ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 23 Ocak 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

İLÇENİN YÜZÖLÇÜMÜ
TARIMSAL ALANLARIN DAĞILIMI
VE DİĞER VARLIKLARIMIZ

Bildiri : İsmail ŞİRİN
(Tarım ve Hayvancılık Adına - Ziraat Odası Başkanı)
(Ünye III. Kurultayı 22/23.07.2004- OMÜ ÜİİBF Yayın No. 1, sh. 39 - 49'da yayımlandı.)

    

İLÇENİN YÜZÖLÇÜMÜ,
TARIMSAL ALANLARIN DAĞILIMI
VE DİĞER VARLIKLARIMIZ


Çınardibi Pazar Yerinde Ünyeliler Alışverişte

            İlçemizin yüzölçümü 550,000 dönümdür. Bunun 349,000 dönümünde yani % 63.5'lik bölümünde tarım, 147,300 dönümünde yani % 26.72'lik bölümü dağlık, kayalık gibi tarım dışı alan bulunmakta, 45,100 yani % 8.2'lik bölümünde ise çayırlık ve mer'alıklar bulunmakta, 8,000 dönüm yani % 1.4'lük bölümünde ise diğer tarım ürünlerinin etkili olduğu alanlardır.

            Tarım yapabilen 349,600 dönümlük arazinin, fındık alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili yasa gereğince yapılan tespitlere göre 289,00 dönümünde fındık % 83,0, 55,000 dönümünde % 16 mısır, 4000 dönümünde % l sebze, geriye kalan kısmında ise patates, buğday, yulaf ve benzeri tarım ürünlerinin yetiştirildiği alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fındık ocak sayımız ise 14.450.000 adettir. Fındık üretimi ise ortalama 25 Bin ton civarındadır.

            100 adet kültür, 5,900 adet kültür merkezi ve 7,000 adet yerli olmak üzere toplamı 33,000 adet büyükbaş sığırımız, 50 adet mandamız, 3,750 adet küçükbaş hayvanımız, 820 adet at, 690 adet katır, 940 adet eşek, 124,000 adet kümes hayvanımızla birlikte yaklaşık olarak 25,000 civarında arı kovanımız mevcuttur. 81,400 kapasiteli 9 adet ve 5,000 kapasiteli 1 adet BROİLER Tavukçuluğu olmak üzere toplam 10 adet tavuk çiftliğimiz vardır.

            Bunların yanında yılda 3 ton üretim kapasiteli 1 adet Gökkuşağı Alabalık Tesisi’miz mevcuttur.

            İlçemizde örtü altı sebzeciliğinde ise başlanıldığından bu yana büyük bir gelişme olmuş ve bugün bir tanesi camlı olmak üzere 493 adet seramız mevcuttur. Bunların bilinçli bir şekilde çoğaltılması için çalışmalara hızlı bir şekilde devam edilmelidir.

            İlçemizde değişik köy ve yörelerinde dikili olan 25,000 armut ağacından yılda ortalama 533 ton armut, 43,000 elma ağacından 1.310 ton elma, 10,000 Trabzon hurma ağacından 2,100 ton hurma, 10,000 incir ağacından 324 ton incir, 10,000 dut ağacından 210 ton dut, 14,000 kiraz ağacından 182 ton kiraz, 12,000 ceviz ağacından 125 ton ceviz, 7,500 ayva ağacından 56,3 ton ayva, 10,500 erik ağacından 52,5 ton erik, 10,000 kestane ağacından 50 ton kestane, 4,000 vişne ağacından 40 ton vişne, 5,000 kivi ağacından 17,5 ton kivi, 3,200 mandalina ağacından 12,8 ton mandalina, 1,100 adet şeftali ağacından 11 ton şeftali, 2,000 yenidünya ağacından 10,5 ton yenidünya ve çok önem taşımamakla birlikte portakal, limon, zeytin ve üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır.

            Yine bizim bölgemizde 5,440 hektar araziden ortalama 11 ton tane mısır, 60 hektar araziden 2,000 ton silajlık mısır, 5 hektar araziden 45 ton patates, 30 hektar araziden 45 ton yulaf, 40 hektar araziden 40 ton kuru fasulye, 6 hektar araziden 12 ton fiğ, 80 hektar araziden 180 ton taze fasulye, 2 hektar araziden 8 ton bezelye, 3 hektar araziden 9 ton kızartmalık biber, 1 hektar araziden 4 ton dolmalık biber, 12 hektar araziden 240 ton domates, 8 hektar araziden 1,200 ton salatalık, 4 hektar araziden 3,2 ton ıspanak, 45 hektar araziden 16 ton marul, 1 hektar araziden 2,5 ton maydanoz, 5 hektar araziden 75 ton patlıcan, 1 hektar araziden 6 ton pazı (perzü), 1 hektar araziden 12 ton pırasa ve 10 hektar araziden 20 ton taze soğan üretilmektedir.

            Yukarıda sizlere sunduğum bilgilerden anlaşılacağı gibi bölgemiz aşağı yukarı her türlü meyve ve sebzenin yetiştirilebildiği ve birçok meyvenin odak noktası durumunda olan bir coğrafya parçasıdır.

            Ancak bizim, Ünye olarak en büyük tarım gelirimiz ve tek geçim kaynağımız fındıktır.

Anafarta İlkokulu Bahçesinde Kapçıklı Fındık Kurutulurken

TARIMDA YAŞANAN SORUNLAR
VE ÇÖZÜM YOLLARI

            Fındık alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili 2844 Sayılı Yasa 1982 yılından beri yürürlükte olmasına rağmen, yurdumuzun değişik bölgelerinde çok rahatlıkla başka tarım ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek taban arazilerinde fındık üretimi yapılması arz - talep dengesinde negatif yönde olumsuzluklara sebebiyet vermiş ve Türkiye'de talepten fazla fındık üretilmeye başlanmıştır.

            Talepten fazla üretilen fındık daha önceki hükûmetler döneminde ve devlet desteği sağlanarak Fiskobirlikler'e aldırılmak suretiyle zarar devlete yüklenerek fındıktaki bu sıkıntı devlete çektirilmiştir. 57. Hükûmet zamanında ise alınan bir kararla Fiskobirliğe özerklik kazandırılarak "kendi işini kendi görsün ve devlete artık yük olmasın" anlayışıyla özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki fındık üreticisi sokağa terk edilmiştir.

            İlçemizdeki arazi yapısı genel olarak engebeli ve yamaç arazi olduğu için fındıktan başka bir tarım yapılmaya çok müsait değildir. Burada taban arazilerimiz hiç mi yoktur? Tabi ki vardır, ama bu çok az sayıdadır. İlçemizdeki 138 idarî bölge olan muhtarlıklarımızdan ancak 8 - 10 tanesi taban arazi yapısına sahiptir, diğerlerinde ise tepe üstleri ile ırmak ve dere yataklarında düz arazilerimiz bulunmaktadır. Bunun yüzölçümü fazla değildir. Bu nedenle fındığın dışında bir başka tarım yapılırsa bir erozyona mağlup olmaya mahkûm edilmiş oluruz.

Karaosmanoğlu Fındık İşleme Tesisi

            Arazinin yamaç ve meyilli oluşu nedeni ile tek ürün yetiştirmeye âdeta mahkûm olan bölgemizden fındık alanların mutlaka korunması gerekmektedir. Bunun için piyasa fiyatlarına bakılmaksızın bu bölgedeki fındık üreticilerine ürün başına pirim ödemesi yapılıp, desteklenmesinin sağlanarak diğer bölgelerdeki fındık üreticilerinin başka ürün yetiştirmeye yönlendirilmesi düşünülmelidir. Böylece arz fazlası fındığın kendiliğinden ortadan kalkabileceğini, bizim bölgemizdeki fındık üreticilerinin ekonomik olarak kalkınacağının ve bu bölgenin erozyondan ancak bu yolla korunacağını göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.

            Bu nedenle bölgemizin en önemli ve tek geçim kaynağı fındık ürünüdür. 2844 Sayılı Yasa’nın bir şekilde gereği yapılarak derhal yasaya aykırı olarak dikilmiş olan fındık bahçelerinin söktürülmesi ve ürün plânlama politikalarının yürürlüğe sokulması gerekmektedir. Fındığımızın para etmesini bölge insanımıza, ülke ekonomisine daha fazla gelir getirmesini istiyorsak artık fındığımızı değirmenlerde kırıp ihraç edeceğimize entegre tesislerimizi açıp çoğaltarak biz işlemeliyiz ve Dünya’ya Türk fındığı olarak değil Ünye çikolatası olarak satmanın yollarını bulup derhal uygulamalıyız. Fındıktaki arz fazlasını tüketmenin yollarını aramalıyız. Buna bir örnek vermek istersek her bira tüketene 50 gr fındığı tüketmesi için yasa teklifi yaparak, böyle bir uygulamanın başlatılmasına öncülük etmeliyiz.

             Fındıkta elde edilen yağın kolesterolü düşürdüğü, kan şekerini düzenlediği ve kalp- damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisinin bulunduğu yapılan araştırmalar sonucunda kesinleşmiş bulunmaktadır. Fındıkta % 83,42 oranında Oleik asit , % 8,81 oranında Linoleik asit, % 5,68 oranında Palmitik asit, % 0,47 oranında Sitearik asit ve yine % 0,47 oranında Palmioleik asit bulunduğu ve haliyle de insana en çok yararlı olan 1. yağ olduğu 2. sırada badem yağının, 3. sırada yer fıstığı yağının, 4. sırada zeytinyağının , 5. sırada soya ve 6. sırada mısır yağının yer aldığı bilimsel olarak açıklanmış olmasına rağmen biz fındığımızın bu özelliğini hiç gündeme taşıyamadığımız için fındıktan bu yönde faydalanamıyoruz. Bu konunun da öne çıkarılarak fındık tüketimine katkıda bulunabilineceğine inanmaktayız.

            Dönüm başına pirim uygulamasından derhal vazgeçilip ürüne pirim uygulama sistemine geçilerek fındığın asıl ve odak noktası durumundaki yöremizdeki fındık üreticilerimize daha çok pirim ödenmesinin sağlanması için girişimlerde bulunmalıyız. Özellikle 2004 yılında bölgemizde meydana gelen don doğal âfetinden dolayı çok mağdur duruma düşecek olan bölge halkımıza ekonomik yardım yapılması ve gelecek yıl ödemesiz daha sonraki 2 - 3 yıl ödemeli, sembolik olarak düşük faizli kredi verilebilmesi için çalışmalar yaparak bunun gerçekleşmesini mutlaka sağlamalıyız. Çünkü, fındık sadece onu üretenin değil tüm esnaf ve sanatkârlarımızın da geçim kaynağıdır. Bunu unutmamalıyız.

            Ünye'de taban arazilerde ve fındıktan başka tarıma elverişli olan kısımlarda fındığın yanında mutlaka üreticilerimizi ekonomik yönden destekleyici alternatif ürünler üretmeliyiz. Bunun için, başta bu konularda birçok kişi ve kuruluştan önde gelen ilçemizin bu konuda yetiştirmiş olduğu ender kişilerden Sayın Orhun GÜVEN'den faydalanmanın yollarını araştırarak, çiftçilerimizin ekonomik durumlarını daha yukarı çıkarmaya çalışmalıyız.

             İlçemizdeki hayvancılık tamamen tükenmiş durumdadır. Daha önceki yıllardaki istatistikî bilgilere baktığımızda büyük baş hayvan sayısının 26 Binlerde olduğunu görmemize rağmen şu anda bu sayının 13 Binlerde olduğu bunun açık bir kanıtıdır. İlçemizde 1 lt süt ortalama ve yaklaşık olarak 400 Bin TL'den satılmaktayken 1 lt su 500 Bin liradan satılmaktadır. Bu durumdaki bir ortamda hayvan beslemenin hiçbir kârlı yönü bulunmamaktadır. Bir an önce bu konuda da kooperatifleşme ile kişi üretimi yerine kurumsallaşmaya giderek süt ürünlerinin değerlendirileceği tesislerin kurulmasında büyük fayda vardır.

            Bu şekilde tarımsal kalkınma kooperatifleri kanalıyla ucuz kredi ve ucuz hayvan girdilerinin ve diğer tarım girdilerinin sağlanması düşünülmelidir.

            Hayvancılıkta daha kârlı olabilmemiz için yonca, korunga, fiğ ve silajlık mısır gibi yem bitkilerini kendimiz yetiştirerek, bu daldaki masraflarımızı en aza indirmemiz gerekmektedir.

            Mezbahanın derhal 1. sınıf hale getirilerek, yani entegre üretime dönük hale getirilerek hayvanlarımızın her şeyinden faydalanmanın yollarını aramalıyız. Bu işlem aynı zamanda bölge hayvancılığına da çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle hayvan entegre tesislerinin derhal kurulmasının gerektiğine inancımız tamdır. Ekte uygulanan 1 Milyon lira prim sistemi hayvan yetiştiricilerine çok güzel bir girdi sağlamaya başlamıştır. Sütte de aynı uygulamaya gidilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Meclisimizin gündeminde bulunan Tarım Sigortası Kanunu’nun bir an önce çıkarılması tarımla uğraşan çiftçilerimiz için çok faydalı olacaktır.

            İlçemizdeki arıcılarımızın da çok büyük sorunları bulunmaktadır. Arıcılıkta kooperatifleşmeye gidilmesi ve balda kaliteyi yakalayıp markalaşmaya gidilmesi çok önemli bir meseledir. Bal üreticilerinin bu konularda bilinçlendirilmeleri için eğitim çalışmalarına hız verilmesi ve pazarlama öncesi ihracata yönelik gerekli analizlerin yapılabilmesi için kurulması gereken analiz laboratuarlarının kurulmasında fayda vardır. İlimizde gerekmektedir. Kurulacak kooperatifler kanalıyla arıcılarımızın ilk bahar edilmeleri sağlanmalıdır. Bu sayede maliyetlerin azalacağı ve arıcılarımızın daha da avantajlı duruma getirilmeleri sağlanmalıdır.

             Çiftçilerimizin daha rahat bir geçim standardını yakalayabilmeleri için dar alandan daha çok ürün alabilmesinin yollarının aranmasının gerektiğine inanıyoruz. Fındıkta don âfetinden zarar görmeyecek mukavemetli fındık üretmenin yollarını aramalıyız. Mutlaka mümkün olan bölgelerimizde fındığın yanında gelirimize katkıda bulunacak hurma, elma, incir, erik ve bodur kiraz gibi meyvelerde Dünya standartlarını yakalayarak ürünlerimizi dış dünyaya satabilmenin yollarını bulup çiftçilerimizin önünü açmalıyız.

             Çiftçilerimizin alternatif ürünlerdeki en büyük sıkıntısı pazar bulamama sorunudur. Onların yetiştirdiği her ürünün değerlendirilmesi için alt yapı çalışmalarına gidilmelidir. Ürünü pazara getirip uygun fiyatla satamamak onlar için en kötü örnek oluşturmakta ve üretimde “ne oldu para kazanamadıktan sonra, yetiştirdiğin ürünü değerlendiremedikten sonra üretmenin ne manâsı var?” düşüncesinden mutlaka kurtulmaları sağlanmalıdır. Bunun içindir ki pirim uygulamanın dönüme değil ne olursa olsun ürüne yapılması gerekmektedir.

            Tarım ve Hayvancılık Komitesi olarak bu kurultayın başta çiftçilerimiz olmak üzere Ünye'mize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesi dileklerimizle hepinize saygılar sunarım.

Çakırtepe'de Bir Kış Manzarası

ÜNYE'NİN İDARÎ, TOPOĞRAFİK YAPISI
VE TARIMSAL VARLIĞI

            1 - NÜFUS

Toplam Nüfusu : 126,124
Şehir Nüfusu :   61,552
Köy Nüfusu :   64,572

            2 - İDARÎ DURUM

Belde Sayısı :      9
Köy Sayısı :    60
Mahalle Sayısı :    77
Muhtarlık : 137

            3 - ARAZİ VARLIĞI

İlçenin Yüzölçümü (Toplam Arazi) : 550,000 Dekar
Tarıma Ayrılan Kısım : 349,600 Dekar
Ormanlık - Koruhık : 147,300 Dekar
Tarım Dışı Araziler :   49,100 Dekar
Çayır - Mer'a :     4,000 Dekar

            4 - ÜNYE'NİN TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI

Toplam Arazi Varlığı : 349,600 Dekar
Fındık : 289,000 Dekar
Mısır :   55,000 Dekar
Sebze :     4,000 Dekar
Buğday - Yulaf :        600 Dekar
Patates :     1,000 Dekar

TARIMSAL ÜRETİM

Ünye Nature Walk - Fot. : Dick Osseman

http://www.pbase.com/dosseman/unye_turkey

            A - BİTKİSEL ÜRETİM :

            1 - Meyve Üretimi :

MEYVE ADI DAĞINIK AĞAÇ SAYISI AĞAÇ BAŞINA
ORTALAMA
VERİM (Kg)
ÜRETİM
(Ton)
MEYVE VEREN MEYVE VERMEYEN
ARMUT 25,000 1,661

20

533

AYVA 7,500 500 7.5 56.3
ELMA 43,000 689 30 1,310
TRABZON HURMASI 10,000 115 210 2,100
YENİ DÜNYA 2,000 100 5 10.5
ERİK 10,500 500 5 52,5
KİRAZ 14,000 - 13 182
ŞEFTALİ 1,100 250 10 11
VİŞNE 4,000 - 10 40
CEVİZ 12,000 592 10.4 125
KİVİ 5,000 1,926 50 17.78
DUT 10,000 564 21 210
İNCİR 10,000 796 32 324
KESTANE 10,000 1,000 5 50
LİMON 110 500 3 0.3
PORTAKAL 170 80 5 0.8
MANDALİNA 3,200 1,000 4 12.8
ZEYTİN - 50 - -
FINDIK (Ocak) 14,450,000 - - -

            2 - Tarla Ürünleri Üretimi :

Ünye Market Scene - Fot. : Dick Osseman

http://www.pbase.com/dosseman/unye_turkey

            a - Tarla Ürünleri Üretimi

ÜRÜN ADI EKİLEN ALAN
(Hektar)
ÜRETİM MİKTARI
(Ton)
Mısır (Dane) 5,440 10,880
Mısır (Silaj) 60 1,800
Patates 5 45
Yulaf 30 45
Fasulye 40 40
Fiğ (Macar Fiği) 6 12

            b - Açıkta Sebze Üretimi

ÜRÜN ADI EKİLEN ALAN
(Hektar)
ÜRETİM MİKTARI
(Ton)
Barbunya Fasulye (Taze) 40 80
Bezelye (Taze) 2 8
Biber (Sivri, Çarliston) 3 9
Biber (Dolmalık) 1 4
Domates 12 240
Fasulye (Taze) 40 100
Hıyar 8 1,200
Ispanak 4 3.2
Marul (Kıvırcık) 45 16
Maydanoz 1 2.5
Patlıcan 5 75
Pazı 1 6
Pırasa 4 12
Soğan (Taze) 10 20

            C - Örtü Altı (Sera) Sebzeciliği

            İlçemizde örtü altı sebze yetiştiriciliğine 1991 yılında başlanmış olup, SYDF ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda bugünkü ulaşılan sera sayısı 445 adettir.

YILLAR

SERA SAYISI (Adet)

1996 288
1997 325
1998 383
1999 400
2000 409
2001 415
2002 445
2003 448
2004 493

            B - HAYVANSAL ÜRETİM ve VERİM :

Çinçilya Tavşanı Artık Ünye'de de Yetiştiriliyor

Hasan Tavlıoğlu/Yüceler Köyü Çiftliği - D. Söz Haber

            1 - Hayvan Varlığı :

Büyükbaş Hayvan Sayısı

(SIĞIR) 13,000 Adet
    a - Kültür ırkı   100 Adet
    b - Kültür melezi   5,900 Adet
    c - Yerli   7,000 Adet
Büyükbaş Hayvan Sayısı (MANDA) 50 Adet
Küçükbaş Hayvan Sayısı (KOYUN) 3,750 Adet
Tek Tırnaklılar Sayısı (AT) 820 Adet
Tek Tırnaklılar Sayısı (KATIR) 690 Adet
Tek Tırnaklılar Sayısı (EŞEK) 940 Adet
Kümes Hayvanları Sayısı (TAVUK) 124,000 Adet
Kovan Sayısı   27,168 Adet

            2 - Hayvansal Üretim :

ÜRETİM ÇEŞİDİ HAYVAN SAYISI ÜRETİM MİKTARI
(Ton/Adet)
BİRİM FİYATI
(TL)
TOPLAM FİYAT (TL)
2003 Yılı
Et

13,000

2,160

7,500,000

16,200,000,000

Süt - 7,000 400,000 2,800,000,000
Peynir - 200 3,000,000 600,000,000
Yumurta 124,000 22,320,000 125,000 2,790,000,000,000
Bal 27,168 405 10,000,000 4,050,000,000

TOPLAM

      2,813,650,000,000

            3 – Tavukçuluk :


Sami Soysal Parkı Hayvanat Bahçesi/Çakırtepe

            İlçemizde 81,400 yumurta kapasiteli 9 ve 5,000 kapasiteli 1 adet Broiler yetiştiriciliği yapan toplam 10 işletme bulunmaktadır. İşletmeler ve çiftçilerimizin kendi yetiştirdiği toplam sayı ise 124,000 adettir.

İŞLETME SAYISI (Adet)
YUMURTA        BROİLER
KAPASİTE (Adet)
YUMURTA       BROİLER
9 1 81,400 5,000

            4 - Kültür Balıkçılığı :

            İlçemizde kültür balıkçılığını teşvik etmek amacıyla 3 ton/yıl kapasiteli 2 köyde (Yavi, Başköy), 2 çiftçide GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI projesi gerçekleştirilmiştir.

Ünye nature walk - Fotoğraf : Dick Osseman

http://www.pbase.com/dosseman/unye_turkey

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR