ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 21 Ocak 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLE'Yİ
TANITMAK - 2

Makale : Ahmet DİVRİKLİOĞLU
(İLESAM Üyesi - Şâir - Yazar - Araştırmacı)


Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 04.10.2007 Zile

ZİLE'Yİ TANITMAK - 2
(ÖZHABER Gazetesi – 04.01.2008 tarih, Yıl : 9, Sayı : 1251’de yayımlandı.)

Zile'ye Dikilecek Kınali Ali Heykeli Tasarımı

Zile Belediyesi 2008 Yılı Masa Takvimi

            21 Ağustos 2007 tarihinde gazetemizin bu köşesinde aynı başlığı taşıyan bir yazı yazdığım için bu yazıma – 2 - demek gerekliliğini duydum. O yazımda özetle :

            Tanıtılmanın bir ürün de olsa bir met'a da olsa veya köy, belde, şehir de olsa önemli olduğunu vurgulayarak bu teşebbüsle ilgili vakıf, dernek veya başka isimler altında kuruluşlar oluşabileceği gibi ferdî olarak da yapılabileceğini bahisle; ilçemizle ilgili üç çalışmamın olduğunu, bir tanesinin yakında, iki tanesinin ise önümüzdeki yıl gerçekleştirebileceğimi yazmıştım.

Ahmet DİVRİKLİOĞLU Şeyh Eylük Türbesi'nde Araştırma Yaparken
  
Ahmet DİVRİKLİOĞLU Fotoğraf Arşivi.

            İşte ilki :

            Anadolu’muz Alpler, Alperenler yurdu olmasından önce de sonra da Türk insanının manevî değerlerini bağrında saklamaktadır. İlçemizde de böylesi manevî mühürler vardır. Tanıtılmayı ve ihya edilmeyi beklemektedir. Bunlardan bir tanesi ilçemizin yeni ismi ile Yeşilce, eski ismi ile yani bence yakışanı ile Şıheylük Köyü’müzdeki Şıheylük Alperen'in türbesinin restorasyonu ve tanıtılması idi.

Zileli Nakkaş Emin Usta'nın Şıheylük Türbesi'ndeki Çizimleri

            Naçizane yayın kurulunda bulunduğum ve üyesi olduğum TOŞAYAD Kümbet (Eğitim – Kültür - Sanat ve Edebiyat) dergimizin Nisan – Mayıs - Haziran 2007 sayısındaki bana ayrılan sayfalara.. araştırmasını daha önce Prof. Dr. Halil Çal'ın yaptığı ecdad mühürü "Şıheylük" konusunu işledim. Şıheylük Alperen bir zatı muhterem. Türbesinin bulunduğu bölgeyi irşad etmek üzere görevlenmiş bir ulu.

Şeyh Eylük Türbesi'nde Ahşap Kırlangıç Tavan Mimarîsi

Fotoğraf : Bekir AKSOY

            Adı geçen Prof. Dr. Çal'ın araştırmasına göre; türbenin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı belli değildir. Yalnız H. 982 - M. 1574 yılı Tahrir Defteri’nde Şeyh Eylük Zâviyesi’nden söz edilmektedir. Bu zâviyenin Şeyh Eylük'ün sağlığında 14. yy. son çeyreğinde mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 1643 tarihli teskereden, bu zâviyenin işler durumda olduğu görülüyor. Zâviyeyi oluşturan yapılar topluluğundan bugün sadece türbe kalmıştır. Türbenin Şeyh Eylük'e ait olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Postacı Ömer ALTUNSOY Çeken Şıheylik Evliyası Türbesi'nde

   
Kaynak : Mehmet Emin ULU - Alperenler Cenneti TOKAT

            Eser türbe kapısı üzerindeki kitâbeye göre H. 1339 - Milâdî 1923 yılında Toğçuoğlu Mustafa isimli bir şahıs tarafından Ahmet isimli bir ustaya tamir ettirilmiştir. Türbenin asıl özelliği kubbesinin nadir örnekleri bulunan ahşap kırlangıç kubbe olması ve iç süslemelerinin meşhur Nakkaş Zileli Emin tarafından yapılmış olmasıdır.

Yeşilce Köyü Şeyh Eylük Türbesi

Yeşilce Köyü Şıh Mehmet Türbesi

            İşte bu araştırmanın ışığında Kümbet Dergimize yaptığım makale ülkemizdeki her kurumda böyle bir duyarlılığın olmasını temenni ettiğim Vakıflar Genel Müdürümüz değerli insan Yusuf BEYAZIT Bey’in dikkatini çekmiş ve Tokat Bölge Müdürümüz mütevazi çalışkan insan İsmail AKTAŞ Bey ile temasa geçerek bu türbenin restore edilmesinin gerektiğini bildirmiş.


Kaynak : Mehmet Emin ULU - Alperenler Cenneti TOKAT

            Benim bu konu ile ilgilenmem bir Zilelilik’ten çok ecdad yadigârını sahiplenmek istediğimdendir. Yeşilce Köyü’müzün muhtarı Ali Altınok ile ikinci ziyaretimi yaptığım Bölge Müdürümüz Sayın İsmail Aktaş'ın prosedür gereği yapılması gereken işlemlerden türbenin bulunduğu köy tüzel kişiliğine ait 1819 no.’lu parselin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tapu devri istenmiş. Bunun için Köy Karar Defteri’ne 11.09.2007 tarih ve 160 sayılı karar alınarak, 14.09.2007 tarihindeki Kaymakamlık oluru da alınmış ve Tokat'ta yapılan 23 - 27 Aralık 2007 tarihindeki Türkiye Müzecilik Toplantısı’nı deruhde eden Vakıflar Bölge Müdürümüzün mesaisi normalleşince tapu devri yapılacaktır. Bunun peşinden bu değerli ecdad yadigârı türbe restore edilmek üzere ihaleye çıkarılacak, etrafının da dizaynı yapılacak, böylece günümüze kadar gelmiş bu müstesna eserin ömrü daha nice asırlara kadar uzamış olacaktır.

Şeyh Eylük Türbesi'nde Ahşap Kırlangıç Tavan Mimarîsi

            Restorasyon bittiğinde inşaallah ilgilenen dostlarla türbede birer fatiha okumak üzere buluşuruz.

            Diğer bir çalışmamın hayırlı sonucunu yakında bu sütunlarda okumanız dileğiyle. Saygılarımla.

Yeşilce Köyü Şıh Mehmet Türbesi

Kaynak : Mehmet Emin ULU - Alperenler Cenneti TOKAT

Zile'yi Tanıtmak - 1 Makalesini Okumak İçin Tıklayınız!
http://unyezile.com/tanitim.htm

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR