldız, Aydoğdu ve Kayabaşı Köyleri'nin arazileri sulanacak ve böylece S0 Ana Kanalı'ndan sulanan alan 87 bin dekar olacak. Yapımına başlanılacak olan 41 kilometrelik kısmın temel atma törenine Vâli Celalettin Lekesiz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Amasya Milletvekili Akif Gülle, AK Parti Amasya Milletvekili Avni Erdemir, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, DSİ 7. Bölge Müdürü Recep Özbal katıldı.

            Geldingen Ovası'nda arazisi bulunan köylerin sakinlerinin katıldığı törende DSİ'nin Amasya sınırları içerisinde yapılan çalışmaları anlatan DSİ 7. Bölge Müdürü Recep Özbal, "Ana depolama tesisi Süreyya Bey Barajı olan ve önceki yıllarda yapımı tamamlanan Bağlar Regülatörü'nden alınacak suyla toplam 65 kilometrelik ana kanal marifetiyle 7 bin 300 hektar alanın sulanması amacıyla ihale edildi" dedi. Amasya'da tarımın hâkim bir sektör olduğunu ifade eden Vâli Celalettin Lekesiz, "Türkiye'de toplam istihdamın yüzde 30'u tarımdan, ilimizde bu rakam yüzde 61. Türkiye'de gayri safi millî hâsılanın yüzde 15'ine tarım katkıda bulunuyor, bu rakam ilimizde yüzde 30. Tarım önemli olunca sulama da çok önemli oluyor. Bugün itibariyle sulanabilir olduğu halde sulanamayan 83 bin hektar arazi var. Bugün, bu temelini attığımız kanalın tamamlanmasıyla birlikte yüzde 12'sini daha sulamaya açmış olacağız, ortalama olarak 100 bin dekar arazi daha sulanabilir olacak" diye konuştu. Vâli Celalettin Lekesiz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Amasya Milletvekili Akif Gülle, AK Parti Amasya Milletvekili Avni Erdemir, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir yapımına başlanılan 41 kilometrelik kısmın temelini birlikte attı. http://www.anayurtgazetesi.com/default.asp?page=haber&id=239980

Zile Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu'ndan Panoramik Bir Detay.

Panoramik Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

            GÜNCEL HABERLER

            Geldingen Ovası Sulaması SO Kanalı - [18.04.2009 - 10:11:33]

            17 Nisan günü Aşağı Çekerek Projesi Geldingen Ovası Sulama So Ana Kanalı 2. Kısım İnşaatı Temel Atma Töreni Amasya Vâlisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Ak Parti Milletvekillerinden Akif Gülle ve Avni Erdemir, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, köy muhtarları, basın mensupları ve köy halkı tarafından gerçekleştirildi.

            Temel Atma Töreni'nde ilk harç Amasya Vâlisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Ak Parti Amasya Milletvekilleri Akif Gülle ve Avni Erdemir, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir tarafından atıldı.

İlkbahar'da Zile Kalesi'nin Bir Görünümü.

Sedat YÜCE Fotoğraf Arşivi - 03.05.2009 Zile

            650.000 dekar alan sulanacak

            Aşağı Çekerek Projesi’nin depolama tesisi, Yozgat İli sınırları içerisinde ve Çekerek Irmağı üzerinde yapımına devam edilen Süreyya Bey Barajı’dır. Süreyya Bey Barajı’nda depolanacak 1310 hm3 su ile (1. sırada Amasya), Çorum (3. sırada Tokat) ve Yozgat İlleri'nde toplam 650.000 dekar tarım arazisinin sulanması plânlanmakta. Süreyya Bey Barajı’nın inşaatına 1998 yılında başlanılmış olup, bugüne kadar kamulaştırma bedelleri dahil 450 Milyon TL harcanarak % 90 fizikî gerçekleşme sağlandı.

            Bu projenin Amasya İli sınırları içerisinde kalan bölümleri 4 ayrı üniteden oluşuyor. Birinci ünite Kazankaya Regülatörü ve Geldinger Ovası sulaması, ikinci ünite Bağlar Regülatörü ve Geldinger Ovası Sulaması, üçüncü ünite Eraslan Tüneli, dördüncü ünite ise Merzifon Ovası sulaması. Bu dört ünite ile Amasya ili sınırları içerisinde 420.000 dekar tarım arazisi sulanacak ve Bağlar Regülatörü ve 87.000 dekar tarım alanının sulama suyu iletecek olan 8 m3/s başlangıç kapasitesi SO Ana Kanalı'nın 24 km’lik bölümünün ihalesi 1995 yılında yapılmış ve 2006 yılında tamamlanarak, Damlaçimen, Ilısu, Kervansaray, Karayakup, Hasanbey, Göynücek Merkez, Kışlabey, Şıhlar ve Şarklı Köyleri'ne ait 14.00 dekar tarım alanı sulamaya açılmıştır.

ÇEKEREK (SÜREYYA BEY) BARAJI, YOZGAT-- TÜRKİYE

http://www.tmb.org.tr/popup/uye_buyuk_resim.php?ID=114&no=10

            Kaynak : art http://www.amasyaradyotv.com.tr/haberler/detay1.asp?id=8276

            BU DA ESKİ BİR HABERDEN ALINTI. O ZAMANLARDAN ALT YAPISI HAZIRLANIYOR MU DİYE ANLIYORUM. TABİ BU BENİM FİKRİM.

            "Başbakanımızın yanında bizler değil, bütün halkımız da yanındadır” dedi. Türkiye’de ve Amasya’da küresel ısınmaya bağlı yaşanan barajlardaki su oranın azalmasıyla ilgili de değerlendirme yapan Gülle, 4 ili etkileyecek Süreyya Bey Barajı'nın ciddi bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini ve son anlara yaklaşan önemli bir proje olduğunu kaydetti. Son dönemde su seviyelerinin giderek azaldığına dikkat çeken Gülle, halkımızın bu konuda var olan su kaynaklarını daha rantabl ve tasarruflu bir şekilde kullanılması gerektiğini belirterek, Amasya’da bu amaçla yağmurlama ve damlama sistemine önem verilmekte, su en tasarruflu bir şekilde kullanılmaktadır. Şu anda Türkiye genelinde var olan su eksilmesi ile alâkalı problemlerden Amasya’nın daha az etkileneceğini ve bilâkis daha geniş alanlar sulama imkânına kavuşacak” dedi. İftar yemeğine Ak Parti İl Başkanı Mustafa Yıldız, Belde Belediye Başkanları ve partililer katıldı…

            Tarih : 09.09.2008 Saat : 08:27 http://www.amasyayorum.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2339


Sedat YÜCE Fotoğraf Arşivi - 03.05.2009 Zile

            BAKIN BU HABERLERİ DE BİR İNCELEYİN. İNŞAALLAH LİNKLERİ DOĞRU VERMİŞİMDİR? http://www.tumgazeteler.com/?a=4315114 http://www.yozgatweb.com/yozgat-forum/cekerek-baraji/368/

            EVET, BEN BU KADARINDAN ŞUNU ANLADIM Kİ ZİLE ARKA PLÂNLARDA KALMIŞ GALİBA?  BİLGİLERİNİZE SUNARIM. UMARIM BİRİLERİ BİR ŞEYLER YAPAR!

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR