ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 08 Mart 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

MÜMTAZ
TURGUT TOPBAŞ
ZİRAÎ KÜLTÜRÜN AKADEMİSYENİ

Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)


G.O.P. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ

Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ
ZİRAÎ KÜLTÜRÜN AKADEMİSYENİ
http://w3.gazi.edu.tr/~topbas/

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
İşletme Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Tel : 90 (312) 212 67 67/316  Fax : 212 77 63
E - mail :
topbas@gazi.edu.tr

Özgeçmiş

            Mümtaz Turgut TOPBAŞ, 10.03.1939 yılında, Uşak’ın Ulubey ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaokulu Zile’de (Tokat) bitirdikten sonra, 1954 yılında parasız yatılı olarak girdiği SİVAS İLKÖĞRETMEN OKULU’nu 1957 yılında bitirerek, öğretmen olmuş ve ilk görevini Amasya’nın Yenice ve Kızılca-i Atik köylerinde öğretmen ve başöğretmen olarak yapmıştır.

            Öğretmenliği sırasında dışardan lise bitirme imtihanlarına girmiş ve 1958 yılında TOKAT GAZİ OSMAN PAŞA LİSESİ’ni bitirmiştir.

            İki yıl öğretmenlik ve başöğretmenlik yaptıktan sonra, 1959 yılında girdiği üniversite imtihanını kazanarak, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü'ne girmiş ve bu fakülteden 1963 yılı Haziran döneminde “Ziraat Yüksek Mühendisi” olarak mezun olmuştur.

         1963 - 1965 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevini yaptıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin açmış olduğu asistanlık imtihanını kazanarak, 15 Kasım 1965 tarihinde Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü’ne asistan olmuştur.

         1969 yılında gerekli tez çalışmasını yaparak ve imtihanlarını vererek “Ziraat Doktoru” unvanını almış ve aynı yıl o zamanki 4489 Sayılı Kanun'dan yararlanarak, bilgi ve görgüsünü artırmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak gayesi ile A.B.D.'ne gönderilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin South Dakota (Brokings) ve Nebraska (Lincoln) Devlet Üniversiteleri'nde 2,5 yıla yakın bir süre, Toprak İlmi ve Bitki Besleme konularında araştırma ve incelemelerde bulunduktan, bilgi ve görgüsünü artırdıktan sonra, tekrar Türkiye’ye Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne dönmüştür.

         16.04.1974 tarihinde gerekli yabancı dil, tez ve kollokyum safhalarını geçerek, Toprak İlmi dalında  “Üniversite Doçenti” unvanını almış ve 14.10.1974 tarihinde de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde ilân edilen doçentlik kadrosuna atanmıştır.

Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ Kampüsü

         1975 - 76 yılları arasında, Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi “Erzurum İl Yöneticiliği”  ve aynı yıllarda “Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kayıt - Kabul Komisyonu Başkanlığı” görevlerini yürütmüştür.

         1975 - 1978 tarihleri arasında Şanlıurfa’da ve Samsun’da Atatürk Üniversitesi'ne bağlı birer Ziraat Fakülteleri kurulması çalışmalarına katılmış, ilk yönetim kurulu üyeleri arasında, bu fakültelerin açılıp eğitim - öğretim faaliyetlerine başlamasına yardımcı olmuştur.

         2 Mart - 3 Haziran 1978 tarihleri arasında Milletlerarası Atom Enerjisi Komisyonu tarafından Doğu Almanya’nın Leipzig şehrinde düzenlenen Milletlerarası “N - 15'in Bitki Besleme ve Toprak İlminde Kullanılması Semineri”ne  Türkiye’yi temsilen katılmıştır.

         Gerekli şartları yerine getirdikten sonra 1979 yılında profesör  olmuş ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ilân edilen profesörlük kadrosuna 04.09.1979 tarihinde üçlü kararname ile atanmıştır.

         Eski 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu'nun 46. Maddesi ile Samsunda bir Ziraat Fakültesi'nin kurulup, eğitim - öğretime başlatılması gayesi ile gerekli çalışmalarda bulunmak üzere 1979 - 1980 yılları arasında 1 yıl süre ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevlendirilmiştir. Bu süre içersinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin kurulup, eğitim - öğretim faaliyetlerinin başlamasına yardımcı olmuştur. Bir yıl sonra Atatürk Üniversitesi'ne tekrar dönmüştür.

         1 Nisan 1982 tarihinde, 2547 Sayılı Kanun'un 40/b maddesi gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından 1 yıl müddetle tekrar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevlendirilmiştir. Bu süre içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyelikleri başta olmak üzere, çeşitli idarî ve akademik görevlerde bulunmuştur.

TÜYAP Ankara Tarım Fuarı 2006
“Tarım Mekanizasyonundaki Gelişmeler” Paneli Yöneticisi

         Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görev yaparken 31 Ağustos 1982 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Selçuk Üniversitesi'nin ilk defa açılacak olan Ziraat Fakültesi'ne KURUCU DEKAN olarak atanmıştır. Aynı üniversitede dekanlık görevi ile birlikte 21.10 1982 tarihinden 8.7.1993 tarihine kadar "Rektör Yardımcılığı" görevini de yürütmüştür.

         Selçuk Üniversitesi Senatosu'nca Kasım 1982 tarihinde “Üniversitelerarası Kurul, Selçuk Üniversitesi Temsilciliği”ne seçilmiştir.

         1983 - 1984 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Konya “Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri”ni yürütmüştür.

         Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nı yürütürken, 26 Kasım 1984 tarihinde tekrar “Rektör Yardımcılığı” görevine atanmıştır.

         28.01.1985 tarihinde Üniversitelerarası Kurul tarafından Türk Standartları Enstitüsü “Genel Kurul Üniversiteler Temsilcileri” arasına seçilmiştir.

         Üç yıllık Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nın sona ermesi üzerine 31 Ağustos 1985 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tekrar “Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı”na atanmıştır.

        23.05.1986 tarihinde Ankara’da yapılan Türk Standartlara Enstitüsü 25. Genel Kurulu'nda Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiş, bu üyelik Yükseköğretim Denetleme Kurulu’na seçildiği 20 Ekim 1987 tarihine kadar devam etmiştir.

         Ziraattaki yeni gelişmeleri, Avrupa’daki Ziraat Fakülteleri'ni ve özel, resmî ziraî kuruluşlarını görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Temmuz 1986'da bir ay müddetle Almanya, İngiltere ve Fransa’da görevli olarak bulunmuştur,

         Türk Standartları Enstitüsü'nü temsilen çeşitli tarihlerde Finlandiya, İsveç, Japonya ve Sovyetler Birliği'nde “Standardizasyon ve Kalite Kontrolü” konularında incelemelerde bulunmuş, bu ülkelerde Türk Standartları ile ilgili olarak görüş ve bilgi alışverişinde bulunmuştur.

         20 Ekim 1987 tarihinde Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nı yürütürken,Yükseköğretim Kurulu tarafından “Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği”ne seçilmiş ve Dekanlık görevinden istifa ederek, bu göreve başlamıştır (30.11.1987).

         Bu görevdeki sürenin dolması üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından tekrar 31.12.1989 tarihinde“Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği”ne seçilmiştir.

         1994 yılında Gazi Üniversitesi'nde ilân edilen profesörlük kadrosuna atanarak, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi oldu (17.09.1994).

         Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu üyeliği devam ederken, 04.11.1994 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

  
GOP Üniversitesi eski Rektörü Sayın Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ
"Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk Tarımı" konulu sohbet toplantısında.

         09 - 10 Aralık 1995 tarihinde yapılan Kredi Yurtlar Kurumu Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

         1996 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi (15.01.1996).

         1998'de Rektörlük süresi sona erdikten sonra, 24 Ekim 1998 tarihinde tekrar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmıştır.

         20.11.1999 tarihinde Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve 14.01.2000 tarihinde tekrar Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyelikleri'ne seçilmiştir.

         Rektörlük süresi sona erdikten sonra, 6 Kasım 2002 tarihinde Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi'ndeki kadrosuna atanarak, bu Fakültenin İşletme Eğitimi Bölümü'nde göreve başlamıştır.

         Prof. Dr. TOPBAŞ, evli olup, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ
Tokat Etkinlikleri'nde M. Ufuk MİSTEPE ile birlikte

Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı 25.02.2005 14:30
Fotoğraf : F. Saliha MİSTEPE

Yayınları

         1 - BİLİMSEL FAALİYETLER

         1.1 -  Araştırmalar

                  1.1.1   “Erzurum Ovası Topraklarında Bitkiye Elverişli Fosforu Tayinde Kullanılabilecek Uygun Metodların Seçimi Üzerine Bir Araştırma”. (Atatürk Üniversitesi Yayın No:204, Ziraat Fakültesi Yayın No: 105, Baylan Matbaası1974 Ankara)

                  1.1.2 “Erzurum Yöresi Alluviyal Topraklarında Potasyum Fikrasyonu”.             (Milletlerarası Potas Enstitüsü Türkiye Programı, Birlik Matbaası 1975, İZMİR).

                  1.1.3  “Erzurum Yöresindeki Tarıma Elverişli Topraklardaki Bitkiye Elverişli Çinko Kapsamının 0.1 HCL ve DTPA – Tea Analiz Yöntemleri ile Tayini ve Çinko Noksanlığının Giderilme Yolları”. (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi, Cilt : 8, Sayı : 4, S. 37 - 49 (Ayrı Baskı). Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1977 Erzurum).

                  1.1.4 “Arazi Tesviyesinin, Tesviyede Kazıya Uğrayan Sahanın Verimliliği ile İlgili Bazı Özelliklerine Etkisi”. (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi, Cilt :  2.9, Sayı : 9, S. 57 - 72 (Ayrı Baskı). Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1978 Erzurum).

                  1.1.5  “Toprağa Uygulanan N - 15 ile İşaretli “Üre”den Meydana Gelen Amonyak Azotu Kayıplarına, Ürenin Veriliş Şekli ve Zamanın Etkisi”.  Atatürk Üniversitesi Yayınları No. : 575, Araştırma Serisi No. : 170, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1981 Erzurum).

                  1.1.6 “Malatya Yöresi Topraklarının Bazı Mikrobesin Elementleri Durumları ile Bölgede Yetiştirilen Önemli Meyve Çeşitleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması”. (A. Ergene, O. Aydemir ve S. Karakaplan ile birlikte) (Doğa Bilim Dergisi, Vet. Hay./Tar. Orm. Cilt 5, S. 359 - 365, 1981 Ankara).

                  1.1.7 “Arazi ve Laboratuarda Meydana Gelen Toprak Nem Değişiminin 1.0 N Amonyum Asetat ile Ölçülen Değişebilir Potasyum Miktarına Etkisi”. (Araştırmanın Özeti : VII. Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğ Özetleri : TÜBİTAK yayınları No: 664, TOAG Serisi No.92, S.58 Ankara)(Aynı Araştırma IPI Tarafından 6, 7 Ekim 1987'de Ankara’da Tertiplenen INTERNATIONAL Fertilizer Workskop’ta İngilizce Olarak Takdim Edilmiştir.)

         1.2 -  Makale ve Derlemeler

                  1.2.1 “Ülkemizde Tüketici Açısından Gübre Sorunları ve Çözüm Yolları”. (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi, Cilt : 9, Sayı : 2 - 3, S. 93 - 103 (Ayrı Baskı) Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1978 Erzurum).

                  1.2.2 “Toprak ve Sağlığımız”. (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, “İlk Adım” Özel Bülten, 137 - 148, Sevinç Matbaası, 1982 Ankara).

                  1.2.3 “Ziraatin Meseleleri ve Çözüm Yolları”. Tercüman Gazetesi, 12.01.1986.

                  1.2.4 “Ziraatimiz, Ziraî Eğitimimiz”. (Ziraat Mühendisliği, Ocak 1991, Sayı : 231, S. 17 - 19, Ankara).

                  1.2.5 “Ülkemiz Gündemindeki Ziraî Konular”, “Ekonomik ve Teknik Dergi Standart” (Şubat 1991, Sayı : 350, Sistem Ofset Ltd. Şti., Ankara).

                  1.2.6 “Avrupa Topluluğu ve Türk Ziraati”. (Standart, Mart 1991, Sayı : 351, Sistem Ofset Ltd. Şti., Ankara).

         1.3 - Çeviriler

                  1.3.1 “Kimyasal Maddelerin Ağaçlara Basınçla Enjekte Edilmesi” (W.O. Reil, Pressure - Ingecting Chemicals Into Trees Agricultural Experiment Station, Volum : 2.23 N : 6 1976) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Sayı : 2 - 3, S. 105 - 108, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1980 Erzurum).

                  1.3.2 "Ziraatte Fosfat Kayası”. (F. E. Khasawnah ve E. C. Doll : Phoshate Rook İn Soils. Advenses İn Angronomy, Volum : 30, 1978, P. 159 - 206’dan özetlenerek). (Topraksu Teknik Dergisi, Sayı : 58, S. 4 - 17, 1982) Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara).

         1.4 - Basılmış Kitapları

                  1.4.1 Tek Başına

                        1.4.1.1 “Erzurum Ovası Topraklarında Bitkiye Elverişli Fosforu Tayinde Kullanılabilecek Uygun Metodlar”.(Atatürk Üniversitesi Yayın No. : 204, Ziraat Fakültesi Yayın No. :105, Baylan Matbaası, 1974 Ankara).

                        1.4.1.2 “Azotlu Gübreler”. Selçuk Üniversitesi Yayınları, (Ders Kitabı) No. : 36 Selçuk Üniversitesi Basımevi, 1987 Konya.

                        1.4.1.3 "Erzurum Yöresi Alluviyal Topraklarında Potasyum Fiksasyonu”. Milletlerarası Potas Enstitüsü Türkiye Programı Yayını, İzmir 1975.

                        1.4.1.4 “Yüzeye Uygulanan Amonyumlu Gübrelerden Meydana Gelen Amonyak Kayıplarının N. 15 ile Tesbiti”. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1979.

                        1.4.1.5 “Çay BitkisininMineral Beslenmesi” (The Mineral Nutrition of Tea). K.C. Willson, Potash Rewiew, Kasım 1969 (Çaykur Yayını No. : 3, İstanbul 1983).

                        1.4.1.6 “Kültür Bitkilerinin Beslenme Bozuklukları”. (Web Gustav Fischer Verlağ, Jena, 1976) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayınları No. : 41, Gaye Matbacılık, Ankara 1989.

                  1.4.2 Müşterek 

                        1.4.2.1 "Kimyasal Dengeler ve Toprak Oluşumu". 1995 M. Kılıç, F. Bayraklı, M. Topbaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No. : 5.

                        1.4.2.2 "Mineraloji ve Petrografi".  1996 A. Durak, M. Topbaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No. : 9.

                        1.4.2.3 “Gübreler ve Gübreleme”. 1998, A. Brohi, M. Topbaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ders Notları Serisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Tokat.

                        1.4.2.4 “Çevre Kirliliği”. 1998, M. Topbaş, A. Brohi, R. Karaman – T.C. Çevre Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No. : 5.

                        1.4.2.5 Hera, C., Schung, E., Topbaş, M., Günal, H., S.Erşahin (Editors). Fertilizers in Context with Resource Management in Agriculture Proceedings of the 13 th International Symposium of CIEC held of the Gaziosmanpasa University on June 10 - 13, 2002 in Tokat, Turkey.

         1.5 - Seminer, Konferans, Kongre, Tebliğ

                  1.5.1 “Çeşitli Yönleri ile Türkiye’de Gübre Sorununa Bir Bakış”. (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, 11 - 13 Aralık 1978, İstanbul).

                  1.5.2 “Arazide ve Laboratuarda Meydana Gelen Nem Değişikliğinin 1.0 N Amonyum Asetat Metodu ile Ölçülen Değişebilir Potasyum Miktarına Etkisi”. (TÜBİTAK, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, VII. Bilim Kongresi, 6 - 10 Ekim 1980, Adana).

                  1.5.3 “Türkiye’de Gübre Sorunu ve Çözüm Yolları”. (Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Seminerleri, 11 - 12 Ocak 1982, Erzurum).

                  1.5.4 “Meyve Ağaçlarında Görülen Kloraz ve Giderilme Çareleri”. (Ziraat         Fakültesi Seminerleri, 16.12.1983, Konya).

                  1.5.5 “Azotlu ve Fosforlu Gübrelerde Yeni Gelişmeler”. (Ziraat Fakültesi Seminerleri, 08.01.1987, Konya).

                  1.5.6 “Türkiye’de Gübre Kullanımı ile İlgili Meseleler”. (Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği'nin 50. Kuruluş Yıldönümü Münasebeti ile “Sempozyum”, 29 Nisan 1989, Odalar Birliği Salonu, Ankara).

                  1.5.7  “Gübreler ve Toprak Kirlenmesi”.  Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. 20.12.1990.

                  1.5.8 “Ülkemiz Gündemindeki Ziraî Konular”. (Günümüz Ziraatinin Meseleleri), 10.01.1991 tarihinde Tokat Ziraat Fakültesi'nde sunuldu.

                  1.5.9 “Ziraat Mühendislerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı”. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Ankara. Seri Konferanslar : 1, 16.02.1991.

                  1.5.10 “Ziraat Mühendisliği Mesleğinin Bugünkü Meseleleri”. (İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu, Konya, 11.05.1991, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya Şubesi).

                  1.5.11 “Ziraat Mühendislerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı". Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Derneği’nin 26.06.1990 tarih ve 1990/94 sayılı yazıları ile hazırlanması istenilen rapor, 16.02.1991 tarihinde dernek mensuplarının huzurunda tartışılarak dernek görüşü olarak kabul edilmiştir.

         1.6 - Editörlükler

                  1.6.1 C. Hera, E. Schnug, T. M. TOPBAŞ, H. Günal, S. Ersahin, "Fertilizers in Context with Resource Management in Agriculture", 13 th International Fertilizer Symposim, June 10 - 13, 2002 Tokat - Turkey.

         1.7 - Diğer Yayınlar ve Konferanslar

                  1.7.1 TOPBAŞ, M. T., "Nereden Nereye 1994 - 2002", 10 Yılda Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

                  1.7.2 TOPBAŞ, M. T., "Mehmet Akif, Asım ve Türk Gençliği", Konferans 29 Aralık 2003, G. Ü. Meslekî Eğitim Fakültesi, Konferans Salonu, Ankara.


Devam Edecek

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR