ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 11 Nisan 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

BİR
TEVFİK PİŞKİN
VARDI...

Makale : Yüksel ŞEN
(Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir ve Yazar)
(Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3, Sayı : 24, Sh. 2 - 5, Şubat/1997 tarihli
ve
Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin  Yıl : 16, Sayı : 654, 20.04.1992 tarihli nüshalarında yayımlandı.)

            Değerli okuyucular.

            Bugün size, güzel Ünye'mizin yetiştirdiği müstesna değerlerden, anılarını hiç unutamadığım rahmetli Tevfik PİŞKİN'den söz edeceğim.

            Ben, 1955 - 1959 yıllarında Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda bu değerli insanla birlikte çalıştım. O'nun yüksek hasletlerine, üstün meziyetlerine yakından tanık oldum.

            Ünyeliler'in şekerci Tevfik PİŞKİN olarak tanıdığı, Samsun Ticaret Mektebi mezunu bu değerli ağabeyimiz, sosyal yönüyle, siyasî etkinliği, kültürel dehasıyla çevresine ışık tutan örnek bir aydındı.

Ünye İş Bankası Şubesi Açılışı Töreninde Davetliler / 1954

Fot. (Cemal ÖZ Fotoğraf Arşivi) - 1) İsmet KOÇKAN,
2) Kokulu Hafız (?), 10) Mustafa İBRİŞİM, 11) Salih KALEMEN, 13) İsmail BORAN (?), 14) Ahmet
AYLA, 15) Sebahattin OKUMUŞ, 17) Dondurmacı TOPÇU, 18) Nejat ÇOLDUR, 19) Arapoğlu Yaşar (?),
20) Müslim GÜRSOYLU (?), 22) Tevfik PİŞKİN, 23) Şekerci Niyazi AKTUĞ, 24) Tahsin GÜRSOY,
25) Ahmet BAŞKAN, 29) Osman Bey (Memur), 30) Şükrü ELLİBEŞ, 32) Hasan ÜRER, 33) Cemal ÖZ,

            Ünye'de herhangi bir derneği kurmak isteyen O'na koşardı. 1955'li yıllarda ilk defa Ünye Kur'an Kursu'nun açılmasına, arkadaşlarıyla birlikte O önderlik etmişti.

            Türkiye'nin çok partili döneme girdiği yıllarda, benimsediği Siyasî Parti'nin Ünye teşkilâtının kuruluşunda görev almış ve aktif rol oynamıştı.

            1955 yılında tahsis usulüyle dağıtılan bazı ihtiyaç maddelerinin Ünyeliler'e adilâne bir şekilde intikalini sağlamış ve yöre halkının takdirlerini kazanmıştı.

            Ordu İl Genel Meclisi'nin değişmeyen üyesiydi. Pek çok politikacı devamlı Oda'ya gelir; O'nunla fikir teâtisinde bulunurdu.

            Büyüğe saygı, küçüğe sevgi değişmeyen prensibiydi. Hoşgörünün doruğuna ulaşmıştı.

            Hamidiye Mahallesi'nin Muhtarlığını yapardı. Mahalle sakinlerinin işlerinin tervicinde gösterdiği kolaylıktan ötürü, herkesin sevgisine mazhar olmuştu.

            Edebî yönü çok güçlüydü. İstanbul'da yayımlanmakta olan Ekonomi Gazetesi'nin Ünye Muhabirliği'ni yapıyor ve Sarı Basın Kartı'na hamil bulunuyordu.

            İyi bir araştırmacı olan ağabeyimiz, aynı zamanda kuvvetli bir hatipti. Ünye üzerine yazdığı bir yazıyı halen yanımda muhafaza ediyorum. Bu yazı, şehrin ekonomik yapısını ve turizm potansiyelini anlatıyor.

            İl Genel Meclisi'nde bulunduğu sırada Ünye ve köylerine yol, çeşme, okul gibi pek çok hizmetlerin yapılmasına öncü olmuştu. Mücadele azmi sonsuzdu. Tuttuğunu koparır, hakkaniyet kurallarına çok saygı gösterirdi.

            Cemiyetçiydi; birçok dernekler meyanında, Ünye Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin kuruluşunu O gerçekleştirmişti.

            Şâirdi; güzel dizeleri vardı. Yazdığım şiirleri O'na gösterir, bozuk yerlerinin düzeltilmesini isterdim. Ne mümkün, gayet güzel, gayet güzel diye beni daima teşvik ederdi.

29.10.1953 - Cumhuriyet Meydanı

Arif Nihat ASYA'nın "Bayrak" Adlı Şiirini Okurken

            Hiç unutmuyorum. Tema'sı sevi olan bir şiirimi çok beğenmiş ve altına şu dörtlüğü düşmüştü.

                                        "YÜKSEL, bu âleme neler gelmedi,
                                          Aşk oduyla yanan GARİP'ler gibi.
                                          Ne çare murada kimse ermedi,
                                          İngiliz Kralı WİNDSÖR'ler gibi."
                                                                                 Tevfik PİŞKİN

            Ünye için yaptığım araştırmalarda bana büyük destek olurdu. Eline geçen kaynakları getirir, not almamı temin ederdi.

            Zaman zaman Oda'ya gelen öğrencilerin Ünye ile ilgili olarak sordukları soruları benim yanıtlamamı isterdi ve bundan büyük mutluluk duyardı.

            1960 yılında T.C. Ziraat Bankası Osmancık Şubesi'ne tayinimin çıkması nedeniyle Oda'dan ayrılmıştım. Bu ayrılığın üzerinden üç ay geçtikten sonra, benim nazarımda değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen bu kıymetli ağabeyimden bir mektup aldım.

Yüksel ŞEN, Safter TOKSOY ve Kooperatif Müfettişi

1961 - Çorum/Ankara Caddesi

            Halen "BANA GELEN MEKTUPLAR" dosyamda muhafaza ettiğim bu mektubunda Genel Sekreter'im aynen şöyle diyordu.

            "Yüksel'ciğim; şu anda yanımda Anafarta İlkokulu öğrencileri var. 10 - 15 kişi kadar. Benden Ünye hakkında bilgi istiyorlar. Hep kulaklarını çınlattım. Şimdi Yüksel olsaydı, bunlara ne güzel cevap verirdi diye..."

            Değerli okuyucular : Onu yakından tanıyanlar, benim değer yargılarımın belki de kifayetsiz olduğunu söyleyeceklerdir.

            Dinî akidelerine çok sâdık, son derece dürüst, sevecen, memlekete ve halka hizmeti kendisine ilke edinen ve bu düşünceler paralelinde, yılmak usanmak bilmeden çalışarak, yıllarca önce aramızdan ayrılan Tevfik PİŞKİN ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyor, manevî huzurunda saygıyla eğilirken, aziz ruhu şâdolsun diyorum.

            Şen ve esen kalınız...

                                                                                                  Yüksel ŞEN

   

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR